Vi er nå 7 milliarder

31. oktober 2011 ble vi 7 milliarder mennesker. Dagbladet hadde en sak om det. Det er lett å tenke på overbefolkning når verdens befolkning har økt så mye og fort som den har gjort. Hva er årsaken til den sterke veksten. For 200 år siden var vi rundt 1 milliard. Hvorfor vokste befolkingen så raskt? Jeg syns denne filmen illustrerer det på en god måte. Et mer rasjonelt jordbruk og bedre helsetjenester gjorde at folk levde lenger, dødelighet gikk ned.
Med en stadig økende befolkning så vil belastninger på jordens globale ressurser strekkes ytterligere.


befolkningsveksten

FNs prognoser tyder verdens befolkning kan treffe en topp på 10,1 milliarder innen 2100, før det avtar. Uansett, eksakte tall er vanskelig å komme med, små variasjoner i fruktbarheten kan bety en befolkning på 15 milliarder ved utgangen av århundret. Det bør også holdningsendringer til.
Vi trenger politikere som våger å ta avgjørelser til beste for planeten vi bor på.
 

 


FNs mennesketeller

Worldometers – Real time world statistcs

Gapminder for a fact-based wordl view 

 

Created by: Masters Degree Online

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar