Chemtrails – Fiksjon eller fakta?

Chemtrails er et begrep som konspirasjonsmiljøet bruker for å beskrive de hvite stripene som vi ser bak flyene når de krysser himmelen. Det hevdes hardnakket at stripene bak flyene inneholder blant annet store mengder barium og aluminium, uran og arsenikk. Målet er å forgifte oss og redusere verdens befolkning. Rare greier, men vi blir stadig blir flere og lever lenger. Det ville være svært lett å sjekke om nivået av aluminium og barium, uran og arsenikk på bakken var unormalt høyt, men det er det ikke. 

Den andre teorien er det vi kaller geoengineering, også kalt klimafiksing, også det klekket ut av de fleste lands myndigheter og ikke minst alle verdens flyselskaper og pilotorganisasjoner. Alt dette i den aller største hemmelighet selvfølgelig ... 
Ikke rent sjelden går de to teoriene jeg nevner i og om hverandre i konspirasjonsmiljøet. Det blir en salig grøt av tant og tøv. La oss se litt nærmere på hva vi snakker om.


Hvor kommer teoriene om chemstrails i fra?

“Chemtrail theories were first brought to prominence in the 1990s by paranormal pusher and talk radio host Art Bell. Aided by the internet, it is now a world wide phenomenon and chemtrail watchers all over the globe exchange photographs and videos of their favorite contrails on forums and youtube.
Chemtrails were mentioned in US House Bill HR2977,[ October 2, 2001, which banned various types of weapons in space. The reference to chemtrails was eventually removed, but the original inclusion is cited as evidence that they are a real phenomenon. Given that the original bill was introduced by Dennis Kucinich, it perhaps reveals more about Kucinich than about whether chemtrails are real.
The chemtrail conspiracy is most popular among those familiar with the New World Order and who claim that the spray is designed to pacify populations, either by making them sick, or some sort of mind control.”http://rationalwiki.org/wiki/Chemtrails
Her hjemme ble dette tullet bragt til torgs av Per-Aslak Ertresvåg. Det er helt greit å være bekymret for forurensning og klimaødeleggelser, men å vikle hodet inn i regelrett vås fører bare til at vi mister fokus på reelle farer vi bør være på vakt mot. Her er en artikkel fra konspirasjonstankesmia Nyhetsspeilet hvor en kan se galskapen i full åpenhet, hvor konspirasjonsklovnene sensommeren 2013 hadde en demonstrasjon mot chemtrails utenfor Stortinget. Det ble ikke noen suksess akkurat. Les: Laber chemtrails-oppslutning.

Mytene som aldri dør

En av de ledene konspirasjonstilhengerne her hjemme er Tor B Krudtaa fra Sandefjord. Ikke bare er han en katastrofe hva gjelder kildekritikk, men han tror helt åpenbart på alt mulig tull han kommer over på nettet. Han har nå innledet et samarbeid med Kurt Oddekalv som er frontfigur i Norges Miljøvernforbund. Som om Oddekalv ikke har nok utfordringer i hverdagen ...
oddekalvi TA
Hentet fra avisen TA (Telemarksavisa) - Kjemikalier har blitt sprayet over oss, mener miljøprofil Kurt Oddekalv.
Avisens kommentarfelt er et realt galehus, og det er tydelig at Tore B Krudtaa har tatt på seg rollen som talsmann for Norges Miljøvernforbund når det gjelder chemtrails. 
Tore B Krudtaa skriver på sine sider.
«I følge mainstream presse skal dette kun være vann som kommer ut fra flymotorene. Det pressen og myndigheter ikke informerer om, er at det i dag slippes ut et enormt antall partikler fra fly som ikke normalt finnes i flybensin... partikler som er laget av silver-iodide, aluminium, barium mfl. Partikler som er svært giftig for alle levende vesner, innklusive deg og meg».
krudtaa våser om chemtrails
Jetmotorer bruker i hovedsak et parafinlignende drivstoff som er av høyere kvalitet en vanlig bensin og diesel, og eksosen består hovedsakelig av CO2 og vann, samt sot og sulfat. Eksosen kommer ut av motorene som usynlig gass og det dannes striper bak flyet. Fly operer vanligvis i store høyder hvor det er svært kaldt, derfor er det oftere striper etter flyene som flyr høyt oppe hvor det er temperaturer på 40 til 60 kuldegrader, da skal det ikke så mye vanndamp til før en ser striper. Stripene kalles conrails.

Det er også striper etter fly som flyr lavere, men det er fordi det kan være relativt høy luftfuktighet i luften fra før. Flyeksosen er da det som skal til for at luften mettes med vann og vi ser striper som igjen kan danne tynne skyformasjoner. At det dannes flere slike skydannelser skyldes at det er mye større flytrafikk en tidligere. Kondensstriper kan danne et lag av cirrusskyer. Det er sannsynlig at kondensstriper og cirrusskyer fanger opp mer langbølget stråling på vei opp fra jorden enn solstråler på vei ned. På den måten kan dette bidra til til et varmere klima på jorden. I følge en studie fra 2011 hevdes det at contrails muligens ha en større effekt på miljøet en det CO2 har.  
Airplane contrails are the white clouds that we see in the sky spreading behind jets. These cirrus clouds are created when the hot, moist air released from the plane freezes in the colder and drier air. These clouds then trap the long-wave radiation from Earth and create a warming of the atmosphere.
In their study, Burkhardt and Karchar utilized satellite imagery of these spreading contrails to create a computer model which estimates how the contrails affect the Earth’s temperature.
They have discovered that aviation contrails play a huge role in the impact on the climate and an even greater impact than that created by the CO2 emissions produced. While the CO2 emissions from airplanes account for around three percent of the annual CO2 emissions from all fossil fuels and change the radiation by 28 milliwatts per square meter, the aviation contrails are responsible for a change of around 31 milliwatts per square meter.
The only difference is that CO2 has a longer life than that of the contrails, and can still continue to cause warming even hundreds of years down the road. Kilde
Men har altså ingen ting med tøvet om at aluminium og barium slippes ut med viten og vilje for å forgifte oss. Krudtaa bør lese seg opp på fakta og vitenskap.

Marvin Herdon en geofysiker og selverklært “uavhengig forsker” er en figur som det henvises ofte til i chemtrailsmiljøet. Han har gitt ut en rapport som kalles Evidence of Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering in the Troposphere: Consequences for Public Health, den er publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health. Rapporten er trukket tilbake på grunn av den ikke holder mål: Paper on chemtrails, a favorite subject of conspiracy theorists, retracted. Slike "bagateller" hindrer ikke konspirasjonsmiljøene fra å "kanonisere" Herdon

Vil anbefale følgende kilder: 
Contrail Science - Chemtrail Non-science
NASA - The Contrail Education Project
Chemtrail conspiracy theory
"Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds
A Million Poisoning Planes
chemtrails (contrails)
Chemtrail Myths – Five common myths about “chemtrails”
Fake, Hoax, Chemtrail Videos – Some of the more obvious hoax videos.
Chemtrail scare! It’s that damn dihydrogen monoxide!
How many people believe in chemtrails? 
Storm.no - Kjemistripe, garantert!
Storm.no – Slik dannesstripene på himmelen
Metabunk.com - "Contrails don't Persist" with a Study of 70 Years of Books on Clouds 
MetaBunk.com - Debunked: Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing [Aerodynamic Contrail, Wake Vortex]
Forskning.no – Er flystriperpåhimmelenfarlige for oss?
Ellers er anbefaler jeg artikkelen: På sporet av chemtrails-konspirasjonen
Krudtaa spør videre: «Hvorfor har alle miljøvernorganisasjoner, UNNTATT Norges Miljøvernforbund, enten kastet seg på denne latterliggjørings-bølgen, eller at de unnlater å engasjere seg i et av nåtidens aller største helse og miljøproblemer»?
Fordi Norges Miljøvernforbund drives av en klovn som har sluttet å drive med miljøarbeid og heller syns det er morsomt å lytte til konspirasjonsklovner som har et ambivalent forhold til virkeligheten. Det er grunn god nok!

Det som er fakta, er at fly forurenser, men la oss først ta en runde rundt dette som kalles geoengineering, populært kalt klimafiksing som syltes sammen med konspirasjonstullet om at vi forgiftes og sågar tankemanipuleres av kjemikaler. Det er rimelig søkt å kreve at andre seriøse miljøvernorganisasjoner og ikke minst media skal ta på alvor konspirasjonstullet som blandes sammen til en grøt av vås.

Foregår det geoengineering i dag?

Geoengineering er en kompleks disiplin som omfatter atmosfærisk kjemi, økologi, meteorologi , plantebiologi. Miljøorganisasjoner er svært tilbakeholdne med å støtte geoengineering fordi det kan svekke en allerede skjør debatt og rokke ved et minimum av forpliktelser rundt drivhusgasser som er avtalt mellom en lang rekke land.

Royal Society lanserte i 2009 en rapport som tar for seg de mest aktuelle teknologiene som er i bruk vedrørende geoengineering og hva statusen rundt det egentlig er. Tittelen er: Geoengineeringtheclimate: Science, governance and uncertainty. Rapporten sier at geoengineering i stor skala er på grensen til hva som er mulig. Det er dyrt og ikke uten risiko. En annen faktor er at politikere fremover kan bli fristet til å bruke geoengineering som en unnskyldning for ikke å sette i gang tiltak for å redusere klimagasser.
«Geo-engineering the Earth's climate is very likely to be technically possible. However, the technology to do so is barely formed, and there are major uncertainties regarding its effectiveness and environmental impacts," the report says”.
Det forskes på klimafiksing her hjemme også: En kan lese intervjuet av Kari Alterskjær ved UiO som intervjues av Richard Black ved BBC News – Science&Enviroment.
Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies var en konferanse i 2010 om geoengineering hvor et av hovedpunktene var å se på risikoen ved å drive med miljømessige inngripen og faktisk også meisle ut et slags regelverk (forslag) og ikke minst lage klare regler for åpenhet rundt værmodifisering.
“The Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies was a conferencedeveloped by Margaret Leinen of the Climate Response Fund and chaired by Michael MacCracken of the Climate Institute. The conference took place in March 2010 and the recommendations were published in November 2010. The goal was identify and minimize risks involved with climate engineering(geoengineering), and was based on the 1975 Asilomar Conference on Recombinant DNA which discussed the potential biohazards and regulation of biotechnology. A group of over 150 scientist and engineers gathered together with lawyers, environmentalists and disaster relief workers in an open meeting to avoid accusations of consipiracy during this discussion.[1] The Asilomar Conference focused exclusively on the development of risk reduction guidelines for climate intervention experiments.[2” ]Kikde
I 2010 vedtok et FN-organ (Convention on Biological Diversity, www.cbd.int) en resolusjon om at geoengineering per i dag ikke skal utføres i praksis, men det diskuteres som en mulighet.

En løsning som har vært diskutert er å sprøyte sulfataerosoler (svoveldioksid) i atmosfæren som etterligner partikler fra et vulkanutbrudd. Et slikt prosjekt vil kanskje ikke være så dyrt siden ett tonn svoveldioksid vil være tilstrekkelig til å utjevne klimaeffektene av nesten 30.000 tonn karbondioksid. Det kan kanskje virke fristene å sette i gang denne type prosjekter på egenhånd for en del land som ser på mulige forpliktende klimaavtaler som et labyrint av byråkratisk kanossagang. Men, tilsynelatende enkle tiltak kan være en av de største ulempene, det vil ikke stoppe havforsuring, som igjen fører til en rekke andre uheldige konsekvenser ved å bruke denne metoden. Det kan sikkert være fristende å ha tilgang til planetens termostat, men det mest fornuftige vi kan gjøre er å få på plass forpliktende avtaler om reale kutt i utslippene.

Det foregår ikke geoengineering i stor skala i dag, og det som skjer, skjer i åpenhet. Det er bare forsøk i ganske liten skala. Kineserne forsøkte dette under OL i 2008, uten at det kan kalles vellykket på noen måte. Artikkelen Geoengineering – hvordan fikse på jordas klima gir en grei innføring i hva geoengineering er og hva som er mulig.

Ted Gunderson er et av jokerne som dras frem når ulike konspirasjoner skal legitimeres. Tore B Krudtaa som ikke er så opptatt av etterrettelighet og kildekritikk har dratt frem Gunderson og hevder at det var FBI som varslet om chemtrails og geoengineering. Det er veldig feil. Legg merke til Krudtaas dokumenterer dette med en youtubevideo laget av andre konspirasjonsklovner.
Videre hevder Krudtaa at Gunderson ble myrdet med arsenikk av Illuminati (som også er konspirasjonsvrøvl). Sannheten er at Gunderson døde av kreft i 2011.
FireShot Screen Capture #115 - 'Tore B_ Krudtaa' - www_facebook_com_tore_krudtaa_fref=ts

Gunderson gikk litt i ball etter at han sluttet i FBI. Han rotet rundt med New World Order konspirasjonsvås, aliens som bortførte barn, 9/11 konspirasjonsteorier, chemtrails, hvem som egenlig sto bak modet på John F. Kennedy og mye annet konspirasjonstull. Han brukes av konspirasjonsklovner også her hjemme, og det gjøres alltid et poeng at han tidligere har jobbet i FBI. 

Gunderson var populær i det ultranasjonalistiske survivalistmiljøet, han ble faktisk lansert som presidentkandidat for partiet Independent American Party of Nevada. De ligger et godt stykke til høyre for republikanerne for å si det forsiktig. Han er nok uansett mest kjent her hjemme for Chemtrailstøvet som spres på en del konspirasjonsfora.

Ted Gunderson – Wikipedia
Examiner.com - Ted Gunderson: Death of a Public Paranoid
Csicop.org - Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference
MetaBunk - Debunked: Ted Gunderson Chemtrails and "Death Dumps"
RationalWiki: Idiot whistleblowers
(fra 2001) Southern Poverty Law Center - intelligence-report/2001/false-patriots
Men det blir verre.

Jeg tar med noen klipp fra den åpne Facebookgruppen BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen! Tore B Krudtaa henviser til den gruppen, og sågar takker for stoff som legges ut der. Helt ærlig, gruppen er et realt galehus. Kildene som jeg nevnte er Youtube og obskure konspirasjonsider. Noen har helt åpenbart for mye fritid og for livlig fantasi. Det er ingen grunn til å ta de alvorlig på noen som helst måte. Men la oss ta en titt inn i et galskapens univers. 

Hans Kristian Gaarder er redaktør for konspirasjonsnøttefabrikken Nyhetsspeilet. Jeg husker godt radioprogrammet NRK – Her og Nå hvor Gaarder ble fremstilt som «uavhengig forsker» i debatten med Sveinung Wergeland Sørbye, som faktisk ER forsker og overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Temaet den gang var HPV-vaksinen Gardasil som er Søbys fagfelt. Les:  Heisan, jeg er uavhengig helseforsker og vet veldig mye om … det meste.

Garder om chemtrails
Ja, det er flystriper som kalles contrails som kommer ut bak flymotorene. Hensikten er nok at det er fly på vei til ulike destinasjoner. Jeg regner med at dere snakket om selve forurensningen fra fly, eller er det imaginære chemtrailstullet dere mener?

gaarder33

Ja den fotokavalkaden husker jeg. Det var ikke akkurat en vellykket aksjon
Les også: Et talerør for de gale

Fra tråden som Gaarder startet inne på BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen!.
Påstander om at Bill Gates vet om chemtrails er kort og godt hinsides tullete.
gaarder tråden33-3

Det som er interessant er at er at Stein Tore Sørlie viser til Pernilla Hagberg som var gruppeleder i Miljöpartiet de gröna i Sverige. Hun påsto at kjemikalier, virus og tungmetaller ble spøytet over den Svenske befolkningen av CIA og den amerikanske regjeringen. Miljöpartiet de gröna måtte rydde opp og Pernilla Hagberg er ikke i partiet lenger.

Miljøpartiet De Grønne her hjemme måtte også ta affære da Tore B Krudtaa i 2014 var lokalleder i Sandefjord. Han motarbeidet partiets viktigste sak - menneskeskapte klimaendringer, i tillegg frontet Krudtaa en rekke konspirasjoner, blant annet chemtrails - ideen om at kondensstriper etter fly egentlig er utslipp av gift for å forgifte og sløve ned befolkningen. Han ble oppfordret til å forlate Miljøpartiet De Grønne - Les: Ikke ønsket som tillitsvalgt i Miljøpartiet De Grønne. Det er bra at Miljøpartiet både i Sverige og Norge har kvittet seg med konspirasjonsklovner som bare fordummer klimadebatten med tull og tøys! 

Krudtaa er en fremtrendene i konspirasjonsmiljøet, hvor antivaksine, stråling fra mobiler og Wifi og en del annet tøv er hans varemerke.
Pseudovitenskapens fanebærere
Når ukrutt forgår …

Ja, jeg kan tenke meg at Langrind forer Miljøpartiet med “info” og at han forer de med “fakta”. De er sikkert veldig "glad" for det.
herre

Denne er jo rimelig drøy
Alf Langrind
Akkurat. Så chemtrails brukes som et våpen for å blokkere vitamin D opptak i kroppen? Jeg tror ikke jeg trenger å kommentere det noe videre. Det er galskap!


Som Tore B Krudtaa så har også Stein Tore Sørlie dratt frem Ted Gunderson.
gunderson død en gang til
Akkurat, så chemtrails har ført til at autisme har økt med 1000% de siste 10 år? Du slette tid. Jeg trenger kanskje ikke å nevnte at dette er tøv opphøyd i ente …

Russel Blaylok er også en gjenganger i konspirasjonskretser. Dr Russel Blaylock er en pensjonert nevrokirurg som begynte en ny karriere i pseudovitenskapens tjeneste. Nå driver han med kosttilskudd som lables som Brain Repair Formula. Han hevder at hans trylleformular kan forebygge og behandle sykdommer som Alzheimers og Parkinsons. Han hevder at hans fantastiske produkter virker på den måten at det maksimerer hjernens evne til å helbrede og redusere betennelser. Blaylock kommer også med påstander om at han kan helbrede de fleste kreftformer, ja sågar forebygge kreft. Rart at det da faktisk er kreft i USA overhode …  

Alf Langrind2

Her mener disse “geniene” at Blaylock kommer med sjokkerende nyheter og fakta om hva Chemtrails gjør med hjernen vår. bare tøv …
Rational Wiki - Russell Blaylock
Media Matters - Here Are 5 Conservative Outlets That Promoted The Quack Doc Scott Brown Had To Disown


Jeg må nesten ta med denne. Her er paranoian veldig høy. Denne karen har fått det for seg at NATO er ute og sprayer chemtrails om dagen og om natten … Ord blir fattige … Ikke bare det, men Alexander Dale Oen døde av Chemtrails han også i følge denne Fred Waeremedeg. Nei, han døde av en hjertefeil som er vanskelig å oppdage.

FireShot Screen Capture #150 - 'BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen!' - www_facebook_com_groups_265680526816642_permalink_1015113805206640
Mykoplasma faller ikke ned fra NATO fly og forurenser jordsmonnet. Mykoplasma er en bakterie - Mycoplasma pneumoniae, som ikke har fast cellevegg og kan være trådliknende eller ha annen form. Den kan gi lungebetennelse og det finnes en variant Mycoplasma genitalium som fester seg til slimhinnen i underlivet, symptomer ligner på de man kan få hvis man har symptomer på en klamydiainfeksjon. At Chemtrails står bak dette er rimelig søkt. For si som han sa, hva faen skal en si … Som sagt Facebookbruppen BLÅ HIMMEL NÅ! -Stopp værmodifiseringen! er kort og godt en galskapsfabrikk av tant og tøv.

Tore B Krudtaa sprer mer av Chemtrails tøvet sitt, dokumentert med youtubevideoer inne på Facebook gruppen Norge våkner. En gruppe med konspirasjonsklovner hvor Chemtrails, barnevernshat og annen galskap lever og blomstrer.
krudtaa om chemtrails
Denne Kristen Meghan er ikke noen “whistelblower” Hun har tidligere blitt utfordret på å legge frem skikkelige beviser, men det klarer hun ikke. Men, glad i Youtube er hun og hennes like. Der kan de lire av seg alt tøvet sitt, som plukkes opp og linkes til av konspirasjonsklovner som Krudtaa, som ikke har et kildekritisk bein i kroppen. RationalWiki: Idiot whistleblowers

En liten kuriositet til her. Kjetil Dreyer som driver alternativbutikken altshop er også en konspirasjonsklovn av rang. Det er ikke den ting han ikke tror på av tull og tøys.
På facebook finner du satiregruppen Chemtrails Pilots Anonymous som vil gi “chemtrailspilotene” et ansikt som det heter. Under slagordet "spray and pray" har de det riktig moro med chemtrailskonspirasjoner. Dreyer mener selvfølgelig at dette er det endelige beviset på at Chemtrails er reelt. Ironi blir  tatt på ramme alvor i konspirasjonsmarginalia.
Dreyer er en idiot

Oppdatert juni 2016

Det er omtrent et år siden jeg var inne på gruppen. Galskapen har definitivt ikke tatt ferie der inne. Det fabuleres på bånn gass, og kildene de trekker frem er fra mennesker som er enda lenger til havs.  

Nei, NASA slipper ikke ut antipsykotisk spray i atmosfæren. Dette er hinsides vrøvl. Dette våset med befolkningsreduksjon gjentas til det kjedsommelige ... 
Det er naturligvis laget en app for å rapportere (egen rapportering) miljøforurensning fra fly. Det viser seg at rapportene fra appen går videre til en side som advarer mot chamtrails  og mye annet rør.  Hjemmesiden prøver å fremstå seriøst ved å fronte geoengineering/værmanipulering, men det ligger mye tøv og tøys der.     
Akronymet HAARP står for High Frequency Active Auroral Research Program (som nå er nedlagt). Dette var et forskningsprogram med det formål å forske på ionosfæriske forhold som kunne ha innvirkning på kommunikasjons- og navigasjonssystemer, både sivile og militære (som GPS, Galileo og GLONASS). 
Vet ikke om jeg orker å kommentere plansjen fra Brennan noe videre. Det er vrøvl opphøyd i ente. Kilden er en side kaller seg 
Truthalerts.com - en konspirasjonsnøttefabrikk som får Nyhetsspeilet her hjemme til å ligne en postitlapp ... 
Her er hele bøtteballetten samlet. Illuminati, poison, New Word Order (NWO) osv ... Jada.Dette klippet som er sakset fra et helt annet sted, men viser hvor galt dunderne galt det kan gå når mennesker med litt for livlig fantasi lager seg sin egen "sannhet"   
Jeg kunne sikkert ha tatt med enda flere klipp. stort sett alle klippene viser at dette er mennesker som har viklet seg inn i en labyrint av svada og vås. 

Noen Fakta - Fly forurenser

At fly forurenser er noe konspirasjonsmarginalia stort sett ikke diskuterer, noe som ikke er så rart da svært mange av de er klimaskeptikere. Da er det lettere å hengi seg til fjollete konspirasjoner hvor de durer rundt med sine absurde tolkninger av hva chemtrails er, og ikke minst fjoller rundt med påstander hvor de mener at alle verdens myndigheter og flyselskaper er med i et gigantisk komplott, hvor det utføres klimafiksing som også bevist forgifter verdens befolkning med kjemikalier som aluminium og barium og som sprer sykdom og død. De fyker rundt på dagen og tar bilde av himmelen og skyformasjoner og legger dette ut i galskapsgrupper hvor det tar helt av i analyser som ikke henger på greip.

Et poeng er at flytrafikk forurenser. De slipper ut CO2 og nitrogenoksider (NOX) svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), og partikler som organisk karbon (OC) og sot (Black Carbon, BC). Det er faktisk kompliserte klimaeffekter fra fly, så dette er ikke så helt enkelt å sette to streker under svaret her. At de forurenser vet vi en del om, men effekten vet vi ikke alt for mye om i et lengre perspektiv.

Hvor mange flyginger per dag?

Vi nordmenn er også glad i å fly. Tall fra Transportøkonomisk Institutt viser at vi i 2011 foretok 14,2 millioner reiser innenlands, og 18,4 millioner reiser mellom Norge og utlandet. I prosent gir dette en vekst på henholdsvis 6,3 og 11,8 prosent per år siden 2009. Utlandstrafikken økte med 7,2 prosent fra september 2012 til september 2013. Der ingen skjult hemmelighet at jetmotorer fører til utslipp av klimagasser. Beregninger viser at flytrafikken globalt står for ca 2-2,5 prosent av de totale menneskeskapte CO2-utslippene.
På verdensbasis viser beregninger at i overkant 2,8 milliarder passasjerer ble fraktet rundt i 2011. Det vil si at ca 690 000 passasjerer befinner seg i luften til en hver tid i snitt. Det er litt i overkant av Oslos befolkning er i luften til en hver tid.

Det er tre allianser som dominerer passasjertrafikken i dag og står for rundt halvparten av flygninger rundt om kring i verden.
Star Alliance, One World and Sky Team.
Star Alliance: ca 18,043 Flygninger per dag
One World: ca: 14,011 Flygninger per dag
Sky Team: ca: 15,723 Flygninger per dag
Totalt: ca: 47,777 Flygninger per dag
Men dette er ikke hele bildet. Det er også flyselskaper som ikke er tilknyttet noen av de ovennevnte allianser. Så totalt snakker vi om over 100,000 flyginger hver dag.
 2014-flight radar
Bildet over viser at den 19 juni 2014 klokken 14:00 var det 6000 fly i luften akkurat på det tidspunkt.

Til slutt

Selv om vi deler opp alle de elementene som konspirasjonsmiljøene roter med når det gjelder chemtrails så er de vanskelig å ta de på alvor, all den tid de tilkjennegir manglende kunnskaper, selv på et helt basalt nivå.

- Nei, det foregår ikke en bevist hemmelig operasjon mellom myndigheter og alle verdens flyselskaper hvor vi forgiftes og sågar tankemanipuleres ved hjelp av en chemtrailsmarinade av aluminium og barium. Sett i lys alle flyginger som skjer hver dag, så skulle vi vært stein døde nå hvis det var noe i tåpelighetene som konspirasjonståkehodene har røret rundt med i et par tiår nå.

Nei, det er heller ingen masterplan hvor alle verdens myndigheter bruker flyselskaper og piloter til å drive med geoengineering i den aller største hemmelighet. Forklaringen er at flytrafikk er økende og kan ha en viss effekt på skydannelser, som jeg har nevnt tidligere. Vi vet at flytrafikk er en kilde til forurensning. Det er billigere enn noen gang å fly og flytrafikken øker, som igjen fører til mer forurensning. Det burde kanskje bekymre oss mer.

Til Kurt Oddekalv har jeg et råd: Hold deg langt unna konspirasjonsklovner som ikke evner å skille snørr og barter, og som kommer til å trekke Norges Miljøvernforbund navn ned i søla. Det er en helt åpenbar grunn til at ingen andre miljøvernorganisasjoner eller media tar i dette tullet som du nå gjør deg til talsmann for. Forurensning fra flytrafikk er høyst reelt. Hva om Miljøvernforbundet fokuserer på det, og droppet konspirasjonstullet?  


Bloggpost sist oppdatert 04.09-2015 - 19.05.2016 - 04.06.2016

 

Relaterte blopposter:

Konspirasjonsfrijazz om tungmetallforgiftning, klimafiksing og chemtrails
Pseudovitenskapens fanebærere
Når ukrutt forgår …
Vaksinemotstand - løgn og dårlig kildekritikk.
Konspirasjonsklovner leker sannhetskommisjon
Konspirasjonsklovner i kamp
Konspirasjonsklovner i kamp del 2