Ny forskrift om kosttilskudd og naturlegemidler innført

Fra 1. mars må alle påstander om ernæringseffekter og/eller helseeffekter ved kosttilskudd og naturlegemidler kunne dokumenteres i forordning (EF) nr. 1924/2006 og 109/2008 impementert i; Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. Dette er i tråd med nye EU-direktiver; DIRECTIVE 2004/24/EC (og ble innført i 2004 (med noen års overgangsvilkår for blant annet Norge)som trer i kraft for fullt fra 1 mai 2011.

monyDe skandinaviske land blant annet Norge har hatt overgangsordninger som du kan lese om her. Så dette direktivet er allerede en realitet, så det vil i praksis si at alternativ bransjen har hatt en del år på seg til å tilpasse seg nye regler. Vi hører klagesangen fra alternative og fra enkelte produsenter/forhandlere, som mener at kravene til helsepåstander er mye strengere enn det legemiddelbransjen må forholde seg til. Det er det ikke! De klages også over at det er alt for dyrt å utarbeide dokumentasjon. Jaha, ok det er selvfølgelig dyrt å bevise at noe virker, men hvorfor skal det være lavere krav til natur/alternativpreparater en for medisiner? Plantebaserte produkter som ikke blir klassifisert som legemidler etter det nye direktivet og etter den nye, EU-tilpassede legemiddelloven, vil fortsatt være å betrakte som naturmidler og være forvaltningsmessig tillagt Mattilsynet. Så om dette vil få så stor effekt her hjemme er ikke sant. Det enkleste (og smarteste) produsenter av ulike natur/kosttilskudd kan gjøre er å la være å påstå at produkter og preparater har helseeffekt hvis det ikke har det. De kan nøye seg med å dokumentere selve innholdet (som de må gjøre i dag) Mener de at preparater har påvisbare helseeffekter, så er det bare å vise akkurat det i form av skikkelig dokumentasjon, verre er det ikke)

Fra Mattilsynets nettsider:

Påstandsforordningen harmoniserer regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler i EU-området. Med ikrafttredelsen av forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler blir regelverket også gjeldende i Norge. Påstandsforordningen er oppbygd på en måte som forutsetter en fortsatt regelverksutvikling med grunnlag i hovedforordningen. Det er flere elementer i regelverket som fortsatt mangler, bl.a. fastsettelse av ernæringsprofiler og liste over tillatte helsepåstander.

Formålet med påstandsforordningen er å skaffe et høyt forbrukerbeskyttelsesnivå og hindre at merking av næringsmidler villeder forbruker. Forordningen skal sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende og ivareta rettferdig konkurranse innenfor næringsmiddelindustrien.

Bruk av ernærings- og helsepåstander er fortsatt frivillig ved merking, presentasjon eller reklame, men dersom påstander brukes i kommersielle meddelelser, må de være i overensstemmelse med påstandsforordningen. Forordningen gjelder imidlertid ikke for påstander i ikke-kommersielle meddelelser, for eksempel kostholdsråd fra offentlige myndigheter.

Ernærings- og helsepåstander

En ernæringspåstand
er enhver merking, budskap eller fremstilling som angir, indikerer eller antyder at en matvare har særlige positive egenskaper på grunn av energi, næringsstoffer eller andre stoffer.

Tillatte ernæringspåstander fremgår av vedlegget til påstandsforordningen, for eksempel ”energiredusert”, ”uten tilsatt sukker”, ”høyt fiberinnhold”.

En helsepåstand er enhver påstand som angir, indikerer eller antyder at det er sammenheng mellom en matvare, en matvaregruppe eller en av matvarens bestanddeler og helse. Forordningen skiller mellom forskjellige typer helsepåstander.

Helsepåstander må være godkjent før de kan benyttes. Alle godkjente helsepåstander kan benyttes av andre virksomheter i samsvar med de vilkår som fremgår av beslutningen, med unntak av de tilfellene hvor det gis aksept for at vitenskapelig dokumentasjon behandles fortrolig og den aktuelle påstanden på den måten reserveres kun for bruk av søkeren. Medisinske påstander er ikke tillatt brukt på næringsmidler. Kilde

Det hagler allerede med tullete påstander at Big Pharma gjør livet surt for alle “lysarbeiderne” som selger de rene, gode, edle og naturlige produktene og det er bare vår uvitenhet og hjernevasken som gjør at vi ikke har fått øynene opp for alle de fantastiske alternativ preparatene. Noe kan sikkert være bra for oss, men det er en uoversiktlig jungel der ute hvor det florer med påstander, nettopp for at de frem til nå har unnlatt å dokumentere eventuelle ernærings og helseeffekt og gitt blanke blaffen i kontroller fra Mattilsynet og Legemiddelverket og bare behendig byttet navn og innpakning på produkter når det blir litt varmt rundt øra, noe denne artikelen viser; Dagbladet.no – Farlig bløff om naturmidler.

Noen myter om alternative medisiner.

Det snakkes mye om urtemedisiner. Ja vi kan trygt si at en overveiende del av medisinen vi ser i dag kommer fra planteriket. I USA regner man med at rundt 70% av alle nye medisiner utviklet de siste 25 år har sitt utspring i planteriket. Selv cellegift mot ulike kreftformer er i utgangspunktet fra naturen. Det går vel en del vitser rundt om at all medisin som ikke virker er å anse som alternativt. Jo det er noe i det, men noen svært viktige nyanseringer kan sikkert være på sin plass.
En del urtepreparater/urtemedisiner i ren form og sin rene form, av rå plantedeler, ekstrakter eller pulver vil kanskje ha en effekt på ulike lidelser. Grunnen til at vi allikevel kaller det alternativt er at det mangler strukturert og skikkelig testing. Det er nettopp det vanlig medisin må gjennomgå før det slippes på markedet. Det kan være stoffer her som kurrer en lidelse, men som kan føre til regelrett forgifting fordi man ikke har tatt ut de aktive stoffene og fjernet et uttal av andre stoffer som kan være livsfarlige for oss. En vet heller ikke hva som er den riktige doseringen, noe som må testes nøye. Dessuten vet man lite av selve fremstillingen av naturpreparatet og det kan faktisk ha sneket seg med farlige stoffer og bakterier fordi man har ingen kontroll på hvordan de fremstilles. Det kan være hygiene og andre faktorer som man ikke har muligheter til å kontrollere. Uten testing kan en heller ikke si at det virker som det loves, det kan være bivirkninger man ikke kan si noe om. Derfor er det og blir det å anse som alternativ medisin så lenge de ikke omfattes av grundig testing.

Til slutt

Får innføringen av forskriften store konsekvenser her i landet? Ikke noe særlig, da mange av de urter som det diskuteres om i Europa  allerede er klassifisert som Legemiddel her til lands. Forøvrig kan en del ha glede av å lese hva Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon sier om saken. De er en smule mer nyansert en det en del alternative er i denne saken.

Uansett tror jeg Mattilsynet og Legemiddelverket får nok å gjøre fremover uansett med kontroller. Forresten, ja du kan ha din lille urtehage,  og selvfølgelig blir det ikke restriksjoner på å kjøpe grønnsaker i butikken som enkelte har fått for seg.   


Kilder:

Gunnar Tjomlid - unfiltered perceptionHva er alternativ medisin
Wikipedia.org – Plantelegemiddel
Eur Lex
Mattilsynet - Ny forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler er trådt i kraft
Lovdata - Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler
Lovdata - Forskriften finner du her
Mattilsynet - Oversikt over overgangsordningene kan du lese her. (pdf)
Dagbladet.no – Farlig bløff om naturmidler
VG – Helse - Tok kinesisk urtemedisin - må bytte nyre
Dinside.no - Advarer mot livsfarlig kosttilskudd
Dinside.no - Advarer mot giftig kosttilskudd
VG.no/helse - Dette møter dødssyke kreftpasienter på alternativmarkedet


Fra tidligere blogginnlegg
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt

Religiøs ekstremisme i vår egen bakgård.

Det er mye fokus på fundamentalisme og ekstremisme. Hvordan står det til i vår egen bakgård, hva med vår egen religion kristendommen og dets avskygninger? Er våre kristne verdier av det inkluderende og tolerante slaget? Nei, en kan vel trygt si at det er det ikke. Vi har en mer pragmatisk kristendom her hjemme, men vi har anstrøk av fanatisme også her for ikke å snakke om i USA hvor ytterpunktene er svært så synlige.

Viste du at det finnes over 30.000 kristne trossamfunn (konfesjoner) i hele verden. Bare i USA er det ca 5000 (noen av de er rimelig ekstreme). Hva betyr dette, jo at det finnes noe sånt som 30.000 ulike tolkninger av Bibelen som en da mener er såpass unike at de må vernes med et eget trossamfunn(gren av kristendommen) for å verne om sin egen unike tolkning av bibelen.

Da er nok ikke ”guds ord” så tydelig som kristne liker å innbille seg og oss. Så å bruke etiske prinsipper fra bibelen som kilde til livsvisdom er ikke helt enkelt. I så fall hvilken konfesjon skal en da legge til grunn?

Kanskje det ikke er så rart at det er mye religiøs betinget uro og konflikter i verden?

Religiøs ekstremisme

Det snakkes mye om angst. Kan denne angsten mange føler skape ekstremisme? En studie fra York University i Toronto antyder noen svar (hentet fra forsking.no)

– Resultatene våre antyder at vågale, men utsatte personer tenderer mot idealistiske og religiøse ekstremer som avlastning for angst, sier Ian McGregor, professor i psykologi og hovedansvarlig for studien, i en pressemelding fra universitetet.

Religion gir avlastning

Sterk tro kan gi ro i sjelen, og dermed dempe følelsen av angst. Disse situasjonene har altså ikke i utgangspunktet noe å gjøre med religion i seg selv, men førte allikevel til i sterkere overbevisning og større villighet til å forsvare religionen.
Forklaringen på hvorfor stress kan gjøre oss mer religiøse finner vi i en mekanisme kalt ”reactive approach mechanism”, eller RAM, mener de canadiske forskerne. Les resten av artikkel her


La oss se på noen ekstreme dokumentarer som etter mitt syn er et skremmende vitnesbyrd om ekstremisme kan ha gode kår uansett hvor i verden vi er. Amerikanenerne kritiserer ofte islamistisk fundamentalisme og har gjort det til en fanesak i “kampen mot terror krig” som i praksis på mange måter er en kamp mot islam litt tabloid sagt. Hvordan står det til i egen bakgård? Dokumentarer jeg linker opp under er noen år gamle (2007 og 2006), men det er ikke mye som har endret seg nevneverdig siden de ble lansert. Den første dokumentaren her så jeg selv for et par uker siden på TV (husker ikke kanalen i farten) Det er rystende og trist. Den andre Jesus Camp så jeg for halvannet år siden. Jeg ble ganske sint og oppgitt.  

Dokumentarer fra ”helvete 1”

250px-The_Most_Hated_Family_in_AmericaThe most hated family in America", av og med Louis Theroux. Den er fra 2007, men like aktuell I dag Dokumentaren jeg linket til (samt dens oppfølger) viser denne ekstreme atferden ganske godt. Louis Theroux fanger en nerve i dokumentarer. De ​protesterer i begravelser av amerikanske militære drept i aksjon med skilt som viser tekst som "Gud hater homofile” (fags) og "Takk Gud for døde soldater”. De oppfører seg helt hinsides, men legg merke til at de gjør så godt de kan for å dempe og glemme sine egne følelser overfor hverandre. Den ekstreme atferden de utviser fungerer som masker å skjule seg bak. Snakker vi om en form for dissosiativ lidelse her?

The most hated family in America del 1
 
The most hated family in America del 2

 

Del 3 Del 4
Del 5 Del 6
Del 7 Finner ikke del 8 på youtube. Forsøk: http://topdocumentryfilms.com/the-most-hated-family-in-america/

 

Dokumentarer fra ”helvete 2”

220px-Jesus_CampJesus Camp fra 2006 amerikansk dokumentar regissert av Rachel Grady og Heidi Ewing om en karismatisk sommerleir der barn tilbringer sommerne og lærer at de kan "ta tilbake Amerika for kristus. Det var en rystende dokumentar som viser indoktrineringen som skjer av barn i den konservative religiøse delen av USA. Hvordan står det til i egen bakgård? Dokumentarer som dette lover ikke godt for USA sin fremtid hvis dette er holdninger som vinner frem. Det er mange forklaringer til at ekstremisme vinner terreng. Vi ser en radikalisering med religiøs kontekst over hele verden. Jeg anbefaler folk på det sterkeste å se denne dokumentaren, uansett hva du tror eller ikke tror på. Denne typen ekstremisme er noe vi sammen burde kjempe mot. 

Et sammendrag av selve filmen på ca 10 min for deg som ikke har tid til å se hele filmen. Den gir deg en grei oversikt. Hold deg fast!

Hele filmen finner du her. Den er sjokkerende og jeg kjenner jeg blir en smule forbannet.

Her hjemme er det neppe så ekstremt, men jeg ser tendenser. Noe som irriterer meg en smule er at Jehovas vitne har vært på døra her minst 4 ganger i vårs allerede. Jeg ber de pent om at dette er ikke stedet å predike gud og hans godhet. Men, ok kanskje jeg skule bedt de inn og vist de begge dokumentarer? Eller kanskje ikke, de kunne få ideer som kanskje ikke er tilsiktet.


Kilder:

- wikipedia.org
- Topdocumentaryfilms
- Forskning.no - Angst kan skape ekstremisme