Wikipedia er bedre en sitt rykte

Det finnes en del myter om Wikipedia. Vi hører ofte at; Wikipedia ikke er til å stole på, fordi hvem som helst kan legge inn uriktig informasjon. Nåja, det er ikke helt riktig. Wikipedia er er omtrent så pålitelig som et leksikon kan være. Wikipedia er organisert på mange måter som utvikling av fri programvare ala – OpenOffice, hvor mange samarbeider om å utvikle produkter som lanseres gratis. Mye forskning er blitt gjort på dette (Wikipedia selv har en utmerket oversikt), og resultatet er som regel det samme: Selvfølgelig er det feil i Wikipedia. Det er feil i alle leksikon. Og det finnes kanskje flere feil i Wikipedia enn i tradisjonelle leksikon, men de er fremdeles sjeldne og de blir raskt tatt tak i. Debatten og påstandene om og rundt Wikipedia er jo sunt og det er mange forsøk på å diskreditere Wikipedia, men de er tross alt det største nettleksikonet i verden. Feil er ikke til å unngå. Men, igjen så er det viktig å bruke flere kilder. Kildekritikk er sterkt undervurdert! (Det er mer fokus på dette i skolen i dag)

                                                    Bilde: https://www.wikipedia.org/

Svært mange bruker Wikipedia som informasjonskilde for å sjekke ut en del fakta, men ikke alle vet helt hvordan Wikipedia egentlig fungerer. Vet du det? En del er svært skeptiske til Wikipedia, og det er lurt å være skeptisk dersom du vet hva du snakker om. Kildekritisk sans har jeg tatt opp tidligere og gjelder også for Wikipedia. Veldig mye av det som står der er faktisk mer korrekt en tradisjonelle oppslagsverk fordi de har svært gode rutiner for sjekking av artikler og hva som legges inn. Wikipedia har også kvalitetkontroll. Se videoen som gjør deg litt klokere på hvordan Wikipedia fungerer.
Wikipedia overvåkes kontinuerlig av brukere som følger med på hva som skjer av endringer, og direkte feil og vandalisme blir rettet opp så fort det blir oppdaget. Wikipedias kvalitet har og kan være noe varierende - noen artikler er veldig gode, andre inneholder feil eller sære oppfatninger, men de er raske til å ta grep og rette artikler som er for dårlige. Ved riktig bruk er Wikipedia en god kilde og ressurs. Kryssjekke kilder er noe en bør gjøre uansett hvis man skriver oppgaver, driver med utredninger eller skal sjekke fakta til saker som skal presenteres. Wikipedia er ikke noe dårligere nettleksikon en sine konkurrenter. De er dessuten svært raske på oppdateringer (raskere en sine konkurrenter) i sanntid ved store endringer i verden.

Nedenfor har jeg listet opp fire nyttige kriterier (TONE  - Prinsippet) du kan bruke for å vurdere informasjon: uansett om du skal skrive en oppgave, fremme påstander, presentere saker i media o.l.  

Troverdighet
Objektivitet
Nøyaktighet
Egnethet Kilde: NTNU

Andre linker:

Amatørenes inntogsmarsj
Encyclopedia Britannica - Fungerer fortsatt og var en av de store. Tar seg betalt for premium medlemskap. Til ordinære søk fungerer det.
Store Norske Leksikon - Er revitalisert og lever videre. Fungerer godt
Wikipedia.org - Det suverent største.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar