Har du gjort din borgerplikt og holdt deg hjemme?

Demokratiet som styreform er avhengig av deltakelse for å kunne fungere. Det verserer stadige mantraer at velgerne får de politikerne de fortjener, og politikerne får de velgerne de fortjener. Tøvsugeren vil gratulere sofapartiet som landets største parti med 40,1% oppslutning i årets kommunevalg 2015. (For fylkestingsvalget er tallet 55,2 prosent) Hurra, dette er ehhm … stortartet. (ironi)

 sofavelger3


Bør vi innføre stemmeplikt?
Jeg vil aldri, og har aldri tatt til orde for at velgerne skal tvinges til å stemme på et bestemt parti, la det være klart. Det finnes en rekke partier i tillegg til de etablerte og kjente partiene å velge mellom. En annen mulighet man har er å etablere sitt eget parti, hvis mangelen på partier er et problem.

Internasjonale undersøkelser tyder på at stemmeplikt øker valgdeltakelsen med mellom 5 og 12 prosent. Ordningen øker også tallet på både forkastede og blanke stemmer. I Belgia, Luxemburg, Australia og Hellas (alle med stemmeplikt) ligger tallet på forkastede stemmer på rundt 5 prosent, mens tilsvarende tall for Norge er 0,1 prosent. Stemmeplikt er ikke et nytt fenomen. Liechtenstein (1862), Belgia (1893), Argentina (1914), Luxemburg (1919) og Australia (1924) var blant de første landene i verden som introduserte stemmeplikt. Valgdeltakelsen i Australia er den høyeste i verden og ligger på om lag 95 prosent, samtidig som landet er et av de mest flerkulturelle blant OECD landene med 25 prosent av befolkningen født i utlandet. Det er også stor oppslutning om stemmeplikt i Australia, hvor ordningen får støtte fra 74 prosent av befolkningen. Kilde
Landene hvor stemmeplikt er innført er stabile og utmerket fungerende demokratier. Det er ikke opptog i gatene i de land som har stemmeplikt med krav om å få slippe å stemme.  Jeg ser en del diskusjoner på en del nettsteder at en del mennesker ikke vil stemme. De er så misfornøyde med alt rundt seg at de ikke ser vitsen med å bruke stemmeretten. Er man misfornøyd så enda større grunn til å bruke stemmeretten. Eller er det andre årsaker til at mange gir blaffen?

Politikerne må kanskje ta sin del av ansvaret for lav valgdeltakelse
Hjemmesitterne/sofavelgerne får mye bedre utbytte av valget en de faktisk fortjener. Deres rett til å syte og klage (og gud hjelpe meg som deler av sofavelgergruppen kan klage og syte ) blir ivaretatt av oss som faktisk benytter stemmeretten. Politikerne er ikke helt uten skyld her etter mitt syn. Mer åpenhet ropes det, noe som er viktig hvis vi skal gidde å engasjere oss i lokalpolitikken. I løpet av kort tid nå har våre politikere i ly av varm vår og sommer fått igjennom en ny lovendring i Stortinget. Jeg snakker om lovendringen hvor innskrenkninger i offentlighetsloven som gjelder innsynsrett i byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner. Loven er nå faktisk vedtatt i Stortinget. Det har vært forbausende taust i media rundt dette.

Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre, FrP, KrF, Venstre og AP om endring av offentleglova som innebærer å unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform. Forslaget fikk tilslutning fra flertallet i Stortinget..
Se også Parlamentarisme i Norske kommuner 

Det betyr at media får en utfordring nå. Gravesaker blir veldig vanskelig å jobbe med, politikere kan med loven i hånd nekte innsyn. Det er vel ikke noen som tror at dette kommer til å stoppe ved kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform? Jeg vil gjerne se det parti som vil ta den politiske kostnaden det vil være å innføre stemmeplikt, samtidig som de endrer spillereglene hvor de nekter media og borgerne innsyn i politiske beslutninger. Mener politikerne i fullt alvor at å begrense innsyn i hva de driver med fremmer demokratiet?

Et annet moment er nok at en del ikke syns at lokalvalg er så viktig. Det er sjelden noe parti får stort nok flertall til å styre alene. Mange er kanskje av den oppfatting av at det ikke er så viktig hvem som styrer lokalt? Det kan være at vi har det så bra og er så fulle av oss selv at det ikke spiller så veldig stor rolle hvem som styrer, vi gir blaffen? Er handlingsrommet til lokalpolitikerne så snevert på grunn av statens økonomiske kontroll? Handler lokalvalkampen om for mye rikspolitikk? Opplever vi de politiske forskjellene som så marginale i kommunene at vi gir blaffen? 
 
Det er neppe noe entydig svar på hvorfor så få stemmer ved lokalvalg. Hvor lav valgdeltakelse i kommunevalget er akseptabelt før det faktisk er et demokratisk problem?

Visuelle vaksinefakta

Vaksinering er et av de mest vellykkede folkehelseprosjekter gjennom historien. På verdensbasis er barnedødeligheten kraftig redusert takke være effektive vaksineprogrammer.

The history of vaccines er en av de beste stedene hvor du kan se hva vaksiner betyr for folkehelsen. Nettstedet er bygd opp en informativ og pedagogisk måte. De som står bak nettstedet er The College of Physicians of Philadelphia

The College of Physicians of Philadelphia ble etablert i 1787, for å fremme vitenskap og medisin. De har en rekke artikler og interaktive modeller, som viser hva slags medisinske utfordringer vi har stått overfor gjennom historien. Ikke minst hvordan vi har lært oss å bekjempe farlige sykdommer.

Den korte filmen under laget av Killer Infographics forteller kort og konsist om vaksinens historie.


Ønsker du en mer grundig gjennomgang anbefaler jeg at du kjører igjennom History of vaccines – timelines hvor du kan få frem mer detaljert info.  

Infografen under gir en tidslinje om viktige vaksiner gjennom tidene.

vaccines-some-key-developments-and-pioneers_5029142542bd6 
http://visual.ly/vaccines-some-key-developments-and-pioneers -


Grafikken under viser at dersom alle barn ble vaksinert med eksisterende vaksiner (som vist i grafen) ville vi i 2020 spare nesten 25 millioner liv. Det viser hvor viktig vaksinering er for folkehelsen globalt.

original
http://www.huffingtonpost.com/2014/04/22/vaccines-for-children-unicef-infographic_n_5192839.html


Fører MMR-vaksinen til Autisme?  
Det er få myter som hardere å knekke en påstandene om at MMR-vaksinen fører til Autisme. MMR vaksinen er en immuniserende vaksine mot kusma, meslinger og røde hunder. (Navnet kommer av de engelske navnene på sykdommene: Mumps, measles og rubella) 

Medisinske og vitenskapelige eksperter er enige om konkusjonen som sier at MMR vaksinen ikke er assosiert med autisme.
Immunization Safety Review: Vaccines and Autism.
Vaccines for measles, mumps and rubella in children.

I en av de største undersøkelsene som er utført, hvor 95,000 (hvorav 15 000 uvaksinerte) barn deltok fant man ikke noen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Autism Speaks: No MMR-Autism Link in Large Study of Vaccinated vs. Unvaccinated Kids

Dette støttes også av en rekke andre undersøkelser som er utført gjennom årenes løp. 

More bad science in the service of the discredited idea that vaccines cause autism 

No doubt about it: no link between vaccinations and autism, major study finds 
Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies 
Study of 1.3 Million Kids Reveals Vaccines Aren't Associated with Autism 
It Took Studying 25,782,500 Kids To Begin To Undo The Damage Caused By 1 Doctor 

Jeg har gått grundig igjennom påstandene tidligere: Vaksinemotstandens kyniske ansikt.Hvor mange dør blant annet av meslinger hvert år? Tallene i grafen under stemmer godt med hva World Health Organization (WHO) sier om meslinger. Anbefaler også  - Leger uten grenser: Vaksinemangel tar liv i kriser

DontChoosetoRefuse_54ff4a50ce035 
http://visual.ly/dont-choose-refuse


Meslinger (Measles) er en barnesykdom med utslett. Meslinger skyldes meslingevirus, og var før vaksinen ble tatt i bruk på 1980-tallet den alvorligste barnesykdommen

Meslinger er en svært smittsom sykdom og forårsakes av morbillivirus (meslingevirus) som tilhører familien paramyxoviridae. Hva som skjer i kroppen syns jeg infografen under viser på en god måte. 

how-measles-affects-your-body_54d37a96f0092 
http://visual.ly/how-measles-affects-your-body - Published by The Huffington Post


Humant papillomavirus (HPV) vaksinen
 
Humant papillomavirus (HPV) vaksinen er en vaksine som er undersøkt svært nøye før den ble sluppet på markedet i 2006. Vaksinen er godkjent i over 100 land, og det er gitt over 100 millioner vaksinedoser. Tre rapporter: - HPV-vaksinen er trygg.

hpv-cancer-prevention 
http://www.cdc.gov/vaccines/who/teens/infographic/hpv-cancer-prevention.html


I Danmark har 70 prosent av alle kvinner i alderen 12 - 28 år fått HPV-vaksine. Antall tilfeller av kjønnsvorter og celleforandringer blant danske jenter er nå blitt kraftig redusert.  

Ingen HPV-vaksinerte har fått livmorhalskreft.
Selv etter ni år er det ingen tegn til at nivået av beskyttende antistoffer er blitt vesentlig svekket. 

Vaksinen ser ut til å ha har langvarig effekt. – HPV-vaksinen gir langvarig effekt 

Andre Nyttige linker om HPV:
Cervical cancer vaccine program hailed a success
Dagbladet med en oppsummering om sikkerhet ved HPV-vaksinen:
Lommelegen om HPV-vaksinen
HPV-vaksinen beskytter mot mer enn livmorhalskreft
Klikk.no/helse - 8 myter om vaksiner
Gunnar Tjomlid svar til Charlotte Haug og usikre foreldre
Vil gi hpv-vaksine til flere
Kreften som kan forhindresHva er Global Alliance for Vaccination and Immunisation (Gavi)? 
Global Alliance for Vaccination and Immunisation (Gavi) er en internasjonal organisasjon (hovedkontor i Sveits – Geneve) som ble opprettet i 2000 hvor målet var å bedre tilgangen til vaksinering for barn som bor i verdens fattige land. GAVIs mandat er å redde barns liv og å beskytte folks helse gjennom økt tilgang til vaksinering i fattige land. Støtte fra GAVI er søknadsbasert og prioriterer de fattige landene. I dag er 77 land invitert til å søke om finansiell støtte for å styrke vaksineprogrammer og øke vaksinedekningen.

Samarbeidet består av utviklingsland, WHO, UNICEF, Verdensbanken, vaksinasjonsindustrien, forskningsmiljøer samt fler. Microsoft-gründer Bill Gates er blant de mest profilerte giverne. Norge er en av de største bidragsyterne til GAVI og har bidratt med om lag ti prosent av GAVIs budsjett, rundt fem milliarder kroner totalt, fra 2000 til 2013. I 2011 annonserte regjeringen at Norge vil øke sin finansiering til GAVI opp mot én milliard kroner i året frem mot 2015.
Her kan du laste ned en rekke rapporter fra hjemmesidene til GAVI: Gavi Progress reports

GAVI-Pentavalent-Price-Volume_source 
http://www.gavi.org/support/nvs/pentavalent/infographic/


Jeg tror at informasjon til foreldre om viktigheten av å vaksinere seg og sine barn, er det mest fornuftige vi kan gjøre fremover.


Relaterte bloggposter:
Vaksinemotstandens merkelige logikk
Vaksinemotstand - løgn og dårlig kildekritikk.
Vaksinemytene som ikke vil dø
Kjære vaksinemotstander
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Vaksinemotstandens kyniske ansiktNyttig om vaksiner: 
The history of vaccines
The Scientific Method in Vaccine History
Vaccines Save Lives at the Cost of Everyday Splurges
History of Anti-vaccination Movements
The Age-Old Struggle against the Antivaccinationists
Vaksinemotstandernes skitne triks
The anti-immunization crowd clings to well-worn myths. - - - Arm yourself with facts.
The Misinformants: Prominent Voices in the Anti-Vaccine Crusade
Why your unvaccinated kid makes other people sick on
Vaccines and autism and nonsense, oh my!
Vaksinasjon i et utviklingsperspektiv
The history of measles: A scourge for centuries