Hanne er du helt på landet?

Foredragsserien hos Bistandsnemnda hvor Nabintu Herland var en av flere foredragsholdere var et forsøk på å belyse ulike sider ved en utfordring som det norske bistandsarbeidet har i utlandet, nemlig Nordmenns manglende respekt for og kunnskap om hvor viktig det religiøse aspektet er for mennesker de fleste land i verden. Tanken var å kaste litt lys over og høyne nordmenns forståelse for den religiøse dimensjonen og betydningen av dette i bistandsarbeidet. Dette ble også tatt opp i Aftenposten 11 august.

Foredraget ble slettet fra Bistandsnemnda etter massiv kritikk og det var i denne forbindelse hun rasende beskyldte Bistandsnemnda for å drive sensur.

At Hanne Nabintu Herland kan ordlegge seg er rimelig klart. Hun mener selv hun jages som et vilt dyr på vei til gasskammeret. Hun mener seg offer for massiv sensur av mektige krefter og føler seg ”tvunget” til å stå frem med dette i aviser og på nettet. I Dagbladet forteller hun hvor tøft det er å bli nektet å fortelle ting. Hun føler seg faktisk tvunget til å fortelle om sensuren på nettet, ja og i aviser. Men, ikke bare det hun har til og med skrevet om den undertrykkende marxistiske eliten i en egen bok. Så det er ikke lett å være undertrykt og forfulgt, ja beint fem være offer for så grusom senur. Hva i alle dager har kinesiske nobelprisvinnende opposisjonelle å klage på….. egentlig…

Hanne Nabintu Herland's beryktede foredrag from Ole I. B. on Vimeo.

For all del. Damen er fascinerende å høre på. Retorisk som hun er. Å bli filmet når du galant omskriver historien krever en porsjons guts. At hun galant hender at marxismen stod bak kolonialiseringa av Afrika blir ikke en gang feil, det er bare.. ehhmmffeh veldig perspektivløst feil tror jeg vi sier. Det føyer seg inn i hennes bilde at marxismens kamp mot hennes ”undertrykte” kristne verdigrunnlag. Ja det er sågar en gedigen coverups at marxismens (som er vårt etter hvert noe mer sekulariserte samfunn) har rottet seg sammen og sørget for at åndelige verdier er blitt mer eller mindre borte. Det er lett å la seg blende når hun med dramatisk stemme og gestikulerende poengterende armer drar den ene morsomme historietolkningen etter den andre ut av ræva og presenterer et verdensbilde som ville gjort selv den mest innbarkede konspirasjonshysteriker grønn av misunnelse over at ”hvorfor kom ikke jeg på alt dette mon tro” 

Det er en hyllest til kristne verdier som ville satt selv Jesus i skyggen. Er det noe vi ikke trenger mere av så er det trangsynte kristne dobbelmoraliserende våset som kalles verdier. Jeg tror definitivt den type verdier har ført til svært mye av konfliktene som vi ser i verden i dag. Og da snakker jeg ikke eksplisitt om kristendommen, men om religion som har skapt skarpe fronter, konflikter og kriger. Vi trenger verdier, vi trenger humanisme og respekt for mennesket og vi trenger ansvarliggjøring av våre egne handlinger og valg i dag, men ikke mer av den religiøse varianten. Historien har vist oss at den fungerer relativt dårlig.