Antisemittismen i konspirasjonsmiljøet

Jeg har fulgt konspirasjonsmiljøene i noen år. Det er påfallende å observere at antisemittismen ligger som en underliggende faktor og forklaringsmodell når verdens begivenheter skal forklares. I økende grad står nå flere i konspirasjonsmiljøet frem og fronter antisemittisme helt åpent, men du finner også personligheter som sannsynligvis ikke skjønner at de sprer påstander og holdninger som er en del av fortellertradisjonene hvor jødene er de som står bak alt som er galt i verden.  

Uttalelser om at Jens Stoltenberg er jøde, og at Jødene og Israel sto bak 11. september 2001 lever godt og gjentas stadig på ulike fora. At Vatikanet er kontrollert av Mossad, Hitler var nikkedukke for jødene og at det var Mossad som sto bak terroren i Oslo 22.juli 2011 er påstander som lever godt i konspirasjonsmiljøet.   

Bilder fra Konspirasjonsnøttefabrikkene Nyhetspeilet og Riksavisen

Mye av konspirasjonstankegodset har grobunn og kommer fra amerikansk høyreekstremisme. Man drar gjerne inn grunnloven, og ikke minst er man i konspirasjonsmiljøet opptatt av den amerikanske sentralbanken og at denne er styrt av en jødeelite. Jeg har skrevet ganske utførlig om det her: Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner. Ellers vil jeg anbefale forfatter og journalist John Færseth artikkel i nettavisen Fritanke: Antisemittisme – alle konspirasjonsteoriers mor.

Jeg siterer fra artikkelen fra Fritanke
“Om man beveger seg inn på norske og utenlandske konspirasjonsnettsteder som Nyhetsspeilet, Riksavisen eller vaksinekritikernes favorittnettsted, Whale.to, trenger man ikke lete lenge før man finner artikler der jøder får skylden for alt fra den russiske revolusjonen til norsk barnevern. Går man inn i avisenes kommentarfelter finner man innlegg som hevder «sionister» eller bankfamilier som Rothschild kontrollerer nasjonale og internasjonale myndigheter og står bak utallige kriger. Alt sammen uttrykk for en antisemittisme som er i ferd med å stikke hodet frem igjen etter at de fleste trodde den var død med avslutningen av den andre verdenskrig”. Kilde
Et at de mer outrerte eksemplene på antisemittisme er nettstedet Riksavisen drevet av Jarle Johansen. Nettstedet er en svovelpøl av konspirasjoner og svovelpastoral antisemittisk retorikk, hvor jødene selvfølgelig står bak alt som er galt her i verden.
Konspirasjonssiden Nyhetsspeilet som drives av blant andre Hans Kristian Gaarder er en annen eksponent for konspirasjoner, hvor antisemittisme er et bakteppe i mange av deres artikler.


Les også: Rasjonalitet - Aldri glemme, aldri tie om jødehatet 

Jeg mener det er riktig å vise frem noen av de holdningene som florer i konspirasjonslandskapet for å vise at det er spredning antisemittisme vi har med å gjøre.  En klassiker som florer i konspirasjonsmiljøet.

Legg merke til at ordet zionist blir brukt, et veletablert konspirasjonsbegrep hvor de mener jøder… De skriver det helt bevist skriver sionist med bokstaven Z.
Ellers syns jeg John Færseth har en enkel og god forklaring på hva sionisme er i sin artikkel på Fritanke:
“Ordet sionisme betegner egentlig en form for jødisk nasjonalisme som argumenterer for at jødene er en nasjon, det vil si et etnisk og historisk fellesskap, og ikke bare en religion. Videre hevder sionismen at jødene i likhet med andre nasjoner har rett til en trygg nasjonalstat. Som ideologi oppstod den samtidig med andre «nasjonale oppvåkninger» på 1800-tallet som førte til opprettelsen av nye nasjonalstater flere steder i Europa. Navnet henspiller på Sion, et gammelt bibelsk navn på Jerusalem, fordi de fleste sionistene mente at det naturlige stedet for en slik stat var Palestina der jøder hadde bodd i bibelsk tid. Dessverre var Palestina langt fra ubebodd, og det kom derfor snart til konflikter mellom de jødiske kolonistene som slo seg ned fra 1870-tallet og utover og de innfødte palestinerne – konflikter som fortsatt pågår i dag”. Kilde
Her spilles det på de klassiske konspirasjonsstrengene om at bankproblemene skyldes Rothschild jødene. Dette er kjent konspirasjonsstoff som spres av mange i konspirasjonsmiljøet. I dette ligger det også tankegods at den Amerikanske sentralbanken FED er styrt av jødene. Jeg har tidligere skrevet om det herNyttig å lese: The Rothschild Conspiracy

The Independent - The Rothschild Libel: Why has it taken 200 years for an anti-Semitic slur that emerged from the Battle of Waterloo to be dismissed?
Rational Wiki: Conspiracy theories
Anti – Defamation League - Jewish "Control" of the Federal Reserve: The "Rothschild" Connection
Anti – Defamation League - Jewish "Control" of the Federal Reserve: A Classic Anti-Semitic Myth
Wikipedia - Economic antisemitism
LA Progressive - An American Nightmare

En annen som beveger seg i en et konspirative leende her er Arne Hegrand. Jeg vet ikke om han er uttalt antisemitt, men har gjør det ikke akkurat enkelt for seg selv med sine uttalelser. Også Hegrand spiller på konspirasjoner om det den onde Rothschild-familen som står bak alt som er galt i verden. 

  

Rothild familen eier ikke Reuters.  Det er Thomsons familen som eier Reuters i all hovedsak. Et annen sak er denne nesegruse beundringen for Putin.  Russia Today (RT) anses å være en svært så etterrettelig kilde i konspirasjonslandskapet, men er i realiteten Putins propagandakanal. 

NRK - Det pågår en informasjonskrig,ingen tvil om det  
Aftenposten - Putin pøser penger inn i TV for å å vinne propagandakrigen 
Dagbladet - Hver dag finner vi på nye og mer "sexy" måter å lyve på 

Her tråkker Hegrand over. Han mener seriøst at Eustace Mullins var en fantastisk og etterrettelig historiker. Nei Hegrand, det er han ikke. Han var Holocaustfornekter og antisemititt. I tillegg røret han rundt med konspirasjoner om den amerikanske sentralbanken Federal Reserve som han mente var et kriminelt syndikat m.m. Han dro også forbindelseslinjer til Rothschild-familen, samt mye annet konspirasjonstull.  

Det er ikke sverting å hevde at Hegrand tar dundrende feil.  Når han seriøst mener at 
Eustace Mullins var en fantastisk historiker, stiller jeg noen seriøse spørsmål ved dømmekraften og holdningene Hegrand legger for dagen, samt hans kildekritiske evne.

Hegrand bør merke seg (makk)verket:
"Adolph Hitler: An Appreciation", written in 1952, in which he compared Hitler to Jesus and described both as victims of Jews." Wikipedia - Eustace Mullins

The Atlantic - The Psyche of Eustace Mullins 
Anti – Defamation League - Eustace Mullins, Anti-Semtic Conspiracy Theorist, Dies at age 86 
Media Matters - Beck promoted the work of an anti-Semitic 9-11 truther 
Adam Holland - RonPaul website mourns anti-Semitic author
The Nizko Project - ArchiveFile: people/m/mullins.eustace//mullins.001Poenget ditt Hegrand er at du ikke skjønner hva du linker til. Når du drar frem historikere som Eustace Mullins så reises det noen spørsmål du må svare på.

Hegrand er ikke særlig blid når jeg tar for meg hva han linker til, samt at jeg har møtt han i noen debatter. 


Det må gjerne Are Hegrand mene. Han er selv en del av konspirasjonsmiljøet her hjemme hvor objektive sannheter er noe hver enkelt kan skape selv ut av sitt eget hode, uten å forholde seg til verden rundt seg. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til. Der blir den individuelle sannheten knyttet til hvem man er. Når man blir tittet i kortene, og møter kritiske spørsmål, eller blir sitert på noe som faktisk er dundrende galt, så rokker det ved ens egen person. Kritikk oppleves som alt fra ”trolling” til ”personangrep”, ”hets”, ”stalking” og ”forfølgelse”. 


Kjetil Dreyer som driver den nå lukkede facebookgruppen Vaksineaksjonen sprer antisemittisme helt åpent, med svært drøye påstander.På hans egen Facebookprofil kunne man 18 juni 2013 lese følgende:


”Hitler angrep ikke kun jøder, og han selekterte ut de jøder som ikke skulle tas, nemlig Zionistiske jøder, andre jødiske retninger ble slaktet under Holocaust. Om dere går i detalj rundt hva NAZI står for så finner dere at dette var en Zionistisk bevegelse for å utrydde den fraksjonen av jøder som stred mot deres egne retning, det var to sterke motsetninger med 2 ulike fundamentale ståsted. Alt vi andre har hørt er at Tyskerne under NAZI partiet utryddet alle jøder de kunne finne, det er ikke sant. De utryddet jøder av en viss tro, men Zionistisk troende ble spart.” Kilde

Det Dreyer her skriver er nonsens og tøv. Jeg kunne vist frem enda flere dumper her, men jeg tror de fleste som leser dette ser at en rekke konspirasjoner inneholder en underliggende antisemittisme.


Poenget med å ta frem dette er at antisemittisme er blitt mainstream i konspirasjonslandskapet. Flere i miljøet fronter dette helt åpent, andre sprer konspirasjonene uten å ta innover seg at de faktisk sprer antisemittisme, de sågar hevder at det ikke finnes et fnugg av antisemittisme i det de faktisk sprer. 


Antisemittisme ellers i befolkingen

I 2011 ble det gjort en undersøkelse her hjemme gjennomført av Holocaust-senteret i Oslo som viser at 12,5% av befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. Du kan laste ned rapporten her. Totalt 3 160 personer mottok invitasjonen til undersøkelsen, og 1 522 personer besvarte spørreskjemaet. Dette gir en responsrate på 48 prosent. Mer om kriteriene, kjønn og utdanning kan du lese her (side 20-21)

På noen områder står antisemittismen sterkt. Hele 19 prosent sier seg enige i at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Det betyr at omtrent hver femte nordmann tror altså på en slags jødisk, verdensomspennende konspirasjon. Dette kommer til syne i konspirasjonsmiljøene når de forsøker å forklare hvordan verden henger sammen.

Figuren nedenfor noen påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. Fra rapporten om Antisemittisme i Norge
2015-11-08_14-23-48
2015-11-08_14-24-46
Nyttig å lese Aftenpostens artikkel: Begrenset, men klar antisemittisme i Norge


Antisemittismen i Europa.

I Storbritannia er antisemittismen økende. og en ny rapport fra Januar i år fra Champaign Against Antisemitism er urovekkende lesing.
A nationally-representative sample of 3,411 British adults were polled
Almost half (45%) of British adults believe at least one of the antisemitic statements shown to them to be true, 1 in 4 people (26%) believe at least two statements to be true and 17% believe at least three statements.
1 in 4 people (25%) believe that “Jews chase money more than other British people”
1 in 5 (20%) believe “Jews' loyalty to Israel makes them less loyal to Britain than other British people.”
1 in 6 people (17%) believe that “Jews think they are better than other people” and that “Jews have too much power in the media.”
13% believe that “Jews talk about the Holocaust too much in order to get sympathy.”
Kilde: Champaign Against Antisemitism
2,230 British Jewish people, equivalent to almost 1% of the Jewish population of Great Britain, were polled
More than half of all British Jews feel that antisemitism now echoes the 1930s
Well over half of British Jews (58%) believe Jews may have no long-term future in Europe
Over half of British Jews say that they have witnessed more antisemitism in the past two years than they have witnessed ever before.
1 in 4 British Jews has considered leaving the country in the past two years because of rising Antisemitism
69% of British Jews believe that the Jewish community has to protect itself because the state does not protect it enough and 63% say that the authorities let too much antisemitism go unpunished.
77% of Jews questioned have witnessed antisemitism disguised as a political comment about Israel. Kilde: Champaign Against Antisemitism
Storb1
Storb2
Storb3
Kilde for infograf: http://visual.ly/rise-antisemitism-uk
De negative holdningene overfør jøder i Europa har økt jevnt siden tusenårsskiftet og er noe man bør være obs på. I Skandinavia finner vi også negative holdninger, selv om vi ikke er blant de verste i Europa.
The New York Times - 26 Percent of World’s Adults Are Anti-Semitic, Survey Finds
ForeignPolicy - Europe’s New Problem With Anti-Semitism
Anti – Defamation League - Anti-Semitism
Foreign Affairs - Europe's Jewish Problem


Antisemittismen ellers i verden

I hvilke land er antisemittiske synspunkter mer vanlig, og i hvilke land er de sjeldne? Det er gjort en undersøkelse som for første gang tar temperaturen på antisemittismen rundt i verden.

2015-11-09_08-33-58

Trykk på selve bildet eller her, og du kommer rett til undersøkelsen. Kilde: © 2015 Anti-Defamation League
Anti – Defamation League - Global Anti-Semitism: Selected Incidents Around the World in 2014

Polens nye forsvarsminister er heller ikke snau i sine uttalelser om Jøder.
I Norge opererer sånne folk i obskure blogger og nettfora, og kanskje som listefyll hos ulike mikropartier med 0,1% oppslutning. I Polen blir de statsråder ...
2015-11-12_17-43-25
Kilde: Politiken.dk/udland
“En sirligt nedskrevet plan for, hvordan verden skal overtages, er en del af nogle jøders bevidsthed. De vil overtage verdensherredømmet og tilegne sig kontrol over verdens økonomi.
Sådan lød vurderingen fra Polens nyudpegede forsvarsminister, Antoni Macierewicz, da han udtalte sig til den polske radiokanal Radio Maryja i 2002.
Erfaring viser, at der findes sådanne grupper i jødiske kredse”, sagde den kommende forsvarsminister, der tiltræder med resten af den nyvalgte regering i dag”. Kilde

Det er fullt mulig å være kritisk til Israels og politikk i forhold til bosetninger på okkuperte områder. Det er når man trekker inn at jødene styrer verdens pengemakt og at de eier media og har verdensherredømme ved at de har innfiltret Verdensbanken, FN, EU, NATO og så videre, så betyr det at det er den jødiske identiteten som blir forklaringsmodellen, og da sporer det av. Noen skjønner kanskje ikke hva de faktisk linker til, men påfallende ofte flagges det holdninger hvor det er liten tvil om at vi snakker om 
antisemittisme.  


Oppdatert: 08.04.2016 - 11.04.2016


Relaterte blopposter:

Tror ikke på holocaust
Vaksinemotstand, løgn og flørting med antisemittisme 
Pseudovitenskapens fanebærere
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner

Konspirasjonsfrijazz om Tungmetallforgiftning, klimafiksing og chemtrails

Den 29.10.2015 fant jeg en annonse i Bergensavisen (BA) hvor det ble reist en rekke påstander at vi forgiftes av aluminium, barium, arsenikk og uran som slippes ut i vår atmosfære og langsomt tar livet av oss. La oss ta en titt på påstandene i annonsen.
Har du lagt merke til at enkelte flystriper på himmelen blir liggende.
Grundige undersøkelser og målinger viser at dette skjer fordi giftig aske fra kullfyrte kraftverk sprayes i forstøvet form ut i atmosfæren
Denne asken inneholder blant annet store mengder aluminium, barium, arsenikk, kvikksølv og uran.
Godtar du at selv, din familie, dine kjæledyr og alt liv ellers, utsettes for en langsom tungmetallforgifting?
ba-29-10-2015
I annonsen er det også en link til et nettsted som kaller seg Geochemtrails.info som drives av homeopat Terje Wulfsberg.

Dette er veldig unyansert det som kommer frem i annonsen. Det lages en forbindelseslinje som ikke henger helt sammen, nemlig at det er utslippene fra kullkraftverkene som fører til tungmetalforgifting, og at flystriper på himmelen blir liggende. Dette henger ikke helt sammen. La oss rydde opp litt her. 
 
Gruvedrift kan være en årsak (blant flere) til tungmetalforgifting i en del steder i verden, og det vet vi en del om. Det Wulfsberg burde være bekymret for, er den luftforurensningen og svevestøvet som skjer, særlig på vinteren, og som i all hovedsak skyldes fossilt brennstoff. Stoffer som blant annet Karbonmonoksid CO, Nitrogendioksid NO2, Svoveldioksid (SO2) Benzen.

Tett befolkede og industrialiserte deler av verden er hovedkilden. Det vi kaller sigevann fra avfallsfyllinger, avløp fra byer, forbrenning av avfall, bruk av plantevernmidler (som er i ferd med å gå ned), lakk/maling, avløpssystemer fra fabrikker av ulike slag - alt dette kan gi utslipp av miljøgifter, som burde bekymre oss, men her gjøres det en rekke tiltak i mange land. Mange av produktene vi bruker i dag inneholder små mengder av miljøgifter, men selv små mengder kan gjøre utslag når vi bruker det og rester havner i avløpsvannet. Miljøgiftene fraktes med luft- og havstrømmer og mye av det havner i antarktis.

Kullkraftverk er en miljøversting på flere områder, og her er Wulfsberg inne på noe, selv om han bommer litt på hva de slipper ut, og drar en kurrios sammeligning med hvor lenge flystriper blir liggende på himmelen. Den dominerende form av svevestøv fra kullkraftverk er flyveaske, men sekundær sulfat og nitrat utgjør også en del av svevestøv fra kullkraftverk. Flyveaske er det som er igjen etter at kull har blitt forbrent og består av de ubrennbare materialene som finnes i kull. Kilde.

I tillegg slipper de ut kvikksølv. Dagens moderne kullkraftverk forurenser mye mindre enn eldre typer kraftverk på grunn av nye scrubber teknologier som filtrerer avtrekksluften før det slippes ut i atmosfæren. Imidlertid er utslipp av ulike miljøgifter allikevel i gjennomsnitt flere ganger større enn fra et gasskraftverk. I de moderne kullkraftverkene kommer forurensninger fra utslipp av gasser slik som karbondioksid, nitrogenoksider og svoveldioksid i luften Kilde.

Anbefalt: 
Miljøstatus.no - Miljøgifter i Arktis
Folkehelseinstituttet  - Luftkvalitetskriterier
TA.no - 140 land vil begrense utslipp av kvikksølv

Det som uansett er bekymringsfullt er utslippene av CO2. Et nytt kullkraftverk vil slippe ut CO2 i 30-50 år. Det er viktig at det slippes ut minst mulig. I Canada har man klart å sette opp et kullkraftverk som er nesten uten CO2 utslipp. Det som kan bli en hvilepute er at klimainvesteringene kan sluses over til kullkraftverk i stedet for at de går til å støtte overgang til fornybare energikilder som ikke har ødeleggende utslipp i det heletatt. CarbonMonitoring for Action (CARMA) er, eller var en god oversikt over kraftverk rundt i verden hvor man fikk en oversikt over hvor mye CO2 de slipper ut. Det ser ut som det ikke har vært noe aktivitet der siden 2012, men ligger uansett en del stoff der som er verdt å lese.

Påstandene i annonsen til Wulfsberg er ikke korrekte. Wulfsbeg bygger sine påstander på papirene til Marvin Herndon som hevder det skjer det vi kaller bevist klimafiksing. Marvin Herndon har gitt ut en rapport som kalles Evidence of Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering in the Troposphere: Consequences for Public Health, den er publisert I International Journal of Environmental Research and Public Health. Rapporten er trukket tilbake, den holdt ikke mål - Paper on chemtrails, a favorite subject of conspiracy theorists, retracted.
Metabunk skriver inngående om problemer med Herndons påstander.
“There are multiple problems with these papers: figures are incorrect, values given are off by several orders of magnitude, masses are calculated incorrectly, data sets appear to have been chosen arbitrarily. But the biggest problem with the paper, even if we take the data at face value, is that there's no actually correlation of the data sets, and no control is used. Statistical significance tests are applied incorrectly”.
Konspirasjonsmiljøene hyller Hermdon, men klarer å radbrekke og pervertere hans påstander ytterligere ved å bake inn aliens, ondskapsfulle eliter som vil ta livt av oss ved hjelp av geoengineering. La oss se hva status er vedrørende geoengineering


Foregår det geoengineering i dag?

Geoengineering er en kompleks disiplin som omfatter atmosfærisk kjemi, økologi, meteorologi , plantebiologi. Miljøorganisasjoner er svært tilbakeholdne med å støtte geoengineering fordi det kan svekke en allerede skjør debatt og rokke ved et minimum av forpliktelser rundt drivhusgasser som er avtalt mellom en lang rekke land.

Royal Society lanserte i 2009 en rapport som tar for seg de mest aktuelle teknologiene som er i bruk vedrørende geoengineering og hva statusen rundt det egentlig er. Tittelen er: Geoengineeringtheclimate: Science, governance and uncertainty. Rapporten sier at geoengineering i stor skala er på grensen til hva som er mulig. Det er dyrt og ikke uten risiko. En annen faktor er at politikere fremover kan bli fristet til å bruke geoengineering som en unnskyldning for ikke å sette i gang tiltak for å redusere klimagasser.
"Geo-engineering the Earth's climate is very likely to be technically possible. However, the technology to do so is barely formed, and there are major uncertainties regarding its effectiveness and environmental impacts," the report says".
Det forskes på klimafiksing her hjemme også: En kan lese intervjuet av Kari Alterskjær ved UiO som intervjues av Richard Black ved BBC News – Science&Enviroment.

Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies var en konferanse i 2010 om geoengineering hvor et av hovedpunktene var å se på risikoen ved å drive med miljømessige inngripen og faktisk også meisle ut et slags regelverk, (forslag) og ikke minst lage klare regler for åpenhet rundt værmodifisering.
“The Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies was a conference developed by Margaret Leinen of the Climate Response Fund and chaired by Michael MacCracken of the Climate Institute. The conference took place in March 2010 and the recommendations were published in November 2010. The goal was identify and minimize risks involved with climate engineering(geoengineering), and was based on the 1975 Asilomar Conference on Recombinant DNA which discussed the potential biohazards and regulation of biotechnology. A group of over 150 scientist and engineers gathered together with lawyers, environmentalists and disaster relief workers in an open meeting to avoid accusations of consipiracy during this discussion.[1] The Asilomar Conference focused exclusively on the development of risk reduction guidelines for climate intervention experiments.[2” ]Kikde
I 2010 vedtok et FN-organ (Convention on Biological Diversity, www.cbd.int) en resolusjon om at geoengineering per i dag ikke skal utføres i praksis, men det diskuteres som en mulighet.
En løsning som har vært diskutert er å sprøyte sulfataerosoler (svoveldioksid) ut i atmosfæren. Som Sulfataerosoler etterligner partikler fra et vulkanutbrudd. Forskerne kaller også dette albedo modification.

Et slikt prosjekt vil kanskje ikke være så dyrt siden ett tonn svoveldioksid vil være tilstrekkelig til å utjevne klimaeffektene av nesten 30.000 tonn karbondioksid. Det kan kanskje virke fristene å sette i gang denne type prosjekter på egenhånd for en del land. Men, tilsynelatende enkle tiltak kan være en av de største ulempene. Det vil ikke stoppe havforsuring, som igjen fører til en rekke andre uheldige konsekvenser ved å bruke denne metoden. Risikoen er stor, og dette er noe som diskuteres som en teori og ikke minst er det teknologisk svært krevende. Det kan sikkert være fristende å ha tilgang til planetens termostat, men det mest fornuftige vi kan gjøre er å få på plass forpliktende avtaler om reale kutt i utslippene.

Det foregår ikke geoengineering i stor skala i dag, og det som skjer, skjer i åpenhet. Det er bare forsøk i ganske liten skala. Kineserne forsøkte dette under OL i 2008, uten at det kan kalles vellykket på noen måte. Artikkelen Geoengineering – hvordan fikse på jordas klima gir en grei innføring i hva geoengineering er og hva som er mulig.

New Scientist - Geoengineering would be ‘irrational and irresponsible.
En rekke forskere har diskutert og sett for seg ulike senarioer vedrørende klimafiksing, men det er helt innlysende at vi per i dag ikke er i stand til å endre klimaet ved hjelp av kvikkfiksløsninger. Konspirasjonsmarginalia vil tolke artikler som den i New Scientist som propaganda for å lure befolkningen, mens våre onde politikere, sammen med alle verdens flyselskaper, piloter, flyfabrikanter og ikke minst kullindustrien jobber sammen i den største hemmelighet for å spraye oss for å endre klima og i tillegg ta livet av oss.

Begrepet Geoengineering er erstattet av ClimateIntervention, som i korthet betyr at vi er nødt til å se på en reduksjon av CO2 fremover. I det ligger det også andre ulike forslag til hvordan dette kan gjøres, men det er liten tvil om at det mest effektive tiltaket for å redusere CO2 utslippene drastisk er ved hjelp av forpliktende avtaler.


Nettstedet Geochemtrails.info

Som jeg nevnte innledningsvis er Geochemtrails.info en side som drives av Terje Wulfsberg. Der finner man det meste av hva et konspirativt sinn kan begjære. Det er hummer og kanari hvor han mener at selskaper som Monsanto er involvert i modifisering av klima. Det som er påfallende er at Wulfsberg påstår at utslipp av CO2 er “den offisielle versjonen” men at det ikke er noe problem.
Lysbilde1

Nettstedet er et eneste stort roteloft av konspirasjonsvås som går Nyhetspeilet en høy gang når det gjelder tull og tøys. Wulfsberg mener at aliens følger med på hva vi driver med, og de var særlig opptatt av aerosolspayingen over Bergen sist vinter. De har en spørsmålside med spørsmål og svar hvor det er et sammensurium av vås. I tillegg blander man inn ionosfæreobservatoriet HAARP som en ingrediens i konspirasjonssuppa som kokes. 


Hva er HAARP?

Akronymet HAARP står for High Frequency Active Auroral Research Program (som nå er nedlagt). Dette var et forskningsprogram med det formål å forske på ionosfæriske forhold som kunne ha innvirkning på kommunikasjons- og navigasjonssystemer, både sivile og militære (som GPS, Galileo og GLONASS). Programmet var finansiert og drevet av amerikanske Air Force Research Laboratory (offisielle hjemmesider; Wikipedia) og Office of Naval Research. Kilde. Det spiller liten rolle i konspirasjonsmiljøet at HAARP programet er lagt ned. Det at det er nedlagt er bare i en bekreftelse og et røykteppe for at de er gått under jorden må vite

Nyttig å lese: Jordskjelvmaskinen» HAARP? Fantasifull og umulig fysikk i en konspirasjonsteori 
- HAARP Conspiracy Theory.
- HAARP Myths

Lysbilde2
Chembusteren som nevnes på siden til Wulfsberg er en morsom sak
“Ved å konstruere en innretning som sender ut en spesiell type energi som kalles orgone energi, kan chemtrails fjernes. Dette er jo egentlig kun en midlertidig løsning på problemet så lenge sprayingen fortsetter, men alt som kan forstyrre denne destruktive virksomheten og løse opp de kunstige skyene som dannes, bør vel hilses velkommen”?
Orgone energi akkumulator er i en særklasse når det gjelder regelrett humbug og tøv.  En farsott i blant annet alternative kretser er Orgonite som er en avlegger av pseudovitenskapen Orgone, en slags «livs energi/ allestedsnærværende energi» oppdaget på 1930-tallet av psykoanalytikeren Wilhelm Reich. Det finnes en rekke nettsteder som hevder at du kan lage dette selv. Det er sågar de som har forøkt å varemerkebeskytte dette, men det ble avslått. Det er kort og godt et stykke kvarts innebygd i noe plast du kan kjøpe på nettet. Alternative tillegger dette «stoffet» alle mulige mystiske egenskaper. Du kan lese mer om hva dette er her. Det skal også hjelpe mot “Chemtrailsforgifting”

Ted Gunderson er et av jokerne som dras frem når ulike konspirasjoner skal legitimeres. Det hevdes at Gunderson ble myrdet med arsenikk av Illuminati (som også er konspirasjonsvrøvl). Sannheten er at Gunderson døde av kreft i 2011. Gunderson gikk litt i ball etter at han sluttet i FBI. Han rotet rundt med New World Order konspirasjonstøv, aliens som bortførte barn, 9/11 konspirasjonsteorier, chemtrails, hvem som egentlig sto bak mordet på John F. Kennedy, og mye annet konspirasjonstull.

Gunderson var også populær i det ultranasjonalistiske survivalistmiljøet, han ble faktisk lansert som presidentkandidat for partiet Independent American Party of Nevada. De ligger et godt stykke til høyre for republikanerne for å si det forsiktig. Han er nok uansett mest kjent her hjemme for Chemtrailstøvet som spres på en del konspirasjonsfora.

Ted Gunderson – Wikipedia
Examiner.com - Ted Gunderson: Death of a Public Paranoid
Csicop.org - Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference
MetaBunk - Debunked: Ted Gunderson Chemtrails and "Death Dumps"
(fra 2001) Southern Poverty Law Center - intelligence-report/2001/false-patriots

En annen person som dras opp av konspirasjonshatten er Rosalind Peterson. Hun tas til inntekt for at chemtrails er reelt, men det stemmer ikke. En video hvor hun taler til FN på klimakonferansen i 2007 (som ligger på siden til Wulfsberg) tas til inntekt for og mistolkes av konspirasjonsmarginalia. I 2012 gikk Peterson ut og klargjorde sitt standpunkt i intervjuet: Rosalind Peterson: No Evidence for Chemtrails.
Som Peterson selv sier:
"In 10 years of research, other than aluminum coated fibreglass, chaff releases by the US military, I have no proof whatsoever that the jets are releasing anything but jet fuel emissions"
Chemtrails er et begrep som konspirasjonsteoretikere bruker for å beskrive de hvite stripene som vi ser bak flyene når de krysser himmelen. Det hevdes hardnakket fra konspirasjonsmiljøer, at det er utslipp av særlig barium og aluminium i store mengder. Det ville være svært lett å sjekke om nivået av aluminium og barium på bakken var unormalt høyt, men det er det ikke. Jeg har skrevet inngående om det her: Chemtrails – Fiksjon eller fakta?

Noen fakta om stripene bak flyet:

Jetmotorer bruker i hovedsak et parafinlignende drivstoff som er av høyere kvalitet en vanlig bensin og diesel, og eksosen består hovedsakelig av CO2 og vann, samt sot og sulfat. Eksosen kommer ut av motorene som usynlig gass og det dannes striper bak flyet. Fly operer vanligvis i store høyder hvor det er svært kaldt, derfor er det oftere striper etter flyene som flyr høyt oppe hvor det er temperaturer på 40 til 60 kuldegrader, da skal det ikke så mye vanndamp til før en ser striper. Stripene kalles conrails.

Det er også striper etter fly som flyr lavere, men det er fordi det kan være relativt høy luftfuktighet i luften fra før. Flyeksosen er da det som skal til for at luften mettes med vann og vi ser striper som igjen kan danne tynne skyformasjoner. At det dannes flere slike skydannelser skyldes at det er mye større flytrafikk en tidligere. Kondensstriper kan danne et lag av cirrusskyer. Det er sannsynlig at kondensstriper og cirrusskyer fanger opp mer langbølget stråling på vei opp fra jorden enn solstråler på vei ned. På den måten kan dette bidra til til et varmere klima på jorden. Faktisk kan contrails muligens ha en større effekt på miljøet en det CO2 har i følge en studie fra 2011.
Airplane contrails are the white clouds that we see in the sky spreading behind jets. These cirrus clouds are created when the hot, moist air released from the plane freezes in the colder and drier air. These clouds then trap the long-wave radiation from Earth and create a warming of the atmosphere.
In their study, Burkhardt and Karchar utilized satellite imagery of these spreading contrails to create a computer model which estimates how the contrails affect the Earth’s temperature.
They have discovered that aviation contrails play a huge role in the impact on the climate and an even greater impact than that created by the CO2 emissions produced. While the CO2 emissions from airplanes account for around three percent of the annual CO2 emissions from all fossil fuels and change the radiation by 28 milliwatts per square meter, the aviation contrails are responsible for a change of around 31 milliwatts per square meter.
The only difference is that CO2 has a longer life than that of the contrails, and can still continue to cause warming even hundreds of years down the road. Kilde
Dette har ingen verdens ting med aluminium og barium som "slippes ut med viten" og vilje for å forgifte oss.

Contrail Science - Chemtrail Non-science
NASA - The Contrail Education Project
Chemtrail conspiracy theory
"Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds
A Million Poisoning Planes
chemtrails (contrails)
Chemtrail Myths – Five common myths about “chemtrails”
Fake, Hoax, Chemtrail Videos – Some of the more obvious hoax videos.
Chemtrail scare! It’s that damn dihydrogen monoxide!
How many people believe in chemtrails? – just how popular is the theory?
Storm.no - Kjemistripe, garantert!
Storm.no – Slik dannesstripene på himmelen
Metabunk.com - "Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds 
MetaBunk.com - Debunked: Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing [Aerodynamic Contrail, Wake Vortex]
Forskning.no – Er flystriperpåhimmelenfarlige for oss?
Ellers er anbefaler jeg artikkelen: På sporet av chemtrails-konspirasjonen


Fly forurenser

Et poeng er at flytrafikk forurenser. De slipper ut CO2 og nitrogenoksider (NOX) svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), og partikler som organisk karbon (OC) og sot (Black Carbon, BC). Det er faktisk kompliserte klimaeffekter fra fly, så dette er ikke så helt enkelt å sette to streker under svaret her. At de forurenser vet vi en del om, men effekten vet vi ikke mye om i et lengre perspektiv. 

At fly forurenser er noe konspirasjonsmarginalia stort sett ikke diskuterer, noe som ikke er så rart da svært mange av dem faktisk er klimaskeptikere. Det høres rart ut, men disse menneskene mener at verdens myndigheter, flyselskaper og industrier er med i et gigantisk komplott hvor det utføres klimafiksing som bevisst forgifter verdens befolkning med kjemikalier som aluminium og barium, uran, kvikksølv og generelt sprer sykdom og død. De tar bilde av himmelen og skyformasjoner og legger dette ut i grupper og på nettsteder hvor det tar helt av i analyser som ikke henger på greip.


Til slutt

Sett i lys alle flyginger som skjer hver dag, så ville vi vært døde hvis det var noe i påstandene som konspirasjonståkehodene fremmer. Dette er mennesker som legger ned mye tid og ressurser på å bygge nettsteder, oppretter grupper med likesinnede hvor de stort danner egne ekkokammere. Tenk om de brukte det engasjementet de har til virkelig oppdatere seg på skikkelig kunnskap om miljø, da ville vi kanskje ha fått enda større fokus på reelle miljøproblemer. I den grad de rører seg bort i tant og tøv, så blir de en marginal gruppe som ingen utenfor deres egne ekkolammer tar seriøst. Det er synd, vi kunne trengt deres engasjement, for det og tid ser det ut til at de har rikelig av. 


 

Relaterte blopposter:

Chemtrails – Fiksjon eller fakta?
Pseudovitenskapens fanebærere
Kvantalavista

Jakter på penger i et svært usikkert marked

Kjetil Dreyer er ute etter å gi deg en enestående mulighet til å investere penger i hans kommende alternativimperium. Bare husk å ikke stille for mange kritiske spørsmål, for det er han ikke videre glad i.

Kjetil Dreyer er grunnlegger av Helsefrihetsaksjonen (for deg som vil velge din egen helse selv, som det så flott kalles), som er redskap for Dreyer for å promotere produkter fra sitt eget selskap Alternativ Netthandel AS. I tillegg driver han Barnevernsaksjonen og ikke minst Vaksineaksjonen, en gruppe hvor man er imot alt som heter vaksiner og alt som lukter av medisinsk behandling, men hvor man er veldig for alternativ produkter som selges blant annet via Dreyers egen nettbutikk …

La oss ta en titt på Dreyers planer.
 Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid og gjøre ditt livs beste investering.
Vel, la oss ta en liten titt om dette er din livs beste investering.  
Kjetil Andreas Dreyer driver selskapet Alternativ Netthandel AS som fronter nettbutikken som kalles Altshop. Han har også et enkeltmannsforetak Networkmarketing. I tillegg driver han Dreyer Invest AS, registret i 2013, men der er det lite aktivitet å spore både i 2013 og 2014.

Alternativ Netthandel AS er et familieforetak som vi kan se av oversikten under, men det er ikke noen tvil om hvem som er i førersetet her. Det er Kjetil Dreyer som både styreforman og daglig leder.
SnipImage
Alternativ Netthandel AS fikk et lite minus på tohundre og femtitusen av en omsetting på rett i underkant av 5 millioner i 2013. Regnskapene for 2014 viser at selskapet omsatte for litt i overkant av 8 milliioner, en økning på litt i ovekant av 62%, noe som er noe under det Dreyer selv sier i sin presentasjon, hvor han hevder at økingen er på 79% fra 2013 til 2014. For all del, det er en økning her. Selskapet har et lite overskudd i 2014 på 102 000 kroner. Altshop som tidligere var et eget selskap, er nå en del av Alternativ Netthandel. Altshop.no er nå kun navnet på nettbutikken som ligger under Alternativ Netthandel AS.

Dreyer hevder i presentasjon at selskapet har gått med overskudd hvert år. Det er litt uklart hva Dreyer mener med hvert år. Selskapet Alternativ Netthandel AS ble registret i 2013, så det er ikke mye å gå på her. Riktig nok har Dreyer drevet en rekke selskaper tidligere, noen av de ble tvangsoppløst og noen av de gikk konkurs, og tall fra de selskapene krever mye graving, noe jeg ikke har gjort, men oversikten under gir en liten pekepinn.

roller

Nå er det ikke noen krise å gå konkurs, det kan være legitime årsaker til det. At selskaper blir tvangsoppløst er fordi man enten ikke har revisor (det var lovpålagt for små aksjeselskaper tidligere, noe det ikke er nå så fremt selskapet ikke er et holdingselskap) eller ikke har sendt inn regnskaper som man plikter. Uansett er det greit å ha dette i bakhodet når du skal gjøre “din livs beste investering” i Dreyers fremtidige Nirvana. 

Oppsiden
Å selge alternativpreparater i Norge er i utgangspunktet stort sett risikofritt. Du kan hevde at produktene helbreder hva som helst og selge de til hvem som helst, og ta den pris markedet er villig til å betale. Jo mer magi og tøffe ord og vendinger du henter fra vitenskapens verden, jo mer ser det ut til at vi er villig til å betale.

Tilsynet med alternativbransjen er stort sett fraværende. Å selge magisk vann og ulike preparater som hevdes å helbrede migrene, allergier, kreft og så videre er lukrativt i utgangspunktet. I ny og ne reageres det på grove overtramp, men det er mye større sjanse for at du blir stoppet i tollen fra Danskebåten og hvor de snur deg opp ned og gir deg en bot når de oppdager at du har tatt med en vinflaske for mye enn om du hevder at magisk sølvvann helbreder hva det skal være av sykdommer. Den største utgiftsposten denne type virksomheter har er markedsføring. 

Er det noen skjær i sjøen?
I en undersøkelse fra 2012 fra NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) viser tallene at den norske befolkningen brukte til sammen 3,8 milliarder kr på alternative behandling i løpet av de siste 12 månedene. Fordelt på brukerne blir dette rundt 2400 kr per person.

I 2014 ble det gjort en tilsvarende undersøkelse fra NAFKAM og tallene her er overaskende. De viser en nedgang fra 2012. Den norske befolkningen brukte til sammen om lag 2,9 milliarder kroner på alternativ behandling. Altså en nedgang på over èn milliard kroner.

NAFKAM skriver: «Tallene fra 2014 viser i grove trekk en nedgang fra sammenlignbare tall i 2012. Til tross for en relativt høy bruk sammenlignet med øvrige europeiske land, har vi grunn til å tro at dette kan skyldes en økt oppmerksomhet rundt feltet alternativ behandling generelt i samfunnsdebatten».

Skal man investere penger i Dreyers “imperium” er det greit å se litt på hva som er markedstrenden. Den viser en nedgang her hjemme, selv om hans selskap viser økt omsetning.
Dreyer vil møte utfordrende markeder i Europa. Middelklassesegmentet har gått ned, og markedet har ikke klart å løfte seg noe særlig etter finanskrisen.  

Inverstingsformelen
Hvor mye er selskapet til Kjetil Dreyer verdt? Dreyer mener selskapet er verdt 73,4 millioner kroner. I følge han selv inkluderer dette: “Alle assets som maillister, sms lister, nettbutikksystem, varelagerverdi, VIP kundeverdi, merkevareverdi. Dette utgjør 7,34 kroner per aksje med 10 millioner aksjer”.

Dreyer har innført et slags stjernesystem hvor han setter stjerne og et slags rabattsystem på hva du som investor får her. Det Dreyer unnlater å fortelle, er imidlertid at nye eiere ikke vil få noen reell innflytelse i selskapet. La oss ta en titt på hva Dreyer tilbyr.
invest samlety
La oss se litt på et regnestykke som tar utgangspunkt i en investering på 500 000 kroner. Da får du ifølge Dreyer 40% rabatt på aksjene (han har jo selv proklamert hva selskapet egentlig er verdt). I tillegg får du 20% permanent rabatt i nettbutikken. Men ikke nok med det, du får også gratis opphold på et valgfritt Altshopresort. Ja, hvem kan si nei til slikt?
Du får 1,135 % av selskapet med 113 533 aksjer a kr 4,404 kr pr aksje - 40 % rabatt på aksjene - Du får 20 % permanent rabatt i nettbutikken - Gratis opphold i 1 uke på valgfritt altshop resort hvert år - Massevis av inntjeningsmuligheter gjennom Altshop
Det er en enkel formel for å beregne hva du får når du investerer penger i Dreyers Imperium. Du investerer 500 000 kroner hvor du da får 1.135% av selskapet. Formelen blir som dette:
Du skal altså betale 500 000 kroner for 1,135% av selskapet. (500000*100)/1,135% =  kr 44 052 863 er altså selskapet verdt hvis vi legger formelen til grunn.(Investeringssum x 100 delt på eierandel som her er 1,135% så har du i prinsipper verdien av selskapet. Dreyer mener det er et lukrativt tilbud at du får 1,135% av selskapet for en halv million kroner.

I følge Dreyer er verdien av selskapet på 73,4 millioner. Det er en differanse her på rundt 29 millioner kroner (som er den 40% rabatten du faktisk får som Dreyer selv sier i sin presentasjon). Hvis du ikke fikk denne generøse rabatten ville formelen sett slik ut: (500000*100)/0,68 som ville blitt 73,5 millioner (Rundet oppover). Så her kan vi slå fast at Dreyer lar deg få 1,135% for en halv million, og du får fantastiske 40% rabatt, hvis vi legger Dreyers estimat til grunn. 

Dreyer sier: “Selskapet har som mål at innen 7 år så har de 100 millioner i omsetning i Norge alene
300 Millioner i omsetning på verdensbasis med 10 % resultatgrad”. Det er ikke noe å si på ambisjonene her.

er det det du

Jeg vil anbefale enhver seriøs person som ønsker å investere penger i Dreyers eventyr bør gjøre en grundig due diligence, det vil si undersøkelse av tallene og alle relevante rettigheter i selskapet, samt om det finnes noen juridiske skjær i sjøen her.

Dreyer ønsker at du skal investere penger i hans prosjekt, men du får ikke noe som ligner innflytelse i selskapet med en eierandel på noen få prosent. Det kan være ulike grunner til å investere penger i et selskap. Det ene er at man håper på en økonomisk avkasting. Det andre er å få innflytelse i selskapet, her er sjansene for begge fraværende og det er ingen markedsdata eller andre estimater som legges til grunn her som kan si noe annet.

Dreyer skal ha poenger for at prospektet er kreativt og det spiller på de rette strenge om det naturlige og så videre, men jeg har ingen tro på de regnestykkene han legger frem.

Dreyer kommer i presentasjonen med luftige planer om franchise hvor han nevner:  Altshop i cafè, Altshop i butikk, Butikk i klinikk. I tillegg har han i følge presentasjonen sin opprettet en egen mediekanal og et online communety og blogg arena og om internasjonalisering.  I følge Dreyer har de han kjøpt 20 mål i Lago – Brasil som skal bli en form for resort eller behandlings - meditasjonssted. Det er ikke spesifisert noe mer i selve presentasjonen rundt dette.
Dreyers 7 års perspektiv er skissert som dette:
Vi er blant de beste på helhetlig og naturlig helse i Norden og Europa
Vi er blant de verdensledende innen totale løsninger og produkter på nett for kropp, sinn og sjel
Vi produserer selv med egen standard for eget merke
Hva vil denne satsingen faktisk koste? Han sier i presentasjonen: Tidenes investeringsmulighet - minimum 7 millioner kroner - De neste 7 månedene - For de kommende 7 årene. 7 millioner kroner går brennfort hvis han skal satse i flere verdensdeler slik han skisserer over. Dette skal generere over 100 millioner kroner omseting. Hva slags kalkyler ligger til grunn her?

Han går nå ut og ber om penger til en satsing på et konsept som er luftig underbygget. Dreyer ønsker at du skal investere penger, men sier lite om hva du helt konkret får igjen utenom rabatter og tilgang til noen resorter som heller ikke er spesifisert nærmere. Du får heller ikke noe innflytelse i selskapet. Dreyer har en virkelighetsorientering som er preget av et konspirativt verdensbilde, og han har kommet med en rekke påstander på nettet de senere år som gjør at jeg er mildt sagt skeptisk.

Det hender at Forbrukerrådet reagerer når de kommer over brudd på villendene markedsføring av alternativpreparater og behandlinger, men de er avhengig av tips. Nylig har forbrukerrådet slått ned på Dreyers omtale av et av hans produkter – Sølvvann. Han har selv lagt ut hele intervjuet og det er en pinlig seanse vi er vitne til. Dreyer prøver å fraskrive seg ansvaret for den omstridte markedsføringen ved å si at det er hans personlige mening når han forteller hvor fantastisk produktet er og hva det kan utføre av «mirakler», men det er åpenbart at dette er ren reklame for nettbutikkens egne produkter. 

Jeg kan bare anbefale Gunnar Tjomlids bloggpost: Forbrukerombudet slår ned på AltShops markedsføring av «sølvvann» Saken ble også dekket av E24.no den 28.10. Det vil nok være av betydning for en potensiell investor. Brudd på markedsføringsloven og eventuelt andre lovbrudd er ikke noe sjakktrekk når man er i markedet for å hente penger

Har du en halv million liggende å slenge er det helt sikkert bedre prosjekter å bruke penger på om du ikke er av typen som liker skyhøy risiko. 

Prosjektet til Dreyer er svært så luftig. Det kan se pent ut i PowerPoint, men det er viktig at det utføres en skikkelig due diligence av selskapet og av Dreyer.  Så langt er mitt råd: Har du en halv million liggende og slenge, så er det definitivt bedre prosjekter der ute du kan bruke penger på. 


Bloggpost oppdatert: 30.10.2015

Andre relaterte  bloggposter
HumanistPedofiliHvafornoesadu?
Du var ikke Skeptisk humanistpedofil allikevel
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon ...

Relatert fra Bloggen Saksynt

Forbrukerombudet slår ned på AltShops markedsføring av «sølvvann»
Kjetil Dreyer forteller tullete ting rundt "vidundermiddelet" Sølvvann
Kjetil Dreyer: En profittmotivert løgner
Kjetil Dreyer våser om vaksiner