Placeboeffekten reddet mitt liv….. tror jeg…

Litt uggen, litt muggen, ja beint frem litt fysen og gruggen. Fortvil ikke det finnes en kur som fjerner dette på et blunk. Ikke bare det lindrer en hver plage og smerte, men kan skaffe deg både større muskler og ei berte… Kløe i skrittet, litt fysen i halsen, forkjølet eller rett og slett føler sterkt ubehag og smerter, ja da finnes det endelig noe som fungerer. Hvorfor denne entusiasmen? Joda jeg kom over et helt fantastisk produkt på dette internettet. Jeg snakker selvfølgelig om placebopillen 4000. Bare se hva dette fantastiske produktet kan kurere. Det er ikke småtterier altså. Hold deg fast..

Produktnyheter fra produsenten - Den originale placebopillen – av Roger Sjursen

Snåsaversjonen
Er du skeptisk til piller? Bestill på vanlig måte, men skriv at du ønsker Snåsaversjonen, så sender vi deg pillen telepatisk. Det er også mer miljøvennlig!

Fedonversjonen har kommet!
Sukkerpillen i sukkerfri versjon

Placebopillen 400
Dette er lightversjonen for lettere lidelser. Du trenger bare tro litt på den.

Stikkpilleutgaven
For dem som ikke trenger å få det inn med teskje..

Placeboplasteret
For dem som sliter med å få fyr på røykeplasteret.

Placebo P-Pillen
For dem som i praksis lever i sølibat likevel.

Intravenøs versjon
Dette produktet er ikke noe vi tar lett på, så det består av rent tungtvann.

Placebopillen 4000 i pulverform.
For dem som har erfart at virkningen blir sterkere ved sniffing.

Placebo-future 4000.
En forebyggende placebopille for planlegging av ferier og store begivenheter. Unngå oppkast eller depresjon på bryllupsdagen!

Placebo-past 4000.
En placebopille med tilbakevirkende kraft. Var du syk i helga eller på julaften? Gjør noe med det I DAG! Kr. 40,- per døgn du skal tilbake.
Tips: Er du syk i dag? Bestill for tre dager tilbakevirkende kraft. Da kan du ta pillen når den kommer i posten om tre dager og du blir bra I DAG!!!

Placebo surprise 4000.
Virker på en av de fem neste sykdommene du får. Men du vet ikke hvilken.

Placeboplacebo 4000.
Brukes kun i forskningsøyemed. Vi sammenlikner den originale placebopillen med en uvirksom placebopille som ser akkurat lik ut.

Placeboøl 4000.
Vårt nye partytrick. En alkoholholdig øl, men uten malt og humle. Folk springer rundt og liker ølen bedre og bedre utover kvelden, uten at de vet at den ikke smaker noen ting!

Teknoplacebo 4000.
En pille mot de fleste datavirus.

Placebopilten 4000
Vår svært effektive potenspille. Går det, så går det..

0004 Nellipobecalp
Noceboversjonen av originalen. Har du blitt bra fra en sykdom du egentlig trivdes med, har denne reverserende virkning.

Placebolommetørklet 4000
Tørker bort krokodilletårer, er nyttig når du gråter over spilt melk og ved følelsesmessige svingninger hele veien gjennom et innbilt svangerskap.

Past life placebo 4000
Svært effektiv på sykdommer i dine tidligere liv.
ADVARSEL: Må ikke brukes dersom ditt forrige liv ble avsluttet like før du ble født i ditt nåværende liv. Helbredelse av dødelig sykdom i ditt forrige liv kan da føre til at du faktisk er født før du døde. Det er ikke forsket nok på følgene av dette.

Flere produkter finner du her

Nåda, det var da svært. Ok, jeg irriterer meg grønn over hvordan en rekke vidunderkurer og produkter markedsføres som stort sett har den funksjonen at de virker slankere for lommeboken(blir ofte mange mm tynnere) Samt at det ”trimmer” bankkontoen uten at den blir i noe særlig bedre av den grunn gitt. For ikke å snakke om alle de fantastiske slankekurer, vitaminer, bli slank-belter, detox kurer av alle mulige slag som stort sett bare renser lommeboken. Dette er et lite hint til deler av alternativ bransjen som lover gull og grønne skoger og faktisk et helt nytt liv. Poenget er at det stort sett bare hostes opp anekdotiske bevis fra en håndfull mennesker som fremstår som sannhetsvitner på at dette er ”helt fantastisk”, “dette forandret mitt liv.” og andre mer eller mindre fantastiske historier.

Placeboeffekten er så godt dokumentert gjennom tusenvis av studier verden over. Den er så anerkjent at forskere tar hensyn til denne effekten i de fleste studier der de ønsker å påvise annen effekt av medisin. Vi vet at Placebo fungerer. La oss se på hva Placebo er. Fra wikipedia;

Et placebo (Fra latin: "Jeg vil behage") betegner ofte en «sukkerpille», «narrepille» eller en «skinnbehandling» som ikke har målbar medisinsk effekt, men som kun har til formål å studere placeboeffektens innflytelse - gjerne i forbindelse med forskning, f.eks på legemidler eller naturmidler.

Bruk av placebo
I test gir en ofte placebo, som bør være en pille, kapsel, krem eller kur som visuelt, i smak, konsistens og/eller tekstur er identisk med det midlet som egentlig skal utprøves, dog uten de(t) aktive virkestoff. En gruppe får det middelet som skal testes, mens en kontrollgruppe får placebo for å registrere effektene i de to gruppene og forskjellene mellom dem. Normalt vil man kunne registrere grader av placeboeffekt i begge grupper, men ofte vil resultatene av det aktive midlet klart (signifikant) skille seg fra det man kan finne i placebogruppen.

Tidsskriftet for Den norske legeforening har flere gode artikler om Placebo som er forklarende.

Placebofenomenet – hvordan kan det forstås?
”Fra å være et begrep om virkningsløs medisin er det i dag godt dokumentert at placebo virker. En forståelse av fenomenet placebo bør ta utgangspunkt i den historiske bruken av begrepet og relasjonen til vitenskapelig medisin forankret i det biomedisinske paradigmet. Mens denne medisinen gjelder virkninger via et substansielt domene (energi), gjelder placebo virkninger via det mentale domenet (informasjon). Når placebo virker, er det fordi noe gir mening, ikke fordi noe er kausalt eller sant i empirisk forstand. Empirien om placebo er et vitnesbyrd om at kroppen ikke bare kan betraktes som et lukket biologisk system, den må sees som et system som er innvevd i kommunikasjon med sine kulturelle omgivelser. Selv om de paradigmatiske konsekvensene av dette er utfordrende, er de praktiske konsekvensene ikke annet enn å gi ”legekunsten” den status den fortjener – ikke som alternativ til vitenskapelig medisin, men som nødvendig del av optimal behandling”. Les resten av artikkel her

Placeboeffekt ved kirurgisk og prosedyrerelatert klinisk forskning
”Det er velkjent at klinisk bedring kan observeres etter behandling med tabletter uten aktivt virkestoff, såkalt placeboeffekt. Når nye legemidler skal utprøves, gjøres dette i studier med placebokontroll. Ved utprøvning av nye kirurgiske metoder er det flere forhold som vanskeliggjør evaluering av den placeboeffekten som slik behandling medfører. Når kostbar høyteknologi introduseres til klinisk bruk, må man ha kunnskap om placeboeffekten som feilkilde i kirurgisk og annen prosedyrerelatert forskning og hvordan dette kan unngås.”Les resten av artikkel her.

Her er for øvrig en videosnutt om placeboeffekten for NHS choices av Ben Goldacre. Han tar også for seg etikken rundt placebo. Når det gjelder etikken rundt placebo har Lancet en ganske fersk artikkel her; Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects.

The placebo effect

Kroppen vår er fantastisk sammenskrudd. En rekke sykdommer og plager leger kroppen helt på egenhånd. En del ganger kan det nok ha en positiv å ta en tur til legen, rett og slett for å få en bekreftelse på at det ikke er noe alvorlig galt og at en del plager og ubehag klarer kroppen å ordne opp i selv. Placeboeffekten er et kjent fenomen, men ikke helt uten kontroverser kan en si. Kan psyken påvirke kroppen? Hvilken betydning har vår måte å tenke på? Er det ikke nærliggende å spørre om innstillingen til behandlingen er avgjørende for utbytte?

Men, selvfølgelig finnes det også en rekke sykdommer og plager som krever medisiner, la det ikke herske noen tvil om det. Mange sykdommer krever rask behandling for å sikre at utfallet blir best mulig (snakker da om alvorlig infeksjon, hjertesvikt, hjerneblødning, medisiner for å hindre avstøtning av transplanterte organer, ulike fomer for kreft osv.) 

Uansett så ser det ut til at vi går ofte til lege i dag, selv om vi generelt sett er det friskeste folk i verden. Det er en stor redsel for det å bli syk virker det som. Noe denne artikkel sier noe om. Hva har dette med Placebo å gjøre? Vel, en av de viktige oppgavene leger og annet helsepersonell har/bør ha er å skape trygghet for at kroppen faktisk i mange tilfeller helt på egenhånd ordner opp i en rekke plager helt på egenhånd. Vi ser tydelige tegn på at medikalisering hvor mange løper til fastlegen bare en hoster litt eller har litt knirking i kneet for å få noe medisin.

Kilder:

Den originale placebopillen – av Roger Sjursen

Wikipedia

Skeptoid.com - The Placebo Effect

The Lancet - Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects

Den Norske legeforening - Placebofenomenet – hvordan kan det forstås?

Den Norske legeforening - Placeboeffekt ved kirurgisk og prosedyrerelatert klinisk forskning

Helsebiblioteket.no

WebPsykologen - Placebo effekten som kontekstuell helbredelse

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar