Hatets og idiotiens retorikk

I kjølvannet av tragedien 22.07.11 har det dukket opp mye grums og faktisk en del hat. Ytringer av det mer ekstreme slaget og ytringer som en kan klassifisere som motbydelige, taktløse, samt en kategori jeg vil kalle tragikomisk. I klassen for motbydelig, taktløs og tragikomisk finner vi nyhetsspeilet.no. Her blandes hoggorm og geit av ufologi, dommedag via planeter som ingen ser, hemmelig forbund av eliter i dress sammen som sammen med aliens arbeider jevnt og trutt med å legge planer om å ta kål på verden, merkelige kosmologier sammen med Noen spørsmål om holocaust, antisemittisme, Illuminati drepte Michael Jackson, pseudovitenskap, Japan truet med jordskjelv av NWO, fornektelse av Hiv -  Aids. Jens Stoltenberg er en biorobot,  samt at månen er en kampplanet. Nyhetsspeilet er Norges svar på «dum dummere versjonen av Wikileaks».

I forbindelsen med tragedien den 22.07.2011 har nyhetspeilet kommet med en håndfull artikler, hvor de i en av artiklene mener at Stoltenberg og regjeringen sto bak bomben og Utøya massakren. I samme åndedrag flesket de til og med påstander hvor det også antydes at den Israelske etterretningsorganisasjonen Mossad kunne stå bak. I tillegg en rekke andre mer eller mindre virkelighetsflyktende påstander i påfølgende artikler. Noen av artiklene er moderert noe i ettertid. Som om ikke artiklene inne på Nys er grisete nok, så er kommentarfeltene et trist skue når vi ser slikt som dette;

clip_image001[1]

Samt fra Facebook;

clip_image004[1]

clip_image002[1]

Dette er å dra en hver fornuftig debatt ned i søla. Låser man all kritisk tenking inn i et skap og produserer konklusjoner først, for så å lete etter små spor som kan støtte opp om ens egen forskrudde teori, havner man fort på ville veier. Nyhetsspeilet malte seg inn i et hjørne i den grad det var smakløst i det hele tatt å påstå regjeringen skulle ha noe med tragedien å gjøre, samt jeg syns det er respektløst overfor etterlatte. Men hvor alvorlig skal en ta de? Jo vi bør ta de på alvor, men vi må også ha evnen til å se det absurde i en del påstander som ikke bare handler om radikaliserte meninger, men at enkelte faktisk har en del kognitive utfordringer rent psykisk.

Torgrim Eggen som på Facebook sidene til ingen liker å bli lurt den 27.07 kom med noen betraktinger som er ganske treffende.

clip_image006[1]

clip_image008[1]

Jeg har stort sett vært innom nyhetspeilet noen ganger denne uken og at nye konspirasjoner oppstår live er helt sikkert. Kommentarfelter er fulle av mer eller mindre virkelighetsfjerne innlegg av denne sorten;

clip_image010[1]

clip_image012

clip_image014

Nyhetsspeilet.no 4

Dette er bare et ørlite utvalg av den «ideologiske frijazzen» som foregår på Nyhetsspeilet.  Konspirasjonskreatørene flykter inn i det jeg kaller en slags kollektive psykose tilstand, der flere i felleskap kan dyrke frykten og paranoiaen i kultlignende felleskap. Der kan en kreerer felles fiender, fiendebilder det er lett å holde styr på.  Når vi ser på retorikken som er i bruk på Nys er det i all overveiende grad over grensen til paranoide fantasier og ekstrem virkelighetsflukt.

Uansett skal vi ikke avise Nyhetsspeilet som bare «rablerier», selv om mye av det de skriver er nettopp det. Noen av artikkelforfatterne blant annet på Nyhetsspeilet skriver artikler og essays som tilsynelatende presenterer et alternativt syn på verden. Dessverre når en begynner å pirke i materien så bærer det preg av ekstrem retorikk hvor negative, pessimistiske, angstdrevne forestillinger om samfunnets utvikling får rotfeste. Det er også viktig å mane frem ”skyldige” i for all elendigheten vi opplever. Fokuset blir skjulte eliter/aliens Illuminati og en slags verdens skyggeregjering kalt; New World Order (NWO) som beskyldes for å legge multilayerplaner av ondskap 365 dager i året, år etter år. følge disse «velinformerte» konspirasjonsonanistene er vår regjering og politiske elite lakeeier for denne verdensomspennende ”skyggeregjering, et slags avdelingskontor i tønt og faenskap. Sukk*.

De kan stort sett putte inn hva som helst av forskrudde perspektiver i sine artikler. Nyhetsspeilet har kjørt klinkokkusen sin så langt ut at deres eget mantra om å være et alternativ og et korrektiv til mainstream media er å anse som en gedigen spøk. De sosialbudsjettfinansierte skribentene forsøker etter beste evne å fremstå som premissleverandører av sober samfunnskritikk som er «avslørende» og banebrytende, men resultatet er at en tiltrekker seg mennesker i sine kommentarfelter som ikke akkurat er plaget av særlig relevant kontakt med virkeligheten.

Det å ha en mentalt god helse handler jo om at vi kan forholde oss til flere perspektiver på en gang. Mennesker som har psykiske lidelser i ulik grad sitter ofte fast i feiltolkninger av seg selv og situasjonen rundt seg. Det er ikke dermed sagt at en er psykisk syk for å ha en snever verdensanskuelse, men når mennesker har surra seg rundt en ideologi og har absurde forestillinger om verden som avviker kraftig fra virkeligheten, og i tillegg nekter å revurdere sine oppfattelser, eller underkaste sine egne synspunkter et (ørlite) kritisk blikk, gjør meg en smule bekymret.

Nyhetsspeilet er kanskje ikke det mest ekstreme konspirasjonsnettstedet i den store sammenhengen, men de har en del antisemittiske og rasistiske uttalelser og artikler som er ufyselige. En del av “klientellet” inne på NyS er svært ivrige i kommentarfelter på Dagbladet, Aftenpostens Vg og Hegnar Online m.m. Det gjelder nok anonyme «mikke mus» profiler fra andre enda mer radikale nettsteder for så vidt. Så langt har vel avisens redaktører toet sine hender og levd i den tro at meningsytringer under artikler og på egne forum ikke skal underlegges redaksjonell kontroll.

Hvorfor har jeg trukket frem Nyhetsspeilet? Det er et miljø som er ganske synlig. Ikke minst gjennom det alternative miljøet her hjemme som jeg har fulgt noen år. Sammensausingen av konspirasjonsmiljøene og det mer frittflytende alternativmiljøet (mer åndelig orienterte) er noe som har ridd alternativbevegelsen i lang tid. Det gjør at en får ytterligere kritisk lys, et lys den sikkert kunne klart seg uten. En del profiler fra Nyhetsspeilet frekventerer alternative forum jevnlig og vise versa. Ikke så rart da bindingene mellom (åndelig orienterte)alternative og konspirasjonsdelen av bevegelsen er tett sammenvevd. Nyhetsspeilet er «alternativbevegelsens onde fetter du helst ikke ber i selskap».

Nå skal det sies at deler av det alternative med forumet til alternativ nettverk har gått ut og tatt sterk avstand fra en del ufyselige kommentarer fra nyhetsspeilet som lanserer en rekke påstander og usmakelige artikler i forbindelse med tragedien 22.07.2010. Redaktørene i alternativ nettverk har også slettet en del grupper og diskusjoner på sitt forum som er linket opp mot nyhetsspeilets syn. Det skal uansett bli interessant å se om redaktører og moderatorer på alternativ nettverk er like konsekvente fremover, siden det er en del alternative orienterte mennesker og ikke minst deltakere på ulike alternative forumdeltakere som sympatiserer med Nyhetsspeilets ideologi. Det ligger nok forumdeltakere «på været» og observerer om dette var en refleksbevegelse utløst av tragedien den 22.7 eller om dette er holdninger et av Norges største alternative forum faktisk ønsker å ta et oppgjør med.  Ut fra det jeg har observert så langt, er nok det nok innført en strammere regi over hva som er godtatt inne på Alternativ nettverks forum.


Hvor går veien videre? 

Forum som; Antijihad Norge, JihadWatch og Gates of Vienna samt nordisk.nu er steder hvor høyrenasjonalisme, fremmedhat, antisemittisme, antiislamisme er sentrale. Her hjemme har document.no vært i søkelyset i forbindelse med ABB aktiviteter. Dette er nok nettsteder og forum som vil få mer fokus fremover.

På egne fora finner ekstremister støtte for sine holdninger og det blir på mange måter en slags normalitet for selv de mest absurde meninger.

Jeg ser Per Edgar Kokkvold tar til orde for å synliggjøre ekstremistenes synspunkter i større grad.

«Det er viktig at de som føler uro over samfunnsutviklingen får sette ord på det. Jeg tror det er farlig å la ekstreme meninger ligge og murre på nettsteder utenfor den allmenne offentligheten, da kan det fort koke over. Dette påpekte også ytringsfrihetskommisjonen, sier Kokkvold til Aftenposten.no.»

Frem til nå er dessverre noen av nettavisenes kommentarer under ulike artikler fremstått som det galehus av mennesker som «lufter sine psykoser»  i det offentlige rom. Uansett så kreves det en smule ressurser å overvåke at kommentarfelter ikke blir et galehus. Det tas til orde for at en må registrere seg for å delta i debatter på store fora/kommentere artikler i nettavisene.

Det jeg har en smule problemer med argumentene for å fravike anonymitetsprinsippet som en del nå gjør. Jeg vil minne om at i 2009 uttalte personvernkommisjonen i en Stortingsmelding følgende;

«Etter Personvernkommisjonens oppfatning er retten til å ytre seg anonymt både en personvernrettighet og en rettighet knyttet til ytringsfrihet, og derfor særdeles viktig å bevare. Samtidig er det ingen tvil om at retten til å være anonym også utfordrer personvernet, blant annet ved at ærekrenkelser og brudd på privatlivets fred spres anonymt på Internett.»

Hva med varslere? Vi vet at ansatte i blant annet kommunal sektor kan ha rigide regler for å ytre seg til media. Skal en begynne med unntak for noen, mens andre må registre seg? Hvor skal en sette grensen? Det er nærmest håpløst.

Retten til anonymitet på debatter er behandlet av Personvernkommisjonen som blant annet henviser til Europarådets erklæring om kommunikasjonsfrihet på nett:

«Prinsipp 7: Anonymitet: For å sikre vern mot direktekoblet overvåking og for å fremme friheten til å uttrykke informasjon og ideer bør medlemsstatene respektere Internett-brukernes ønske om å ikke avsløre sin identitet,» slår Europarådet fast» .

Akkurat nå ser det ut som redaksjonene i de store avisene har fått litt panikk og ivrer for å innføre strengere regler for ytringer under artikler og strammer inn kommentarpraksisen og er mer aktive på egne forum. Vi skal uansett være litt obs på at å innføre en form for registrering for å delta og kommentere artikler og debatter ikke er noen garanti for at debattene blir noe sunnere. Jeg er ikke så sikker på at mennesker med ekstreme synspunkter er så fryktelig interessert i å delta i større fora for å få nødvendig motstand. Spesielt ikke hvis de må registrere seg og fremstå med sine navn. Vi snakker ofte om mennesker som i stor grad allerede har lullet seg kraftig inn i en ideologisk retning og vil oppleve som et slags «mainstream press» som bare forsterker ens egen overbevisning om at de har rett, og vi feil. Forsøk på å si de i mot blir ofte møtt med bekreftelser (i sine egne hoder) på at de er hatet, foraktet, sett ned på og en tilbaketrekning til mer lukkede fora kan bli resultatet, enten vi liker det ikke. Når vi ser uttalelser som dette, så tror jeg det blir utfordrende med å få til sober debatt, og det understreker bare det jeg sier at dette er mennesker som allerede har gjødslet sin ideologi kraftig og demoniserer meningsmotstandere som «ormeyngel» og det som verre er, så kan dette bli en vanskelig balansegang. Å møte denne type debattanter krever mye energi og ikke minst tid.

Jeg tror vi må «lande litt først» før vi blir overivrige etter å lage regler for hvordan ytringer skal fremstå. Uansett ønsker jeg redaksjonene i de store avisene blir litt mer våkne og litt mer konsekvent i å luke ut profiler som helt åpenbart fremstår som sjikane, samt fjerne ytringer som kan rammes staffeloven. De bør lage mer klare kjøreregler for hva som er akseptabel oppførsel. Det bør være romslige debattregler, og håndheves konsekvent ved regelbrudd. Akkurat nå har de fleste avisredaksjoner kjørt bremsepedalen i bånn og kvalt mye av debatten, samt at forum er stengt(aftenposten). Det er en naturlig reaksjon i lys av hendelsene og at folk må få sørge og summe seg litt. Jeg håper uansett at det ikke blir lenge til at artikler kan kommenteres og at forum åpens igjen, for debatt er viktig og vil være en viktig ventil i tiden som kommer.  

Hva med redaktøransvaret for de som driver mer ekstreme forum? Deres jobb bør også være å få deltakere på forum til å tenke igjennom sine innlegg og hvordan de velger å fronte sine saker. Vel, jeg er ikke særlig optimistisk i den grad jeg ser at det er i mange tilfeller nettopp er redaktører av ekstreme forum som ofte er premissleverandører for ekstreme tanker og meninger. I desember 2010 presenterte regjeringen en handlingsplan for å forbygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan hentes frem, og er vel mer aktuell en noen gang vil jeg mene. Det kan vel også hende at denne revideres noe i løpet av året. Fokuset så langt har vært innrettet mot innvandrermiljøer og deres «eventuelle lysskye aktiviteter» . Men, hva gjør vi ikke for å «male muslimene på veggen» .

Uansett så håper jeg ikke nå at å debattere kontroversielle temaer som innvandring og integrering blir å anse som ekstremisme i seg selv. Det er debatter som vi bør ta. Det er den radikale, rabiate delen av denne type debatter som kan være potensielt farlig. Jeg håper også at innvandrermiljøene selv engasjerer enda sterkere i debatter som omfatter vårt samfunn.

Det er legitimt å være samfunnskritisk og det er nødvendig og et sunnhetstrekk at mange mennesker engasjerer seg. Det er en viktig bærebjelke i et demokrati som vårt. Den forsøplingen av samfunnskritikken som en del av disse radikale konspirasjonstankesmiene står for må få noen følger fremover, jeg kan ikke skjønne annet. Hva slags konsekvenser er jeg ikke sikker på. Jeg tror vi trenger litt tid på å summe oss. Etter 22.07.2011 blir ikke Norge det samme.


Noen artikler, oppdatert:

Dagbladet - Konspiranoia etter 22. juli
Dagbladet - Det er ideologiene som gjør terror mulig
Dagsavisen – nye meninger - Gettoene på internett
Øyvind Strømmens  - Hatet på nettet. Nokre norske døme.
Samtiden – (PDF) - De Usynlige terroristene
Aftenposten - Stoppet debatt på nett etter terror
NRK Nyheter - Vil bevare anonyme nettdebatter
NRK Nyheter – Holdningene er ikke belyst godt nok
Dagens IT - Mener flere må delta i ekstreme debatter
Utopisk Realisme – TERRORENS RETORIKK: Analyse av Anders Behring Breiviks tenkning, og de siste dagers hendelser

Skyggesiden – Skyggesiden.com
Leter du etter mystiske/obskure internettsider? Skyggesiden har en rekke linker til ulike sider innenfor F.eks. konspirasjonsteorier, sektsider og alternativ medisinsider, samt mye annet. Den er neppe uttømmende, men har mange gode linker.


Relateterte bloggposter:

22.07.2011 - Tragedien som rammet oss
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati» for folk flest?

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar