Hallo, det er Holistisk Forbund. Er det mulig å få vern mot kritikk? Ikke det nei, adjø…

I mars 2011 sparket Human Etisk Forbund i gang Ingen Liker Å Bli Lurt- kampanjen. En kampanje mot en hver som utnytter folks tvil, sorg og håp med grunnløse påstander. Det har falt deler av alternativbevegelsen tungt for brystet. Inne på facebook sidene til kampanjen har det vært friske diskusjoner.

Alternative er fryktelig dårlig på diskusjon og kritikk. Kanskje ikke så rart når mantraet er at; alle har sin egen sannhet, og ingen ting er feil, alt er riktig. Denne gangen har de virkelig overgått seg. Holistisk forbund ber staten om beskyttelse mot kritikk.

"Holistisk forbund (HoF) sendte 21. april en offisiell klage på Human-Etisk Forbunds (HEF) kampanje Ingen liker å bli lurt (ILÅBL) til Helse- og omsorgsdepartementet, i tillegg til kopier til flere instanser så som Kulturdepartementets Tros- og livssynspolitisk utvalg (Stålsett-utvalget)." Kilde: Fritanke.no

holilst
Bilde: Takk for hjelpen antivaks

Helt ærlig, dette må være tidenes selvmål fra en livssynsorganisasjon, eller snakker vi om en interesseorganisasjon? Spørsmålet er relevant når vi ser hva Holistisk forbund faktisk skriver i sitt brev. Brevet er underskrevet av blant annet Jostein Odland, som er ritualkoordinator i Holistisk Forbund. Brevet har hans klare ”fingeravtrykk” som jeg kjenner igjen fra debatter han har deltatt i.

La oss se litt på hovedproblemet med brevet, og hvorfor dette er problematisk.

I brevets intro legger en faktisk lista for hva dette dreier seg om. En ønsker myndighetens beskyttelse mot kritikk:

Holistisk-Forbunds-klage

Denne henvendelsen gjelder at vi i Holtisk Forbund ønsker få beskyttet retten til å benytte og utøve alternativ medisin som en del av vårt livssyn og vår trosfrihet, siden Human- Etisk forbund nå lenge har drevet massiv kampanje virksomhet mot mange av våre medlemmer og sentrale deler av vår livssyn.”


Brevet er mildt sagt problematisk. Det er 3 klare problemstillinger:

1. En ønsker å få et slags immunisering for sine meninger. En spør faktisk myndighetene om beskyttelse mot kritikk.

2. En forsøker å definere alternativ behandling som livssyn, noe som er betenkelig og problematisk.

3. Videre hevder HOF at HEF driver kampanje mot mange av våre medlemmer? Nei, kampanjen retter seg ikke mot ”medlemmer” men mot fenomener og påstander. HoF fremstiller seg, kanskje ubevist som et forbund for selgere og utøvere av alternativ behandling som gjør et hjelpeløst forsøk på å få definert alternativ behandling som livssyn.

Videre er brevet en klagesang og henvisninger til menneskerettigheter, demokrati, manglende ydmykhet og påberopelse av livssynsovergrep og diskriminering og at vitenskapen er reduksjonistisk og en rett strek. Joda, dette er kjente toner…

Det jeg reagerer på, er at man ønsker beskyttelse fra myndighetene MOT kritikk. Det andre, som er problematisk er at de forsøker å definere alternativ medisin som livssyn. Det tredje problemet er at HoF i sitt brev faktisk fremstår mer som et forbund for selgere og utøvere av alternativ behandling, ikke som en interesseorganisasjon for åndelige/spirituelle mennesker. Veldig uryddig for å si det pent.

I alternativmiljøet er mantraet at alt er alt lov, ingenting er feil, og alle har sin egen sannhet. Det er ingen grenser for hva man kan tro på. Det er heller ikke noen kriterier for hva som er sant og usant. Vi har alle rett til å tenke og mene hva vi vil, men hvis man får det for seg at egne tanker og meninger ikke skal underlegges noen som helst kritikk, så er vi på ville veier. Alternativmiljøet ikke er vant med kritisk debatt, i motsetning til f.eks kristne. Etter å ha fulgt ILÅBL kampanjen så har jeg sett mye merkelig oppførsel og reaksjoner fra alternative, men akkurat dette brevet er far byond det jeg kunne forestille meg at de kunne finne på i fullt alvor. Å kontakte staten for å få kneblet kritikk er spesielt, veldig spesielt… for å si det pent.

Jeg tror faktisk ikke den mest synlige delen av alternativmiljøet er særlig religiøst eller åndelig orientert når det kommer til stykket, det består først og fremst av kunder og tilbydere av forskjellige typer behandlingsformer, remedier og kurs i ulike valører, som de forsøker etter beste evne å pakke inn i åndelig drakt. Vi er vitne til et ”åndelig kjøpesenter” åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Alternativbevegelsen er svært flinke til å skjule mye av sitt kommersielle krimskrams bak argumenter om tro og livssynsfrihet. Møter de kritikk så angriper du ”livssynet”, i følge alternativlogikken. Etter å ha observert alternativmiljøet en stund så er det her skoen trykker.

Etter det kan lese brevet så mener HOF at homeopati faller inn i en religiøs praksis. For meg virker det som om HOF mener at det er fremmet krav om å forby homeopati. Det er det ikke, men det må faktisk være greit at en er skeptisk til homeopati og vise at det er pseudovitenskap. Problemet med å definere homeopati som ”religiøs praksis” er at hvor skal vi egenlig stoppe? Hva med King Kong doser av C vitamin mot kreft? Hvorfor ikke definere fjolleprodukter som MMS (Miracle Mineral Solution) også kalt Multi Mikrobiell Sanering, som livssyn, det skal etter sigende kurere kreft, Aids helt uten relevant dokumentasjon? Men tror du hardt nok, så funker det vel… Det er denne relativismen som gjør at det faktisk ikke er mulig å ta deler av alternativbevegelsen alvorlig.

Er det statens oppgave å beskytte subjektive, religiøse følelser? Ok, la oss si at det var statens oppgave. Da åpner man for en subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer. Hva om departementene i dette tilfellet faktisk hadde vært enige med HoF, og henvendt seg til HEF og andre som kritiserer det alternative og bedt de å stoppe eller dempe kritikken av alternative miljøer? Grøss og gru. Hva med andre temaer. Det ville blitt et renn på dørene til departementene om å gripe inn mot kritikk i øst og vest. Vi kunne definitivt vinke farvel til sober samfunnsdebatt.

Bare så det er sagt. Jeg er ikke medlem av Human Etisk forbund. Jeg har fulgt Ingen Liker Å Bli Lurt kampanjen siden den startet. Dessverre er kampanjen viktigere en noen gang. Jeg har sett mye merkelig og rabiat oppførsel fra deler av alternativmiljøet, som jeg faktisk har til gode å se i andre livssynsmiljøer. Jeg hadde ikke fantasi nok til å forestille meg at HoF ville sende et brev til flere departementer og be om beskyttelse MOT kritikk. Det er når en blir utsatt for kritikk en viser hva en er lagt av. Det står fryktelig dårlig til i deler av det alternative hva gjelder kritikk og klima for debatt.


Lenker:

Oppslag i HoFs medlemsblad Holisten i mars
Formell klage til det offentlige
Svar fra Human-Etisk Forbund
Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet

Relaterte bloggposter:

Når kommersiell New Age alternativisme forveksles med livssynsfrihet
Den multiresistente New Age bevegelsen.
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt
Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… kokko…
Tricks of the Mind and Science of Scams
Alternativbevegelsens problembarn – Del 1
Alternativbevegelsens problembarn – Del 2

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar