Hva er esoterisk forståelse?

Selve begrepet esoterisk henspiller på en "indre forståelse" Er det slik at en kun kan lese seg til "avansert” esoterisk forståelse?

Den vestlige esoteriske tradisjon er en gruppe tradisjoner  med visse fellestrekk, som kan forstås som en understrømning i europeisk åndsliv, med røtter tilbake til antikkens gnostisisme og hermetisme. Den utgjør en tredje strømning ved siden av gresk rasjonalitet og bibelsk teologi. I våre dager manifesterer denne tradisjonen seg i en lang rekke filosofier, organisasjoner og bevegelser med merkelapper som teosofi, antroposofi, frimureri, hermetisme og okkultisme, så vel som i det mer diffuse feltet som kalles new age eller nyreligiøsitet.

  • For det første er det en del mennesker (nå som til andre tider; kanskje relativt flere nå) som bruker mye tid på å fordype seg i all slags "esoterisk litteratur".
  • For det andre har man de som følger en eller flere esoteriske disipliner, innen eller uavhengig av en gruppe, orden, skole eller tradisjon.
  • For det tredje har man de som oppnår indre erkjennelser av et slikt disiplinert studium; erkjennelser som gjerne har en uutsigelig karakter, og som dermed ikke kan benyttes i "argumentasjonsrommet" på en del nettfora eller i andre sosiale sammenhenger.
  • For det fjerde har vi de som har integrert disse erkjennelsene i sitt daglige liv, og som på en eller annen måte kan formidle sitt lys til andre.

De en kan respektere er de som har integrert esoteriske erkjennelser inn i sitt liv, og gjennom handlig formidler sitt lys til andre rundt seg. De kaster ikke bort tiden på å diskutere på ulike nettfora om hva som er esoterisk riktig lære, det er ikke en gang sikkert de har lest så mange bøker heller. Å være et fullstendig menneske er deres eneste aspirasjon, og kanskje oppnår de det fordi de ikke kan annet. Vesentlig for slike debatter er at mange som mener de er esoteriske ikke er det, men beveger seg mer i New Age verdens mangfold av ”sannheter”. Er man våken, og møter sine medmennesker uten fordommer om hvordan f.eks. en "esoteriker" skal være, da vil det før eller senere skinne gjennom - i den grad som passer for modenheten i ens egen forståelse. Dessverre har mange glemt dette. Vaskedama på jobben kan godt være en slik "avansert esoteriker". Og kassadama, eller søppelmannen for den del. Selv den tilsynelatende tørre akademiske universitetsprofessoren kan være en dyp esoteriker.

eso-secret

På noen nettfora er det fokus på New age som noe ”pubertalt og naivt”, men esoterikk er sett på av en del som noe ”opphøyet”, og det brukes mye tid på å markere avstand mellom New age med alle dets fasetter og esoterikk. Kanskje det er et poeng, men hvor går det en grense her mellom New age og det å være esoterisk? Det finnes en del likhet mellom esoterikk og New Age. New Age er ikke så opptatt av å hemmeligholde sin kunnskap, snarere tvert om, er det her det ligger? Poenget er at det innen både det esoteriske og innen hva vi kan kalle New Age om en oppfatning om å tilhøre den samme tradisjonen når det gjelder kunnskap som tidligere tiders innvidde. Hvis vi ser litt større på det, er ikke New Age en del av esoterismen, en samlebetegnelse som kan omfatte disipliner som kabbala, astrologi, alkymi og magi m.m. Dette er noe som kan spores langt tilbake i historien.

Grenselandet esoterikk og naturvitenskap
I historien ser vi på noen av de store vitenskapsfolkene gjennom historien som Da Vinci, Raphael, Copernicus, Newton samt andre som ofte var esoterikere, noen ganger i sterkt opposisjon til kirken.

I de siste 30 år (faktisk i hele etterkrigstiden) har det kommet ut en del bøker og filmer som forsøker å fremstå som populærvitenskap og tar for seg naturvitenskapelige temaer. Det snakkes også mye snakk om paradigmeskifter, nye verdensbilder og paranormale fenomener, historier om Atlantis, aliens som står bak byggingen av pyramidene, kataklysmer som skjer over natten, konspirasjoner osv. Er dette esoterisk? Etter å ha observert enklete diskusjoner så spør jeg meg om det har noe med må jeg si nei det har lite med esoteriske tradisjoner å gjøre! Det blir en form for pseudoesoterisk vitenskap som bryter med esoterikken på viktige felter.

En tilnærming av naturvitenskap og esoterikk er i utgangspunktet ikke feil, men det har oppstått en kløft som har skapt skarpere fronter mellom esoterikk og vitenskap de senere år på grunn av at det har blitt lansert mengder med pseudovitenskap som er direkte kontraproduktivt. Det igjen fører til at mange naturvitenskapere, som i utgangspunktet interesserer seg for esoterikk blir kraftig irriterte over at kjente og helt elementære kjensgjerninger og anerkjent vitenskap blir snudd opp ned og presenteres da som pseudoesoteriske viten ofte med konspirativt fortegn som kun har støtte i en del av det esoteriske miljøet.

Grenselandet New Age – Esoterikk
New Age som fenomen ble mer eller mindre et mer moderne fenomen fra 1960-tallet, men er egentlig mye av det vi ser i New Age miljøene i dag så nytt? Ble ikke astrologi allerede ble brukt i det gamle Mesopotamia og senere i middelalderen? Reinkarnasjonstanken er og har vært sentral i mange kulturer og stammer fra hinduismen, men har en motsatt tolkning i New Age, tatt fra teosofien.
Bruk av krystaller var viktig i kinesisk og japansk medisin. Så det "nye" er kanskje ikke så nytt likevel? Det nye er hvordan man blander tingene sammen og fortolker det i tråd med New Ages åndelige univers. Et kjennetegn ved det nyåndelige er at det tilhører forbrukerkulturen. Vekten ligger fremfor alt på det sanselige, på estetikk og fantasi, stemning, nærhet og opplevelser. New Age er mer trend orientert og fremstår mer som et markedsarena for nye retninger. Når det popper opp nye forfattere med “ny visdom” eller det lanseres en mirakel kur mot “alle sykdommer og vondter” så innlemmes dette kjapt i New Age miljøer. Vitenskap er noe New Age miljøet har et et svært så omtrentlig forhold til. Det tas til inntekt der det passer, når det passer, noe sjelden gjør.

Avslutningsvis.
Forskjellen mellom esoterikk og new-age er egentlig ganske glidende, og det kan være vanskelig å sette noe absolutt kategorisk skille mange ganger. Et kjennetegn er at New - age gjør alt tilgengelig for alle, gjerne på det åpne markedet, mens innen esoterikken er det gjerne mer elitistisk tendenser (på godt eller ondt)hvor du lærer over tid og går ”gradene for å få innsikt”.

En god del mennesker finner veien inn i esoterikken via en eller annen form for new-age typisk, og noen som er esoteriker, vil praktisere eller ha sitt levebrød innen en noe som kan kalles New age, det være seg en alternativmedisinsk praksis, ulike kurs innen meditasjon, eller rett og slett en bokhandel som selger esoterisk litteratur, men for å overleve og må basere driften på mer allment tilgjengelig new-age stoff som favner vidt. Det at selverklærte esoterikere går i front mot new-age, slik vi har sett synes litt merkelig, og vitner i det minste om en grov overforenkling av verden. Særlig når enkelte selverklærte esoterikere selv befinner seg i New Age manfoldet av “sannheter” og nyreligiøsitet. En del er med all respekt å melde like esoteriske som hamsteren til naboen!

Til alle tider har det vært et spenn her mellom overflate og dybde, særlig i de perioder da hvor dype esoteriske strømninger har gjort seg gjeldende. Da vil det vil det også myldre frem av alskens "billige etterligninger". Men den som virkelig har noe å fare med, vil aldri "by seg frem på torget", eller drive noen form for misjon som vi ser en del av, og uansett veldig sjelden har polemiske utfall mot andre retninger, eller eksponere noen "moralsk forargelse" mot f.eks. new-age og andre overflatestrømninger.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar