Snipp snapp snute, trodde du det juridiske eventyret var ute?

Tore B Krudtaa er en konspirasjonsteoretiker fra Sandefjord som i 2014 gikk til privat søksmål mot Øivind Bergh for ærekrenkelser. Tore B Krudtaa tapte saken og motsøksmålet som Bergh anla mot Tore B Krudtaa (det ble behandlet som en sak i tingretten). 

Krudtaa anket til Lagmannsretten. Han var i ankesaken selvprosederende. Kort historie: saken ble til slutt avvist fordi han kjørte saken ut på viddene.     

Krudtaa anket nok en gang til Høyesterett. Ankegrunnlaget var mildt sagt spesielt. Et av punktene han anførte var at en av dommerne som behandlet anken hadde sterk tilknyting til arbeiderpartiet og var statssekretær i Stoltenberg 1 regjeringen, og derav inhabil. I tillegg mente Krudtaa at hans menneskerettigheter var krenket siden han ikke fikk føre ankesaken selv.   
Høyesterett behandlet ikke realitetene i anken fra Krudtaa, men sendte et brev tilbake til Agder Lagmannsrett hvor de poengterte at dette er å anse som en oppfriskingssak som skal avgjøres av Lagmannsretten. Den 22.08.2016 setter Agder Lagmannsrett en strek. Dommen er godt begrunnet. Les og last ned dommen her: 15-05051856ASD-ALAG

Under har jeg gjengitt et par punkter.  


Krudtaa har faktisk ringt til vitner direkte og, han har ringt deres arbeidsgivere. Det er rimelig drøyt. Hva som nå skjer videre er sannsynligvis at Krudtaa anker også denne dommen. Det Krudtaa ikke vil innse er at det var han som gikk til søksmål, en rett vi alle har. Han tapte saken, anket, men ønsket å føre saken selv i Lagmannsretten. Det hadde han full anledning til, men så sporer det helt av. Krudtaa drar inn helt nye momenter og roter til saken ettertrykkelig. Jeg har gått igjennom de sentrale dokumentene i saken. Lagmannsretten ga Krudtaa to sjanser (og frister) til å skaffe seg en prosessfullmektig, noe han har nektet å etterkomme. 


Mellomspillet.
Det har også pågått et mellomspill her. Tore B Krudtaa har ikke vært særlig fornøyd med sin advokat som han brukte i tingretten mot Øivind Berg (første rettsinstans). Krudtaa mente at Advokat Bjørnar Håland hadde gjort en dårlig jobb med å ivareta hans interesser. Krudtaa nektet å betale utestående honorar på 159 441 kroner. Det hører med til saken at totalt har advokat Håland beregnet seg et salær på 254.130 kroner. Krudtaa har allerede betalt sin advokat 94.689 på forskudd, så det er restbeløpet Advokat Håland krever Krudtaa for. 

Saken havnet først i forliksrådet, der ble partene ikke enige. Advokat Bjørnar Håland gikk da til søksmål og saken havnet retten. Krudtaa la ned påstand (i sitt tilsvar til søksmålet) at han også ville ha tilbake forskuddet på 94.689. Det ble avsagt dom 27.07.2016 - Dommen kan du lese og laste ned her: 15-106379TVI-SAFO. Krudtaa fikk ikke medhold. Ingen bør bli forbauset om Krudtaa anker denne dommen også. 

Er siste ord sagt? Jeg tror Krudtaa vil fortsette sitt korstog. 


Relaterte blopposter: 

4 kommentarer:

Jorunn Henriksen sa...

Uff...Han kommer til å ende opp som gjeldsslave med alle disse honorarene.

Emil Haugen sa...

Går du på syre?

Einar Vindenes sa...

rett og slett en utrolig historie.han burde ha lært av sine feil og innsett nederlaget.

Einar Vindenes sa...

han burde ha læet av sine feil.antar han fortsetter med toget sitt og ikke innser nederlaget

Legg inn en kommentar