Nettstalkerne

Tidligere i år skulle Øivind Bergh intervjues sammen med miljøkriger Kurt Oddekalv fra Norges Miljøverforbund av TV2 i Bergen. I følge Bergh har Oddekalv delt informasjon og lenker fra høyreekstreme organisasjoner på sin Facebook-side. Oddekalv har tidligere kommet med uttalelser som ikke akkurat styrker hans troverdighet. Intervjuet endte med at Berg kastet kaffe på Oddekalv. Det var ikke særlig klokt, det tror jeg også Bergh innser. Det som skjer i etterkant er interessant å bivåne. De påfølgende dager og uker kastet de seg over Bergh. Bergh har deltatt i en rekke debatter og kommentarfelt og har vært rimelig krass mot en del mennesker i konspirasjonsmiljøet over en periode. Det gjør man ikke ustraffet, de tar hevn og kontakter arbeidsgiveren din. Inn på banen kommer også Elin P. Gregusson. Skal komme tilbake til hvorfor hun er så muggen.

En av de ledende vaksinemotstanderne her hjemme er den pensjonerte farmasøyten Sandy Lunøe tok kontakt med Øivind Bergs arbeidsgiver Havforskningsinstituttet. Hun mener seg stemplet som antisemitt og høyreekstrem. Lunøe er ikke blitt stemplet som antisemitt eller høyreekstrem, men hun påstår dette selv, fordi det vil gi henne sympati innad i sitt eget miljø. Hun vet at påstandene om vaksiner hun bringer til torgs ikke holder mål, da er det bekvemt for Lunøe og hevde at hun brunskvettes, altså hevde at hun blir stemplet som antisemitt og høyreekstrem. Hun har tidligere blitt tatt i å være uredelig. Det at hun nå kontakter arbeidsgivere til de hun møter i debatter er bekymringsfullt, men hun er ikke alene om det.
  E-Gregusson-1twitter.com 2016-04-16 17-05-47

Nytt sirkus på gang.
En del personligheter i det konspirative leende er dratt inn i gravitasjonsfeltet til Tore Bergum Krudtaa. Han er fryktelig sur for at han tapte sitt eget søksmål mot Øivind Bergh, og nå har han slått seg sammen med Elin Gregusson. Skal komme tilbake til hvor jeg har henne i fra. Men, tilbake til Krudtaa. Det som skjer videre etter at saken han anla mot Øivind Bergh nå er avvist er slett ikke bra. Den 18.03.2016  klokken 14:09 ringer Krudtaa til Øivind Bergh, samtalen varer litt i overkant av 2 minutter. Krudtaa spurte Berg om han hadde tenkt å kreve inn pengene etter rettssaken? (Erstatning og saksomkostninger) Krudtaa mente åpenbart at det ikke var en selvfølge at Bergh skulle få det, og Bergh fikk en leksjon av Krudtaa at det hadde ikke Bergh krav på, fordi det var Bergh som her hadde beskyldt Krudtaa for noe han overhodet ikke hadde gjort. Berg henviste Krudtaa til sin advokat. Det tror jeg var lurt. Krudtaa gir seg ikke, han sier:
"Da må du være klar over at jeg sitter med informasjon om hva du har gjort en helt spesiell dag mens du var på jobb, og har vært masse på internett. Det vil jeg sende din arbeidsgiver - hvis du krever de pengene".
Bergh opplyser at han har orientert sin arbeidsgiver om trusselen fra Krudtaa. Det tror jeg han gjør lurt i.

kruddtaa med pdf1kruddtaa med pdf2

I følge Bergh har "en anonym person" tidligere bedt om noen timelister - og at Havforskningsinstituttet valgte å utlevere disse ut fra prinsippet om mer offentlighet. Så nå skal altså timelistene til Bergh legges ut på nettet? - Send meg de gjerne, sier Elin P. Gregusson. Hvordan kom Elin P. Gregusson inn gravitasjonsfeltet til Krudtaa? Tja, miljøet er lite og hun er sur på Human-Etisk Forbund, det er Krudtaa også.  Hun er sur på Bergh, det er Krudtaa også. Hun er tidligere blitt linket til konspirasjonsmiljøet, det har definitivt Krudtaa også blitt.

Krudtaa ble "kastet ut" av Miljøpartiet de grønne på grunn av blant annet konspirasjontullet han promoterte rundt på nettet, samt at han motarbeidet partiets viktigste sak som handler om global oppvarming. Men, det stopper ikke der. Krudtaa har nå begynt å stalke vitner som vitnet i Tingrettssaken han tapte. I rettsaken vitnet blant annet Shoaib Sultan. Sultan er til daglig ansatt i Antirasistisk Senter, samt at han sitter i bystyret som representant for Miljøpartiet De Grønne. Krudtaa har sendt epost til alle i Oslos bystyre og til Antirasistisk Senter om Shoaib Sultans vitnemål i retten, hvor han hevder at sultan løy og stemplet han som antisemitt i sitt vitnemål i rettsaken mot Bergh. Det er helt feil.
Sultan uttalte seg om kildene Krudtaa linket til og hvorfor de oppfattes som antisemittiske.

Krudtaa hetser Sultan
Klippet er fra bloggen Rettsfarsen som tilhører Tore B Krudtaa

Det som er alvorlig er at Krudtaa hevder at vitner i rettsaken han selv anla løy bevist for å få han dømt. Det er drøye påstander og er ikke riktig. Sultan og noen av de andre vitnene uttalte seg i all hovedsak om de kilder og påstander som Krudtaa sprer på nettet. Krudtaa linker (fortsatt) til konspirasjoner som inneholder antisemittisme. Han skjønner ikke at han selv bidrar til å videreformidle konspirasjoner hvor fortellertradisjonene er at "jødene står bak alt som er galt i verden" Jeg tror faktisk ikke at Krudtaa er antisemitt, men han er faktuelt dum, og kildekritikken hans er en dundrende katastrofe.
  Krudtaa hetser Sultan

Krudtaas eget vitnemål i rettsaken var en katastrofe, og det ble ganske åpenlyst at hans linking og hang til konspirasjoner ikke var til hans fordel. I dommen er følgene poeng relatert til hva vitner uttalte seg om noe Krudtaa bør meditere litt over:
Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort. Linking vil fort kunne oppfattes som en anerkjennelse, dersom man ikke uttrykkelig tar avstand fra innholdet. Retten bemerker videre at Krudtaa har fortsatt å lenke til de samme nettstedene, også etter at det problematiske med lenkingen ble påpekt av Bergh. Retten slår også fast at det er åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten.– Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med. Link.
Jeg kan forstå rent menneskelig at Krudtaa mener at dommen er feil, men det han nå driver med nå er ren stalking av vitner, noe som er svært alvorlig og som i verste fall kan rammes av straffeloven § 157
 Krudtaa hetser ARS

Men, det stopper ikke, Krudtaa går løs på Shoaib Sultan arbeidsgiver Antirasistisk Senter og gjentar de samme beskyldningene om at han er stemplet som antisemitt. Det Krudtaa ikke skjønner er at det er hans linking og mangel på kildekritikk er et problem, først og fremst for Krudtaa selv.
Andre vitnene i saken blir omtalt som løgnere og ellers på en svært nedlatende måte. Selv Berghs advokat Jon Wessel-Aasblir omtalt i Krudtaas blogg, som om han skulle være en part i saken. Krudtaa ser ikke ut til å skjønne at en advokat er satt til å representere sin klients interesser.

Krudtaa anket saken han tapte til Lagmannsretten som selvprosederende. Det gikk veldig dårlig, han ble til slutt pålagt å skaffe seg prosessfullmektig (advokat) for å få saken på rett spor, noe han ikke etterkom. Den 01.04 i år forsøke Krudtaa seg på et innlegg på Dagsavisens nye meninger. Krudtaa kom med en dårlig skjult trussel mot dommere i Agder Lagmannsrett og Høyesterett kamuflert som satire. Innlegget på Dagsavisens nye meninger ble fjernet  etter et par dager, men ble liggende uredigert noen dager på hans egen blogg.
"Jeg har et mareritt hvor jeg leier en torpedo for å kidnappe flere dommere fra Agder lagmannsrett og Høyesterett. Dommerne henges bakbundet opp i noen svære kjøttkroker, hvor de deretter flås levende. Etter å ha mørnet i 4 dager, kappes vi opp skrottene med motorsag og kjører delene gjennom en rusten kjøttkvern. Via et Cateringfirma sendes dommer farsen til Høyesterett- kamuflert som delikate burgere"  
Dette falt ikke i god jord hos dommerne i Lagmannsretten. De skrev et skarp brev til Krudtaa hvor de poengterte at kunne være brudd på Straffeloven 2005 § 157 første ledd bokstav B. Etter at Krudtaa mottok brevet fra retten endrer han klokelig nok på teksten. Du kan lese mer om saken her.

Tilbake til Elin Gregusson. Damen ble ble fryktelig sur når det ble satt søkelys på en rettsikkerhetsgruppe som kom under vingene til Stortingsrepresentant Ulf Leirstein i 2014. Gregusson var et av medlemmene i den gruppen. Det vise seg fort at deltakerne var en broket forsamling. Når de kom i medias søkelys ble ikke det særlig godt mottatt. Hun har skrevet en lang harang over hvor fornærmet hun er, og messer om juridisk ansvar for at "hun blir forfulgt" - Hun føler seg hetset. Poenget er at hverken Gregusson eller klanen som plutselig flokker seg rundt harangen hennes er vant til det vi andre kaller kritikk.
 
Rettsikkerhets2016-03-30_19-53-45

Litt forhistorie rundt rettsikkerhetsgruppen som Elin Gregusson var en del av, så lenge det varte ...
Marius Reikerås er en avskiltet advokat som nå er en slags selvutnevnt juridisk begavelse som gjør sine hoser grønne barnevernhaterland. Marius Reikerås og en del av hans omgangskrets klarte sommeren 2014 å innynde seg hos stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Meningen var at denne gruppen skulle skulle jobbe med menneskerettigheter. Det ble en del rabalder rundt det, da det viser seg at flere av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet.
  1. juni 2014, skrev jusprofessor Hans F. Marthinussen et debattinnlegg i Aftenposten hvor medlemmenes holdninger ble trukket frem:
I dette tilfellet er det imidlertid særlig alvorlig, fordi gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget og andre statlige institusjoner.Ifølge nettsiden ledes gruppen av Leirstein selv, mens en eks-advokat er leder for arbeidsgruppen. Dette er en eks-advokat som er straffedømt og fratatt sin advokatbevilling for blant annet motarbeidelse av rettsvesenet og trusler mot en annen advokat (dommen er trykket i Rettens Gang 2011 side 1397). Gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget Forøvrig består gruppen av flere personer som er aktive i kommentarfelter og sosiale medier med diverse konspirasjonsteorier, grove, udokumenterte beskyldninger om korrupsjon og maktmisbruk av offentlige myndigheter og enkeltpersoner, eller fremmer vedvarende svært ubalansert kritikk av barnevern og domstoler.
Du kan lese mer om gruppen her: Påstander og anklager om korrupsjon.
Ellers er dette også verdt å lese: Ulf Leirsteins galskap Vepsen.no. Konspirasjonsgruppe på Tinget Elin P. Gregusson var en del av denne rettsikkerhetsgruppen som som ble sterkt kritisert. Det kommer veldig klart frem i klippene under at det er her skoen trykker. Det var Ronny Kjelsberg som skrev artikkelen Ulf Leirsteins galskap. Ja, Marius Reikerås har skrevet for konspirasjonskokosnøttfabrikken Nyhetsspeilet som er ledet av "helseforsker" Hans Kristian Gaarder.

Gregusson har selvfølgelig lagt jusprofessor Hans F. Marthinussen for hat. Hun driver nå en stalkekampanje på Twitter. En bør ikke være overrasket egentlig. I de mørke konspirasjonskrokene finnes det personer som er ekstremt hevngjerrige, og som ikke takler kritikk i det hele tatt. Dette er personer som ikke har noen skrupler for å dra inn arbeidsgivere til de som kritiserer dem som et ledd i deres renkespill.
Gregusson mener at Marius Reikerås sine artikler på Nyhetsspeilet er nøkterne, vel, det kan diskuteres. Reikerås har en lei tendens til å rote en del med de juridiske begrepene når han påberoper brudd på menneskerettigheter. I tillegg "har han selv opplevd overgrep fra Staten". Det er å omskrive virkeligheten. Reikerås er skyld i "overgrepene" selv, noe du kan lese om her.
  greg sur1 greg sur2 greg sur3

Det skinner tydelig igjennom at Gregusson er svært sur på den kritikken Rettsikkerhetsgruppen fikk, som var helt betimelig, i den grad den består av mennesker som har et noe uryddig forhold til virkeligheten. Gregusson er altså for vaksinering. Ja, du er sjanseløs i en faglig diskusjon, det samme er Sandy Lunøe. Hun er en løgnhals når det kommer til teamet vaksiner og påberoper seg faglig tyngde hun ikke har.

Det Gregusson glemmer et at jeg med flere forholder oss til hva forskningen i sum sier om vaksiner. Det er ikke noen diskusjon om at vaksinering er et at de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Det er ikke noen uenighet i forskingsmiljøene om at vaksinering fungerer. Vi trenger ikke krystallkuler eller tarotkort, vi forholder oss til forskingen på område. At det løper en håndfull antivaksere under Lunøes vinger og hevder at vaksiner er det som tar livet av oss er hinsides tøv og løgn.
  Greg om vaksiner

Det er interessant at hun gjør felles front med Tore B Krudtaa. (og klanen som er eksperter på å lage drittpakker på nett) Det er kanskje ikke så rart. Tore B Krudtaa gjør lite annet en å poste konspirasjoner og tøv rundt på nettet, ikke minst i en del avisers kommentarfelt. Hans oppførsel er ikke av den sobre sorten.

krudtaa om sine avsløringer

Krudtaa ser ut til å glemme at han har hatt for vane å ringe redaksjoner og true med rettslige skritt, hvis ikke innlegg som Krudtaa mente var ærekrenkende ble fjernet med en gang. I Krudtaas univers er det svært mye som er ærekrenkende. Er du uenig med Krudtaa får du raskt høre at du er løgner og en desinformant, betalt av industrien, og at du selvfølgelig har en irrasjonell logikk. (gjerne med versaler og utropstegn).
personangrep fra Krudtaa

Hvis det er en fagartikkel som er postet er det ikke uvanlig at man finner Krudtaa i kommentarfeltet hvor han hevder at fagreferent/artikkelforfatter ikke har greie på hva vedkommende skriver om, er betalt av industrien, samt driver med desinformasjon og har en irrasjonell logikk ...

Nedenfor er det flere utdrag fra Elins P. Gregussons Facebook vegg som Krudtaa viser til. Hun har plutselig fått seg nye venner. Venner fra de mørkeste krokene av det alternative miljøet.

  sweney lager bok   

Flere fikk med seg drittpakkekampanjen fra det rabiate delene av det alternative som gikk i fistel over Ingen liker å bli lurt kampanjen i regi av Human-Etisk Forbund (HEF). Kampanjen ble tatt svært personlig av en god håndfull alternative/vaksinemotstandere. De forsøkte seg med en kampanje hvor de blant annet hevdet at Human-Etisk Forund (HEF) støttet pedofili. Det gikk ikke videre bra med de påstandene. Kan være greit å minne om at Antia Sweeney var en del av alternativmiljøet som kjørte en drittkampanje mot bloggeren Gunnar Tjomlid, hvor arnestedet Lyskilden (kaller seg nå Kilden Nyheter) ble drevet av barnebokforfatter Anita Sweeney og Frisør Dag Fallet.  Dag Fallet var definitivt den mest aktive i drittkampanjen med flere blogginnlegg hvor han la seg farlig tett oppunder rene beskyldninger om at Tjomlid var pedofil. De fikk med seg bloggeren Trude Helèn Hole på laget. Det ble ikke særlig vellykket. Hun ble kastet ut av bloggosfæren til Nettavisen etter hvert, når det kom for en dag hva dette faktisk dreide seg om. En real drittkampanje. Hole lot seg bruke i en kampanje hun ikke hadde forutsetninger for å skjønne så mye av. Gregusson burde ikke bruke samme taktikk, hvor hun hevder at hun er forfulgt av Human-Etisk Forbund, eller antyde at de har noe med hennes påstander om at hun modereres, knebles og forfølges osv ... Det blir rett og slett for dumt.

hole1-1

Hole hevder overraskende at hun er truet på livet av Øivind Bergh flere ganger. Jeg håper for hennes egen del av at hun kan dokumentere såpass alvorlige anklager, men jeg tviler sterkt. Det hun nok mener er at hun møtte sterk kritikk for sine svært unyanserte bloggposter. I hennes bok er det altså det samme som "truet på livet" ... Hole mener at Stavrum tok grundig feil. Nei, han gjorde ikke det. Hole lot seg bruke i en drittkampanje som for hennes ikke var særlig lurt. Hun ble også lempet ut av bloggosfæren hos Nettavisen.

Et tilbakeblikk:
Gunnar Stavrum - Unnskyld, Gunnar Tjomlid!
Journalisten - Nettavisen beklager Tjomlid-hets Unnskyld, Gunnar Tjomlid!
Fritanke - Til slutt kan man ikke lenger «tie ihjel»
Fritanke - Tjomlid er ingen såkalt «pedoaktivist»
VG – Drittkasterne
Skepsis Norge - Anstiftere, medløpere og andre møkkaspredere
HumanistPedofiliHvafornoesadu?
Drittpakkemakerne i alternativskogen
Når ble sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?

Trude Helén Hole er naturligvis sur for at hun ble kastet ut av bloggosfæren til Nettavisen. Kommentarfeltene på de nå slettede bloggpostene til Hole ble raskt Sodoma og Gomorra. Antivaksere, rasister, konspirasjonsklovner i ulike valører flokket seg rundt Holes påstander om at Tjomlid bagatelliserte pedofili. Noe han ikke gjør, men nyansering og leseforståelsen til Hole er som resten av klanen som brukte henne i drittkampanjen sin er  - Ikke eksisterende!

Nei Hole har ikke sans for uenigheter og gode argumenter. Hole ble også brukt til å spre ferdigtygde antivaksine argumenter, men hun ble avkledd som kunnskapsløs og lettvint. Ikke rart hun ble sur. Det blir litt hult når hun snakker om at at hun liker uenighet og gode argumenter.

hole2

En av årsakene til at mange av de går i svart og hevder de blir personlig forfulgt, er kampanjen til Human-Etisk Forbund - Ingenliker å bli lurt, som har tatt for seg mye av det krimskramset som alternativbransjen inneholder. Kampanjen oppleves som et personlig angrep.

thorin

Nei, det betyr ikke å henge ut folk Thorlin, det betyr å ta påstandene som lanseres på alvor og fortelle det som faktisk er saken. Alternativbransjen er ikke alternativ behandling eller alternativ til behandling, det er en alternativ inntektskilde for folk uten skrupler! Det faller en del folk tungt for brystet at slike opplagte ting kritiseres. Uttalelsene til Thorin viser med all tydelighet at kritikk mot alternativ krims krams tas svært personlig.

Gregusson går etter journalister også. Hun er forøvrig godt kjent i noen av våre mediehus.
  påstander fra greg om senn

En av Gregussons nye venner vaksinemotstanderen Cathrine Woldstad hevder at Berg skader mange mennesker? Woldstad må ha sviktende hukommelse her. Wolstad har herjet på ulike fora og vært rimelig breikjefta og ufin så det holder. Hun har tidligere vært Rolf Erik Hanssens protégé i mange år. Hanssen var en real nettmobber, som til slutt fikk et oppgjør med rettsvesenet for sin motbydelige oppførsel. Jeg kan ikke se at Woldstad var så opptatt av nettmobbing når Hanssen hold på som verst. Snarere tvert i mot!

Volstad1

Hvordan har dere tenkt å stoppe Bergh da? Ta kontakt med familien, fastlegen, tannlegen og bilverkstedet han bruker. Dette er nettstalking.
  greg-svar1greg-svar2 greg-svar3 greg-svar4 greg-svar5

Det er tydelig at Gregusson også har lagt Advokat John Wessel Aas for hat. Han kritiserte virksomheten til Gregusson som hun kaller rettferdighetshjelpen, det gjør man ikke ustraffet. Wessel Aas har vært advokaten til Bergh i ankesaken som trynet for Krudtaa. Det gjør man heller ikke ustraffet i de kretser. Krudtaa og Gregusson har funnet hverandre i en symbiose hvor de hevder de er utsatt for stor urett, kneblet, sensurert og ærekrenket (fra morgen til kveld) mens de herjer på Facebook, Twitter og i avisenes kommentarfelter, hvor de hevder de er kneblet, sensurert og ærekrenket ... ja dere skjønner tegningen.

greg-jater Wessel-AAS

Du verden, har Gregusson telt over alle tweets fra John Wessel Aas? Det er et mønster i dette som er litt ekkelt. Kritiserer man noen av disse folkene risiker man å bli stalket i lang tid fremover. Det er rart hvordan mennesker som får sine påstander og meninger kritisert finner hverandre. De hyler og skriker, og gud bedre som de skriker om at de er forfulgt, kneblet og sensuret, alt mens de spyr ut eder og galle på Twitter, Facebook og i kilometere lange innlegg og kommentarer i våre avisers kommentarfelter.

Det er definitivt ikke noe sjakktrekk for Gregusson å menge seg med den verste bermen fra det alternativmiljøet hvis hun har planer om å bli oppfattet en smule seriøst.

Gregusson er i følge seg selv veldig opptatt av rettferdighet, etterrettelighet og etikk. Det jeg lurer på er hvorfor hun samarbeider med en avskiltet advokat, som ikke en gang klarer å stable jussen riktig. Jeg snakker om Marius Reikerås

LovbruddGreggusson-twitter.com 2016-06-10 15-21-00

Ikke vanskelig å være enig med Gregusson i at lovbrudd og udugelighet må få konsekvenser. Hun snakker naturligvis om advokater her. Det rare er at Gregusson ser ut til å lide av erindringsforskyving her. Hun samarbeider tett med Marius Reikerås, som mistet sin bevilling nettopp på grunn av lovbrudd og udugelighet ... Men, pytt, man kan da ikke være for konsekvent heller. Litt lovbrudd og en smule udugelighet må man vel se gjennom fingrende med ... 

Både Reikerås og Gregusson er svært aktive i det jeg kaller barneverhaterland. Riktig nok er Gregusson i alle fall tilsynelatende noe mer moderat en det jeg har sett andre i miljøet er. Hun har ikke noen skrupler for å dele innlegg fra en advokat som har mistet sin bevilling.
  Deler Reikerås 2016-06-10 16-09-12Reikerås roter og våser rundt med sin egen høyst personlige tolking av menneskerettighetene. Han har en egen støttegruppe (som ble satt i gang etter at han mistet sin advokatbevilling), hvor det hevdes at det er statens som har forfulgt han siden han en periode var Nordskjørdykkernes advokat. Med all respekt, det er bare vås.  Hovedfokus i støttegruppen ellers er et unyansert barnevernshat. Reikerås er, eller har gjort seg til en slags uformell juridisk skikkelse for et miljø av barnevernshatere. Det gavner definitivt ikke barna.

Hvorfor oppføre seg som ræsshøl på nett?
Deler av det alternative miljøet og konspirasjonsmiljøet er preget av en slags relativisme som er nesten er latterlig. Objektive sannheter eksisterer knapt, og sannhet er noe hver enkelt kan skape selv. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til, blir den individuelle sannheten knyttet til hvem man er. Når man møter kritiske spørsmål, så rokker det ved ens egen person. Det ser vi mange eksempler på. Derfor vil kritikk oppleves som alt fra trolling til personangrep, hets og forfølgelse, i sin ytterste konsekvens.

Jeg kan heller se bort fra at det er personligheter i dette landskapet som har en psykisk diagnose av noe slag, som kanskje kan forklare den maniske og stalkende oppførselen de legger for dagen, men det blir spekulasjon. Det kan være at de faktisk bare er veldig kjipe og rett og slett ondskapsfulle. Det rare er at nå man viser frem deres egen oppførsel på nett, så hevder de at knebles, er forfulgt og trakassert.

  tj-kritikk

Selvfølgelig kan det man sier på nettet kritiseres. Det er det Gregusson og hennes nå nye venner ikke helt får med seg.

De verste menneskene jeg har vært borti er faktisk folk fra det alternative/konspirasjonslandskapet. De er ondskapsfulle og kjipe, og når du viser fem hvor kjipe de er blir de enda verre.

Gregusson i farta igjen. Ikke bare blir hun "sensurert", men legg merke til at hun drar frem dette med rettsikkerhetsgruppen igjen. Ikke bare det, men hun drar inn Øivind Berg i hennes forkvaklede virkelighetsforståelse.
  øb-forølges2 2016-06-10 17-40-59

Det som er litt skremmende, er at Gregusson bare fortsetter sin nettstalking her. Det er slett ikke bra. Vanligvis når vi leser om stalking så er det ofte kvinner som rammes, men det bildet ser ut til bli mer nyansert. For min del har jeg fulgt konspirasjons og alternativmiljøet noen år. De mest hevngjerrige og utspekulerte jeg fant der var faktisk kvinner. Du kritisere ikke de ustraffet.
  Greg stalker Berg

Jeg tror Berg ønsker å få fred fra Gregusson nå, men det ser ikke ut som hun skjønner det. Dette ender ikke bra hvis hun nå ikke tar til vettet. Hva er det neste hun kan finne på, ringe Berghs arbeidsgiver og be om et møte? Det er i så fall ikke første gang Gregusson tar kontakt med arbeidsgiverne til de hun setter på sin shitliste.

  ØB advarer mog greg 2016-06-10 16-30-10

Gregusson gir seg ikke i sin noe merkelige Twitter kampanje. Nå blander hun inn Human-Etisk Forbund i sin stalkekampanje.

  Gregers om Hef1 2016-06-10 21-02-52Gregers om Hef2 2016-06-10 21-02-52

Flere som reagerer på Gregussons oppførsel får gjennomgå. Hun er særlig aktiv på Twitter.
  Greg stalker Rugtveit   Gregers stalker HEF22

Igjen har Gregusson fått det for seg at hun er forfulgt av Human-Etisk Forbund, og at det er aktivister som står bak det hun kaller forfølgelse.  Det er noe bekymringsfullt når flere som reagerer på hennes åpenbare stalking blir kalt aktivister.  Gregusson er faktisk truende til å ta kontakt med NAV for å forhøre seg om personer hun har lagt for hat mottar trygdeytelser, damen har ingen sperrer for å koble inn arbeidsgivere. Hun durer i vei og ringer, mailer folk, kontakter arbeidsgiverne til de som kritiserer hennes gjøren og laden, det er ikke normal oppførsel.
  greg om Næss2Jeg er ikke en del av noen motoffensiv, jeg er ikke en gang medlem av Human-Etisk Forbund, jeg har heller ikke hengt etter damen i over en måned. Gregusson er en av de fra konspirasjonsmørkeloftet som dessverre reagerer med å sjikanere og stalke folk når hun møter det vanlige mennesker kaller. Hun går i fistel, ringer arbeidsgivere og blander de inn i sin personlige vendettaen hun har mot ganske mange personer etterhvert.

 Gregers stalker HEF22

Jeg har observert konspirasjonsmiljøet siden 2008. Jeg har fått telefoner og mail av mennesker hvor jeg tror psykiatrien burde ha tatt seg av noen av dem. Det er noe bekymringsfullt når personer som Gregusson begynner å dra inn arbeidsgivere og ikke minst andre parter som ikke har noen interesse av det våset hun driver med. Jeg sitter med en følelse at Gregusson burde fått en eller annen form for hjelp. Det er ikke naturlig å holde på med denne type stalking.

  Greg5555 2016-06-16 09-23-14Gregusson leker også varsler. Hun er ingen varsler, hun er en dilettant og en kverulant som driver med en svært usunn nettstalking av personer hun får et oppheng i.
Nå har hun også pekt seg ut Human-Etisk Forbund som hun kommer til å plage vettet av fremover med ulike påstander. Får bare ønske de lykke til fremover. Kjenner jeg henne rett kommer hun til å ta for seg organisasjonskartet, da er helvete i gang, Telefoner, mailer, i uker og måneder fremover. Får håpe det ikke det går så langt.
  Greg-Stalker hef

For Elin P. Gregusson handler dette om at hevn etter at rettsikkehetsgruppen hun skulle være med i, ble eksponert som det den var, en gjeng dilettanter som overhode ikke hadde noen kunnskaper om rettssikkerhet uansett. De fikk ramsalt kritikk fra flere hold, og nå har Gregusson gått i hevnmodus og forsøker å dra offerkortet. I tillegg forsøker hun seg på billige hersketeknikker om slemme menn som forfølger en "modig" dame. Det blir for dumt.

Gregusson er noe av det verste jeg har sett på en stund hva gjelder stalking og personforfølgelse på nett. Sammen med Tore B Krudtaa er dette litt av et radarpar.  I tillegg har de fått med seg de verste av de verste fra det alternative miljøet. Er det noe disse folkene kan langt bedre en kommunikasjonsbyråer, så er det å lage drittpakker og helvete for mennesker som kommer i deres vei.  Du er nå advart!

Oppdatert september 2016
Elin P Gregusson har den senere tiden gått fullstendig av skaftet. Hun har til og med kontaktet med næringsdepartementet, for i hennes verden så må staten pålegge alle som jobber i et statlig forvaltingsorgan som havforskningsinstituttet hvor Bergh kobber munnkurv. Det bunner i at damen har blitt motsagt av Bergh i noen debatter. Du gjør ikke det ustraffet med en kverulant som Gregusson. Hun skriver kilometere lange pamfletter om at hun blir stalket … Med den andre armen skriver damen om «lange romaner» om rettsikkerhet og menneskerettigheter, som om hun er kvalifisert til det, det er hun definitivt ikke.
Hun har også skrudd opp stalkekampanjen hun har gående mot advokat Jon Wessel-Aas. Wessel-Aas rapporterte Gregusson inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fordi hun utga seg for å være rettshjelper, noe hun ikke på noen måter er.
Jeg skrev tidligere at Advokat Wessel - Aas rapportere Greugusson som driver enkeltmannsforetaket Rettferdighetshjelpen inn til Tilsynsrådet. Det stemmer ikke, Wessel-Aas har ikke rapportert Gregusson. Advokat Jon Wessel-Aas viste uansett at hun ikke var noen godkjent rettshjelper og svarte på Gregussons Tweet (som er fra 2014) at folk kunne selv ta kontakt med Tilsynet å sjekke om Gregusson var godkjent som rettshjelper. Dette tålte ikke Gregusson. Hun har drevet en stalkekampanje mot advokat Jon Wessel-Aas som har pågått siden 2014.

  gregusson-og-wessel-as

Gregusson driver et enkeltmannsforetak hun kaller Rettferdighetshjelpen. Det er uansett rart at hun selv hevder at hun hadde godkjennelse fra Advokatforeningen og Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet når hun ikke har det. Når hun ble konfrontert med dette og gikk fullstendig bananas på Twitter.  Tid til å drive firmaet har hun neppe, all den tid hun farter rundt og avslører det ene komplottet etter det andre, ifølge henne selv da, og hun blander inn Wessel-Aas i mange av sine "avsløringer". Jeg velger å kalle det i overkant manisk for å si det forsiktig.  Gregusson kaller seg varsler. Hun er ikke det. Hun er en premiekverulant og en dilettant.
  gregers om aas1 
Gregusson er ikke særlig glad i advokater for å si det pent. Hun har også lagt Advokat Bengt Erik Waldow på sin shitliste. Waldow var nylig var ute med sin egen blogg som jeg anbefaler alle å lese: Sinnsyk advokat rømte fra galehus. Gregusson truet advokat Waldow og ville bruke tvangsinnleggelsen mot han. Hva sier det om Elin Gregusson? 


Hvem er Bengt Erik Waldow?
Bengt Erik Waldow var var den første som konfronterte tidligere bergensordfører Trude Drevland direkte med godene hun fikk sponset av reder Torstein Hagen.  Les også: Bergensadvokat ber politiledelsen gå. Det ser ut til at politiet innstiller på å ta ut tiltale mot Trude Drevland og Inge Tangerås. Samtidig vil de frafalle siktelsen mot cruiseskipsreder Torstein Hagen.– Les: Politiet vil tiltale Drevland for korrupsjon.  Rare greier. Når andre står frem med saker om mulig korrupsjon, da er syns Gregusson det er greit å angripe varsleren ... Det er noe med hennes logikk her som er en smule skakkjørt.
  bengtassen5Har du bevildning  
Gregusson er godt kjent i en rekke redaksjonerEn rekke Aviser tar ikke i Gregusson med ildtang. Grunnen er åpenbar.   gregers om media1 
Gregusson-Stalker1   
Et tidligere klipp der hun stalker journalister.
Gregusson er faktisk rimelig drøy. Hun er en nettstalker av rang, men tar på seg offerrollen og hevder nå nylig at hun har anmeldt en stalker. Vedkommende kan ta det helt med ro. Gregusson får leie seg en feiemaskin fra Mesta og feie for egen dør.
  gregers-har-anmeldt
Nei, "Stalkeloven" er vedtatt for å verne personer som faktisk er forfulgt og stalket, som får livet ødelagt. Den er ikke laget for å verne dilettanter og kverulanter som Gregusson.  Hun bør meditere litt over egen oppførsel på nettet. Det er ikke normalt å forfølge folk i årevis.   


NB! Bloggposten kan bli oppdatert!
Oppdatert 10.06.2016 - 15.06.2016 - 05.09.2016 - 13.09.2016 - 02.02.2018

Snipp snapp snute, så var det juridiske eventyret ute

Konspirasjonsteoretiker og tidligere lokalleder for Miljøpartiet de Grønne Tore Bergum Krudtaa er i harnisk over å ta tapt sitt eget søksmål mot havforsker Øivind Bergh i Sandefjord Tingrett i 2014. Krudtaa anket saken til Lagmannsretten, denne gangen som selvprosederende. Det gikk veldig dårlig. Ankesaken skulle gått av stabelen i begynnelsen av desember 2015, men det ble det ikke noe av. Det satte Tore B Krudtaa selv en effektivt stopper for.Først en oppsummering  
Tore B Krudtaa har reagert kraftig på å bli forbundet med konspirasjonsteorier som inneholder antisemittisme. Krudtaa mente at han ble stemplet som høyreekstrem og antisemitt på bakgrunn av denne bloggposten, blant annet, noe som gjorde Krudtaa rasende. Så rasende ble han at han gikk til privat søksmål mot bloggens eier, Øivind Bergh, for ærekrenkende uttalelser i januar 2014. Krudtaa reagerte først og fremst på at han ble beskyldt for å spre antisemittiske og høyreekstremistiske konspirasjonsteorier på nettet, og ønsket en oppreisning for dette. Øivind Bergh svarte med et motsøksmål (altså et motkrav). Berghs påstander var at det var Krudtaa som hadde ærekrenket ham og kalt han løgner, nettmobber og desinformant (for å nevne noe), samt at han linket til Rolf Erik Hanssens blogginnlegg om Øivind Bergh (som nå er slettet) hvor Bergh ble feilaktig hengt ut som pedofil.

Krudtaa tapte rettsaken i tingretten, som ble gjennomført de tre første dagene i desember 2014. Dommen kom i januar 2015. Tingretten ga også Bergh medhold i motsøksmålet.


Oppsummert fra Tingrettsdommen:
Berghs påstander har i nettdebattene til en viss grad vært fulgt av premissene for at han har kommet fram til sine konklusjoner. Bergh har vist til at Krudtaa har linket til en rekke nettsteder som er mer eller mindre kjent for å ligge langt til høyre i det politiske landskapet. Han har dessuten påpekt at Krudtaa har vært medlem av Facebook-gruppen til Norgespartiet, som også etter vanlig målestokk er ansett for å ligge langt til høyre politisk. Krudtaa har dessuten linket til sider som inneholder en rekke artikler som dypest sett har et antisemittisk opphav. Det er vist til artikler som gjelder Bilderberger-gruppen, Rotschildfamilien, osv. 
Krudtaa har gitt uttrykk for at han ikke er antisemitt eller høyreekstrem.
Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort. Linking vil fort kunne oppfattes som en anerkjennelse, dersom man ikke uttrykkelig tar avstand fra innholdet. Når det linkes ukritisk må man selv bære risikoen for at man identifiseres med holdninger som er rådende på de aktuelle nettstedene, og at noen gir offentlig uttrykk for dette. Retten har ikke tilstrekkelig grunnlag for å stemple noen av nettstedene som Bergh har vist til, for i seg selv å være antisemittiske eller høyreekstreme. Det er imidlertid på det rene at det florerer med innlegg som det er naturlig å tolke slik på mange av de nettstedene Krudtaa har linket til. 
Etter rettens oppfatning er det dessuten åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten. Slik retten ser det er det ikke tvilsomt at de politiske synspunktene til en lokallagsleder i et landsdekkende politisk parti, generelt vil være av stor interesse for allmennheten. I dette tilfellet gjelder det dessuten et ganske nystiftet parti, med miljøvern som en helt dominerende fanesak, slik at partiets standpunkt på en rekke andre områder ikke er klarlagt, eller i hvert fall ikke allment kjent. I tillegg til å være lokallagsleder for MDG sto Krudtaa på partiets liste ved storingsvalget i 2013. Det var derfor av vesentlig interesse for velgerne å få vite hvor han befant seg på en politisk høyre – venstre akse, og hvilke standpunkt han har til en rekke enkeltspørsmål, herunder forholdet til antisemittisme. 
Krudtaa er dessuten en aktiv nettdebattant når det gjelder miljø- og helsespørsmål. Det vil derfor også være av allmenn interesse hvilke standpunkt han har i andre spørsmål, der andre personer mener å se et mønster. På grunnlag av det samlede bevisbildet er retten av den oppfatning at Bergh var berettiget til å gi uttrykk for at Krudtaa fremmet antisemittiske holdninger og var høyreekstrem på grunnlag av linkingen og øvrig nettaktivitet. 
Retten har i den forbindelse også merket seg at selv om Krudtaa har benektet at han er antisemitt eller høyreekstrem synes han å ha fortsatt nettaktiviteten på samme måte som tidligere, og fortsatt å linke til de samme nettstedene, også etter at det problematiske med linkingen ble påpekt av Bergh. Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med. 
Slik retten ser det er det nyttig for allmennheten at det avdekkes sammenhenger mellom ulike politiske standpunkt, og det må være romslig mulighet for å karakterisere det man kommer fram til gjennom slike analyser, særlig når det gjelder personer som står på et partis valgliste ved stortingsvalg. Etter rettens oppfatning har Bergh derfor hatt et tilstrekkelig grunnlag for å fremsette sine påstander og var berettiget til å fremme dem. Ytringsfriheten må i dette tilfellet gå foran beskyttelsen av Krudtaas ære. Påstandene er derfor ikke er rettsstridige skriver tingretten.
Motkravet: 
Som det fremgår over har retten kommet til at Bergh var berettiget til å fremme påstandene om at Krudtaa fremmer antisemittiske og høyreekstreme synspunkter og driver med pedofilisverting. Krudtaa har på sin side kalt Bergh en nettmobber, løgner og en desinformant som fabrikkerer argumenter. Retten anser alle disse utsagnene for å gi uttrykk for det samme, nemlig at Bergh fremsetter bevisst usanne påstander om Krudtaa. Retten er ikke i tvil om at dette er uttalelser som er egnet til å svekke Berghs gode navn og rykte, jf. straffeloven § 247. 
Som det fremgår av det som er sagt over er retten av den oppfatning at Bergh hadde tilstrekkelig grunnlag for sine vurderinger og fremsatte påstander. Det er dessuten den forskjell på Krudtaas og Berghs innlegg og påstander, at mens Bergh angriper Krudtaas for det han mener er hans standpunkt, angriper Krudtaa Bergh som person. Han anklager i realiteten Bergh for å være uærlig. Det har han etter rettens oppfatning ikke noe grunnlag for og anklagene er derfor ærekrenkende. 
Krudtaa har dessuten linket til et innlegg på bloggen til Rolf Erik Hanssen, der Bergh blir omtalt som "pedoprofessor", "pedoblogger" og "pedo". Sør-Trøndelag tingrett har i en midlertidig forføyning fastslått at innholdet i blogginnlegget er ærekrenkende. Etter rettens oppfatning er det åpenbart at også Krudtaas linking til denne nettsiden, selv etter at han var kjent med at Bergh hadde begjært midlertidig forføyning i saken, innebærer en rettsstridig ærekrenkelse. 
Krudtaa ble dømt til å betale 25 000 kroner i erstatning til Berg, i tillegg til å dekke saksomkostningene på 386.838 kroner. Det betyr at regningen kommer på litt over 400 000 kroner. I tillegg kommer utgiftene til Krudtaas egen advokat. Anslagsvis ligger nok også det på et par hundretusen kroner. I tillegg er det påløpt rundt 50 000 i omkostninger i selve ankebehandlingsprosessen i Lagmannsretten.  Et forsiktig anslag er derfor at dette har kostet Tore B Krudtaa rundt 650 000 kroner. Hele dommen fra Tingretten kan du lese her.

Tore B Krudtaa anker dommen
Tore B Krudtaa anket dommen til Lagmannsretten, og valgte denne gangen å være sin egen prosessfullmektig. Anken ble tatt til følge, og selve saken ble berammet til begynnelsen av desember 2015, altså et år etter at saken var oppe i Tingretten. Men i løpet av året rotet Krudtaa det til. Han dro inn nye «beviser» som verken ville opplyse eller underbygge saken hans, det førte bare til at saken este ut slik at det ikke var mulig å gjennomføre saken på en forsvarlig måte. Bevisene som Krudtaa ønsket å bruke ble avskåret av lagmannsretten, fordi de ikke ville tilføre saken noe nytt.

Krudtaa anket avskjæringen av bevisene inn for Høyesterett, men anken ble ikke tatt til følge. Det hele endte med at Lagmannsretten varslet at de vurderte å pålegge Krudtaa å bruke en prosessfullmektig til å føre saken for seg, fordi han ikke i tilstrekkelig grad klarte å fremstille saken på en forståelig og forsvarlig måte som selvprosederende.
Etter tvisteloven § 3-2 kan retten pålegge en part å møte med prosessfullmektig dersom han ikke kan framstille saken på en forståelig måte. Pålegget kan gis av hensyn til domstolen og motparten - slik at saken kan komme inn på et fornuftig spor og bli tilstrekkelig opplyst, eller av hensyn til parten selv -  dersom parten ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser, jf. kommentarutgaven til tvisteloven, andre utgave side 102.
Lagmannsretten varslet i brev 12.11.15 at den vurderte å pålegge Krudtaa å bruke prosessfullmektig. Begrunnelsen var som følger:
 Lagmannsretten har på bakgrunn av det som er kommet fram under saksforberedelsene, samt de utallige henvendelser fra Krudtaa sin side, funnet det nødvendig å vurdere om Tore B. Krudtaa bør pålegges å møte med prosessfullmektig i ankesaken. 
Pålegg kan gis av hensyn til domstolen og motparten, slik at saken kan komme inn på et fornuftig spor, og bli tilstrekkelig opplyst – eller av hensyn til parten selv – dersom denne ikke kan ivareta sine egne interesser, se kommentarutgaven av tvisteloven 2 utgave  side 102.
I denne saken er det hensynet til domstolen og ankemotparten som veier tyngst, i det ankende part ikke synes å inneha den nødvendige forståelse for, og innsikt i det juridiske grunnlaget for saken, og heller ikke forståelse for hva dette innebærer.

Berghs advokat i ankesaken, Jon Wessel Aas, skrev i sitt tilsvar at ankemotpart delte rettens vurderinger. Han henvist til at Krudtaa ikke hadde samarbeidet om en tidsplan for gjennomføringen av hovedforhandlingen, han hadde påberopt seg en rekke vitner ”hvis relevans for det som fremsto som sakens gjenstand i tingrettsdommen som igjen utgjør ankegjenstanden – i beste fall er uklar”.

Vitnene som Krudtaa ville bruke var å dette tidspunktet Dag Fallet og Kurt Oddekalv (som begge hadde vitnet i tingrettssaken) og Sandy Lunøe, Rolf Erik Hanssen, Hans Gaarder, Lars Rønbeck, samt en tidligere samarbeidspartner av Krudtaa i Miljøpartiet De Grønne.
Krudtaa forlangte også å vise flere timelange YouTube-videoer, videoer som ankemotpart hevdet ikke inneholdt antisemittiske utsagn i seg selv, men som delvis bygger på antisemittiske og/eller høyreekstreme konspirasjonsteorier. Rettens avvisning av dette hadde Krudtaa alt anket til Høyesterett, men anke førte ikke frem.

Krudtaa hadde et urealistisk forhold til tidsaspektet i saken. Det var satt av fire dager i retten, og han gikk blant annet inn for at det ikke skulle avsettes tilstrekkelig tid til prosedyrer. Krudtaa hadde heller ikke utarbeidet utdrag (kopier av sakspapirer) i tråd med rettens pålegg. Krudtaa protesterte for øvrig på alle disse punktene

I kjennelse av 17.11.15 besluttet retten at Krudtaa måtte pålegges å skaffe seg en prosessfullmektig Han ville ha fått utsatt rettssaken om han hadde etterkommet dette. Retten skriver blant annet:
Bergum Krudtaa har gjennom hele saksforberedelsen blitt forsøkt veiledet av forberedende dommer samt minst tre andre dommere  uten at han synes å ha tatt inn over seg hva som er de sentrale juridiske  sider av saken. Den muntlige pågangen til forberedende dommer ble etter hvert sa omfattende at det ble besluttet at bare skriftlige henvendelser ble besvart. 
Også saksbehandler har forøkt å veilede Bergum Krudtaa om de praktiske sider av saksforberedelsen uten at dette heller synes å ha brakt saken inn på et fornuftig og hensiktsmessig spor Lagmannsretten  ser det også slik at Bergum Krudtaas manglende forståelse for de juridiske problemstillinger som saken reiser, medfører at han heller ikke synes å kunne ivareta  sine egne interesser. 
Når retten ikke tidligere under saksforberedelsen har gitt pålegg om prosessfullmektig, har det sin årsak i at retten i det lengste har satt sin lit til at rådgivningen og at tiden for ankeforhandling nå nærmet seg, ville sette Bergum  Krudtaa i stand til a stramme inn i stedet for å la saken flyte enda mer ut, samt konsentrere  seg om de sentrale  problem stillinger  som skal behandles  under ankeforhandlingen. Når dette ikke har slått til, ser lagmannsretten seg nødt til a gå til det skritt å pålegge Bergum Krudtaa å la seg representere ved prosessfullmektig.
Frist for å skaffe prosessfullmektig settes til 26. november 2015.
Krudtaa får faktisk en sjanse til her, ved at retten utvider fristen enda en måned, selv om han i en e-post 26.11.15 skriver at han ikke aksepterer å skaffe seg en prosessfullmektig. 

I det siste brevet, som vises under, datert 27.11.2015, får Krudtaa enda en måneds frist regnet fra den 26.11,2015 til å skaffe seg en prosessfullmektig. Ankeforhandlingene som skulle gå den 1. - 4. desember ble avlyst da Krudtaa ikke etterkom rettens pålegg om å skaffe seg en prosessfullmektig.


Hadde Krudtaa etterkommet rettens pålegg her, ville han naturligvis ha fått en utsettelse. Krudtaa etterkommer ikke rettens pålegg og anker avgjørelsen om at han må skaffe seg en prosessfullmektig til Høyesterett. Det var nå blitt et spørsmål om retten til å være selvprosederende for Krudtaa.


Tore B. Krudtaa anket pålegget om å skaffe seg prosessfullmektig inn for Høyesterett fordi han mente at det var et brudd på menneskerettighetene at han ikke fikk være selvprosederende i en rettssak, og derav brudd på Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 6. Poenget er at denne bestemmelsen gjelder siktedes minsterettigheter i en straffesak, ikke i sivile saker slik som saken til Krudtaa. Saken er nå over for Krudtaa. Fredag 11.03.2016 har Agder Lagmannsrett satt endelig punktum for saken. I dommen kan vi lese:
Saka gjeld pålegg om prosessfullmektig. Tore Bergum  Krudtaa  fekk ved lagmannsrettens vedtak  av 17. november 2015 pålegg  om å møta med prosessfullmektig  under  ankeforhandlinga 1. til 4. desember d.å. Han vart samtidig  varsla om at nekting av å etterkoma  pålegget  ville medføra fråvere i saka og at saka kan avvisast etter tvistelova  § 16-9. Frist for å skaffa prosessfullmektig vart sett til 26. november  2015.

Krudtaa etterkom ikkje pålegget innan fristen, og gay også beskjed  om at han ikkje ville møta med prosessfullmektig  under ankeforhandlinga. Denne vart deretter avlyst. I og med at Krudtaa ikkje etterkom  pålegget om prosessfullmektig innan fristen, låg det føre fråvere etter tvistelova  § 16-7 andre ledd og saka kunne avvisast etter § 16-9.
 
Av omsyn til den korte tida fra pålegget til den tillyste ankeforhandlinga, vart Krudtaa i vedtak  av 27. november 2015 gjeven ein frist på ein månad  til å be om oppfrisking, dvs. be om at prosesshandlinga  likevel kunne  utførast,  samtidig  som prosesshandlinga måtte verta utført innan same fristen, dvs. skaffa seg prosessfullmektig.

Dette vart ikkje gjort innan fristen, heller ikkje når det er teke omsyn til rettsferien.
 
Krudtaa anka den 22. desember 2015 lagmannsrettens vedtak av 17. november 2015 til Hegsterett.

For ordens skuld skal nemnast at denne anken i seg sjølv ikkje vert å sjå på som å ha oppsetjande verknad på fristen sett til 26. desember  2015.
Høgsterett har i orskurd av 22. februar d.a. forkasta  anken. 
Saka vert etter dette å avvisa i medhald av tvistelova § 16-9 ferste ledd, jf.  § 16-7 andre ledd.
Ankande part skal i medhald  av tvistelova  § 20-2  andre ledd erstatta ankemotparten   sine sakskostnader  for lagmannsretten idet det ikkje ligg føre omstende som skulle tilseia fritak etter § 20-2 tredje  ledd.
Det er ikkje lagt fram kostnadsoppgave,  og sakskostnadene vert skjønnsmessig fastsett til kr. 15 000,-, jf. tvistelova  § 20-5 fjerde ledd. Orskurden  er samrøystes

 

SLUTNING 


  1. Saka vert avvist
  1. Tore Bergum Krudtaa betalar til Øivind Bergh i sakskostnader for lagmannsretten kr 15 000,- -kronerfemtentusen- innan 2 -to - veker frå forkynninga av denne orskurden.
Saken er nå endelig over. Krudtaa har i utallige kommentarfelt gjort det klart at han kommer til å ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Da blir det i så fall en sak mellom den Norske stat og Krudtaa. Det at Krudtaa blir pålagt å skaffe seg en prosessfullmektig i en sivilsak han selv har anlagt mener Krudtaa er et brudd på hans menneskerettigheter. Jeg tror det skal svært mye til for at Krudtaa får denne saken opp i Strasbourg.  Jeg ønsker Krudtaa lykke til.


Oppdatering 02.04.2016 

Tore B. Krudtaa har lansert sin egen blogg han kaller Rettsfarsen. Det er trist lesing. Han skjønner faktisk ikke Dommen i Tingretten, han skjønner heller ikke hva rettsaken har handlet om. Jeg skal ikke kommentere alt han skriver i bloggen sin, men vil påpeke et par sentrale poenger.
"Jeg er nå dømt i Sandefjord Tingrett for å være bl.a. antisemititt og høyreekstrem" 
Nei, dommen sier ikke det. Dommen sier at Øivind Bergh begrunnet sine påstander på en slik at måte at de er vernet av ytringsfriheten. Utover det tok ikke retten stilling til beskyldningene. Krudtaa er heller ikke dømt for pedofilsvering, men retten mente at Berg hadde grunnlag for å si at Krudtaa drev med pedofilisverting siden Krudtaa linket til bloggen til Rolf Erik Hanssen, som omtalte Bergh som "pedoprofessor", "pedoblogger" og "pedo".  Krudtaa linket også til blant annet Dag Fallets bloggposter hvor det ble hevdet at bloggeren Gunnar Tjomlid og Human-Etisk Forbund fremmer pedofili.  
Det Krudtaa ble dømt for er at han har kalt Berg nettroll, desinformant og løgner i en rekke sammenhenger. 
"Saken ankes i disse dager til Strasbourg". 
En sak som er avgjort i det norske rettsvesen kan ikke ankes til Strasbourg. Krudtaa kan fremme en sak for menneskerettighetsdomstolen, men det blir i så fall en sak mellom han og den norske staten. Dette er en sak som ikke kommer opp i Strasbourg uansett. Krudtaa fikk flere sjanser av Lagmannsretten i ankesaken for å bringe saken inn i et fornuftig spor, men han rotet til sin egen sak. Da må retten avvise saken til slutt. Krudtaa mener seriøst at dette er et overgrep vedrørende hans rettigheter, det er det ikke. Krudtaa viser med all tydelighet at han ikke skjønner sin egen sak.  

Oppdatert 28.04.2016

Saken har på mange måter vært et sirkus hvor Krudtaa ikke klare å ta innover seg hva saken har handlet om. Han går nå mer eller mindre amok på nettet og oppfører seg truende og manisk på en måte som får meg til å tenke at vi nærmer oss et punkt hvor kanskje helsevesenet er rett adresse for Krudtaa, men det blir å spekulere. Det er uansett langt fra normal oppførsel han legger for dagen med sin maniske nett og telefonaktivitet.

Krudtaa er heller ikke fremmed for å drive ren utpressing. 


Den 18.03.2016 klokken 14:09 ringer Krudtaa til Øivind Bergh, samtalen varer litt i overkant av 2 minutter. Krudtaa spurte Berg om han hadde tenkt å kreve inn pengene etter rettssaken? Han mente åpenbart at det ikke var en selvfølge, og Bergh fikk en leksjon av Krudtaa at det hadde ikke Bergh krev på. Det var Bergh som her hadde beskyldt Krudtaa for noe han overhode ikke hadde gjort. Bergh henviste Krudtaa til sin advokat.  


Krudtaa gir seg ikke. han sier videre: 

"Du må være klar over at jeg sitter med informasjon om hva du har gjort en spesiell dag du var på jobb, og har vært masse på internett. Det vil jeg sende din arbeidsgiver - hvis du krever de pengene". 
Dette er ren utpressing. Krudtaa må ta innover seg at han er idømt erstatning i saken han selv satte i gang og tapte, samt at han må dekke sine egne og motpartens saksomkostninger. Saken blir oversendt Namsmannen og kverner videre der enten Krudtaa vil eller ikke.   


Se også bloggposten om Nettstalkerne 

Det fortsetter

Den 01.04 i år forsøke Krudtaa seg på et satirisk innlegg på Dagsavisens nye meninger. Krudtaa kom med en dårlig skjult trussel mot dommere i Agder Lagmannsrett og Høyesterett. Innlegget på Dagsavisens nye meninger ble fjernet  fjerde april, men ble liggende uredigert noen dager på hans egen blogg. 
"Jeg har et mareritt hvor jeg leier en torpedo for å kidnappe flere dommere fra Agder lagmannsrett og Høyesterett. Dommerne henges bakbundet opp i noen svære kjøttkroker, hvor de deretter flås levende. Etter å ha mørnet i 4 dager, kappes vi opp skrottene med motorsag og kjører delene gjennom en rusten kjøttkvern. Via et Cateringfirma sendes dommer farsen til Høyesterett- kamuflert som delikate burgere"   
Basert på erfaringer Lagmannsretten har hatt med Krudtaa gjennom en lengre periode (se dokumentasjon lenger oppe) så er det kanskje ikke så rart at Lagmannsretten valgte å reagere og tolke dette som en trussel. 

Etter at Krudtaa mottok brevet endrer han klokelig nok på teksten.  Fra Krudtaas egen blogg

Det var nok ikke først om fremst bildet de reagerte på. Det var bildet kombinert med en tekst som ble oppfattet som truende at politianmeldelse ble vurdert.   

  
Stalking av vitner
I rettsaken vitnet blant annet Shoaib Sultan. Sultan er til daglig ansatt i Antirasistisk Senter, samt at han sitter i bystyret som representant for Miljøpartiet De Grønne. Krudtaa har nylig sendt epost til alle i Oslos bystyre og til Antirasistisk Senter om Shoaib Sultans vitnemål i retten, hvor han hevder at Sultan løy og stemplet han som antisemititt i sitt vitnemål i rettsaken mot Bergh. 

Det som er alvorlig her er at Krudtaa hevder at vitner i rettsaken han selv anla løy bevist for å få han dømt. Det er drøye påstander og er ikke riktig. Krudtaas eget vitnemål i rettsaken var en katastrofe, og det ble ganske åpenlyst at hans linking og hang til konspirasjoner ikke var til hans fordel. Jeg kan forstå rent menneskelig at Krudtaa mener at dommen er feil, men det han nå driver med nå er ren stalking av vitner. 


Jeg er redd for hva dette kan ende opp med. Hva hvis Krudtaa nå opplever at han ikke får noe respons og gehør for sin fremstilling? En fremstilling som er riv ruskene gal, vil ha da foreta seg noe rent fysisk? Vil han gjøre alvor av sin dårlig skulte trussel om å kontakte torpedoer? Jeg vet ikke, men det jeg vet etter å ha fulgt konspirasjonsmiljøet i mange år, er at det er personer i miljøet som Krudtaa er en del av som har potensiale til å utøve vold, som kanskje ikke er strafferettslig tilregnelig heller.
 12.05.2016

Tore B. Krudtaa er idømt å betale erstatning til Øivind Bergh, samt dekke hans saksomkostninger fra Tingretten og Lagmannsretten. For Berghs del snakker vi om rundt 550 000 koner. Krudtaas egne saksomkostninger er på rundt 250 000 kroner relatert til Tingretten. Totalt snakker vi om rundt 900 000 kroner totalt.  

Krudtaa forøkte seg på utpressing mot Bergh i håp om å slippe å betale erstatting og saksomkostninger og erstatning, men det slo ikke helt heldig ut (se over). Kravet blir drevet inn via Namsmannen om så, uansett hva Krudtaa måtte mene om akkurat det.

Det som er nytt er at Krudtaa nekter å betale sin egen Advokat 
Bjørnar Håland som bisto Krudtaa i Tingretten. Ut fra hva Krudtaa selv skriver på nettet har han betalt Håland omtrent ca 100 000 kroner.
Krudtaa har nektet å betale ytterligere
 ca 150 000 som Advokat Håland mener å ha utestående. Nå må Krudtaa igjen møte i Sandefjord Tingrett etter at advokat Bjørnar Håland har stevnet Krudtaa for å få det utestående. 
       
Ikke bare nekter Krudtaa å betale utestående til sin egen advokat, men han mener seriøst at han skal ha tilbake de rundt regnet 100 000 kronene han har betalt Advokat Håland allerede, fordi Krudtaa mener at Håland har gjort en dårlig jobb i rettsaken mot Bergh. Saken går av stabelen den 20.06.16.  

24.08.2016

Sirkus Krudtaa fortsetter ...  
      
Relaterte blopposter: