Hanne er du helt på landet?

Foredragsserien hos Bistandsnemnda hvor Nabintu Herland var en av flere foredragsholdere var et forsøk på å belyse ulike sider ved en utfordring som det norske bistandsarbeidet har i utlandet, nemlig Nordmenns manglende respekt for og kunnskap om hvor viktig det religiøse aspektet er for mennesker de fleste land i verden. Tanken var å kaste litt lys over og høyne nordmenns forståelse for den religiøse dimensjonen og betydningen av dette i bistandsarbeidet. Dette ble også tatt opp i Aftenposten 11 august.

Foredraget ble slettet fra Bistandsnemnda etter massiv kritikk og det var i denne forbindelse hun rasende beskyldte Bistandsnemnda for å drive sensur.

At Hanne Nabintu Herland kan ordlegge seg er rimelig klart. Hun mener selv hun jages som et vilt dyr på vei til gasskammeret. Hun mener seg offer for massiv sensur av mektige krefter og føler seg ”tvunget” til å stå frem med dette i aviser og på nettet. I Dagbladet forteller hun hvor tøft det er å bli nektet å fortelle ting. Hun føler seg faktisk tvunget til å fortelle om sensuren på nettet, ja og i aviser. Men, ikke bare det hun har til og med skrevet om den undertrykkende marxistiske eliten i en egen bok. Så det er ikke lett å være undertrykt og forfulgt, ja beint fem være offer for så grusom senur. Hva i alle dager har kinesiske nobelprisvinnende opposisjonelle å klage på….. egentlig…

Hanne Nabintu Herland's beryktede foredrag from Ole I. B. on Vimeo.

For all del. Damen er fascinerende å høre på. Retorisk som hun er. Å bli filmet når du galant omskriver historien krever en porsjons guts. At hun galant hender at marxismen stod bak kolonialiseringa av Afrika blir ikke en gang feil, det er bare.. ehhmmffeh veldig perspektivløst feil tror jeg vi sier. Det føyer seg inn i hennes bilde at marxismens kamp mot hennes ”undertrykte” kristne verdigrunnlag. Ja det er sågar en gedigen coverups at marxismens (som er vårt etter hvert noe mer sekulariserte samfunn) har rottet seg sammen og sørget for at åndelige verdier er blitt mer eller mindre borte. Det er lett å la seg blende når hun med dramatisk stemme og gestikulerende poengterende armer drar den ene morsomme historietolkningen etter den andre ut av ræva og presenterer et verdensbilde som ville gjort selv den mest innbarkede konspirasjonshysteriker grønn av misunnelse over at ”hvorfor kom ikke jeg på alt dette mon tro” 

Det er en hyllest til kristne verdier som ville satt selv Jesus i skyggen. Er det noe vi ikke trenger mere av så er det trangsynte kristne dobbelmoraliserende våset som kalles verdier. Jeg tror definitivt den type verdier har ført til svært mye av konfliktene som vi ser i verden i dag. Og da snakker jeg ikke eksplisitt om kristendommen, men om religion som har skapt skarpe fronter, konflikter og kriger. Vi trenger verdier, vi trenger humanisme og respekt for mennesket og vi trenger ansvarliggjøring av våre egne handlinger og valg i dag, men ikke mer av den religiøse varianten. Historien har vist oss at den fungerer relativt dårlig.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Huff helt utrolig å se hvor historieløs og oppdatert du er. Jeg har to doktograder en fra Harvard og en fra Oxford og Det er utvilsomt mye i de linjene Nabintu Herland trekker opp. Det som skremmer meg er hvirfor hjernevasket og Liten ydmyke nirdmenn er til nye korrigerende tanker. Herland fremstår som et meget friskt pust som er i verdens forskningsfront, mens hele Norge henger igjen i marxistisk tekning og virkelighetsoppfatninger. Selvsagt er kristendommen en utrolig viktig forklaringsvariabel i beskrivelsen av vestens styrke. Selvsagt er marxismen hoveddriver bak avviklingen av vestens tradisjonelle fundament og igjen ingen andre regimer enn de marxistiske, sosialistiske og sekulære har påført verden kriger, etniske utrensinger og konflikter som verden aldri har sett maken til: Pol pot, Hitler, Stalin, Mao m.fl. Hyllest til Herland fort et meget godt foredrag. Vi hører gjerne på mere av dette !

Tor-Jørgen sa...

”Jeg har to doktograder en fra Harvard og en fra Oxford” Så flott, desto mer betenkelig at du ikke klarer å se hva hun presterer ved å snu på hode selv enkle kjensgjerninger av sentrale spørsmål hvor hun tar opp marxismen står bak koloniseringen av Afrika og det uforglemmelige øyeblikket ned armani jakken en kunne få med hjem fra Afrika. Blant annet..... Strengt tatt var det mange poenger her som er snudd, vridd på, ja i det hele. Man, det skaper debatt og det tror jeg er bra, for da kan en få frem slike holdninger som hun serverer.

”Selvsagt er kristendommen en utrolig viktig forklaringsvariabel i beskrivelsen av vestens styrke.” Til en viss grad er dette riktig, men den er stort sett drevet fra skanse til skanse ikke av det du velger av kalle marxismen, men av vitenskapen og de fremskritt denne har gitt oss. Dessuten er ikke kristendommen akkurat en forkjemper for humansime og menneskerettigheter selv om også kirken må ta innover seg at de ikke klarer å stoppe utviklingen.
Du vet like godt som meg at de siste to hundre årene har kirken og religionen mistet mye makt, juridisk, politisk og som kulturbærer. Statskirkeordningen er under press fra mange kanter i dag, ikke minst utenfra, men også fra innsiden. Den utsettes for press fra fra ikke-religiøst hold og ikke mist innvandringe hvor vi får mer multietnisitet. Det setter vår samfunnsystem på til tider tøffe prøver. Da er ikke svaret å innføre kristne verdier. De har vi forsøkt med vekslende hell og humansime og respekt for menneskerettigheter må være sentrale steiner å bygge på. At jeg i lys av det oppleves som historieløs lever jeg fint med. Et annet sentralt poeng her er at vi er blitt mindre troende.

Så et poeng hvor du bommer ettertrykkelig. ”Selvsagt er marxismen hoveddriver bak avviklingen av vestens tradisjonelle fundament og igjen ingen andre regimer enn de marxistiske, sosialistiske og sekulære har påført verden kriger, etniske utrensinger og konflikter som verden aldri har sett maken til”: Pol pot, Hitler, Stalin, Mao m.fl.” Argumenter som dette brukes av troende for at ”se så slemme de er fordi de ikke var troende” Det holder ikke. Det er dessverre slik at en del mennesker i denne verden uanhengig av tro gjør helt forferdelige ting mot andre mennesker. Du vet likegodt som meg at også religiøsitet har stått bak en mengde triste momenter i vår historie. Det preger fortsatt oss. Du skal ikke lenger en til Midtøsten for å se det religiøse aspektet som ligger som en trykk koker.


Har vi blitt mindre religiøse og troende generelt sett?
Tradisjonell religiøsitet og gudstro svekkes (Kilde: artikkel på fritanke.no) Til og med de eldre svikter kirken. Den 20.08.2010 ble en stor statusrapport for religionens stilling i dagens Norge lansert. Boka ”Religion i dagens Norge - Mellom sekularisering og sakralisering”(http://www.universitetsforlaget.no/boker/religion/katalog?productId=34690464) baserer seg på en stor internasjonal spørreundersøkelse om religion, der de samme spørsmålene har blitt stilt i 1991, 1998 og i 2008. Dermed har man mulighet til å sammenligne utviklingen over tid.

En må ta dette innover seg spørre seg hvorfor er det slik. Kanskje kristne ikke evner å ta innover seg at endringer må noen gang gjøres selv om de kan være smertefulle. Mennesket er såpass kompliserte at det å tro er ganske viktig, men den tradisjonelle troen har fått en utfordrer i New Age hvor en kan plukke fritt fra all over og sette sammen en real pakke som en kaller tro som inneholder både ”huggorm og geit” Jeg velger å gi i dette landskapet troen på mennesket sjansen, humanismen. Jeg tror de store religionene sakte men sikkert taper terreng.

Anonym sa...

Troen på menneskene ..., ha ha ha .... Det er det morsomste jeg har hørt på lenge. Mennesket er iallefall godt og vondt ..... Det eneste levende pattedyret som kan smile i det ene sekundet og drepe i det andre. Den som har troen på det gode i mennesket er i beste fall naiv.... Det er der marxismen feiler.... Mennesket må tøyles hvis ikke går det skikkelig galt... Her er religionene samstemte...ha ha ha troen på Det gode i mennekset......

Tor-Jørgen sa...

Ok, hvis vi får kristne verdier så vil vi være snille med hverandre og leve lykkelig med sukker på og fremme toleranse, oppfordre til mangfold osv? I Narnia kanskje… ellers er jeg nok særdeles skeptisk til det prosjektet.

Legg inn en kommentar