Det er i dag 100 år siden Titanic sank

Det er i dag 100 år siden Titanic sank. Et sted mellom 1350 og 1520 mennesker omkom den natten da Titanic kjørte på et isfjell og gikk ned like etter midnatt 15. april i 1912. Kun 705 personer overlevde forliset.

Fra Aftenposten:

«Mer enn 200.000 autentiske dokumenter om Titanic er nå åpent for publikum i en prøveperiode på 14 dager på det britiske nettstedet ancestry.co.uk. Nettstedet som samler historiske familiedokumenter er vanligvis en abonnementstjeneste, men åpner arkivene en kortere periode i forbindelse med at det er 100 år siden Titanic sank den 15. april.»


Fra LiveScience under:

Find out the facts about how the steamship Titanic sank 100 years ago, in this LiveScience infographic.
Source:LiveScience

Titanic by the numbers

Titanic var etter datidens standard det ypperste av det en kunne lage. Det var ikke spart på noe (med unntak av livbåter) Under er en oversikt over skipet.

Kilde: http://visual.ly/titanic-numbersSkipsforlis

Titanic er ikke det skipetet som har forlist gjennom historien. Det har vært mange katastrofer på sjøen, noe oversikten under viser.

 

Kilde: http://visual.ly/lost-sea

Vi er nå 7 milliarder

31. oktober 2011 ble vi 7 milliarder mennesker. Dagbladet hadde en sak om det. Det er lett å tenke på overbefolkning når verdens befolkning har økt så mye og fort som den har gjort. Hva er årsaken til den sterke veksten. For 200 år siden var vi rundt 1 milliard. Hvorfor vokste befolkingen så raskt? Jeg syns denne filmen illustrerer det på en god måte. Et mer rasjonelt jordbruk og bedre helsetjenester gjorde at folk levde lenger, dødelighet gikk ned.
Med en stadig økende befolkning så vil belastninger på jordens globale ressurser strekkes ytterligere.


befolkningsveksten

FNs prognoser tyder verdens befolkning kan treffe en topp på 10,1 milliarder innen 2100, før det avtar. Uansett, eksakte tall er vanskelig å komme med, små variasjoner i fruktbarheten kan bety en befolkning på 15 milliarder ved utgangen av århundret. Det bør også holdningsendringer til.
Vi trenger politikere som våger å ta avgjørelser til beste for planeten vi bor på.
 

 


FNs mennesketeller

Worldometers – Real time world statistcs

Gapminder for a fact-based wordl view 

 

Created by: Masters Degree Online