Hva er esoterisk forståelse?

Selve begrepet esoterisk henspiller på en "indre forståelse" Er det slik at en kun kan lese seg til "avansert” esoterisk forståelse?

Den vestlige esoteriske tradisjon er en gruppe tradisjoner  med visse fellestrekk, som kan forstås som en understrømning i europeisk åndsliv, med røtter tilbake til antikkens gnostisisme og hermetisme. Den utgjør en tredje strømning ved siden av gresk rasjonalitet og bibelsk teologi. I våre dager manifesterer denne tradisjonen seg i en lang rekke filosofier, organisasjoner og bevegelser med merkelapper som teosofi, antroposofi, frimureri, hermetisme og okkultisme, så vel som i det mer diffuse feltet som kalles new age eller nyreligiøsitet.

 • For det første er det en del mennesker (nå som til andre tider; kanskje relativt flere nå) som bruker mye tid på å fordype seg i all slags "esoterisk litteratur".
 • For det andre har man de som følger en eller flere esoteriske disipliner, innen eller uavhengig av en gruppe, orden, skole eller tradisjon.
 • For det tredje har man de som oppnår indre erkjennelser av et slikt disiplinert studium; erkjennelser som gjerne har en uutsigelig karakter, og som dermed ikke kan benyttes i "argumentasjonsrommet" på en del nettfora eller i andre sosiale sammenhenger.
 • For det fjerde har vi de som har integrert disse erkjennelsene i sitt daglige liv, og som på en eller annen måte kan formidle sitt lys til andre.

De en kan respektere er de som har integrert esoteriske erkjennelser inn i sitt liv, og gjennom handlig formidler sitt lys til andre rundt seg. De kaster ikke bort tiden på å diskutere på ulike nettfora om hva som er esoterisk riktig lære, det er ikke en gang sikkert de har lest så mange bøker heller. Å være et fullstendig menneske er deres eneste aspirasjon, og kanskje oppnår de det fordi de ikke kan annet. Vesentlig for slike debatter er at mange som mener de er esoteriske ikke er det, men beveger seg mer i New Age verdens mangfold av ”sannheter”. Er man våken, og møter sine medmennesker uten fordommer om hvordan f.eks. en "esoteriker" skal være, da vil det før eller senere skinne gjennom - i den grad som passer for modenheten i ens egen forståelse. Dessverre har mange glemt dette. Vaskedama på jobben kan godt være en slik "avansert esoteriker". Og kassadama, eller søppelmannen for den del. Selv den tilsynelatende tørre akademiske universitetsprofessoren kan være en dyp esoteriker.

eso-secret

På noen nettfora er det fokus på New age som noe ”pubertalt og naivt”, men esoterikk er sett på av en del som noe ”opphøyet”, og det brukes mye tid på å markere avstand mellom New age med alle dets fasetter og esoterikk. Kanskje det er et poeng, men hvor går det en grense her mellom New age og det å være esoterisk? Det finnes en del likhet mellom esoterikk og New Age. New Age er ikke så opptatt av å hemmeligholde sin kunnskap, snarere tvert om, er det her det ligger? Poenget er at det innen både det esoteriske og innen hva vi kan kalle New Age om en oppfatning om å tilhøre den samme tradisjonen når det gjelder kunnskap som tidligere tiders innvidde. Hvis vi ser litt større på det, er ikke New Age en del av esoterismen, en samlebetegnelse som kan omfatte disipliner som kabbala, astrologi, alkymi og magi m.m. Dette er noe som kan spores langt tilbake i historien.

Grenselandet esoterikk og naturvitenskap
I historien ser vi på noen av de store vitenskapsfolkene gjennom historien som Da Vinci, Raphael, Copernicus, Newton samt andre som ofte var esoterikere, noen ganger i sterkt opposisjon til kirken.

I de siste 30 år (faktisk i hele etterkrigstiden) har det kommet ut en del bøker og filmer som forsøker å fremstå som populærvitenskap og tar for seg naturvitenskapelige temaer. Det snakkes også mye snakk om paradigmeskifter, nye verdensbilder og paranormale fenomener, historier om Atlantis, aliens som står bak byggingen av pyramidene, kataklysmer som skjer over natten, konspirasjoner osv. Er dette esoterisk? Etter å ha observert enklete diskusjoner så spør jeg meg om det har noe med må jeg si nei det har lite med esoteriske tradisjoner å gjøre! Det blir en form for pseudoesoterisk vitenskap som bryter med esoterikken på viktige felter.

En tilnærming av naturvitenskap og esoterikk er i utgangspunktet ikke feil, men det har oppstått en kløft som har skapt skarpere fronter mellom esoterikk og vitenskap de senere år på grunn av at det har blitt lansert mengder med pseudovitenskap som er direkte kontraproduktivt. Det igjen fører til at mange naturvitenskapere, som i utgangspunktet interesserer seg for esoterikk blir kraftig irriterte over at kjente og helt elementære kjensgjerninger og anerkjent vitenskap blir snudd opp ned og presenteres da som pseudoesoteriske viten ofte med konspirativt fortegn som kun har støtte i en del av det esoteriske miljøet.

Grenselandet New Age – Esoterikk
New Age som fenomen ble mer eller mindre et mer moderne fenomen fra 1960-tallet, men er egentlig mye av det vi ser i New Age miljøene i dag så nytt? Ble ikke astrologi allerede ble brukt i det gamle Mesopotamia og senere i middelalderen? Reinkarnasjonstanken er og har vært sentral i mange kulturer og stammer fra hinduismen, men har en motsatt tolkning i New Age, tatt fra teosofien.
Bruk av krystaller var viktig i kinesisk og japansk medisin. Så det "nye" er kanskje ikke så nytt likevel? Det nye er hvordan man blander tingene sammen og fortolker det i tråd med New Ages åndelige univers. Et kjennetegn ved det nyåndelige er at det tilhører forbrukerkulturen. Vekten ligger fremfor alt på det sanselige, på estetikk og fantasi, stemning, nærhet og opplevelser. New Age er mer trend orientert og fremstår mer som et markedsarena for nye retninger. Når det popper opp nye forfattere med “ny visdom” eller det lanseres en mirakel kur mot “alle sykdommer og vondter” så innlemmes dette kjapt i New Age miljøer. Vitenskap er noe New Age miljøet har et et svært så omtrentlig forhold til. Det tas til inntekt der det passer, når det passer, noe sjelden gjør.

Avslutningsvis.
Forskjellen mellom esoterikk og new-age er egentlig ganske glidende, og det kan være vanskelig å sette noe absolutt kategorisk skille mange ganger. Et kjennetegn er at New - age gjør alt tilgengelig for alle, gjerne på det åpne markedet, mens innen esoterikken er det gjerne mer elitistisk tendenser (på godt eller ondt)hvor du lærer over tid og går ”gradene for å få innsikt”.

En god del mennesker finner veien inn i esoterikken via en eller annen form for new-age typisk, og noen som er esoteriker, vil praktisere eller ha sitt levebrød innen en noe som kan kalles New age, det være seg en alternativmedisinsk praksis, ulike kurs innen meditasjon, eller rett og slett en bokhandel som selger esoterisk litteratur, men for å overleve og må basere driften på mer allment tilgjengelig new-age stoff som favner vidt. Det at selverklærte esoterikere går i front mot new-age, slik vi har sett synes litt merkelig, og vitner i det minste om en grov overforenkling av verden. Særlig når enkelte selverklærte esoterikere selv befinner seg i New Age manfoldet av “sannheter” og nyreligiøsitet. En del er med all respekt å melde like esoteriske som hamsteren til naboen!

Til alle tider har det vært et spenn her mellom overflate og dybde, særlig i de perioder da hvor dype esoteriske strømninger har gjort seg gjeldende. Da vil det vil det også myldre frem av alskens "billige etterligninger". Men den som virkelig har noe å fare med, vil aldri "by seg frem på torget", eller drive noen form for misjon som vi ser en del av, og uansett veldig sjelden har polemiske utfall mot andre retninger, eller eksponere noen "moralsk forargelse" mot f.eks. new-age og andre overflatestrømninger.

The Secret - Vrøvl på "rosa resept"...

Det fins en del bra bøker om positiv tenking. Dale Carnegie, Robert Schuller og andre har skrevet oppmuntrende bøker. Virker budskapet i bøkene? blir vi alle verdensmestere, kjerne sunne, rike, fantastisk menneske som fikser absolutt hva det skal være? La oss for et øyeblikk dvele litt ved; The Secret. Boken kom ut for noen år siden, men ser en rekke alternative nettsider i repeterende grad tar for seg boken/filmen og hyller denne svært så ukritisk.

Derfor er The Secret boken/filmen skadelig!

The Secret er i denne sammenhengen en ubalansert og perspektivløse bok med fokus på det materielle. Ikke bare er boka kjemisk fri for nestekjærlighet. Den er urealistisk i alt den lover. Hva vil skje hvis jeg ikke greier å tenke og føle godt hele tida?

Har boken noen gode poenger? Jo den har det. Placebo funker.  Livet blir bedre om du klarer å overbevise deg om at du har det. Tenker du mye på at du er syk, lager du tankemønstre som er vanskelig å komme ut av. Å tenke positivt, ha en åpen innstilling og tro på deg selv er som regel en fin oppskrift på å ha det bra. Så langt er det greit.
Det er altså ikke slik at ved å tenke positivt, så yter du bedre eller noe i den dur. Nei - det er bokens påstander om at universet svarer deg og reagerer på dine tanker. De sier: "Hvorfor er det slik at de som snakker mye om sykdom, faktisk er de som er syke?"   Nåja, en frisk påstand. Det er ganske naturlig at de som er syke er opptatt av sin sykdom og har fokus på å bli frisk.

TheSecretCD
Det er mange påstander i boken. Så la oss ta de sentrale. Syke mennesker har skyld i sin egen sykdom, samt at det som skjer av negative ting i livet er altså din egen feil. Ja vel, la oss drodle litt med noen påstander et øyeblikk. Blir du voldtatt, slått ned på gaten uten varsel så er din egen feil fordi man tenkte negative tanker? Du er ikke positiv nok! Det er direkte usmakelig. Men man kan altså bli frisk fra eksempelvis kreft - uten behandling, bare du tenker positivt så går dette over. Det verste er at de frembringer eksempel på dette som etter mitt syn er ufyselige.  Hvis mennesker ikke oppsøker profesjonell hjelp ved alvorlig sykdom, men tror de kan visualisere seg frisk med boken eller filmens mantra er det en dobbel tragisk.

Har du mistet noen i en ulykke? Døde barnet ditt i krybbedød? Har du en kjedelig, underbetalt jobb? Ble du voldtatt? Slo foreldrene dine deg helseløs som barn? Ble du ranet? Brant huset ned? Fikk du kreft? Dette er det du tiltrakker deg i følge The Secret hvis du ikke er positiv og visualiserer riktig! Hvor blir det av millioner av kroner du skulle tjene? Er de ikke der, å ja da har du ikke visualisert riktig og hardt nok. Hva med huset du drømmer om? Du har rett og slett ikke stilt deg inn på riktig frekvens.

Kort fortalt, har du det kjipt, er det din feil. Fikser du ikke livet ditt, er det din feil. Er du uføretrygdet så har du selvfølgelig skyld i det selv ved at du ikke er har visualisert på riktig frekvens og må selv ta skylden. Tenk på hvor rik du vil bli, og få masse skyldfølelse om det ikke fungerer.
I tillegg har boken masse andre “gode” råd. Har du mye gjeld? Oppfør deg som det ikke eksisterer. For all del ikke lag en plan. Ta et kortsiktig lån. Du blir yngre om du tror det selv, Det er bortkastet å trene. Har du et rusproblem? Ikke fokuser på det, lat som om det ikke var der, så forsvinner det.

Kort fortalt er budskapet: Ikke tenk, føl. Ikke spør hvorfor, bare tro. Ikke legg merke til problemer rundt deg ellers får du mer av det du er i mot. Husk alt er din egen feil. Får du det ikke til, er det også din feil.

Guilt_b
Mennesker utsatt for ulike overgrep vil tro at de selv har skylden og at det utelukkende ligger i gal fokusering hvis de leser dette rælet. Dette er ikke annet en ondskapsfull svindel der mennesker prøver å tjene seg rike på andres søken, usikkerhet, lidelse og ulykkelighet. Boken er etter mitt syn ikke noe annet en usmakelig "victim blaming" som dessverre mange tar til seg. Deler av New Age miljøet har en egen evne til å sette seg selv i høysete her selvkritikken er lik null. Det jubles hemningsløst av boken, men har ikke fått med deg at hele settingen har er nyreligiøst formål, nemlig frelse. Den positive - ”ingen ting er umulig frelsen, bare du visualiserer positiv”.

Boken gjør seg best i peisen med etter mitt syn, der kan den gi litt varme i vinterkulden og det kan være ditt lille bidrag i diskusjonen om å reduserer stømforbruket en anelse. Det er en ondskapsfull svindel der mennesker prøver å tjene seg rike på andres søken, lidelse og ulykkelighet. Boken/filmen minner deg på mer en en gang at hvis du sliter eller har plager av noe slag, så er det din egen feil. Er du alvorlig syk så er det fordi du er negativ. Dette er en form for nyreligiøsitet jeg mener vi klarer oss svært godt uten.  På sitt verste gir dette mennesker angst fordi de alltid er redde for å "visualisere galt" .  Se heller parodien "The Rub of Attraction" Den mye på kornet her.

Å stenge verden ute

Forfatteren Barbara Ehrenreich (ute med boken: Smile or Die. How Positive Thinking Fooled America and the World) mener du er på vei til å bli slave av positiv tenkning hvis du merker at du skrur av nyhetene fordi du ikke orker å se alt det triste som også skjer der. Du må lese om kriminalitet og klimaendringer, krig, katastrofer og alt som skremmer og irriterer deg også. Når du ikke orker det lenger, vet du at du “kan være ille ute” og et lett offer for bøker som The Secret. Eller er du en som ikke vil stå for noe, mene noe eller vite noe som helst annet en bare det å være positiv?

Et mantra som går igjen på en del alternative nettsteder som altnett og ildsjelen  er at mennesker utrykker at;  - jeg ser ikke tv lenger, jeg leser ikke aviser for det er så mye trist og negative nyheter der.  Jeg mener det ikke har noe med personlig utvikling å gjøre hvis holdninger som dette slår rot! 

Tror du at du er kjempe kreativ når du er lykkelig og bare du tenker positivt nok så fikser alt seg? Feil, smerte og realiteter og egne demoner har gjennom historien vist seg å fostre store talenter innen kunst, forfatterskap, musikk og vitenskap. Vi trenger melankoli som en drivkraft til kreativitet, til å få perspektiver på livet og omgivelsene rundt oss, til å bli kjent med oss selv og skape nye løsninger ut av det.  Det handler kort og godt om å forholde seg til at livet er både godt og vondt i en salig blanding, og ikke minst akseptere at det er en del av det å være menneske, en del av livet! Visste du at det faktisk er forsket på at negativitet skjerper hjernen. Vi blir mer kreative.
Markedet er oversvømt at sjarlataner og kurstilbydere, forfattere som tilbyr kvikkfiks løsninger hvor mantraet er ”bare du er positiv nok, så vil du lykkes i alt”, bli lykkelig og oppnå suksess. Da reiser jeg bust og sier; Fuck off!

Misforstått positivitet og realisme

For all del positivitet er bra det, men vi kan da ikke bare gå igjennom livet og være positive hele tiden 24 timer i døgnet 365 dager i året, år etter år. Livet handler så mye mer. Er vi blitt livredd for å forholde oss til selve livet? Består ikke livet også av lidelse, krig, drama, sorg, håp, glede i en salig blanding? Både posivt og negativt.

Mange drømmer blir aldri noe annet en drømmer, so what! Mange blir forferdelig skuffet under veis og vi er på mange måter blitt en nasjon hvor vi ikke takler skuffelser og nedturer som også livet inneholder. Mange velger i stor grad å sku av deler av livet. De hengir seg til illusjon av positivitet og kun det! Alt annet stenges ute. Snakk om selvbedrag. Det er mye sjenerøst i positivismen for all del, men den er ofte ekskluderende i forhold til realiteter. Resultatet av denne misforståtte positivismen er enda mer skuffelse og ensomhet.

Mitt råd er at ikke steng verden ute. Interesse for, politikk, vitenskap, historie, filosofi, kunst, litteratur, musikk osv kan faktisk være mye mer berikende for eget liv en å få ørene tytet full at du klarer alt hele tiden bare du er positiv nok. Alle kan ikke bli ”Røkke” eller filmstjerne eller den nye standup kongen. Alle klarer ikke alt uansett hvor mye vi blir hjernevasket av sjarlataner til å tro på det.

Er det katastrofe at en ikke fikse alt? Absolutt ikke. Det gjelder å finne en form for balanse. Ikke tro på alle sjarlataner som mener de kjenner veien til nirvana bare du gjør det de sier. (Det følger gjerne med en bankgiro på vei til nirvana også, ) Aksepter at livet består av både glede, smerte, skuffelser, svik, katastrofer, overraskelser. Kort og godt det meste. Det kalles LIVET, LEV DET!

Bio - optiskt Organisert Kunnskap - BOK

bokens kraftBio - optiskt Organisert Kunnskap - BOK
Nå introduseres det nye mediet Bio-optiskt Organisert Kunnskap - BOK. BOK er et revolusjonerende teknologisk gjennombrudd: Ingen ledninger, ingen elektriske kretser, ingen batterier, ingen knapper som må slås på og ikke noe som skal kobles sammen. BOK er så enkel å anvende at selv barn kan gjøre det. Kompakt og mobil slik at den kan brukes over alt - selv i godstolen foran peisen - og så kraftig at den kan inneholde like mye informasjon som en CD-ROM plate.

Slik fungerer BOK:

 • BOK er bygget opp av sekvensielt nummererte sider av papir (resirkulerbart), der hver enkelt side har kapasitet til å romme tusentalls bits av informasjon. Papiret blir holdt sammen av en spesialbygd enhet som kalles en innbinding, som ser til at alle sidene ligger i korrekt sekvens.
 • Takket være Anti-transparent Papir Teknologi (APT) kan produsentene anvende begge sidene av papiret, og derved doble informasjons-densiteten og samtidig halvere kostnadene. Eksperter debatterer gjerne om hvordan man ytterligere kan øke et mediums informasjonsdensitet, og dette har man elegant løst i BOK ved ganske enkelt å anvende flere sider. Hver enkelt side scannes optisk og informasjonen registreres automatisk i hjernen. En enkel bevegelse med fingeren, og man befinner seg på neste side.
 • BOK kan anvendes når som helst ganske enkelt ved å åpne den.
 • BOK tryner aldri og behøver da heller aldri å startes om igjen. Men som med mye annet kan den skades om man søler kaffe på den eller at den mistes på et hardt underlag for mange ganger.
 • Den innebygde bla-funksjonen gjør at man på et øyeblikk kan hoppe til hvilken side man vil, fremover eller bakover. BOK har endog til en indexfunksjon som viser den eksakte posisjonen for den informasjonen man søker etter.
 • BOK-merke er et ekstra tilbehør som gjør at man kan åpne BOK på det samme stedet som man avsluttet forrige gang - selv om BOK i mellomtiden har være stengt. Videre er BOK-merket anpasset til den allmenne standarden og kan benyttes i uansett BOK fra forskjellige leverandører. Flere BOK-merker kan dessuten anvendes i samme BOK på en gang. Antallet BOK-merker man kan ha i en og samme BOK avgrenser seg etter antall sider i en BOK.
 • I en BOK kan man også gjøre små, personlige noteringer ved hjelp av en liten plugin, Portabel Enhånds Noterings Navigator (PENN).
 • Mobil, holdbar og lite teknisk er egenskaper som gjør BOK til en absolutt ener når man snakker om nye krav til underholdning. BOKs tiltrekningskraft er så stor at tusentalls personer med oppfinnsomme hjerner helt og holdent har gått over til dette mediet, og investerer både tid og penger for å kunne utgi en ny BOK.  (Kilde: Svadaposten.no – de er dessverre nedlagt…)

Boken hadde kanskje sine utfordringer …

Boken er en fantastisk oppfinnelse. Det finnes ikke noe medium som setter deg i stand til å lage bilder av innholdet i ditt hode på en så fantastisk måte. Boken gjør at din hjerne lager bilder av alt fra handling, hvordan personer ser ut og fremstår, du former landskap utfra bokens beskrivelse. Bøker stimulerer hjernen, intellektet og følelser i mye større grad en det vi kanskje vil innrømme.

Tross ny teknologi så tror jeg bøker vil eksistere side om side med nye måter å formidle det skrevne ord på i mange år fremover. I forhold til elektroniske massemedier har trykte medier et fortrinn. Du kan konsumere de i et tempo som er tilpasset deg. Mottakeren får tid til å konsentrere seg og blir dermed i stand til å følge ganske så kompliserte resonnementer, noe som er vanskeligere gjennom radio eller fjernsyn hvor ting går fort og mer visuelt.

Innføringen av trykkekunsten tidfestes gjerne til 1445 da Johann Gutenberg ga ut sitt første skrift. For så vidt er ikke det helt riktig. Kineserne trykte bøker ved hjelp av helsides maler allerede rundt 1000-tallet og mindre, løse metallblokker ble innført i Korea i ca 1240. Trykkekunsten ble ingen suksess i hverken i Kina eller Korea. Makthaverne kontrollerte teknologien og var kun interessert i å gi ut et svært begrenset antall skrifter. Syns beskrivelsen nedenfor er en morsom måte å beskrive bokens fortinn på i forhold til en del andre mer moderne medier. Tross lesebrett og økende muligheter for nedlasting av bøker i PDF og andre formater så vil boken leve lenge enda er min mening. Syns beskrivelsen under som jeg fant er en morsom hyllest til boken.