Konspirasjonsklovnene som lekte sannhetskommisjon

Nyhetspeilet er konspirasjonsmiljøets åpne avdeling for konspirasjonsgalskap, fant før sommeren at det må utføres en Bevisanalyse av 22. juli-terroren. (det er et Facebook event, så du må logge inn på FB for å se arrangementet)

Det har vært en knallhard kritikk av politikere, politiet m.m, og rapporten fra 22.juli kommisjonen er knusende i så måte (html-versjonen av rapporten). Har disse konspirasjonsklovnene lest rapporten? Med stor sannsynlighet så har de ikke det. I følge disse heltene er den offisielle versjonen den som inneholder løgner og bortforklaringer. Hvem vet vel dette bedre en gjeng med virkelighetsflyktende konspirasjonsklovner, hvordan det egentlig skjedde, hvem som egenlig sto bak. Når konspirasjonsklovner av dummeste skuffe skal avdekke “beviser” får jeg gåsehud, og vondt i hodet.

Kort om Nyhetsspeilet
Nyhetsspeilet rører rundt med tull om at en skjult verdensregjering styrt av Illuminati, jøder, frimurere og/eller romøgler. Ellers mottar Nyhetsspeilet stadig meldinger fra aliens om ulike versjoner av jordens undergang. Det stopper ikke der - alle mørkemenn som styrer verden forsøker definitivt å ta livet av oss ved hjelp av kommersielle passasjerfly som slipper ut noe disse geniene kaller chemtrails. Det skal etter sigende være en genial måte å redusere verdens befolkning på i følge Nyhetsspeilet. Vi finner også en utpreget vaksinemotsand der som har samme retorikken som Chemtrails, altså veldig greit for å ta livet av oss, i følge … ja, du skjønner tegningen.


Nyhetsspeilet har en viss underholdningsverdi, men det er også en del artikler der inne som oser av antisemittisme og pastoral kristenfundamentalistisk svovelretorikk som er direkte usmakelig. Jeg har ellers beskrevet skrullingfabrikken Nyhetsspeiet her.
in the ass2
En av de toneangivende redaktørene Nyhetsspeilet er så heldig å ha i folden sin er Hans Gaarder. Garder har tidligere skrevet at Jens Stoltenberg er en biorobot, kanskje var angrepene på tvilligtårnene bare filmtriks … I tillegg kaller Gaarder seg for forsker og driver sitt eget lille Institutt for HelseForskning. Artig kar, det skal han ha. Forsker er han ikke.

Egenlig var jeg i tvil om det er riktig å vise frem galskapen som disse folkene holder på med. Nå ble det etter det jeg vet ikke avholdt noe arrangement etter det jeg har fått med meg, men jeg viser allikevel frem en av de lange trådene under som viser hvor langt en dra klinkokosen sin - ut i det åpne rom, uten filter. Noen ganger er det sikkert greit å la de drive med idiotien sin i fred, men akkurat her syns jeg de tråkker over alle støvelskafter. Jeg gjengir de mest outrerte kommentarene. Det er også noen fornuftige røster inne (hvor jeg har sladdet navnene) som forsøker (fånyttes) å bringe inn en smule fornuft i tråden. Du kan følge diskusjonen/analysen disse heltene driver med her. Men la oss for ordens skyld ta en liten titt på hva dette tøvet dreiet seg om.
den 22 juli-2
”Rettssaken etter 22. juli-terroren etterlot en mengde åpne spørsmål, og unnlot å forholde seg til store mengder viktig bevismateriale fra terrordagen 22. juli 2011. Bevismateriale som i stor grad er blitt unndratt offentligheten.
”Nyhetsspeilet.no arrangerer CSI – Crime Scene Investigation – for 22. juli.
Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken.

Både eksplosjonen i regjeringsbygget, forhold vedr massakren på Utøya og de uforklarlig mange sviktene i det statlige beredskapsapparatet nettopp denne dagen vil bli belyst.
Den mangelfulle politi-etterforskningen under ledelse av riksadvokat Tor-Aksel Busch vil også bli gransket.
Annen informasjon av betydning som ikke har vært fremme i media vil også bli presentert.
Entré 100,-/50,- Drop-in.””

Jeg henger meg opp i setningen: ”Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen, og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken”.Gaarder sier følgende:
avlyst 
Jeg vet ikke om det ble noe av bevisanalyseforedraget da heller, men det er nå uansett en blogg undertegnet Gaarder hvor han leker kritiker og CSI teknikker.  Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren. Jeg skal komme tilbake til artikkelen hans ved en senere anledning i en egen oppfølger. Kort fortalt påstår “forskeren” Gaarder blant annet om sirkelformet ”energetisk” mønster var synlig på veggen av høyblokka i eksplosjonsøyeblikket, og at det kom en eksplosjon inne fra selve kunnskapsdepartementet. Dette er noen av de korka påstandene Gaarder kommer med.
Men la oss denne gangen se på galskapen på arrangementsiden, rettere sagt i en egen diskusjon fra mai. Det er noe av det verste jeg har sett på lenge hva gjelder virkelighetsfjerne spekulasjoner.

Galskapen går som følger …
Jeg har tatt med stort sett det meste fra selve diskusjonstråden.  Jeg satt en stund å lurte på om de faktisk forsøkte å lage smakløs ironi av en tragisk hendelse, men så kom jeg på at ironi ikke finnes i deres vokabular, og at de faktisk er så korka og uopplyste som de faktisk fremstiller seg som. Dette er rett og slett tragisk lesing.    
intro galskap
To andre gjerningsmenn på Utøya? Vatikanet står bak? Å lese dette klovneriet gjør meg irritert, men det er greit å vise frem hvor rablende galt dette blir når konspirasjonsklovner fabulerer vilt.
bilde 1-1
Du verden … Eller rettere sagt …jøye meg …
bilde 1-2

bilde 1-3
En MK-ULTRA? Sukk …
For de som ikke vet hva MKULTRA er: MK-ULTRA var et forskningsprogram i regi av CIA i USA. Formålet med programmet var å utvikle nye metoder for bevissthets- og adferdskontroll hos mennesker. Prosjektet ble formelt startet i april 1953 og var en etterfølger til forskningsprogrammene «Bluebird» og «Artichoke», som også var opptatt av bevissthetskontroll. I løpet av programperioden var 80 forskningsinstitusjoner involvert. Programmet ble avsluttet i 1964. En del enkeltprosjekter fortsatte imidlertid også etter den tid. Kilde
Konspirasjonsklovner bruker MK-ULTRA programmet som forklaringer på det meste. Det er forøvrig mye brukt som begrep i konspirasjonsmiljøne i USA.
bilde 1-4
Herre … Vatikanet kontrollerer Mossad? Det var jammen helt nytt for meg. Hvor tar alt våset fra.
bilde 1-5
En Mossad agent på døra  du lizzzom. Du verden …

bilde 1-6
Du verden … folk med Mossad utseende, og PST kontrollert av Vatikanet. Ingen skal beskylde disse folkene for ikke å ha en alternativ virkelighetsforståelse.
 
bilde 1-7
bilde 1-8
bilde 1-9
Det er riktig at det planlegges en dramaserie hvor Norge er okkupert av Russland. Poenget er at disse klovnene tror vi allerede er under russisk innflytelse og at Jens er en Russiske marionett. Det er noe med å skille fantasi og fakta som er problematisk her …

bilde 1-10
Hjelpe meg, dette er virkelig ille.
bilde 1-11
Falske jøder og Jesuitter? Gud bedre … Antisemittismen blomstrer i konspirasjonslandskapet.
bilde 1-12
Tror ikke det. Det er nok heller en del av dere som burde ha gått skolen en gang til. Makan til pølsevev skal en lete lenge etter.
bilde 1-13
bilde 1-14
Nei utrykket Divide et impera er ikke forbudet til Vatikanet. Det er et uttrykk som ble brukt i romersk politikk, lenge før Vatikanet så dagens lys. Kildekritikk har aldri vært disse klovnenes sterke side.  Denne Eric Phelps er en spenstig type som blant annet mener at Vatikanet står bak det meste av verdens spetakkel. 

bilde 1-15
Akkurat, se tilbake på historien. Den finnes ikke på et konspirasjonsnøttested om 9/11, det er helt sikkert.

bilde 1-17
bilde 1-18
bilde 1-19
bilde 1-20
bilde 1-21

bilde 1-22
Er den katolske kirke 4000 år gammel? Nei, det er den ikke Midtgård. I 1054 ble det et skille som oppsto etter at det store skismaet mellom patriarkene i Konstantinopel og Roma, og kirken ble splittet i den katolske og den ortodokse kirke. Mot slutten av det 15. århundre oppsto stridigheter omkring dogmer, tradisjoner og fromhetsliv, senere kjent som reformasjonen.(noe vi har lært om på skolen) Dette førte til at enkelte brøt ut og dannet nye kirker, som særlig fikk stort omfang i Nord-Europa og England.Du kan lese mer om det her

Kjell Erik Midtgård mener at Norge er ledet av pedofile satanister som offrer sine barn? Du bør ta en samtale med de etterlatte og fortelle de akkurat det. Makan!

bilde 1-23
bilde 1-24
Hadde Østegaard og et par andre skikhalser gjort seg en smule flid og drevet litt med det vi andre kaller kildekritikk, så hadde han fått med seg at Høyesterett avsa en kjennelse 26. juni 2012 om dommerforsikringer. Spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi "at retten ikke var lovlig sammensatt" (tvisteloven § 29-21 bokstav b).
Høyesterett kom til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at lagdommeren i saken hadde avgitt dommerforsikring. Høyesterett fastslo at manglende forsikring under ingen omstendighet kan være en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b eller den tilsvarende bestemmelsen i straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3. Kilde:Norges Domstoler

bilde 1-25
bilde 1-26
bilde 1-27
bilde 1-28
bilde 1-29
Øhhmff. Først kommer denne Østegaard med påstander at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler, men overlater til motparten å komme med beviser på at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler. Er det rart de blir omtalt som klovner? Jeg får vondt i hodet av slike folk.
bilde 1-31 
Midtgård skriver blant annet:
Man visste utmerket godt om at stamme Dan bor i Danmark, sammen med Juda stamme som bor på Jylland og navnes "Jyder." I Norge hadde stamme Benjamin og Naftali bosatt seg. Man visste godt om at de man navnet jøder, var khazarer hvis forfedre hadde tatt omendelse til Babylonsk Talmud, som ingenlunde må forveksles med vår abrahamittiske tro fra den Mosaiske tro jesus hadde.”
Dette er slik man bør vise sine barn og si:  “Her kan du se hvordan det går når du ikke følger med på skolen”. Dette er hinsides rør og vrøvl.

bilde 1-32
 
bilde 1-33
bilde 1-34
bilde 1-35
bilde 1-36
bilde 1-37
bilde 1-38
Riksmedia tier? Myndighetene har fått kritikk så hatten passer i denne saken. Ikke minst har 22.juli kommisjonen plassert ansvaret der det hører hjemme. Et sentralt tema er kildekritikk. Å hevde at Nyhetsspeilet er i nærheten av etterrettelig er ikke bare en vits, men absurd.

bilde 1-39
Det er ingen som deler ut blankofullmakter vdr konspirasjonsstempelet. De fleste oppegående mennesker skjønner at det skjer sammensvergelser. I virkelighetens verden de feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som av og til handler galt til feil tid.
Det er ikke det vi snakker om her. Det disse folkene driver med er ren og skjære galskap. De er forbausende lite realpolitisk orienterte, selv på et banalt enkelt nivå. Det er legitimt å være kritisk til myndigheter og politikere, vi burde kanskje være enda mer kritiske en det vi er. Men det er går en grense når en begynner å fabulere og dokumentere idiotiet sitt med Youtube videoer laget av mennesker som er like langt til havs som det disse klovnene er.

Det er noe absurd og totalt uverdig når en drar inn Vatikanet og gud vet hva i denne settingen. Jeg burde vel muligens tatt noen forbehold om at kanskje noen av de jeg omtaler er klin hakkende gale og hører hjemme i psykiatrien, og som burde vernes mot seg selv. Samtidig er det viktig å vise frem tankegodet de bringer med seg, hvordan de resonerer og forsvarer egne absurditeter. Det kastes ut påstander og omkvedet er: “øhhmmff , det er jo bare å tenke selv …øhhmmff og sjekke google …”
bilde 1-39
La det være klart: Dette er klovner i fri dressur, men jeg vil aldri nekte disse menneskene retten til å kringkaste selv de mest idiotiske ytringer.  Det er det som er så flott med ytringsfriheten, den skal også speile meninger vi mener er hinsides.

Når noens ”sannhet” er at Bush sto bak 9/11 eller at det var minst to skyttere på Utøya og at det hele var satt i sene av Vatikanet, så er det sant for disse klovnene. Å kritisere tankegodset de bærer med seg blir ansett som mobbing og trakassering, forfølgelse, ja sågar hindrer du deres ytringsfrihet … Poenget er at det er ikke noen kultur innad i konspirasjonsklovnemiljøet for å håndtere kritikk. De skjønner heller ikke at kritikk er en del av ytringsfriheten.

Dette er altså folk som hevder de er kritiske til samfunnet og maktstrukturer? Nei, dette er klovner som har alt for lite kunnskaper om virkeligheten og det samfunn de er en del av. Dette er mennesker som pisser på de demokratiske verdiene vi faktisk nyter godt av. Dette er folk som bør eksponeres for hva de er. Samfunns og konspirasjonsklovner av verste skuffe.
Jeg får sikkert også denne gangen telefoner og mailer med dårlig skjulte trusler, det er i så fall ikke første gangen konspirasjonsklovner gjør det.

Det kan være nyttig å vise frem dette innlegget for barna og fortelle: ”sånn kan det gå hvis du ikke følger med på skolen, og legger en smule flid i at du faktisk skal lære noe du kan få bruk for en dag, ellers så havner du blant disse klovnene”.

Relaterte bloggposter:
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati for folk flest»?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Radikalisering blant konspiranoikere? (av John Færseth) Verdens undergang er nær, fjern eller kanskje avly...

Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …

Jeg burde muligens ha skrevet om dette tidligere, men det ser ikke ut som det for sent enda. Ingunn Røiseland, en markant skikkelse i alternativbevegelsen, og ikke minst i konspirasjonsmiljøet har fått det for seg at hun skal bli en frikvinne, altså ikke tilhøre noen stat, men hun skal fortsatt bo her.

I november i fjor kunne vi lese at Ingunn Røiseland ”Meldte seg ut av Norge”. Det har vær stille en stund etter det. Men så ploppet Ingunn Røiseland opp med et blogginnlegg nylig inne på konspirasjonsnøttestedet Nyhetsspeilet. Temaet er hennes vei til å bli “frikvinne”. Dette er  altså en slags fortsettelse (og forklaring) på hennes drøm om å melde seg ut av samfunnet. Hun har også i sin egen blogg en slags “oppskrift” på hvordan hun blir sin egen … nasjon

La oss se på noe av det hun sier i artikkelen inne på Nyhetsspeilet.
ingun nytt land
Røiseland spiller på en rekke strenger her. Hun henter metaforer og tankegods fra det alternative landskapet, for å fri til mennesker som er søkende når hun sier:

“Frihetsfølelsen kommer innenifra, mer enn noe annet, i fra din vilje til å handle kompetent, ansvarsbevisst, kjærlighetsfullt og med en ståltro på at du faktisk er suveren – som i sovereign- i deg selv. Det aller viktigste for å bli fri er å forstå, og integrere i bevisstheten din, at du allerede er fri og så oppføre deg deretter.”
Så kommer den en tirade med regelrett virkelighetsfjernt tåkefyrstevås:
“Det viktigste spørsmålet du må stille deg er: «vil jeg være i et kontraktuelt forhold til staten, eller vil jeg ikke?». Du må huske at «contract is King». Dersom du vil ta i mot det eksisterende tilbudet om samfunnskontrakt så sier du også ja til å komme inn under statens jurisdiksjon med alt det innebærer. Dersom du sier nei takk til kontrakt, som jeg, så sier jeg også i fra meg alle privilegier som følger med kontrakten. This for that. 
Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sette oss inn i juridisk terminologi. Hva betyr «menneske (human being)», «person», «natural man/woman». Bruk gjerne Blacks Law Dictionary, nyeste utgave. For å bli fri, så må du også være kompromissløs på den måten at du ikke lar deg lede tilbake inn i kontrakt med staten, eller at du plutselig vakler og tror at du må forholde deg til en jurisdiksjon som ikke gjelder for deg. Forandring kommer innenifra. Du må være i stand til å ta klare verdivalg og forstå konsekvensen av valgene dine. Når du er urokkelig så er du også uslåelig. 
Jeg vil bare gjøre det klart umiddelbart at jeg ikke er redd for represalier, for å bli fratatt eiendom eller satt i fengsel,-og jeg tror en kraftig dose med realisme er alfa og omega for å håndtere et radikalt livsvalg. For å bli frikvinne har jeg aller først gjort tre ting:
1. Kunngjøre overfor staten at det ikke eksisterer noen kontrakt, eller noe tvangsgrunnlag mellom oss, med henvisning til min naturlige rett til å bo i landet fordi jeg er født her. Brev ligger straks på www.freeman.no. 
I dette brevet spesifiserer jeg at jeg avstår fra tilbudet om statlige ytelser og heller ikke kommer til å bidra til dette fellesskapet. For min del vil det alltid være naturlig å bidra til et fellesskap, men ikke til et fellesskap som jevnlig og systematisk krenker så mange andres naturlige rett til liv og lykke.
Jeg har ikke fått svar på dette brevet.Det er også likegyldig hvorvidt jeg får et svar eller ikke.

2. I brevet over ba jeg staten informere alle sine agenter via sine registre om at det ikke finnes noen kontrakt mellom oss, så egentlig ville jeg kunne avslutte her. Imidlertid har jeg, just for the fun of it, også oversendt et juridisk dokument til enkelte aktører som Statens kartverk, Statens Innkrevingssentral etc, og informert om at det ikke eksisterer noen fullmakt til å handle, signere, forhandle eller noe annet på mine vegne. Brev ligger i løpet av kort tid på www.freeman.no.
3. Så, aller viktigst: jeg er i gang med å opprette et selskap gjennom en privat prosess (ingen registrering i offentlige registre), og så pantsette fødselsattesten min i et underliggende holdingselskap. Fødselsattesten er et verdipapir som jeg rettmessig forvalter. Så skal jeg informere staten om dette, samt rykke inn tre annonser i en lokalavis. Info ligger snart på www.freeman.no.”

Hun har også lansert en del 2 av hennes vei til å bli frikvinne.
Hun har sin egen tolking her som er fascinerende å lese. Hun kaller storingsvalgene fiktive, og hun frir uhemmet til de nasjonalistiske strømningene i konspirasjonslandskapet. Hun bruker metaforer fra Matrix filmene som går rett hjem konspirasjonsmiljøene. Hun hevder at Federal Reserve eier landet vårt. Ikke bare det, men Federal Reserve eies i sin tur av The Crown/Vatikanet. Røiseland har skrevet om Federal Reserve tidligere, noe jeg har tatt for meg her. Ellers er det svært mye konspirasjonsvrøvl her som vil få fansen hennes til å klappe vil og hemningsløst i sine konspirative små hender. Det er faktisk trist lesing.

På hennes egen facebook profil (som er åpen) så hylles hun, helt ukritisk. 
Røiseland-reaksjon2
La oss se på et utdrag av Ingunn Røiselands Uavhengighetserklæring
Jeg, Ingunn av Røiseland, erklærer med dette at jeg er en fri og suveren kvinne med rett til å bo i landet uten å være tilknyttet den norske stat,
Staten forholder seg til meg gjennom en fiktiv juridisk person; en stråmann. Via denne stråmannen kan jeg/vi omsettes på børsen eller brukes som backing når staten tar opp lån. Våre liv pantsettes dermed og vår skattebetalende kapasitet utgjør en ressurs som gjør at vi blir objektivisert i statens øyne, heller enn at vi behandles som levende mennesker. 

Jeg bryter forbindelsen med denne stråmannen, ved å få copyright på eget navn og gjennom å erklære at jeg ikke vil bli representert av en stråmann gjennom personnummeret. Christian femtes lov fra 1687 utgjøre grunnstenen i norsk avtalerett og den tillater ikke å akte folk som «eiendel» (chattel).
«Samfunnkontrakten» er ikke en konsensusbasert avtale, men en påtvunget «kontrakt» som kommer til uttrykk i form av automatisk statsborgerskap ved fødsel; vi kan ikke velge. 

Jeg påberoper meg en guddommelig og universell rett til å leve på jorden ene og alene fordi jeg er født her, uten at noen kan hevde jurisdiksjon over meg på et så begrenset grunnlag som Grunnloven gjør.


Kort historikk - Hvem er Ingunn Røiseland

For de som ikke helt vet hva slags miljø Ingunn Røiseland representerer. Ingunn Røiseland kjenner vi jo som damen som frontet antivaksinebevegelsen i debattprogrammer på TV for et par år siden i forbindelse med svineinfluensavaksinen. Hun tror CIA bruker vaksiner til å spre nanobrikker, som gjør at “vi” kan overvåkes og tankemanipuleres.

Hun var med i NRK – programmet Trygdekontoret den 3.10.2012 som handlet om konspirasjoner hvor blant annet temaet var; popartister jobber for de mørke kreftene her i verden. I tillegg konspirasjonen om at Nato og FN sprayer oss med kjemikalier (populært kalt chemtrails). I programmet forsøkte hun febrilsk å ta avstand fra hva hun tidligere har hevdet. I tillegg har Røyseland skrevet artikler postet på Nyhetsspeilet, som ikke nevneverdig kjent for å være opptatt av virkeligheten.

Mot konkurs for vesten
Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?
Ingunn Røyseland om Libya konflikten
Tror verken på vaksiner eller terrorangrepene

Ellers er hun omtalt her:
Fritanke.no - Engler i dårlig selskap
Fritanke.no - Jeg er ikke antisemitt

Ingunn Røiseland er en av de få personene som beveger seg med den største letthet mellom det alternative landskapet og i det mer outrerte konspirasjonslandskapet. Det gjør at hun har en viss gjennomslagskraft i flere leire. Hun er svært flinkt til å “søte seg til”  for alle som er enige i hennes bilde av verden. 


Hva er Freeman on the land?

Tanker om ikke å tilhøre noen stat, deler hun med høyreekstreme amerikanere med en forkjærlighet for våpen, skogbryn og egen milits og ikke minst – de er definitivt ikke glad i myndigheter. Det er ikke Røyseland heller.
Hun er også en stor tilhenger av Freemen on the Land konseptet som er konspirasjonsvås - som i korthet går ut på at en tror en kan frikoble seg alle forpliktelser i samfunnet, særlig de økonomiske “som ikke passer”. Dette har spredd seg til en del land de senere år. 
“Freeman on the land, also known as FMOTL, FOTL, Footle or simply freeman, is a form of pseudolegal woo in various English-speaking countries. Freemen believe they can opt out of being governed, and that what normal people understand to be "laws" are merely a form of "contract" that applies only if people consent to it.  
Freemen hold that we are all subject to a massive international legal conspiracy perpetrated for the profit of the elites, but you can hack the system if you just use the right form of words. They believe only in their version of natural law, which they call "common law." In practical terms, they believe this means they do not have to pay taxes, debts, mortgages, etc. because we were all deceived and if you say the right form of words this fact will be accepted.   
Freemen believe they can declare themselves independent of government jurisdiction using the concept of "lawful rebellion": that all statute law is contractual and therefore only applicable if an individual consents to it. They assert that what everyone else regards as "the law" doesn't apply to them as they have not consented to a contract with the state, even going so far as to claim they have a lawful right to refuse arrest if they do not consent. They insist that the government is a corporation, are obsessed with maritime law, and call themselves things like "John of the family Smith." Essentially, they're hilarious and somewhat less threatening sovereign citizens.    
There are three main beliefs about birth certificates in freeman mythology:   
1. The government uses them to create your strawman and legal person to which all your legal responsibilities, debts and liabilities belong.[29][23]    
2. As a form of registration, they transfer ownership of an individual to the state. This is what allows the state to seize your children if you don't play by their rules.[29]  
3. They are financial instruments or birth-tracking bonds (a.k.a. live birth bonds) that are sold by the government and then traded on the sea of international commerce, using you as security (an idea taken from the redemption movement). ”  Les resten her: Rational Wiki

Skribent John Færseth har tidligere skrevet en artikkel Røiselands tankegods Et utdrag følger …
“I et intervju med Telemarksavisa nylig forklarte Røiseland blant annet at ideen om å bli en slik ”frimann” eller ”frikvinne” ikke er ny, at den kommer fra USA og har røtter tilbake til 70-tallet. Røiseland nevnte ikke hvor røttene befinner seg, noe som ville ha satt saken hennes i et litt annet lys. For mens det kan være lett for en skandinavisk «sofalibertarianer» oppvokst i et tidvis kvelende sosialdemokrati å få en umiddelbar sympati for denne typen frihetserklæringer, så har de et helt annet rykte i USA der de som oftest assosiseres med en hjemmedyrket amerikansk høyreekstremisme og med begreper som Sovereign Citizens og Posse Comitatus.  
Begge deler har røtter hos William Potter Gale (1917–1988). Gale var en forholdsvis mislykket tidligere yrkesmilitær, som utover 1950-tallet beveget seg i en temmelig ytterliggående retning på både det religiøse og det politiske området. På det religiøse området førte dette ham til Christian Identity – en temmelig spesiell form for kristendom som ser på nordvesteuropeere som etterkommere av Israels ti tapte stammer og dermed Guds utvalgte folk, samtidig som jødene betraktes som bedragere eller som bokstavelig talt etterkommere av Satan som blir sagt å ha forført Eva i skikkelse av en slange – til tross for at Gale selv ser ut til å ha vært av tilnærmet ren jødisk avstamning, noe han hele livet forsøkte å skjule. På det politiske området gjorde hans sterke antikommunisme at han først søkte seg til den paramilitære organisasjonen Minutemen, før han startet sin egen organisasjon kalt Posse Comitatus.”  
En populær ide er at ens juridiske identitet som statsborger ikke er identisk med personen den representerer, men er et slags ”skjøte” som myndighetene bruker som pant overfor kreditorer. En annen utbredt ide er at opphavet til dagens problemer er opphevelsen av gullstandarden som sikkerhet for dollaren.   
Røiselands forsvar for amerikansk høyreekstrem tenkning er dessverre ikke noe nytt.Tidligere har hun blant annet anbefalt antisemittiske forfattere som Eustace Mullins og L. B. Woolfolk, samt nyfascister som Webster Tarpley.   
Røiselands siste stunt må derfor først og fremst sees som det foreløpig siste eksemplet på hvordan norske konspirasjonsteoretikere er i ferd med å knytte seg opp mot farlige ideer … Les videre

Jeg tok opp noe av det John Færseth skriver i et eget blogginnlegg om Federal Reserve hvor Røyseland tøyser noe voldsomt med fakta. Hun er også tilhenger av Redemption movement som også handler om ens juridiske identitet som statsborger ikke er identisk med personen den representerer, men er et slags ”skjøte” som myndighetene bruker som pant overfor kreditorer, noe også Færseth er inne på. Poenget er at Røiseland turnerer litt mellom ulike konspirasjoner og blander sammen Redemption movement retorikk med Freemen on the Land konseptet, og det blir en salig blanding, men i all hovedsak så snakker vi om Freemen on the Land tankegods her. 
La oss se litt på noen uttalelser fra Røiselands i denne artikkelen:
“ Jeg leverer fra meg pass, sertifikat og personnummer fordi staten har opprettet en stråmannsidentitet på meg tildelt som et personnummer. Staten referer ikke til meg som en naturlig person, sier Røiseland. Etter hennes syn er personnummeret en juridisk fiksjon.- Og uten at vi er klar over det, så gjør det oss blant annet omsettelig på børsen. 
- Røiseland mener på sin side at alternativt tenkende i Norge utsettes for forfølgelse. Hun er ikke alene i verden. Bevegelsen «Freemen on the land» har jobbet med temaet siden 2004, og den har røtter tilbake til 1970 i USA. Essensen er at loven gjelder bare dersom den enkelte samtykker i det og han/hun kan erklære seg uavhengig at statens jurisdiksjon.”
Hvis man tror at ved å endre navn (noen gjør det og) og nekte å anerkjenne samfunnets institusjoner vil du være i stand til å unnslippe skatt, moms osv så står du du utenfor samfunnet? Nei du gjør ikke det.

Freemen on the land  er ikke noe annet en Freemen of the dangerous nonsense. En tror at ved å skifte navn, levere sitt personnummer, pass og all dokumentasjon som borger - kan komme unna økonomiske forpliktelser (for det er stort sett her begrunnelsen ligger). Det gjør man ikke. Disse ideene er mest attraktive for sårbare mennesker som går gjennom vanskelige perioder i livet og det ser ut som det er her det ligger noen ben begravd vdr Røiseland. Skal komme tilbake til det.

Bevegelsen er ikke bare dum, det er også farlig. Det er farlig i den forstand at noen mennesker som er tiltalt i f.eks til dels alvorlige forbrytelser nekter å anerkjenne domstolene, og som nekter å ha advokater til å representere sine interesser. Det kan påvirke dommere, og har påvirket dommere til å avsi mildere straffer en det som faktisk er vanlig i en del saker. Dommere har kort og godt vært i villrede i hvordan de skal angripe problemstillingen med mennesker som nekter å forholde seg til noe som helst. Du kan lese mer om problemstillingene i en artikkel fra tidsskriftet Legalweek.com.

Vi ser kimen av Freemenkonseptet her hjemme som markedsføres av Røiseland. Vi ser noen avarter som ikke er like konsistent, men det er ikke lenge siden vi hadde en gjeng med konspirasjonsklovner som løp rundt og hevdet vi hadde ulovlige dommere, som ikke hadde avgitt dommerforsikring.

En Kanadisk domstol har tatt for seg Freemen tullet. Det er en lang dom, på størrelse på en anselig bok faktisk. Dommen har plukket i fra hverandre retorikken, og ikke mist de selvproklamerte “lovene” som bevegelsen omgir seg med.
Du kan lese mer om saken her: Freemen on the Land are “parasites” peddling “pseudolegal nonsense”: Canadian judge fights back. Selve dommen kan du laste ned her
 

Noen praktiske utfordringer den “statsløse” Røyseland vil møte

Hun ønsker fortsatt å bo i landet, og har heller ingen andre statsborgerskap, I henhold til norsk lov er dette ikke mulig, og her er hvorfor:

Statsborgerloven kapittel 5. Tap av statsborgerskap
Loven bygger på at det er tre måter å tape sitt statsborgerskap på. Det første er ved erverv av annet statsborgerskap når det skjer etter søknad eller uttrykkelig samtykke, se § 23. For det andre kan statsborgerskap tapes fordi tilknytningen til riket er for svak, jf. § 24, og for det tredje kan statsborgerskapet tapes etter søknad, jf. § 25.
Det vil i praksis si at Ingunn må falle inn under siste del her, tap av statsborgerskap etter søknad. Men det går heller ikke, så lenge hun vil bli boende her.
Fra §25 av statsborgerloven:
”Norsk statsborger som er bosatt i utlandet og har annet statsborgerskap, har etter søknad rett til å bli løst fra sitt norske statsborgerskap. Dersom søkeren er bosatt i Norge og har annet statsborgerskap, kan vedkommende bare bli løst fra det norske statsborgerskapet dersom det vil være urimelig å nekte dette.
Uavhengig av bosted kan søkeren ikke løses fra sitt norske statsborgerskap dersom dette medfører at vedkommende blir statsløs. (min understrekning) Vedkommende kan likevel løses fra norsk statsborgerskap dersom søkeren er bosatt i utlandet, og det er nødvendig av hensyn til erverv av et annet statsborgerskap. Det skal da settes en frist for når annet statsborgerskap må være ervervet. Dersom annet statsborgerskap ikke er ervervet innen fristens utløp, anses vedkommende som ikke løst fra sitt norske statsborgerskap”. Kilde

Poenget er at Røiseland kan glemme å bli frakoblet Norge så lenge hun:

A. Oppholder seg i Norge
B. Ikke har statsborgerskap fra annet land.


Vi kan også lese hennes noe merkelige kommentar i Dagbladet

"Dagbladet spurte blant annet om hun har tenkt å oppholde seg videre i Norge, om hvordan hun vil reagerere hvis myndighetene fortsetter å kreve inn skatter og avgifter - og hvilke råd hun har til folk som vil dra på tur uten pass, siden hun er registrert som deleier av et reisebyrå med destinasjoner rundt i verden." 
"Etter noen tid svarer Røiseland at hun ikke vil svare allikevel - fordi Dagbladet «løper statens ærende for enhver pris» og fordi hun ikke vil risikere å bli koplet sammen med «et smøreri av uttalelser fra foreningen Skepsis eller Human Etisk Forbund»"
Selvfølgelig er foreningen Skepsis og Human Etisk Forbund involvert i dette …sukk ... Hvor har jeg hørt denne type møl? Jo, av ulike konspirasjonsmiljøer, og av den lille radikaliserte gjengen som driver Lyskilden, for ikke å snakke om Nyhetsspeilet.

Hun har fått svar fra Fylkesmannen som konkluderer med at:
“- Etter loven kan de som bor i landet og er norske statsborgere, ikke bli løst fra statsborgerskapet hvis dette vil føre til at vedkommende blir statsløs. Elseth viser til statsborgerloven. - Det er altså ikke mulig, som en ensidig handling, å si fra seg sitt norske statsborgerskap. 

- Å levere fra seg pass eller andre identifikasjonspapirer har ingen rettslig virkning. Om vedkommende likevel gjør slike praktiske grep får det ingen konsekvenser for vedkommendes rettigheter og plikter i landet. Når det gjelder skatt er Elseth klar på at skatteplikten består selv om man leverer fra seg identifikasjonspapirene og mener seg løst fra statsborgerskapet. Det samme gjelder for plikter vi har etter de lover og regler som gjelder til enhver tid – og det gjelder for rettigheter vi har så lenge vi oppholder oss eller har bosted i Norge”.
Ingunn Røiseland diskuterte hennes utmeldelse fra Den Norske Stat med Didrik Søderlind, redaktør for magasinet Humanist i radioprogrammet Sytten Tretti på P4, 16.11.2012. Intervjuet er lagt ut på youtube.

Forøvrig er Røyseland opptatt av hun er utsatt for COINTELPRO hvor hun har fått det for seg at myndigheter og “goverment Shill” er ute etter diskreditere henne. Helt ærlig klarer hun å diskreditere seg selv helt på egenhånd. 
 

Til slutt.

Røiseland er en del av et miljø på nettet, hvor man har en del forestillinger, vevet inn i et konspirativt karamellpapir. Disse realitetsbristende forestillingene føles reelle for mennesker som Røiseland og hennes likesinnede. Jeg observerer på nettet at hun allerede innbiller seg at hun utfordrer systemet på noen måte, og at de som stiller henne kritiske spørsmål er ”goverment shill”. Stor sett er det kun i det mer outrerte delen av alternativmiljøet hun får mange heiarop.

Det dette handler i realiteten om at Røiseland skylder staten penger, og så gjør hun et stort nummer av at det, og skyver tullete importert konspirasjonstankegods foran seg. Det merkelig er er at hun trekker til seg en del mennesker som overhode ikke evner å se litt bak fasaden og tåkefyrsteretorikken hun gjemmer seg bak. 

Jeg syns Røiseland og hennes like pisser på det samfunnet som er bygd opp. Vi har et velfungerende demokrati hvor vi stort sett klarer å ta vare på det fleste, vi har gode muligheter for å skaffe oss et levebrød. Alt er ikke perfekt, det knirker her og der, men vi har et samfunn som veldig mange kan misunne oss. Derfor blir det helt absurd å være vitne til dilettanteri og tøv som dette.

Røiseland tilhører et miljø hvor ansvarsfraskrivelse er gjennomgangsmelodien. Vi snakker om mennesker som har en dårlig realitetsorientering om verden rundt seg. For all del, selv mennesker med sviktende realitetsorientering og virkelighetsforståelse har ytringsfrihet. Jeg bruker min ytringsfrihet til å fortelle hva slags klovneri de bedriver.

Hvis hun er misfornøyd med hvordan vårt samfunn er skrudd sammen, så kan hun engasjere seg politisk, starte sitt eget politiske parti om hun vil. Jeg begriper ikke at en på død og liv skal røre seg bort i importert amerikansk konspirasjonstankegods når grunnen er at en skylder staten penger. Det blir en slags intrikat tullete forklaringer på at en selv ikke har noe ansvar for noe som helst. Det er alle andres feil. Den store stygge staten, den store stygge verdensomspennende skyggeregjeringen, banker som er eid av mørkemenn osv osv… Hun luller seg inn i en verden av svada og tull. 

Det siste stuntet hennes er at hun nå har skiftet navn til Ingunn Sigurdsdatter. 
Skal en være maktkritisk, så må en som et minimum stable fakta noenlunde riktig. Røiseland klarer ikke det, hun lever definitivt i et Tøyseland.


Kilder:

UK Humanrightsblog - Freemen of the dangerous nonsense
UK Humanrightsblog  - Freemen on the Land are “parasites” peddling “pseudolegal nonsense”: Canadian judge fights back
The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems
The Lawyer - The Freemen, law blogging, and the public understanding of law – David Allen Green
Headoflegal - Hilarious – but dangerous – cod legalism – Carl Gardner
The Bizzle - Comment is free, but woo is sacred
Streiftog - En frikvinne i farlige fotspor
humanist.no - Skyggen fra ondskapens paraply av Thomas Holme
Skepsis.no - Konspirasjonsteorier som virkelighetsforståelse av Asbjørn Dyrendal
Forsking.no - Den egentlige makten bak makten av Didrik Søderlind
BBC – News - Why we need conspiracy theories
The Fly In Your Soup - Freebird Aanonlie i farta. Uncut.Relaterte bloggposter:
Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati for folk flest»?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Radikalisering blant konspiranoikere? (av John Færseth)
App yours …

Vi lever i et samfunn hvor kunnskap aldri har vært mer tilgjengelig. Vi kan finne fakta om stort sett alt hva hjertet begjærer, men ikke all fakta er hva det utgir seg for å være. To gode verktøy å ha med seg i sekken er: kildekritikk og evnen til å stille kritiske spørsmål.

Jeg er litt lei den harselasen mange har mot vitenskap, man samtidig tar alt rundt seg for gitt, noe det faktisk ikke er. De bør noen og en hver ofre det noen tanker når de sitter 30 000 fot over bakken i et aluminiumshylster som fyker av gårde i 900 km i timen, eller laster ned en E-bok til ditt nettbrett. Det er det resultat av vitenskapens fremskritt at du faktisk kan det. 

Når så du noen på bussen sist som satt og fiklet med en avis? Ikke mange vil jeg mene, du kan ta det for gitt at mange  sitter og fikler med sin smartmobil eller et nettbrett/lesebrett. Det er ikke noen tvil om at den mobile hverdagen er her og nå. Det gjør at vi endrer måten vi konsumerer innhold og tilegner oss kunnskap. Nettbrett og smartmobiler har gjort oss mer tilgjengelige og oppdatert på alt som skjer rundt oss. Det finnes apper som kan hjelpe oss med hva vi skal ha til middag – til oppslag om solsystemet. Forlagsbransjen må omstille seg til en digital hverdag, for ikke å snakke om dagspressen som sliter med å finne modeller for hvordan de skal ta betalt for innhold.


Barn er født forskere

Se på våre små barn, de er født som små forskere. De er på utkikk etter ny kunnskap, og lurer alltid på hva som skjer om man gjør ditt eller datt. Hva skjer om jeg smaker og biter på denne? Hva skjer om jeg kaster denne? Hva skjer om jeg hopper her? Hva skjer hvis jeg rister denne? Hva skjer hvis jeg klemmer på denne? Osv, osv. På et eller annet tidspunkt ser det ut til å skje noe med mange av barna. De mister gnisten på å finne ut mer. En del ligger kanskje på foreldrene her som kanskje ikke er interessert, ikke har særlig høyere utdanning, farger barnas syn med sine holdinger i sin iver etter å gi barnet en god oppdragelse, og samtidig blir skolesekken tyngre. 


"Dersom vi ønsker å lede an i en teknologisk verden, må vi lære barna våre mer enn bare å bruke Facebook". Kilde


313418_10151495398490155_394094557_n

Det generelle vitenskapelige kunnskapsnivået blant folk er ikke så aller verst, men poenget er at det er få av oss som vil jobbe med det, noe som er et paradoks siden vi omgir oss med teknologi og løsninger som er resultat av vitenskapen. Likevel virker det som de fleste er lite interessert i vitenskapen til daglige.

Fakta er at Norge gjennom flere år har utdannet for få kandidater innen real- og ingeniørfagene i forhold til etterspørselen etter denne type arbeidskraft. I rapporten Global Competiviness Report for 2012-13 (side 23) hvor lands konkurransekraft sammenlignes kommer Norge ikke så veldig godt ut. Det utdannes for få realister og ingeniører kort og godt.

For første gang på flere år ser det nå ut som det snur. Totalt øker søkertallene til realfag og teknologiske fag med 7,4 prosent i år. Det gledelige er at flere jenter søker realfag. Det er satt i gang en del tiltak for å øke interessen for realfag i videregående skole, men jeg tror en må begynne enda tidligere. Egenlig er dette er egen debatt, men poenget er at hvis vi som foreldre kan få våre barn interessert i hvordan ting virker, så kan kanskje interessen for realfag ta seg opp.

Det er mange måter å stimulere barns nysgjerrighet vil jeg mene. Noe jeg festet meg ved var artikkelen - Hvorfor lærer vi ikke barna våre å kode? Barn og unge har faktisk lyst til å lære seg kode og programmering, men skoleverket definerer ikke programmering som en del av våre digitale ferdigheter. Vi er gode på å bruke teknologi, men vi er ikke gode på å skape og forstå teknologien. Allerede i barneskolen bør barna lære seg programmering og kode.

Helt svart er det ikke. Møtestedet Lær kidsa koding som Simen Sommerfeldt har satt i gang på meetup.com - har som mål å øke interessen for programmering, samt at de holder kurs. En kan lese mer om bakgrunn for konseptet her: Nødvendigheten av god digital kunnskap blant barn

Som også møtestedet Lær kidsa koding tar opp, så finnes det et sted hvor barn kan forsøke seg som programmerer. http://scratch.mit.edu/ er et sted hvor barn kan lære seg å programmere ved hjelp av dra og slippmetode som en start.  Å lære barna programmering kan være givende og fremmer logisk tenking.  


Smartmobil og nettbrett - våre nye Swiss Army knifes

I følge Elektronikkbransjen har salgstallene for mobil gått noe ned, men omsetningen i kroner har uansett gått opp fordi vi kjøper dyrere mobiler. PC salget stuper. PC fabrikantene svarer med å lage hybrider mellom PC og nettbrett. Nettbrett selger uansett svært godt.  I 2012 kjøpte vi en halv million nettbrett.

Apropos nettbrett så har Samsung kommet med et nettbrett jeg selv har testet ut - Samsung Galaxy Note 10.1. Samsung har laget programvare som “skjønner” matematikk. Skriver man likninger på skjermen programmet tolke det til en tekst og tall-likning og faktisk regne ut svaret. Kan bli en hendig hjelper for både lærere og elever vil jeg tro.

Skal jeg spå her, så tror jeg om noen år sitter vi igjen med 2 – 3 operativsystemer for mobiltelefoner og lesebrett og pc. Apple, Android og Windows.
Utvikling av apper er fundamentet og en del av økosystemet. Ikke minst genererer salg av apper etter hvert mye penger som er viktig for å legitimere de ulike operativsystemenes eksistens fremover.

Apple alene - har passert over 40 milliarder nedlastinger av apper fra 2010 frem til 2012. Androids nedlastingstjeneste Google Play, er heller ikke helt ukjent med trafikk. Google fortalte i fjor sommer at det ble lastet ned rundt 1,5 milliarder applikasjoner fra deres nettbutikk i måneden, og det totale antallet nedlastinger var på 20 milliarder i juni 2012. Kilde: Amobil.no

Hva er en App?
En app er kortversjonen av det engelske application, eller programvare som gjør et spesifikt sett med oppgaver. Vi bruker uttrykket synonymt med ”programvare for mobile enheter”. De fleste mobile enheter i dag er smartmobiler og nettbrett og bærbare PCer.

Det finnes gode apper til barn hvor de på en morsom måte kan tilegne seg kunnskap. Det er et hav av apper for å stimulere nysgjerrigheten inne helse, forskning og utdanning. En av utfordringene er å evaluere app’er til bruk i opplæring. Det er laget noen oversikter, men denne fra USA er en av de bedre. Bloggeren Eva Bratvold som også driver sitt eget foretak - Digital Kompetanse har grepet fatt i dette og oversatt et vurderingsskjema til bruk for lærere som bruker apper i undervisningssammenheng. Det foregår noen pilotprosjekter du kan lese om her og her samt her - hvor nettbrett blir brukt i undervisning, men dette er i sin spede begynnelse. Det er uansett et tidsspørsmål før dette integreres enda tettere inn i ulike fag.

Det finnes en del læremidler i dag
http://www.brettboka.no/
http://www.smartbok.no/

Lærebøkene i papirform blir nok ikke borte på noen år, men elektroniske lærebøker vil etter hvert ta over. Apper/små programmer kommer om noen år til å endre måten vi lærer på.  Programutvalget kommer til å bli større, rimelige og blir mer tilgjengelig. Det vil gi elever andre utfordringer når det gjelder motorikk og grensesnitt og interaktivitet. En av utfordringene med å implementere bruk av apper i skolen er at en trenger rammer for volumlisenser, som man har på software for øvrig i skoleverket. Det har vært en del testing hvor elever er blitt utstyrt med nettbrett, blant annet i Storbritannia - hvor bruk av nedlastbare bøker og apper er integrert i flere fag. Men vi er ikke helt borte her heller. Kongsberg kommune utmerker seg.

“Skoleelevene i Kongsberg kaller ikke iPad for nettbrett. Der i gården heter det lærebrett. Og brettene brukes med stor entusiasme”.

2800 elever i barne- og ungdomsskolen har nå har hvert sitt nettbrett standardisert på iPad med wlan-oppkobling i i Kongsberg kommune. Les mer om prosjektet

 

App - Oteket …

Nedenfor har jeg satt opp en oversikt over en del nyttige apper som kan stimulere til læring. Jeg drar frem noen nytteapper som er nyttige og er relatert til helse, opplæring og nytte. De fleste apper finnes både for Apple og Android, men det er noen flere apper for apple, særlig innenfor skole og opplæring. Noen koster penger og noen av  er muligens bedre tilpasset smartmobilskjermer. Foreløpig er apper tilpasset Windows 8 noe skrint, men det finnes noen. Etter hvert er jeg sikker på at utvalget vil ta seg kraftig opp.

Det finnes et hav av apper og det er en god del dritt som smarte utviklere forsøker å fylle våre smarttelefoner og nettbrettene våre med. Vær en smule kritisk når du leter etter nytteapper.

Noen nytteapper for Barn

Har du barn som skal begynne på skole til høsten så kan denne appen – Skriv og Lær 2 være nyttig.

Kom over noen på Facebook som pratet om denne appen, som også er omtalt inne på et nettsted som heter ForeldreManualen.

”Appen vil gi barnet basiskunnskap om alfabetet og gi øvelse i å skrive ord. Den vil også gjøre det morsomt å øve seg på å forme setninger ved hjelp av skrivemaskinsimulatoren. Alle læringsaktiviteter i appen vil være av stor betydning før barnet begynner på skolen”.

Du finner appen i AppStore

Skriv og lær2 


Mattekonge er et hektisk matematikkspill med mye moro og diverse oppgaver på ulike områder. Du starter som mannlig eller kvinnelig bonde og øker nivået på figuren din ved å svare på mattespørsmål og forbedre poengsummen din. Ny figurdesign og musikk for hver av ti leveler. Samle stjerner, oppnå prestasjoner og sammenlikn poengsummer med venner og spillere verden rundt! Tekst fra AppStore

mattekonge

Siden vi er inne på barn. Jean Baptiste Huyhn og selskapet hans WeWantToKnow har utviklet et mattespill – DragonBox. Spillet har høstet anerkjennelse internasjonalt og i August 2012 hentet spillet hjem en gullmedalje for beste spill under Serious Play Awards i Los Angeles.

Spillet er testet på hundrevis av norske og franske elever i alderen seks og 16 år. Påstanden er at etter kort tids spilling skal en tolvåring kunne løse likninger som mange foreldre vil ha problemer med. Jeg har ikke testet spillet enda, men skal få testet det på min nevø.

dragonboks-org

Spillet går ut på å dra, flytte og slippe fargerike kort på skjermen, og på den måten løse bokstavlikninger. I løpet av en time løser spillerne 200 likninger og får direkte tilbakemeldinger på resultatet. Det geniale er at spillet er på flere plattformer. Spillet kan lastes ned fra AppStore og Google Play og Windows Store

Videre kan det være verdt å sjekke ut Norsk Fakta Forlag som har en serie på 4 iPad-apps som tar for seg matematikk for barn både i barnehagen og på barneskolen.

Et sted jeg kan anbefale er HowStuffWorks. Der ligger et mye snadder for barn (og voksne) Anbefaler artikkelen ”10 iPad Apps for Teaching Kids About Science”

ten tings


Apper for apple iPhone/iPad/Android/Win8:

Quiz Battle. Kunnskapsspill er i vinden så hvorfor ikke teste ut Illustrert Vitenskaps Quiz Battle.
Illustrert Vitenskap Quiz Battle er enkelt å lære, men vanskelig å mestre. Svar på spørsmål mens du beveger deg over spillebrettet, og forsøk å hindre motspilleren i å nå stjernen i midten. Underveis finnes bonusfelt, og noen av dem gjelder bare i en bestemt kategori. Kombiner flere spørsmål for å få ekstra bonuspoeng”.

Spillet kan lastes ned fra AppStore og GooglePlay

quisbattle

Vi kommer ikke utenom Wikipedia. Wikipedia Mobil er nok et must. Det finnes en annen app som kalles Wikipeanion for ipad, den har et lekkert grensesnitt og kanskje bedre tilpasset nettbrett.

Wikipanion


Encyclopædia Britannica eksisterer faktisk enda, men kun i elektronisk versjon der den koster i form av en årlig avgift. Artikler og informasjon holder en høy kvalitet, men det er litt tregere på oppdateringer en Wikipedia fordi redigeringer og nye opplysninger sjekkes nøye av leksikonets egne profesjonelle redaktører før publisering (i motsetning til Wikipedia hvor mer av redigering skjer i etterkant).

Det koster litt ekstra som Premium medlem, men du får med en del ekstra på kjøpet. I tilegg er det en rekke apps for barn i serien Britannica Kids serien som er delt inn en rekke temer. En rekke apper er også tilrettelagt Android.

Encyclopædia Britannica

Periodic Table of the Elements App
En oversikt over Periodesystemet (også kjent som periodetabellen eller det periodiske system) er en klassifiseringstabell som systematiser grunnstoffene. Appen viser ikke bare viser grunnstoffene, men også når de ble oppdaget. Appen er utviklet av EMD (nå Merck) Chemicals

Merck-periodic table

VideoScience er en app med over 80 (flere videoer legges til fortløpende) videoer med ulike enkle eksperimenter som er glimrende å bruke i undervisningssammenheng på skolen for flere alderstrinn.

VideoScience


Andreas Wahl som mange kjenner igjen fra NRK programmet Folkeopplysningen på NRK viser deg hvordan du utfører kjemitriks i appen Tricks of Science til iPhone og iPad. Forklart med tekst, bilder og video. Sjekk også ut hjemmesiden.

tricks-of-science


En annen side hvor det ligger en del fine realfagsapper er på teachwithyouripad.
I tillegg er appadvice interessant å titte nærmere på.

appadvice 


Helse
I Norge har i dag rundt 375.000 personer diabetes. Av disse har rundt 25.000 diabetes type 1, mens resten har diabetes type 2. Rundt halvparten av dem med diabetes type 2 har ennå ikke fått diagnosen, og lever i dag med diabetes uten selv å vite om det.

Det finnes ikke sikre tall for forekomsten av diabetes type 2 under 30 år, men under 18 år er type 2 sjelden.

Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Les mer om diabetes type 1 her.

Diabetes type 2 rammer for det meste personer over 40 år. Men stadig yngre mennesker får også diabetes type 2. Les mer om diabetes type 2 her. Kilde: Diabetesforbundet

DiabetesGuard er en trygghetsalarm til mobil som er skreddersydd for personer med diabetes. Tjenesten er utviklet av SmartCare og varsler dine nærmeste dersom du får føling og trenger hjelp. Målet er å tilby økt trygghet i hverdagen, og bidra til en langsiktig helsegevinst. DiabetesGuard er utviklet sammen med personer som har diabetes, spesialister innenfor fagfeltet diabetes, diabetessykepleiere, overleger, familie og venner til personer med diabetes. Kilde: Smarcare.no

Historien om hvordan denne appen ble til kan du lese om her. Appen finnes både til iPhone og Android.

DiabetesGuard

En side å anbefale er Helsenorge.no. Her ligger det mye god helseinformasjon.


MinAstma er en nyttig app for astmatikere. Min Astma er utviklet av GSK, i samråd med internasjonale astmaeksperter. MinAstma gir tips, praktiske råd og verktøy som kan være til hjelp for å oppnå bedre astmakontroll. Sjekk også ut denne siden.NB! Appstore appen ble ikke funnet funnet.

“Forekomsten av astma i befolkninger øker urovekkende. Over 20 % av barn i Norge har, eller har hatt, astma innen fylte 10 år.Til sammenligning har rundt 8 % av den voksne befolkningen i Norge astma.Astma kan forverres i pollensesongen. Ubehandlet pollenallergi øker sjansene for å pådra seg astma.Har du hatt astma som barn, kan det øke sjansen betraktelig for kols i voksen alder, særlig om du røyker”. Kilde

 

min astma org


Danske kreftforeringen som heter Kræftens Bekæmpelse. De har lansert en app til iOS og Android som vil gi kreftrammede rådgivning, overblikk over sykdomsforløpet og ikke minst støtte, ifølge Mobil.nu. Det er ikke noen tilsvarende app fra kreftforeningen her hjemme enn så lenge. Appen er selvsagt tilgjengelig for norske mobilbrukere, selv om språket er dansk.

Last ned appen gratis til enten iPhone eller en Android-telefon.

liv med kreft


Slutte å røyke? Appen ”Slutta” er først og fremst laget for ungdom, men kan også fungere bra for dem som er litt eldre. Den skal være din personlige hjelper og motivator når du skal slutte å røyke, og den er gratis. Last ned Slutta-appen ved å klikke på ikonene under. (appen finnes også for Android og kan lastes ned fra Google play)
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har en tilsvarende app som heter Røykeslutt (for Android)

slutte å røyke app


Redd liv
er en app alle bør ha på sin telefon. Er du sikker på om du kan hjerte-lungeredning, kan du redde liv dersom ulykken er ute? Denne appen er utviklet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for å guide deg trygt og sikkert gjennom en sitasjon der noen trenger livreddende førstehjelp. Steg for steg viser appen deg hvordan du utfører hjerte-lungeredning på babyer, barn og voksne. Appen har i tillegg en læringsdel som gir deg enkel innføring i hvordan du utfører hjerte-lungeredning i en nødssituasjon. (For Android)

Redd-liv


Manglende kunnskaper om medikamentregning ( regne ut riktig dose) hos studenter kan være en utfordring. MedRegning er app hvor sykepleiere og studenter sykepleie og vernepleie trenger for å bestå eksamen i medikamentregning. (iPhone-iPad)

medregning


Anatomy Lite er en snasen app for alle som er interessert i anatomi.(iPhone-iPad)

Anatomy Lite


I samme gate har vi Anatomy Atlas som er enda mer fyldig. (iPhone-iPad)

 Anatomy Atlas


WebMD Baby. Kan være en nyttig app særlig for de som får sitt første barn. ”Det er som å ha en barnelege i lommen” er omtalen av denne appen. Den er et godt verktøy for foreldre som trenger rask tilgang til ulike barnesykdommer, råd om osv. Det er også en egen dagbok for babyen som gjør at du ka organisere barnets minneverdige øyeblikk. (Android)

Web-MD baby


Utdanning - Forskingsfakta
Papers er en nyttig app når du trenger forskingsfakta fra PubMed, Google Scholar, Web of Science, Arxiv, ACM, JSTOR m.fl. (iPhone-iPad)

Papers 

 

Skeptic's Dictionary kommer vi selvfølgelig ikke unna. Denne appen dekker en rekke områder fra alternativ medisin til UFO svindel og useriøs vitenskap +++ . Ellers er jo også nettsidene å anbefale. Appen er kun å finne som Apple app etter det jeg vet.   

Skeptics -dictiobnary


Skeptical Science er appen som helt sikkert vil øke temperaturen i debatter du haver i vdr klima.

Skeptical org


Science Population er en app for iPad som presenterer en detaljert oversikt over den globale befolkningsveksten og innvirkningen dette har på kritiske områder som levetid, utdanning, helse og økonomi.  En rekke videoer og interaktive grafer som viser utfordringer med befolkingsvekst m.m.  (iPhone-iPad)

Det ligger en rekke apper på ScienceNetlink som kan være verdt å sjekke ut.

science-population


PubMed – Unbound Medline. Et oppslagsverk som kobler deg til en menge fakta, undersøkelser. Har en kraftig søkemotor. Sjekk ut video. (For Android)

PubMed


Medscape
er i samme gate. Er sneisen for leger, medisinerstudenter, sykepleiere og annet helsepersonell som trenger klinisk informasjon. (For Android)

medscape-org 


For de med Windows phone anbefaler jeg PlanetScience. Der ligger det en rekke vitenskapelige apper.

sience apps-win8-mob 

Sjekk også ut ScienceNetlinks. Der ligger det en del snadder for Apple og Android

SienceLinks


Vi kommer neppe forbi Science360 for iPad fra National Science Foundation (NSF)

”The National Science Foundation’s (NSF) Science360 for iPad provides easy access to engaging science and engineering images and video from around the globe and a news feed featuring breaking news from NSF-funded institutions. Content is either produced by NSF or gathered from scientists, colleges and universities, and NSF science and engineering centers.
If you have questions or comments, or if you are an NSF-funded researcher and would like to have your images or video included in the app, contact science360app@nsf.gov.

Features:

- Spectacular images from NSF-funded institutions available in high resolution for download to your iPad
- Fun and engaging streaming video (WiFi or 3G connection required) on a wide range of topics
- Hundreds of images and videos to experience, with new content added weekly
- Share images and videos on Facebook and Twitter or via email

Lastes ned fra AppStore

360

 

Kepler er en app som gir deg info om NASA`s leting etter jordlignende planeter. Appen vedlikeholdes av en astronom. Kan lastets ned fra AppStore

Kepler


Wolfram Astronomy Course Assistant. Et verktøyet som kan hjelpe deg i skolearbeidet og i diskusjoner. Dekker emner som stjernekonstellasjoner, studier i månefaser, årstider m.m. du kan undersøke egenskapene til over hundretusen stjerner, avstander. Du har tilgang til formler fra Newton og Keplar og Einsteins berømte E= mc ^ 2. Dette er et kraftig verktøy. Dette er faktisk et helt lite astronomikurs i seg selv.

Du kan laste appen ned fra AppStore. Jeg har ikke funnet denne appen i GooglePlay, men det finnes uansett en rekke apper til Android i Wolfram serien. Jeg kan anbefale å ta en runde på deres blogg. Der vil du finne mye nyttig.  

Volfram Alfa


Apple har satset målrettet mot utdanning. iTunes U er en liten gullgruve. Her kan du laste ned forelesinger og læremateriell fra en rekke universiteter, mest amerikanske, men også NTNU er representert her. Forelesninger fra NTNU er på Norsk. (iPhone-iPad)

iTunes U


Et annet godt alternativ er Non-profitorganisasjonen Khan Acadamy. De tilbyr en rekke gratis kurs innen matte og fysikk til historie og finans.
Sjekk ut Independent.co.uk - Ten great free education apps for the iPad.

Det er ingen Khan Academy-apper, men du kan for eksempel bruke Khan Archiver til iPad og iPhone (gratis) Til Android er det en noe enklere app. Til Windows Phone kan du bruke gratisappen Khan Academy. (iPhone-iPad – Android)
Du kan naturligvis også bruke PC.

Khan Academy

Sjekk også ut: Apple i utdanning. En side med en rekke gode utdanningsapper og Best iPad apps – education. Kunnskap på mange måter i ferd med å bli allemannseie og ikke minst gratis


Et nyttig sted for å finne apper er hos WAGmob. Her er det oversikt over apper for Win 8, Android og Apple og faktisk også for Black Berry.

Wagmob


Nytteverktøy
CamScanner en en liten godbit. Tenk at du sitter på venteværelse hos tannlegen og leser en spennende artikkel og ser en artikkel du gjerne skulle hatt. Du får deg ikke til å rive ut artikkelen, eller putte bladet i veska. Du skulle ønske du hadde en skanner tilgjengelig slik at du kunne fått med deg artikkelen, men du har faktisk en skanner med deg. Din egen mobil (eller nettbrett). Løsningen er en app. Camscanner er en glimrende app som gjør at du kan ta bilde av et dokument, så foreslår appen at du kan beskjære bildet for å fjerne evt bakgrunn og lignende. Du kan lagre resultatet som en PDF eller bildefil, og du kan du kan maile en videre. Camscanner lar deg også skanne dokumenter over flere sider.

Den kan lastes ned fra GooglePlay og i AppStore

CamScanner-org

 

Iannotate PDF er glimrende hvis du trenger å legge notater i pdf filer. Men det stopper ikke der. Her kan du legge inn kommentarer, markere teks, understrekninger og tegne direkte i pdf dokumentet, sågar kan du legge inn lydklipp. Du kan jobbe med flere dokumenter samtidig. Integrert med Dropbox, Google Drive og Skydrive. Finnes både for Apple og Android. Det virker som denne appen er bedre på apple produkter en for google.

Iannotate


Vi kommer ikke unna ezPDF Reader Multimedia PDF. Trenger du å gjøre notater, understrekninger og markeringer, fylle ut skjemaer osv … er dette vertøyet du trenger. Har du Android vil jeg nok holde en knapp på denne i forhold til Innotate PDF. Uansett får du også dette vertøyet for både Apple og Android.

Ezet-orgTotalt unyttig, men gud så morsomt
inoHumor humor satire offbeat. En kommer ikke unna humor og satire her. Denne glimrende appen er et must.  Her får du ironi og humor fra blant annet:
The Onion, Cracked, DERF Magazine, The Spoof, Indecision Forever, SlashNOT, Digg Offbeat, NewsBiscuit, Sports Pickle, Unconfirmed Sources, CAP News, The Enduring Vision, Break, CollegeHumor, Fail Blog.

humor org

 
Bloggpost oppdatert 08.01.2015Noen kilder 
Eva 2.0 - Vurdere app’er i undervisningen
Vaksineplanlegging for iPad og iPhone
FamilePrat.no - Nettbrett - skadelig eller bra for barn?
E24.no - Småbarn må i terapi etter iPad-avhengighet
Aftenbladet.no - Denne skolen er størst på nettbrett
Kristiansand kommune - Aktiv bruk av nettbrett i barnehager

Relaterte  bloggposter
De brukte vitenskapen
Vitenskap er igjen under angrep
Vitenskap er virkelighetens poesi
Kritisk tenking og hverdagsskeptisisme
Det gåtefulle universet - Er det noen der ute?
Information is Beautiful