Hatets og idiotiens retorikk

I kjølvannet av tragedien 22.07.11 har det dukket opp mye grums og faktisk en del hat. Ytringer av det mer ekstreme slaget og ytringer som en kan klassifisere som motbydelige, taktløse, samt en kategori jeg vil kalle tragikomisk. I klassen for motbydelig, taktløs og tragikomisk finner vi nyhetsspeilet.no. Her blandes hoggorm og geit av ufologi, dommedag via planeter som ingen ser, hemmelig forbund av eliter i dress sammen som sammen med aliens arbeider jevnt og trutt med å legge planer om å ta kål på verden, merkelige kosmologier sammen med Noen spørsmål om holocaust, antisemittisme, Illuminati drepte Michael Jackson, pseudovitenskap, Japan truet med jordskjelv av NWO, fornektelse av Hiv -  Aids. Jens Stoltenberg er en biorobot,  samt at månen er en kampplanet. Nyhetsspeilet er Norges svar på «dum dummere versjonen av Wikileaks».

I forbindelsen med tragedien den 22.07.2011 har nyhetspeilet kommet med en håndfull artikler, hvor de i en av artiklene mener at Stoltenberg og regjeringen sto bak bomben og Utøya massakren. I samme åndedrag flesket de til og med påstander hvor det også antydes at den Israelske etterretningsorganisasjonen Mossad kunne stå bak. I tillegg en rekke andre mer eller mindre virkelighetsflyktende påstander i påfølgende artikler. Noen av artiklene er moderert noe i ettertid. Som om ikke artiklene inne på Nys er grisete nok, så er kommentarfeltene et trist skue når vi ser slikt som dette;

clip_image001[1]

Samt fra Facebook;

clip_image004[1]

clip_image002[1]

Dette er å dra en hver fornuftig debatt ned i søla. Låser man all kritisk tenking inn i et skap og produserer konklusjoner først, for så å lete etter små spor som kan støtte opp om ens egen forskrudde teori, havner man fort på ville veier. Nyhetsspeilet malte seg inn i et hjørne i den grad det var smakløst i det hele tatt å påstå regjeringen skulle ha noe med tragedien å gjøre, samt jeg syns det er respektløst overfor etterlatte. Men hvor alvorlig skal en ta de? Jo vi bør ta de på alvor, men vi må også ha evnen til å se det absurde i en del påstander som ikke bare handler om radikaliserte meninger, men at enkelte faktisk har en del kognitive utfordringer rent psykisk.

Torgrim Eggen som på Facebook sidene til ingen liker å bli lurt den 27.07 kom med noen betraktinger som er ganske treffende.

clip_image006[1]

clip_image008[1]

Jeg har stort sett vært innom nyhetspeilet noen ganger denne uken og at nye konspirasjoner oppstår live er helt sikkert. Kommentarfelter er fulle av mer eller mindre virkelighetsfjerne innlegg av denne sorten;

clip_image010[1]

clip_image012

clip_image014

Nyhetsspeilet.no 4

Dette er bare et ørlite utvalg av den «ideologiske frijazzen» som foregår på Nyhetsspeilet.  Konspirasjonskreatørene flykter inn i det jeg kaller en slags kollektive psykose tilstand, der flere i felleskap kan dyrke frykten og paranoiaen i kultlignende felleskap. Der kan en kreerer felles fiender, fiendebilder det er lett å holde styr på.  Når vi ser på retorikken som er i bruk på Nys er det i all overveiende grad over grensen til paranoide fantasier og ekstrem virkelighetsflukt.

Uansett skal vi ikke avise Nyhetsspeilet som bare «rablerier», selv om mye av det de skriver er nettopp det. Noen av artikkelforfatterne blant annet på Nyhetsspeilet skriver artikler og essays som tilsynelatende presenterer et alternativt syn på verden. Dessverre når en begynner å pirke i materien så bærer det preg av ekstrem retorikk hvor negative, pessimistiske, angstdrevne forestillinger om samfunnets utvikling får rotfeste. Det er også viktig å mane frem ”skyldige” i for all elendigheten vi opplever. Fokuset blir skjulte eliter/aliens Illuminati og en slags verdens skyggeregjering kalt; New World Order (NWO) som beskyldes for å legge multilayerplaner av ondskap 365 dager i året, år etter år. følge disse «velinformerte» konspirasjonsonanistene er vår regjering og politiske elite lakeeier for denne verdensomspennende ”skyggeregjering, et slags avdelingskontor i tønt og faenskap. Sukk*.

De kan stort sett putte inn hva som helst av forskrudde perspektiver i sine artikler. Nyhetsspeilet har kjørt klinkokkusen sin så langt ut at deres eget mantra om å være et alternativ og et korrektiv til mainstream media er å anse som en gedigen spøk. De sosialbudsjettfinansierte skribentene forsøker etter beste evne å fremstå som premissleverandører av sober samfunnskritikk som er «avslørende» og banebrytende, men resultatet er at en tiltrekker seg mennesker i sine kommentarfelter som ikke akkurat er plaget av særlig relevant kontakt med virkeligheten.

Det å ha en mentalt god helse handler jo om at vi kan forholde oss til flere perspektiver på en gang. Mennesker som har psykiske lidelser i ulik grad sitter ofte fast i feiltolkninger av seg selv og situasjonen rundt seg. Det er ikke dermed sagt at en er psykisk syk for å ha en snever verdensanskuelse, men når mennesker har surra seg rundt en ideologi og har absurde forestillinger om verden som avviker kraftig fra virkeligheten, og i tillegg nekter å revurdere sine oppfattelser, eller underkaste sine egne synspunkter et (ørlite) kritisk blikk, gjør meg en smule bekymret.

Nyhetsspeilet er kanskje ikke det mest ekstreme konspirasjonsnettstedet i den store sammenhengen, men de har en del antisemittiske og rasistiske uttalelser og artikler som er ufyselige. En del av “klientellet” inne på NyS er svært ivrige i kommentarfelter på Dagbladet, Aftenpostens Vg og Hegnar Online m.m. Det gjelder nok anonyme «mikke mus» profiler fra andre enda mer radikale nettsteder for så vidt. Så langt har vel avisens redaktører toet sine hender og levd i den tro at meningsytringer under artikler og på egne forum ikke skal underlegges redaksjonell kontroll.

Hvorfor har jeg trukket frem Nyhetsspeilet? Det er et miljø som er ganske synlig. Ikke minst gjennom det alternative miljøet her hjemme som jeg har fulgt noen år. Sammensausingen av konspirasjonsmiljøene og det mer frittflytende alternativmiljøet (mer åndelig orienterte) er noe som har ridd alternativbevegelsen i lang tid. Det gjør at en får ytterligere kritisk lys, et lys den sikkert kunne klart seg uten. En del profiler fra Nyhetsspeilet frekventerer alternative forum jevnlig og vise versa. Ikke så rart da bindingene mellom (åndelig orienterte)alternative og konspirasjonsdelen av bevegelsen er tett sammenvevd. Nyhetsspeilet er «alternativbevegelsens onde fetter du helst ikke ber i selskap».

Nå skal det sies at deler av det alternative med forumet til alternativ nettverk har gått ut og tatt sterk avstand fra en del ufyselige kommentarer fra nyhetsspeilet som lanserer en rekke påstander og usmakelige artikler i forbindelse med tragedien 22.07.2010. Redaktørene i alternativ nettverk har også slettet en del grupper og diskusjoner på sitt forum som er linket opp mot nyhetsspeilets syn. Det skal uansett bli interessant å se om redaktører og moderatorer på alternativ nettverk er like konsekvente fremover, siden det er en del alternative orienterte mennesker og ikke minst deltakere på ulike alternative forumdeltakere som sympatiserer med Nyhetsspeilets ideologi. Det ligger nok forumdeltakere «på været» og observerer om dette var en refleksbevegelse utløst av tragedien den 22.7 eller om dette er holdninger et av Norges største alternative forum faktisk ønsker å ta et oppgjør med.  Ut fra det jeg har observert så langt, er nok det nok innført en strammere regi over hva som er godtatt inne på Alternativ nettverks forum.


Hvor går veien videre? 

Forum som; Antijihad Norge, JihadWatch og Gates of Vienna samt nordisk.nu er steder hvor høyrenasjonalisme, fremmedhat, antisemittisme, antiislamisme er sentrale. Her hjemme har document.no vært i søkelyset i forbindelse med ABB aktiviteter. Dette er nok nettsteder og forum som vil få mer fokus fremover.

På egne fora finner ekstremister støtte for sine holdninger og det blir på mange måter en slags normalitet for selv de mest absurde meninger.

Jeg ser Per Edgar Kokkvold tar til orde for å synliggjøre ekstremistenes synspunkter i større grad.

«Det er viktig at de som føler uro over samfunnsutviklingen får sette ord på det. Jeg tror det er farlig å la ekstreme meninger ligge og murre på nettsteder utenfor den allmenne offentligheten, da kan det fort koke over. Dette påpekte også ytringsfrihetskommisjonen, sier Kokkvold til Aftenposten.no.»

Frem til nå er dessverre noen av nettavisenes kommentarer under ulike artikler fremstått som det galehus av mennesker som «lufter sine psykoser»  i det offentlige rom. Uansett så kreves det en smule ressurser å overvåke at kommentarfelter ikke blir et galehus. Det tas til orde for at en må registrere seg for å delta i debatter på store fora/kommentere artikler i nettavisene.

Det jeg har en smule problemer med argumentene for å fravike anonymitetsprinsippet som en del nå gjør. Jeg vil minne om at i 2009 uttalte personvernkommisjonen i en Stortingsmelding følgende;

«Etter Personvernkommisjonens oppfatning er retten til å ytre seg anonymt både en personvernrettighet og en rettighet knyttet til ytringsfrihet, og derfor særdeles viktig å bevare. Samtidig er det ingen tvil om at retten til å være anonym også utfordrer personvernet, blant annet ved at ærekrenkelser og brudd på privatlivets fred spres anonymt på Internett.»

Hva med varslere? Vi vet at ansatte i blant annet kommunal sektor kan ha rigide regler for å ytre seg til media. Skal en begynne med unntak for noen, mens andre må registre seg? Hvor skal en sette grensen? Det er nærmest håpløst.

Retten til anonymitet på debatter er behandlet av Personvernkommisjonen som blant annet henviser til Europarådets erklæring om kommunikasjonsfrihet på nett:

«Prinsipp 7: Anonymitet: For å sikre vern mot direktekoblet overvåking og for å fremme friheten til å uttrykke informasjon og ideer bør medlemsstatene respektere Internett-brukernes ønske om å ikke avsløre sin identitet,» slår Europarådet fast» .

Akkurat nå ser det ut som redaksjonene i de store avisene har fått litt panikk og ivrer for å innføre strengere regler for ytringer under artikler og strammer inn kommentarpraksisen og er mer aktive på egne forum. Vi skal uansett være litt obs på at å innføre en form for registrering for å delta og kommentere artikler og debatter ikke er noen garanti for at debattene blir noe sunnere. Jeg er ikke så sikker på at mennesker med ekstreme synspunkter er så fryktelig interessert i å delta i større fora for å få nødvendig motstand. Spesielt ikke hvis de må registrere seg og fremstå med sine navn. Vi snakker ofte om mennesker som i stor grad allerede har lullet seg kraftig inn i en ideologisk retning og vil oppleve som et slags «mainstream press» som bare forsterker ens egen overbevisning om at de har rett, og vi feil. Forsøk på å si de i mot blir ofte møtt med bekreftelser (i sine egne hoder) på at de er hatet, foraktet, sett ned på og en tilbaketrekning til mer lukkede fora kan bli resultatet, enten vi liker det ikke. Når vi ser uttalelser som dette, så tror jeg det blir utfordrende med å få til sober debatt, og det understreker bare det jeg sier at dette er mennesker som allerede har gjødslet sin ideologi kraftig og demoniserer meningsmotstandere som «ormeyngel» og det som verre er, så kan dette bli en vanskelig balansegang. Å møte denne type debattanter krever mye energi og ikke minst tid.

Jeg tror vi må «lande litt først» før vi blir overivrige etter å lage regler for hvordan ytringer skal fremstå. Uansett ønsker jeg redaksjonene i de store avisene blir litt mer våkne og litt mer konsekvent i å luke ut profiler som helt åpenbart fremstår som sjikane, samt fjerne ytringer som kan rammes staffeloven. De bør lage mer klare kjøreregler for hva som er akseptabel oppførsel. Det bør være romslige debattregler, og håndheves konsekvent ved regelbrudd. Akkurat nå har de fleste avisredaksjoner kjørt bremsepedalen i bånn og kvalt mye av debatten, samt at forum er stengt(aftenposten). Det er en naturlig reaksjon i lys av hendelsene og at folk må få sørge og summe seg litt. Jeg håper uansett at det ikke blir lenge til at artikler kan kommenteres og at forum åpens igjen, for debatt er viktig og vil være en viktig ventil i tiden som kommer.  

Hva med redaktøransvaret for de som driver mer ekstreme forum? Deres jobb bør også være å få deltakere på forum til å tenke igjennom sine innlegg og hvordan de velger å fronte sine saker. Vel, jeg er ikke særlig optimistisk i den grad jeg ser at det er i mange tilfeller nettopp er redaktører av ekstreme forum som ofte er premissleverandører for ekstreme tanker og meninger. I desember 2010 presenterte regjeringen en handlingsplan for å forbygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan hentes frem, og er vel mer aktuell en noen gang vil jeg mene. Det kan vel også hende at denne revideres noe i løpet av året. Fokuset så langt har vært innrettet mot innvandrermiljøer og deres «eventuelle lysskye aktiviteter» . Men, hva gjør vi ikke for å «male muslimene på veggen» .

Uansett så håper jeg ikke nå at å debattere kontroversielle temaer som innvandring og integrering blir å anse som ekstremisme i seg selv. Det er debatter som vi bør ta. Det er den radikale, rabiate delen av denne type debatter som kan være potensielt farlig. Jeg håper også at innvandrermiljøene selv engasjerer enda sterkere i debatter som omfatter vårt samfunn.

Det er legitimt å være samfunnskritisk og det er nødvendig og et sunnhetstrekk at mange mennesker engasjerer seg. Det er en viktig bærebjelke i et demokrati som vårt. Den forsøplingen av samfunnskritikken som en del av disse radikale konspirasjonstankesmiene står for må få noen følger fremover, jeg kan ikke skjønne annet. Hva slags konsekvenser er jeg ikke sikker på. Jeg tror vi trenger litt tid på å summe oss. Etter 22.07.2011 blir ikke Norge det samme.


Noen artikler, oppdatert:

Dagbladet - Konspiranoia etter 22. juli
Dagbladet - Det er ideologiene som gjør terror mulig
Dagsavisen – nye meninger - Gettoene på internett
Øyvind Strømmens  - Hatet på nettet. Nokre norske døme.
Samtiden – (PDF) - De Usynlige terroristene
Aftenposten - Stoppet debatt på nett etter terror
NRK Nyheter - Vil bevare anonyme nettdebatter
NRK Nyheter – Holdningene er ikke belyst godt nok
Dagens IT - Mener flere må delta i ekstreme debatter
Utopisk Realisme – TERRORENS RETORIKK: Analyse av Anders Behring Breiviks tenkning, og de siste dagers hendelser

Skyggesiden – Skyggesiden.com
Leter du etter mystiske/obskure internettsider? Skyggesiden har en rekke linker til ulike sider innenfor F.eks. konspirasjonsteorier, sektsider og alternativ medisinsider, samt mye annet. Den er neppe uttømmende, men har mange gode linker.


Relateterte bloggposter:

22.07.2011 - Tragedien som rammet oss
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati» for folk flest?

Fakta og faktagrafikk om vaksiner

Oppdatert 10.12.2016
V
aksinering er et av de mest vellykkede folkehelseprosjekter gjennom historien. På verdensbasis er barnedødeligheten kraftig redusert takke være effektive vaksineprogrammer.

The history of vaccines er en av de beste stedene hvor du kan se hva vaksiner betyr for folkehelsen. Nettstedet er bygd opp en informativ og pedagogisk måte. De som står bak nettstedet er The College of Physicians of Philadelphia

The College of Physicians of Philadelphia ble etablert i 1787, for å fremme vitenskap og medisin. De har en rekke artikler og interaktive modeller, som viser hva slags medisinske utfordringer vi har stått overfor gjennom historien. Ikke minst hvordan vi har lært oss å bekjempe farlige sykdommer.

Den korte filmen under laget av Killer Infographics forteller kort og konsist om vaksinens historie.


Ønsker du en mer grundig gjennomgang anbefaler jeg at du kjører igjennom History of vaccines – timelines hvor du kan få frem mer detaljert info.  

Infografen under gir en tidslinje om viktige vaksiner gjennom tidene.

vaccines-some-key-developments-and-pioneers_5029142542bd6 
http://visual.ly/vaccines-some-key-developments-and-pioneers -


Grafikken under viser at dersom alle barn ble vaksinert med eksisterende vaksiner (som vist i grafen) ville vi i 2020 spare nesten 25 millioner liv. Det viser hvor viktig vaksinering er for folkehelsen globalt.

original
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/22/vaccines-for-children-unicef-infographic_n_5192839.html


Fører MMR-vaksinen til Autisme?  
Det er få myter som hardere å knekke en påstandene om at MMR-vaksinen fører til Autisme. MMR vaksinen er en immuniserende vaksine mot kusma, meslinger og røde hunder. (Navnet kommer av de engelske navnene på sykdommene: Mumps, measles og rubella) 

Medisinske og vitenskapelige eksperter er enige om konkusjonen som sier at MMR vaksinen ikke er assosiert med autisme.
Immunization Safety Review: Vaccines and Autism.
Vaccines for measles, mumps and rubella in children.

I en av de største undersøkelsene som er utført, hvor 95,000 (hvorav 15 000 uvaksinerte) barn deltok fant man ikke noen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Autism Speaks: No MMR-Autism Link in Large Study of Vaccinated vs. Unvaccinated Kids

Dette støttes også av en rekke andre undersøkelser som er utført gjennom årenes løp. 

More bad science in the service of the discredited idea that vaccines cause autism 

No doubt about it: no link between vaccinations and autism, major study finds 
Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies 
Study of 1.3 Million Kids Reveals Vaccines Aren't Associated with Autism 
It Took Studying 25,782,500 Kids To Begin To Undo The Damage Caused By 1 Doctor 

Jeg har gått grundig igjennom påstandene tidligere: Vaksinemotstandens kyniske ansikt.
Se også: Healthcare-Management-Degree.net

Hvor mange dør blant annet av meslinger hvert år? Tallene i grafen under stemmer godt med hva World Health Organization (WHO) sier om meslinger. Anbefaler også  - Leger uten grenser: Vaksinemangel tar liv i kriser

DontChoosetoRefuse_54ff4a50ce035 
http://visual.ly/dont-choose-refuse


Meslinger (Measles) er en barnesykdom med utslett. Meslinger skyldes meslingevirus, og var før vaksinen ble tatt i bruk på 1980-tallet den alvorligste barnesykdommen

Meslinger er en svært smittsom sykdom og forårsakes av morbillivirus (meslingevirus) som tilhører familien paramyxoviridae. Hva som skjer i kroppen syns jeg infografen under viser på en god måte. 

how-measles-affects-your-body_54d37a96f0092 
http://visual.ly/how-measles-affects-your-body - Published by The Huffington Post


Humant papillomavirus (HPV) vaksinen
 
Humant papillomavirus (HPV) vaksinen er en vaksine som er undersøkt svært nøye før den ble sluppet på markedet i 2006. Vaksinen er godkjent i over 100 land, og det er gitt over 100 millioner vaksinedoser. Tre rapporter: - HPV-vaksinen er trygg.

hpv-cancer-prevention 
http://www.cdc.gov/vaccines/who/teens/infographic/hpv-cancer-prevention.html


I Danmark har 70 prosent av alle kvinner i alderen 12 - 28 år fått HPV-vaksine. Antall tilfeller av kjønnsvorter og celleforandringer blant danske jenter er nå blitt kraftig redusert. 

Tema om vaccination mod livmoderhalskræft
Ingen HPV vaksinerte har utviklet kreft, så vi ser allerede nå effekten av vaksinering. 


Ingen HPV-vaksinerte har fått livmorhalskreft.
Selv etter ni år er det ingen tegn til at nivået av beskyttende antistoffer er blitt vesentlig svekket. 

Vaksinen ser ut til å ha har langvarig effekt. – HPV-vaksinen gir langvarig effekt 

Andre Nyttige linker om HPV:
Cervical cancer vaccine program hailed a success
Dagbladet med en oppsummering om sikkerhet ved HPV-vaksinen:
Lommelegen om HPV-vaksinen
HPV-vaksinen beskytter mot mer enn livmorhalskreft
Klikk.no/helse - 8 myter om vaksiner
Gunnar Tjomlid svar til Charlotte Haug og usikre foreldre
Ta hpv-vaksinen!
Vil gi hpv-vaksine til flere
Kreften som kan forhindresHva er Global Alliance for Vaccination and Immunisation (Gavi)? 
Global Alliance for Vaccination and Immunisation (Gavi) er en internasjonal organisasjon (hovedkontor i Sveits – Geneve) som ble opprettet i 2000 hvor målet var å bedre tilgangen til vaksinering for barn som bor i verdens fattige land. GAVIs mandat er å redde barns liv og å beskytte folks helse gjennom økt tilgang til vaksinering i fattige land. Støtte fra GAVI er søknadsbasert og prioriterer de fattige landene. I dag er 77 land invitert til å søke om finansiell støtte for å styrke vaksineprogrammer og øke vaksinedekningen.

Samarbeidet består av utviklingsland, WHO, UNICEF, Verdensbanken, vaksinasjonsindustrien, forskningsmiljøer samt fler. Microsoft-gründer Bill Gates er blant de mest profilerte giverne. Norge er en av de største bidragsyterne til GAVI og har bidratt med om lag ti prosent av GAVIs budsjett, rundt fem milliarder kroner totalt, fra 2000 til 2013. I 2011 annonserte regjeringen at Norge vil øke sin finansiering til GAVI opp mot én milliard kroner i året frem mot 2015.
Her kan du laste ned en rekke rapporter fra hjemmesidene til GAVI: Gavi Progress reports

GAVI-Pentavalent-Price-Volume_source 
http://www.gavi.org/support/nvs/pentavalent/infographic/


Jeg tror at informasjon til foreldre om viktigheten av å vaksinere seg og sine barn, er det mest fornuftige vi kan gjøre fremover.


Relaterte bloggposter:
Vaksinemotstandens merkelige logikk
Vaksinemotstand - løgn og dårlig kildekritikk.
Vaksinemytene som ikke vil dø
Kjære vaksinemotstander
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Vaksinemotstandens kyniske ansiktNyttig om vaksiner: 
The history of vaccines
The Scientific Method in Vaccine History
Vaccines Save Lives at the Cost of Everyday Splurges
History of Anti-vaccination Movements
The Age-Old Struggle against the Antivaccinationists
Vaksinemotstandernes skitne triks
The anti-immunization crowd clings to well-worn myths. - - - Arm yourself with facts.
The Misinformants: Prominent Voices in the Anti-Vaccine Crusade
Why your unvaccinated kid makes other people sick on
Vaccines and autism and nonsense, oh my!
Vaksinasjon i et utviklingsperspektiv
The history of measles: A scourge for centuries