Det er vår(ruller)i luften …

Jeg har tidligere skrevet om en av de mest profilerte konspirasjonsprofiler vi finner i Norge. Ingunn Røiseland (som har byttet navn til Sigurdsdatter). Hun forsøkte for en tid tilbake å melde seg ut av Norge. Hun mener at lover regler er noe herk og slet ikke noe en skal forholde seg til. Penger er hun heller ikke glad i, eller rettere sagt  at gjeld vi har er fiktiv, og da mener hun at det trenger man ikke å betale tilbake  Det er en del å kritisere dagens økonomiske system for, men Sigurdsdatter henter sitt konspirative tankegods fra Freemen on the Land bevegelsen, som har sine røtter i USA.

Kort fortalt så er tanken at det å skifte å skifte navn, levere sitt personnummer, pass og all dokumentasjon som borger - kan komme unna økonomiske forpliktelser, og frikoble seg samfunnet. Dette er ideer som har fått fotfeste i det amerikanske ytterste høyrefløy.

Historikken til hennes konspirative verdensbilde og Sigurdsdatters utmelding av Norge har jeg skrevet om tidligere, ikke minst har jeg beskrevet hennes konspirative tankegods.

Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Når virkeligheten ikke strekker til

For at du skal få en innblikk i det univers Ingunn Sigurdsdatter har ramlet inn i er det svært nyttig å se denne videoen fra CBC- Report fra Canada (ca 19 min). Sigurdsdatter flørter med en bevegelse som ikke går av veien for hjernevasking, svindel, vold og sågar drap.
 


Vårruller til besvær
Damen som har meldt seg ut av Norge (men som “merkelig nok” fortsatt bor her …) livnærer seg blant annet av å lage og selge vårruller. Jeg unner henne definitivt å skape sine egne inntekter, men igjen; hun gjør det vanskelig for seg selv når hun ikke vil forholde seg til samfunnet rundt seg på noen som helst måte.

Ingunn Sigurdsdatter skal ha poeng for at hun er flinkt til å markedsføre seg selv og hennes tullete tankegods. Om det taler til hennes fordel er et åpent spørsmål.

Damen har nylig hatt mattilsynet på trappen, men inn i huset kom de ikke. Som hun selv sier:

«Jeg har meldt meg ut av den norske staten og har mistet tillit til de fleste statlige organ, inkludert Mattilsynet» (Her nekter hun politi og Mattilsynet adgang)

Ja, det er jo fint det. Lurer på om jeg skal bruke det som unnskyldning neste gang jeg mottar veiavgiften?

“Jeg har meldt meg ut av den norske staten og har mistet tillit til de fleste statlige organ inkludert Tollvesenet.”

Årsaken til at mattilsynet kom på besøk var på grunn av en bekymringsmelding hvor noen skal ha blitt syke av hennes vårruller. Om det stemmer er det vanskelig å få brakt på bane. Mattilsynet har tross alt en plikt til å undersøke denne type meldinger når noen selger vårruller kommersielt. Hvis Sigurdsdatter ønsker å selge vårruller kommersielt, så er det noen regler å forholde seg til som går på hygiene, laging av råvarer og ferdigvarer, emballasje osv. Dette er et regelverk som håndteres av Mattilsynet. I hvor stor grad man kan kalle det Sigurdsdatter driver med for kommersielt er jeg usikker på. I følge henne selv har hun solgt litt til et 20 talls personer.

Sigurdsdatter har nå invitert Mattilsynet hjem til seg, ikke for inspeksjon, men for dialog. Hun mener selv at hun da er raus. Mattilsynet har høflig avslått det, men har invitert Sigurdsdatter til et møte hos Mattilsynet. Vel, når Sigurdsdatter inviterer er det dialog, men når Mattilsynet inviterer er det "tvangsmakt” … Det er noe med logikken her som ikke henger på greip.

Sigurdsdatter i avisen

Det er helt innlysende at alt dette tullet som Sigurdsdatter har satt i gang er en planlagt jippo for å skape oppmerksomhet rundt seg selv. Dessverre hopper media på,  også denne gangen, uten å sjekke opp en del basale fakta om damen og miljøet hun frekventerer.

Jeg syns bildet under sier mye om hennes tankegods som i stor grad harmonerer med hva Freemen on the Land bevegelsen har som kjerne.

Det foreligger ikke noe kontraktuelt forhold eller avtale mellom den norske stat og meg; jeg har meldt meg ut av staten.

ingunns-tankegods

Hun tror selv hun er i sin fulle rett til å overse alle lover og regler som ikke passer hennes bilde av virkeligheten. Det å bytte navn er selvfølgelig en del av det ideologisk tankegodset hun farter rundt med.

infograf Røysa


Telemarksavisas (TA) rolle

Den første artikkelen hvor hun nekter mattilsynet tilgang til sin bolig, er ført i pennen av Dan Hagen. Kommentarfeltet under artikkelen ble fort et renspikket galehus før avisen stengte det, noe jeg tror var klokt.  Dan Hagen har tidligere laget flere artikler hvor Sigurdsdatter får boltre seg  uten kritisk spørsmål.

Telemarksavisa - Meldte seg ut av Norge
Telemarksavisa  - Saksøker Banken
Telemarksavisa  - Strekker oss langt
Telemarksavisa  - Truer rettssikkerhet og velferd

Et spørsmål avisen bør stille seg er jo hvor detaljert skal man skildre en personlige kræsjlanding, og hvor raskt skal man som journalist komme løpende når en person ringer og vil ha oppmerksomhet for oppmerksomhetens skyld. Det er ingen tvil om at det er oppmerksomhet Sigurdsdatter vil ha, og det får hun.

Dan Hagen deler noe av Sigurdsdatters tankegods, noe han selvfølgelig må få lov til, men er det da riktig at han dekker saker hvor Sigurdsdatter ønsker å kjøre en oppmerksomhetskampanje hvor hun markedsfører sin egen ideologi (og idioti)?

Et sentralt punkt som kanskje ikke ligger helt i ryggmargen på alle journalister i lokale aviser er noen av punkene i Vær Varsom-plakaten

Punkt 2.2.
"Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold".

De senere år ser det ut til at det er skjedd et eller annet med journalistutdanningen, ikke minst er mediebildet endret. Dårlig tid, krav om produktivitet preger også lokalaviser. Kildesjekken preges av hastverk dessverre.

Punkt 3.2.
“Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling”.

Avisen har nok sitt på det tørre rent presseetisk, men jeg mener de balanserer på en knivegg når de eksponerer Sigurdsdatter på den måten de gjør. Fravær av kritiske spørsmål er et problem, det samme er kildesjekken.

Nå skal avisen ha poeng for at de satte andre journalister på oppfølgingsartiklene, men jeg mener de burde ha diskutert om det er riktig å bringe en persons personlige tragedie til torgs – hvis ja, så burde de gått Sigurdsdatter mer på klingen, og faktisk konfrontert hennes ideologiske tankegods.

Jeg mistenker at en del personer som suser rundt Sigurdsdatter ikke aner hva hun forfekter. Det er faktisk flaut å være vitne til tøvet når hun søter seg til og kommer trekkende med at hun ikke er borger i dette landet lenger, og mener at hun heller ikke trenger å forholde seg til lover og regler.


Miljøet Rundt Sigurdsdatter
Helt ærlig så er miljøet rundt Sigurdsdatter preget av en relativisme som er helt hinsides. Når noens «sannhet» er at Vatikanet står bak dagens bankvesen, eller at de erklærer seg selv som en suveren stat, og påberoper seg en guddommelig og universell rett til å leve på jorden, ene og alene fordi de er født her uten å måtte forholde seg til samfunnet (og virkeligheten) på noen måter,  ja så er det sant i egne øyne. Miljøet rundt Sigurdsdatter er preget av en ekstremrelativisme – en slags postmodernisme som er nesten er latterlig. Objektive sannheter eksisterer knapt, og sannhet er noe hver enkelt kan skape selv ut av sitt eget hode, uten å forholde seg til verden rundt seg.
I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Kritikk oppleves som alt fra trolling til personangrep, hets og forfølgelse i sin ytterste konsekvens, ja sågar hagler det med beskyldninger om klebling av ytringsfriheten.

Hvis Telemarksavisa hadde gjort en smule kildesjekk hadde de funnet ut at Sigurdsdatter omgir seg med personer som ikke akkurat er opptatt av sober oppførsel. Ikke bare er dette et miljø preget av virkelighetsfjerne Kumbaya holdninger, men det kan være kort vei til episoder hvor trusler vold er en del av bildet, så også her hjemme.

En person som kaller seg Thomas Hansen, eller Muhammed Madhi driver en blogg (Truth Hunter).
Det er denne Muhammed Madhi som filmet opptrinnet når Mattilsynet kom på døren til Sigurdsdatter. Han presenteres gjennom videoen hvor Ingunn intervjuer ham. Det er etter det jeg kjenner til samme mann som er dømt til fengsel etter å ha truet Stoltenberg, politiet og en journalist i NRK.

NRK.no - Dømt til ni måneders fengsel for trusler
NRK.no – Jeg erklærer krig for freden, og vil gjøre det innen kort tid
NRK.no – Vi har bedt om hjelp lenge

Jeg tror det er viktig å ta innover seg at det finnes personer i dette miljøet som fremstår som varme inkluderende og andeledestenkende mennesker, men som har en lav terskel for å komme med trusler i verste fall utøve vold

Noen som ikke er truende er Per-Aslak Ertresvåg og Hans Gaarder. Dette er førstedivisjonen av konspirasjonsklovner i kretsen rundt Sigurdsdatter. Det er vel noen flere som burde vært nevnt. Får jeg tid, skal jeg lage en infograf over de mest aktive.

Sigurdsdatter er en eksponent for Freemen on the Land bevegelsen som drar med seg en del mennesker i krysningspunktet mellom konspirasjons og alternativmiljøet. Sigurdsdatter har skrevet om Federal Reserve tidligere. Hun hevder at Federal Reserve eier landet vårt. som i sin tur eies av The Crown/Vatikanet. Tøvet hun bringer til torgs har jeg tatt for meg her

I USA er Freeman on the land bevegelsen ansett som en innenlandsk terroristbevegelse. Det er en rekke kjente skikkelser der, blant annet Terry Nichols som var en av de som hjelp til med planleggingen av Oklahoma City - Oklahoma bombingen. Freeman on the land bevegelsen operer i all hovedsak som enkeltindivider uten etablert lederskap. De kommer sammen i løse grupper for å hjelpe hverandre med papirarbeid (særlig mot staten) og for å spisse sin ideologi, hvor de refererer seg selv som "frimennene/frikvinnene ", som er en indikasjon på at de er fri fra statlig kontroll. De følger sitt eget sett med lover og logikk. 

En utbredt Freeman on the land teori er Redemption Theory, som i korthet går ut på at den amerikanske regjeringen gikk konkurs da den forlot gullstandarden som grunnlag for valutaen i 1933. Bevegelsen har fått det for seg at myndighetene bruker borgere som sikkerhet i handelsavtaler verden rundt. Å erklære seg som ”frimann/frikvinne” gjør at de er fritatt for alt ansvar i følge soga.

De driver også svindel, såkalt Redemption / Strawman / Bond Fraud. I tillegg har skattemyndighetene i USA Treasury Inspector General for Tax Administtrasjon (TREAS) en rekke saker fra så langt tilbake som 1992,  hvor de har etterforsket svindel og hvitvasking av penger. Freeman on the land betegnes også som Sovereign Citizens Movement som er foranklet i rasisme og antisemittisme. Noe du kan lese om her: Sovereign citizens, militias and conspiracy culture 

I tillegg kan det nevnes at William Potter Gale tilhørte Christian Identity/Posse Comitatus-miljøet i USA – Dette er erkekonservative grupper med sterkt regjeringsfiendtlig tilsnitt. Sovereign Citizen-bevegelsen er som sagt tilknyttet skatteprotest-bevegelsen i USA og Christian Patriots.

Freeman on the land betegnes også som Sovereign Citizens Movement som også er godt foranklet i rasisme og antisemittisme. Noe diu kan lese om her: Sovereign citizens, militias and conspiracy culture.  For litt under et år siden ble David Allen Brutsche og Devon Campbell Newman arrestert og dømt for å ha planlagt kidnapping og drap på en politimann i Las Vegas for å markedsføre Sovereign Citizen-bevegelsen. Fra USA – Nevada. - Cliven Bundy (selve hovedpersonen i det som kalles 'the Bundy Ranch standoff') og hans allierte i gruppen Oath Keepers samt 'milits'-gruppene White Mountain Militia og Pretorian Guard bruker mye av retorikken, ikke minst ideologien fra Sovereign Citizen-bevegelsen. Vi snakker om et fenomen som er legitimerer vold som et akseptabelt virkemiddel mot myndighetene. Du kan lese mer om fenomenet her

Fra USA – Nevada. - Cliven Bundy (selve hovedpersonen i det som kalles 'the Bundy Ranch standoff') og hans allierte i gruppen Oath Keepers samt 'milits'-gruppene White Mountain Militia og Pretorian Guard bruker mye av retorikken, ikke minst ideologien fra Sovereign Citizen-bevegelsen. Mye av voldsbruken tilskrevet denne bevegelsen er et resultat av gruppens ideologi kombinert med amerikanske våpentilstander. Dette er en ideologi som anser myndigheter og regjeringer som fiender som både kan og bør bekjempes med vold.  Så langt er det ikke gått her hjemme, men i kretsen rundt den smilende Sigurdsdatter finner vi personligheter som ikke akkurat er plaget av sober oppførsel. Dette er bare et miljø preget av virkelighetsfjerne Kumbaya holdninger.

Sigurdsdatter fremstår som smilende og søt, men det er kun når hun selv har regien på hvordan hun fremstår. Hun er langt fra noen søt liten blomst. At hun den senere tid også frekventerer elementer som er straffedømt for trusler, vitner om at dette miljøet kan være råere enn vi liker å innbille oss. Freemen on the Land bevegelsen i USA går ikke av veien for å bruke trusler og vold. Det vil være lurt at myndighetene også her hjemme har et lite øye til hva den Norske grenen av bevegelsen driver med.

Det er bare de siste par årene blitt merkbart kortere avstand mellom den rabiate delen av alternativmiljøet, konspirasjonsmiljøet og høyreekstreme grupperinger. Tror vi skal være litt obs på det.


Oppdatert 0904.2014

Kilder:
TA.no - Her nekter hun politi og Mattilsynet adgang
TA.no - Noen mener vårrullene gjorde dem syke
TA.no - Du er klar over at folk tror du er sprø?
Ta-no - Saksøker Banken
Ta.no - Strekker oss langt
Ta.no - Truer rettssikkerhet og velferd
Side2.no - NAV VAR VILLIGE TIL Å LEGGE FAMILIEN MIN I GRUS
Dagbladet - Nei til Norge: søknad avslått
Telemarksavisa - Meldte seg ut av Norge
Aftenpostem.no -  Spinnville, forførende og farlige
Vepsen.no -  … Nyhetsspeilets Hans Gaarder
Side 3.no - ER JENS EN BIOROBOT?
The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems
The Lawyer - The Freemen, law blogging, and the public understanding of law – David Allen Green

HateSpeech international - Militias and conspiracy culture
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUS
Headoflegal - Hilarious – but dangerous – cod legalism – Carl Gardner
The Law Society - The Freeman-on-the-Land movement
The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems


Relaterte bloggposter:
Når virkeligheten ikke strekker til.
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Konspirasjonsklovnene som lekte sannhetskommisjon
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner
Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2

Smaken av tull - Vårruller til besvær
John Færseth - En frikvinne i farlige fotspor

1 kommentarer:

archach sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

Legg inn en kommentar