Hvis Facebook hadde eksistert gjennom historien ...

Kom over noen sider som på en morsom måte tok for seg hvordan dialogen kunne ha sett ut hvis Facebook hadde vært en kommunikasjonsarena gjennom historien ... Jeg fikk meg en god latter og deler noen høydepunkter her. 

Hvis Twitter hadde eksistert gjennom historienKilder for disse morsomme klippene er: