Bio - optiskt Organisert Kunnskap - BOK

bokens kraftBio - optiskt Organisert Kunnskap - BOK
Nå introduseres det nye mediet Bio-optiskt Organisert Kunnskap - BOK. BOK er et revolusjonerende teknologisk gjennombrudd: Ingen ledninger, ingen elektriske kretser, ingen batterier, ingen knapper som må slås på og ikke noe som skal kobles sammen. BOK er så enkel å anvende at selv barn kan gjøre det. Kompakt og mobil slik at den kan brukes over alt - selv i godstolen foran peisen - og så kraftig at den kan inneholde like mye informasjon som en CD-ROM plate.

Slik fungerer BOK:

  • BOK er bygget opp av sekvensielt nummererte sider av papir (resirkulerbart), der hver enkelt side har kapasitet til å romme tusentalls bits av informasjon. Papiret blir holdt sammen av en spesialbygd enhet som kalles en innbinding, som ser til at alle sidene ligger i korrekt sekvens.
  • Takket være Anti-transparent Papir Teknologi (APT) kan produsentene anvende begge sidene av papiret, og derved doble informasjons-densiteten og samtidig halvere kostnadene. Eksperter debatterer gjerne om hvordan man ytterligere kan øke et mediums informasjonsdensitet, og dette har man elegant løst i BOK ved ganske enkelt å anvende flere sider. Hver enkelt side scannes optisk og informasjonen registreres automatisk i hjernen. En enkel bevegelse med fingeren, og man befinner seg på neste side.
  • BOK kan anvendes når som helst ganske enkelt ved å åpne den.
  • BOK tryner aldri og behøver da heller aldri å startes om igjen. Men som med mye annet kan den skades om man søler kaffe på den eller at den mistes på et hardt underlag for mange ganger.
  • Den innebygde bla-funksjonen gjør at man på et øyeblikk kan hoppe til hvilken side man vil, fremover eller bakover. BOK har endog til en indexfunksjon som viser den eksakte posisjonen for den informasjonen man søker etter.
  • BOK-merke er et ekstra tilbehør som gjør at man kan åpne BOK på det samme stedet som man avsluttet forrige gang - selv om BOK i mellomtiden har være stengt. Videre er BOK-merket anpasset til den allmenne standarden og kan benyttes i uansett BOK fra forskjellige leverandører. Flere BOK-merker kan dessuten anvendes i samme BOK på en gang. Antallet BOK-merker man kan ha i en og samme BOK avgrenser seg etter antall sider i en BOK.
  • I en BOK kan man også gjøre små, personlige noteringer ved hjelp av en liten plugin, Portabel Enhånds Noterings Navigator (PENN).
  • Mobil, holdbar og lite teknisk er egenskaper som gjør BOK til en absolutt ener når man snakker om nye krav til underholdning. BOKs tiltrekningskraft er så stor at tusentalls personer med oppfinnsomme hjerner helt og holdent har gått over til dette mediet, og investerer både tid og penger for å kunne utgi en ny BOK.  (Kilde: Svadaposten.no – de er dessverre nedlagt…)

Boken hadde kanskje sine utfordringer …

Boken er en fantastisk oppfinnelse. Det finnes ikke noe medium som setter deg i stand til å lage bilder av innholdet i ditt hode på en så fantastisk måte. Boken gjør at din hjerne lager bilder av alt fra handling, hvordan personer ser ut og fremstår, du former landskap utfra bokens beskrivelse. Bøker stimulerer hjernen, intellektet og følelser i mye større grad en det vi kanskje vil innrømme.

Tross ny teknologi så tror jeg bøker vil eksistere side om side med nye måter å formidle det skrevne ord på i mange år fremover. I forhold til elektroniske massemedier har trykte medier et fortrinn. Du kan konsumere de i et tempo som er tilpasset deg. Mottakeren får tid til å konsentrere seg og blir dermed i stand til å følge ganske så kompliserte resonnementer, noe som er vanskeligere gjennom radio eller fjernsyn hvor ting går fort og mer visuelt.

Innføringen av trykkekunsten tidfestes gjerne til 1445 da Johann Gutenberg ga ut sitt første skrift. For så vidt er ikke det helt riktig. Kineserne trykte bøker ved hjelp av helsides maler allerede rundt 1000-tallet og mindre, løse metallblokker ble innført i Korea i ca 1240. Trykkekunsten ble ingen suksess i hverken i Kina eller Korea. Makthaverne kontrollerte teknologien og var kun interessert i å gi ut et svært begrenset antall skrifter. Syns beskrivelsen nedenfor er en morsom måte å beskrive bokens fortinn på i forhold til en del andre mer moderne medier. Tross lesebrett og økende muligheter for nedlasting av bøker i PDF og andre formater så vil boken leve lenge enda er min mening. Syns beskrivelsen under som jeg fant er en morsom hyllest til boken. 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar