Leave Me - Running out of time


Leave Me from Daros Films on Vimeo.
A young man finds he is unexpectedly running out of time.

12:01 - 5 minute Director's Cut from Daros Films on Vimeo.
To nydelige kortfilmer fra Darios film.

Konspirasjonsklovner i kamp del 2

Jeg har tidligere også skrevet blogg innlegget om konspirasjonsklovner i kamp del 1, og sannelig dukker det ikke opp enda flere artikler fra nettstedet Humanist som tar for seg konspirasjonsmiljøet, Humanist hadde også tidligere en god artikkel om konspirasjonsklovnenes nettsted kalt nyhetsspeilet.no. Artikkelen til humanist finnet du her; Skyggen fra ondskapens paraply.

Konspirasjonsmiljøet i Norge er kanskje ikke så stort, faktisk veldig oversiktlig og lett å få øye på. Dog er den mest ekstreme delen av miljøet de som er mest synlige, det er de som er plassert stort sett svært langt til høyre jeg er mest bekymret for.

De hevder hele tiden at de skriver om det mainstream media ikke tør å skrive om, som konspirasjonsklovnene selv uttaler det. Det betyr stort faktisk at det ikke er et eneste seriøst medium som kan ta inn og trykke alt det vrøvlet dette miljøet klarer å lire ut av seg. Det skulle da bare mangle. Kildekritikk er ikke noe konspirasjonsklovnenebruker mye tid på. Forventer de at medier skal trykke vrøvl og fjas uten å realitetssjekke hva som serveres av “virkelighetsfjerne fakta”?

Humanist har en ny artikkel – Mellom Chemtrails og bakkemannskap hvor medieviter John Færseth har tatt et dukk ned i det vi kan kalle ekstremkonspirasjonsmiljø hvor nettopp nyhetsspeilet representer nettopp den mer ekstreme delen.

mellom Chematrails og bakemannskap

La oss se litt på hva artikkelen tar opp. Jeg anbefalt lesning!


Dårlige konspirasjonsteorier uten plan

Forøvrig så anbefaler jeg også filosofens Karl Popper tanker hvor han mener at verden umulig kan styres av konspirasjoner, fordi ingenting går som planlagt, og alle sosiale handlinger har utilsiktede konsekvenser. Hvis man automatisk vil finne en logisk forbindelse mellom en hendelse og den eller de som får noe ut av den, vil man aldri lære å forstå samfunnsutviklingen, mente Popper. Konspirasjonsklovnene som vandrer rundt i vårt samfunn har lite kunnskaper om samfunnet de er en del av som jeg selv har hevdet en stund.

Konspirasjoner er ifølge Popper bare for alvor farlige når konspirasjonsteoretikere selv kommer til makten. Er enig i det resonnementet og jeg tror det er viktig å sørge for at mennesker som vaser rundt med alle verdens konspirasjoner i bagasjen ikke kommer i en situasjon hvor de kan utøve makt i det hele tatt. Det vil fort føre helt galt av sted. Hva gjør en konspirasjonsteori dårlig. En dansk professor Kasper Lippert-Rasmussenhar fra Aarhus universitet har sett nærmere på hvordan argumentene blir skrudd sammen når vi skal overbevises om UFOer, planlagte mord eller juks med månelandinger.

De er overalt. De kan finne deg, uansett hvor du gjemmer deg, og så snart du vender ryggen til blir det født enda flere. Konspirasjonsteorier har eksistert like lenge som makt og korrupsjon, og de går aldri av moten. Prøv å ta en kikk på nettet. Du kan raskt finne forslag til hvem som drepte president John F. Kennedy i 1963 og hva som i virkeligheten skjedde da USA ble angrepet 11. september 2001. Du kan finne hjemmesider som forsøker å overbevise deg om at nazistene aldri forfulgte jødene, eller at verdens største historiske begivenheter er planlagt og kontrollert av hemmelige selskaper med skumle navn som Frimurerne, Illuminati eller New World Order. En artikkel jeg kan anbefale deg å lese er denne fra; forskning.no 

Sammensvergelser finnes. Et ordtak sier; Det er i det hele tatt svin nok på skogen til alle.
I virkeligheten er konspirasjoner feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som av og til handler galt til feil tid. Dette er “ubetydeligheter” konspirasjonsklovner ikke bruker tid på, eller har evne til å ta innover seg.

Alle konspirasjonseventyrene de produserer og omtolker og rører rundt med er alltid laget og fremtilt på en måte som gjør at de aldri kan bekreftes eller avkreftes en gang for alle, og fungerer som en slags evighetsmaskiner i tull og vas.

Konspirasjonsklovnenes rasjonalisme ligger ofte i et skrudd virkelighetsbilde av hvordan de ser verden i to dimensjoner som grenser opp mot det paranoide. De bruker virkemidler i sine verdens betraktinger som er krydret med apokalyptiske ”the end” retorikk. De ser på seg selv som ”frihetskjempere, sannhetssøkere” hvor de og kun de som ser verden på samme måte er de gode og de rettskafne. Så at det finnes elementer i dette miljøet som tyr til trusler og vold er ingen overraskelse.

Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal ligger vel langt oppe på hatstatistikk listen påkonspirasjonsklovnenes egne fora. Som bildet under Xiandos.info (du får noen advarler fra nettleser her, sannsynligvis for at det er en https-adresse) kombinerer i dag klassiske konspirasjonsteorier om Illuminati og 11. september, med okkulte og nyreligiøse ideer og – litt mer skremmende – tildels svært ondsinnede personangrep mot de som er uenige i påstandene deres, samt mot personer de av ulike grunner har et horn i siden til.

Asbjørn Dyrendal Truet- Xiando_1277519494839

Hvorfor kaller jeg de konspirasjonsklovner? Jo, de er i ferd med å bli et slags samfunnets klovner ved at de beskriver virkeligheter som er imaginære og kun finnes i en egen dimensjon som er i konspirasjonsklovnenes egne hoder og tolkninger av verden.

Som jeg har skrevet om tidligere så er verden (i følge konspirasjonsklovnene) gjennomsyret og styrt av en kabal som arbeider med en uhyggelig effektivitet, samtidig som deres makt kun er synlig for de som ser med det rette blikk. Kunnskapen er skjult, esoterisk, men tilgjengelig for en hver som vil lære å se med de rette øyne. Konspirasjonene de koker sammen lager fiendebilder som skal mobilisere følelser og trusselbilder som et mønster, og motivere folk til å agere som en gruppe og mane til en form for samhold mot den onde verden. De tror selv oppriktig at de er med på noe episk og stort.

Skal vi tillate at de får holde på med sine rablende gale aktiviteter? Ja, det skal vi.
I motsetning til konspirasjonsklovnene så mener jeg at ytringsfriheten er så viktig at selv de må få bruke den. Men, det er ikke noe automatikk i at vi ikke skal se kritisk på hva de skriver, hvilke holdninger de fronter. De er blitt et freakshow i organisert virkelighetsflukt hvor de bruker nynazist retorikk, rene fantasier, kreative tolkninger fra TV serier, paranoia, gale sluttinger og mangel på meningsbærende analyser av hendelser som skjer i verden, blandet sammen til en lapskaus av det reneste vås.

Vi må nok uansett tolerere at de bruker sin ytringsfrihet. Det er ikke dermed sagt at det de skriver og presenterer som ”sannheter” skal stå uimotsagt. Vi trenger ikke like deres rablende gale verbale ”ekstremkampsport. Internettsekter som Bakkemannskapet og arenaer som Nyhetsspeilet hvor all galskapen organiseres og presenteres i all sin prakt har gode kår blant marginale grupper.

Faren ligger i at hvis konspirasjonskovner overses kan de bli irrasjonelle i sin iver etter oppmerksomhet, og det kan få tragiske konsekvenser. Det kan resultere i voldshandlinger mot meningsmotstandere eller resultere i mer eller mindre andre spektakulære destruktive handlinger for å få oppmerksomhet, noe også John Færseth tok opp i sin artikkel.

NAV(LELO) til besvær

NAV er en real hårball som nå gulpes opp utover gulvet og er vel riktig å betegne som fusjonen fra helvete. Selv fusjoner inkludert de fra helvete, blir forklart med kultur (rettighetsorientering versus behovsorientering, eller mangelen på det ene eller det andre.) Det er fristende å gripe etter pumpehaglen, men medisinene jeg fikk av legen, begynner å virke så jeg lar den ligge.

Hørt det før, utrykket – det er så vanskelig å inkorporere tre forskjellige kulturer som skal passe sammen? Jeg er generelt skeptisk til kulturforklaringer i alle mulige valører som skal forklare manglende evne til å fusjonere uten at det knirker og knaker i alle sveisesømmer på dette prakt ”navleloet” NAV som burde stå for Nekter Alle en Verdig behandling litt spøkefullt sagt.  NAV håndterer en tredjepart av statsbudsjettet, og er i følge Riksrevisjonen ute av finansiell kontroll. Det burde ringe et par store gong gonger hos våre politikere.


Valg av teknologisk løsning

OK, det helt klart en annen viktig faktor her etter mitt syn. Ledelsen i nav ser ut til å ha kommet til et teknologisk nivå der comandore 64 er det hotteste nye. Slemt sagt, ja mulig det. Men i en organisasjon som primært driver med informasjonsforvaltning og informasjonsprosessering (NAV gjør ingenting rent praktisk, de bare beslutter hvem som skal få hva, hvor og hvorfor) er det toppledelsens fordømte plikt ikke bare å kunne noe om systemer og systemutvikling, men faktisk også å være frempå og se behovet for smidige systemer og implementere forenklinger. Når man har totalt uegnede systemer er det et resultat av manglende teknologi- og systemoppgradering, noe som igjen er et resultat av manglende forståelse for hva systemene faktisk skal gjøre. Hvilken annen etat er det som har nattestengt mellom klokken 23:00 – 07:00. Høres ut som et sett med husregler dette. Det skal være ro i etaten mellom klokken 23:00 – 07:00, bankelyder og høy musikk er ikke tillatt.

Det paradoksale er at Skatteetaten HAR klart å skaffe seg et godt system som fungerer, og som brukes av alle lokale skattekontor. Fusjoner som er flotte på papiret er vanskelig å gjennomføre i praksis fordi man ikke henter inn tilstrekkelig kompetanse før man skrur opp skilter om samhandling som vakkert kalles NAV.

nav-sykkel-500

Der er vi inne på det. Hele hensikten med NAV er at man skal kunne samordne ulike servicetilbud og tiltak: Idealbildet er at en person skal komme til NAV for å søke en stønad og komme ut igjen med en jobb eller i alle fall med riktig stønad og et estimat om behandlingstid, og forholde seg til en saksbehandler. En hver saksbehandler skal ha alle forhold rundt en person opp på den sammen skjermen, og kunne velge hva som skal gjøres - og at systemet automatisk skal begrense saksbehandlers manøvreringsrom til det som er tillatt innenfor gjeldene regler. Slik det fungerer nå må kontrollen foregå på tvers av IT systemene av saksbehandler selv, ved etterkontroller. Er det rart ting tar tid og at feil skjer?

Ok f.eks skatteetaten har laget sine it systemer ut fra bruker perspektiv med målrettet satsing på forenkling og automatisering. Dette er kanskje enklere i en etat som forholder seg til litt flere absolutter i klare regler de forholder seg til og tolker for å gjøre bilder litt enkelt her. Du som bruker kan enkelt foreta endringer og føre opp fradrag som ikke er fanget opp på en rask og enkel måte og ellers korrigere din ligning. 

Dette er nok vanskeligere i NAV som har et mer komplekst tilbud som de skal forholde seg til. Men, løsningen er ikke å drive den form for lappverk man driver nå. Ned med dagpenger køer, fører til leeeeeengre køer for andre stønader. Problemet må angripes fra flere fronter. Økt ressurstilgang, mer automatisering (hele DP-prosessen kan gjøres automatisk) og det fordrer da mer smidige it systemer.

Hvorfor lærer vi ikke av hva andre har gjort? Ute i en del Europeiske land er det de som får dette til på en god måte. Så er det typisk Norsk å være god, nei noen ganger må vi nok erkjenne at det er typisk Norsk og være dum.

Jeg ble tipset om å sjekke Det irske sosialdepartementet (Department of Social and Family Affairs. (har en tilsvarende rolle som NAV) Ta en liten sjekk og sammenlign med NAV. Brukeropplevelsen er helt andeledes. Utfordringene er de samme. Ansvar for alle mulige utbetalinger og stønadsordninger. Basert delvis på faste regler, samt på saksbehandlers vurderinger i forhold til regelverket. Det benyttes en filosofi som kalles Naked Objects hvor hensikten er at saksbehandler skal ha alle elementer av et sakskompleks - familieforhold, historikk, og mulige tjenester - på et grafisk dashbord der saksbehandler kan tilrettelegge ytelser ved å peke og klikke. Å ja, det har fått det til!

Nå skal det sies at Irland var tidlig ute med å lage systemer for meldingsutveksling mellom offentlige systemer. Sentralt i dette arbeidet står et prosjekt som kalles REACH. Når noe skjedde f.eks et barn fødes ble en melding sendt til alle offentlige systemer (etter en verifikasjon) som så kunne reagere i forhold til dette. Vi har et lignende system i Norge, men poenget er at en del systemer IKKE snakker med hverandre og det må da brukes tid på etter kontroll, dobbelt registrering og da trallala øker feilfilder osv..

Løsningen på mange av disse evinnelige problemene som NAV står oppi er å lage frontsystemer som håndterer de enkleste sakene, med enkle kontroller som spytter søknadene over til menneskelig kontroll og saksbehandlere hvis ting blir komplisert. Dette er relativt enkelt, koster ikke mye penger, og er kjapt spart inn ved frigjøring av personale.

Problemene i NAV er ikke at vi må pøse inn enda flere saksbehandlere som skal jobbe med de samme gamle systemene i NAV. Problemene ligger i valg av teknologisk løsning og en vilje og evne til å innse at nøkkelen ligger i at brukeren skal oppleve at det er enkelt å forholde seg til NAV. At saksbehandlerne som er der skal oppfattes som en veileder. Jeg syns faktisk synd på mange som arbeider der i dag. Du må nesten ha litt glede av og ”pine deg selv” ved at de må forholde seg til et system som i realiteten står uten en ledelse som kan synge politikerne teksten om at; Slik må det gjøres, og det koster dette…, …… det tar xxx tid, og da får du en etat som skinner og fungerer etter hensikten.


Å NAV med din glede!

Det som er interessant er en rapport fra en Ekspertgruppen nedsatt av Arbeidsdepartementet som la frem sin evalueringsrapport av Nav den 24.06.2010. De er krystallklare i sin konklusjon. La oss se litt på punktene under her. Kilde: NRK – Nyheter – Artikkel under er gjengitt i sin helhet.

Nav må få færre oppgaver og bli bedre på kundebehandling, fastslår en ekspertgruppe.
Ekspertgruppen nedsatt av Arbeidsdepartementet la torsdag frem sin evalueringsrapport av Nav. De er krystallklare i sin konklusjon.
– Nav-modellen som i sin tid ble valgt var alt for omfattende og kompleks, og det har skapt de problemene vi ser i dag, sier professor Terje Hagen, som ledet gruppen som har vurdert organiseringen av Nav.

Vil strippe Nav for oppgaver
Hagens gruppe foreslår nå å strippe Nav for oppgaver og effektivisere etaten for å få den på rett kjøl.

– Arbeidsdelingene mellom Nav og kommunene på endres. Vi anbefaler å trekke ut barnebidrag og helsetjenester knyttet til rus og psykisk helse og overlate dem til den enkelte kommune, slik at Nav kan fokusere på kjerneområdene sine, arbeid og aktivitet, sier Hagen.

I tillegg til organiseringskritikken er utvalget skeptisk til den såkalte en-dørs politikken Nav har ført. 

Opprør mot «én dør»
– Vi gjør opprør mot én-dørs-tanken til Nav, og går mot en tre-kanals-løsning. Det betyr at man får tre forskjellige måter å henvende seg til etaten på. De som trenger arbeidsrettede aktiviteter kontakter sitt lokale Nav-kontor, ellers skal all annen kontakt være fullgod via telefon og på nett, forklarer Hagen.
– Nav sliter i dag med lange ventekøer på telefon. Vil ikke dette bare bidra til mer kaos?

– På kort sikt bør det etableres kundesentre for telefoni i alle fylker, men i tillegg krever det en betydelig utbygging av internettbaserte selvbetjeningsløsninger, sier Hagen, som også understreker at postgangen i etaten bør gjøres noen med umiddelbart.
– Nav må få på plass en automatisering av postgangen, i dag gjøres dette manuelt og krever alt for mye resurser.


Krever handling

Hagen tror Nav kan fungere bedre i løpet av tre til fem år hvis politikerne følger rådene i rapporten. Men dette er ikke den første tilstandsrapporten som har satt fokus på organiseringen av Nav.

Vi er fornøyd med deler av rapporten og kjenner igjen våre innspill, men vi har sett rapporter som dette før. Nå ønsker vi handling, sier tillitsvalgt i Nav, Sven Ivar Skodjevåg.

Arbeidsminister Bjurstrøm vil komme med regjeringens forslag når statsbudsjettet for 2011 legges fram til høsten. Før det skjer skal rapporten ut på en omfattende høringsrunde.

– Jeg har særlig merket meg at ekspertgruppa forutsetter fortsatt innsats på IKT for å bedre oppgaveløsningen i Nav. Jeg har også merket meg forslag knyttet til enhetlig ledelse, endringer i oppgavemengde og gruppas understrekning av behovet for kompetansesatsing, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Fikk kritikk
Bakgrunnen for at ekspertutvalget ble satt ned var blant annet en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i januar i år etter at Riksrevisjonen nektet å godkjenne Navs regnskap for 2008.

Opposisjonen kom med kraftig kritikk av Nav og rettet særlig søkelyset mot oppgavefordelingen mellom Nav-kontorene og forvaltningsenhetene.

Torsdag var Høyre forholdsvis fornøyd med forslagene fra ekspertgruppen, mens Fremskrittspartiet mener den peker på feil løsninger.

Blandet mottagelse
Høyres Torbjørn Røe Isaksen er glad for å få støtte for tanken om å avlaste Navs tjenestemengde.
Fremskrittspartiets Robert Eriksson tror ikke problemene i Nav løses ved at flere oppgaver flyttes ut. Han vil heller ha flere oppgaver inn i Nav, og ønsker et Nav-kontor med felles statlig og kommunal ledelser og ett system med en enhetlig finansiering.

Kristelig Folkepartis leder, Dagfinn Høybråten, ber Bjurstrøm lytte mer til Nav-brukerne og mener at utvalget burde gått lengre i å foreslå å styrke de lokale Nav-kontorene. Han mener sentraliseringen har gått for langt slik at de lokale Nav-kontorene er blitt tømt for kompetanse, myndighet og oppgaver. Kilde: NRK – Nyheter

Les også:
Les: Nav slaktes i intern rapport
Les: Ser ingen gevinst av Nav-reformen

En kan jo spørre seg om ikke denne reformen etterhvert blir kraftig utvannet om en skal begynne å splitte opp “en dørs tanken” som i all hovedak var en god ide. Frem til det tas en del helt nødvendige grep med hele NAV reformen, så er dette et NAV(lelo) til besvær som står foran mange utfordinger.

Skråblikk på det alternative og åndelige av Mitchell og Webb

Disse gutta er morsomme og har et humoristisk skråblikk på det religiøse, åndelige og alternative blant annet.

New Age låner vitenskapelige faguttrykk over en lav sko som - “vibrasjoner”, “DNA oppgraderinger”, “frekvenser” “paradigme”, "kvantesprang", "svingningsfelter" og setter dette sammen til en salig grøt av salgbare “produkter” som ”healer”, ”helbreder” og kurere ”alle” kjente sykdommer osv. Mitchell and Web har en humoristisk vinkel på dette.

 

 

 

 

 

 

Konspirasjonsklovner i kamp

(Oppdatert: 18.9.2011). Vi ser konspirasjonsnettverk ikke bare her i Norge, men over hele verden konsentrer seg om en rekke fenomener som resirkuleres med stort sett det samme budskapet i en evig sirkel. Det som er tragisk er at dette er blitt et slags nyreligiøst fenomen. Det er bygd opp sekter rundt konspirasjoner, så også her hjemme. La oss se litt etter hva disse konspirasjonsklovnene bruker fritiden sin til (d.v.s. hele døgnet)

Hva er konspirasjonsteori? 
En konspirasjonsteori forsøker å forklare en hendelses (typisk en politisk, sosial eller historisk hendelse) bakenforliggende årsak som en hemmelig og ofte avledende sammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer (noen ganger omtalt som «en usett maktelite») og ikke som åpne aktiviteter eller som naturlige hendelser.
Termen konspirasjonisme har også blitt anvendt av andre forfattere inkludert Michael Kelly, Chip Berlet og Matthew N. Lyons, blant andre. Berlet og Lyons skriver:

«Konspirasjonisme er en spesiell fortellende form for syndebukkskaping som utpeker demoniserte fiender som del av et enormt ondsinnet komplott mot det allmenne gode mens det gir den som utpeker syndebukken økt verdi som en helt for å ha slått alarm» Kilde: Wikipedia.

Jeg ser veldig ofte det kaller “syndebukk fenomenet”. Sammensvergelser blir som regel en slags forklaring på hvorfor “bad things happen to good people”. Man reduserer kompleksitet i sammenhenger rundt seg, og får overdratt skyld for egne problem over på andre, det blir en forklaringsmodell for å forklare verden i ondt eller et godt bilde, hvor de selv mener de tilhører den gode siden de ser ”alle løgnene”. Dette er etter en overforenklet måte å se verden på, samt at kunnskapsbrister i så vel historie, samfunnsforståelse m.m lett kan skjules bak et teppe av ”vi vet hvordan det egentlig henger sammen syndrom”

I Konspirasjonsklovnenes øyne er verden gjennomsyret og styrt av en kabal som arbeider med en uhyggelig effektivitet, samtidig som deres makt kun er synlig for dem som ser med det rette blikk. Kunnskapen er skjult, esoterisk, men tilgjengelig for en hver som vil lære å se med de rette øyne kan skjønne. Konspirasjonene de koker sammen lager fiendebilder som skal mobilisere følelser og trusselbilder som et mønster, og motivere folk til å agere som gruppe og mane til en form for samhold mot den onde verden.

De maner frem bilder av skjulte krefter som styrer verden. Frimurere, jøder, Illuminati NWO - New World Order som den skjulte orden bak tilsynelatende kaos. Troen på at hendelser av betydning styres av sammensvergelser og hemmelige brorskap gir orden til erfaringenes kaos, gir syndebukker et vesen og fremtidsperspektiv for en selv og at de er med på å avsløre dette. Konspirasjonsklovnenes rasjonalisme ligger ofte i et skrudd virkelighetsbilde av hvordan de ser verden i to dimensjoner som grenser opp mot det paranoide. De bruker virkemidler i sine verdens betraktinger som er krydret med apokalyptiske ”the end” retorikk. De ser på seg selv som ”frihetskjempere, sannhetssøkere” hvor de og kun de som ser verden på samme måte er de gode og de rettskafne. De lever og ånder for sine vrangforestillinger. Kan også anbefale alle å lese artikkelen: Konspirasjonsteorier som virkelighetsforståelse som gir et godt innblikk i den snodige verden som konspirasjonssklovnene stuper inn i.

Nyhetsspeilet – Nettstedet med det rare i … 

Et sted hvor konspirasjoner i mange valører blir omtalt, analysert og presenteret er Nyhetsspeilet.no. Nyhetsspeilet bruker sin rett til ytringsfrihet til å påpeke at det ikke er ytringsfrihet for å sette det på spissen. Det viser at det ikke bare er lavt utdannede amerikanere som fascineres av konspirasjonsteorier. Vi har de vandrende rundt her hjemme også.
 
Nettstedet humanist har en svært god artikkel om nyhetsspeilet Skyggen fra ondskapens paraply” som jeg anbefaler alle å lese.
Nyhetsspeilet er raskt blitt Norges ledende kolportør av konspirasjonsteorier. Nettsiden flommer over av tragikomiske artikler om mirakuløse kreftkurer, vaksineparanoia og hvem som egentlig sto bak 11. september. Men går man i dybden, dukker det opp et rasehat som er skremmende. Religionsviteren Thomas Holme har studert Nyhetsspeilet – så vi andre kan slippe.
Humanist - Skyggen fra ondskapen2 
Sakset fra artikkel: “Nyhetsspeilet er raskt blitt Norges ledende kolportør av konspirasjonsteorier. Nettsiden flommer over av tragikomiske artikler om mirakuløse kreftkurer, vaksineparanoia og hvem som egentlig sto bak 11. september. Men går man i dybden, dukker det opp et rasehat som er skremmende. Religionsviteren Thomas Holme har studert Nyhetsspeilet – så vi andre kan slippe.

Den 23. februar 2009 fikk den norske mediefloraen et av sine merkeligste vekster: Nyhetsspeilet. Nettmagasinet, som finnes på www.nyhetsspeilet.no, omtaler seg selv som trolig Norges "viktigste og mest kontroversielle magasin".

Fenomener som Nyhetsspeilet opptrer vanligvis i utkanten av samfunnet. Den skepsisen overfor samfunnet som helhet, og ikke minst vanlige medier, som kjennetegner konspirasjonskulturen er veldig merkbar i Nyhetsspeilet. Nyhetsspeilet ønsker ikke å bli fanget opp i det de anser for å være et "disinformasjonsnettverk", der man mates med feilinformasjon. Det må vel også kunne sies at samfunnet og mediene gjengjelder Nyhetsspeilets skepsis. Til tross for dette har Nyhetsspeilet begynt å opptre i andre medier.” Les resten her

Nyhetsspeilets motreaksjon på artikkelen fra humanist.no
 
Som et slags tilsvar på artikkelen som humanist hadde om nyhetsspeilet kokte det “eminente” Nyhetsspeilet sammen et form for motsvar (de blir så jævlig sure hvis noen er litt slemme med de) hvor de sammenligner humanisme med satanisme. Gud bedre for noe møl og oppkok de kokte sammen. Artikkelen heter; Satanismen i humanismen.

Vrøvlet går som følger;

“Gjengen rundt NTNU og Skepsis og Human Etisk Forbund er selvfølgelig bare noen små satanister. De er igrunn i nesten samme båt som de fleste av oss, forført og naiv og dum, kjøper vi alle mer eller mindre den ideologi som klinger best i øret, og den makthaverne til enhver tid forer oss med. I så måte har vi alle på forskjellige tider i livet vært like dum”. Etter hvert tryner artikkelen i grøft etter grøft hvor de trekker frem Lenin og annet vås og antisemittisme, ja stort sett det meste i kjent stil. Denne setningen er vel betegnende; - “Psykiatere: Brukes til mind-kontroll formål, for å endre tenkesett av de som ikke tenker den ene ‘rette’ sionist-sosialistiske lære". Innlagt for tankekorreksjon”. Det er rett og slett en artikkel som blander sammen forfatterens noe mangelfull virkelighetsorientering og vulgært religiøs vrøvl, samt en del annet som ikke egner seg på trykk.

clip_image001
La oss se litt på hva andre skriver om nyhetspeilet. Det er flere som syns Nyhetspeilet er så langt ute til havs at de burde hatt egen fiskekvote. 

La oss se litt Nyhetsspeilet`s alacarte meny:
Artikler inne på nyhetsspeilet etter hvert og stort sett alle handler om konspirasjoner i ulike valører.
La oss for egen del dra frem noen av de fantastiske sakene de lanserer:
Illuminati drepte Michael Jackson (vitner dette om godt journalistisk håndverk? ehh, nei!)
3000 år gammelt helikopter? (Gud bedre for noe rør. Dette er pseudovitenskap omtalt ettertrykkelig her som: Abydos helicopter)

Noen spørsmål om holocaust (Bør leses nøye. Du kan lese dette makkverket av en artikkel som stiller "spørsmål" om Holocaust. Artikkel er motbydelig!)

Avsløring av politiske planer om å avbefolke jorden (Noe som har vært et konspirasjonsmantra siden jeg hørte dette utsagnet i 1998 første gang. I mens kan du se på og fortelle hvordan jobben med å gjøre kål på verden går på: http://www.worldometers.info/  Så langt ligger vel de politiske planene om å reduserer folketallet kraftig etter skjema som Per Jorsett ville sagt.

President Eisenhower møtte utenomjordiske (Sett for mye på Stargate SG 1 på Viasat kanskje. Sukk!) Månen beviser utenomjordisk liv (I årboka til Science News i 1970 så ble det antydet at månen kan være lagt av titanium og at den trolig er hul. Russiske forskere fra daværende Soviet Academy of Science skrev i sitt tidsskrift Sputnik i samme periode, at de har teorier om at månen er kunstig skapt og er blitt plassert i kretsløp rundt jorda av intelligent utenomjordisk liv. Den skal etter sidene være en titaniumbasert kampplanet…. Du verden, sist jeg hørte om kampplanet var i filmen StarWars)

Regjeringen gjennomfører IKKE chemtrailslanding (hahaha. Dette er fornøyelig lesing og vrøvl uten like.)

Ble 2012-brevet fra den norske politikeren skrevet av Illuminatis mørkemann i Norge? (Herregud for noe vas og møl.)

Hvis du virkelig vil vite hvor ekstrem virkelighetsflukt kan være, så les denne artikkelen på Nyhetsspeilet. Klimapanelet lurer oss, chemtrails, UFOer, illuminati, 911-konspirasjoner. Det Hvite Hus mottar instrukser fra paveveldet. Stoltenberg er en biorobot sier vel det meste, evighetsmaskiner som kan løse energiproblemet. Kronen på verket er at alle medier er korrupte. Gjelder det Nyhetsspeilet også? (Å nei, vi snakker om ”gutta (i) på skauen når det gjelder å opplyse oss sovende uvitnede sauer må vite.) Er det normalt alt det tøvet artikkelen tar opp, eller kan vi snakke om paranoia i fri dressur, og hvor “stønaden fra NAV” gjør at de kan holde på med de rablende gale aktivitetene dag ut og dag inn?

Konspirasjonsklovnene har altfor stor tiltro til elitemenneskers kynisme og koordinasjon organisert i et slags overnasjonalt nettverk, en verdens skyggeregjering etc. Av de forskjellige Konspirasjonsmiljøene miljøer på nettet som er det noen regelmessige gjennomgående trekk; Enorm konformitetstrang til de vedtatte "sannheter", så som, NWO- konspirasjon, mikrochips i nakken ja, chemtrails og Illuminati samt veldig mye annet rør. De samme konspirasjoner blir stort sett gjentatt fra et slags konspirativt rollerdeck-kartotek.

De starter alltid fra det premiss at alt som skjer er del av en massiv konspirasjon, ok. Når du spør, hvor er bevisene for at det er snakk om et komplott og en konspirasjon?  - Aha, det er da ikke noe som helst problem, de holdes skjult selvfølgelig. Ja vel, hvor er bevisene for et slikt gigantisk komplott da? Intet problem: Hvis bevisene mangler, så holdes de selvfølgelig skjult. At bevisene holdes skjult viser jo nettopp at mektige krefter jobber for å undertrykke sannheten, ikke sant. Altså er konspirasjonen et faktum! Vi snakker om Conspiracy by proxy her.

En annen mye brukt taktikk er å drukne debatter i logiske kortslutninger og tankefeil. De druker motstanderen i halvsannheter, løgn, stråmenn og fjas i et så stort omfang at en ikke rekker å adressere motargumenter på konkrete påstander før en ny ladning med tøv kommer. 

Hva er dette NWO – New World Order og Illuminati som det gnåles om

Hva er det som får en del mennesker til å ta til seg eller til å utvikle konspirasjonsteorier? Om dette er det skrevet bindsterke verk. I korte trekk kan vi si at årsakene varierer, men at mennesker engang er tilbøyelige til både å finne mening i meningsløse, system i det usystematiske, og at de gjør det på måter som samsvarer langt på vei med det som er vanlig i deres viktigste sosiale nettverk. Et fenomen de gnåler mye om er NWO (New World Order) La oss se litt på hva det er.
Det snakkes hele tiden i miljøet om en elite som jobber for verdens herredømme. Da trekker de opp av hatten dette NWO – New World Order. Jeg har spurt mange ganger om de kan definere hva de legger i NWO – New World Order(ny verdensorden). Ikke en gang klarer de å hoste opp noe som ligner hva som menes med begrepet i politisk talebruk og i statsvitenskaplig språkbruk.
Vi begynner med åpningsdefinisjonen NWO – New World Order:
The term "new world order" has been used to refer to any new period of history evidencing a dramatic change in world political thought and the balance of power. Despite various interpretations of this term, it is primarily associated with the ideological notion of global governance only in the sense of new collective efforts to identify, understand, or address worldwide problems that go beyond the capacity of individual states to solve.
The first Western usages of the term surrounded Woodrow Wilson's Fourteen Points and call for a League of Nations following the devastation of World War I. The phrase was used sparingly at the end of World War II when describing the plans for the United Nations and Bretton Woods system, in part because of the negative association to the failed League of Nations the phrase would have brought. However, many commentators have applied the term retroactively to the order put in place by the WWII victors as a "new world order."
The most widely discussed application of the phrase of recent times came at the end of the Cold War. Presidents Mikhail Gorbachev and George H. W. Bush used the term to try to define the nature of the post Cold War era, and the spirit of great power cooperation that they hoped might materialize. Gorbachev's initial formulation was wide ranging and idealistic, but his ability to press for it was severely limited by the internal crisis of the Soviet system. Bush's vision was, in comparison, much more circumscribed and realistic, perhaps even instrumental at times, and closely linked to the Gulf War.Kilde
Vi kan trygt slå fast at New world order er et begrep som brukes hver gang maktforholdene i verden, eller den globalpolitiske omgangstonen, endrer seg. Det er snakk om en slags new world order allerede, i det Obama overtok etter George Bush som leder for den ”globale supermakten”.
Når f.eks. flere presidenter i USA snakker om "a new world order", så er det bare en annen måte å ordlegge seg på når man mener "a new set of rules for the world" eller "a better way for us all to have the world governed" etc.
Men "a new world order" er den korteste og mest presise måten å benevne dette på. ALLE politiske partier ønsker en ny verdensorden, en orden formet etter deres eget politiske ståsted altså etter deres partiprogram.
La oss se på  – New World Order konspirasjonsutgaven:
In conspiracy theory, the term "New World Order" or "NWO" refers to the emergence of a bureaucratic collectivist one-world government.[6]
The common theme in conspiracy theories about a New World Order is that a powerful and secretive elite with a globalist agenda is conspiring to eventually rule the world through an autonomous world government, which would replace sovereign nation-states and put an end to international power struggles. Significant occurrences in politics and finance are speculated to be orchestrated by an extremely influential cabal operating through many front organizations. Numerous historical and current events are seen as steps in an on-going plot to achieve world domination through secret political gatherings and decision-making processes.
Prior to the early 1990s, New World Order conspiracism was limited to two American countercultures, primarily the militantly anti-government right, and secondarily fundamentalist Christians concerned with end-time emergence of the Antichrist.[8] Skeptics, such as Michael Barkun and Chip Berlet, have expressed concern that right-wing conspiracy theories about a New World Order have now not only been embraced by many left-wing conspiracy theorists but have seeped into popular culture, thereby inaugurating an unrivaled period of people actively preparing for apocalyptic millenarian scenarios in the United States of the late 20th and early 21st centuries. Political scientists warn that this mass hysteria may not only fuel lone-wolf terrorism but have devastating effects on American political life, such as the far right wooing the far left into joining an insurrectionary national-anarchist movement capable of subverting the established political powers. Kilde
Her baker de også inn en skjult finansiellelite, bestående av blant annet Rothschild-og Rockefellerfamilien som jobber for verdensherredømme. Nasjonene skal oppløses, og hele jordens befolkning skal bli uvitende arbeidsslaver. Jada, eller vent nå litt ...

Alle konspirasjonsteoriers mor
Alle konspirasjonsteoriers mor heter Illuminati. Dette hemmelige selskapet har fått skylden for blant annet den franske revolusjon, de to verdenskrigene, kommunisme, nazisme og selvfølgelig for 11.september. Illuminati var et faktisk eksisterende hemmelig selskap som ble stiftet i Bayern i 1776. Medlemmene var opptatt av antikken, opplysningsideer og mystikk, og selskapet var basert på hemmelige, hierarkiske strukturer og dekknavn. Selskapet vokste seg stadig større utover 1780-tallet, men etter at hemmelige selskaper ble forbudt i Bayern, skal Illuminati har blitt oppløst i 1793. ikke alle er enige om at en oppløsning faktisk skjedde.
illuminati
illuminati2
illuminati3
I dag er ideen om at Illuminatus egentlig styrer verden en av de store og klassiske konspirasjonsteoriene, bare forestillingen om den jødiske verdenssammensvergelse kan konkurrere i popularitet. Du kan lese mer om Illuminatus i denne artikkelen. Du kan også lese en god artikkel/essays her på Minerva; Opplyst orden, uopplyst vrøvl som forteller en del om hvordan konspirasjonsklovnene bruker om omtolker fakta. Artikkeln er skrevet av Eystein Halle (Minerva) og han tar mye rett på kornet i sin beskrivelse.

Konspirasjoner finnes. I virkelighetens verden er de feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som av og til handler galt til feil tid. Men i konspirasjonstenkningen er slike mindre sammensvergelser uinteressante. I konspirasjonstenkningen er “sammensvergerne” overmennesker, effektive, grundige, solidariske, nært ufeilbarlige. De fleste vet jo at verden er litt mer komplisert en som så. Konspirasjonsklovnene glemmer hele tiden at elite- og maktmennesker har svært store egoer, og knapt kan enes om noe som helst når det kommer til stykket.

En ser jo ullent og lite håndgripelig alt dette gnålet fra konspirasjonsklovnene er? Det er ingenting der, derfor blir det ullent. Alle konspirasjonseventyrene de produserer er alltid laget og fremtilt på en måte som gjør at de aldri kan bekreftes eller avkreftes en gang for alle, og fungerer som en slags evighetsmaskiner i tull og vas. Hvis du ikke allerede har skjønt det, så skal jeg si det med klartekst: NWO og Illuminati er konspirasjonshysterikernes svar på overtroisk frykt for hekser, troll, riser, vetter, ulven og rødhette, bukkene bruse, spøkelser, nifse reptil aliens som ser ut som mennesker i dress og som sniker seg rundt som øgler om natten. Det er konspirasjonsklovnene barnslige trang til å se mysterier overalt og gjøre verden mer gåtefull enn den er som her blir gitt et anstrøk av voksen, fjolle -intellektuell legitimitet og forståelse.


Konspirasjonsklovnenes evige vås om 
hva som skjedde 11. september 2001 
Problemet jeg har med konspirasjonsfantaster, er at alle deres forklaringer er latterlige og hinsides enhver rimelig logikk. Jeg liker ikke dette narrespillet rundt de virkelige tragediene som foregikk den dagen. Jeg har ennå til gode å se en eneste overbevisende eller halvveis seriøs video eller rapport fra det såkalte "9/11 Truth"-miljøet (såkalte "truthere", eller hva jeg gjerne kaller konspirasjonsfantaster, konspirasjonsklovner osv). De virker de mest opptatt av å hovere og brillene med lugubre youtube videoer. De innbiller seg at de har skjønt mer enn alle andre. Siden 2001 har de rotet rundt med den ene idiotiske teorien etter den andre alt fra dødsstråler fra rommet som fikk tårnene til å kollapse, til fantasifulle svadaforklaringer om nedrivning i form av sprengninger og faktisk små hydrogen atombomber og gud vet hva. Svært mange konspirasjonsklovner tror innbitt på Jason Bermas og Dylan Avery og deres hjemmesnekrede, sensasjonssøkende "Loose Change"-film.

La oss et lite øyeblikk se på noen punkter.

Hypotese 1: Et pen bunke mennesker (som ikke har noen skrupler og problemer med å ta livet av tusenvis av landsmenn), hvorav INGEN, faktisk ingen har snakket i ettertid, var involvert i en gigantisk, og unødvendig, og for ikke å snakke om komplisert coverup hvor man må ha bl.a. i lang tid må ha rigget store mengder sprengstoff uten at noen oppdaget det, i bygninger "that never sleeps."
Konspirasjonsklovner med alt mye fritid og med et omtrentlig forhold til virkeligheten har ikke anelse om fysiske lover, og er ellers fryktelig opptatt av sekunder de ikke helt skjønner hvordan de skal tolke når bygninger kollapser.

Hypotese 2: I følge konspirasjonsklovnemiljøene var det selvfølgelig ikke noen fly som styrtet inn i tvillingtårnene. Nei vel. De fleste som fikk med seg TV sendingene den dagen kunne tydelig se at det var fly som dundret inn i bygningene. Konspirasjonsklovner hevder fortsatt hardnakket at det ikke finnes vrakdeler etter noen fly … De om det! 

Konspirasjonsklovnene klarer ikke med sin skakkkjørte logikk å ta innover seg at ingen av de evt hundrevis for ikke å snakke om tusenvis av personene som må ha vært involvert i en slikt plott har snakket i etterttid og det i et land hvor en blowjob som involverte to personer ble avslørt rimelig raskt?

Å lese rapporter som foreligger har de i hvert fall ikke gjort. NIST-rapportene vet de knapt hva er, og de som har lest rapportene sier noe sånt som dette; “jasså… du er en av de som trur på alle rapporter fra myndighetene du da….hø, hø, hø…

Jeg har aldri sagt at den offisielle rapporten eller versjonen stemmer fullt ut i. Faktisk kan jeg ikke tenke meg at den rapporten er helt 100% perfekt. Men, jeg mener den dekker alle de områdene om hvem som står bak, hvordan byggene kunne rase sammen, og at det selvfølgelig var fly som raste inn i tvillingstårnene. Da er det greit at rapporten er 99% riktig i mine øyne. Den står en så lenge fjellstøtt etter mitt syn.

Har konspirasjonsmiljøene kommet opp med noe som i det hele tatt ligner en alternativ forklaring som henger på greip, som media og andre oppegående mennesker kan i det hele tatt ta stilling til? Nei, selvfølgelig ikke.

Har konspirasjonsklovnene ikke noe bedre ting å ta seg til? En skulle jo tro at når en holder på slik over lang tid, kanskje legge frem noe håndgripelig, en alternativ konklusjon som de kunne presentert i noen få setninger eller avsnitt, og som henger på greip og virker troverdig. Men det har en visst ikke, for hver gang en etterspør det på en del fora, så er det som å komme inn i et rom, skru på lyset, og se kakerlakkene beinfly som olja  lyn inn i sprekkene i veggen. Det er vanlig at de som klager og maser har en alternativ løsning de kan presentere. Det har de selvfølgelig ikke. Og gud hjelpe oss som de maser og klager. De poster utallige linker fra andre klovners hjemmesider og tvilsomme kilder samt et hav av skrullete youtubevideoer med skummel musikk, laget av mennesker som er enda lenger til havs med sin paranoia om verden.

Les for øvrig artikkelen jeg har linket under som ikke akkurat er ny, men den tar for seg mange av de merkverdigheter som konspirasjonsklovnene baler med når det gjelder helt grunnleggende fakta, eller manglel på sådan.
Bedrag eller selvbedrag? En tilbakevisning av 911-konspirasjonsteorier  

Hvem tjener på alt mølet som produseres i konspirasjonsmiljøene og hvorfor? 

En trenger ikke være rakettforsker for å se hvilken rolle konspirasjonsfolkene faktisk har i samfunnet. De er nåtidens klovner i fri dressur. Hvorfor? Fordi fokuset rettes bort fra interessegrupper og grupperinger i samfunnet og verden for øvrig som har motstridende agendaer, og hvor det selvfølgelig handler om innflytelse og makt, og hvem vil vel ikke ha det? Derfor er virkelighetsflyktende konspirasjonsklovner nyttige idioter i å få fokuset bort fra hva som er verdens reelle problemer.

Finnes det eliter? Sannheten er at det finnes mange “eliter” i verden. Hva snakker vi om? Interessegrupper er det mange av. EU forsøker å frematå som en maktfaktor, men har mange interne stridigheter. Globalt er nasjonalstater en interessegruppe som kan ha helt andre mål og ambisjoner en sine nabostarter.  Vi har ulike næringer som er blitt mye mer globale en tidligere og kan operere i mange land, bedrifter er gruppe, religiøse grupperinger er en sterk gruppe, menneskerettighetsgrupper, miljøgrupper ovs... Det er derfor lobbyvirksomhet er blitt en næringsvei. Nettopp for å kunne påvirke beslutninger som tas.

I mange land er religion og statsstyring tett sammenvevd, mens i andre land kan være mer sekularisert. Poenget er kort og godt at ulike interessegruppe kan og har ofte en helt annen agenda en det en annen interesse gruppe har. De slåss og krangler seg i mellom seg hvor makt og innflytelse er målet for å si det litt enklet. Det konkurreres om ressurser, avtaler, politikk, det er intriger, komplotter eller konspirasjoner om du vil, mellom og mot gruppene og/eller mot samfunnet, avhengig av agenda, kortsiktig eller langsiktig. Det er en dynamikk i dette som ikke alltid er like synlig, men den er der. Det er en del av det mangfold denne verden inneholder. Konspirasjonsklovner skjønner ikke slike opplagte ting.

Konspirasjonsklovnene glemmer hele tiden at elite- og maktmennesker har store ego, og knapt kan enes om noe som helst. I sine hoder konstruerer konspirasjonsklovnene scenarioer hvor genetisk overlegne mennesker med superhjerner og fin dress, spiller ekstremt kompliserte og forutanende sjakkspill mot allmennheten. Det er med all respekt bare vås.
 
Som jeg har nevnt så finnes det sammensvergelser. Et ordtak sier; Det er i det hele tatt svin nok på skogen til alle. I virkeligheten er konspirasjoner feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som handler galt, ofte til feil tid. 
 
Det som er naivt er jo at konspirasjonsfolk behandler politikere, myndigheter og store selskaper som EN verdens omspennende elite som de velger å kalle NWO New World Order og andre ganger Illuminati som er en sverm superonde mennesker, som ikke gjør annet enn å lage onde, veldig kompliserte lag på lag planer for hvordan verden villedes og slavebindes dag inn og dag ut. Konspirasjonsklovner avdekker uhyre sjelden noe som helst. De skyggebokser mot et enhetlig diabolsk fanatasifoster som de tillegger de merkeligste egenskaper. Det blir mange slag i løseluften mot vindmøller og skygger som ikke finnes. Konspirasjonsklovnene mener seriøst at de kommer med kritikk mot det bestående, men de klarer ikke en gang det.

Dette er klovner som bruker 1000′vis av timer på å gå igjennom youtubevideoer og andre konspirasjonssider på nettet laget av andre gale mennesker.
De minner meg litt om Jarle fra åpen post som gikk for en del år siden (på slutten av 90 tallet). Hans noe paranoide måte å se på samfunnet minner meg mye om konspirasjonsklovnene måte å argumentere og resonere på. Likhetene er slående.


Til slutt
Å være kritiske til samfunnet er bra. Problemet med konspirasjonsklovner er at de dessverre ikke klarer på noen måte å ta innover seg realpolitiske forhold, sette ting inn i realpolitisk eller historiske sammenhenger. De har ingen evne til tolke de samfunnet de er en del av og holde dette opp mot virkeligheten.

clip_image002
Som jeg har nevnt - Konspirasjoner finnes, i virkelighetens verden er de feilbarlige, ufullstendige med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet og som av og til handler galt til feil tid. Men i konspirasjonstenkningen er slike mindre sammensvergelser uinteressante. Det er mer en nok spetakkel og dritt i verden en burde bry seg mer om, men konspirasjonsklovnene blir nettopp klovner ved at de ikke jager etter diabolske fiender som ikke finnes. De rører seg helt bort i tull og tøys. På den måten parkerer de seg selv på sidelinjen i en hver debatt av samfunnskritisk karakter. Det er synd, for i ny og ne bringer de med seg tanker som kan være verdt å se nærmere på. Poenget er at det skjer alt for sjeldent. Men, de roper og masser, og gud bedre som de maser.

Stort sett er den eneste måten å debattere med disse konspirasjonsklovnene på er om man evner å tre inn i en absurd forestillingsverden, hvor alt er snudd opp ned, hvor kildene de bruker er andre nutcase som produserer tonnevis med tull hvor de etter beste evne forsøker å ta hevd på virkeligheten - That's not right. It's not even wrong. 


                              
Kilder: 
humanist.no - Skyggen fra ondskapens paraply av Thomas Holme
Skepsis.no - Konspirasjonsteorier som virkelighetsforståelse av Asbjørn Dyrendal 
Den egentlige makten bak makten av Didrik Søderlind
BBC – News - Why we need conspiracy theories
NRK.no - Kanskje var angrepene på tvillingtårnene bare et filmtriks (oppdatert 18.11.2011)NRK.no - Konspirasjonsteoriene lever fortsatt (oppdatert 18.11.2011)
Øyvind Strømmen - Den enkle utveien: tro på en konspirasjon! (oppdatert 18.11.2011)Blogginnlegg rundt konspirasjoner og dommedag:
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Niburu - Maya og Kosmologien med det rare i
Hva med litt «Illuminati» for folk flest?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Hatets og idiotiens retorikk

Med skråblikk på trender i arbeidsmarkedet


NAV i Butikk må jo være en kanon
idè!

NAV er definitivt den virksomheten som har klart seg best gjennom finanskrisen med jevn og god vekst. En rekke nye tapere har måtte bite i gresset og søke beskyttelse hos NAV. Personlig syns jeg at de burde hatt flere kontorer og enda bedre tilgjengelighet. Her burde de lært av posten som kvitta seg med mange frimerke konsulenter. Se for deg en ufaglært fjott som skal ta i mot din søknad om sykepenger eller uføretrygd på f.eks Europris så forskjellen fra i dag blir veldig liten. Men ok, det er noen fordeler her da. Du kan stikke innom på ettermiddagen etter at du er ferdig med nettpoker og pornosurfen. Sover du lenge så bør det være en sjanse å komme seg innom butikken før det stenger for å handle leverpostei til katten, kjøpe øl, sende meldekort, levere søknader osv. Genialt enkelt, ganske enkelt genialt.  

 

Du må ta den stillingen som Nav finner….. Høvelig , men definer høvelig du da…?

Konsulentene i NAV lærer en masse spennende ting på kurs og denne flotte samhandlingsreformen gjør at de noen ganger blir litt vel kreative i å komme med forlag til høvelig arbeid.

Det er ikke alltid lett å finne seg jobb. En må være kreativ. Nav sier at du må ta det du må ta det du får tilbud om av høveleg arbeid som det så fint heter på navsk. Joda flott det, det e sånn så ungdommen …, vi lar den ligge. Mange drar jo også utenlands. Kan værte fint det og kan åpne for mange spennende oppgaver, lære språket, få nye venner og ikke minst få litt kulturforståelse inn i en hutrende innesluttet selvopptatt norsk skrott. Ikke mist få oppleve litt spenning i hverdagen.

Jeg kom over denne jobbannonsen fra i Irak. Annonsen er en smule ensporet kanskje, men ok, høvelig er den da. Men ærlig talt, en jobb er en jobb, og en kan ikke være kresen. Husk at NAV maser fælt om høvelig arbeid.
Kvinner oppfordres til å søke, alder ingen hindring osv. (Merkelig at det ikke står noe om forsikringsordninger, men er vel en forglemmelse)

Du får firmabil off kårs.. en Toyota, (nei, nei ikke en Prius) picup med noe varierende bremseeffekt i ekte Toyota ånd. Husk nå nå for all del å føre kjørebok for ligningskontoret kan bråke om privatkjøring og bruke gjennomskjæringsregelen og kan skattlegge deg for privatfordelen med firmabil!


clip_image001

For all del. Det er en rekke andre bonuser med jobben også.

- Knerter du fler en 5 NATO soldater på en mnd, betyr frihelg (oval) i Yemen med beduintelt dekket og kamelsafari og mye annet artig. (igjen, husk skatteetaten. Reiser som dette må oppgis for beskattning)

- Garantert plass i paradis med party hele døgnet

- Ubegrenset tilgang til jomfruer. For kvinner står det ikke noe om hva de får tilgang til, men siden alle menn er opptatt med jomfruer så er det vel nærliggende å tro at evnukker med laaaaange tunge kan gjøre nytten?

- Muligheter til å bli født på ny, men dette er ofte noe en må forhandle om og er ikke en del av de ordinære lønnsvilkår.

En få si som en sa, hva pokker skal en si. En jobb er en jobb og en kan da ikke være kresen i dag.

Nye intervjuteknikker i næringslivet brer om seg


En ny trend hvor du opplever skikkelig negative tilbakemeldinger under intervjuer kalt Extreme negative feedback som er en ny trend som slår om seg i næringslivet.  Hvem vet, kanskje lettere å få jobb hvis en står i mot dette? 

 

Tricks of the Mind and Science of Scams

image Magikeren og mentalisten Derren Brown er kjent for en lang rekke imponerende opptredener på fjernsyn. I boken Tricks of the Mind forteller han litt om dem, en del om seg selv, og mye om ting han virkelig er interessert i. 

Han en svært god formidler. En del av hans stoff er glimrende å bruke til å lære ungdom om blant annet kritisk tenking og “avsløring” av tull og tøys. Mange hevder de har ”magiske evner” som viser seg ikke å holde stikk uansett. Det som alltid har slått meg er at de som påstår at de har magiske evner aldri klarer å vise til noe annet en placebo når det kommer til stykket.

Derren Brown ble født i bydelen Croydon, London, og er sønn av Robert og Christine Brown. Etter at han ble uteksaminert fra Whitgift School, begynte han å studere jus og tysk ved Universitetet i Bristol. Hans interesse for jus dalte etter å ha gjennomført en magi- og hypnoseforestilling sammen med sin venn, magikeren Martin S. Taylor. I 1994 begynte han sin karriere som magiker og fremførte mye gate-magi og close-up-magi. I 1996 klatret han videre med store sceneopptredener som hypnotisør på Universitetet i Bristol, under artistnavnet «Derren V. Brown».

I september året etter tok han et kurs i NLP, sammen med bl.a. Richard Bandler, Paul McKenna og Michael Breen. Det var i løpet av de to neste årene at hans voksende interesse for tankelesning tok form, mye takket være hans venn Ian Rowland. I 2000 ble han tilbudt av den britiske TV-kanalen Channel 4 å spille inn serien Mind Control. Brown blander sjangere, og selv om han ofte omtales som mentalist, uttaler han selv at han bruker en blanding av magi, suggesjon, psykologi, villedning og show. Kilde:Wikipedia

Det er jo et tankekors at magikere og illusjonister er flinkere til å formidle skepsis enn mange rasjonalister når det kommer til stykket… Når Derren Brown ”avslører” mye av det tøvet som vi er omgitt med til daglig så er ikke dette annet en ren folkeopplysning på en ny måte som burde få flere til å bli en smule mer kritisk til sjarlataner som hevder de er synske, kan prate med døde, bevege objekter med sine tanker osv.-  som ønsker sine lange klamme fingre ned i lommeboken vår.

Ta en tur innom SCIENCE OF SCAMS og sjekk videoene (til venstre på siden)som er lagt ut og du vil se hvordan det gjøres. Det er lagt ut 7 filmer hvor han med letthet demonstrerer mye av såkalte paranormale fenomener. Vis meg en “synsk” som er mer imponerende..

Science of Scams - Home page_1276028683762 

Derren Brown avslører hva som ligger bak en rekke av de påstander fra mennesker som hevder de kan spå, ser søkelser, hevder å flytte objekter med tankenens kraft osv. Jeg vil ikke lures av mennesker som påstår at de har overnaturlige krefter når de helt åpenbart ikke har det. Besøk sidene SCIENCE OF SCAMS da det ligger noen flere videoer der.  


La oss se litt på hvordan du blir spådd(lest) av noen som virkelig kan Cold Reading. Legg merke til dialogen mellom hun som spår og hun som blir spådd.


Spøkelser er det noen som påstår de har sett. Vel, er nå det så sikkert?


Telekinese, psykokinese, i parapsykologi og spiritisme betegnelse på det å bevege objekter uten bruk av kjente fysiske midler. Tror du det er mulig? Ok følg med og se om du ikke ser at dette er et godt gjennomførbart triks. De to neste filmene viser hvordan dette gjøres.

 

 


Derren Brown forklarer “cold reading”

Synskhets- og mediumbransjen (de overlapper) bruker noen generelle teknikker for å fremstå som de har spesielle kontakter eller evner. På en noen alternative nettsteder ser jeg tydlige eksepler på at folk hevder de kan se hjelpere, de kan spå deg og hevder på endra måter at de er synske, kan lese deg på mange måter. De bruker det vi kaller cold reading.  Her forklarer magikeren og mentalisten Derren Brown teknikker som viser at dette er….jau..jau.. Rett og slett godt utførte triks. 

Det ligger 5 andre deler av intervjuet på Youtube.

Vis meg en “synsk” som er mer imponerende.. 

Kilder:
Skepsis.no
SCIENCE OF SCAMS
Derren Brown