Når antisemittisme og holocaustbenektelse blir mainstream

Holocaust-benektelse har de senere år blitt mer mainstream også i konspirasjon/alternativmiljøet. Kildene til og om kunnskap om Holocaust er overveldende. Historikerne kan uten tvil hevde at Holocaust er skjedd, basert på den enorme mengden av beviser som finnes.

Holocaust bestod av mange hendelser som fant sted på en rekke steder og som er bevist ved hjelp av mengder av kildemateriale i ulike former. Holocaustbenekterne mener kunnskap og bevisene om folkemordet bryter sammen dersom de finner noen enkeltfeil eller noe som kan se ut som enkeltfeil i bevismaterialet. Benekterne velger suverent ut enkeltstående kilder, river disse ut av sammenheng og setter det inn sin egen skakkjørte kontekst. 

Antisemittismen frontes nå helt åpent og uten filter. Det er også mer synlig overlapp mellom konspirasjons/alternativmiljøet og nynazist miljøet.

Bilder fra Bilder fra Pixbay  - Public Domain

Hvorfor benektes Holocaust?
Holocaust-benektelsen har sine røtter i antisemittismen. Holocaust blir ansett som en som en jødisk oppfinnelse, som fungerer som et slags skjold mot kritikk av jøder og jødisk kultur. Ikke minst er mytene om at Holocaust er en «pengemaskin» - Holocash som de kalles i konspirasjonsmiljøene, hvor det spilles på klisjer om at jøder er grådige, slue og overmektige ved at de styrer media og banker samt har skulte nettverk over hele kloden. 
Terrorangrepet 11. september 2001 var også egentlig jødenes verk. Ja selv den russiske revolusjonen er det jødene som står bak, ifølge konspirasjonsmiljøet. 

Journalist og forfatter John Færseth skriver i en artikkel - Antisemittisme – alle konspirasjonsteoriers mor

"Om man beveger seg inn på norske og utenlandske konspirasjonsnettsteder som Nyhetsspeilet, Riksavisen eller vaksinekritikernes favorittnettsted, Whale.to, trenger man ikke lete lenge før man finner artikler der jøder får skylden for alt fra den russiske revolusjonen til norsk barnevern. Går man inn i avisenes kommentarfelter finner man innlegg som hevder «sionister» eller bankfamilier som Rothschild kontrollerer nasjonale og internasjonale myndigheter og står bak utallige kriger. Alt sammen uttrykk for en antisemittisme som er i ferd med å stikke hodet frem igjen etter at de fleste trodde den var død med avslutningen av den andre verdenskrig".

Jeg lurer jo alltid på om de virkelig tror på det selv det de bringer til torgs. Noen er nok hellig overbevist, noen slår bare om seg slik alternative gjerne slår påstander rundt seg fordi det føles riktig, og noen skjønner at de ljuger, men gjør det rent taktisk. Saken er at om man er antisemitt, er det der med gasskamrene det største PR-problemet. Så om ideologien skal rehabiliteres, må man fjerne det fra ligningen.

Et av de større satsingsområdene for nazistene de senere år har vært holocaustbenektelse. Mange av dem tror nok ikke på det selv, men de vet at om de skal få tatt det endelige oppgjøret med jødene, så må antisemittismen renvaskes.

Mange som benekter Holocaust er dyktige til å utnytte mulighetene som finnes på internet, som gir en formidabel mulighet til å spre budskapet på en måte som ikke er mulig i tradisjonelle medier. Holocaustbenekterne ynder å kalle seg Holocaustrevisjonister, nei det er de ikke. Jeg syns beskrivelsen under fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL – Senteret) er dekkende:

"Begrepet om revisjonisme henviser til en historiografisk tradisjon som går ut på å revurdere eller presisere av våre oppfatninger av fortiden. Det klassiske revisjonismebegrepet viser til noe alle historikere bør drive med – å forsøke og oppnå ny innsikt i fortiden – enten nytolkningene skyldes nye kilder eller en nye fortolkninger av eksisterende kilder. Nye tolkninger av historien skal foregå på en måte som lever opp til noen basale krav til bevisføring, dokumentasjon og historisk vitenskapelighet.  
Holocaustbenekterne er ikke berettiget til å smykke seg med den selvvalgte revisjonismetittelen. Kjernepunktet i den historiografiske revisjonismen er nye fokus på og nye fortolkninger av historiske begivenheter, ikke å så tvil om hvorvidt dokumenterte hendelser har skjedd eller ikke. holocaustbenektere vil typisk sett angripe enkeltlevninger fra fortiden og ta dem ut av sin rette kontekst. Dette er det stikk motsatte av hva en faghistoriker gjør. Benekterne tar enkeltpoenger – for eksempel at det ikke eksisterer noen skriftlig ordre fra Hitler om å myrde de europeiske jødene – ut av sin sammenheng og generaliserer på dette grunnlaget. Benekterne argumenterer for at de forbrytelsene som muligens ble begått mot jødene ikke var offisiell nazistisk politikk, men at de snarere skyldtes individer som handlet på egen hånd. 
Dersom man ikke kjenner til de enorme mengdene av kildemateriale som peker i motsatt retning, kan benekternes påstander om Hitlers uskyld virke overbevisende. Et annet eksempel på en slik tvilsom kildeanvendelse er påstandene som er blitt fremsatt om gasskamrene i Auschwitz. Det er umulig å bevise ett hundre prosent sikkert om dørene til gasskamrene i Auschwitz åpnet seg innover eller utover. Dette får benekterne til å avvise at gasskamrene overhodet har eksistert, grunnet på en antakelse om at det ville være for vanskelig å åpne kamrene og fjerne likene dersom døren ble åpnet innover. Der en faghistoriker bygger sine kunnskaper om gasskamrene på en lang rekke kilder; hundrevis av vitner, dokumenter, fysiske levninger og annet, benytter benekterne manglende kunnskaper om en detalj ved gasskamrenes dørhengsler til å avvise kamrenes eksistens og omfanget av folkemordet". Kilde
Vi har øyevitneberetninger (som nå dessverre er i ferd med å dø ut på grunn av alder). Vi har gjerningspersonenes tilståelser, detaljerte rapporter fra Einsatzgruppene (med bilder og filmer), levninger fra leirene. Brev, memoarer, tegninger av leirer med løsninger for masseutryddelse. Det finnes omfattende arkiver med bildemateriale og filmer. Mange tusen tyskere ble stilt til ansvar, de forklarte seg detaljert. Mange av disse tyskerne ble dømt til lange fengselsstraffer, og mange også til døden. Tyskland har åpent innrømmer at det var Hitlers og nazismens mål å utrydde jødene og at bevisene for Holocaust er overveldende.  

Jeg kan bare anbefale alle å se dokumentarserien - Annihilation - The Destruction of Europe's Jews (Tilintetgjørelsen på norsk). Serien ligger på Viaplay og bør ses av alle. 
Jeg kan også anbefale: A Teacher's Guide to the HolocaustIkke minst har Senterfor studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL – Senteret) mye god og relevant informasjon.

I tillegg er HolocaustEncyclopedia en god og grundig kilde.
United States Holocaust Museum - Introductionto the holocaust
Anti – Defamation League - HolocaustDenial
Anti – Defamation League -  Responses tocommon Holocaust-denial claims

Klippene som jeg viser under er fra Ingunn Røiseland (nå Sigurdsdatter) åpne Facebookvegg. Ingunn Sigurdsdatter er en av de som satte fart i Frimann - Suverene borgere bevegelsen her hjemme, hvor hun for et par år siden forsøkte å melde seg ut av Norge ved å erklære huset og hagen sin (hun da eide) for en egen stat. Det hele bunnet i at hun skylte banken penger, og kom i en situasjon hvor hun ikke kunne betale. 

Sigurdsdatter legger ikke skjul at hun er holocaust-benekter. I følge henne selv stiller hun jo bare spørsmål. Men, gjør hun egentlig det? 

Jeg viser ikke alle klippene, kun et utvalg i denne omgang. Debatten inne på veggen til Sigurdsdatter er svært lange, men jeg har kopiert trådene og lagret den. Noen av klippene kommenterer jeg, andre kommentere jeg ikke, fordi de taler sitt egen "språk". Jeg tror at noen av de som kommentere inne på sidene til Sigurdsdatter sannsynligvis ikke er antisemitter per se, men at de kort og godt er uvitende og fryktelig lite kildekritisk. Å benekte holocaust passer inn i det konspirative universet hvor historiene om at jødene er de som trekker i tråder, og styrer media og banker osv blir et slags mantra. 

Det løper nynazismens ærend her. Som jeg skriver over: "Et av de større satsingsområdene for nazistene de senere år har vært holocaustbenektelse. Mange av dem tror nok ikke på det selv, men de vet at om de skal få tatt det endelige oppgjøret med jødene så må antisemittismen renvaskes".

Sigurddatter omtales som modig og tøff som tør å stille spørsmål. Beklager, det er ikke noe modig eller tøft å fronte benektelse av et av det best dokumentere folkemord gjennom tidene. 


Ingunn Sigurdsdatter viser her til en dame fra partiet de grønne i Canada som fornekter holocaust. 

The Coordination Forum for Countering Antsemitism (CFCA) - Green party moves to expel Holocaust denier Monika Schaefer 

Hun hylles forøvrig at nynazistiske miljøer. I tillegg ser det ut som Schaefer roter rundt med konspirasjoner rundt 9/11. Hun har en Bror som også har lagt ut en rekke videoer på Youtube.  Du kan lese mer om det her: Anti-Racist Canada - Former Green Party Candidate and 9/11 "Truther" Also Denies Holocaust 


Er det det? Det er ingen som nekter dere å stå frem som Holocaust-benektere, men dere får finne dere i å få søkelys på hva dere fronter.  


Denne karen husker jeg godt. Anders Mathisen. Han ble sparket ut av Arbeiderpartiet etter at han sto frem og hevdet at Holocaust var en løgn.
NRK - 
Ekskludert etter Holocaust-uttalelser

Eric Hunt ja. En kjent Holocaust-benekter, han legger ikke en gang skjul på det selv. Det er en troverdig kilde i følge Hegrand. Fra Eric Hunts egen Twitterkonto finner vi dette:


Anti – Defamation League - Elie Wiesel Attacker Convicted in San Francisco (Elie Wiesel er nå død, han døde nå i sommer 87 år gammel) Eric Hunt angrep Wiesel fysisk på en konferanse. 
Anti – Defamation League - Eric Hunt Unveils New Film, Plans For Virtual Holocaust Denial Museum Ikke mindre en et Holcaust denial senter. 
Hunt’s new film, avail­able on YouTube, uses clips of Holo­caust sur­vivors’ tes­ti­monies from the USC Shoah Foun­da­tion Insti­tute for Visual His­tory and Edu­ca­tion (estab­lished by Steven Spiel­berg in 1994) to claim that “all the gas cham­bers in the Maj­danek con­cen­tra­tion camp were designed and built exclu­sively for san­i­tary pur­poses as dis­in­fes­ta­tion facil­i­ties.” Hunt por­trays the Holo­caust as a whole as “a delib­er­ate psy­cho­log­i­cal war­fare cam­paign to con the world.”Kilde


Filmen Hegrand viser til er det reneste nonsens. 


Å bruke Eric Hunt som kilde er svært kreativt. Prosentregningen til Hegrand er ikke særlig stødig. 

Noen fakta om hva som foregikk i konsentrasjonsleiren Lublin/Majdanek kan en lese om her:
"The Lublin concentration camp received its more widely known nickname “Majdanek” (“Little Majdan”) due to its proximity to the Majdan Tatarski suburb of Lublin, the capital of the Lublin District in the so-called Generalgouvernement (that part of German-occupied Poland not directly annexed to Germany, attached to German East Prussia or incorporated into the German-occupied Soviet Union). The camp was located three miles east southeast of Lublin on the road that led to Chelm". 
Det er ikke første gang Hegrand hyller personer som fornekter holocaust. Hegrand mener at historiker Eustace Mullins var en fantastisk etterrettelig historiker. Beklager Hegrand, men var han ikke.  Er skolelærdommen plukket fra hverandre? Hadde du fulgt med på skolen, og senere kanskje lært deg det som kalles kildekritikk så kanskje du ikke hadde sagt så mange dumme ting. Du kan begynne med å sette deg inn i noen av de kildene jeg har listet opp lenger oppe i bloggposten, ønsker du flere, så ordner jeg det!
Å der kom det det som konspirasjonsmiljøet stadig drar frem. Jødene har overtatt media.  

Espeland hevder: "Kan også legge til at mye av masseskytingene av jøder og andre sivile spesiellt i øst Europa faktisk ble gjort av Bolsjevistene selv IKLEDD Tyske uniformer, spesiellt SS uniformer ble brukt. Dette er bekreftet gjennom deklasifiserte Sovjetiske dokumenter signert Stalin. De ble beordret til å samle folk, kle dem nakne noen ganger, og ta på SS uniformer og skyte så mangen de kunne. Samt ta bilder av dette. Dette er innrømmet av Russland etter Sovjet fallt også". 

Nei det stemmer ikke. Sovjetiske hemmelige politiet var ikke akkurat kjent for å bruke silkehansker de heller. Espeland linker til en Wikipedia artikkel som faktisk ikke støtter det han hevder, fordi han umulig kan ha lest hva den sier. Det var ikke slik at Sovjetiske hemmelige politiet kledde seg i Naziunifomer. Sovjetiske hemmelig politi henrettet kort og godt polske krigsfanger. Noe de har benektet etter krigen. Ille er det uansett. 
The Katyn massacre (Polish: zbrodnia katyńska, mord katyński, "Katyń crime"; Russian: Катынский расстрел Katynskij rasstrel, "Katyn shooting") was a series of mass executions of Polish nationals carried out by the NKVD ("People's Commissariat for Internal Affairs", a Soviet secret police organisation) in April and May 1940. Though the killings took place at several different locations, the massacre is named after the Katyn Forest, where some of the mass graves were first discovered.The massacre was prompted by NKVD chief Lavrentiy Beria's proposal to execute all captive members of the Polish officer corps, dated 5 March 1940, approved by the Politburo of the Communist Party of the Soviet Union, including its leader, Joseph Stalin. The number of victims is estimated at about 22,000.[1] The victims were executed in the Katyn Forest in Russia, the Kalinin and Kharkiv prisons, and elsewhere. Of the total killed, about 8,000 were officers imprisoned during the 1939 Soviet invasion of Poland, another 6,000 were police officers, and the rest were arrested Polish intelligentsia that the Soviets deemed to be "intelligence agents, gendarmes, landowners, saboteurs, factory owners, lawyers, officials, and priests".[1] Kilde

Av de som forsøker å bringe litt fornuft inn i debatten får snart beskjed om at de er en fjott som ikke sjekker bevisene. Oh the irony ...
Hva mener du egentlig Irgens? Det er trist å bivåne at voksne mennesker i et opplyst samfunn som vårt kan lire av seg så mye vås og uforstand om et av de best dokumenterte folkemord i historien. 


Hvordan står det til med kunnskapene om holocaust rundt i verden? 
Svært dårlig. I  2014 utførte Anti – Defamation League en stor undersøkelse A Survey of Attitudes Toward Jews in Over 100 Countries Around the World. Tidskriftet The Atlantic har gravd litt i tallene.  

"This is the most staggering statistic in a new survey by the Anti-Defamation League (ADL) of more than 53,000 people in over 100 countries, conducted by First International Resources. But that figure speaks to only those who have heard of it: Only a third of the world's population believe the genocide has been accurately described in historical accounts. Some said they thought the number of people who died has been exaggerated; others said they believe it's a myth. Thirty percent of respondents said it's probably true that "Jews still talk too much about what happened to them in the Holocaust.
These beliefs follow some unexpected patterns, too. The Middle East and North Africa had the largest percentage of doubters, with only 8 percent of respondents reporting that they had heard of the genocide and believed descriptions of it were accurate. But only 12 percent of respondents in sub-Saharan Africa said the same, and only 23 percent in Asia. People in these groups were likely to say they believed the number of deaths has been exaggerated—just over half of Middle Easterners and a third of Asians and Africans think the body count has been distorted over time. 

"The report by the ADL, a Jewish NGO that campaigns against anti-Semitism and discrimination, also covers the prevalence of other anti-Semitic attitudes, including beliefs about Jews' allegiance to Israel, influence in media and business, and likeability. Although the prevalence of Holocaust ignorance and denial was just one small aspect of the survey, it illuminates a powerful fact: As the memory of the genocide grows fainter, attitudes toward Jews—and Israel—are changing. The fate of the Jewish people in the twentieth century was largely centered around the Holocaust: the anti-Semitism that facilitated it, the loss it wrought, and the reflection it prompted. As that history becomes more distant, it's unclear what will animate the Jewish community—and attitudes toward it—moving forward".

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar