Bør det innføres stemmeplikt i Norge?

Demokratiet som styreform er avhengig av deltakelse for å kunne fungere. Det verserer stadige mantraer at politikerne får de velgerne de fortjener, Er nå det så sikkert? I virkeligheten er det motsatt. I et fungerende demokrati som vårt her i den beskyttede utkanten av verden er det slik at velgerne får de politikerne de fortjener. La oss se på kommunevalget 2011. Valgdeltakelse var på 63,8 prosent ved kommunestyrevalget og 59,1 prosent ved fylkestingsvalget.

Årets kommunevalg 2011

I årets kommunevalg kan vi snu litt på tallene å si at hjemmesitterne fikk 36,2% i kommunevalget. Står det respekt av det? Hjemmesitterne/sofavelgerne får selvsagt, uansett utfall av valgene mye bedre utbytte av valget en de faktisk fortjener. Deres rett til å syte og klage (og gud hjelpe meg som denne gruppen kan klage og syte over alt rundt seg en del ganger) blir ivaretatt av oss som faktisk benytter stemmeretten.

sofavelgerJeg vil aldri, og har aldri tatt til orde for at velgerne skal tvinges til å stemme på et bestemt parti, la det være klart. Det finnes en rekke partier i tillegg til de etablerte og kjente partiene å velge mellom. En annen mulighet man har er å etablere sitt eget parti, hvis mangelen på partier er et problem.

Jeg stiller følgende spørsmål; Er det prinsipielt noe i veien for å kreve at folk møter opp og sørger for å bli krysset av i manntallet for sitt oppmøte og stemme(stem gjerne blankt om så) i forhold til kravet om å melde til folkeregisteret hvor du bor eller at du faktisk må levere endringer du har på selvangivelse hvert år? Nei, så langt har ingen har klart å påpeke noen klare prinsipiell forskjell på disse tingene som jeg finner noe særlig vektige.

Internasjonale undersøkelser tyder på at stemmeplikt øker valgdeltakelsen med mellom 5 og 12 prosent. Ordningen øker også tallet på både forkastede og blanke stemmer. I Belgia, Luxemburg, Australia og Hellas (alle med stemmeplikt) ligger tallet på forkastede stemmer på rundt 5 prosent, mens tilsvarende tall for Norge er 0,1 prosent. Stemmeplikt er ikke et nytt fenomen. Liechtenstein (1862), Belgia (1893), Argentina (1914), Luxemburg (1919) og Australia (1924) var blant de første landene i verden som introduserte stemmeplikt. Valgdeltakelsen i Australia er den høyeste i verden og ligger på om lag 95 prosent, samtidig som landet er et av de mest flerkulturelle blant OECD landene med 25 prosent av befolkningen født i utlandet. Det er også stor oppslutning om stemmeplikt i Australia, hvor ordningen får støtte fra 74 prosent av befolkningen. Kilde

Landene hvor stemmeplikt er innført er stabile og utmerket fungerende demokratier. Det er ikke opptog i gatene i de land som har stemmeplikt med krav om å få slippe å stemme.
Jeg ser en del diskusjoner på en del nettsteder at en del mennesker ikke vil stemme. De er så misfornøyde med alt rundt seg at de ikke ser vitsen med å bruke stemmeretten. Er man misfornøyd så er det vel pinadø enda større grunn til å bruke stemmeretten. Å la være å stemme i det hele tatt er latskap og kan tolkes slik at du rett og slett er for og lat og dum, siden du ikke gidder å gå ned til nærmeste stemmelokale.

Dere som ikke gidder å bruke stemmeretten kan hente omadresserings dokumenter og flytte til Nord Korea, Iran, Burma, Somalia og evt andre land hvor ordet demokrati og stemmerett er fremmed ord. Til dere som ikke bruker stemmeretten vil jeg si; God tur, vi har ikke bruk for dere her som et lodd rundt foten mens vi andre i alle fall gjør et minimum for å engasjere oss i egen fremtid.

Vi andre som bruker stemmeretten er nemlig møkka lei all sytingen og all klagingen til de som IKKE deltar med sin stemme, men kun klager og syter på alt de mener er galt, og gud bedre de vet å klage! Er det meningen vi skal ta de på alvor?

Ja det bør innføres stemmeplikt i Norge hvis valgdeltakelsen faller under 70% etter mitt syn. Men, jeg vil gjerne se gjerne se det parti som vil ta den politiske kostnaden det vil være å innføre stemmeplikt. Men, det trengs. Vi er selvgode, og i mange henseende fulle av oss selv. Pytt, vi har jo trukket vinnerloddet i livets lotteri.

Skal en straffe de som ikke stemmer?

Naah, er ikke ute etter å staffe folk direkte. Hvert år får vi tilsendt nye skattekort. Dette kunne stått på skattekortet at ”Brukte ikke sin stemmerett ved kommunevalget 2011”. En del av oss bytter jo arbeidsgiver i ny og ne, og jeg kan ikke se at det skulle medføre noen problemer å fortelle at du faktisk ikke bryr deg om hva som skjer f. eks i din kommune osv… Hva du stemmer er det ikke noen som har noe med, men at du bruker stemmeretten forteller i det minste at du bryr deg en smule om det samfunnet du faktisk er en del av. Mange vil nok mene det er å henge ut folk, og det er opp til en hver å avgi stemme eller ikke. Tja, mulig det, men det blir et paradoks at folk i en rekke land forsvarer sin rett til demokrati ved å kaste diktatorer med makt for å få lov til å være med å bestemme hvem som skal styre len og land, er da vel ikke vårt problem, hæ…? Heia sofapartiet, måtte de få sår i ræva…

2 kommentarer:

Peter sa...

Kveldsåpent på P1, tirsdag 13. september ca. 21:35-21:40 med Hilde Sahl og Eirik Kjos fortjener et gjenhør.
http://nettradio.nrk.no/default.php?kanal=p1

Tor - Jørgen Næss sa...

Hei Petter.
Prøvde å søke etter sendingen du la en ref til. Mulig jeg søker feil, men har du en link til en kopi/reprise av sendingen?

Hilsen Tor-Jørgen

Legg inn en kommentar