Datalagringsdirektivet - Det nye Precrime versjon 1.0

Noen prinsipper er helt avgjørende og viktige i et demokrati når det gjelder personvernlovgivningen. Prinsippene bygger på et grunnleggende ideal om at den enkelte skal ha bestemmelsesrett over personopplysninger om seg selv. Her hjemme var faktisk Datatilsynet en av de første som uttalte seg kritisk om datalagringsdirektivet (DLD) og du kan også laste ned Personvernrapporten fra sidene til Datatilsynet. Her er en oversikt over flere artikler om DLD fra Datatilsynet. La oss ta en rask oversikt over hva dette kan medføre ved en eventuell innføring. Kan vi beskytte oss mot dette?

Er det i det hele tatt noen gode argumenter for å innføre datalagringsdirektivet? Ja, hvis du planlegger å innføre et angiver samfunn og krenke personvernet i den grad det passer våre ”nervøse” politikere smittet av paranoia viruset ”jeg ser fanden på veggen over alt”. Samt at jeg tror politikerne har sett på filmen Minority Report for å hente inspirasjon  til hvordan kan vi overvåke en befolkning som kan komme til å begå noe kriminet i fremtiden. Satt på spissen, kanskje, men la oss se kort hva vi snakker om og hvilke utfordringer dette gir oss. Datalagringsdirektivet (DLD) inneholder fem helt sentrale punkter.

- Hva skal lagres

- Lagringstid

- Regler for tilsyn

- Regler for tilgang

Dette er datalagringsdirektivet.
Datalagringsdirektivet er et direktiv vedtatt av EU i 2006
2006/24/EF og skal implementeres i alle EU/EØS medlemsland. Direktivet er ment å ramme alvorlig kriminalitet og terrorisme ved at personopplysninger om nasjonal tele - og nettrafikk skal lagres. Her ligger Arbeiderpartiets Proposisjon til Stortinget 2010 – 2011.

Formålet med datalagringsdirektivet er å harmonisere lovgivningen om lagring av nærmere definerte data fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi justismyndighetene et verktøy for å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet. Ved bruk av elektronisk kommunikasjon genereres ulike typer data. Bruker- og abonnementsdata er de mest opplagte, men også lokasjonsdata og trafikkdata produseres. Disse dataene kan si noe om hvem som har kommunisert med hvem, hvor kommunikasjonen har funnet sted, når og hvordan. I etterforskning, oppklaring og straffeforfølging av kriminalitet er denne type data nyttige og viktige. Departementets mål med lovforslagene er å legge til rette for at politi og påtalemyndighet skal kunne få utnytte det virkemidlet som data representerer. I dag lagrer tilbydere av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett i Norge data for egne kommunikasjons- og faktureringsformål. Trafikkdata er nødvendige for overføring av kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett eller for fakturering av slik overføring. Politiet har i dag mulighet til å få tilgang til disse dataene for å etterforske eller forebygge straffbare handlinger. Dette i følge Justis- og politidepartementets sider.

Overvaak

Ifølge direktivet skal følgende opplysninger lagres:
- Data som er nødvendige for å spore og identifisere alle parter som kommuniserer, enten det dreier seg om fasttelefoni, mobiltelefoni, internettadgang, e-post eller IP -telefoni
- Dato, klokkeslett og varighet for telefonsamtaler, tidspunkt og varighet av nettoppkobling, IP-adresser og
bruker-ID for internettadgang og opplysninger om hvilken maskin du bruker ved oppkobling.
- Telefonnummer, registreringsnumre for mobiltelefon, og telefonlinje eller DSL-linje for data.
Justisminister Knut Storberget (Ap) har i en hver anledning han kan, spesielt etter at denne selvmordsbomberen i Stockholm ivret for og på innpust og utpust ivret for at; hadde ”vi hatt DLD her så hadde vi dratt opp” rota. Han bruker en hver mulighet, liten eller stor til å fortelle hvor fortreffelig dette datalagringsdirektivet er, Ikke mist hvor utrolig trygge vi kommer til å bli. Det er ikke måte på så trygge vi nå kommer til å bli bli… I juni 2010 var han da helt i mot etter det jeg husker.

VG hadde den 11.12 en fyldig artikkel om APs forslag om å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk lov. Dette skal lagres (fra VG-artikkelen):

Telefoni:
- Hvem som ringer
- Hvem som blir ringt opp
- Når samtalen finner sted
- Hvor samtalen skjer
- Når og hvor du er når mobilen din kobler seg til internett
- De samme dataene lagres også for SMS og bredbåndstelefoni
- Tapte anrop er det usikkert om vil lagres

Internett:
- IP-adressen og navn og adresse til brukeren av IP-adressen
- Når du logger deg på og av internett
- Hva slags internettoppkobling du har og hva slags utstyr du bruker
- Avsender og mottakers e-post-adresse (ikke web-basert e-post som gmail)
- Når du bruker e-posten

Hva datalagringsdirektivet ikke lagrer
Bare for å oppklare et par ting eller misforståelser over hva Datalagringsdirektivet (DLD) ikke er: Datalagringsdirektivet innebærer ikke, slik enkelte hevder (uvisst av hvilken grunn) at innholdet i dine telefonsamtaler eller epost skal lagres. Det lagres heller ikke informasjon om hvilke nettsider du besøker, eller hva du publiserer eller laster ned fra nettet. (Det siste her er en floskel, for ip-adresse kan jo logges…så…)

Argumenter som bruks for å legitimere en innføring
Justisminister Knut Storberget har til og med publisert et innlegg i Aftenposten med tittel;
Myter om direktivet. Dette er tydelig en kampsak for Arbeiderpartiet og hvis det blir innført med stor sikkerhet fører til at de definitivt kommer til å tape neste stortingsvalg! Det er en rekke aktører i vårt samfunn som er sterkt kritisk til datalagringsdirektivet og oversikten kan du finne her: hørings­ut­ta­lel­sene – oversikt. Svært mange av høringsuttalelsene fra blant annet For­bru­ker­rå­det, IKT-Norge, NRK, NAV, LO, EFN, Nei til EU, Barne­om­bu­det anbe­fa­ler ikke å inn­føre direk­ti­vet. Det er stilt store spørsmål om effekt og praktisk nytteverdi. Det er vel nettopp det som er poenget her, ikke sant? Senest i sommer var justisminister Storberge svært kritisk til hele DLD, men noe har knadd og eltet argumentene trill rundt og synspunkt er endret. Forøvrig kan du nå laste ned hele Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) som omfatter forslag til ekomloven og straffeprosessloven. Her er behovet for data i kriminalitetsbekjempelsen et viktig element blant annet.

For meg virker det som dette er noe en ønsker å kjøre igjennom denne saken i full fart uten å fortelle alle detaljer, noe denne bloggen setter fokus på ved at PST vil kunne få tilgang til trafikkdata i rent forebyggende øyemed, etter politiloven § 17d , jf straffeprosessloven § 216b – uten noe krav til mistanke overhodet, og, hvis PST mener at det haster, uten forutgående kjennelse fra retten.Dette nærmer seg en grøsser hvis vi ikke følger med her!

Nå skal vi ta et ganske enkelt og muligens et noe banalt eksempel.  - Jeg sitter hjemme en dag, jeg ringer en en jeg kjenner som noen måneder senere blir tauet inn for et eller annet mer eller mindre alvorlig lovbrudd som kan gi mer en 6 mnd fengsel. De kartlegger denne personens telefon og internettlogg og finner ut at denne karen har hatt kontakt med meg. Jeg var i kontakt med vedkommende fordi jeg ønsket å invitere vedkommende i min 48 års dag, samt at vi snakket sammen i ny og ne på telefon, samt mail, kanskje en 5 - 6 ganger i året. Plutselig har jeg politiet på døren som spør om jeg kjenner denne personen. De spør meg om hva jeg snakket med vedkommende om, og her kan en få store problemer. Jeg kan be politimannen drite og dra, noe som ville ha gjort meg til en absolutt mistenkelig person. Eller jeg kan si det som det er at jeg ønsket å be vedkommende i min 48-års dag, samt at vi snakket samen i ny og ne om løst og fast. La oss si at sjonkel politi allikevel ikke ville tro på dette fordi de har jo ikke oversikt over hva jeg snakket med vedkommende om og vips, så kan jeg risikere å sitte i rettssalen som medtiltalt i en sak jeg ikke har en tøddel med å gjøre eller kjenner, men som Politiet mener jeg må ha noe med å gjøre siden jeg har hatt kontakt med vedkommende for ikke ”veldig lenge siden og flere ganger i løpet av et år”.  Jeg nekter å ha noe med vedkommendes kriminelle sak å gjøre, men politiet tenker som så at siden du ikke vil tilstå så kan du allikevel ha noe med saken å gjøre. Jeg kan faktisk risikere å bli dømt for noe jeg ikke har snøring på fordi jeg har hatt kontakt med en som da begikk en straffbar handling.

Merk deg mine ord. Flere og flere dommer i rettsvesenet i dag avsies basert på indisier, og hvis aktor fikk laud på juristeksamen og kan knyte sammen ”løse tråder” og er flink til å påvise at “løse tråder “ikke er så løse, altså er han kapabel til å være bitte litt over middels flink til å fortelle historier så kan jeg være ute å kjøre her. I litteraturen kalles disse tingene for karakterskildringer, miljøskildringer. En del aktorer og advokater er gode på det. Hvis det finnes beviser/indisier nok, vipper vekten til fru Justitia over på hennes side, og retten hevder dette og hint er sant, og at siktede er skyldig og at siden jeg har hatt kontakt med vedkommende for en tid tilbake (kanskje flere ganger til og med) kan indisier faktisk få meg dømt også. Vi vet alle at indiser dømmer folk,  og noen ganger så havner folk i fengsel som ikke skulle vært der. Kanskje mitt eksempel er å sette det på spissen, men er det egenlig det? Tja….

Å innføre datalagringsdirektivet er å flytte grenser som gjør at min og din kommunikasjon kan kartlegges mer detaljert en noen gang tidligere. Tror du det stopper der? Et poeng er at i dag vil ikke datalagringsdirektivet ikke vil gi politiet innsyn i alle former for trafikkdata (innhold). Det vil ganske så sikkert komme saker i fremtiden hvor det vil påstås at saker ville, og kunne ha blitt oppklart dersom dataene hadde blitt lagret bare litt lenger og/eller med flere detaljer, og vi vil ganske sikkert se forslag på at en ønsker stadig lengre pålagt lagringstid, lagring av flere detaljer som f.eks innhold osv... Jeg er drit lei av å høre at «de eneste som har noe å frykte er de som har noe å skjule.»  Akkurat, det gjelder vel de fleste av oss vil jeg mene. Vi har alle ting vi vil skjule, alt fra hva vi gjør på soverommet (eget soverom eller andres) til hvor ofte vi besøker utesteder, vinmonopolet, utesteder, eller hvilke pseudonymer en velger å bruke på diskusjonsforum osv. I sum ikke så farlig kanskje, men like fullt er det pinadø min rett til å kunne ha en noenlunde sikkerhet for at det jeg driver med er omfattet av personvernet.

Faren for misbruk er alltid til stede og overtramp kan en nesten være sikker på vil skje i ly av den beste preventive vilje og hensikt. Det er et ordtak som sier; Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner...

illenille_05

Kan en omgå datalagringsdirektivet?
Å jada. Det er ikke alt for vanskelig faktisk. Elektronisk Forpost Norge har en rekke greie tips som selv de som ikke er datakyndige kan fikse. Om du benytter deg av norske nettleverandørers mailservere vil garantert persondata i kommunikasjonen lagres. Webmail-tjenester som Gmail, Yahoo, .mac, Aimmail, GMXmail, Inbox.com og Hotmail opererer utenfor EØS og direktivets område. Om du benytter deg av disse for å sende mail så vil ikke persondataene om deg eller din kommunikasjonspartner lagres. En så lenge…

For brukere av Firefox kan det være enklere å legge inn denne applikasjonen rett i nettleseren. Via programmet Tor anonymiseres nemlig dine nettbesøk. Om du benytter deg av tredjeparts IP-telefontjenester som for eksempel Skype, så vil heller ikke direktivet lagre dine opplysninger. Her kan du altså ringe fritt uten at noen lagrer opplysninger verken om deg eller de du ringer til. Men, en liten hake er det. Ringer du en mobiltelefon med skype så kan dette avsløres. Men, fra skype id til skype id så er dette gode nyheter. Du kan også laste ned og brenne ut en CD av Polippix som sier følgende; Polippix is political statement in a bootable CD. It presents several IT-political problematics like how to stay anonymous and avoid censorship on the internet. Bruk av lukkede nettforum og nettverk vil dere være noe bedre sikret mot andres innsyn, bare husk å slette surfespor etterpå. 

Jeg er stygt redd for at Datalagringsdirektivet som er versjon 1.0 av politikerens fantasi om en verden hvor kriminalitet kan viskes ut ved å bruke en stadig oppdatert versjon av “Precrime metodikk og modeller”. Dette kan sørge for at personvernet blir en illusjon vi kan fortelle barnebarna våre hvis vi ikke følger med her. I dag vil de lagre hvor vi ringer, hvor vi var da vi ringte og hvor vi surfer for en lengre tid. Hvor lang tid tror du det går før de beklager seg over at hadde vi kunne lagre dine data litt lenger og i tillegg samt at vi kunne ha fått lagret litt flere detaljer (innhold) hadde kunne vært med på oppklaring av enda flere saker. Det vil sannsynligvis være en våt drøm for våre politikere å vite eksakt hva du snakker i telefon og på nett og i e-poster. Precrime versjon 2.0 kan bli en realitet, spørsmålet er når. Derfor er det viktig å engasjere seg mot et hvert forsøk på å uthule hva ”noen” ønsker å bruke dine personopplysninger til. Det er ikke over enda. Min oppfordring er at vi må si nei. Signer oppropet mot datalagringsdirektivet her. Besøk gjerne sidene til STOPP DATALAGRINGSDIEKTIVET som har god informasjon liggende.

stoppdld_024-fiks-lang


Kilder for dette blogginnlegget:

Cevita.no

Dagbladet.no

VG.no

Regjeringen,no

Samferdselsdepartementet – Høringsuttaleleser

Digi.no

Elektronisk Forpost Norge

Teknofil.no

Dagsavisen.no

Stopp Datalagringsdirektivet

Fenomenet Wikileaks

De senere år, ja egentlig de siste 10 årene så har vår mediehverdag endret seg radikalt etter mitt syn. Vi leser ikke papiraviser i den grad vi gjorde før, opplag går ned. Naturlig nok siden internett har blitt allemannseie i den vestlige verden. De store media og avishusene rundt hele verden har ikke klart overgangen til å skape seg inntektsgrunnlag på nettet. Det er et problem og den gravende undersøkende journalistikken blir kraftig skadelidende. Når fokuset blir salg og opplag og ren økonomi så taper journalistikken. Vi dynges ned med intetsigende vås og hvor våre makthavere kan puste ut og slippe å bli tittet i kortene og ansvarliggjort i den grad de kanskje burde, frem til nå kanskje. En rekke aviser og journalister klager over at de får stadig mindre tid til hver sak. Annonseinntekter svikter, opplagene raser, lesertallene synker og medielandskapet endrer seg raskere enn avisene får etablert nye forretningsmodeller. Det er en tankevekker det vi nå opplever. Et annet fenomen er at redaktørrollen flyttes i større grad ut til hver enkelt av oss siden mange har tilgang til verktøy hvor en enkelt kan legge ut noe en selv brenner for, alternative nyheter, verdisyn, ja faktisk sine egne vrangforestillinger og mer til.

Det har stort sett aldri vært bedre kår for å få frem informasjon for den som vil. Kan sannheten egentlig skjules når en med et tasetrykk kan nå hele verden?  Ikke da sagt en alt skal tas for god fisk. De journalistiske prinsippene må være bærende elementer for å bringe frem noe som er faktisk er mulig å kontrollere ektheten av.  Det er tross alt mer en nok vås fra mange såkalte nyhetsnettsteder som ikke henger helt på greip.

Jeg liker mye ved det amerikanske samfunnet. Ingen tvil at de har påvirket verden vi bor i på mange gode måter, men etter 11-sept 2001 har USA hatt en nasjonal paranoia og et sterkt forfølgeles vanvidd. Etter at de gikk inn i Afghanistan og deretter Irak så er nok noe berettiget i den grad at amerikanske mål er legitime mål for terrorister og jeg forstår behovet for å beskytte seg, men sannheten er vel nå at de er i en hengemyr i Afghanistan og hvor de tror at militærmakt skal endre maktforholdene uten å drive omfattende sivil oppbygging. For ikke å dra dette for lagt så har USA sett på verden som sin interessesvære i kraft av å være en supermakt. De tar seg til rette, de opererer med overvåkningsgrupper selv inne i vennligsinnede land for å kartlegge demonstranter og klassifisere de som potensielle terrorister eller i bestefall bråkmakere som vil få store problemer med å komme inn i USA. Etter mitt syn er dette gått helt av sporet og en slags paranoia gjennomsyrer det amerikanske samfunnet og en del vestlige land. Det er noen mantraer om enten er du med oss eller mot oss som tidligere president Bush kjørte hardt på som gjør at en del nyanser blir borte på veien. Derfor er det flott at Norge på selvstendig grunnlag mener og vurderer hva som er rimelige bevis for at en driver med terror og kan dømmes for det. Terskelen er nok mye mindre i USA vil jeg mene.

Vi her i vesten er flinke til å fremholde at fred, frihet, demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet er viktige prinsipper. Vi ser at disse verdiene utnyttes for hva de er verdt. Derfor er det trist å være vitne til at enkelte myndigheter nå tyr til sensur og personforfølgelse. Ytringsfrihet er flotte greier, men ikke når diplomatiske korrespondanser brettes ut i full offentlighet ser det ut som mottoet nå er.

Wikileaks som mediefenomen
Wikileaks kom først i søkelyset for alvor da de i våres i en video viste USAs styrker i Irak tok livet av sivile, derav to journalister fra nyhetsbyrået Reuters. I juli publiserte Wikileaks noe rundt 77 000 dokumenter om USAs krigføring i Afghanistan, med tittelen Afghan War Diary. I oktober ble 400 000 dokumenter om krigføringen i Irak publisert under tittelen Iraq War Logs. Det som er kontroversielt med det Wikileaks gjør er om det publiserer dokumenter som er sikkerhetsklarert eller som er ugraderte. Å publisere ugraderte dokumenter som er det Wikileaks gjør er pinlig for USA selvfølgelig. Det som virkelig fikk amerikanerne til å sette ”hamburgerne” i halsen kom den 29.11.10, da Wikileaks publiserte det som nå kalles Cablegate. En pen haug med korrespondanse fra det amerikanske diplomatiet. Hvem sier hva om hvem og med en del karakteristikker osv. Av det som er kommet frem de siste dager så er det helt ærlig en del som er lagt ut det reneste skvalder og sladder som i sum er skadelig for USA`s forhold til en del land da de omtaler en del personer og prosesser. Klart USA syns det er pinlig, men det er ikke noe som hemmelig eller som vi vet uansett. Når det gjelder publiseringen av videoen fra Irak og senere Afghan War Diary er dette helt riktige i den grad en setter fokus på brudd på folkeretten.

WikiLeaks2

Vi snakker ikke om en gjeng uskolerte skoletapere som uansett ikke ville ha skjønt bæret av hva de har mellom hendene. Faktisk er mesteparten av det som er lagt ut evaluert av eksterne redaksjoner og av Wikileaks etter hvert kompetente mennesker men de har knyttet til seg kompetanse innenfor media. En rekke redaksjonelle miljøer som blant annet The New York Times og The Guardian, samt en rekke andre brukes for å vekte om ikke nyhetsverdien er større enn den potensielle skaden dokumentene kan forårsake og en bruker mye tid på å gå igjennom dokumenter. Viktig å ha med seg her at en rekke navn er sensurert, og en rekke dokumenter er holdt tilbake. Det vil alltid være en diskusjon om enkelte dokumenter som USA mener er hemmelige, men som reelt sett ikke blamerer noen andre en amerikanerne. Det styrker demokratiet etter mitt syn det Wikileaks gjør. For øvrig så sier Wikileaks at de sitter på info om en svært stor bank som de vil legge ut interne dokumenter fra på nyåret. WikiLeaks gjør det mer risikabelt å drive snusk  og tull på høyt hold fremover.

USA oppfører seg som et rampete barn som er tatt med begge hendene i kakeboksen og er naturlig nok sure for de har fått avslørt en del hendelser som etter mitt syn jeg ikke kan skjønne de i det hele tatt gidder å holde hemmelig. Noe er selvfølgelig av en slik karakter at det er ment for internt bruk, men reaksjonene er ut av alle proposisjoner etter mitt syn. Men, er du supermakt og ser på verden som en sjakkbrett hvor en selv mener at en definerer ”alle spilleregler” så reagerer man trassig. Det er all mulig grunn til å følge med fremover og jeg er nok ikke synsk når jeg påstår at USA nå driver omfattende press for å lage store problemer for Wikileaks. Jeg er stygt redd for at det å være journalist fremover kan bli vesenlig tøffere. Jeg tror ikke vi trenger å bruke ”synske” for å anta at myndigheter vil gå lenger en langt for å beskytte sine interne affærer. Desto viktigere blir jobben media gjør og ikke mist journalistiske gravebyråer og varslernettsteder som er fundet av mennesker som ønsker et åpent samfunn tror jeg vi vil se mere av i årene som kommer. Jeg har sansen for Wikileaks og det de står for. At regjeringer begynner å rasle med sablene mener jeg er et brudd på etikette hvor en i størst mulig grad skal la journalister få gjøre sin jobb. Det er litt trist å være vitne til. Virkeligheten viser vel at journalister drepes og ryddes av veien hvis de graver for mye i saker som ikke akkurat tåler dagens lys. I Russland er en rekke journalister drept de siste årene. Bare i fjor (2009) ble 70 Journalister drept rundt om kring i verden. En kan jo nå se konturer av regelrett forfølgelse av Julian Assange.  Amerikanerne er vel de som går langt utenfor sunn fornuft i sine angrep.

Nå tror jeg denne sabelraslingen fra en del politikere om straffeforfølgelse av Wikileaks og Julian Assange kan bli en risikabel sport. Rettsvesenet i blant annet USA har flere ganger vist at de setter retten til ytringsfrihet svært så høyt, så jeg er mindre bekymret for det, hvis ikke det da kommer lovforslag om innstramminger i lovverket. Det betyr i så fall at hvis en eller annen politiker kommer med det forslaget så er det en god søknad for IKKE å bli gjenvalgt i USA, eller valgt over hode. Legg merke til at det er stort sett opposisjons politikere ganske langt til høyre i amerikansk politikk som kommer med sine mildt sagt snodige og voldsomme utfall mot Wikileaks og Assange. En rettsforfølgelse tror jeg kan bli en pinlig affære i den grad lekkasjer kommer fra et nettverk med over 3 millioner brukere i Amerikansk UD, forsvaret og med brukere fra en del andre departementer og regjeringen. Det ville være rart om det ikke fantes whistleblowers som ser det som sin oppgave å bringe sannheten om blant annet graverende forhold frem i dagen. Så støyen er høy og det er en del press på en del aktører, men dette burde være en klar advarsel til en hver myndighet, at i dag er informasjon særdeles vanskelig å holde skjult lenge av gangen. For øvrig er medielekkasjer i USA svært vanlig og onde tunger vil ha det til at grunnen til at de nå er så sure er at andre styrer lekkasjer som kommer. Skal det være slik at å publisere ugraderte dokumenter/materiale som en har fått anonymt, av eksterne kilder, skjulte kilder skal straffes? I så fall i følge hvilen lov, eller hvilket lands lov skal da gjelde?

Jeg tror uansett at Julian Assange bør holde en lav profil fremover. Ikke at jeg tror direkte at noen regjering setter i gang noe vendetta i offentlighetens navn, men det finnes nok av nutcase der ute som kan finne på å handle irrasjonelt. Noe denne artikkelen nevner. Nye avsløringer kommer helt sikkert. Nå handler ikke dette bare om Julian Assange lenger, men om et fenomen som Wikileaks tross alt er.  Myndighetene i USA gjør hva de kan for å lage problemer for alle som støtter Wikileaks. De legger stort press på en hver aktør som samarbeider med de. De fleste kjenner sikkert til George Orwell. I 1945 publiserte han en novelle kalt Animal Farm. Novellen beskriver hvordan dyrene på gården undertrykkes av bonden. I novellen gjør grisene opprør og kjeppjager bonden over alle hauger. Når en så ser videre på hvordan styresett utvikler seg på farmen ser man tydelig at de undertrykte opprørerne selv ender opp med å bli undertrykkere. Grisene utvikler diktatur ikke ulikt tidligere kommunistregimer blant annet. Det er en slående likhet mellom de som proklamerer frihet nå ser ut til å ty til de samme metoder som undertrykkende regimer er kjent for å bruke.  Jeg mener det er viktig å si i fra om det, ta noen klare standpunkt.

En kan mene mye om Wikileaks, men det er viktig at kritikk skjer der hvor kritikk er berettiget. Joda mange av dokumentene som ligger på Wikileaks er pinlige, spesielt for USAs myndigheter. Derfor er det ikke så rent lite pinlig å se alle utfallene fra USA hvor de faktisk gjør det enda pinligere ved å forsøke seg på sensurering av egne pinligheter. Hvor pinlig er ikke nettopp det?

 

Kilder: Wikileaks.org, Wikipedia.org, Telegraph.co.uk, NYtimes.com, Guardian.co.uk Dagbladet,no, VG.no

Demonstrasjon til støtte for kvinner med uønsket atferd ved egen omsorg

Hahaha. Gutta kan kanskje være litt oppbrukte, men denne er veldig bra…

Flott at noen tør å sette viktige problemer i det Norske samfunn på dagsordenen. Jeg håper myndighetene nå endelig kan ta kvinner som sliter med uønsket atferd ved
egenomsorg
, både i og utenfor hjemmet på alvor. Hahahahahahahaha

Kan ateister nyte åndelighet?

Ja, det kan vi så avgjort. Et artikkel i Fritanke skrevet av bloggeren Ida Jackson fanget min nyskjerrighet.: Ateister kan nyte åndelighet.
Jeg har fått slengt etter meg mange ganger at; - ”aha du er ateist, ja da vet jo ikke du hva åndelighet er” . Det er en svært så snever oppfattelse når en bastant proklamerer en ferdigdefinert ”One size fits all åndelighet” som skal passe oss alle, dog med litt ulik drakt. Det blir som regel heftige diskusjoner av sånt kan skjønne. Syns Ida Jackson artikkel belyser at ateister også kan ha åndelige opplevelser, samt at vi selvfølgelig kan ”forsyne oss skamløst” av blant annet den kristne kulturarven vi har.  Utdrag av hennes artikkel under, samt link til hele artikkel på fritanke.no (artikkelen er borte dessverre)

Ateister kan nyte åndelighet

Jeg tror ateister kan ha «religiøse opplevelser». Dvs: jeg tror at de følelsene som religiøse får under et ritual eller en bønn er tilgjengelig for alle i ulike settinger. Som en eks-troende vet jeg at det finnes masse «Ohh» og «Aaah» for meg i det å synge i kor og i å tenne stearinlys. Jeg kan nyte de «religiøse» følelsene uten å tro disse følelsenes tilstedeværelse betyr at Gud finnes. Gåsehud, ekstase, trygghet og en følelse av mening er svært menneskelige følelser, selv om mange opplever at de trigges av religiøse ritualer. Alle påknappene mine ligger i kristendommen, og det medfører dermed en naturlig fetisjering av «Påskemorgen slukker sorgen». Jeg får masse positivt ut av salmen selv om innholdet nå er like meningsløst for meg som «På låven sitter nissen»…….

Samtidig er ikke følelsene som gir religiøse mennesker sterke, positive opplevelser forbeholdt mennesker som bruker dem som personlige gudsbevis. Ateister og religiøse har de samme kroppene og de samme hormonene, og samme mulighet til å føle andakt og ekstase. Noe av det beste med å være religiøs var å ha tilgang på disse godfølelsene i hverdagen, og jeg ser ikke hvorfor jeg må slutte med det bare fordi jeg kastet ut Gud for noen år siden.

Det betyr at jeg forsyner meg skamløst av kristen kulturarv, går i kirken når jeg føler for det og synger «halleluja» selv om ordet er like meningsfylt for meg som «tiddelibom». Den delen av hjernen som produserer de emosjonelle godsakene er ikke den smarteste og reagerer på stimuli den har kjent siden barndommen, selv om rasjonelle Ida ikke tror på det lenger. Og ja, jeg skjønner at kristen kulturarv er turn-off for mange, særlig i Human-Etisk forbund. Men det er her parallellen til det seksuelle blir nyttig: En «åndelighet» for ateister består i å finne de tingene som gir godfølelsene de religiøse leter etter, og det kan være hva som helst, så lenge det tenner. Les resten av artikkel her.

Ja, faktisk så er selv en tur ut i naturen (selv om det skjer alt for sjelden om dagen) noe som kan vekke de gode følelsene i meg. Så åndelighet kan være så mangt. Jeg diskuterer ulike arenaer og de gangene jeg flagger at jeg er ateist, er som en del troende (i flere valører) som går i vranglås. ”Du som tror på ateismen er du klar over hvor mye faenskap den har skapt?” er argumenter jeg noen gabger møter. Da får jeg si som Fleksnes; Deeeeeiiiiiiiiiååååå! Så for å rydde litt i kommoden av begreper så kan en trygt si at ateisme er det motsatte av teisme, og innebærer at man ikke tror på noen gud. De er faktisk lett å holde fra hverandre kort og godt ved at teisme betyr gudstro, og forstavelsen a foran ordet betyr uten gudsto. A-teisme betyr altså uten gudstro. Ateismen er derfor ikke en tro, det er kort og godt et standpunkt, det sier bare hva man ikke tror, det er et standpunkt og ikke mer mystisk en det. Ateismen er ikke en ideologi eller livsfilosofi i seg selv. Dette må stort sett forklares til det kjedsommerlige i mange sammenhenger.

Det vi snakker om er hva det er som får frem godfølelsene i oss. For meg kan det være å tenne lys i kirken (uten at jeg trenger å legge inn en visshet om at det er en Gud eller Jesus i rommet), eller når jeg en sjelden gang får rotet meg ut i naturen, så føler jeg er i et med nettopp den. Det er her min kropp stammer fra. Det gir en dypere mening for meg.  En gang skal min kropp igjen atter vende tilbake til naturen, en slags resirkulering. Det gir meg en en god følelse. Musikk er noe av det vakreste vi menneesker kan lage og ikke minst nyte, det får frem helt spesielle føleslser når du høre musikk som man er glad i, kall det åndelighet hvis det funker. Jeg har avvist gudstroen på et etisk og filosofiske grunnlag.  Så en annen misforståelse. Ateister er humanetikere og har et materialistisk verdenssyn. Det er nok ikke helt riktig, for humanetikken forutsetter en viss type moral som ikke alle ateister deler.

Hva er åndelighet? Det er det nok mange svar på det. Tror det handler mye om å finne den gode følelsen som Ida i sitt innlegg snakker om. Åndelighet er har ikke ikke et fasitsvar på at One size fits all”. Åndelighet kan ha svært mange betydninger for den enkelte. Hvorfor skal ikke jeg kunne forsyne meg grovt av ulike ”åndeligheter” så lenge dette skapet den gode følelsen, selv om jeg ikke legger den samme betydningen i innholdet som andre gjør?

 

Oppdatert 13.03.2015 – Linken til Ida Jacksons artikkel inne på Fritanke er borte

Kilder:
Fritanke.no: Ateister kan nyte åndelighet
Store norske leksikon: SNL.no
Wikipedia: wikipedia.org

Information is Beautiful

Ja Information is Beautiful. Jeg er stadig innom siden til David McCandless - Information is Beautiful. En blogg hvor stort sett alt du ikke viste kunne fremstilles grafisk blir fremstilt grafisk. Vi snakker om å visualisere selv komplekse sammenhenger og ikke minst snakker vi om informasjonsdesign på svært høyt nivå. Jeg har hatt stor glede av å finne visualiseringer på svært komplekse spørsmål.

Et utvalg av gode visualiseringer:

Climate-change-deniers-vs-the-consensus

2012: End of the World

Left-vs-right-world (politisk kart over høyre - venstre politikk. I verden)

Visualizations/left-vs-right-us/ (politisk kart over høyre - venstre politikk I USA)

Because every-country-is-the-best-at-something (sier seg selv kanskje)

flickr ligger det enda flere gode illustrasjoner og visuelle godbiter fra David McCandless arbeider.

Videoen under er fra et foredrag David McCandless (journalist, reklamemann, selvlært designer) holdt i juli 2010. Veldig bra hvor han setter fingeren på at visualisering handler om å få meg og deg til å se ved hjelp av ”bilder” og illustrasjoner sammenhenger som ofte bare blir meningsløse og vi bombes av visuelle effekter. Han makter å sette en del ting i perspektiv i forhold til hverandre. Videoen er på over 20 min, men er det grisevær ute og du har tid. Se videoen! 

Omtale av foredraget; - David McCandless turns complex data sets (like worldwide military spending, media buzz, Facebook status updates) into beautiful, simple diagrams that tease out unseen patterns and connections. Good design, he suggests, is the best way to navigate information glut -- and it may just change the way we see the world.

Hanne er du helt på landet?

Foredragsserien hos Bistandsnemnda hvor Nabintu Herland var en av flere foredragsholdere var et forsøk på å belyse ulike sider ved en utfordring som det norske bistandsarbeidet har i utlandet, nemlig Nordmenns manglende respekt for og kunnskap om hvor viktig det religiøse aspektet er for mennesker de fleste land i verden. Tanken var å kaste litt lys over og høyne nordmenns forståelse for den religiøse dimensjonen og betydningen av dette i bistandsarbeidet. Dette ble også tatt opp i Aftenposten 11 august.

Foredraget ble slettet fra Bistandsnemnda etter massiv kritikk og det var i denne forbindelse hun rasende beskyldte Bistandsnemnda for å drive sensur.

At Hanne Nabintu Herland kan ordlegge seg er rimelig klart. Hun mener selv hun jages som et vilt dyr på vei til gasskammeret. Hun mener seg offer for massiv sensur av mektige krefter og føler seg ”tvunget” til å stå frem med dette i aviser og på nettet. I Dagbladet forteller hun hvor tøft det er å bli nektet å fortelle ting. Hun føler seg faktisk tvunget til å fortelle om sensuren på nettet, ja og i aviser. Men, ikke bare det hun har til og med skrevet om den undertrykkende marxistiske eliten i en egen bok. Så det er ikke lett å være undertrykt og forfulgt, ja beint fem være offer for så grusom senur. Hva i alle dager har kinesiske nobelprisvinnende opposisjonelle å klage på….. egentlig…

Hanne Nabintu Herland's beryktede foredrag from Ole I. B. on Vimeo.

For all del. Damen er fascinerende å høre på. Retorisk som hun er. Å bli filmet når du galant omskriver historien krever en porsjons guts. At hun galant hender at marxismen stod bak kolonialiseringa av Afrika blir ikke en gang feil, det er bare.. ehhmmffeh veldig perspektivløst feil tror jeg vi sier. Det føyer seg inn i hennes bilde at marxismens kamp mot hennes ”undertrykte” kristne verdigrunnlag. Ja det er sågar en gedigen coverups at marxismens (som er vårt etter hvert noe mer sekulariserte samfunn) har rottet seg sammen og sørget for at åndelige verdier er blitt mer eller mindre borte. Det er lett å la seg blende når hun med dramatisk stemme og gestikulerende poengterende armer drar den ene morsomme historietolkningen etter den andre ut av ræva og presenterer et verdensbilde som ville gjort selv den mest innbarkede konspirasjonshysteriker grønn av misunnelse over at ”hvorfor kom ikke jeg på alt dette mon tro” 

Det er en hyllest til kristne verdier som ville satt selv Jesus i skyggen. Er det noe vi ikke trenger mere av så er det trangsynte kristne dobbelmoraliserende våset som kalles verdier. Jeg tror definitivt den type verdier har ført til svært mye av konfliktene som vi ser i verden i dag. Og da snakker jeg ikke eksplisitt om kristendommen, men om religion som har skapt skarpe fronter, konflikter og kriger. Vi trenger verdier, vi trenger humanisme og respekt for mennesket og vi trenger ansvarliggjøring av våre egne handlinger og valg i dag, men ikke mer av den religiøse varianten. Historien har vist oss at den fungerer relativt dårlig.

Det gåtefulle universet - Er det noen der ute?

Ved hjelp av romteleskopet Kepler har forskere funnet fram til flere nye planeter utenfor vårt solsystem. To forskjellige forskergrupper melder at de sannsynligvis har funnet hver sin planet som er den minste utenfor vårt eget solsystem til nå.

De to planetene er bare litt større enn vår egen planet, men er så varme at de ikke kan være hjem for liv vi vil kjenne igjen.
Begge to roterer rundt sine moderstjerner i veldig nære baner; det er grunnen til at forskerne her på jorden kan finne dem. Forskerne mener at instrumentene deres er gode nok til å se det de mener de har sett. Les resten av artikkel her

Det er noe som ikke slutter å fascinere oss dette. Det ville være fullstendig meningsløst å tro at det ikke finnes annet liv der ute. Vi befinner oss i en av 100 – milliarder galakser. Melkeveien er en av en hop av galakser på ca 30 som ikke er dverggalakser, som det finnes desidert flest av så langt vi vet. De mest lovende og utforske er vår egen, - Andromedagalaksen og galaksen M33 som er nærmest. På Astroweb ligger det mange flotte bilder.

Det som er det mange lurer på er hvor mange stjernereisende sivilisasjoner som finnes der ute. Jeg er sikker på at de første store oppdagelsene vi kommer til å gjøre kommer til å skje med droner og stadig bedre og mer avanserte teleskoper.

Hva slags planeter kan vi forvente å finne der ute? Bildet under gir en viss oversikt over hva vi kan forvente oss.

habitable-worlds-ser-abel-mandez
Kilde: Wired.com

Kilde: http://visual.ly/are-we-alone-universe

Den første planeten med levelige temperaturer er funnet, den heter Gliese 581g og går i bane rundt stjerna Gliese 581. Planeten ligger litt over 20 lysår unna oss. Et lysår er så langt lyset går på ett år. Det vil altså være en relativt langtekkelig affære å reise på besøk til den nyoppdagede planeten.


Fra eksterne kilder:

Enrico Fermi 
Et berømt eksempel på dette kalles Fermi-paradokset. Fermi-paradokset kan være et nyttig verktøy å ha med seg når en tenker på intelligent, utenomjordisk liv. Historien sies å gå tilbake til en dag i 1950. Vitenskapsmann, fysiker og nobelprisvinner Enrico Fermi hadde lunsj sammen med sine kollegaer ved atomlaboratoriet i Los Alamos. Etter en stund begynte de å diskutere utenomjordiske sivilisasjoner. Nøyaktig hva som ble sagt er ikke kjent, men kjernen i historien er denne: Enrico Fermi mente at mennesker innen en million år antagelig ville bli i stand til å kolonisere galaksen og bosette seg på andre planeter.

Men hvis vi klarer det, da burde jo andre sivilisasjoner, forutsatt at de finnes, også være i stand til å gjøre det. Hvis galaksen vrimler av liv, hvorfor ser vi da ikke romvesener? Solen vår er bare middels gammel. Andre steder i universet finnes stjerner som er mye eldre enn vår. Melkeveien har eksistert i omtrent 10 milliarder år, og de gamle sivilisasjonene burde ha fullført jobben nå.
Fermi stilte derfor spørsmålet til kollegaene sine: «Hvor er de?»
Fermi gikk antagelig fram på samme måte med de flygende tallerkenene:
• Hvor mange stjerner finnes det i universet?
• Hvor mange av disse har planeter?
• Hvor mange av planetene vil utvikle liv?
• Hvor mange av planetene med liv vil utvikle intelligent liv?
• Hvor mange av forekomstene av intelligent liv, vil utvikle en teknologisk kultur?
• Hvor mange av de teknologiske kulturene vil finne på å ekspandere utover i universet?
• Hvor stort er universet?
• Hvor gammelt er det?
På disse spørsmålene kan man komme opp med alt fra nokså eksakte svar, - som universets alder og antallet stjerner - til svar av typen "hvordan i huleste skulle jeg kunne vite det?" - for eksempel når man skal beregne antall teknologiske kulturer som vil drive med romfart.
Antagelig benyttet Fermi middelmådighetsprinsippet - antagelsen av at verken vi eller jorda er særlig spesielle. Dermed fant han, etter noen sekunders stillhet, ut at det måtte være bortimot en million høyteknologiske kulturer der ute et sted.

Det finnes to astronomer som i særlig grad har vært opptatt av spørsmålet om utenomjordisk liv, nemlig
Carl Sagan og Frank Drake. Begge har gitt uttrykk for at de tror det finnes liv andre steder i universet. Begge har forsøkt å anvende vitenskapen for å oppdage slikt liv.
I løpet av sitt liv rakk Sagan å bli verdens kanskje mest kjente astronom. Som programleder for den populære TV-serien Cosmos, som også gikk på norske TV-skjermer tidlig på 1980-tallet, nådde han ut til over 500 millioner seere i 60 land. Han gjorde universet tilgjengelig for folk. Carl Sagan fikk mennesker til å undre seg over universets mysterium og uendelige skjønnhet. Han vant Pulitzer-prisen for bestselgeren The Dragons of Eden fra 1977 og publiserte en rekke bøker og artikler om universet, evolusjon og muligheten for utenomjordisk liv.

Sagan spilte en nøkkelrolle i frembringelsen av de første nærbildene av månene som sirkler rundt planeten Mars. Han var kjent som konsulent for NASA og hadde en ledende rolle i arbeidet med å sende ut romsondene Mariner, Viking, Voyager og Galileo.
Sagan ga aldri opp håpet om å finne tegn på utenomjordisk liv. Av denne grunn ble han svært populær. Han blir fortsatt bejublet av personer som mener at det må finnes liv andre steder i universet.

Det finnes tre mulige senarioer:

  • At det ikke finnes liv andre steder enn her på jorda.
  • At det finnes liv, men at vi av en eller annen grunn ikke har fått kontakt.
  • At det finnes liv - og at vi har fått kontakt.

I det siste alternativet finnes det jo ikke noe paradoks?

Mange har vridd sine hoder med Fermiparadokset både før og etter at Enrico Fermi formulerte det på 1950-tallet. 50 av de best formulerte løsningene dukker opp i boka "(If the universe is teeming with aliens) Where IS everybody? - av fysikeren Stephen Webb.

Frank Donald Drake
Frank Drakes romvesenligning skal gi et bilde av hvor mange sivilisasjoner i Melkeveien vi i teorien kan kommunisere med. Ligningen er derfor satt på kartet når NASA stadig finner nye planeter der ute.

Hva om vi finner sivilisasjoner der ute. Frank Drakes romvesenligning skal gi et bilde av hvor mange sivilisasjoner i Melkeveien vi i teorien kan kommunisere med. Ligningen er derfor satt på kartet når NASA stadig finner nye planeter der ute

Frank Donald Drake (født 28. mai 1930 i Chicago) er en amerikansk astronom. Han er mest kjent for utarbeidelsen av Drakes ligning, Arecibomeldingen og SETI.

SETI (Search for extraterrestrial intelligence), er et vitenskapelig program for leting etter utenomjordisk intelligent liv. Det finnes flere pågående prosjekter, blant annet Project Phoenix og SETI@home som privatpersoner kan hjelpe til med gjennom å bruke sine skjermsparere til å analysere data fra radioteleskopet Arecibo. SETI ble grunnlagt i 1980 av blant annet Frank Drake og Bruce Murray Kilde: Wikipedia.no


Kilde: Wikipedia.no

Are We Alone?
Browse more infographics.

Vi finner stadig nye, galakser, solsystemer, planeter når vi titter utover. En ting er sikkert. Vi er kun begynt å skrape i universets mange hemmeligheter. Etter hvert som vårt teknologiske nivå øker vil forståelse og oppdagelser åpenbare seg. En dag om ikke alt for lenge kan vi begynne å orientere oss utover.

Bemerkelsesverdig er det anti-materie, science fiction drivstoff omtalt i en del bøker som kunne ta oss ut i universet. Vi kan nå produsere små mengder i partikkelakseleratorer. Det ligger noen år frem, men om 50 år. Kanskje? Som filmen under viser så er det kanskje ikke lenge før vi er på vei til andre planeter?

 

Kilder:
Skepsis.no
Wikipedia - Enrico Fermi
Forskning.no
Cosmic Journeys
Forskning.no
 

Jeg ”føler” på meg her at..det må være noe, eller kanskje ikke..det er noe…..her…eller var det…der…

tøvsuger-tøvi_thumb[1]Det har vært en fruktbar høst så langt for engler, kontakt med de døde og kornsirkelmorsomheter og andre som reiser rundt og påstår de er medier og tar seg klekkelig betalt for å fortelle deg at noen fra den andre siden vil at du skal ha det morsomt i livet. Som for eksempel TV-mediet Lisa Williams som vanlig trekkes salen passe full av mer eller mindre sørgende mennesker med avdøde mennesker de vil ha kontakt med, så de vanlige greiene med å kaste ut navn og/eller generelle trekk ved noen “avdøde som vil ha kontakt” er nokså garantert å finne noen i salen som syns dette “stemte utrolig godt”.  Nuvel. I tilleg har vi en litt sinna tryllekunstner og moromannen fra Stavanger som syns prinsessen på erten driver med Mikke Mus- triks. Han er en smule indignert kan vi si.

La oss nå se litt kornsirkelmorsomhetene først.

Disse kornsirklene de gjør noe med en, virkelig, de gjør noe med en, sier Tørum i innslaget, som er en del av programmet «Den andre siden». Tørum var i England for å lage sak om kornsirklene, da hun fikk høre om en ny kornsirkel som skulle ha oppstått i Avebury. I programmet får vi se at hun går inn i kornsirkelen og blir sterkt preget av opplevelsen. La oss nå se…

Tørum var nemlig i ekstase etter å endelig ha fått føle en kornsirkel. Møtet med kornsirkelen er faktisk så sterk at opplevelsen ”har forandret livet mitt - Veldig! Veldig!”, som hun uttaler det mot slutten av innslaget. Sett på avstand kan man imidlertid se at kornsirkelen hadde samme form som logoen til BBC-programmet Quite Interesting(QI), skriver Fritanke.no. Og ifølge QIs Facebookside og hjemmeside er det akkurat hva det var; en logo laget som en kornsirkel. Det spørs om ikke - “leve på en løgn her” er det rette mantraet.

Ikke bare det, men jeg legger ved en podkast fra et ganske stort radioprogram i England
The Skeptics' Guide To The Universe - "Quite Interesting" Crop Circle. De hadde et innslag i sitt program om fenomenet. 
 

Vi har en tendens til å legge våre følelser i selv helt irrasjonelle trivielle ting og det blir ofte noe religiøst over det. Man går i en slags ekstase over noe som ofte har helt kurante forklaringer.

I stedet for å vurdere en enkel og praktisk forklaring, er det alltid mer spennende å se etter helt andre forklaringer – og da så udefinerbare som mulig. Ord som “energi” og “underbevissthet”, “merkelige vibrasjoner” osv klinger godt, ikke minst fordi de så sjelden fører til oppfølgingsspørsmål. En har en tendens til å låse seg i den modusen.

Så er det med forklaringer da. Mange mennesker er skrudd sammen slik at i mangel av gode forklaringer vil de fleste akseptere dårlige forklaringer. Problemet er vel oftest at mange mennesker ikke engang forsøker å finne gode naturlige forklaringer. De vil at det skal være noe fantastisk og overnaturlig som står bak, slik at de kan gå rundt i den tro at de har "skjønt" noe stort og at de er del av noe ”episk”. Mange som aksepterer dårlig forklaringer, vil kjempe innbitt for å slippe å ta stilling til nye naturlige rasjonell forklaringer.

Men, dette med kornsirkler er jo uansett spennende som fenomen. Det lages intrikate flotte mønstre, men de tillegges mye mer mystikk en de rent faktisk står for. En kan som sagt lage mye kult med tau, plankebiter, målbånd og elementære kunnskaper i geometri. I nyere tid er laserpekere fra nærmeste tre, hus eller ås mye brukt ved en del anledninger, samt GPS som kan bringe kornsirkelmysterier til nye høyder fremover. Ikke bare det, men nå har ”fanatikere” fått seg photoshop i tillegg, og du verden så mange  kornsirkler som da kan dukke opp. Som kommer til å hevdes med fynd og klem at våre vennet der ute ”aliens” står bak.

Vi hører vel ofte noe sånt som; “mange sirkler er menneskeskapte, men ikke akkuratdenne”. Inntil det viser seg at også den likevel er det og retorikken snus. “Ja, denne var det da, men det er mange andre som ikke er menneskeskapte, altså”.  Etter at sereien X-FIles herja på 90 tallet har det kornsirkellaging virkelig tatt av. Sånn går no dagan.

Noen av kornsirkler og hvordan de er laget kan du se her:

Denne formasjonen tok ca 6 timer å lage (seks personer).
Denne tok fire timer å lage (tre personer).
Denne tok også fire timer å lage (tre personer, om natten).

Joda her ligger det også en guide om hvordan de lages.

Et viktig godt tips til slutt kan vel være:

“The problem with having an open mind is that people come and insist upon putting things in it..”
“The point here is, you want to have a mind open enough to accept radical new ideas
but not so open that your brains fall out!”

Kilder brukt er:

VG.no - TV-kjendis «lurt» av BBC-kornsirkel
Skepsis.no: - blogg -”Dette er så sterkt”
Fritanke.no: - Norsk ”medium” lurt trill rundt av BBC
Skepsis.no - blogg – Kornsirkeltid
nettavisen.no: - Denne er trolig ikke menneskeskapt

Subjektivismen i New Age bevegelsen

Først litt kort om New Age. New Age, betegnelse for en folkelig kulturell og religiøs strømning med bakgrunn i hippie-kultur og nyreligiøsitet; brukes ofte synonymt med alternativbevegelsen. New Age har ingen enhetlig organisasjon, men er representert ved tallrike grupperinger i hele Vesten, spesielt i California; Findhorn i Skottland har også vært et viktig senter for inspirasjon. New Age brukes også spesifikt om Vannmannens tidsalder. Jeg ser på den delen av New Age som er mest synlig og som også generere mest støy via en rekke forum, samt medias økende tendens til å sette fokus på overtro i en del varianter.

Selv om New Age i vid forstand inneholder mye tankegods som strekker seg lenger tilbake i tid velger jeg å ta for meg den delen som vi ser de senere år som er svært subjektivt innrettet, og som er svært så markedsdrevet i sin tilnæring til ulike åndeligheter. Deler av alternativbevegelsen preges av lettvinthet og enkle mantraer og må ikke forveksles med den mer esoteriske tradisjoner som jeg har skrevet om i et tidligere blogginnlegg.  

Den moderne utgaven av New Age har en stund forøkt å ta over for kristendommen i den vestlige verden ved sin sterke appell til individualitet og dens romantiske ”dyrk deg selv bilde” av virkeligheten, hvor ”alle har sin egen sannhet”. Det eksisterer mantraer om at mennesket er ikke bare en del av naturen, men hører også hjemme i en åndelig virkelighet. Ja, det å skille mellom natur og ånd er ifølge New Age uttrykk for en feilslutning. Skal en utvikle seg selv, må selvutviklingen omfatte både fysisk og åndelig utvikling. Helse og spiritualitet, kropp og sjel, natur og ånd – alt dette må forstås som to sider av samme sak. Her kan en enkelte sette sammen sitt eget livssyn eller sin egen religion med utgangspunkt i egne interesser og erfaringer og personlig bias. Denne postmoderne religiøsitet karakteriseres ofte som eklektisk, deregulert og privat. Begrepet eklektisk innebærer at den enkelte kan lage sitt eget trossystem av et utvalg fra andre systemer, uten at de ulike delene nødvendigvis passer logisk sammen. New Age er et supermarked av kvasi religiøse sannheter om alt mellom himmel og jord. Den er mye mer individualistisk og fri i sin tilnæring til eksistensielle spørsmål. På bakgrunn av dette har den hatt en viss fremgang i den vestlige verden.

new-age_thumb[2]
Vi ser ofte i tradisjonelle religioner at det kan inneholde ekstreme fløyer som tolker skriften på sin rigide måte og som gir seg utslag i en del regelrett fanatisme hvor en uten å mukke går i døden for din sak. Så langt går ikke alternative bevegelsen, men en kan se tendenser innefor deler av bevegelsen at den inneholder en dogmatisme hvor gudebegreper, ufologi, konspirasjoner o.l er blandet sammen i en fin lapskaus og hvor en åpnelyst bedriver en misjonering via sine ekstreme talerør som blant annet nyhetsspeilet.no.

Kommer ikke til å gå særlig inn på den biten, da dette er omtalt av humanist tidligere. Det jeg vil sette søkelyset på er den delen av bevegelsen som på andre måter dyrker subjektivismen som er synlig i alternativ bevegelsen.

I deler av New Age er det et slags mantra om at det er opp til hver enkelt å sette sammen det som passer den enkelte best. Denne delen av bevegelsen endrer raskt karakter i takt med de menneskene som praktiserer den, og de som har meninger om den, samt samfunnets utvikling. Altså subjektivismen som rir bevegelsen.

Det er veldig vanlig at tilhengere av New Age går altså ofte tilbake i historien tid for å finne de riktige tankene og ideene i gamle kulturer og religioner. Jo lenger tilbake det kan spores jo mer seriøst og tyngde har de, i den grad de er gamle og derav ”må være riktige” Poenget er at forklaringer og gjenfortellinger som åndeliggjøres i ”ny drakt” tas ut av kontekst og brukes på nye måter i selvkomponerte versjoner for å underbygge ens eget bilde av tilværelsen, eller virkelighetsflukten jeg mener det er på mange måter.


Begrepene og moderne mantraer i New Age
Et grep som alltid brukes i New Age som skiller seg fra andre religiøse retninger er at, ”alle har sin sannhet og virkelighet”. Rent praktisk skaper det en rekke praktiske problemer hvis en skal gå rundt med subjektive oppfattelser av den delen av virkeligheten som vi alle er en del av. Heldigvis er det flere som reagerer på den type argumenter. Alle tilhører vi den samme virkelighet, men den kan oppleves forskjellig er vel riktig å si.

New Age er på mange måter et merkelig skue. De opererer ikke med noe skille mellom Gud og skaperverket, som det kristendommen har. Det eksisterer et mantra om at mennesket har en essensiell hellighet i seg, og dermed blir også menneskets natur grunnleggende god. Årsaken til all grusomhet og elendighet i verden er ikke menneskets skrøpelighet, men består i dets manglende erkjennelse av eget åndelig opphav. Menneskets frelse ligger i selverkjennelse, og veien til en slik erkjennelse går gjennom en åndelig utvikling og forvandling. Målet med mange nyreligiøse trossystemer og terapiformer er å fremme menneskets indre potensial og sanne kjerne. I og for seg naturlig.

New Age har ikke har kanoniserte noen hellige tekster slik de store religionene har. Vi finner isteden selvutnevnte eksperter innenfor et villnis av åndelighet. De er  en stor ”harryhandel” og markedsplass av selvutnevnt “alt er mulig åndelighet”, og det florer av ”guruer” og selvutpekte eksperter som tjener penger på søkende menneskers higen etter svar på spørsmål om tilværelsens essens. Ulike tekster og bøker får status ved at de leses og brukes av mange.

Det er et merkelig skue å være vitne til debatter og hva som faktisk skrives, hevdes, proklameres, slaktes og forherliges på alternative forum som Altnett og ildsjelen.ning. Vi ser en personlig subjektivisme hvor alle har sin egen oppfatning av sannhet og moral med utspring i egne følelser og personlige meninger og hvor det i perioder er mer preget av personkonflikter, rivalisering enn av tematikk. Mantraene i subjektivismen er ofte formulert som. ”Det som er sant for meg behøver ikke være sant for deg”. ”Men, min tro er den riktige uansett” ”Hvem kan vite hva som er rett egentlig?” Dette innebærer at hver person kan ha sin egen personlige ”moralske standard og tro.”

Her er troen på alver, krystaller og at innsektene som vi ser om sommeren har med seg budskap fra den andre siden, kort sagt mystikk og overtro om det meste hvor en henter litt herfra og derfra, satt sammen til sine ”egne sannheter”.

I utgangspunktet kan en hver av oss hevde hva en vil og si at det er en moralsk rett. Javel, hvis jeg peiser øksa i hue på noen så har jeg jo rett til det, fordi min moral er like god som din. Eller hvis jeg raner deg på gaten, så kan jeg si at i følge min moral så er det helt riktig å rane andre. Ok, satt på spissen, men poenget bør være lett å se. Det oppstår en form for dogmatisme, hvor overtro i alle mulige valører blir ulike sannheter. Det er en utpreget anti-intellektualisme over bevegelsen som er ekstremt reduksjonistisk og dermed anti-holistisk, noe jeg skal komme til bake til.


Er det galt å blande vitenskap og religion og New age ”isme”?
Den religiøse etikken er slett ikke objektiv. Gudstroen er svært så blind, for det fins ingen soleklare beviser for Guds eksistens som kan bevises, og en etikk basert på blind tro er subjektiv og irrasjonell. Å be til gud for moralsk veiledning kan ikke kalles objektivitet. Det New Age miljøene gjør er å dra på ”shopping” de blander kristen etikk, buddhisme, hinduisme, innslag fra islam, samt blander inn sjamanisme, spå i tarot kort, kartlegg dine hjelpere osv. osv. Et regelrett lappeteppe, og noe for en hver smak. Alt dette for å oppnå kontakt med høyere intelligenser, leve riktig for å fremme sin egen fysiske og psykiske helse og fortelle seg selv at ”hei, alt er faktisk mulig”. Tilhengerne står fritt til å velge det som passer dem selv best, og sette det sammen etter eget ønske. Det nye som nå syns å være en oppadgående trend er å blande inn pseudovitenskap for å forherlige og forklare og underbygge ens subjektive tro med nye termer i mye sterkere grad en jeg har sett tidligere.

Det er ingen grunn til å avvise at det har vært en sameksistens mellom religioner og vitenskap. Det er (om ikke enstemmig, så enighet) i de fleste forskermiljøer at når en de bibelske skapelsesberetninger ble nedtegnet, en gang i løpet av første årtusen i vår tidsregning, var dette for å forklare verdens skapelse og være. En rekke såkalte vitenskapelige og filosofiske spørsmål måtte jo besvares som best det lot seg gjøre under de rådene samfunnsforhold som forelå. Vitenskapen var i eldre tider stort sett kun deskriptiv, og forklarte «hvordan», men hadde problemer i tidligere tider å forklare «hvorfor» religioners definisjonsmakt kunne glatt se bort fra hvorfor, og evt tilpasse ”hvorfor” til eget bilde av virkeligheten for å si det noe enkelt. Dogmatikken er dessuten det største hinder for interreligiøs toleranse.

I de senere år har mange tilhengere av New Age søkt mot moderne fysikk, spesielt kvantefysikk. Særlig viktig er tesen om at alt kan tilordnes bølgeegenskaper (de Broglie-relasjonen) og at all materie har en ikke-avgrenset utstrekning (Heisenbergs usikkerhetsprinsipp), slik at alt i verden har en momentan innvirkning på alt annet og utgjør en del av en synkronisert helhet (et «kosmisk» verdensbilde). Dette har blitt brukt som argument for at det er mulig for mennesker, dyr og materie å vekselvirke på uendelige avstander, også fremover og bakover i tiden. Videre blir kaosteori og fraktal matematikk brukt som argument for en bakenforliggende drivkraft bak tilsynelatende tilfeldige hendelser, piezoelektrisitet har blitt brukt for å forklare effekter av kvartskrystaller i healing, og meissnereffekten i superledere har blitt brukt som modell for å forklare hvorfor gruppemeditasjon skal kunne hindre interkontinentale raketter i å true Norge.

På denne måten søker man å finne et vitenskapelig grunnlag for troen på overnaturlige fenomener, alternative behandlingsmetoder og religion, og på at enkelte dyr (f.eks. hvaler) har egenskaper mennesker ikke har. Troen på at UFOer er utsendinger fra fremmede sivilisasjoner er sentral, og tas som bevis på at teoriene er riktige og at det finnes avanserte sivilisasjoner som har lært å utnytte de muligheter den teoretiske fysikken gir. Poenget er at bruken av kvantefysikk brukes som et forsøk på å åndeliggjøre en sin egen subjektive tro. Tror man på alver eller andre små nisser har alternative ikke noe problem med å finne støtte i kvantefysikken hvor de tolker bruddstykker etter egne subjektive regler.

Dette forholdet til vitenskap New Age viser er på mange måter paradoksalt: På den ene siden er New Age kritisk til den etablerte vitenskapens rammer, på den andre siden bruker tilhengerne vitenskapen til å legitimere sitt åndelige budskap og verdenssyn. Sagt litt enkelt så forsøker de å åndeliggjøre vitenskapelige begreper den ellers har et noe flyktig forhold til. Det blir en gryte av det reneste vås av pseudovitenskap som har til hensikt å etablere ”sannheter” som skal underbygge det en faktisk personlig tror på. Jeg har lurt mye på hva det er ved pseudovitenskap som er så forlokkende. Pseudovitenskap er i denne forstand vitenskap som ser ut som vitenskap uten å være det.  En forklaring er at pseudovitenskap er mye mer spennende enn ordentlig vitenskap siden man kan plukke fritt fra kildene uten å vurdere kvaliteten, og man kan plukke det man synes er tøft og se bort fra resten. I New Age er dette veldig synlig ved at man har et veldig omtrentlig forhold til når de skal forklare sammenhenger. De har kort og godt ingen kunnskaper om hvordan ny kunnskap oppstår. 

Mange såkalte ”åndelige veiledere” har skjønt at de ikke bare kan prakke erfaringer og ”egne sannheter” på andre sånn uten videre for å fange flere søkende mennesker. Derfor byr de på seg selv ved å skrive bøker, kurs, foredrag ofte med svulstige innpakninger og de låner uhemmet uttrykk fra nettopp vitenskapen for å legitimere sine mange løsninger for et bedre liv hvor en henter utrykk som:- “vibrasjoner”, “DNA oppgraderinger”, ”DNA-bredbåndshastighet” “frekvenser” ”frekvens svinginger“ ”paradigme”, "kvantesprang", "svingningsfelter" osv hentet fra vitenskapens kommode av utrykk. Om enkelte begreper i utgangspunktet ”lånes” fra naturvitenskapen, får de snart et helt nytt åndelig innhold i New Age - vokabularet.

En skal ikke undervurdere en del multikunstnere innefor New Age. Til denne gryten av positiv tenkning, psykologi og okkultisme blir det ofte tilført en del krydder så å si. Det finnes mennesker med karisma, energi og evne til å uttrykke seg. Disse reiser rundt og holder kurs, forsamlinger for å skaffe seg kunder. Noen ganger oppdager de ”plutselig” at f.eks katter har en åndelighet, eller de har gravd frem noen steiner et eller annet sted og påstår det helbreder. Innsekter har med seg budskap fra den andre sider, og alver kommer frem om natten osv, så det er nok å velge i. Krystaller har jo vært på mote i visse sykluser, så det er mye rart en kan påstå åndelighet i, og folk biter på.

Det ser ut som tilstrømningen til en rekke New Age miljøer hvor alternativ behandling, healing og en slags åndelig selvrealiseringsbølge hvor mantra er “alt er sant” presenteres som det saliggjørende øker. På mange måter snakker vi om en form for ny religiøsitet som ligner mye på kristendom. En henter mye herfra og det er mer og mer snakk om Kristus kjærligheten, Kristus bevissthet osv. Samtidig er det ofte en ramsalt kritikk av tradisjonelle religioner som ofte har definert i sine skrifter hvordan gudebilder og definisjoner på ”evig liv” foregår. Sannheten er at New Age henter en del fra tradisjonelle religioner, men tolker det som passer på en mer fri individualistisk måte ut i fra mantraet ”det finnes mange sannheter”. Konteksten har mange likhetspunkter med tradisjonelle religioner på mange områder når vi snakket om døden og ”the after life”, hva som skjer når vårt jordiske liv er slutt, engler osv. Det finnes dog variasjoner, litt avhengig av hvilken forfatter av ”åndelig våkenhet” som tiltaler den enkelte. Det er kort og godt et supermarked av åndelighet som er til salgs, drevet av folk som skjønner at her er det penger å tjene.

Vi ser en økende trend at såkalte medium i ulike variasjoner fyker rundt i Europa og hevder de kan snakke med døde, se og snakke med dine skytsengler. Dette er stort sett dyktige entertainere som har lært seg Cold reading som er noen generelle teknikker for å fremstå som de har spesielle kontakter eller evner. Jeg har tidligere skrevet et blogginnlegg om fenomenet her og hvor en rekke teknikker bak vises av Derren Brown

masteringcoldreading

Arnested for ny dogmatisme og pseudosannheter
Det er poenget. En ny form for dogmatikk oppstår i New Age. Hvor en brukes vitenskapens mange utrykk til å si at; hei, alt er faktisk mulig. På den måten får New Age subjektivismen og egen sannhetsrelativisme gode kår. Å blande åndelighet og vitenskap som New age miljøet tar seg frihet til, gjør at dette blir en gryterett av tull og tøys ved at det plukkes ut det som passer i fra ordinær religioner, så flette dette med egen subjektivitet og overtro over hva som støtter eget syn, samt hva som en personlig syns høres ok ut fra et supermarked av åndelighet, dernest krydres det hele med vitenskapelige begreper og forståelsesrammer som en med all respekt å melde ikke har særlig peiling på eller skjønner betydningen av. Hvorfor? Fordi som vitenskapen som erkjenner at den ikke vet alt og derav driver forsking for å finne ut mer gjør garvede New Agere det stikk motsatte. New Agere blander subjektiv tro med pseudovitenskaplige forklaringsmodeller som åndeliggjøres og vips så har man svarene på livets mange gåter og meningen med det hele som menneskeheten har traktet etter siden vi ble i stand til å resonere og tenke. Det er på sin plass å si; “I think you’ll find it’s a bit more complicated than that.”

Isolert sett er det flott at det skjer en slags åndelig diversitet i samfunnet. Det jeg observerer er at mange i New age bevegelsen holder på med å kopiere hverandre. Såkalt "spirituelle" mennesker suger til seg alt som kan kalles "spirituelt". Den såkalte "selvutviklingen" går ut på å adoptere semireligiøse idéer i større eller mindre grad. Vil legge til at det gjøres noen små tilpassninger ut fra interesse og personlige preferanser, men ellers går det mye i det samme.

Denne nye troen og nyreligiøsiteten er like egosentrisk og subjektiv som de råeste kapitalister som har markedsfrihet som sitt mantra, satt på spissen. Hver person sin tro, først deg selv så deg selv og til slutt deg selv. Til helvete med verden så lenge jeg kan få ha min tro, mitt bilde av verden som sannhet. Til helvete med verden så lenge jeg kan fortelle alle andre hvor grusom verden er, og at ”mitt bilde og min tro” er redningen, nirvana, himmelen er løsningen, men jeg vil helst befinne meg i min egen ”virkelighet”. Men først må ”jeg bare få være litt selvopptatt og synge alternative versjoner av Kumbaya og misjonere ”se så kul tro jeg har” for å sette det litt på spissen. Det kalles virkelighetsflukt.

Det er et stort problem at alle i New Age miljøene skal ”danse gjennom engen” med sitt eget spesial tilpassede trosbilde og helt bevist og ubevist lukker øynene for klare realiteter som er for tøffe å ta inn over seg. Det er det mye av den denne nye overtroen handler om, distansere seg fra realiteter, slippe å ta stilling og engasjere seg for mye i vår felles fremtids ve og vel. Det handler om mangel på kontroll noe jeg kommer tilbake til.

Vi har regionsfrihet i Norge, men det er absolutt på sin plass å advare mot et fenomen som er i ferd med å undergrave sunn fornuft og som setter viten i vanry. Det er merkelig at aviser og medier generelt burde være mer opptatt av folkeopplysning på vitenskapelig grunn har sine daglige spalter med horoskoper og tull. Basert på foreldet tankegods som astrologi. Og intervjuer med spåmenn som uttaler seg om værets utvikling i måneder og år fremover. For ikke å snakke om denne blekkspruten som skulle tippe hvem som vant fotball WM i 2010. Media får ta sitt ansvar på alvor og kildekritikken er vel ikke alltid noe en tar seg tid til i en medievirkelighet som er oppatt av masseproduksjon.

New Age snakker mye om en ny gjenfødelse av vår planet og vår kollektive bevissthet. Det er ikke noe nytt for New Age, men er et kjent fenomen i mange religioner. Kalt eskatologi som er læren om de siste ting, om verdens ende og verdens fornyelse. New Age har snakket om dette i mer en 40 år om at vi står på trappene til en slags gjenfødelse og en legger alt mulig i sekken av forklaringer om hvordan denne transformasjonen skal skje. Poenget er at verden endrer seg hele tiden. Ved jevne og ujevne mellomrom skjer det mer dyptgripende endringer og en trenger da ikke legge all mulige åndelige forklaringsmodeller til grunn av den grunn.

Nå ja, for så vidt kan det være et edelt motiv og endringer skjer og vil skje, men ikke fordi New Age legger mytiske forklaringer i det og ”føler det på kroppen at det vil skje noe”, så blir dette påstander som hele tiden levendegjøres ved å tolke samfunnets ve og vel fortløpende. New Agere finner alltid gode grunner for at vi står foran ”gjenfødelse av vår planet og vår kollektive bevissthet”. Endringer skjer fordi det alltid skjer endringer som en dynamisk prosess. Uansett passer det den individualistiske New Age bevegelsen å ta dette opp ved jevne mellomrom for det er alltid søkende mennesker som nettopp er på jakt etter ”svar og endringer og veien til en slags kollektivt lykkeland”. Jeg har spurt mange ganger om hva de rent faktisk mener, men svarene er alltid svevende og en legger mye mystikk og myter inn i sine beskrivelser. Har dette åndelige virrvarret gitt oss flere svar på livets mysterier? Absolutt ikke, men de har gitt oss et hav av mulige forklaringer basert på subjektive meninger.

En annen faktor en skal være obs på er at alternativ miljøet også består av en del elementer som har tilholdssted på arenaer som fronter alle mulige konspirasjoner. Disse anser alternative forum som altnett og ildsjelen som sine sub arenaer og ved jevne og ujevne mellomrom resirkuleres en rekke konspirasjonspåstander igjen og igjen. Ofte med en antisemitisk gjennomgangsmelodi krydret med kreasjonisme, ufologi og en del annet regelrett rør. Konspirasjonsmiljøet har jeg tidligere skrevet om her og her. Jeg observerer at en del alternative forum er relativt tolerante mot dette tankegodset. Kanskje ikke så rart i den grad en del sentrale aktører innenfor konspirasjonsmiljøet fint klarer å sette en del av sine rørete tvangstanker inn i en åndelig kontekst. Alternative er ofte ikke akkurat opptatt av kildekritikk og skeptisisme så bindingene her er kanskje en naturlig ting. Jeg tror alternativmiljøet gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å sette seg i en litt vanskelig situasjon ved at de er faktisk er mye mer tolerante og tillater ganske ufyselige påstander som ikke en gang andre medier orker å formidle, i den grad det er et kultisk fenomen. Å fremme holisme under disse forutsetninger blir rett og slett en vits. De blir tatt mindre alvorlig og det er ikke alle deler en rett og slett trenger å dra med seg inn i begrepet holisme. Evnen til å rydde opp i en del grumsete meninger på enkelte alternative forum er etter mitt syn halvhjertet.

Hvorfor skal vi som interesserer oss for vitenskap og faktuell kunnskap egentlig bry oss om alt dette hva som skjer i New Age kretser? Jo, det er et farlig element her. Kritisk tenkning og viten blir bortforklart, og i stor grad sauset sammen i nyreligiøs ”folkedrakt” båret frem av et subjektivistisk bilde av hva som faktisk høres behagelig ut for sitt eget ”selv”. Det en ikke liker eller orker å ta innover seg, kan en se bort fra. ”For vi har alle vår egen virkelighet” som mantra. Dessverre ser jeg inne på en del nettsteder som altnett at faktuell kunnskap er svært mangelfull. Det virker som det er en rekke søkende mennesker der som faktisk ikke har lært helt elementær viten (på ungdomsskole nivå) om biologi og helt elementær fysikk.

New Age kan virke svært kaotisk. Uansett finnes det et slags felles ”stammespråk” og noen sentrale forståelsesbilder av åndeligheten. Ofte ser jeg at psykiateren Carl Gustav Jung trekkes frem. Kanskje ikke så rart i den grad han psykologisering av religion. Samtidig forsøker han å mystifisere psykologien og fjernet seg etter hvert mer vekk fra psykologien. Jungiansk psykologi passer jo godt inn i New Age beskrivelsene om at vi alle er en helhet og forbundet med hverandre på et psykisk plan. I Jungs forestilte seg at alle kulturer er dypest sett identiske, og derfor er det riktig å låne symboler og forestillinger fra indianere eller tibetanere og noe New Agere gjerne gjør i rikt monn. Det passer rett og slett inn i det ”åndelige lappetappet” som New Age er. Vi finner Abraham-Hicks, Neale Donald Walsch og Echart Tolle som det blir ofte sitert og vist til.

En annen forfatter som ofte trekkes frem er Aldous Huxley som med sitt mantra om evig sannhet i alle religioner og filosofi går rett hjem hos mange. En annen figur som trekkes frem er Gregg Braden som forsøker å forene nyreligiøsiteten i New Age med pseudovitenskaplige forklaringsmodeller som i store trekk går rett hjem hos mange som ikke har elementær kunnskap om kritisk tenkning og en smule skeptisisme i bagasjen m.m. En figur som går igjen er Neale Donald Walsch som påstår å skrive ned et budskap fra gud. Kun det som omhandler kjærlighet da, vel og merke. Det går i at alle er sin egen gud og treffer jo New Age og alternativ miljøene svært så godt hvor det individuelle mantraet er ”alle har sin egen virkelighet og sannhet” osv. Hvem vil ikke høre det av søkende mennesker? Blir penger av det kan skjønne.

Et annet fenomen er at mange i New Age miljøet er svært skeptisk og kritisk til kirken og dets lære, men på den annen side henter man uten blygsel metaforer, sitater fra bibelen og setter dette inn i en slags ny-religiøs kontekst. Det mye snakk om Kristus og Kristusenergier satt sammen på mange forskjellige måter, alt etter hvordan det passer ens eget åndelige ståsted og alternative bøker og filmer. Man tolker kanoniserte tekster helt etter eget forgodtbefinnende og mantraene hamres inn igjen og igjen. Hvem vet hva som er sant, virkeligheten er hva du gjør den til osv. Dette kjennetegner mye av New Age bevegelsen.

Religious-3[5]

En annen figur som trekkes frem i tide og ikke å snakke om i utide er Deepak Chopra.
Siden det er så populært for tiden å tenke seg ”at vi selv skaper alt” rundt oss, vår egen virkelighet så kan en jo ta en titt på når Michael Shermer har hatt en debatt med Deepak Chopra, hvor sistnevnte hevder at månen ikke ville eksistere om ingen så på den. Normal, sunn fornuft tilsier at dette ikke henger på greip. Det burde i det minste bli en del morsomme praktiske konsekvenser i dagliglivet om dette var riktig. Passer vel godt inn i den individuelle New Age ”hvor alt er mulig åndeligheten” og ”alle har sin egen sannhet” Sjekk det ut her og her.


Hva med kvinnene?
Vi ser ikke mange kvinner som står for skriftproduksjon i de tradisjonelle religionene. I New Age er saken en helt annen.

Stor kanoner som Helena Blavatsky og Alice Bailey vokste opp og levde i tider der kvinnerollen skriftet retning. Karrieremulighetene på 1800 og begynnelsen av 1900 tallet var rimelig begrenset så alternative bevegelser spiritisme og teosofi ble kvinnenes arena.

Innenfor den spiritistiske bevegelsen var det de kvinnelige mediene som dominerte. Det var kulturelle kotymer tidligere som mente at kvinner var nærmere det åndelige, det religiøse og naturen blant annet. Tanker som lever godt i deler av det alternative i dag.

Vi ser en økende grad at kvinner virkelig trenger ned i den dypere delen av det esoteriske. Disse kvinnene er ikke så synlige i landskapet og mer sjelden å se på ulike alternative nettforum.
Det er mange som henter deler fra de nevnte forfattere og feller dette inn i eget subjektive bilde av verden, og behandler det svært så lettvint hvor de plukker løst i fra de forfattere de leser og setter sammen sine subjektive ny-religiøse bilder. 

Forskjellen mellom esoterikk og new-age er egentlig ganske glidende, og det kan være vanskelig å sette noe absolutt kategorisk skille. Et kjennetegn er at New - age gjør alt tilgengelig for alle, gjerne på det åpne markedet, mens innen esoterikken er det gjerne mer elitistisk tendenser (på godt eller ondt) hvor du lærer over tid og “går gradene for å få innsikt”.

I dagens New Age er det mange tekster og ulike bøker som produseres av kvinner for kvinner innen det alternative. Det er ikke tvil at kvinner er de som dominerer innen New Age og alternativ bevegelsen som er godt synlig i media, ulike diskusjonsforum osv.  


New Age og Holisme
Rent umiddelbart ser det ut som om holisme er et motebegrep som New Age og alternativ bevegelsen pynter seg med, og bruker for å gi kredibilitet til ens egen tro eller virksomhet, eller bruker som skyts mot "den fæle reduksjonistiske vitenskapen”, som de ellers drar frem varianter av og åndeliggjør hvis det passer en tro et tros bilde, eller kan legitimere en eller annen påstand ". Holisme versus reduksjonisme blir dermed en variant av godt versus ondt diktonomien.

I virkeligheten er det knapt noen i den nyåndelige bevegelsen som forstår hva holisme reelt sett innebærer. Selv de av pionerene innen New-Age som hadde lest seg opp på Hegel og Leibnitz og andre holister, satt nok ennå fast i et paradigme preget av all verdens motsetninger. Holisme er ikke enkelt å forstå for oss som er utdannet innen et paradigme som betrakter tilværelsen som en ansamling av ting og deres vekselvirkninger. Det finnes riktignok en rekke akademiske disipliner som har et holistisk utgangspunkt, så som dypere økofliosofiske eller økosofiske retninger, og også deler av kybernetikken og systemteorien, men holismen som sådan har problemer med å vinne akademisk anerkjennelse, sannsynligvis pga. den åpenbare suksessen til den reduksjonistiske tilnærmingen (en suksess som også forsterkes av at den tjener og fores av sterke økonomiske interesser (som jeg har omtalt).

Denne nye troen og nyreligiøsiteten er like egosentrisk og subjektiv som de råeste kapitalister som har markedsfrihet som sitt mantra, satt på spissen. Til helvete med verden så lenge jeg kan få ha min tro, mitt bilde av verden som sannhet. Til helvete med verden så lenge jeg kan fortelle alle andre hvor grusom verden er, og at ”mitt bilde og min tro” er redningen, nirvana, himmelen er løsningen, men jeg vil helst befinne meg i min egen ”virkelighet”.

Holisme i New age er tuftet på ideen at alt som finnes – både åndelig og materielt – henger uløselig sammen. Innenfor holistiske virkelighetssyn kan en også tro at alt som eksisterer stammer fra én, guddommelig kilde. Det kalles monisme.

Rent umiddelbart kan jeg ikke se at det skal være noen forskjeller mellom New age som er noe som ofte forbindes som markedsdrevet og til det mer holistiske som forsøker etter mitt syn å legitimere at alt er mulig å tro på. De legger til ulike verktøy som gjør at de kan holde på med konfirmasjonsundervisning, navneritualer (som er alternativ til dåp).

Grunnleggende gruppefellestrekk synes å være anti-modernisme og å ta posisjoner som ligger på den motsatte side av de verdier det moderne samfunnet baserer seg på. Fiendebilder skapes - skolemedisinen, vitenskapen, politikken, kapitalismen, globalisering ++ - som åpenbart gir energi gjennom å kjempe mot. Den andre er en emosjonell subjektivisme og anti-intellektualisme som vi må tilbake i historien for å finne. Er det holisme?

Et påfallende trekk er at de gangene jeg har tatt opp f.eks forsøk på å diskutere holisme på f.eks altnett, så har diskusjonen blitt slettet. Dette er tydeligvis et tema som ikke skal diskuteres av de alternative. Det virker som at holisme ikke er et tema en ønsker å diskutere. Forståelig nok så er hele holisme begrepet i veien for ens egen subjektive tro og verdensbilde, så det er kun et begrep som det er kult å stø om seg med, men som ikke har noe innhold. Så hurra for at noen gidder å fronte dette innen det alternative, men det er som å slåss med vindmøller. Alternativ bevegelsen spriker i alle mulige retninger så jeg tror ikke at bevegelsen på noen som helt måte klarer å forholde seg til hva som ligger i begrepet holisme.


Trenger vi New age?
Åndelig diversitet er som nevnt positivt. Det er naturlig at det vokser frem nye retninger av tro når de tradisjonelle religioner har vært presset fra skanse til skanse av viten, logikk og empiri.

New age jobber smartere ved at de forsøker å ta opp i seg flere disipliner hvor de plukker fra religioner og åndeliggjøre deler av vitenskapen de stort sett ikke skjønner bæret av uansett. Men det stopper faktisk ikke der. Den mer folklige overtroen er også en komponent som gjør seg gjeldene. Det handler om kontroll. I en verden som er mye mer åpen takket være internett blir vi på mange måter bombardert med ulike hendeleser om hva som skjer i verden. Mange føler at de ikke har kontroll og myter og tullete forklaringsmodeller forsøker å skape en slags trygghet i tilværelses essens. Det er ikke alle ting vi som enkeltmennesker kan kontrollere, men å hengi seg til alle verdens mytiske og magiske forklaringsbilder gjør vondt verre. Overtroiske ritualer og fokus på seg selv blir en form for ”evige sannheter” som det er lettere å håndtere for mange mennesker.

Jo mindre kontroll vi har over omgivelsene våre, desto mer sannsynlig er det at vi ser syner, finner opp konspirasjonsteorier eller mistenker at overnaturlige krefter har en finger med i spillet. Følelsen av å ha kontroll er så viktig for folk at mangel på kontroll er truende i seg selv. Og selv om noen misoppfatninger kan lede folk på villstrå, er de ekstremt vanlige, og dekker antageligvis et dypt og vedvarende psykologisk behov. Dette er svært synlig på en rekke alternative nettfora. Det rare er at mange gir inntrykk av åpenhet, men det er ingen grunn til å la seg lure av det. De fleste som frekventerer slike fora har et veldig subjektivt syn på tilværelsen og overtroen har særdeles gode kår. En forsvarer seg innbitt mot en hver form for kritikk ved hjelp av sterke personangrep og demoniseringsgrep når argumentene blir for kompliserte å adressere.

For å nå fram til kunnskap trenger du riktignok informasjon, men du trenger i like høy grad evnen til å forkaste informasjon, til å sortere vekk det som er irrelevant eller dårlig. Dessverre er New Agere dårlige på nettopp dette. En har faktisk ikke nok faktuell kunnskap eller kritisk sans til å avgjøre hva som faktisk er relevant informasjon. Kunnskap er nettopp kjernen mye av dette og evnen til å kritisk evaluere det en tilsynelatende opplever. Det er på mange måter noe primitivt over hele fenomenet. Derfor mener jeg det oppstår ”alt er mulig og alle har sin egen sannhet” dogmer som er til å rive seg i håret av i dag. På den annen side er mennesket et søkende vesen og tro i mange fasetter er naturlig. Det jeg reagerer på er at New Ages forsøk på å bringe inn vitenskapelige forklaringer i sin iver etter å legitimere sin subjektivitet. Dette undergraver hele bevegelsen, og de vil derfor være et marginalt fenomen som ofte høylydt forklarer komplekse sammenhenger på enkle, men akk så feil måte ved sin sammensausing. Vi trenger en ny opplysningstid. Som sagt har media også et ansvar i så måte. Dessverre har masseproduksjon ført til en kraftig forflating av nyhetsbildet, samt at mediemakt er flyttet ut til hver enkelt av oss og fragmenteres ytterligere. Desto viktigere er det å lære seg elementær kildekritikk, noe som er fraværende i New Age miljøer og religiøse miljøer som kirken. Sistnevnte har faktisk vist evne til en viss pragmatisme i alle fall.

New Age har av enkelte blitt kalt et religionshistorisk laboratorium som gir oss muligheten til å se hvordan religiøse forestillinger blir til og finner feste eller dør ut og erstattes av nye, noe som har mye for seg. De senere år har også konspirasjoner og ufologi i opphøyd forklaringsmodeller funnet sin plass i deler av New Age landskapet og er definitivt den mer bisarre delen av bevegelsen. 


Har vi blitt mindre religiøse og troende generelt sett?
Tradisjonell religiøsitet og gudstro svekkes (Kilde: artikkel på fritanke.no) Til og med de eldre svikter kirken. Den 20.08.2010 ble en stor statusrapport for religionens stilling i dagens Norge lansert. Boka ”Religion i dagens Norge - Mellom sekularisering og sakralisering” baserer seg på en stor internasjonal spørreundersøkelse om religion, der de samme spørsmålene har blitt stilt i 1991, 1998 og i 2008. Dermed har man mulighet til å sammenligne utviklingen over tid.

Resultatene fra undersøkelsen sammenfaller med en lang rekke andre spørreundersøkelser om samme tema. De generelle utviklingstrekkene er at folk i Norge blir stadig mindre religiøse, samtidig som tro- og religionsfeltet fragmenteres og individualiseres. Det er vel derfor vi opplever en strekt subjektivisme i deler av befolkningen.


Alternativtro svekkes

Det er vanlig å hevde at svekkelsen i tradisjonell religiøsitet kompenseres av en tilsvarende styrking av den mer individualiserte nyreligiøsiteten, slik at religionens stilling totalt sett forblir stabil. Tallene som presenteres tyder imidlertid på at new-age området også svekkes, snarere enn at det styrker seg.

Undersøkelsen viser blant annet at troen på ”stjernetegn” (astrologi) er mer enn halvert fra 1998 til 2008. Tro på mirakler ligger omtrent stabilt, mens troen på reinkarnasjon viser en marginal økning. Som vi har sett lenger oppe, har også troen på et liv etter døden, en sentral komponent i de fleste ”alternative” trosforestillinger, blitt svekket i perioden.

08_kifobok_alternativ

I 2008 ble det for første gang spurt etter en del andre alternativreligiøse trosforestillinger også.

Disse tallene viser at 18 prosent tror på avdøde forfedres overnaturlige krefter, mens 13 prosent tror at lykkeamuletter kan bringe hell. Størst oppslutning har påstandene "spåmenn kan se inn i fremtiden" (24%) og "noen kan helbrede ved bønn" (29%).

Forfatterne av artikkelen om alternativ religiøsitet, Pål Ketil Botvar og Jan-Olav Henriksen, påpeker at denne undersøkelsen ble tatt opp før debatten om Snåsamannen i 2008/2009, og at påstanden om "spåmenn" trolig har fått større oppslutning etter dette.

Forfatterne stiller seg tvilende til tesen om at nyreligiøsitet og alternativtro tar over for tradisjonell religion.

– Selv om mye kan tyde på at det religiøse ”chain of memory” er i ferd med å svekkes i enkelte av sine ledd, er det lett å undervurdere tyngden av en tusenårig stats- og majoritetsreligion, skriver Botvar og Henriksen.


Til slutt
Deler av New Age (Alternativbevegelsen) som jeg skriver om her forsøker å fremstille seg som ”litt utenfor samfunnet”, men de lykkes ikke med sitt budskap. 

Det å være alternativ kan en vel strengt tatt legge mye i. Dessverre er den synlige deler av alternativbevegelsen tuftet på subjektivt vås og den kritikken bevegelen har mot det bestående holder ikke vann. Det finnes et stort antall kyniske lurendreiere som ser sitt snitt til å hevde at vann har hukommelse, ph skal regulere syre, base nivå i kroppen. Kraniet til en alens er funnet (som viser seg å være kraniet til en som har vannhode) og talløse mer eller mindre fantastiske historier om folk som snakker med de døde og en mase annet. Ufolog og konspirasjonstenkingen er fremtredende, men det går litt i bølger, litt avhengig av samfunnstrender blant annet.

New Age og alternativbevegelsen er drevet frem av våre markedsmekanismer. Der det er et marked kan stort sett alt selges. Det omsettes for milliarder selv her i Norge hvis en tar med alle mulige kurer og alternative preparater og behandlinger.  Det skjer ikke noe nybrott her, men trender i samfunnet er bevegelsen ganske raskt ute og fanger opp. De fleste kopierer hverandres semireligiøse ideer og tanker hvor man luller seg inn i at man er lysarbeider for det gode og det rene. Alt dette føyer seg inn i dette subjektive tankegodset.  New Age og den godt synlige alternativbransjen har et formidabelt problem med å bli tatt selv en smule seriøst da de er alt reduksjonistiske og preges i alt for stor grad av anti-modernisme. Det snakkes gjerne om holisme, men holisme versus reduksjonisme blir dermed en variant av godt versus ondt diktonomien. Det blir begreper en pynter seg med, men ikke mener eller forstår hva betyr i realiteten.

Hvorfor rører man seg helt bort på irrasjonell tro I stedet for å vurdere en enkel og praktisk forklaring. Det er mer esotisk å se etter helt andre forklaringer – og da så udefinerbare som mulig. Ord som “energi” og “underbevissthet”, “merkelige vibrasjoner” osv klinger godt, ikke minst fordi de så sjelden fører til oppfølgingsspørsmål. En har en tendens til å låse seg i den modusen og da blir man gjerne der. Generelt sett er en del mennesker skrudd sammen slik at i mangel av gode forklaringer vil de fleste akseptere dårlige forklaringer. Problemet er vel oftest at en del mennesker ikke engang forsøker å finne gode naturlige forklaringer. De vil at det skal være noe fantastisk og overnaturlig som står bak, slik at de kan gå rundt i den tro at de har "skjønt" noe stort og at de er del av noe ”episk”. Mange som aksepterer dårlig forklaringer, vil kjempe innbitt for å slippe å ta stilling til nye naturlige rasjonell forklaringer. Det gjør at en ikke en gang er i nærheten av å kunne ta alternativ bevegelsen selv en smule seriøst. Det er litt synd for det er et fargerikt galleri av personligheter som frekventerer bevegelsen. Jeg har selv blitt kjent med noen personer og de er flotte mennesker, men de har røra seg litt bort og glemt at livet leves her og nå og at det finnes både gleder og sorger i det vi andre kaller virkeligheten. 

Selv om trenden og undersøkelser sier at selv alternativ tro svekkes, så blir den mer individuell og søker sammen i klynger på ulike alternative forum som altnett o.l. Det dannes på mange måter nye måter å sette sammen tro, gjerne krydret med vitenskapens begreper i en slags nyåndelighet ala ”vi vet jo ingen ting sikkert, og det er mer mellom himmel og gjord”. En frir uhemmet til søkende mennesker ved å la alle ”får lov” til subjektivt sette sammen et lappeteppe av åndelighet. Mantraer som ”alle har sin egen virkelighet”, alle har vi egen sannhet” og “alle er vi vår egen gud”, derfor kan en subjektivt sett legge akkurat det en selv mener er riktig i det nyreligiøse bildet. Det skaper en rekke praktiske problemer, men pytt det pareres med at “hvem kan egentlig vite hva som er sant”. osv

Den ”nye” trenden er alle mulige slags medium som fyker land og stand rundt med kurs og godt tilrettelagte show hvor ulike seanser og kontakt med den andre siden får god frahjelp fra TV, aviser som i sin iver etter å finne noe å skrive om bruker uforholdsmessig mye spalteplass og sendetid på regelrett dyrking av overtro. Så selv om overtro svekkes så er den uansett godt hjulpet av media som i sin masseproduserende iver dessverre bruker alt for mye ressurser på temaer som er basert på overtro kledd opp i moderne folkedrakt. Morsomt å se på, men tragisk å være vitne til.


Kilder:
Skepsis.no: Ondskapsforståelse i New Age: En diskursanalyse av magasinet Visjon.
Alternativ Nettverks forum: http://altnett.ning.com/
Fritanke.no - Ja, men tenk om det funker
Store Norske Leksikon: New AgeAlternativt Nettverk
KRL Nett: Hva er New Age?
Fritanke.no: Andelen ”sterkt ikke-religiøse” nær doblet på ti år
Fritanke.no: Ny undersøkelse bekrefter svekket gudstro