Nei, Poliovaksinen fører ikke til kreft, og vaksinerte barn er ikke sykere en uvaksinerte barn

Facebook og andre arenaer og forum på nettet er på mange måter en karusell hvor en kan gjenta myter og påstander i en evig sirkel. For all del det finnes mye god informasjon på nettet, men mange er ikke særlig trenet i å sortere faktainformasjon fra regelrett vås, som det finnes tonnevis av.

Jobben med å imøtegå mye av tøvet som spres på nettet er som å holde gresset på en fotballbane kort med neglsaks, altså mer eller mindre en håpløs jobb, men noen ganger kan det være greit å eksponere noen av vaksinemytene, samt en del av gjengangerne som sprer og gjentar sine påstander til det kjedsommelige.  

vaccianation2

Redaktørrollen er i større grad flyttet ut til hver enkelt av oss. Vi har tilgang til verktøy hvor en enkelt kan legge ut noe en selv brenner for, alternative nyheter, verdisyn, ja faktisk sine egne vrangforestillinger og mer til. Det florer informasjon på nettet som kan se troverdige ut ved første øyekast, men som viser seg ikke å ha et snev av realisme når en begynner å skrape i overflaten. Selvfølgelig kan det motsatt også være tilfelle, men så var det å sortere hva som er hva. Stikkordet er kildekritikk.


Myten: Poliovaksinen fører til kreft

Konspirasjonssvovelpastor Jarle Johansen som driver konspirasjonsnøttefabrikken Riksavisen er ikke akkurat veldig opptatt av kildekritikk når han går ut med dette unyanserte tullet. Han er strengt tatt ikke opptatt av kildekritikk i det hele tatt når jeg tenker meg om.

jj-våser om polio

Å linke til en kilde som kaller seg worldtruth er i seg selv noe som burde få alarmklokkene til å ringe høyt. Artikkelen har sitt opphav et helt annet sted fra. En alternativ naturpreparatør ved navn Dave Mihalovic. Han har selvfølgelig et patronbelte fylt opp av antivitenskaplig kvakk om hvor grusom vaksiner er, og frelsen ligger i alle mulige alternative behandlinger som homeopati, refleksologi og ellers alt som ikke har et eneste papir på at det faktisk fungerer.

Hvis det var tilfelle at 98 millioner amerikanere mottok poliovaksine som kunne føre til kreft så ville det vært en skandale av dimensjoner. For øvrig støtter vaksinemotstanderne seg på denne artikkelen fra forsking.no fra april 2004. Det er ikke noe som tilsier at det faktisk er hold i dette, og samme år (august 2004) skriver NCI (National Cancer Institute): Studies Find No Evidence That SV40 is Related to Human Cancer.

Det hører med til historien at det tilbake på 50 tallet var det en hendelse - The Cutter Incident der levende virus ble inkludert i en poliovaksine som resulterte i 10 dødsfall og 200 barn som ble rammet av lammelser.

Vi vet også at noen poliovaksiner ble forurenset med Simian vacuolating virus (SV40) som potensielt kunne føre til kreftsvulster, men selv etter omfattende forsking rundt dette er det ikke grunnlag for å konkludere med at vaksinen førte til kreft.
Vaksiner som var forurenset er selvfølgelig trukket ut av markedet for lenge siden. Det er derfor helt hinsides å hevde at 98 millioner amerikanere mottok vaksine som var forurenset. Det ville vært en skandale som ikke hadde vært mulig å holde skjult på noen måte, selv om konspirasjonsklovner og antivaksere tror det.

Faktisk syns jeg denne bloggen: Polio vaccine does not cause cancer–debunking a myth sier det som bør og kan sies om saken. Sjekk ut kildene i bloggen jeg linker til som linker til reelle undersøkelser/studier, såkalte peer-reviewed journals som betyr at forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene kan publiseres. Vaksinemotstanderne bryr seg naturlig nok ikke om den slags. Her går det mer på antall kilder og hvor mange ganger man gjentar ulike feilaktige påstander.


Myten: Nevrologisk Sykdom – 2,5 Ganger mer hyppig blant vaksinerte barn.

Dette tøvet har jeg tatt for meg i en tidligere bloggpost. Vaksinemytene som ikke vil dø - hvor sykepleier Ragnhld Marie Madsen stiller spørsmål (i sin egen blogg) om: Hvorfor er uvaksinerte barn friskere?  Madsen linket den gang til en undersøkelse snekret sammen og designet av vaksinemotstander og homeopat Andreas Bachmair, som også driver Impfschaden.info (som er en tysk versjon av Vaccineinjury.info). Dette er et tysk antivaksverksted som er godt kjent for å fremme absurde helsepåstander. Vaccineinjury.info som er et antivaksforum og en viktig kilde mot vaksiner som brukes av antivaksere rundt om kring i verden.

fripresse

 

Andreas Bachmair studien (som jeg velger å kalle den) baserer seg på selvrapportering, noe som er kontroversielt. Selvrapportering er i seg selv en dårlig ide, når det er på internett kan dette bli svært morsomt og enda dårligere, noe som er tilfelle her. Det Madsen gjør er å bytte ut dataene fra uvaksinerte med mer eller mindre tilfeldige tall (via kildene hun bruker) Det blir helt håpløst

Problemet med å sammenligne generelle helsetilstanden mellom vaksinerte og uvaksinerte, er at vaksinedekningen er så høy at det er vanskelig å finne nok totalt uvaksinerte til å inkludere i en studie. KiGGS-studien (som Madsen merkelig nok aldri nevner med et ord) har gjort nettopp det, og fant ingen forskjell mellom vaksinerte og uvaksinerte. Bortsett fra at uvaksinerte hadde større forekomst av sykdommer det vaksineres mot, noe som ikke er helt uventet. Det KiGGS studien gjør, er å inkludere mange vaksinerte i studien, noe som gjør at data på helsetilstanden til den gruppen blir representativ og den totale usikkerheten i studien en del lavere. Vaccination Status and Health in Children and Adolescents

Det er ingen undersøkelse (seriøse) som viser at vaksinerte barn har høyere sykdomsforekomst av sykdommen de er vaksinert mot, enn ikke vaksinerte grupper. Tvert imot, alle undersøkelser jeg har lest, viser god effekt av all vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Når det gjelder link mellom vaksiner og nevrologiske sykdommer/ generelle helsetilstand, finnes det ikke noen holdepunkter og undersøkelser som viser at uvaksinerte er friskere enn vaksinerte. Tvert imot, ofte er det omvendt, at vaksinerte har en litt bedre generell helse. Her følger noen eksempler.

Cochrane metastudie  - The Cochrane Library - Vaccines for measles, mumps and rubella in children (sammendrag av forskning):

"We could assess no significant association between MMR immunisation and the following conditions: autism, asthma, leukaemia, hay fever, type 1 diabetes, gait disturbance, Crohn's disease, demyelinating diseases, or bacterial or viral infections.” safasf

(NCBI – PubMed - General non-specific morbidity is reduced after vaccination within the third month of life--the Greifswald study.)

CONCLUSIONS: “Our study revealed that children who received vaccination against diphtheria, pertussis, tetanus, HiB and poliomyelitis simultaneously within the third month of life do not exhibit enhanced frequencies of infectious disease-associated symptoms. In contrary, the frequencies of infection-associated symptoms were found to be significantly reduced. This might be caused by a vaccination-associated unspecific enhancement of immunological activity (e.g. mediated by interleukin 2) or by other presently still unknown factors.”

NCIB - Vaccination and Allergic Disease: A Birth Cohort Study (Ingen økt risiko for astma eller eksem blant vaksinerte)

Conclusions. “Our data suggest that currently recommended routine vaccinations are not a risk factor for asthma or eczema."

Artikkelen til Madsen inne på Fripresse er et omarbeidet makkverk. I begynnelsen av artikkelen vises det til en “undersøkelse”. Vel, det kan kalles så mangt.

”En studie fra USA viste at det var korrelasjon mellom autisme, ADHD og vaksinering. Undersøkelsen så på utbredelsen av nevrologisk sykdom hos mer enn 17.000 barn i California og Oregon. Blant mer enn 9000 gutter i aldersgruppen 4-17 år fant man at vaksinerte hadde 2,5 (155 %) ganger høyere forekomst av slike sykdommer sett i forhold til de uvaksinerte. De vaksinerte guttene hadde 224 % høyere andel ADHA tilfeller og 51 % flere tilfeller av autisme.”

Denne banebrytene studien madsen viser til er fra en vaksinemotstandsgruppe ved navn Generation Rescue startet av tåkehodet og Playboy-modellen Jenny McCarthy. Det er til å grine av når en ser hva FriPresse ”journalistene” hoster opp av kilder. Jeg skal ikke kommentere det noe videre. Gunnar Tjomlid har tatt for seg dette tullet grundig i sin artikkel: Ingen sammenheng mellom vaksiner og autisme.

Det henvises også til Geier og Geier i artikkelen til Madsen. Dette er far og sønn som driver med tulleforsking hvor de mener at vaksiner gir autisme (kvikksølv i vaksiner gir autisme). Det viser seg at disse to sjarlatanene driver med noe som kalles chelat terapi som kort og godt er noe nonsens for å trekke såkalte tungmetaller ut av kroppen. Kort fortalt så viser det seg at det far og sønn har kommer opp med av undersøkelser om vaksiner og autisme ikke holder vann.  

Noen undersøkelser som leserne bør få med seg (inkludert sykepleier Ragnhild Marie Madsen)

Pediatrics – Thimerosal - Containing Vaccines and Autistic Spectrum Disorder: A Critical Review of Published Original Data
The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics - Thimerosal-Containing Vaccines and Autism: A Review of Recent Epidemiologic Studies
Science-Based Medicine - Why the latest Geier & Geier paper is not evidence that mercury in vaccines causes autism
For de som virkelig vil grave seg ned I fakta her så er denne gjennomgangen virkelig god - Institute of Medicine of the national academies - Immunization Safety Review: Vaccines and Autism

Et av Ranghild Marie Madsens varemerker i slike saker er at når hennes artikler blir plukket i fra hverandre, endrer hun bare på heading og noen premisser i selve artikkelen, samt at hun finner noen andre kilder som støtter hennes påstander, vips så er hun i gang igjen. Dette er en kjent taktikk som brukes av vaksinemotstandere i andre land, man endrer kort og godt målstengene. På den måten kan vaksinemotstanderne spre dette tullet i de mørke avkrokene av alternativlandskapet og i konspirasjonmiljøet i en evig sirkel. Taktikken vaksinemotstanderne bruker kan en lese om her .

Madsen driver og står bak FriPresse, som ikke akkurat er preget av godt kildekritisk arbeid for å si det pent, samt at hun legger inn en del på vaksineaksjonen og Lyskilden.

Ragnhild Marie Madsen er et vandrende pseudoleksikon. Hvis hun har pasientkontakt håper jeg virkelig hun fikk med seg de medisinske og naturvitenskapelige emner som der ble gjennomgått når hun studerte til sykepleier. Jeg håper også hun fikk med seg det faglige og vitenskapelige grunnlaget som studiet faktisk hviler på. Det kan være at hun ikke har pasientkontakt eller på noen måte arbeider som sykepleier i dag. Personlig vil jeg ikke pleies av en person som faktisk taler sin egen profesjon midt imot. Bloggene hennes og hennes deltakelse i en rekke debatter på nettet gjør at man kan kanskje bør stille spørsmål om hennes skikkethet som sykepleier.


Blogger hvor jeg har tatt for meg vaksinemotstanderes vindmølletøv.

Vaksinemotstandens kyniske ansikt
”Ut fra det vi vet i dag er det ikke påvist noen link mellom MMR – vaksinen og autisme, men vaksinemotstandere tviholder på hypotesene til Andrew Wakefield. Dessverre spres dette tullet av personer som faktisk er helsefaglig utdannet, og definitivt bør vite bedre.
Det er gjennomført en rekke
epidemiologiske studier som viser at det ikke er påvist noen sammenheng mellom MMR - vaksine og autisme.

Det kirsebærplukkes i dårlig designede studier og de driver ren
fearmongering. Fakta gjengis ukorrekt fordi de vet at de fleste har lite kunnskap om epidemiologi. Mange vaksinemotstanderne kan høres tilforlatelige og troverdig ut, men det er helt til en begynner å grave litt i påstandene og ikke minst ser på kilder de bruker. Jeg har tatt for meg vaksinemotstanderens uredelige kommunikasjon her og her, samt laget en oversikt over mange av de mytene du vil møte fra den kanten. Vaksinemotstanderne vil fraråde deg å søke informasjon på sidene jeg har nevnt. De mener at myndighetene og legemiddelselskaper og ikke minst media er med i en konspirasjon. Det har jeg tatt opp tidligere.” Les mer her

Vaksinemytene som ikke vil dø
“Det er ingen tvil (hvis man orienterer seg i historisk perspektiv) at vaksiner redder liv.Vaksinemotstanden i en del land har ført til at vi ser en økning i enkelte sykdommer som det er lett å beskytte seg mot ved hjelp av vaksiner. På verdensbasis så vet vi at barnedødeligheten er kraftig redusert de senere år på grunn av effektive vaksineprogrammer. Vaksinemotstanderne rundt om kring i verden er forbausende samstemte i sin motstand mot vaksiner. De bruker stort sett de samme argumentene, og i stor grad de samme kildene og skremselspropagandaen”. Les mer her

Vaksinemotstandens grimme ansikt.
”Det er viktig å ta informerte valg. Hørt det før? Vaksinemotstanderne messer stadig om akkurat det. Men jeg har i flere blogginnlegg tatt opp hvordan de argumenter, ikke minst hva slags kilder og autoriteter de lener seg på.
Det er nettopp det som er så farlig med ekstreme vaksinemotstandere og det tøvet de sprer. Folk tror de gjør et "informert" valg, men hvordan kan man ta et informert valg når informasjonen man bygger på er riv ruskende gal”?
Les mer her

Kjære vaksinemotstander
Følgende brev ble skrevet av Megan Cran (som er sykepleier) fra Facebookgruppen Stop the Australian Vaccination Network den 22.06.2012.

“Du har spurt oss i mange fora om vi som er pro vaksinasjon kan ha empati og fortåelse for deres synspunkter. Jeg stiller deg det samme spørsmålet.

Forestill deg at du har brukt over seks år av livet ditt på å studere hardt, slik at du forstår grunnleggende biologi, kjemi, fysiologi, patologi, immunologi og farmakologi, fordi du har lyst til å bli lege eller sykepleier. Da er dette fag du må kunne for å få jobben.

Forestill deg at du gjennom de mange årene med vitenskapelige studier, der du ofte har studert alt av tilgjengelig forskningsmateriale og støttet deg til kvalifiserte meninger fra mennesker som har STØRRE innsikt enn deg selv på området, og har kommet til samme konklusjon som det biomedisinske flertallet støtter: at vaksiner er trygge og effektive.

Forestill deg at du, gjennom ditt daglige arbeid, ser uvaksinerte eller immunsvekkede mennesker blir forferdelig syke eller dør, av sykdommer og komplikasjoner det finnes vaksiner mot.” Les mer her

Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
“På generell basis har jeg ikke mye pent å si om vaksinemotstanderne som herjer på ulike fora. De baserer seg på dogmatisk irrasjonalitet, ubegrunnet frykt og en sterk mistro til helseråd fra myndighetene. De kaller seg «vaksineskeptikere», men skepsisen har ikke rot i rasjonalitet og vitenskap, men i irrasjonell skremselspropaganda og i tillegg tøvete konspirasjonstankegods”. Les mer her


Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Forrige bloggpost tok opp hva slags konspirativt vindmølletøys vaksinemotstanderne danser rundt på nettet med. Vaksinemotstanderne forvrenger og manipulerer data, bløffer, kirsebærplukker biter av informasjon m.m. De driver med fear mongring hvor de spiller på redsel og tvil om og rundt vaksinering.
Argumentene de bruker kan virke overbevisende for de som har lite kunnskap om vitenskap eller
epidemiologi. Vaksinemotstanderne kan høres tilforlatelige og troverdig ut, men det er helt til en begynner å grave litt i kildene og påstandene de bringer til torgs. Å ta for seg alle kildene de bruker i et blogginnlegg er ikke mulig, men vi se litt nærmere på noen av de, samt gi deg som leser noen verktøy for å kjenne igjen deres argumenter.”

 

Til slutt
Ikke tro kjendiser som Jenny McCarthy. Ikke tro Age of Autism, eller den australske Vaccine Network. Ikke tro på ILyskilden eller Kjetil Dreyer som driver Vaksineaksjonen. Ikke tro på Ragnhild Marie Madsen som driver vaksinemotstandsbloggen nyinjeksjon, og som nå er en premissleverandør av feiltolkede artikler pakket in i en tilsynelatende intellektuell språkdrakt for bloggen FriPresse, som er et samarbeidsprjsekt mellom de mørke avkrokene i det alternative landskapet og konspirasjonsmiljøet.  For all del ikke tro på May-Harriet Seppola. Ikke tro på Kildennyheter drevet av Anita Sweeney i regi av Lyskilden. Ikke tro på konspirasjonssvovelpastor Jarle Johansen som driver konspirasjonsnøttefabrikken Riksavisen.

Er du usikker snakk med leger og helsepersonell, sjekk ut helsemyndigheters sider på nett. Sjekk ut helsebiblioteket som også har linket til helsetidskrifter, forskingsinstitusjoner, verktøy, filmer osv. I tillegg kan Norsk Helseinformatikk (NHI) være et greit sted å finne informasjon. Folkehelseinstituttet (FHI) er også en god kilde til helseinformasjon. I tillegg anbefaler jeg Gunnar Tjomlids blogg: - Saksynt. Han har en fyldig oversikt over temaet vaksiner m.m.


Nyttig info:
 
The History of vaccines - Misconceptions about Vaccines
The History of vaccines - History of Anti-vaccination Movements
The History of vaccines - The Scientific Method in Vaccine History
Klikk.no/helse - 8 myter om vaksiner
Tre nye rapporter: - HPV-vaksinen er trygg
Spørsmål og svar om vaksine
Fritanke.no - Svekket tillit til vaksiner skader folkehelsen
Nettavisen.no - Fire fantasifulle vaksinerykter
The New England Journal of Medicine: The Age-Old Struggle against the Antivaccinationists
Wired Magazine - The anti-immunization crowd clings to well-worn myths. Arm yourself with facts.
Wired Magazine - The Misinformants: Prominent Voices in the Anti-Vaccine Crusade


Relaterte bloggposter
Vaksinemyter som ikke vil dø
Vaksinemotstandens grimme ansikt.
Vaksineplanlegging for iPad og iPhone
Kjære vaksinemotstander
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Fakta og faktagrafikk om vaksiner

Mannen som viste for mye

Er navnet på en film produsert og regissert av Alfred Hitchcock. Filmen handler om et attentat på en politisk leder, uten sammenligning for øvrig. Men tittelen er høyst relevant. Edward Snowden vet mye, så mye at det er blitt en pinlig sak for USA.

Kjappe fakta om Snowden - saken

  • Edward Snowden (30) har en fortid som datatekniker i CIA og utførte oppdrag for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA) via IT-selskapet Booz Allen Hamilton.
  • Via internasjonale medier, blant annet britiske The Guardian, amerikanske The - Washington Post og nettstedet WikiLeaks, har Snowden siden 5. juni offentliggjort hemmelige opplysninger om amerikansk overvåking av nasjonal og internasjonal tele- og datatrafikk
  • Snowden har også offentliggjort informasjon om amerikansk spionasje rettet mot blant annet EU og Kina.
  • Snowden forlot USA og kom til Hongkong 20. mai.
  • 21. juni siktet USA Snowden for spionasje og ba om å få ham utlevert.
  • 23. juni reiste han til Moskva, hvor han fram til 1. august oppholdt seg i transittområdet på den internasjonale flyplassen Sjeremetjevo. (NRK - NTB)

Edward Snowden som har sittet i transitt på Sheremetyevo flyplassen i Moskva har fått midlertidig oppholdstillatelse i Russland, foreløpig for et år. Flere land i Sør - Amerika har også ønsket Snowden velkommen. Problemet er vel heller hvordan han skulle ha kommet seg til andre siden av kloden uten problemer. Vi husker godt flyet til Bolivias president Evo Morales som ble tvunget til å lande i Wien, etter at flyet ble nektet å fly over Frankrike, blant annet fordi man trodde Snowden var om bord. Det er ingen tvil om at USA vil drive klapperjakt på Edward Snowden. Det er ingen tvil om at USA vil komme med dårlig skjulte trusler mot en hver som støtter og evt gir Snowden opphold.
Snowden søkte om asyl i Norge, søknaden ble ekspedert med lynets hastighet og svaret var avslag.

Hva ville skjedd hvis det var en analytiker fra f. eks Kina som hadde røpet tilsvarende hemmeligheter som Snowden? USA ville med stor sannsynlighet ha innvilget vedkommende asyl. Jeg tror ikke det bør herske noen tvil - Amerikanske myndigheter vil strekke seg svært langt i å få tak i Snowden. Han er nå innvilget et pusterom, men han er fortsatt ikke sikker. 

Amerikanske medier er svært opptatt han som person. Han kalles narsissistisk en drittsekk osv. Men hva er det Snowden faktisk har gjort?
Han har avslørt amerikanerens masseovervåking som overgår de flestes fantasi, eller kanskje ikke. Vi har blitt kjent med overvåkingsprogrammet PRISM (surveillance program).

Hvordan PRISM - Programmet fungerer er godt beskrevet av blant annet Washingtonpost

NSA-Prism-Program7

Et hvert land har legitime behov for etterretting, det bør ikke overraske noen, men etter den 22.11.2001 har USA vært i en tilstand av ”forfølgelesvannvidd” hvor alle kan være en potensiell fiende. I 2005 ble etterrettingen intensivert også mot egen befolking, uten rettslig godkjennelse, men godkjent av daværende president George W. Bush. Legitimert via Patriot Act loven som satte andre kontrollmekanismer og lover etterretningen er/var underlagt “til side”.

Det mange ikke fikk med seg var at når Obama var senator advarte han mot misbruk av blant annet Patriot Act loven, som ga myndighetene muligheter til å avlytte egne borgeres telefonsamtaler. Da han ble president endret det synet seg.

Har Snowden brutt amerikansk lov? Det er mulig at han har det, men først la se litt på opptakten til denne saken. Den 6 Juni ble det kjent at NSA hadde inngått en avtale med teleselskapet Verizon om tilgang til millioner av selskapets samtaledata, men det stopper ikke der. Det kommer frem at NSA har hatt tilgang til blant annet Googles og Facebook servere. I tillegg har NSA utført omfattende overvåkning av en rekke ambassader og selv FN kontorer og EU kontoret i Washington har blitt avlyttet.  EUs president har protestert, det samme har Tysklands justisminister. Her hjemme er tonen en annen. Vi kritiserer da ikke en alliert, gjør vi vel?

Varslere har de senere år fått svært vanskelige kår, noe som gjør at andre vil tenke seg grundig om når det gjelder å varsle om lovbrudd, brudd på internasjonale regler og konvensjoner. Det er ikke første gangen vi ser omfattende lekkasjer. De fleste kjenner til Bradley Manning som lekket gradert materiale til WikiLeaks. Lekkasjene viste også at både Taliban, USA og dets allierte hadde blod på hendene. Vi husker også drapet på to reportere fra Reuters, på åpen gate i Bagdad i 2007. Manning er dømt for den største lekkasjen av klassifisert materiale i USAs historie, men han ble ikke funnet skyldig i å ha hjulpet USAs fiender, som var et viktig punkt i tiltalen. Uansett er han funnet skyldig i 20 av 22 tiltalepunkter. De fleste husker også at i den forbindelse ble en god del diplomatpost lekker som omtalte blant annet USA’s allierte i lite flatterende ordelag.

Det mange ikke har fått med seg er at forgjengeren til WikiLeaks  - Cryptome, som har eksistert siden 1996, har på samme måte publisert klassifisert informasjon fra flere av verdens regjeringer, de har publisert intern informasjon fra Facebook og Microsoft, og har havnet på radaren til flere av USAs etterretningsorganisasjoner.


En flik av bakteppet

Den formidable paranoiaen som USA lider av går tilbake til 11 september 2001 og faktisk en tid før dette. En person som kjenner NSA bedre en noen annen er den tidligere NSA toppen Thomas Drake. Han har definitivt fått erfare hva det vil si å stille kritiske spørsmål om overvåking. Drake var involvert i debatten om informasjonsinnhenting via internett på slutten av 90 tallet og på begynnelsen av 2000 tallet. På den tiden arbeidet NSA med Trailblazer prosjektet og ThinThread prosjektet. Drake støttet ThinThread prosjektet, men dette ble nedlagt bare noen uker før 9/11. Etter 9/11 ble det revitalisert. 

Trailblazer prosjektet
Trailblazer was a United States National Security Agency (NSA) program intended to develop a capability to analyze data carried on communications networks like the Internet. It was intended to track entities using communication methods such as cell phones and e-mail.[1][2] It ran over budget, failed to accomplish critical goals, and was cancelled. Link

ThinThread prosjektet
ThinThread is the name of a project that the United States National Security Agency (NSA) pursued during the 1990s, according to a May 17, 2006 article in The Baltimore Sun.[1]The program involved wiretapping and sophisticated analysis of the resulting data, but according to the article, the program was discontinued three weeks before the September 11, 2001 attacks due to the changes in priorities and the consolidation of U.S. intelligence authority.[2] The "change in priority" consisted of the decision made by the director of NSA General Michael V. Hayden to go with a concept called Trailblazer, despite the fact that ThinThread was a working prototype that protected the privacy of U.S. citizens. Link


Den korte versjonen er at Drake klaget på gjentatte brudd på amerikansk lov, og ikke minst klare brudd som var i sterk strid med grunnloven, som står sterkt i USA. Under to granskinger av 9/11 angrepene har Drake hevdet å ha beviser for at NSA satt på kritisk etterretting om Al Qaidas kommunikasjon i inn og utland, etterretting som er holdt skjult for almenheten. I dagene før 11 september 2001 satt flykaprerne på et motell tre kilometer unna NSA og hadde sine siste planleggingsmøter. Kaprerne var i følge Drake blitt overvåket i tre år. Drake mener at NSA kunne ha forhindret 9/11.

Han gikk til pressen og pleide kontakt med journalisten Siobhan Gorman i avisen Baltimore Sun. Flere  pinlige avsløringer om NSA fulgte. I 2007 raidet FBI huset hans, han ble avhørt om nyhetslekkasjer og satt under overvåking. Det er ingen hemmelighet at Drake ble et hår i NSA suppen, og han fikk en rekke advarsler fra kolleger om at han ikke måtte stille for mange kritiske spørsmål.  Det endte med at Drake etter hvert ble tiltalt etter spionparagrafen, for å ta med seg gradert materiale hjem og lekke dette til pressen. I den innledende fasen av rettsaken mot Drake bestemte myndighetene seg for å droppe spionanklagene mot Tomas Drake. Det kokte ned til en til en forseelse om at han hadde brukt en datamaskin som tilhørte NSA. Drake fikk 250 timers samfunnstraff for uautorisert bruk av en NSA datamaskin. Med all den informasjon som Drake satt med ønsket ikke myndighetene en rettssak som med stor sannsynlighet ville blitt en enda pinligligere affære som de ikke ønsket fokus på.

Drake har uttalt han skulle ha gått til pressen mye tidligere. Drake hevder også at NSA driver omfattende overvåking av mediebedrifter og journalister, noe som slett ikke er usannsynlig. Det er bekymringsfullt at journalisters kilder blir utsatt for overvåking og forfølgelse når de påpeker lovbrudd og brudd på internasjonale konvensjoner/regler. Det er en ”darkside” ved demokratiet en bør ta innover seg, også her hjemme.

 

Foreign Intelligence Surveillance Court

I 1978 etablerte Kongressen (etter en anbefaling fra Senatet) i USA Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC, også kalt FISA Court), som en særdomstol. Domstolen har 7 tingrettsdommere som skal føre tilsyn og gi tillatelser om overvåking av personer som etterettning mener bør overvåkes, etter det som kalles Warrant law (som tillater overvåking som ellers ville krenke individets rettigheter). Anmodninger om overvåkinger er det stort sett NSA og FBI som står for.

FISA også opprettet en Foreign Intelligence Surveillance Court of Review for å håndtere klager fra søknader avslått av FISC. Denne retten består av tre dommere.  

Myndighetene er ikke forpliktet til å føre bevis eller sannsynliggjøre årsaken til å få en ransakingsordre eller bevis for faktiske kriminell aktivitet. Det eneste kravet er at myndighetene må presentere bevis for at overvåking er nødvendig og at vedkommende som skal overvåkes tilhører en fremmed makt (er agent) eller tilhører en terrororganisasjon.

Mye av kritikken mot FISA domstolen går på at den er blitt en slags parallel til høyesterett, men forskjellen er at avgjørelser fra FISA domstolen er hemmelige.

Nedenfor er det satt opp en oversikt over hvordan en ser for seg gangen i hvordan saker bringes til FISA domstolen. Du kan finne mer informasjon om FISC, også kalt FISA domstolene her.

The NSA and the FISC
 

Til slutt

Det er ikke noen hemmelighet at det drives etterretning. Det bør heller ikke være noen hemmelighet at det drives overvåking av ulike grupperinger som kan utgjøre en potensiell fare. Nylig har det gått ut terrorvarsel og amerikanerne strenger sine ambassader etter å ha snappet opp kommunikasjon fra al-Qaida som kunne tyde på terroranslag. Når det gjelder trusler fra islamister så er overvåkingen her nå tett og det skal etter sigende ha blitt avverget flere terroraksjoner, så amerikanerne ser ut til å ha lært noe av sine tidligere fadeser. De har faktisk ganske god kontroll på Islamsk ekstremisme som har sitt utspring i islamske land og terroren som følger i det kjølvanet. Hva med hjemmeavlet terrorisme utført av en soloaktør ala Breivik, eller Boston bomberne. Hjemmeavlet terrorisme er det mye vanskeligere å beskytte seg mot enten det er er Islamsk ekstremisme eller høyreekstrem.

Når det gjelder trusler fra islamister er overvåkingen tett og det skal etter sigende ha blitt avverget flere terroraksjoner, så amerikanerne ser ut til å ha lært noe av sine tidligere fadeser. De har faktisk ganske god kontroll på Islamsk ekstremisme som har sitt utspring i islamske land og terroren som følger i det kjølvannet. Hva med hjemmeavlet terrorisme utført av en soloaktør ala Breivik, eller Boston bomberne. Hjemmeavlet terrorisme er det mye vanskeligere å beskytte seg mot enten det er Islamsk ekstremisme eller høyreekstrem ekstremisme.

I Storbritannia har de gått enda lenger i kampen mot hjemmeavlet terrorisme og vi kunne den 6.6.13 lese i aftenposten:

“Bare i England og Wales ble det i fjor reist tiltale mot 653 mennesker knyttet til deres aktiviteter i sosiale medier. Det var en økning fra 46 slike arrestasjoner i 2008, ifølge offisielle tall som ble gitt til media i tråd med offentlighetsloven her. Etter drapet på soldaten i forrige måned, er det krefter i den konservative regjeringen som presser på for å gi politiet enda bredere fullmakter til å overvåke elektronisk kommunikasjon med tanke på å utrydde hjemmeavlet terrorisme.

Ettersom myndighetene intervenerer i stadig flere saker knyttet til sosiale medier, vokser debatten om retten til fri ytring i en verden der alle med en mobil innretning eller en datamaskin kan skaffe seg en offentlig talerstol”.

Verre er det at politiske ytringer skal og kan bli gjenstand for overvåkning, gjerne skjult overvåkning, legitimert som kamp mot hjemmeavlet terror. Men dette er vanskelige avveininger

I magasinet Rolling Stone kunne vi lese om (den ene) Boston-bomberen Dsjokhar Tsarnajev. En tilsynelatende vellykket tenåring som blir terrorist. Artikkelen er tankevekkende og gir oss kanskje noen svar på hvorfor noen plutselig begår absurde handlinger. Det er ikke sikkert at ideologisk radikalisering er utløserfaktoren.

Hvordan bekjemper man denne type terror hvor en singel person (eller at par stykker) kan koke sammen en aksjon som tar mange liv? Mer åpenhet roper vi her hjemme, like viktig er å redefinere begrepet terrorbekjempelse. Er det realistisk å tro at vi kan beskytte oss hundre prosent mot terror eller en gal manns handlinger? Det er nok ikke det, uansett hvor mye det snokes i vår elektroniske kommunikasjon.  

Mange jeg snakker med sier at vi må bare finne oss i å bli overvåket, “jeg har uansett ikke noe å skjule” -  er holdingen. Så enkelt er det faktisk ikke. Hva om du engasjerer deg i en sak, som for eksempel motstand mot oljeleting i Lofoten. Har du noen garanti for at du ikke blir overvåket? Ville du finne deg i at du ble overvåket for at du engasjere deg i en sak som myndighetene helst ser du ikke engasjerer deg i? Poenget er ikke om du har å skjule, men at det ligger en mulighet for at myndigheter faktisk kan ta seg til rette og overvåke deg, uten at du vet det.

Du tror kanskje dette er overdrevet. Jeg vil minne om Briten Peter Harbour, en pensjonist som for noen år siden engasjerte seg i en lokal miljøvernsak. Han ville hindre at en innsjø skulle forurenses. Vips, han havnet på en liste over ”hjemlige” ekstremister” i Storbritannia. Kilde

En annen episode var tyskeren Daniel Bangert som satte opp en tullesak på Facebook hvor han inviterte vennene sine til en vandring rundt omkring på et topphemmelig anlegg i Tyskland. Han fikk besøk av politiet som lurte på hva han ville gjøre. Det var kanskje ikke det lureste å annonsere uansett. Kilde

Jeg tror vi må ta innover oss at fakta er at NSA jo innhenter og lagrer informasjon om de fleste, uavhengig av enhver form for mistanke, det har de selv innrømmet i sitt motto: collect it all”. Collect it all betyr i denne sammenhengen akkurat det. NSA-databasen Mainway har allerede lagret for rundt 1.9 billioner telefonsamtaler (både innenriks og utenriks). På den måten kan en lage en treffsikker profil på en telefonbruker i USA. Det stopper ikke der. Vi har også datasystemet XKeyscore, som var hemmelig inntil det nylig ble avdekket av The Guardian (lekket av Snowden). Programmet samler inn det meste av hva du gjør på nettet, inkludert e-poster, chat-logger og browser-historikk. Vi snakker altså om muligheten til å systematisk lagre stort sett alt internettbrukere gjør, uavhengig av nasjonalitet. NSAs tjenestemenn trenger vel knapt noen begrunnelse for å hente ut den informasjonen de mener de trenger.

Et tydelig eksempel på amerikanerne utøver et strekt press kan vi lese her. E-posttjenesten Lavabit er blitt presset til å stenge sine tjenester etter press fra Amerikanske myndigheter. Lavabit har tilbudt brukerne en kryptert e-posttjeneste som har vært en nøtt selv for utenforstående å overvåke. En annen tjeneste som må gi opp er E-posttjenesten Silent Circle, som krypterer innhold for å unngå overvåking.

Det er neppe siste gang vi ser amerikanerne går etter tjenester som gjør det vanskelig å snoke i innholdet. Obama driver nå en form for brannslukking når han uttaler: “Vi kan og må bli mer åpne om vår overvåkning”. Han lanserer en slags firepunktplan som i korte trekk skisserer at det skal bli mer åpenhet rundt temaet overvåking, hindre misbruk og opprette en nettside som skal gi publikum svar på ting de lurer på vdr overvåking. Obama vil også ta ta opp en deler av den omstridte loven Patriot Act, som tillater telefonovervåkning til debatt i Kongressen. Høres fint ut, men de fleste tror ikke på julenissen lenger, dette er etter mitt syn er dette bare retorikktåke.

Er vi klar over hvilke konsekvenser overvåking kan ha for oss som individer? Vi har en litt naiv tro på at det ikke vil misbrukes, vi bor jo i et demokrati, ikke sant? Demokrati vil vi ha i overskuelig fremtid, men hva vi definerer som demokrati om 20 år har kanskje forandret seg en del, tenk litt over det.
 
Vi har stilletidende og naive godtatt oppbyggingen av et overvåkingssamfunn som er hinsides, og det er ikke en gang en konspirasjon, men en realitet - allerede i dag. Hva dette kan brukes til fremover får det til å gå kaldt nedover ryggen min.

En fri presse kan har en visse beskyttelse. Poenget er at ingen kan beskytte oss mot det vi ikke vet noe om. Derfor er varslere viktige. Edward Snowden blir neppe den siste varsleren vi ser.  


Noen kilder:
 
 
the guardian - XKeyscore presentation from 2008 – read in full
the guardian - Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations
the guardian - Artikler om Edvard Snowden
The- Washington Post - Edward Snowden says motive behind leaks was to expose ‘surveillance state’
TV2 – Nyheter - Historisk varsler: - Den viktigste avsløringen i amerikansk historie
Live Leak: Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations
The Baltimore Sun - Too few whistle-blowers
Aftenposten - Dette risikerer du når du overvåkes
Aftenposten - Disse landene kan overvåke din nett- og telefonbruk
Aftenposten - Også Frankrike overvåker elektronisk kommunikasjon
Aftenposten - NSA får fortsette overvåkingen
Aftenposten - Staten en stor hacker?
Aftenposten.- «Opphisselsen over den avslørte amerikanske spionasjen er rituelt hykleri»
Aftenposten - Dette avslørte Mannings lekkede dokumenter
Aftenposten - Kort forsvar av Bradley Manning
Aftenposten - Bradley Manning ikke skyldig i å ha hjulpet USAs fiender
Aftenposten - Dommen kan få dystre følger
The Guarian - Prism surveillance: spies thrive in the internet's legal free-for-all
Smithsonianmag - Leaks and the Law: The Story of Thomas Drake
The New Yorker - Is Thomas Drake an enemy of the state?
NRK.no - Nok en e-posttjeneste stenges etter press
Techcrunch - Silent Circle Preemptively Shuts Down Encrypted Email Service To Prevent NSA Spying
VG - De svarte hullene

Konspirasjonsklovner leker sannhetskommisjon

Nyhetspeilet er konspirasjonsmiljøets åpne avdeling for konspirasjonsgalskap, Nyhetsspeilet fant før sommeren at det må utføres en Bevisanalyse av 22. juli-terroren. (det er et Facebook event, så du må logge inn på FB for å se arrangementet)

Det har vært en knallhard kritikk av politikere, politiet m.m, og rapporten fra 22.juli kommisjonen er knusende i så måte (html-versjonen av rapporten). Den er detaljert og er faktisk rystende lesning. Har disse konspirasjonsklovnene lest rapporten? Med stor sannsynlighet så har de ikke det. I følge disse heltene er den offesielle versjonen den som inneholder løgner og bortforklaringer. Hvem vet vel dette bedre en gjeng med virkelighetsflyktende konspirasjonsklovner, hvordan det egenlig skjedde, hvem som egenlig sto bak. Når konspirasjonsklovner av dummeste skuffe skal avdekke “beviser” får jeg gåsehud, og vondt i hodet.


Kort om Nyhetsspeilet 
Nyhetsspeilet rører rundt med tull om at en skjult verdensregjering styrt av Illuminati, jøder, frimurere og/eller romøgler. Ellers mottar Nyhetsspeilet stadig meldinger fra aliens om ulike versjoner av undergang. Det stopper ikke der - alle mørkemenn som styrer verden forsøker definitivt å ta livet av oss ved hjelp av kommersielle passasjerfly som slipper ut noe disse geniene kaller chemtrails. Det skal etter sigende være en genial måte å redusere verdens befolkning på i følge Nyhetsspeilet. Det er også en utpreget vaksinemotsand der som har samme retorikken som Chemtrails, altså veldig greit for å ta livet av oss, i følge … ja, du skjønner tegningen. Nyhetsspeilet har en viss underholdningsverdi, men det er også en del artikler der inne som oser av antisemittisme og pastoral kristenfundamentalistisk svovelretorikk som er direkte usmakelig. Jeg har ellers beskrevet skrullingfabrikken Nyhetsspeiet her.
in the ass2_thumb[5]
En av de toneangivende redaktørene Nyhetsspeilet er så heldig å ha i folden sin er Hans Gaarder. Gaarder har tidligere skrevet at Jens Stoltenberg er en biorobot, kanskje var angrepene på tvilligtårnene bare filmtriks … I tillegg kaller Gaarder seg for forsker og driver sitt eget lille Institutt for HelseForskning. Artig kar.

Egenlig var jeg i tvil om det er riktig å vise frem galskapen som disse folkene holder på med. Nå ble det etter det jeg vet ikke avholdt noe arrangement etter det jeg har fått med meg, men jeg viser allikevel frem en av de lange trådene under som viser hvor langt en dra klinkokosen sin - ut i det åpne rom, uten filter. Noen ganger er det sikkert greit å la de drive med idiotiet sin i fred, men akkurat her syns jeg de tråkker over alle støvelskafter. Jeg gjengir de mest outrerte kommentarene. Det er også noen fornuftige røster inne (hvor jeg har sladdet navnene) som forsøker (fånyttes) å bringe inn en smule fornuft i tråden. Du kan følge diskusjonen/analysen disse heltene driver med her. Men la oss for ordens skyld ta en liten titt på hva dette tøvet dreiet seg om.
den-22-juli-2[3]
”Rettssaken etter 22. juli-terroren etterlot en mengde åpne spørsmål, og unnlot å forholde seg til store mengder viktig bevismateriale fra terrordagen 22. juli 2011. Bevismateriale som i stor grad er blitt unndratt offentligheten.
”Nyhetsspeilet.no arrangerer CSI – Crime Scene Investigation – for 22. juli.
Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken.

Både eksplosjonen i regjeringsbygget, forhold vedr massakren på Utøya og de uforklarlig mange sviktene i det statlige beredskapsapparatet nettopp denne dagen vil bli belyst.
Den mangelfulle politi-etterforskningen under ledelse av riksadvokat Tor-Aksel Busch vil også bli gransket.
Annen informasjon av betydning som ikke har vært fremme i media vil også bli presentert.
Entré 100,-/50,- Drop-in.””

Jeg henger meg opp i setningen: ”Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen, og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken”.

Nå ble selve arrangementet avlyst den 9 mai, men Gaarder sier følgende.
avlyst_thumb1 
Jeg vet ikke om det ble noe av bevisanalyseforedraget, men det er nå uansett kommet en artikkel undertegnet Gaarder. Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren. Jeg skal komme tilbake til artikkelen hans ved en senere anledning.
Kort fortalt påstår “forskeren” Gaarder blant annet om sirkelformet ”energetisk” mønster var synlig på veggen av høyblokka i eksplosjonsøyeblikket, og at det kom en eksplosjon inne fra selve kunnskapsdepartementet. Dette er bare noen av de korka påstandene Gaarder kommer med. Men la oss i denne omgang se på galskapen på arrangementsiden, rettere sagt i en egen diskusjon fra mai som lgger der. Det er noe av det verste jeg har sett på lenge hva gjelder virkelighetsfjerne spekulasjoner. Det skulle ikke forundre meg om disse folkene kom med påstander om at virkeligheten finnes IRL

Galskapen går som følger
Jeg har tatt med stort sett det meste fra selve diskusjonstråden.  Jeg satt en stund å lurte på om de faktisk forsøkte å lage smakløs irioni av en tragisk hendelse, men så kom jeg på at ironi ikke finnes i deres vokabular. Dette er rett og slett tragisk lesing.
intro-galskap_thumb2
To andre gjerningsmenn på Utøya? Vatikanet står bak? Å lese dette klovneriet gjør meg irritert, men det viktig å vise frem hvor rablende galt dette blir når konspirasjonsklovnerfabulerer vilt.
bilde-1-1_thumb3
Du verden … Eller rettere sagt …jøye meg …
bilde-1-2_thumb2

bilde-1-3_thumb2
En MK-ULTRA? Sukk …
For de som ikke vet hva MKULTRA er: MK-ULTRA var et forskningsprogram i regi av CIA i USA. Formålet med programmet var å utvikle nye metoder for bevissthets- og adferdskontroll hos mennesker. Prosjektet ble formelt startet i april 1953 og var en etterfølger til forskningsprogrammene «Bluebird» og «Artichoke», som også var opptatt av bevissthetskontroll. I løpet av programperioden var 80 forskningsinstitusjoner involvert. Programmet ble avsluttet i 1964. En del enkeltprosjekter fortsatte imidlertid også etter den tid. Kilde
bilde-1-4_thumb5
Herre … Vatikanet kontrollerer Mossad? Det var jammen helt nytt for meg. Hvor tar de alt våset fra?
bilde-1-5_thumb3
En Mossad agent på døra du lizzzom … Du verden …

bilde-1-6_thumb2
Du verden … folk med Mossad utseende, og PST kontrollert av Vatikanet. Ingen skal beskylde disse folkene for ikke å ha en alternativ virkelighetsforståelse
 
bilde-1-7_thumb5
bilde-1-8_thumb4
bilde-1-9_thumb3
Det er riktig at det planlegges en dramaserie hvor Norge er okkupert av Russland. Poenget er at disse klovnene tror vi allerede er under russisk innflytelse, og at Jens er en Russiske marionett. Det er noe med å skille fantasi og fakta som er problematisk her …

bilde-1-10_thumb3
Hjelpe meg, dette er virkelig ille.
bilde-1-11_thumb3
Falske jøder og Jesuitter? Gud bedre … Ellers er det bare å ta av seg hatten over deres anal-yser(beklager feil ord-deling/diksjon der altså) av “verden i dag”
bilde-1-12_thumb1
Tror ikke det. Det er nok heller en del av dere som burde ha gått skolen en gang til. Makan til pølsevev skal en lete lenge etter.
bilde-1-13_thumb3
bilde-1-14_thumb4
Nei utrykket Divide et impera er ikke forbudet til Vatikanet. Det er et uttrykk som ble brukt i romersk politikk, lenge før Vatikanet så dagens lys. Kildekritikk har aldri vært disse klovnenes sterke side.  Denne Eric Phelps er en spenstig type som blant annet mener at Vatikanet står bak det meste av verdens spetakkel. 

bilde-1-15_thumb7
Akkurat, se tilbake på historien du moroklumpen. Du mener den er å finne på et konspirasjonsnøttested om 9/11? Tror ikke det nei.
bilde-1-17_thumb2
bilde-1-18_thumb5
bilde-1-19_thumb3
bilde-1-20_thumb3
bilde-1-21_thumb1

bilde-1-22_thumb3
Er den katolske kirke 4000 år gammel? Nei, det er den ikke Midtgård. I 1054 ble det et skille som oppsto etter at det store skismaet mellom patriarkene i Konstantinopel og Roma, og kirken ble splittet i den katolske og den ortodokse kirke. Mot slutten av det 15. århundre oppsto stridigheter omkring dogmer, tradisjoner og fromhetsliv, senere kjent som reformasjonen.(noe vi har lært om på skolen) Dette førte til at enkelte brøt ut og dannet nye kirker, som særlig fikk stort omfang i Nord-Europa og England.Du kan lese mer om det her

Så du mener at Norge er ledet av pedofile satanister som offrer sine barn? Du bør ta en samtale med de etterlatte og fortelle de akkurat det. Makan!

bilde-1-23_thumb3
bilde-1-24_thumb3
Dette med dommerforsikringer florerer i konspirasjonsmiljøene I korte trekk dreier dette seg om at mange norske dommere i dag ikke kan dokumentere avlagt dommerforsikring og at det en periode var en del aktivitet for å få mer oppmerksomhet omkring saken. 
Domstol.no har en egen informasjonsside om dommerforsikringer, og der forklares saken på denne måten:
“DA overtok det administrative ansvaret for domstolene fra 1. november 2002. Før dette tidspunktet lå ansvaret hos Justisdepartementet, dette inkluderte også oppbevaring av dommerforsikringer. Justisdepartementet delegerte ansvaret for oppbevaring av forsikringer til fylkesmennene. For dommere som ble oppnevnt i perioden forut for 2002 foreligger det i dag ikke et komplett samlet arkiv over avlagte dommerforsikringer. Det har ikke latt seg gjøre å finne igjen alle dommerforsikringer fra tiden før DA fikk ansvaret. Noen dommere som man ikke har funnet forsikringer for, har derfor signert nye forsikringer til erstatning for de som det ikke har vært mulig å spore opp. Det betyr at enkelte forsikringer kan være datert etter at dommeren faktisk tiltrådte. Dette betyr altså kun at man ikke har funnet tidligere avgitte forsikringer for disse dommerne.”
Stortingsrepresentant Per Sandberg (Frp) stilte 21.02.12. spørsmål til justisminister Grete Faremo (Ap) om saken, og fikk et svar som ligner det jeg skisserte over.
“Den klare hovedregelen er uansett at selv dommer det hefter feil ved, blir stående, inntil de eventuelt oppheves ved anke eller domsresultatet endres etter gjenåpning. Jeg er kjent med at en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett ble anket inn for Høyesteretts ankeutvalg 25. januar 2012. Saken omhandler blant annet manglende dommerforsikring. Høyesterett har ikke avgjort saken ennå. Det er viktig at dommerforsikringer avgis på korrekt måte, og det er ikke heldig at det ikke uten videre kan dokumenteres at alle dommere i Norge har avgitt slik forsikring. Jeg er trygg på at DA er seg sitt ansvar bevisst, og gjør det som skal til for å rette opp i situasjonen”.
Hadde Østegaard og et par andre skikhalser gjort seg en smule flid og drevet litt med det vi andre kaller kildekritikk, så hadde de fått med seg at Høyesterett avsa en kjennelse 26. juni 2012 om dommerforsikringer. Spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi "at retten ikke var lovlig sammensatt" (tvisteloven § 29-21 bokstav b).
Høyesterett kom til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at lagdommeren i saken hadde avgitt dommerforsikring. Høyesterett fastslo at manglende forsikring under ingen omstendighet kan være en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b eller den tilsvarende bestemmelsen i straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3. Kilde:Norges Domstoler 

Med andre ord så skaper en slik sak presedens i lignende saker. Saken om dommerforsikring er avsluttet. Akkurat det affiserer ikke konspirasjonsmiljøene som kommer til å gnåle om dette lenge enda.

bilde-1-25_thumb3
bilde-1-26_thumb3
bilde-1-27_thumb3
bilde-1-28_thumb3
bilde-1-29_thumb1
Øhhmff. Først kommer denne Østegaard med påstander at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler, men overlater til motparten å komme med beviser på at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler … øøhhmff. Er det rart de blir omtalt som klovner. Jeg får vondt i hodet av slike folk.

bilde-1-31_thumb2 
Midtgård skriver blant annet: “Man visste utmerket godt om at stamme Dan bor i Danmark, sammen med Juda stamme som bor på Jylland og navnes "Jyder." I Norge hadde stamme Benjamin og Naftali bosatt seg. Man visste godt om at de man navnet jøder, var khazarer hvis forfedre hadde tatt omendelse til Babylonsk Talmud, som ingenlunde må forveksles med vår abrahamittiske tro fra den Mosaiske tro jesus hadde.”Dette er slik man bør vise sine barn og si:  “Her kan du se hvordan det går når du ikke følger med på skolen”. Dette er hinisdes rør og vrøvl.


bilde-1-32_thumb4 
bilde-1-33_thumb2
bilde-1-34_thumb3
bilde-1-35_thumb3
bilde-1-36_thumb2
bilde-1-37_thumb2
bilde-1-38_thumb3
Riksmedia tier? Myndighetene har fått kritikk så hatten passer i denne saken. Ikke minst har 22.juli kommisjonen plassert ansvaret der det hører hjemme. Et sentralt tema er kildekritikk. Å hevde at Nyhetsspeilet er i nærheten av etterrettelig er ikke bare en vits, men absurd.

bilde-1-39_thumb2
Det er ingen som deler ut blankofullmakter vdr konspirasjonsstempelet. De fleste oppegående mennesker skjønner at det skjer sammensvergelser. I virkelighetens verden de feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som av og til handler galt til feil tid.
Det er ikke det vi snakker om her. Det disse folkene driver med er ren og skjære galskap. De er forbausende lite realpolitisk orienterte selv på et banalt enkelt nivå. Det er legitimt å være kritisk til myndigheter og politikere, vi burde kanskje være enda mer kritiske en det vi er. Men det er går en grense når en begynner å fabulere og dokumentere idiotiet sitt med Youtube videoer laget av mennesker som er like langt til havs som det disse klovnene er.

Det er noe absurd og totalt uverdig når en drar inn Vatikanet og gud vet hva i denne settingen. Jeg burde vel muligens tatt noen forbehold om at kanskje noen av de er klin hakkende gale og hører hjemme i psykiatrien og som burde vernes mot seg selv. Samtidig er det viktig å vise frem tankegodet de bringer med seg, hvordan de resonerer og forsvarer egne absurditeter. Det kastes ut påstander og omkvedet er: “øhhmmff , det er jo bare å tenke selv …øhhmmff og sjekke google …”
bilde-1-39_thumb6
________________________________________________________________
En annen konspirasjonsklovn jeg holdt på å glemme er Jarle Johansen. Han har ikke noe link til diskusjonen og arrangementet jeg omtaler, men det er greit å ta han med uansett. Jarle Johansen driver skullefabrikken Riksavisen som er i samme gate som Nyhetsspeilet, kanskje enda verre. Johansen er også en av redaktørene på Nyhetsspeilet.
Inne på riksavisen finner du alt hva et konspirativt sinn kan begjære, servert med pastoral galskap og fantasifullt vrøvl. Her finner du artikler hvor Obama er antikrist, om Judafiseringen av verden … osv… osv…
jarle Johansen om Utøya2
Det som i denne omgang fanget min interesse er artikkelen: Mossad bak Utøya-terrorismen? Her har han blandet hoggorm og geit, og sitt personlige hat mot navngitte personer som ikke har noe med hva som skjedde 22.07.2011 i det hele tatt. Artikkelen ellers er preget av en pastoral svovelretorikk som er hinsides.
Han sier blant annet:
johansens rant om utøya-fra blogg
La det være klart: Jeg vil aldri nekte Jarle Johansen og hans likesinnede retten til å kringkaste selv de mest idiotiske ytringer, fordi jeg ikke liker det. Det er det som er så flott med ytringsfriheten, den skal også speile meninger vi mener er hinsides. Men husk når en havner i diskusjon med disse menneskene, så vil du møte beskyldinger om at du forfølger de, driver meningssensur, cyberstalking, forsøker å diktere sannheten og at du ikke tåler deres ytringer, et triks som Johansen i klippet under ofte tyr til.

Å bli kalt brunskjorte av Jarle Johansen er strengt tatt en fornærmelse, men så kommer jeg på at denne mannen er såpass far off at han faktisk ikke har noen injurierende kraft. Roy Waage er en konspirasjonsklovn som fyker rundt på nettet med sine elleville påstander. Du kan se han i fri dressur på blant annet på Nyhetsspeilet, da som profilen smurfen.
jarle Johansen i tilt
Når noens ”sannhet” er at Bush sto bak 9/11 eller at det var minst to skyttere på Utøya og at det hele var satt i sene av Vatikanet eller Mossad, så er det sant for disse klovnene. Å kritisere tankegodset de bærer med seg blir ansett som mobbing og trakassering, forfølgelse, ja sågar hindrer du deres ytringsfrihet … Poenget er at det er ikke noen kultur innad i konspirasjonsklovnemiljøet for å håndtere kritikk. De skjønner heller ikke at kritikk er en del av ytringsfriheten.
La det være klart, de klarer helt på egenhånd å fremstå som klovner. Det eneste jeg trenger å gjøre er å vise frem galskapen som de selv eksponerer i full åpenhet. Dette er mennesker som pisser på de demokratiske verdiene vi faktisk nyter godt av. Dette er folk som bør eksponeres for hva de er. Samfunns og konspirasjonsklovner av verste skuffe.
Jeg ser veldig ofte det kaller “syndebukk fenomenet”. Sammensvergelser blir som regel en slags forklaring på hvorfor “bad things happen to good people”. Man reduserer kompleksitet i sammenhenger rundt seg, og får overdratt skyld for egne problem over på andre, det blir en forklaringsmodell for å forklare verden i ondt eller et godt bilde, hvor de selv mener de tilhører den gode siden og at de er de enste som ser ”alle løgnene”. Dette er etter en overforenklet måte å se verden på som skjules bak et teppe av ”vi vet hvordan det egenlig henger sammen syndrom”. Jeg får sikkert også denne gangen få telefoner og mailer med dårlig skjulte trusler, det er i så fall ikke første gangen konspirasjonsklovner gjør det.

Det kan være nyttig å vise frem dette innlegget for barna og fortelle: ”sånn kan det gå hvis du ikke følger med på skolen, og legger en smule flid i at du faktisk skal lære noe du kan få bruk for en dag, ellers så havner du blant disse klovnene”.
Gaarder ha i ettertid slettet selve debatt-tråden jeg viser til over, slik at det ser tilforlatelig ut. Jeg har uansett original-klippet av hele siden/diskusjonen liggende.

Oppdatert 05.03.2015.


Relaterte bloggposter:
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati for folk flest»?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Radikalisering blant konspiranoikere? (av John Færseth)Verdens undergang er nær, fjern eller kanskje avly...