Antisemittismen i konspirasjonsmiljøet

Jeg har fulgt konspirasjonsmiljøene i noen år. Det er påfallende å observere at antisemittismen ligger som en underliggende faktor og forklaringsmodell når verdens begivenheter skal forklares. I økende grad står nå flere i konspirasjonsmiljøet frem og fronter antisemittisme helt åpent, men du finner også personligheter som sannsynligvis ikke skjønner at de sprer påstander og holdninger som er en del av fortellertradisjonene hvor jødene er de som står bak alt som er galt i verden.  

Uttalelser om at Jens Stoltenberg er jøde, og at Jødene og Israel sto bak 11. september 2001 lever godt og gjentas stadig på ulike fora. At Vatikanet er kontrollert av Mossad, Hitler var nikkedukke for jødene og at det var Mossad som sto bak terroren i Oslo 22.juli 2011 er påstander som lever godt i konspirasjonsmiljøet.   

Bilder fra Konspirasjonsnøttefabrikkene Nyhetspeilet og Riksavisen

Mye av konspirasjonstankegodset har grobunn og kommer fra amerikansk høyreekstremisme. Man drar gjerne inn grunnloven, og ikke minst er man i konspirasjonsmiljøet opptatt av den amerikanske sentralbanken og at denne er styrt av en jødeelite. Jeg har skrevet ganske utførlig om det her: Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner. Ellers vil jeg anbefale forfatter og journalist John Færseth artikkel i nettavisen Fritanke: Antisemittisme – alle konspirasjonsteoriers mor.

Jeg siterer fra artikkelen fra Fritanke
“Om man beveger seg inn på norske og utenlandske konspirasjonsnettsteder som Nyhetsspeilet, Riksavisen eller vaksinekritikernes favorittnettsted, Whale.to, trenger man ikke lete lenge før man finner artikler der jøder får skylden for alt fra den russiske revolusjonen til norsk barnevern. Går man inn i avisenes kommentarfelter finner man innlegg som hevder «sionister» eller bankfamilier som Rothschild kontrollerer nasjonale og internasjonale myndigheter og står bak utallige kriger. Alt sammen uttrykk for en antisemittisme som er i ferd med å stikke hodet frem igjen etter at de fleste trodde den var død med avslutningen av den andre verdenskrig”. Kilde
Et at de mer outrerte eksemplene på antisemittisme er nettstedet Riksavisen drevet av Jarle Johansen. Nettstedet er en svovelpøl av konspirasjoner og svovelpastoral antisemittisk retorikk, hvor jødene selvfølgelig står bak alt som er galt her i verden.
Konspirasjonssiden Nyhetsspeilet som drives av blant andre Hans Kristian Gaarder er en annen eksponent for konspirasjoner, hvor antisemittisme er et bakteppe i mange av deres artikler.


Les også: Rasjonalitet - Aldri glemme, aldri tie om jødehatet 

Jeg mener det er riktig å vise frem noen av de holdningene som florer i konspirasjonslandskapet for å vise at det er spredning antisemittisme vi har med å gjøre.  En klassiker som florer i konspirasjonsmiljøet.

Legg merke til at ordet zionist blir brukt, et veletablert konspirasjonsbegrep hvor de mener jøder… De skriver det helt bevist skriver sionist med bokstaven Z.
Ellers syns jeg John Færseth har en enkel og god forklaring på hva sionisme er i sin artikkel på Fritanke:
“Ordet sionisme betegner egentlig en form for jødisk nasjonalisme som argumenterer for at jødene er en nasjon, det vil si et etnisk og historisk fellesskap, og ikke bare en religion. Videre hevder sionismen at jødene i likhet med andre nasjoner har rett til en trygg nasjonalstat. Som ideologi oppstod den samtidig med andre «nasjonale oppvåkninger» på 1800-tallet som førte til opprettelsen av nye nasjonalstater flere steder i Europa. Navnet henspiller på Sion, et gammelt bibelsk navn på Jerusalem, fordi de fleste sionistene mente at det naturlige stedet for en slik stat var Palestina der jøder hadde bodd i bibelsk tid. Dessverre var Palestina langt fra ubebodd, og det kom derfor snart til konflikter mellom de jødiske kolonistene som slo seg ned fra 1870-tallet og utover og de innfødte palestinerne – konflikter som fortsatt pågår i dag”. Kilde
Her spilles det på de klassiske konspirasjonsstrengene om at bankproblemene skyldes Rothschild jødene. Dette er kjent konspirasjonsstoff som spres av mange i konspirasjonsmiljøet. I dette ligger det også tankegods at den Amerikanske sentralbanken FED er styrt av jødene. Jeg har tidligere skrevet om det herNyttig å lese: The Rothschild Conspiracy

The Independent - The Rothschild Libel: Why has it taken 200 years for an anti-Semitic slur that emerged from the Battle of Waterloo to be dismissed?
Rational Wiki: Conspiracy theories
Anti – Defamation League - Jewish "Control" of the Federal Reserve: The "Rothschild" Connection
Anti – Defamation League - Jewish "Control" of the Federal Reserve: A Classic Anti-Semitic Myth
Wikipedia - Economic antisemitism
LA Progressive - An American Nightmare

En annen som beveger seg i en et konspirative leende her er Arne Hegrand. Jeg vet ikke om han er uttalt antisemitt, men har gjør det ikke akkurat enkelt for seg selv med sine uttalelser. Også Hegrand spiller på konspirasjoner om det den onde Rothschild-familen som står bak alt som er galt i verden. 

  

Rothild familen eier ikke Reuters.  Det er Thomsons familen som eier Reuters i all hovedsak. Et annen sak er denne nesegruse beundringen for Putin.  Russia Today (RT) anses å være en svært så etterrettelig kilde i konspirasjonslandskapet, men er i realiteten Putins propagandakanal. 

NRK - Det pågår en informasjonskrig,ingen tvil om det  
Aftenposten - Putin pøser penger inn i TV for å å vinne propagandakrigen 
Dagbladet - Hver dag finner vi på nye og mer "sexy" måter å lyve på 

Her tråkker Hegrand over. Han mener seriøst at Eustace Mullins var en fantastisk og etterrettelig historiker. Nei Hegrand, det er han ikke. Han var Holocaustfornekter og antisemititt. I tillegg røret han rundt med konspirasjoner om den amerikanske sentralbanken Federal Reserve som han mente var et kriminelt syndikat m.m. Han dro også forbindelseslinjer til Rothschild-familen, samt mye annet konspirasjonstull.  

Det er ikke sverting å hevde at Hegrand tar dundrende feil.  Når han seriøst mener at 
Eustace Mullins var en fantastisk historiker, stiller jeg noen seriøse spørsmål ved dømmekraften og holdningene Hegrand legger for dagen, samt hans kildekritiske evne.

Hegrand bør merke seg (makk)verket:
"Adolph Hitler: An Appreciation", written in 1952, in which he compared Hitler to Jesus and described both as victims of Jews." Wikipedia - Eustace Mullins

The Atlantic - The Psyche of Eustace Mullins 
Anti – Defamation League - Eustace Mullins, Anti-Semtic Conspiracy Theorist, Dies at age 86 
Media Matters - Beck promoted the work of an anti-Semitic 9-11 truther 
Adam Holland - RonPaul website mourns anti-Semitic author
The Nizko Project - ArchiveFile: people/m/mullins.eustace//mullins.001Poenget ditt Hegrand er at du ikke skjønner hva du linker til. Når du drar frem historikere som Eustace Mullins så reises det noen spørsmål du må svare på.

Hegrand er ikke særlig blid når jeg tar for meg hva han linker til, samt at jeg har møtt han i noen debatter. 


Det må gjerne Are Hegrand mene. Han er selv en del av konspirasjonsmiljøet her hjemme hvor objektive sannheter er noe hver enkelt kan skape selv ut av sitt eget hode, uten å forholde seg til verden rundt seg. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til. Der blir den individuelle sannheten knyttet til hvem man er. Når man blir tittet i kortene, og møter kritiske spørsmål, eller blir sitert på noe som faktisk er dundrende galt, så rokker det ved ens egen person. Kritikk oppleves som alt fra ”trolling” til ”personangrep”, ”hets”, ”stalking” og ”forfølgelse”. 


Kjetil Dreyer som driver den nå lukkede facebookgruppen Vaksineaksjonen sprer antisemittisme helt åpent, med svært drøye påstander.På hans egen Facebookprofil kunne man 18 juni 2013 lese følgende:


”Hitler angrep ikke kun jøder, og han selekterte ut de jøder som ikke skulle tas, nemlig Zionistiske jøder, andre jødiske retninger ble slaktet under Holocaust. Om dere går i detalj rundt hva NAZI står for så finner dere at dette var en Zionistisk bevegelse for å utrydde den fraksjonen av jøder som stred mot deres egne retning, det var to sterke motsetninger med 2 ulike fundamentale ståsted. Alt vi andre har hørt er at Tyskerne under NAZI partiet utryddet alle jøder de kunne finne, det er ikke sant. De utryddet jøder av en viss tro, men Zionistisk troende ble spart.” Kilde

Det Dreyer her skriver er nonsens og tøv. Jeg kunne vist frem enda flere dumper her, men jeg tror de fleste som leser dette ser at en rekke konspirasjoner inneholder en underliggende antisemittisme.


Poenget med å ta frem dette er at antisemittisme er blitt mainstream i konspirasjonslandskapet. Flere i miljøet fronter dette helt åpent, andre sprer konspirasjonene uten å ta innover seg at de faktisk sprer antisemittisme, de sågar hevder at det ikke finnes et fnugg av antisemittisme i det de faktisk sprer. 


Antisemittisme ellers i befolkingen

I 2011 ble det gjort en undersøkelse her hjemme gjennomført av Holocaust-senteret i Oslo som viser at 12,5% av befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. Du kan laste ned rapporten her. Totalt 3 160 personer mottok invitasjonen til undersøkelsen, og 1 522 personer besvarte spørreskjemaet. Dette gir en responsrate på 48 prosent. Mer om kriteriene, kjønn og utdanning kan du lese her (side 20-21)

På noen områder står antisemittismen sterkt. Hele 19 prosent sier seg enige i at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Det betyr at omtrent hver femte nordmann tror altså på en slags jødisk, verdensomspennende konspirasjon. Dette kommer til syne i konspirasjonsmiljøene når de forsøker å forklare hvordan verden henger sammen.

Figuren nedenfor noen påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. Fra rapporten om Antisemittisme i Norge
2015-11-08_14-23-48
2015-11-08_14-24-46
Nyttig å lese Aftenpostens artikkel: Begrenset, men klar antisemittisme i Norge


Antisemittismen i Europa.

I Storbritannia er antisemittismen økende. og en ny rapport fra Januar i år fra Champaign Against Antisemitism er urovekkende lesing.
A nationally-representative sample of 3,411 British adults were polled
Almost half (45%) of British adults believe at least one of the antisemitic statements shown to them to be true, 1 in 4 people (26%) believe at least two statements to be true and 17% believe at least three statements.
1 in 4 people (25%) believe that “Jews chase money more than other British people”
1 in 5 (20%) believe “Jews' loyalty to Israel makes them less loyal to Britain than other British people.”
1 in 6 people (17%) believe that “Jews think they are better than other people” and that “Jews have too much power in the media.”
13% believe that “Jews talk about the Holocaust too much in order to get sympathy.”
Kilde: Champaign Against Antisemitism
2,230 British Jewish people, equivalent to almost 1% of the Jewish population of Great Britain, were polled
More than half of all British Jews feel that antisemitism now echoes the 1930s
Well over half of British Jews (58%) believe Jews may have no long-term future in Europe
Over half of British Jews say that they have witnessed more antisemitism in the past two years than they have witnessed ever before.
1 in 4 British Jews has considered leaving the country in the past two years because of rising Antisemitism
69% of British Jews believe that the Jewish community has to protect itself because the state does not protect it enough and 63% say that the authorities let too much antisemitism go unpunished.
77% of Jews questioned have witnessed antisemitism disguised as a political comment about Israel. Kilde: Champaign Against Antisemitism
Storb1
Storb2
Storb3
Kilde for infograf: http://visual.ly/rise-antisemitism-uk
De negative holdningene overfør jøder i Europa har økt jevnt siden tusenårsskiftet og er noe man bør være obs på. I Skandinavia finner vi også negative holdninger, selv om vi ikke er blant de verste i Europa.
The New York Times - 26 Percent of World’s Adults Are Anti-Semitic, Survey Finds
ForeignPolicy - Europe’s New Problem With Anti-Semitism
Anti – Defamation League - Anti-Semitism
Foreign Affairs - Europe's Jewish Problem


Antisemittismen ellers i verden

I hvilke land er antisemittiske synspunkter mer vanlig, og i hvilke land er de sjeldne? Det er gjort en undersøkelse som for første gang tar temperaturen på antisemittismen rundt i verden.

2015-11-09_08-33-58

Trykk på selve bildet eller her, og du kommer rett til undersøkelsen. Kilde: © 2015 Anti-Defamation League
Anti – Defamation League - Global Anti-Semitism: Selected Incidents Around the World in 2014

Polens nye forsvarsminister er heller ikke snau i sine uttalelser om Jøder.
I Norge opererer sånne folk i obskure blogger og nettfora, og kanskje som listefyll hos ulike mikropartier med 0,1% oppslutning. I Polen blir de statsråder ...
2015-11-12_17-43-25
Kilde: Politiken.dk/udland
“En sirligt nedskrevet plan for, hvordan verden skal overtages, er en del af nogle jøders bevidsthed. De vil overtage verdensherredømmet og tilegne sig kontrol over verdens økonomi.
Sådan lød vurderingen fra Polens nyudpegede forsvarsminister, Antoni Macierewicz, da han udtalte sig til den polske radiokanal Radio Maryja i 2002.
Erfaring viser, at der findes sådanne grupper i jødiske kredse”, sagde den kommende forsvarsminister, der tiltræder med resten af den nyvalgte regering i dag”. Kilde

Det er fullt mulig å være kritisk til Israels og politikk i forhold til bosetninger på okkuperte områder. Det er når man trekker inn at jødene styrer verdens pengemakt og at de eier media og har verdensherredømme ved at de har innfiltret Verdensbanken, FN, EU, NATO og så videre, så betyr det at det er den jødiske identiteten som blir forklaringsmodellen, og da sporer det av. Noen skjønner kanskje ikke hva de faktisk linker til, men påfallende ofte flagges det holdninger hvor det er liten tvil om at vi snakker om 
antisemittisme.  


Oppdatert: 08.04.2016 - 11.04.2016


Relaterte blopposter:

Tror ikke på holocaust
Vaksinemotstand, løgn og flørting med antisemittisme 
Pseudovitenskapens fanebærere
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner

2 kommentarer:

Are Hegrand sa...

Eustace Mullins har altså ingen troverdighet, og for å underbygge dette bruker du Wikipedia. Morsom skrue du, Næss...

Tor J. Næss sa...

Hei Hergrand
Å bruke Wikipedia som eneste kilde skal man være litt obs på. Men jeg bruker ytterligere 5 andre kilder her for å underbygge at Eustace Mullins er antisemitt. Nå så jeg også at du faktisk også hyller Erick Hunt inne på Sigurdsdatters åpne Facebook side. Det er almen kjent at han er antisemitt og holocaust- benekter så det holder, han legger ikke en gang skjul på det!
Mulig du kanskje ikke er antisemitt Hegrand, men at du er en faktuell tomsing er det ingen tvil om. Men du er sikkert klar over at du helt på egenhånd stempler deg selv og at du kan bli oppfattet som antisemitt, er vel ikke akkurat noe kløver hvis du har planer om å komme deg i lønnet arbeid, men det er kanskje ikke noen må for deg, hva vet jeg. Du er uansett virkelig ute og kjøre her nå i alle fall, særlig sett i lys over hva du har postet inne på Ingunn Sigurddatters åpne vegg. Jeg hadde ikke trodd dette om deg. At du er en antivakser er så sin sak, man at hyller antisemitter - holocaust-benektere hadde jeg ikke trodd om deg Hegrand. Du som har vært lærer.

Legg inn en kommentar