Radikalisering blant konspiranoikere?

Ben fulford- Final WarningRadikaliseres enkelte konspirasjonsmiljøer slik at det er fare for voldshandlinger? En rekke uttalelser og debattinnlegg kan tyde på dette.

Av John Færseth

 
 

Fra nyåndelighet til kuppoppfordring
David Wilcock, blant annet kjent fra TV-serien Ancient Aliens og for sine ideer om 2012 som året for en åndelig oppvåkning, er en av flere skikkelser i grenselandet mellom nyåndelighet og konspiranoia som de siste månedene har tatt en mer og mer radikal dreining. I intervjuer med nettstedet Project Camelot[1] som for tiden sirkulerer på nettet snakker han om en kommende rettssak mot den amerikanske sentralbanken Federal Reserve – en gjenganger i konspirasjonslitteraturen – sammen med FN, Vatikanet og Illuminati, som skal bringe disse over ende en gang for alle. Ikke overraskende trekker Wilcock frem den jødiske Rothschildfamilien som roten til alt ondt: De stod bak det britiske imperiet, og organiserte plyndringen av de enorme gullreservene som nå kreves tilbake.

Wilcock er ikke snauere enn at han også nevner behovet for å ”kvitte seg med” personene som står bak dagens økonomiske og politiske situasjon, selv om han understreker at dette ikke ”nødvendigvis” betyr å ta livet av dem[2]. Her er han i stor grad på linje med en annen kjent konspirasjonsteoretiker, Benjamin Fulford, som de siste fem-seks månedene har truet Angela Merkel, Nicholas Sarkoszy og David Cameron med et nært forestående oppgjør om de ikke straks overgir seg og legger kortene på bordet[3]. I en annen nylig blogpost[4] oppfordrer Wilcock for øvrig den amerikanske hæren til å gjøre statskupp, avsette den korrupte Obama-administrasjonen og gjenopprette friheten i USA.

Både Wilcock og Fulford anser seg nå som mer eller mindre i krig med ”makteliten”, selv om de altså ikke har noe personlig ønske om å skade disse. Og begge hevder å ha blitt utsatt for henholdsvis drapstrusler og kidnappinger den siste måneden, samtidig som de gang på gang understreker at de har folk rundt dem som kommer til å ta affære dersom noe skjer dem.

Grunn til uro
Merkel, Sarkoszy og Cameron kan høyst sannsynlig sove trygt det kommende året til tross for Wilcocks og Fulfords trusler. Og det er sannsynligvis heller ikke særlig grunn til å frykte at US Army skal følge Wilcocks oppfordring og avsette Obama. Likevel er det flere ting som er svært foruligende med disse videoene, som også spres av norske konspirasjonsteoretikere. Mens konspirasjonsteoretikere kan fremstå som ufarlige kuriositeter, tar de i siste instans utgangspunkt i et verdensbilde der myndigheter og andre ”makteliter” fremstår som tilnærmet demoniske fiender ”i krig med planeten Jorden” for å sitere Wilcock, som i beste fall er ute etter å slavebinde eller utplyndre folket og i verste fall har planer om å utrydde det meste av menneskeheten. Det er også grunn til å minne om at nettet har gjort det mulig for slike teorier å spre seg på en helt annen måte enn tidligere.

En ny tidsånd
Også i Zeitgeistbevegelsen, som kombinerer konspirasjonsteorier med futuristiske drømmer om et teknologisk slaraffenland, er det tegn på en slik radikalisering. Mens bevegelsen som sådan fremstår som ikkevoldelig, har det i løpet av 2011 blitt publisert en rekke innlegg på bevegelsens nettfora – enkelte av dem skrevet av fremtredende medlemmer – som har drøftet verdien av å eliminere elitepersoner hvis blotte eksistens ”setter langt flere menneskeliv i fare”[5]. Zeitgeistbevegelsen har forøvrig en egen avdeling i Norge.

Fare for inspirasjon
Det er ingen grunn til å le vekk Wilcock og Fulfords uttalelser, for ikke å si truslene fremsatt hos Zeitgeistbevegelsen. En rekke større terrorhandlinger de siste 15-20 årene, inkludert massakren på Utøya 22.7 i år, har blitt begått av personer forlest på konspirasjonsteorier. Fordi konspirasjons- og nyåndelige miljøer i stor grad overlapper hverandre, er 2012 et år mange venter seg mye av – mange mener nemlig at verdens undergang er forutsatt neste år. Slike uttalelser, som altså slett ikke er unike i dagens konspirasjonslandskap, kan dermed alt for lett fremstå som noe i nærheten av oppfordringer til ”ensomme galninger” om å ta saken i egne hender når UFO’ene ikke lander, når hverken retts- eller militærvesen griper inn mot ”maktelitene” eller når disipler oppfatter ”guruene” som truet.

[1] http://www.projectcamelotportal.com/

[2] http://www.youtube.com/watch?v=AFUglK6HLJ0&feature=share

[3] http://www.youtube.com/watch?v=pc32g_wdzxA

[4] http://www.youtube.com/watch?v=H1XzKsrc4ag

[5] http://muertos.blog.com/2011/08/17/distburbing-words-the-zeitgeist-movements-violent-undercurrents/

 

NB! John Færseth har gitt Tøvsugeren tillatelse til å gjengi artikkelen i sin helhet fra nettstedet: vepsen.org


Om artikkelforfatter:
John Færseth er medieviter, journalist, hobbyhistoriker og snart aktuell med boken KonspiraNorge.


Noen relaterte artikler:

Vepsen.no - Galtung leker med ilden

Dagbladet.no - Konspiranoia etter 22. juli (kronikk)

Fritanke.no - Engler i dårlig selskap

Humanist.no - Mellom Chemtrails og bakkemannskap

Eurokrisen for Dummies

Hva handler reelt sett den økonomiske krisen i EU seg om? Gjeld og frykt. Frykt for at forfalt gjeld ikke kan betjenes fører til høyere rente, som igjen fører til enda større frykt for at land ikke kan betjene gjeld, som igjen fører til… Ja, de fleste ser tegningen. Hegnars artikkel: Gjeldskrisen for dummies kan anbefales.

Jeg tok også opp noe av problemene i: Be dei heimat gå…så skal dei euro få… Å snekre sammen en valuta og tro at “one size fits all” når utgangspunktet var så skjevt allerede fra starten av, gjør at en blir ekstrem sårbar når dårlige økonomiske tider slår inn. Når finanskrisen slo inn over store deler av Europa i 2007-08, så klarte Tyskland seg rimelig bra og ble forskånet fra den store eiendomsfloppen som skylte innover de andre landene. Tyskland har siden begynnelsen av 2000 tallet hatt en formidabel vekst i sine eksportinntekter, blant annet til Kina som seilte opp som en økonomisk stormakt.

Kina trengte råvarer og maskiner og tekologi, noe Tyskland mer en gjerne kunne levere. For andre land sør for Tyskland så ble dette en trussel. Kina ble en farlig konkurrent med sin billige masseproduksjon. På den måten ble et tyngdepunkt forskjøvet. Billige tekstiler og andre produkter som var rimelig å produsere i Syd-Europa tidligere flommet inn fra Kina, produsert enda billigere. Dette har ikke EU tatt innover seg i sine analyser etter mitt syn.

EU-toget peser videre mot noe de nå ser ut til å kalle en budsjettunion. Her har Storbritannia valgt å si nei til traktatsendringer og står nå tilbake og blir på mange måter parkert på sidelinjen. Storbritannia valgte å beskytte finansbyen City of London fra nye finansreguleringer som ville vært resultatet.

I Eu har det nå vært 17 krisemøter de siste 2 år, men nå har de i alle fall klart å fatte et prinsipp vedtak om et tettere budsjett samarbeid. Detaljene rundt samarbeidet er ikke klare før neste år, sannsynligvis til sommeren 2012. Det vi snakket om er en form for ”budsjettkompakt” som skal sørge for at EU ikke kommer i en situasjon hvor det enkelte land kan bygge seg opp stor gjeld for å finansiere store underskudd i sine statsbudsjett. Det vil bli streng kontroll med de land som går med i denne avtalen. Riset bak speilet er at land som ikke overhoder reglene får bot (”og prikker i statsbudsjettet”?) hvis underskuddet blir større enn 0,5%.av bruttonasjonalproduktet.

Jeg tror ikke dette blir noen enkel skuring for EU uansett. EU kommer til å hangle videre med nye møter. Det løser heller ikke problemene til de land som må refinansiere sin statsgjeld de neste måneder. Nå er det sparing og brutale kutt som gjelder. De fleste venter på at den Europeiske sentralbanken skal kjøpe opp det meste av gjelden.

1. og 2. kvartal 2012 skal Italia refinansiere en god del av sin statsgjeld. Det kan bli spennende hva markedet da setter som rente. Denne krisen er langt fra over. EU er en treg maskin hva gjelder å fatte besltinger. Her må det komme kraftige (utsikter til løsning) signaler som gjør at markedet kan bli såpass beroliget at rentenivået blir til å leve med.

En kreativ måte å forklare Eurokrisen på

Michael Cembalest hos den amerikanske banken J. P. Morgan har vært lekt med lego for å illustrere gjeldskrisen i Europa. Sjekk ut Formel 1-føreren og tyrefekteren som skal illustrere Italia og Spania. Under tegningen er det en forklaring som jeg syns illustrerer krisen på en god måte.

ey of the market1

ey of the market2Kilde: Reuters.com

Then and Now: The European Debt Crisis

Mint-European-debt-crisis
via columnfivemedia.com


Sjekk også ut: http://forexnewsnow.com/infographic-the-eu-debt-crisis-in-charts

Eurosonens sammenvevde økonomi.  - (Trykk på bildet for større versjon)

meld Down

Kilde: Infographicsinsights

Europas Gjeld

Denne oversikten viser hvor mye bankene har lånt ut til Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania ( de såkalte PIIGS – landene). Europa er fortsatt i en dyp krise og viser hvor mye som reelt sett på tilbakebetales i en dyp krise, og dette viser hvor mye må tilbakebetales. Hva er sjansen for at det skjer?

Kilde: http://visual.ly/european-super-highway-debtEn verden i gjeld. De største landenes gjeld.

Kilde: http://visual.ly/global-financial-crisis-world-debt

Alternativbevegelsens problembarn – Del 2

I Del 1 tok jeg opp noe av kritikken mot kampanjen Ingen Liker Å Bli Lurt som ble reist i bloggen PruRel. Nå skal det handle om en mer obskur alternativ fraksjon som har angrepet kampanjen på facebook.

Kampanjen til HEF (Human Etisk Forbund) er en torn i øyet på deler av alternativbevegelsen. Den skaper reaksjoner, noe en hver kampanje selvfølgelig etterstreber. Noen av reaksjonene bærer preg av desperasjon. Særlig når en drar frem kortet: at de føler seg personlig mobbet, men ikke evner eller klarer å vise til konkrete eksempler. De blander begrepene kritikk og mobbing.

Jeg er ikke medlem av Human Etisk Forbund. Jeg har ingen verv eller tilknytting til organisasjonen på noen måte.

Litt historikk

Ingen Liker Å Bli Lurt-kampanjen fikk ganske raskt en motreaksjon, satt i gang av Ildsjelen.no. Motkampanjen på FB fikk navnet “Alle liker å bli lurt” (heretter kalt kampanje og motkampanje).
Etter hvert fikk dessverre FB-gruppen “Alle liker å bli lurt”, i regi av Ildsjelen, gradvis utvikle seg til det reneste galehus. Det ble ikke etablert noen moderatorer som kunne slå ned på grove overtamp, som for eksempel personhets og mobbing. Rabiate figurer i de alternative kretser ble fremstilt som helter som fikk nyte en slags misforstått respekt innad i deler av dette alternativmiljøet. En liten gruppe alternative klarte faktisk helt på egenhånd å kjøre Alle liker å bli lurt så ettertrykkelig i dass, at Ildsjelen til slutt satte foten ned, slettet alle kommentarene og stengte siden for kommentarer.

Alle liker å bli lurt-Nedlagt2
Det hører med til historien at siden ble åpnet igjen på et senere tidspunkt, da med moderatorer

Den alternative og småkjekke fraksjonen som hadde moret seg på den originale siden var ikke rådløse. De startet sitt eget lille sted på Facebook.
I begynnelsen av oktober så Alle Liker å bli lurt 2 dagens lys. Og de fortsatte på samme måte. Eller rettere sagt, på en mye verre måte. En mulig grunn var at “vanlige” deltakere i det gamle forumet fikk muligheten til å styre og utøve makt. Det tok ikke lang tid før kjennemerket til denne nye siden “alåbl2” ble dårlig debattkultur, personfokus, utestenging av meningsmotstandere, “friområde” for vaksinemotstandere, HIV-fornektere og andre som leter etter et forum som de kan spre falske, uriktige, fantasifulle meninger på. Og moderatorene på denne siden “alåbl2” ønsket alle disse velkommen. Og ikke nok med det, men de støttet alle disse meningene – enten ved å “like” innlegg, kritisere motdebattanter eller rett og slett omfavne ekstreme meningene og gjøre disse til sine egne.

Kort fortalt har denne gruppen som kampsaker:
Vaksiner er “livsfarlig”, HIV/AIDS finnes ikke, kreftbehandling tar livet av folk, homeopati er veien til Nirvana, leger er kyniske og slaver av Big Pharma.

Alle liker å bli lurt 2-ny


Hvordan ekstreme meninger dyrkes


Alle Liker å bli lurt 2 er hva vi kan kalle, alternativbevegelsens “Al-Qaeda”. De har erklært hellig krig mot vaksinering og HIV/AIDS-bekjempelse, rasjonalisme og har forlatt virkeligheten. Bevæpningen” består av tvilsomme linker, dårlig skjult hersketeknikk, harselas samt en egen evne til å sette seg selv i offerrollen når det blir for ubehagelig å forholde seg til fakta i diskusjoner. Denne gjengen har også koblinger til det mer kulørte konspirasjonsmiljøet. Artig gjeng dette.

En vanlig teknikk som benyttes inne på Alle Liker å bli lurt 2 er feiltolkning av kilder. De driver omfattende linkspamming. Hypoteser leses som det skulle være ugjendrivelige «bevis» og enkelte studier blåses ut av proporsjoner. Et yndet sted de linker til er National Center for Biotechnology(NCBI). Stikkprøver av hva de poster viser at de ikke leser eller går inn i rapporter de linker til. De røsker ut løsrevne sitater og presenterer dette som banebrytende opplysninger for å støtte vaklende argumenter. Av andre løse kilder er vactruht og NaturalNews, mye brukt hvor en rekke feilaktige myter og feilinformasjon om vaksiner og homeopati florer. For ikke å snakke om mercola, som er sted hvor vannvittige helseråd og antivaksine er gjennomgangsmelodien. Et annen morsom kilde som brukes er world natural health organization, som er en del av The Christian Works Ministry group. Enkelte debattanter forsøker etter beste evne å bevise at homeopati fungerer ved å linke til kilometerlange rapporter som forteller at “forsking” utført av homeopater, viser at… ehh… homeopati funger.

Et annet mønster man skal vær obs på, er at det påfallende ofte linkes til notoriske konspirasjonsnettsteder hvor det er et sammensurium av pseudovitenskap, antisemittisme, holocaustbenektelse, antivaksine osv. Når de blir konfrontert med dette, så er omkvedet at de linker bare til de “snille delene” av kildene. De har aldri vært opptatt av hvor de linker så lenge det støtter et fundamentalistisk syn. Jo mer ekstreme steder, jo bedre kan det virke som. Å linke til tullete konspirasjoner og “forsking” innen det alternative gruslegger et hvert håp om en fornuftig diskusjon med denne gruppen. Hvordan en del alternative tolker data i sin favør kan du lese her.

Enkelte personer inne på Alle Liker å bli lurt 2 fornekter seg heller ikke når det gjelder å raide andre diskusjonsform. Leger Uten Grenser har fått merke akkurat det. Andre forum som også har hyppige besøk er: Vgdebatt-helse og Barnmiagen. Et annet sted de er innom er Legemiddelverkets Facebooksider.

Et knep de ofte bruker, er å spille martyrer. Ellers er det å være uenige i argumenter inne på Alle Liker å bli lurt 2 som fremmes, stort sett tolket som personangrep og de nøler ikke med å henge ut meningsmotstandere hvor de omtaler personers utseende, holdninger, hvor de jobber eller jobbet tidligere - på en måte som helt klart er innenfor det vi kan kalle trakassering.

På internett er det en del mennesker som mener at: ”Jeg har lov til alt”. Særlig er dette synlig på Facebook. Faktisk så er Facebook dessverre veldig godt egnet for å drive drittkasting, noe denne gruppen alternative har skjønt. De kan blokkere personer de ikke liker, men samtidig har de ingen skrupler med å drive harselas mot de samme personene uten at de kan se hva de skriver.

hanssen-rant om Søderlid

En yndet strategi er å starte diskusjoner og slenge ut en haug med tvilsomme linker, samt spydigheter. Når de opplever at de møter sine egne linker og påstander i døren, slettes gjerne diskusjonen. Det går noen dager, kanskje en uke eller to, så kjører de i gang igjen med de samme linker og påstander. Slik holder de på.

Alternativbevegelsen kjennetegnes av en del mennesker som ikke er noe særlig opptatt av eller trent i å diskutere saklig eller rasjonelt. Grunnen er at det de tror, og har dannet seg oppfatninger som er bygd rundt det emosjonelle i sterkere grad en mange andre av oss gjør. Når følelser er styrende i hvordan man legger opp debatt og diskusjon, så blir reaksjonene ut i offentligheten preget av det -, noe reaksjonene på HEF kampanjen viser. Noen har jo sitt levebrød i det alternative og en del klarer ikke å skille mellom seg selv som utøver og kritikken som må komme mot behandlinger som ikke har effekt utover placebo. Det gjør at noen føler seg presset. Og igjen, emosjonelle virkemidler i debatter fører i denne sammenheng til en del absurde uttalelser og virkemidler. Klørne kvesses, og en går etter den som målbærer kritikken, ikke selve kritikken som kampanjen reiser.


Navnebytte og etablering av grupper som brukes til harselas

(Oppdatert: 08.12.2011) Nylig har siden: Alle liker å bli lurt2 (ALÅBL2) skiftet navn til:
I Lyskilden - portal for alternative nyheter. (ILPFAN)

Ser vi på hva de legger ut så er de i samme gate som Nyhetsspeilet, dog en variant hvor antivaksinering, tvilsomme alternativkurer, homeopatiens ”fantastiske” egenskaper har fokus. Alt dette holdes i hevd en en liten flokk radikaliserte alternative som har lagt HEF og en del personer for hat. Den nye siden er kort og godt: «Same shit, new wrapping».

I diskusjoner har de som modus å stille spørsmål om agendaen/oppførselen din, uansett hva du svarer. Alt for å sette deg i et så dårlig lys som mulig. Deretter blir du blokkert fra deres gruppe. På den måten mener de selv at de har ”vunnet”. Artig gjeng.

Trodde du at dårlig debattstruktur og obskur linking til tvilsomme kilder er det eneste som kjennetegner denne lille gruppen? Nei, de ligger ikke på latsiden. Ettersom de har gjort motstanden mot HEF og kampanjen “Ingen liker å bli lurt” til en personlig vendetta, oppretter de til stadighet nye sider/grupper knyttet opp mot  I Lyskilden - portal for alternative nyheter (ILPFAN).  Formålet kan variere noe, men det er ingen tvil om at denne gjengen er drevet av sitt hat til kampanjen og mot navngitte personer i HEF.

Illustrasjonen viser de ulike sidene/gruppene som er knyttet opp mot I Lyskilden - portal for alternative nyheter (ILPFAN.) Det er de samme personene, stort sett som står bak en rekke sider hvor nettbølling, trakassering, harselering og personforfølgelse er malen.


lyskildens nye gruppe

Tegning oppdatert 12.02.2012 (De er kreative denne gjengen.)

Formålet kan variere, men det er svært tydelig at de har en emosjonell drive i dette som ikke er særlig gjennomtenkt.


De ulike sider/grupper som opprettes.
 
Olga Brattbakken: FB-siden er merkelig nok nedlagt nå. Her var de i sving med å lage erotisk satire hvor de tok for seg de sentrale personene i HEF. Denne siden var ikke annet enn en dårlig kamuflert harselas - tøvete satiriske historier om personer fra HEF, Skepsis, bloggere og andre. Jeg tror de på egenhånd slettet siden fordi den ble litt vel belastende, samtidig som de har stablet sammen en egen blogg hvor de kan legge sine “satiriske mesterverk”.

Olga Brattbak

Tvangsbakken Høyfjellshotell: Også nedlagt. Et forsøk på satire hvor omkvedet var å arrangere ”ateistisk jul”. Var faktisk en smule morsom, så jeg skjønner ikke hvorfor denne ble lagt ned.

Tvangsbakken Høyfjells 

Nei til mobbing og nei til Human Etisk Forbunds mobbekampanjer.
Er fortsatt aktiv. La oss se hva ta en titt på deres eget “manifest”:
«Hovedfiende nummer 1 er selvfølgelig Human Etisk Forbund. Human Etisk Forbund er en organisasjon som mottar en betydelig statsstøtte i form av sine 70000 medlemmer. Foreningen har det siste året gått sammen med Foreningen Skepsis hvor de sammen bedriver sjikane, mobbing og trakassering av enkelte navngitte personer spesielt fra det Naturmedisinske miljøet. Mobbing er selvfølgelig et stort samfunnsproblem, men at en livssynsorganisasjon som Human Etisk Forbund med såkalt respekt for religion, mennesket og tanker tillater en slik kampanje som Ingen Liker å Bli Lurt maner til ettertanke om hvilken retning Human Etisk Forbund har tatt».  

 Nei til mobbing

Det er naturligvis Rolf Erik Hanssen som driver siden med det noe snodige navnet, men adm-rettighetene går tydeligvis litt på rundgang i en slags  «skiftordning». Det blir som å ha samtaler med en person som har flere personligheter. Det er lett gjennomskuelig. Reelt sett er det en 2 -3 personer som skifter på å bruke profilen. Det er lett å se på språkføringen hvem som er ”lamagjeter” til en hver tid.

De har også lagt inn innlegg på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets facebooksider og hevder de blir mobbet, men har så langt ikke klart å dokumentere noe som helst. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har også fått besøk av denne rabiate gjengen med beskyldninger om mobbing fra HEF. Det ironiske her er at de har postet påstandene sine på facebooksidene til Stopp Mobbing. Jeg la inn en tråd og noen innlegg hvor jeg ba de dokumentere sine påstander, noe de ikke har gjort. Svaret man da får er omtrent i denne leia:

«Det at du etterspør dokumentasjon viser at du er en mobber, du er en av de...onde» Farvel til alt håp om saklighet fra denne profilens side, altså.

Med denne profilen - Nei til mobbing og nei til Human Etisk Forbunds mobbekampanjer har de oppsøkt FB - sidene til blant annet James Randi. Der har de lagt inn musikkvideoen Fuck You - Lily Allen Vs. Asbjørn Dyrendal & James. Den er nå tatt vekk fra sidene til Randi.

Her har vi jo noen skjermbilder:
Have a nice day-randy
Hvis du lurer på hvem James Randi er kan du lese om han her

  Youtube-Ranirant

Denne gjengen er i det minste kreative, og det skal de få kred for. De har redigert videoen og fått med sine hatobjekter. Og de fyker altså rundt og roper at de blir mobbet? Jeg tror de fleste ser den tragiske ironien i det.

Debunk Skepsis: Ja, sier vel seg selv. Debunke skeptikere og foreningen skepsis. Trenger ikke si så mye her. Men, ønsker de faktisk lykke til med sin kamp mot vindmøller, nok en gang.

Debunk-Skepsis

Ingen Liker å bli spurt. Enda en gruppe som driver med «satire»

De sier blant annet: «Vi i Human-Atletisk Forhud har startet en egen protest-side på Facebook. Vi protesterer, først og fremst fordi det er litt kult, og fordi det fører til at folk flest tror at vi er eksperter i emnene som vi kritiserer andre på. Pluss at vi fremstår som smartere enn det vi er når vi gjør det.
Vi har dannet denne gruppen, og til og med invitert en kvasi-vitenskaps mann skråstrek magiker, for å underholde oss omkring tanker om at det ikke finnes en Gud. Fordi vi ikke kan se han. DUH!»
 
(Du kan lese resten av den “ufattelige morsomme teksten” inne på selve gruppen)

Ingen liker å bli spurt 
 
You couldn’t make it up. Denne gjengen ligger som sagt ikke på latsiden. Nå har de pinadø opprettet enda en side hvor de kan få ut frustrasjonen sin mot HEF, skeptikere osv.
Det blir sikkert ikke den siste siden/gruppen de snekrer sammen for å lire av seg hvor fæl verden er. De er svært opptatt av statistikk der inne, men når jeg ser alle de kildene og referansene de bruker inne på I Lyskilden - portal for alternative nyheter, så er nok ikke kunnskapen all verden.

You couldn't make it up
(oppdatert 28.12.2011)

Vi som gremmes over det Norske pinglepolitiet. Gruppen her er “nedlagt” eller rettere sagt døpt om. Se gruppen under.

ny gruppe-redigert

Foreningen Skeptsis og Humanistisk avfalls venneside på nett. Den 11.02.2012 ble det etablert enda en gruppe (omdøpt fra - Vi som gremmes over det Norske pinglepolitiet) med utspring i antivaksinegruppen Lyskilden. Den nye gruppen (som vist under) har som formål å latterliggjøre Human Etisk Forbunds kampanje Ingen Liker Å Bli Lurt. Som jeg har nevt tidligere så snakker vi om en hatefull og kreativ gjeng.

Foreningen Skeptsis og Humanistisk avfalls venneside på nett
nygruppe-antivaks

Oppdatert 12.02.2012


Jeg
er blitt utestengt fra facebook trikset

Tror du det stopper med å lage ulike anonyme grupper som de kjører virtuelle skiftordinger med, neida… Denne banden driver en “dramafabrikk”. Noen av disse folkene går så langt at de deaktiverer sin egen facebook konto, men de er merkelig nok tilbake samme dag (8-10 timer senere). Poenget er at når de kjører dette trikset, så er vedkommende malt inn i et hjørne i en debatt. I samme slengen sletter de diskusjoner hvor de fremstår i et merkelig lys.

I mellomtiden har fyrt opp stemningen internt i sin gruppe på chat og mail, blogger o.l. Når vedkommende dukker opp igjen er det ”tårevåte rant” hvor de beskylder en hver opponent og motdebattant for å stå bak rapportering som har ført til deaktivering/utestegning fra facebook. Men, helt ærlig, blir man deaktivert av facebook på grunn av f. eks mistanke om fake profil, så tar det minimum 2 til 5 dager før du er på luften igjen.

En annen variant er at de selv helt bevist sletter profilen sin i den tro at de kan begynne på ny frisk med en ny nesten identisk profil. De registrer seg på nytt med samme navn, men med noen endringer i profilen slik at den oppfattes som ny. Tidligere innlegg blir borte riktig nok, men problemet er at de ikke ser ut til å skjønne er at på internett blir sjelden noe helt borte. En vet aldri hvem som har tatt vare på tidligere diskusjoner, utsagn, påstander. Dessverre er det mange som ikke skjønner det.


Mobbing og ytringsfrihet

Når man velger å sette egne meninger på trykk i det offentlige rom fordrer det at man faktisk tar ansvar for hva en postulerer. Det er dessverre synlig at en del “voksne mennesker” tror at de kan si og oppføre seg akkurat som de vil med en gang de får et tastatur i neven.

En ting jeg syns er alvorlig er at denne gjengen går rundt og påstår at de blir mobbet. Det er faktisk en hån mot de som opplever alvorlig mobbing i hverdagen. At de i tillegg fyker rundt på ulike partiers FB-sider og hevder de blir mobbet er rett og slett tragisk å være vitne til. De skyter seg i foten, tar ladegrep og brenner av et skudd til mot den andre foten. Dette er en gruppe som hyler og skriker om ytringsfrihet, men aner null og niks at det følger ytringsansvar med på kjøpet.

Det er helt legitimt å si at vaksinemotstandere og Hiv /Aids-forektere er til skade for samfunnet og det er viktig å møte deres skremselspropaganda med fakta og fornuft. Man kan faktisk også si at de er på jordet i sin retorikk og tankegods. En kan faktisk kalle en gruppering i samfunnet for dumme. Det er ikke mobbing. Det kalles ytringsfrihet!

For meg er det mobbing hvis man går på person i stedet for sak. Et veldig godt eksempel uten å nevne noen navn) kan være: «At Roll-on head xxxxx og han yyyyyyy eller hva han heter... forfatterspira som skriver mat anmeldelser uten å smake på maten..sitter i harniske brunstbrøl for at noen tar opp problemet er da en smal sak xxxxxx og han yyyy er vel det vi kaller for mindreverdighetskomplikasjonsryttere som egner seg best som organdonatorer eller som gjødsel hvor det mangler næring i jorda.»

Et annet eksempel (de fleste skjønner jo hvem dette er): «Xxxxx som sexfiksert pedoblogger og rådgiver yyyy som sexfiksert pornoskribent! Lurer på hvilken legg yyy zzzzz måtte ri på for å få jobb i Human Etisk Forbund… skikkelig griseslekt minner dette om snart:-)»  Jeg kunne fylt en hel blogg med denne type utsagn som er hentet fra virkelighetens alternative lykkeland. Poenget er at når det blir systematikk i dette, så er det å anse som mobbing.


Apropos mobbing.

Uttalelsene her faller ikke helt heldig ut når lamaen med det klingende navnet snakker så varmt og omsorgsfullt om mobbing av ”forfulgte” alternative.

roffe-lama

Nei til mobbing og nei til Human Etisk Forbunds mobbekampanjer - profilen bør kanskje ta seg tid til å reflektere og meditere litt. Denne ordlyden er så lett å kjenne igjen at det er rent morsomt. Her ser jeg en bumerang som ble kastet ut for et par uker siden er på vei tilbake i større hastighet en det som godt er. Uansett har ikke denne gjengen som lager alle disse anonyme gruppene noen injurierende kraft, i den grad de skjuler seg bak anonyme profiler. Men, det kan være greit å vise hva som kommer fra den kanten når de hyler om forfølgelse og mobbing.

Tydelig at HEF er at hatobjekt her. Jeg tror det er det som legitimerer profilens eksistens.

lama-rant
14.12.2011

Uff da. Stygge greier. 

Nei til mobbing angrep på gran 19-12-2012
19.12.2011

Stygg retorikk og direkte usmakelig. Her er det nok Godwins lov som gjør seg gjeldene.

lama-Rama-DingDong-Nazirant
04.01.2012

Skjult bak et tastatur kan enhver «surf Jekyll» forvandles til «mr. Hyde». Det ser ut som mange glemmer at Nett-ytringer er offentlige. De må faktisk stå for det de sier. Et godt utrykk er: «Vet foreldrene hva barna gjør på nettet»? La oss snu litt på utrykket og spørre: «Vet barna hva foreldrene driver med på nettet»?

Det vi egenlig snakker om er en liten gruppe fra den mer ytterliggående konspirative delen av alternativbevegelsen hvor vi kan observere at demagogien ikke er tuftet på reell kritikk, men på en svartmaling hvor hensikten er å fremme egne kjepphester. En av disse kjepphestene er å fremstille seg som offer, eller påstå at de blir mobbet. og forfulgt. Derfor er nok profilen - Nei til mobbing og nei til Human Etisk Forbunds mobbekampanjer god å ha i den grad de ønsker å ta på seg en offerrolle.

Nå skal det sies at noen alternative som før har vært aktive og uttalt seg uheldig har tatt til vettet og bedt om unnskylding og moderert seg kraftig. Det står det stor respekt av. De har nok skjønt at potensielle arbeidsgivere og andre forbindelser med noen enkle søk kan få opp uttalelser, bilder og språkbruk som ikke er heldig. Det kan uansett ikke herske noen tvil om at potensielle arbeidsgivere i økende grad kartlegger arbeidssøkere før de ansetter.


Til slutt

Et annet aspekt her er å advare flere mot å ta det som kommer fram inne på I Lyskilden - portal for alternative nyheter for god fisk. Dette er mennsker fra alternativbevegelsen som har ekstreme synspunkter mot vaksinering samt sterke antivitenskapelig holdinger. Kildebruken de lener seg på er ekstrem og kan faktisk være farlig. Trøsten er at de møter stor motstand rundt på nettet. Ser vi på fakta så er vaksinedekningen i Norge på 93 til 95%, så noe særlig gjennomslag har de ikke klart å få.

Kritikk mot legemiddelindustrien og helsevesenet er helt på sin plass, sannsynligvis burde den vært enda sterkere og mer målrettet, men når kritikken perverteres med myter og skremselspropaganda som ikke har rot i virkeligheten, så blir det bare trist å være vitne til.

Jeg sitter med utklipp for flere måneder hvor denne gjengen har turet frem på med sine argumenter og sjikanøse oppførsel på flere forum rundt på nettet. Å legge ut dette blir såpass drøyt at jeg i denne omgang lar det ligge.  De må snart ta innover seg at det er helt legitimt og lovlig å gjengi hva de sier på åpne forum. Vi snakker om en gruppe som ofte gjemmer seg bak anonyme profiler som brukes når de ønsker å henge ut personer, drive sjikane, eller rett og slett trolle.

Gruppen sletter ofte en del drøye episoder og diskusjoner etter kort tid, men vi lever i en tidsalder der ikke noe reelt sett blir borte fra internett. Hvem som helst kan ha kopiert ens uttalelser og gjengi disse hvor som helst. Det ser ut som en del mennesker, særlig i det alternative miljøet ikke får med seg dette. Et annet poeng jeg har nevnt er potensielle arbeidsgivere selvfølgelig gjør søk når de har kandidater i kikkerten. Å søke jobb f. eks i helsevesenet, og etter kort tid møte ens egne uttalelser koblet til en ekstrem antivaksineringsgruppe, kan i verste fall være ødeleggende for karrieren. Ytringsfriheten er viktig, men det samme er ytringsansvaret. En del glemmer det.

De som står bak I Lyskilden - portal for alternative nyheter (tidligere Alle Liker å bli lurt 2) har gjort skremselspropaganda mot vaksiner, harselas og dårlig debattstil til et varemerke. De er en skam for alternativbevegelsen. De klarer helt på egenhånd å plassere seg i det mer konspirative landskapet ved sin kildebruk, retorikk. De stadige krumspringene med å opprette ulike profiler/grupper som driver med gneldring og remjing med alt fra tåpelig satire til påstander om at de blir forfulgt og mobbet, er bare hjelpeløst pinlig å være vitne til. Det er stort sett hatet til ILÅBL kampanjen og til navngitte skeptikere som holder Lyskilden sammen. En av yndlingsaktivitetene ekstrem alternativistene inne på Lyskilen holder på med er masserapportering. De rotter seg sammen og rapporterer personer og sider de ikke liker til Facebook. For øvrig er dette den samme strategien høyreekstreme bruker på facebook. De masserapporterer fordi de føler seg støtt og krenket, rent personlig.


Bloggen er oppdatert 08.12 – 13.12 – 14.12. – 20.12 – 23.12 – 28.12 – 29.12.2011. 12.02.2012 


Andre nyttige kilder:

Respectful Insolence -  I didn't know nonsense could be so well-organized, anti-vaccine edition
Fritanke,no - Medlemsvekst etter Ingen liker å bli lurt
Fritanke.no - Stå opp mot lurendreieriet
Fritanke.no - Tenk kritisk, men uten skråsikkerhet
Kampanjen: Ingen liker å bli lurt
Venstresida.net- Hatet fra alternativbevegelsen
selvsagt.wordpress.com - Ingen vaksine mot idioti
unfiltered perception - Mobbing fra Skepsis og HEF?
unfiltered perception - Trine Grung drapstruet på Twitter? Selvsagt ikke.
unfiltered perception - Mobbing mot mobbing
NRK - Beta: Meningsmotstandere overtar facebook side
Forbudt å gi inntrykk av at alternativ medisin virker
Dagbladet.no - Tror verken på vaksiner eller terrorangrepene
Dagbladet.no. Helsetilsynet anmelder falsk kreftlege til politiet
Aftenposten - Lege advarer kreftpasienter mot cellegift
Dinside.no - Økonomi (diverse om helsekost)
Aftenposten - Vitenskap og tarmskylling
Aftenposten - Å sko seg på andres ulykke burde vært ulovlig
Erik Lundesgaard – Engler, krystaller og Snåsamenn. Religion eller helsearbeid


Relaterte  bloggposter

Alternativbevegelsens problembarn – Del 1
Den multiresistente New Age bevegelsen.
Når kommersiell New Age alternativisme forveksles med livssynsfrihet
Subjektivismen i New Age bevegelsen
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt
Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… kokko…
Vi er en nasjon av godtroende fjols

Alternativbevegelsens problembarn – Del 1

For noen dager siden ble jeg oppmerksom på bloggen PruRel, som merkelig nok ikke debatteres i alternative kretser etter det jeg kan se. I den grad den også inneholder kritikk mot alternativbevegelsen, så er den i de kretser kanskje ikke egnet for debatt? Alternativbevegelsen er ikke akkurat kjent for sin evne til selvrefleksjon.

I Bloggen PruRel har I Notto Thelle, som er seniorprofessor ved Det teologiske fakultet skrevet hovedinnlegget med utgangspunkt i kampanjen fra Human Etisk Forbunds kampanje Ingen Liker Å Bli Lurt. Audhild Skoglund og tidligere leder i Alternativt nettverk Øyvind Solum responderer fra hvert sitt ståsted. En blogg jeg anbefaler alle å lese. Den bringer ikke så mye nytt til torgs, men den tar opp noen poenger jeg kan være enig i, men den har en del momenter som jeg mener ikke blir berørt, og som jeg mener er viktig å få frem.

clip_image002[6]

Ingen liker å bli lurt - åpenhet og kritikk
av Notto R. Thelle

«Alternativmiljøene er på sin side så preget av en postmoderne åpenhet for nesten hva som helst at det er vanskelig å stille kritiske spørsmål.»

Det har han rett i. Derfor må en være villig til å snu «alternativboksen» opp ned for å se hva som ramler ut. Man blir på en måte tvunget til å ta for seg del for del for del av alt som ramler ut av boksen slik at en kan plassere ting der det hører hjemme. Igjen, alternativbevegelsen gjemmer svært mye av sin «postmoderne åpenhet» bak en vegg av religion/livssynsfrihet. De messer sine mantra om at: «alle må få tro det de vil». Det betyr definitivt ikke at en er fritatt for kritikk.

«Hva med litt undrende – og gjerne kritisk – åpenhet?»

Thelle har et poeng i at en undrende og gjerne kritisk åpenhet er noe en bør etterstrebe, men det er en del poenger jeg mener han ikke sier så mye om. Alternativbevegelsen er svært flinke til å skjule mye av sin kommersielle retorikk bak argumenter om tro og livssynsfrihet, uansett hva som ramler ut av «alternativboksen». I tillegg syns jeg heller ikke Thelle får med seg den sterke og unyanserte kritikken mot legemiddelindustrien alternativbevegelsen står for, nettopp for å promotere egne udokumenterte, og dessverre faktisk en del ganger livsfarlige behandlinger og produkter.

Det er en økende motstand mot vaksinering, bygd opp rundt tvilsomme argumenter og retorikk som er noe en skal være litt obs på. Det er også en del farlige holdninger i bevegelsen, som faktisk argumenterer for at livstruende sykdommer ikke finnes. Det er siste poenget jeg mener Thelle ikke berører, er det sterke samrøret alternativbevegelsen har med konspirasjonsmiljøene.

Dessverre har alternativbevegelsen fått god hjelp ved at media i stor grad har vært en bidragsyter i å kommersialisere bevegelsen de senere år. Det florer med mennesker som med den ene hånden hevder de kan spå, snakke med katten din, snakke med dine døde slektninger, drive ut ånder fra kjeller og loft, og i tillegg selge deg remedier som skal heve dine vibrasjoner med universet. I tillegg selges det lurium kurer som kurrer absolutt alt. I den andre hånden holder de en faktura, i den andre hånden hevder de hardnakket at dette er deres livssyn, som definitivt ikke må kritiseres. Til den site er det det å si at - det er ikke alt vi bør ha en undrende åpenhet til, men kalle en skape den spade.

Hvem lurer hvem? Av Øyvind Solum

«Folk finner uansett på all verdens merkelige hobbyer og bruker masse penger på det, så hvorfor blir det plutselig galt hvis en gjeng sitter i en ring hjemme hos noen av dem og forsøker å sende engler til et katastrofeområde? Burde de heller råne rundt i bilene sine mens de ventet på neste fyll»?

Her syns jeg Solum karikerer vel mye. Det er absolutt ikke noen trussel eller galt at folk “sender engler” til katastrofeområder. Det er strengt tatt noe jeg ikke klarer å hisse meg opp over. Uansett er det et godt bilde på en bevegelse som mener at hvis vi sitter i lotusstilling og tenker hardt nok på «de gode ting», så forandrer verden seg - helt av seg selv. Rent praktisk tror jeg å sende penger eller på andre måter bidra, har en mye større effekt enn å sende engler til ulike katastrofeområder.

«I Holistisk Forbund ser man dermed Human-Etisk Forbunds kampanje som en moderne form for livssynskamp. Man ser det som et forsøk på ensretting».

Kampanjen handler ikke om livssyn. For øvrig var HEF tidlig ute å tydeligjorde «Hva denne aksjonen er – og ikke er». At den likevel oppfattes som en livssynskamp mener jeg alternativbevegelsen må ta på egen kappe. Igjen, alle mulige påstander og holdinger gjemmes bak et røykteppe, hvor retten til religion og livssynsfrihet brukes i en hver sammenheng i et forsøk på å avskjære kritikk. Det er alt for lett å ikle seg offerrollen når vi rister godt i «alternativboksen» og ser hva som ramler ut. Dette er noe jeg også tok opp lenger oppe når jeg kommenterte Thelle`s innlegg.

«Mens alt som kan kalles alternativt må bli statlig godkjent av offentlige komiteer, og ellers er det strengt forbudt?»

Poenget er – alternative operer i grenselandet tro/religionsfrihet og kommersialisme uansett påstand, i den tro at de kan unngå kritikk. De er i sin fulle rett til å tro hva de vil, men innen det alternative har de klart å rote det til for seg selv.
For å bruke et illustrerende eksempel: - Du kan tro på en «magisk stein», det er i utgangspunktet uproblematisk for meg og de fleste vil jeg mene, men når de «denger» steinen i hodet mitt og hevder at den «magiske steinen» helbreder en rekke sykdommer og plager, samtidig som de holder en faktura i den andre hånden, da er en ikke lenger i landskapet for tro – livssynsfrihet lenger, men langt inne i det kommersielle landskapet, et landskap med helt andre spilleregler. En av spillereglene er kravet om effekt, som faktisk betyr at en må dokumentere nettopp effekten av det en påstår.
Å gjemme seg bak religions/trosfrihetsargumenter og i samme åndedrag kreve betaling for «tjenesten, produktet» holder ikke, de må snart bestemme seg for hva som er hva. Vi har et regelverk i dag som forvaltes av mattilsynet, legemiddelverket, forbrukerrådet, støttet opp av et lovverk.  

Når det gjelder godkjenning av ulike alternative behandlinger, så register jeg at det er forsøkt satt i gang debatter både inne på alternativ nettverks forum, og på kampanjesiden til HEF og faktisk på en del andre fora i et forsøk på å trekke alternative mer inn i debatten som de alternative selv kunne etablert et eierskap til. Her må alternativbevegelsen selv mye sterkere på banen og vise at debatt rundt dette er ønskelig.

Sannheten er, enten en liker det eller ikke, at det florer med brudd på lover og regler i stort omfang. Det florerer med aktører som ikke har noen filter for å hevde de kan kurerer kreft, MS, Hiv(som en del hevder ikke eksisterer), ja faktisk de fleste typer sykdommer, helt uten dokumentasjon.

Alternativ Nettverk er en stor aktør innen kommersiell åndelighets utøvelse. Det holdes messer i de store byene som er en stor salgsbodega av alternativbevegelsens «mange åndelige retninger». Alt pakket pent inn i kommersielt innpakkingspapir. Uansett er det positivt at Alternativt Nettverk ser ut til å bake inn seminar og paneldebatter på årets messe rundt temaet: - Framtidens helsetjenester. Jeg skulle bare ønske de hadde invitert flere fra både helsevesenet, det alternative, samt politikere og sågar kritikere for å få mer trøkk rundt tema.


Skeptiker eller en som er lurt? Av Audhild Skogsholm

«Men med «Ingen liker å bli lurt»-kampanjen sa det altså stopp for meg. Ikke fordi jeg ikke mener man skal ha et kritisk blikk på alternativbransjen. Det finnes definitivt nok av kynikere som forsøker å hale penger ut av dødssyke kreftpasienter eller narre folk til å tro at de kan kurere alvorlige matallergier med litt akupunktur. Begge deler har jeg vært sint og frustrert førstehåndsvitne til. Nei, det jeg ikke fikset, var den strenge inndelingen av verden i skeptikere, «altier» eller sjarlataner. Ettersom debatten skred videre, følte jeg at jeg egentlig ikke likte noen av gruppene noe særlig, og at jeg som leser, og periodisk debattdeltaker, var vitne til en ganske stygg debatt hvor det var om å gjøre å definere seg selv inn i riktig gruppe og andre inn i feil gruppe. Jeg har tross alt ikke forlatt religionen for å bli med i et nytt trosmessig slagsmål».

Den strenge inndelingen av skeptikere, skepsisere, heffere, altier osv er jeg enig i er en uting i utgangspunktet. Det fører til at en del som faktisk ikke er medlem av hverken skepsis Norge eller Humanetisk forbund settes automatisk i en bås ved opphetede debatter. Likeså har nok inndelingen gått andre veien. Mennesker som har mellomsynspunkter blir raskt karakterisert som altier. Er det egenlig problem? Nei, jeg tror ikke det. Det har vært mange opphetede debatter, noe jeg tror er bra. Nå har kampanjesiden (på Facebook) til HEF hatt moderatorer som har luket ut det verste tullet. På den alternative siden har det vært kjørt motkampanjer som har gått regelrett i dass, fordi ingen har hatt kontroll eller moderert vekk de verste personangrepene. Det har vært mange overtramp og regelrett personsjikane fra alternative som har vært langt over grensen for hva som er normal oppførsel. 

«Vi vet at en stor del av legebesøkene i landet kan tilskrives psykosomatiske forhold. Da kan et besøk hos en alternativterapeut være minst like givende for pasienten som å bli måket ut av fastlegekontoret etter fem minutter».

Jeg tror det er mye riktig i det. Halvparten av norske pasienter opplever at legen ikke tar seg god nok tid i følge en undersøkelse om helsetjenester i 10 europeiske land.
En del fastleger har kanskje alt for mange pasienter, noe som forsterker inntrykket. Uansett tror jeg vi må se litt på egen adferd og holdning ikke bare skyve ansvaret over på fastlegene. En annen ting vi har lett for å gjøre, er å frita oss selv fra skyld. Mange mennesker løper til legen bare de «har litt vondt» et eller annet sted i kroppen, eller er litt nedfor og deppa en periode. Et annet poeng er at vi som privatpersoner ofte ser ut til å være mer opptatt av rettigheter, enn om vi reelt sett faktisk feiler noe som helst. Maktbalansen mellom pasient og lege er forskjøvet. Det setter et press på blant annet fastlegen som forplanter seg videre i helsevesenet. Noen leger er kanskje vel raske på labben med å henvise oss videre til CR, røntgen, MR og andre utredinger. Det er på mange måter naturlig, da det kan vise seg at det er snakk om alvorlig sykdom, så dette er ikke helt enkelt. Vi vet at medikalisering og disease mongering er et fenomen som mange leger er kritiske til. Alternative profiterer da vitterlig på de samme fenomener.

«Alternativmedisinen har ofte en styrke i at terapeuten tar seg god tid og faktisk viser interesse for pasientens sammensatte problemer. Mange benytter også alternativmedisin som et rent velværeprodukt.»

Det ligger nok noe i det. Tenk om media og ikke minst, helsemyndigheter og forskningsmiljøer kunne ha vridd folks fokus på det å tro på egen helse og evne til mestring. Istedenfor er det stadig fokus på alt som er potensielt farlig for oss, hvordan vi burde opptre, se ut, føle oss osv, spise, ikke spise osv.
Mantraet som alternativ behandlere hamrer inn er: «vi behandler hele deg» går rett hjem. Selvfølgelig er det betryggende å gå til noen som har tid til å lytte, snakke med deg osv. Her har helsevesenet mye å hente.

Det som ikke er så festlig, er når alvorlig syke mennesker blir rådet av personer uten helsefaglig kompetanse til å kutte ut livsnødvendige medisiner, eller får tilbud om absurde alternativkurer og/eller King Kong doser med vitaminer som kan være skadelige. I tillegg promoteres ulike alternative klinikker i utlandet som tar vannvittige priser, men som ikke kan dokumentere noe annen «helseeffekt» enn at lommeboken blir vesenlig lettere.

Ser vi på SSB undersøkelsen fra 2008: - flere velger alternativt ser vi at massasje, akupunktur og aromaterapi er de områdene folk bruker mest innen alternative behandlinger, så ja, vi snakker i stor grad om velvære. Andre typer alternative behandlinger er ikke særlig dominerende totalt sett. Kvinner i større grad enn menn ser ut til å bruke alternative behandlinger.

«Det er heller ikke automatisk rett å tilskrive alle positive opplevelser til placeboeffekten. Idet terapeuten bruker tid og gir omsorg og gjerne også berøring, får pasienten faktisk behandling.»

Det er kort og godt statistisk umulig å skille placebo fra reell effekt innen det meste av det alternativbehandling kommer opp med. Det finnes en god del forsking innen alternative behandlingsmetoder. Enkelte isolerte enkeltstudier kan vise at noe kan ha en positiv effekt, faktisk er det vanlig. Men luker man unna statistisk støy, rotete metodologi og ikke minst bias, da sitter vi igjen med null klinisk effekt.. Jo, jeg mener det er riktig å tilskrive positive opplevelser til placebo effekten. Klart det kan virke positivt å møte en person som har tid til å lytte til hva en har på hjertet og møte forståelse. Det finnes flere nivåer av placebo effekt i møte med en alternativ behandler. Det er synd alternativbevegelsen går litt i lås når det er snakk om placebo.  


Til slutt:

De alternative har under kampanjen til HEF dratt tre kort opp av sine «alternative lommer». Det ene kortet er: personifiserer debatten, demoniser motstanderne. Den som målbærer kritikken angripes. Det andre kortet som dras frem er offerollen. De elsker å fremstille eg som offer som bekjemper den «onde skeptiker - HEF mafiaen» Alternative ynder å fremstå som «forfulgte» i sin utrettelige kamp mot en «ond fiende» De ser på seg selv som rene folkeopplysere i sin misjonerende virksomhet. For å toppe det hele drar de frem ytringsfrihetskortet, de beskylder motstandere for knebling av ytringsfriheten. Disse tre virkemidlene eltes sammen til en grøt og brukes for hva de er verdt.

Ytringsfrihet er en styrke i vårt demokratiske samfunn. Tåkefyrster innen det alternative, konspirasjonsmiljøer, høyreekstreme, venstreradikale miljøer, kristenfundamentalister, osv - nyter godt av ytringsfriheten. Det å hevde at kritikere forsøker å kneble ytringsfriheten er med all respekt tull og tøys. Det blir et vikarierende argument for å skjule svakheter i egen argumentasjon, noe som er synlig i debatt etter debatt.

Er det noe kampanjen til Human Etisk Forbund har synliggjort, så er det dette røykteppe som alternativbevegelsen omgir seg med. Åndelighet i mange valører er slett ikke noen trussel, men når kommersiell fiksfakseri blir gjemt i åndelig forkledning er det på tide å ta en real titt opp i «alternativboksen». Det oppfatter jeg at kampanjen til Human Etisk Forbund gjør.

I neste bloggpost: «Alternativbevegelsens problembarn – Del 2» kommer jeg til å sette fokus på en gruppe alternative som fremstår som alternativbevegelsens «Al-Qaeda». En gruppe som har erklært «hellig krig» mot rasjonalisme og virkelighetsorientering. Bevæpnet med en elendig debattkultur, tvilsomme linker, dårlig skjulte hersketeknikker og personangrep fra flere profiler, inkludert moderatorer. Det er en gruppe som har ekstrem fokusering mot vaksinering, en klokketro på homeopati, samt en skummel fornektelse av noen alvorlige sykdommer, for å nevne noen av morsomhetene. I tillegg har den gjengen jeg snakker om, klare koblinger til det mer kulørte konspirasjonsmiljøet. De står som et levende bevis på hva på deler av alternativbevegelsen faktisk er blitt.

 


Relaterte artikler: (oppdatert 17.11.2011)
Fritanke.no  - "Ingen liker å bli lurt" er ikke et dialogprosjekt


Relaterte bloggposter:

Den multiresistente New Age bevegelsen.
Når kommersiell New Age alternativisme forveksles med livssynsfrihet
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt
Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… kokko…

Crowdfunding som finansieringskilde

Lær det utrykket først som sist: «Crowdfunding». Helt nytt er det ikke, det eksistert noen år allerede, men få har hørt om det. Crowdfunding er en finansieringsmodell som har en kollektiv tilnærming, og som tillater mennesker med gode prosjekter å samle inn penger enklere enn om du skulle gå tradisjonelle veier. 

“Crowdfunding can replace the need for specialized grant applications or other more formal and traditional fundraising techniques with that of a more casual, yet powerful, approach based on crowd participation. Examples of the basis of Crowdfunding can be seen in Cooperatives (co-ops) around the world. However, the Internet can provide new streamlined approaches to quickly imitating the co-op model for low-level and/or sudden needs (ie. disaster relief, travel expenses, legal fees and so on.). It is this reason that a term be used to encompass the act of informally generating and distributing funds, usually online, by groups of people for specific social, personal, entertainment or other purposes.

Crowdfunding, like Crowdsourcing, is very much related to online communities and social networks. The crowd can already exist as a community but they can also suddenly form from disparate groups around the world who all happen to share an interest in funding a person, project, event, campaign etcetera. The Internet allows for information to flow around the world, increasing awareness. A Crowdfunded network can assemble and disassemble at any time. This is the primary difference to traditional co-ops”. -  Kilde

Crowdfunding2

Det som rent praktisk skjer er at du forflytter investeringen fra etter til før produksjonen.  Stikkordet her er å markedsføre prosjektet for en mengde mennesker som (som forhåpentligvis liker prosjektet) donerer penger, slik at prosjektet kan realiseres. Det som rent praktisk skjer er at du lager en god beskrivelse av prosjektet inkl. budsjetter på hva det vil koste å realisere, og ikke mist hva skal prosjektet gi tilbake. Det kan være en bok, en film, et godt allmennyttig tiltak, osv. Neste steg er å få lagt ut prosjektet ditt på et egnet sted hvor det er mulig å få inn midler. Hvis du ikke får inn tilstrekkelig med penger stoppes prosjektet og pengene går tilbake til bidragsytere. Det finnes en rekke steder for Crowdfunding som jeg nevner lenger nede. I USA er Kickstarter en av de store aktørene. Her hjemme har vi New Jelly (som har holdt på siden 2007)

Et av mine favorittband Marillion fikk fansen til å sponse en USA turne, de fikk inn 60 000 dollar på denne måten. Gruppen har brukt samme måte til å finansiere noen av sine album. Flere band har brukt samme måte for å finansiere utgivelser.

En av fordelene med denne måten å samle inn penger på er at, hvis du får inn penger, så er det lettere å få inn finansiering fra mer tradisjonelle kilder. Flere kommersielle virksomheter har brukt denne måten for å komme gang med sin virksomhet. Det gjelder å tenke utradisjonelt og kreativt. Jeg vil tro at for en del kreative mennesker er det å ta en stor personlig finansiell risiko noe som stopper de fra å realisere sine prosjekter. Derfor tror jeg denne måten å tenke prosjektfinansiering kan fange opp prosjekter som er gode, men som skrinlegges fordi en står fast i hvordan skaffe penger til realisering.

Under har jeg Jeg listet opp 9 internasjonale crowdfunding nettsteder, alle med litt forskjellig vinkling og spesialisering i hva slags type prosjekter de i hovedsak støtter. Du kan lese mer om hvem de forskjelle crowdfunding nettstedene på: webdistortion.com

Kickstarter

RocketHub

Quirky

Fundbreak

CatWalkGenius

Fans Next Door

IndieGoGo

CoFundos

Profounder

Hvis du legger inn prosjekter på et crowdfunding nettsted varierer det litt om hva du betaler. Enkelte tar noen prosenter av hva som kommer inn, mens noen operer med en fast pris på å legge inn prosjektet ditt.

De som donerer penger bruker blant annet PayPal etter det jeg kan se. Men det finnes flere løsninger. Enkelte av crowdfunding nettstedene har også en IPhone Apps du kan bruke. Du kan lese mer detaljert om Crowdfunding her.   


Kilder:

- Crowdsourcing.org
- Wikipedia om Crowdfunding
- Kickstarter.com
- Rushprint-blog
- Time Magazine
- NRK.no - «Crowd funding» på internett tar av
- webdistortion.com – 9 crowdfunding websites to help you change the world
- http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1838768,00.html
- http://blog.webdistortion.com/2010/07/18/9-crowdfunding-websites-to-help-you-change-the-world/
«Crowd funding» på internett tar av
- The Global Network for Entrepreneurs

Bør det innføres stemmeplikt i Norge?

Demokratiet som styreform er avhengig av deltakelse for å kunne fungere. Det verserer stadige mantraer at politikerne får de velgerne de fortjener, Er nå det så sikkert? I virkeligheten er det motsatt. I et fungerende demokrati som vårt her i den beskyttede utkanten av verden er det slik at velgerne får de politikerne de fortjener. La oss se på kommunevalget 2011. Valgdeltakelse var på 63,8 prosent ved kommunestyrevalget og 59,1 prosent ved fylkestingsvalget.

Årets kommunevalg 2011

I årets kommunevalg kan vi snu litt på tallene å si at hjemmesitterne fikk 36,2% i kommunevalget. Står det respekt av det? Hjemmesitterne/sofavelgerne får selvsagt, uansett utfall av valgene mye bedre utbytte av valget en de faktisk fortjener. Deres rett til å syte og klage (og gud hjelpe meg som denne gruppen kan klage og syte over alt rundt seg en del ganger) blir ivaretatt av oss som faktisk benytter stemmeretten.

sofavelgerJeg vil aldri, og har aldri tatt til orde for at velgerne skal tvinges til å stemme på et bestemt parti, la det være klart. Det finnes en rekke partier i tillegg til de etablerte og kjente partiene å velge mellom. En annen mulighet man har er å etablere sitt eget parti, hvis mangelen på partier er et problem.

Jeg stiller følgende spørsmål; Er det prinsipielt noe i veien for å kreve at folk møter opp og sørger for å bli krysset av i manntallet for sitt oppmøte og stemme(stem gjerne blankt om så) i forhold til kravet om å melde til folkeregisteret hvor du bor eller at du faktisk må levere endringer du har på selvangivelse hvert år? Nei, så langt har ingen har klart å påpeke noen klare prinsipiell forskjell på disse tingene som jeg finner noe særlig vektige.

Internasjonale undersøkelser tyder på at stemmeplikt øker valgdeltakelsen med mellom 5 og 12 prosent. Ordningen øker også tallet på både forkastede og blanke stemmer. I Belgia, Luxemburg, Australia og Hellas (alle med stemmeplikt) ligger tallet på forkastede stemmer på rundt 5 prosent, mens tilsvarende tall for Norge er 0,1 prosent. Stemmeplikt er ikke et nytt fenomen. Liechtenstein (1862), Belgia (1893), Argentina (1914), Luxemburg (1919) og Australia (1924) var blant de første landene i verden som introduserte stemmeplikt. Valgdeltakelsen i Australia er den høyeste i verden og ligger på om lag 95 prosent, samtidig som landet er et av de mest flerkulturelle blant OECD landene med 25 prosent av befolkningen født i utlandet. Det er også stor oppslutning om stemmeplikt i Australia, hvor ordningen får støtte fra 74 prosent av befolkningen. Kilde

Landene hvor stemmeplikt er innført er stabile og utmerket fungerende demokratier. Det er ikke opptog i gatene i de land som har stemmeplikt med krav om å få slippe å stemme.
Jeg ser en del diskusjoner på en del nettsteder at en del mennesker ikke vil stemme. De er så misfornøyde med alt rundt seg at de ikke ser vitsen med å bruke stemmeretten. Er man misfornøyd så er det vel pinadø enda større grunn til å bruke stemmeretten. Å la være å stemme i det hele tatt er latskap og kan tolkes slik at du rett og slett er for og lat og dum, siden du ikke gidder å gå ned til nærmeste stemmelokale.

Dere som ikke gidder å bruke stemmeretten kan hente omadresserings dokumenter og flytte til Nord Korea, Iran, Burma, Somalia og evt andre land hvor ordet demokrati og stemmerett er fremmed ord. Til dere som ikke bruker stemmeretten vil jeg si; God tur, vi har ikke bruk for dere her som et lodd rundt foten mens vi andre i alle fall gjør et minimum for å engasjere oss i egen fremtid.

Vi andre som bruker stemmeretten er nemlig møkka lei all sytingen og all klagingen til de som IKKE deltar med sin stemme, men kun klager og syter på alt de mener er galt, og gud bedre de vet å klage! Er det meningen vi skal ta de på alvor?

Ja det bør innføres stemmeplikt i Norge hvis valgdeltakelsen faller under 70% etter mitt syn. Men, jeg vil gjerne se gjerne se det parti som vil ta den politiske kostnaden det vil være å innføre stemmeplikt. Men, det trengs. Vi er selvgode, og i mange henseende fulle av oss selv. Pytt, vi har jo trukket vinnerloddet i livets lotteri.

Skal en straffe de som ikke stemmer?

Naah, er ikke ute etter å staffe folk direkte. Hvert år får vi tilsendt nye skattekort. Dette kunne stått på skattekortet at ”Brukte ikke sin stemmerett ved kommunevalget 2011”. En del av oss bytter jo arbeidsgiver i ny og ne, og jeg kan ikke se at det skulle medføre noen problemer å fortelle at du faktisk ikke bryr deg om hva som skjer f. eks i din kommune osv… Hva du stemmer er det ikke noen som har noe med, men at du bruker stemmeretten forteller i det minste at du bryr deg en smule om det samfunnet du faktisk er en del av. Mange vil nok mene det er å henge ut folk, og det er opp til en hver å avgi stemme eller ikke. Tja, mulig det, men det blir et paradoks at folk i en rekke land forsvarer sin rett til demokrati ved å kaste diktatorer med makt for å få lov til å være med å bestemme hvem som skal styre len og land, er da vel ikke vårt problem, hæ…? Heia sofapartiet, måtte de få sår i ræva…

Borgerjournalistikk og vår nye mediehverdag

avis

De senere år har vår mediehverdag endret seg en god del. Vi leser ikke papiraviser i den grad vi gjorde før siden internett har blitt allemannseie. Opplagene av aviser går ned, samt at de store medie/avishusene sliter med overgangen til å skape seg inntektsgrunnlag på nettet. Når fokuset blir salg og opplag og ren økonomi så taper journalistikken. En rekke aviser og journalister klager over at de får stadig mindre tid til hver sak. Annonseinntekter svikter, opplagene raser, lesertallene synker og medielandskapet endrer seg raskere enn avisene får etablert nye forretningsmodeller. (Bildet over er fra: Designboom – The page)

Redaktørrollen er i større grad flyttet ut til hver enkelt av oss. Vi har tilgang til verktøy hvor en enkelt kan legge ut noe en selv brenner for, alternative nyheter, verdisyn, ja faktisk sine egne vrangforestillinger og mer til. Akkurat det kan medføre en del utfordringer. Stort sett er en del mennesker ikke særlig opptatt av kildekritikk. Det florer med blogger o.l. som lanserer sen rekke påstander som kan se troverdige ut ved første øyekast, men som viser seg ikke å ha et snev av realisme over seg. Selvfølgelig kan det motsatt også være tilfelle, men så var det å sortere hva som er hva.

Borgerjournalistikk setter setter enda større krav til media om vaktsomhet når det gjelder kilder og kildekritikk, noe de fleste seriøse medier håndterer noe varierende. Trenden er allikevel økende, og vi ser at media i større grad bruker bilder og tekst fra mennesker som er «på rett sted - til riktig tid» eller som har tatt på seg en formidabel gravejobb i en eller annen konkret sak.


Hva er borgerjournalistikk

Sakset fra wikipedia;
”Det er ulike oppfatninger om hva som omfattes av begrepet "borgerjournalistikk". Noen vil legge mest vekt på hvorvidt det som publiseres er egnet til å påvirke nyhetsbildet, mens andre vil vektlegge i hvilken grad det endelige produktet, det være seg en artikkel eller video, ligner på tradisjonell journalistikk slik man kjenner det fra kommersielle medier. Mange vil hevde at detaljerte øyenvitnebeskrivelser eller oversatte nyheter fra utlandet publisert på egen blogg eller på dugnadsbaserte nettsteder slik som Wikinews [1] er typiske eksempler på borgerjournalistikk.

Som med profesjonell journalistikk vil kvaliteten på borgerjournalistikk variere, og avhenge av den som skriver og hvor mye tid som er lagt ned før publisering. Ofte vil borgerjournalistikk ta en form som minner om nyhetsoppdateringer fra for eksempel Bloomberg LP [2], hvor viktige markedsfakta blir publisert kort og konsist så raskt som mulig. I motsetning til profesjonelle journalister som vanligvis publiserer hos sin arbeidsgiver, publiserer borgerjournalister sitt materiale på egen blogg, i et nettforum, på en fildelingstjeneste slik som YouTube [3], eller på et eget borgerjournalistisk nettsted. På samme måte som nyhetsbyråer oppdaterer og av og til korrigerer sine første rapporter om en begivenhet, vil borgerjournalistiske publikasjoner ofte bli gradvis utvidet og forbedret, enten av den opprinnelige skribenten eller av andre som har tilgang til bedre informasjon etter hvert som saken utvikler seg. Det finnes ingen fasit på hvordan en borgerjournalist bør velge å formidle et tema eller en nyhet, og borgerjournalister benytter seg derfor av et vidt spekter av stilarter på samme måte som journalister gjør det. Noen borgerjournalister foretrekker å dobbeltsjekke opplysninger før publisering slik det er vanlig blant profesjonelle journalister, mens andre foretrekker å gjøre informasjon tilgjengelig umiddelbart og overlater til andre å korrigere eventuelle feil.

Da mange borgerjournalister er mer aktive brukere av internett enn de fleste journalister, kjennetegnes borgerjournalistikk av at det ofte er bedre kildehenvisninger en det som er vanlig i tradisjonelle medier, gjerne med direkte lenker til originalkilder slik som pressemeldinger, utenlandske nyhetspublikasjoner eller forskningsrapporter. Med borgerjournalistikk er det derfor ofte lettere for leseren å vurdere om bildet som tegnes av nyhetsformidleren samstemmer med tilgjengelige fakta. Ved at detaljer om originalkilder ikke holdes skjult kan leseren også selv lettere kunne sette seg inn i faktagrunnlaget, og slik gjøre seg opp en opp en selvstendig mening”. Kilde 

Her hjemme har vi ABC Nyheter som i tillegg til tradisjonell journalistikk også publiserer artikler innsendt av borgerjournalister. Faktisk er en del artikler av ganske god kvalitet. En annen aktør innen borgerjournalistikk er Document.no som også fikk mye søkelys i forbindelse med tragedien 22.07.2011. Viamag.net har publisert nyheter og artikler siden 2007. Av utenlandske er Wikinews fra Wikimedia, iReport.com og for ikke å glemme Huffington Post samt The Daily Beast og RealNews24 for å nevne noen. Vi skal ikke glemme at det finnes en rekke gode blogger i dette landskapet. Vil nevne unfiltered perception som har en rekke gode graveartikler, samt bloggen Hjernedvask som også er en visuell fryd for øyet.

Det handler i stor grad om at redaktørrollen er flyttet ut til hver enkelt av oss. Mange har tilgang til verktøy hvor en enkelt kan legge ut det en selv brenner for, alternative nyheter, verdisyn, ja faktisk sine egne vrangforestillinger om så. Det florer med blogger innenfor en rekke felt for den som vil orientere seg. Uansett er det ikke helt problemfritt å ta inn artikler i aviser som tillater borgerjournalistikk. Det hender at artikler må slettes fordi de innholder ren produktreklame, eller er støtende og inneholder påstander som ikke kan underbygges, eller som rett og slett er i strid med lovverket, samt bærer preg av sterk bias.


Journalistiske tips for Dummies
For noen år siden lanserte Google en borgerjournalistkanal for å gi vanlige mennesker tips om journalistikk. Det handler kort og godt om å lære seg noen teknikker og knep om hvordan selge en sak. For øvrig er det mye møkk på Youtube, men med litt kritisk sans finnes det en rekke perler og informasjon som kan brukes til noe fornuftig.

En av godbitene er Reporters' center, som gir en rekke tips om journalistikk til personer som liker å lage YouTube-filmer av nyheter de har fått med seg. Blant annet kan man se filmer om intervjuteknikk, hvordan få et publikum på YouTube, og hvordan finne nyheter på YouTube. For øvrig inneholder også YouTube en mengde dritt og lort også så det er greit å skrive seg bak øret noen tips om kildekritikk og ellers la fornuftsfiltre tre i aksjon.

intervjuteknikk

 

hvordan få et publikum på YouTube

 

hvordan finne nyheter på YouTube

Arianna Huffington står bak Huffington Post. Hun forteller blant annet om borgerjournalistikk. The Associated Press gir mange gode råd om hvordan man skal pitche en sak til dem, du kan pitche saker til media her hjemme også. (en pitch er kort fortalt en meget kort og effektiv beskrivelse av hva som er en saks premiss.) The Pulitzer Center gir tips til videojournalister. Føler man at man har kunnskap å bidra med, kan man selv laste opp en film til siden. Ellers ligger det en del andre tips der som kan være nyttig.  


La aldri fakta komme i veien for en god historie…
Et av kjennetegnene blant annet ved det jeg vil kalle «konspirasjonstankesmiene» på nettet, og i diskusjoner er; - «La aldri fakta komme i veien for en god historie». Disse miljøene klager forøvrig over at ingen i «mainstream media» gidder å bry seg og skrive alle de sensasjonelle og elleville todimensjonale historiene de graver frem. Så de gjør også media til medsammensvorne til alle mulige ville konspirasjoner, siden media sjelden finner noe med substans som er verdt å skrive om fra fra disse «tankesmiene». Ergo, mange av de har roter seg bort i fragmenter og detaljer og i begreper, rammeverk osv, som de har lite forutsetninger for å skjønne, langt mindre sortere og vurdere hva som er viktig eller uviktig eller hva som er fakta eller fiksjon. De minner mest om en flokk med hypokondere som har funnet noen flekker på låret, samt de hoster litt, vipps så har de HIV, hudkreft og hjernesvulst osv...

De fleste vet at å bruke Youtube som den eneste kilden for en påstand eller sak er høyst betenkelig. Hva gjelder videoer så kan hvem som helst poste hva som helst der. Det finnes naturlig nok en del bra, men det ligger også uhorvelige mengder med videoer som er produsert nettopp for å vise at «noe som ikke finnes, finnes». Alternativ/konspirasjonsmiljøer er storforbrukere av Youtube videoer som kilde for et hav av påstander. Filmer kan kryssklippes i vilden sky, tilsett skummel musikk, vipps så kan hvem som helst påstå at «jorden er flat» uten problemer. Kommentarspaltene under videoene er ofte et søppelhav. Hver enkelt Youtube video kan og bør vurderes grundig, i likhet med alt annet vi kommer over i livet. Stikkordet her er kildekritikk. Sistnevnte er ikke noe overnevnte miljøer bruker særlig mye tid på. Eller rettere sagt, de kildene som støtter opp om allerede sementerte standpunkter, er kilder som blir troverdige i egne øyne. Et annet fenomen er at konspirasjonsmiljøer linker utelukkende til hverandres sider i et forsøk på å fremstå som etterrettelige og skikkelige.

Kort om kildekritikk:
Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille verifiserte opplysninger fra spekulasjoner. På internett er informasjonsmengden kort og godt formidabel. Det er ikke alltid lett å sjekke om det en kommer over er av god nok kvalitet. Derfor er et viktig at viktig at en benytter ytterligere kildekritiske metode.  Kildekritikk handler om å vurdere kvaliteten på den informasjonen en kommer over, i forhold til utgangspunktet. Anbefaler:Thinking Critically About World Wide Web Resources som fokuserer på hva en må være klar over når en vurderer nettsider som informasjonskilder blant annet. 

Kvalitativ vurdering av kilder
En kvalitativ vurdering av informasjonskilder handler om å vurdere kilder ut fra egenskaper som type, troverdighet og ekthet. Hva slags type kilde har vi med å gjøre? Er det forskningsformidling eller politiske meningsytringer, nyheter? Er kilden det den gir seg ut for å være?
På internett er informasjonsmengden vannvittig. Det er ikke alltid lett å sjekke om det du kommer over er av god nok kvalitet. Igjen, kildekritikk.

Et tips til deg som ønsker å bruke Youtube mer aktivt, er å laste ned Desktube Lite. Det programmet gjør er å ta YouTube til skrivebordet ditt.
“Desktube Lite er en tredjeparts applikasjon som lar deg spille av videoene uten en gang å starte nettleseren. Ikke bare det, hvis du har YouTube-konto kan du også logge deg inn, slik at du kan poste kommentarer, lage spillelister og dele videoer med bekjente på forskjellig vis.
Applikasjonen har et enkelt og rent brukergrensesnitt, der funksjonaliteten er sortert ved hjelp av arkfaner”.
Kilde: Dinside.no


Nye mediemodeller
Å spå om fremtidens mediebilde er ikke enkelt. Uansett ser vi allerede nå en trend med redaksjonelle miljøer (gravebyråer) som er organiseres som stiftelser. I USA har fenomenet økt i omfang i takt med avisers nedbemanninger og mindre fokus på undersøkende (gravende) journalistikk. Sakene som setter dagsorden vil i stadig større omfang komme fra nye redaksjonelle miljøer som er finansiert av private, ideelle stiftelser og i noen grad utdanningsinstitusjoner. En rekke saker kommer fra de fra redaksjonelle miljøer som ikke er knyttet opp til mediehus. Flere av disse redaksjonelle miljøene står bak globale nyhetssaker saker, blant annet saken om omfattende misbruk i den katolske kirken m.m.

Etter at Wikileaks kom med sine avsløringer vil nok myndigheter rundt om kring intensivere sine forsøk på å hemmeligholde en del informasjon i form av ytterligere kryptering og innskjerping over hvem som til en hver tid skal få tilgang til informasjonen. Det gjør at media og gravebyråene må jobbe enda hardere. Uansett tror jeg gravebyråene vil være dagspressens forlengede arm for å titte myndigheter og andre nøye i kortene. Det som uansett kan være bøygen for en rekke gravebyråer er finansieringen. Dette skriver også Vox publica om i sin artikkel.   

Her hjemme har vi pressestøtten som skal sikre et mangfold av aviser. Om den fungerer etter hensikten i dagens medievirkelighet kan en sikkert diskuteres. Den er tilpasset en noe annen virkelighet hvor de fleste av oss leser papiraviser. Pressestøtten har vel ført til at det til en viss grad forgår gravende journalistikk på lokal og regionalt plan, noe som er viktig. Uansett er det vel på tide å inkludere rene nettaviser i ordningen, hvis den skal kunne bestå i fremtiden?

Spesielt avisene sliter med å finne foretingsmodeller på nettet som funker. Hos den nasjonale dagsavisen Christian Science Monitor (som la ned sin papirutgave for en tid tilbake) får redaksjonen daglig tilsendt oversikter over hvor mange som leser de ulike artiklene. Hos Bloomberg News og Gawker Media har man gått et skritt lengre. Der får journalistene lønn avhengig av hvor mange klikk artiklene genererer. Kommer nok kanskje her på berget før vi aner. Så kan en spørre seg om det hever kvaliteten på journalistikken?

Kanskje vil vi se flere rene nyhetspushere i fremtiden som blogger og twittrer, bruker Facebook osv, og dytter nyheter ut i en rekke kanaler. Medie/nyhetspushere blir kanskje en ny yrkesgruppe som vil være noe alle mediehus vil ha flere av på laget. I tillegg vil vi ha medieaktører som gravebyråer som står for den kvalitative gravende undersøkende livsviktige journalistikken.

Sosiale mediers rolle
At sosiale medier som Facebook og Twitter er viktig i mediebildet er det liten tvil om. I tillegg til den sosiale biten, med kontakt med venner, familie og deling av bilder så kan sosiale medier være et potent verktøy for en hver som har noe på hjertet. Se bare på omveltingene i Egypt, Libya osv. Som en mobiliseringskanal er sosiale medier som Twitter og Facebook viktige.
Sosiale medier gjør på mange måter verden mindre og aviser og nyhetskanaler kan raskt gripe tak i begivenheter og kringkaste dette. Tragedien den 22.07.2011 viser hvor viktig sosiale medier kan være.
Mediebedrifter og journalister må forholde seg til sosiale medier i de fleste sammenhenger daglig i form av;
- Sosiale medier blir viktige kilder for journalisten. (kildekritikken blir desto viktigtigere)
- Sosiale nettverk er/blir blir en dialogkanal journalister og mediebedrifter mot leserne.
- Vanlige mennesker blir i større grad deltakere i saker.
- Ikke minst kan deltakelse fra journalister og mediebedrifter øke synligheten, noe som er viktig i kampen om oss som kunder og konsumenter av nyheter.

Jeg er ikke noen ekspert på sosiale medier, og andre som har studert fenomenet kan helt sikkert analysere dette bedre. Bloggen til Morten Myrstad inneholder mye godt stoff om sosiale medier som er verdt å lese.

Hvordan konsumere nyheter i fremtiden?
Når så du noen på bussen sist som satt og fiklet med en avis sist? Men, du kan ta det for gitt at mange på bussen/trikken/toget sitter og fikler med sin smartmobil hvor den enkelte bare må oppdatere på facebook at; “nå sitter jeg på bussen” mens de leser i en nettavis, osv. Uansett hvor vi er i dag så er vi stort sett på nett hele døgnet. Vi ser at det kommer rene IPadaviser, og Mediemogul Rupert Murdoch som er en stor fans av iPad  har sparket i gang en egen avis tilpasset IPad, The Daily. Avisen er nå nedlagt. Om det blir noen suksess gjenstår å se. Det er ikke noen hemmelighet at Apple er den ledende i å levere nettbrett som er lekre, enkle og har en ”bare må ha faktor”. I de nærmeste årene så vil det dukke opp enda flere konkurrenter, så det kan bli morsomt å se. Eller så er det kanskje en mellomfase med nettbrett?

Ved siden av å lese nyheter på egen PC i mange varianter vil fremtiden ligge i nettbrett og mobilmarkedet som i dag, Vi ser allerede nå egne apper som er skreddersydd som kan lestes ned fra de ulike avishus. På den måten kan den enkelte avis ta betalt for at du får tilgang på alle nyhetene. I følge mobilen.no ble det i 2010 solgt 2 500 000 millioner mobiltelefoner i Norge i 2010, Det er 135 000 mobiltelefoner fler enn i fjor, som også var et rekordår. Den største forskjellen fra 2009 ligger i salget av smartmobiler. I 2009 ble det solgt mer enn tre ganger så mange “vanlige” mobiltelefoner som smartmobiler. I 2010 var de jevnbyrdige, mens prognosen for 2011 er at 7 av 10 nye mobiltelefoner som selges vil være smartmobiler.

Smartmobilen er blitt vår nye Swiss Army knife
Elektronikkbransjen regner med at salgstallene vil holde seg på rundt 2,5 millioner mobiltelefoner også i 2011. Jeg tror at om noen år sitter vi igjen med 2 – 3 operativsystemer for mobiltelefoner og lesebrett. Avisene kan lage egne apper eller spesial designede sider for nettbrett hvor vi betaler abonnementet via telefonregningen. Teleselskapene følger selvfølgelig opp ved stadig å øke grensene for databruk inkludert i mobil abonnementet. En del aviser har begynt med dette og opplever en øking i antall abonnenter. Vi er vant til at mye av det vi leser på internett er gratis, men for mobil og lesebrett kan en gjøre en del tilpassninger som jeg tror er spiselig for de fleste å betale noen kroner for.
 
Vi ser at mobilbetaling kommer for fullt. Jeg har tro på løsninger hvor jeg også kan skreddersy nyheter som jeg vil ha på min mobil. Vi skal ikke avskrive papiravisene helt enda. Kanskje de kan overleve som interaktive aviser?