“Klarsynt” så hva som skjedde på Utøya … før det skjedde … eller hvordan var nå dette?

Kynismen i det alternative landskapet kjenner ingen grenser. Vi husker så alt for godt tragedien på Utøya og bomben i regjeringskvartalet 22.7.11. Det poppet opp “synske” (som selvfølgelig i ettertid) hadde sett hva som skulle skje. Bloggeren Gunnar Tjomlid hadde noen blogginnlegg om dette som jeg har linket opp til slutt.  

Nå er pokker i meg oppmerksomhetssyke sjarlataner i gang igjen med å hevde at de så hva som skulle skje på Utøya, før det faktisk skjedde. Men først … Lyskilden Norges svar på NaturalNews bringer til torgs et spørsmål: “Bør klarsynte være en ressurs for politiet”? Svaret på det er nei. Det er ikke noe som tilsier at de tilfører noe annet en gjettinger og tips som Politiet faktisk er avheng av for å kunne oppklare saker. 

bilde 1

La oss først se på noen punkter i artikkelen Lyskilden viser til : Mener politiet bruker klarsynte mer enn de hevder sier - uttaler “Medium” Wenche Tømmervik at de ønsker mer innsyn hos politiet. Hun sier “Det er frustrerende å gi politiet informasjon når de sitter der med pokerfjes, selv om jeg forstår at de er avhengige av at vi ikke sprer informasjon videre”.

Hva behager, For det første -  hvorfor skal Politiet gi “klarsynte” opplysninger fordi dere selv hevder dere er … klarsynte? For det andre så er taushetsplikten i det alternative illusorisk: Jeg har sett stygge eksempler på at alternativbehandlere som har lagt ut opplysninger på nett om mennesker “de behandler” som er langt over grensen til hva en kan og bør akseptere.

I artikkelen setter politimester Geir Gudmundsen i Bergen hale på grisen

Vi lurer også på om politiet ønsker et tettere samarbeid med synske i savnet-saker, og om det er aktuelt å gi klarsynte innsyn i saker.
– Spørsmålene dine kan alle besvares med nei fra min side, sier Gudmundsen.

Det er interessant å se hvordan en kjede av feilslutninger er med på å gi de en form for feilaktig troverdighet. Dette kalles retrofitting. I denne sammenheng betyr det at hendelser og historier tilpasses og tolkes i etterkant. Det som skjer er at den «synske» slipper ut en masse vage spor av typen «nær vann, eller fjell eller skog, jeg ser tallet xx» osv. I etterkant kan nær vann bety alt fra i et vann, ved sjøen eller elv, bekk, osv. Hvor galt dette kan gå kan en se her, når såkalte «synske» gir falske tips som ikke henger på greip. 

Under artikkelen inne hos Lyskilden trer kynismen frem i sin fulle blomst. Torill Schönberg hevder hun er synsk. La oss ta en titt på hva hun klarer å lire av seg.

bilde 3

“Jeg har selv funnet flere, blant annet Sigrid-saken. Beviset ligger på min E-mail-utboks. Det er bare noen få mnd siden sist jeg tipset i en sak, og de fant vedkommende der samme dag. Jeg så 22. Juli om og om igjen fra mars samme år, med dato og eksakte hendelser. Så det er på tide denne arrogansen opphører xxxxxx(navn). Nå skal det også sies, at jeg har liten interesse for slike saker, da de er en betydelig belastning, og man får ingenting igjen for det.”

Det Torill Schönberg hevder er rimelig drøyt, og vitner om null respekt for etterlatte etter terroren den 22.07.2011. Hun hevder videre at hun bidratt til at Sigrid –drapet ble løst.  

bilde 4

Schønberg har et stort problem. Hvis man tror på evnene hennes, så har hun har hun opptrådt dypt umoralsk ved å ikke varsle om en tragedie hun så komme – som varsling ville ha hindret. Hun sier faktisk:

“Jeg så 22. Juli om og om igjen fra mars samme år, med dato og eksakte hendelser”.

Da er mitt spørsmål. Hvorfor gikk du ikke til politiet med dine opplysninger?

Strengt tatt så er det hun faktisk gjør straffbart (rent teoretisk sett). Dette kommer inn under Straffelovens paragraf 139.

Hva sier den:

“Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått”. Les resten her

Nå blir dette bare en teoretisk øvelse, men hvis klarsyn er en realitet, så er det umoralsk og rent forkastelig ikke å varsle om (i alle fall forsøke) alvorlige hendelser. Nå er det ikke noe som tilsier at klarsyn/synskhet finnes. Det Schønberg driver med er  retrofitting. I denne sammenheng betyr det at hendelser og historier tilpasses og tolkes i etterkant. Det gjør at Schønbergs uttalelser fremstår som forkastelige og useriøse.  

Torill Schönberg mener at andre som stiller noen særdeles betimelige spørsmål ved hennes motbydelige innlegg er arrogante? Det sier vel en del om hennes selvinnsikt.

En smule retorisk spør jeg:
- Hvorfor er ikke Dung Tran Larsen saken løst? Jeg mener at hvis klarsyn/synskhet er en realitet burde denne saken vært løst nå.
- Hva med Therese-saken?
- Hvorfor er ikke drapet på Ronald Ramm oppklart.
- Hvor eksakt er det blitt av det savnede Passasjerflyet fra Malaysia Airlines?
De synske bør kunne svare på hva som har skjedd?  
Det skulle være en del å ta av her: Alle er drept i Norge - ingen av sakene er løst.


Når verre blir galt og galt blir verre

Det er ikke første gang vi har sett kontroverser rundt påståtte synske. Mange av oss husker sikkert programmet "Fornemmelse for mord" som gikk for en 10 års tid siden. Programmet var bygget rundt at mennesker som mente de var skulle føle seg frem til løsningen på "mordgåter".  Der gikk det skikkelig galt. Klarsynte Lena Ranehag i TVNorge påsto at hun visste hvem som kjørte ned og drepte Marita Ona (26). Hun tok grundig feil.

Psychic detective: "Many police departments around the world have released official statements saying that they do not regard psychics as credible or useful on cases"

"Sylvia Browne (born Sylvia Celeste Shoemaker; October 19, 1936 – November 20, 2013) was an American author who described herself as a psychic and spiritual medium.[1][2] She appeared regularly on television and radio, including the shows The Montel Williams Show and Larry King Live, and hosted an hour-long Internet radio show on Hay House Radio. She was the subject of frequent criticism for making psychic predictions that were later proven false, including predictions related to such missing persons as Shawn Hornbeck and Amanda Berry"

Det er ikke et eneste holdepunkt for å hevde at noen er synske. 100 år med parapsykologi har ikke påvist at noen har "synske" evner. Det finnes ikke et fnugg av seriøs forskning som åpner for at synskhet er mulig.

De ganger det er forsøkt testet og det viser seg at det ikke er noe som viser noe i nærheten av synskhet, så er står unnskyldningene i kø. Det kommer utsagn ala; «forholdene ikke lå til rette» (Selv om dette har mange gjort selv om forsøkene ble/blir utført etter avtale og godkjenning av forsøkspersonen), eller så hører vi at en; «ikke kan bruke evnene på den måten, det virker nemlig ikke … på den måten». Eller den som jeg syns er mest kuriøs er; «den som tester er negativ og har bestemt seg på forhånd at det ikke skal fungerer». Det virker som mange "alternative" dyrker disse unnskyldningene. Det er egenlig bare bortforklaringer som følge at en ønsker at evnene skal være virkelige, koste hva det koste vil. Jeg skulle virkelig ønske de hadde rett, men dessverre er det ikke det.


Kan det være andre forklaringer på at noen påstår de er synske?
For omtrent 30 år siden kom Theodore Wilson og Sheryl Barber frem med noe som kan forklare at enkelte vaser rundt og hevder de er synske. Vi snakker om en særegen fantasitilbøyelig personlighetstyper. Dette er mennesker som har svært livlig fantasi. De absorberes av egne fantasier. Vi kan kalle de Daydream Believers. Det er mennesker som bruker svært mye av tiden sin på å dagdrømme, i så stor grad at det faktisk kalles "fantasy addicts". Dette er mennesker som i større grad fester lit til egne fantasier. 
Det er motbydelig å være vitne til mennesker som hevder de har sett store tragedier (lenge etter at de har skjedd selvfølgelig), og fremstiller det som om de faktisk forutså dette fordi de har “skjulte evner”

Kan vi klassifisere dette som sykdom? Nei, så enkelt er det ikke. Forskningen viser at fantasitilbøyelige er like velfungerende som gjennomsnittet av befolkningen. Vi er alle fantasitilbøyelige, men hos noen blir dette en dominerende faktor som gjør det vanskeligere å skille mellom fantasier og virkelighet. Når fantasiene blir kamuflert som klarsynthet, og i tillegg kommersialisert blir dette en usmakelig smørje.


Vi snakker i stor grad om kynisme og velkjente triks.  
En “farsott” som florerer er å “lese” andre mennesker og komme med ulike spådommer er basert på noe vi kaller Cold Reading. Noen er svært dyktige til dette, men det er et triks hvor man er ganske vag og insisterer på at det er viktig at du samarbeider og er ”åpen”. En leser reaksjoner, ansiktsuttrykk, klær, holdning osv. Cold Readings teknikker avhenger av om man snakker til ett enkeltmenneske, eller til en større forsamling. Dersom det er snakk om en til en, vil utøveren analysere personen foran seg, og med sin ofte gode kjennskap til mennesketyper, komme med en uspesifikk gjetning basert på denne, og vente på respons. I de fleste tilfeller er det den som blir lest som egentlig styrer samtalen uten at de vet det. Det viktigste elementet her er å lage forbindelser, og vagt tolke uttalelser som kan hjelpe den«klarsynte» til å fremstille det som spesifikke spådommer. Ofte uten å vite det så avgir den som blir lest en rekke signaler som blir plukket opp. 

En dyktig «klarsynt» er dyktig til å lese ansiktsuttrykk og selvfølgelig kroppsspråk som forteller om han/hun er på riktig vei. Hvordan du går kledd er også et element som sier noe om stil og verdier. Hvis en gjetter litt feil kan du være rimelig sikker på at de fanger opp dette ved å se og tolke hvordan du reagerer. De kan kjapt få seg til å si: «men nå kan jeg se at dette ikke er tilfelle her» hvis de faktisk sier noe som ikke medfører riktighet. Uansett svar vil den som spår kunne trekke noe ut av dette som høres tilforlatelig riktig ut. Ofte kombineres Cold Reading med Hot Reading. Sistnevnte går ut på å samle info om personer, noe vårt digitale samfunn gjør til en lek ved at vi legger igjen elektroniske spor over alt.  Ved større forsamlinger brukes også Warm reading. Isteden å fiske brukes fiske frem svar fra en eller annen i salen, brukes det  psykologiske teknikker, samt at bruk av statistikk som kan fortelle noe om de fleste av oss kjenner oss igjen i. Det kan være at f.eks sørgende mennesker sitter med et smykke/klokke fra den avdøde, et egen fotoalbum (hvem har vel ikke gjenstander etter avdøde foreldre/besteforeldre). På den måten kan den ”synske” lage noen forbindelseslinjer som indikerer at de har kontakt med den ”andre siden”, formilde ”beskjeder”, som faktisk kan være hva som helst. Lisa William er god på dette, hun er populær i Norge, og har naturligvis satt seg godt inn i en rekke Norske forhold som hun kan dra frem i sine veldresserte forestillinger. 

Jeg skulle ønske at det var en realitet at det fantes synske. Men helt ærlig, det gjør ikke det. Jeg begriper ikke at en skal bygge så mye mystikk og overtro rundt det at vi mennesker har en god evne til intuitivt å forstå andres menneskers følelser. Vi kan merke, sanse andre personers sinnstilstand i stor grad. Vi kan lese ansiktsuttrykk, øyne, stemme, holdning og måten personen kommuniserer på. Vi danner oss et bilde av den personen vi møter. Enkelte er flinkere til å tolke slike signaler en andre, men det er definitivt ikke noe mystisk eller magisk ved dette.

Jeg syns det er usmakelig å hevde at en så hva som skjedde, lenge før tragedien 22.07.11. Jeg håper at Torill Schönberg har guts nok til å se de etterlatte etter tragedien 22.07.11 i øynene. Jeg syns det er usmakelig at hun i fullt alvor hevder at hun vært med på å oppklare Sigrid saken. Den som er arrogant, kunnskapsløs og oppfører seg motbydelig her - er Torill Schönberg.

 

oppdatert 13.07.2014

Kilder:
Hva er Fantasy prone personality (FFP)
The Skeptic`s Dictionary - Fantasy-prone personality
The New York Times - For Some People, Half of Day Is Spent in Fantasy
Forsking.no - Hvem tror de er synske?
Forsking.no - Synsk draps-TV
Dagbladet - Synske løser ikke krimgåter
PubMed.gov - The fantasy-prone person: hypnosis, imagination, and creativity.
PubMed.cov - Understanding delusions
CSI.com - Ghost-Hunting Mistakes: Science and Pseudoscience in Ghost Investigations


Relaterte  bloggposter

Det gikk en «synsk» på stien og følte skogens ro… kokko… 
Sim Sala Alternativ Bim
Healing og Harry Potter faktoren


Eksterne blogger
Synske spådde terroraksjonen (etter at den skjedde)
Typisk løve å ikke tro på astrologi
Synsk så noe på Utøya… eller kanskje ikke

Når jeg ikke har betalt domene … Da hevder jeg at meningsmotstandere tok ned siden min …

Jeg må si at særlig den muslimhatene klovnegalleriet gjør hva de kan for å ikle seg rollen som offer. Det jeg mener er at hvis disse klovnene blir motsagt, så mobber du, eller du hindrer ytringsfriheten, du knebler sannheten, driver stalking osv. Dette er kjente takter fra et annet miljø jeg har godt kjennskap til, som jeg har skrevet om en del ganger.

Ronny Alte er en kjent figur i det islamkritiske miljøet her hjemme. Han driver bloggen ronnyalte.net. Han blogger i vei i vilden sky om hvor slemme alle som ikke er enig i hans fundamentalistiske tankegods om at Norge snart inngår i et muslimsk storkalifat. Han om det.  

Denne gangen syns jeg han tar kaka i frekkhet. Bloggen hans var nede for noen dager siden. Alte hevdet at hans politiske motstandere sørget for at bloggen hans ble tatt ned. Dette er så dumt at jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte. Alte skjønner ikke at det veldig lett å sjekke dette. 

alte-sirkus

Hvis noen faktisk hadde lykke med å ta ned bloggen hans ville det vært  helt uakseptabelt. Ronny Alte har den samme ytringsfrihet som vi alle faktisk har uansett hva slags søppel han bringer til torgs. Problemet til Alte er han juger her.   

Det Alte ikke har fått med seg er at domenet hans utløpte 11. mars og ble fornyet 14.03.2014.

alte-sirkus3
http://kb.weebly.com/faq-where.html


Registrar: REGISTER.COM, INC.
Whois-Server:whois.register.com
----------------------------------------
Domain Name: ronnyalte.net
Registry Domain ID: 1785513431_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.register.com
Registrar URL: http://www.register.com
Updated Date: 2014-03-14T00:00:00-0400
Creation Date: 2013-03-10T17:00:09-0400
Registrar Registration Expiration Date: 2015-03-10T00:00:00-0400

Det betyr kort og godt at Alte måtte fornye domenet. Men hva er vel bedre en å spille offer og hevde at politiske meningsmotstandere står bak en kampanje for å stoppe bloggen hans … sukk … Uff dette er pinlig. Veldig pinlig …


FireShot Screen Capture #750 - 'Ytringsfriheten vant! - Ronny Alte' - www_ronnyalte_net_6_post_2014_03_ytringsfriheten-vant_html

Det kommer selvfølgelig en del reaksjoner fra miljøet rundt Alte. Særlig etter at Gunnar Tjomlid blogget om saken.

børre-svinet

Fra Børre Bjerkland egen hetsegruppe Antiasshole. Du kan også lese om Børre Bjerkland her: VG + - Nett-trollet.

En trenger ikke å leke ISP detektiv for å finne ut av hva dette handler om. Dette er offentlig informasjon, så enkelt er det.

uttalelser mot gunnar


Vet ikke om jeg skal le eller gråte her. Alte slenger ut beskyldinger om at han knebles og han ikke har ytringsfrihet. Miljøet han frekventerer er preget av en slags ide om at deres egne meninger og holdninger er immunisert mot kritikk, noe de selvfølgelig ikke er.

Som jeg var inne på i innledingen, så har kompaniet rundt Alte sin egen skakkjørte logikk hva ytringsfrihet er og bør være. 

kviles utsagn[4]

 

Det Kvile faktisk sier er:

"Når alle som er uenig med meg blir dømt og bøtelagt, da har vi virkelig ytringsfrihet i Norge".


Klovnestrekene og den ideologiske frijazzen som miljøet rundt Alte produserer, kan og bør overses. Nå og da er det i folkeopplysningens navn greit å vise frem hva de klarer å produsere av tull og tøys for å få oppmerksomhet.


For de som ikke helt vet hvem Ronny Alte er.

Ronny Alte innklaget for ærekrenkelse
Tidligere NDL-leder Ronny Alte opprettet Utøya-gruppe på Facebook
Ronny Alte: – Det er folk som kaller seg Knights Templar
… Ronny Alte,
Leder den islamfiendlige organisasjonen NDL
Ronny Alte på vitnelista til Breivik


Relaterte  bloggposter

Du var ikke Skeptisk humanistpedofil allikevel, eller hvordan var nå dette igjen?HumanistPedofiliHvafornoesadu?
Seminar om netthat skaper interesse hos kjente nettmobbere.
Hvor ble det av nettmobberne som skulle delta på seminar om netthat?
Problembarna i alternativbevegelsen som ikke ville bli voksne
Når ble sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?

Bloggen oppdatert 22.04.2014