Behovet for tro når vi ikke kan vite.

sienc Filosofiens og vitenskapens oppgave er å finne ut hva som er sant, og ikke å forsvare en bestemt oppfattning till enhver pris, noen jeg har skrevet om før. Religionen og nå de senere år New Age religiøsitet, fortsetter motstanderne til vitenskapen å hevde – uten tvil – at det eksisterer en oversanselig verden gjerne inndelt i ulike densiniteter eller ”etasjer” som jeg velger å kalle det.

Nyreligiøse trender

New Age er i ferd med å ta over for kristendommen i den vestlige verden ved sin sterke appell til individualitet og dens romantiske ”dyrk deg selv bilde” av virkeligheten, hvor alle har sin egen sannhet. New Age er et supermarked av kvasi religiøse sannheter om alt mellom himmel og jord. Den er mye mer individualistisk i sin tilnæring til eksistensielle spørsmål som evig liv, gjenfødelse og ulike grader av opphøydhet osv, men elementene fra tradisjonelle religioner går ut på det samme, evig liv, gjenfødelse m.m. Dette er noe jeg vil komme tilbake til lenger ned i artikkelen. 
 
Et grep som alltid brukes i New Age som skiller seg fra andre religiøse retninger er at, alle har sin sannhet og virkelighet. Heldigvis er det flere som reagerer på den type argumenter. Alle tilhører vi den samme virkelighet, men den kan oppleves forskjellig er nok den riktige vinklen på det.   Hos ulike livssynstilhengere i New age er det ofte et mantra at; ”jammen dette er jo sannheten, er du ikke enig så er det å anse som angrep på oss” En skitten retorikk etter mitt syn. Et annet grep som ofte brukes er at vitenskap blir klassifisert som ”tro” noe det selvfølgelig ikke er.

Det er ad hominem argumenter som brukes som et forsvar når egne argumenter ikke viser seg å holde mål. Et lite flatterende trekk er at New Age miljøer trekker inn vitenskapelige begreper for å sannsynliggjøre en rekke behandlingsmetoder noe som er en farlig trend.

Aarbakkeutvalgets rapport om alternativ medisin er et grelt eksempel på hvor galt det kan gå. Sammensetningen av medlemmene viser jo klart at ingen av de som deltar har
realkompetanse. Nå en ikke gang har grunnfaglig kompetanse til å vurdere kvantefysiske termer (som New Age bruker uhemmet, men ikke har peiling på hva innebærer) og flotte ord og utrykk, så går det som det går. Jeg regner med at flere har lest rapporten og jeg mener at hele minst 7-8 ganger kunne finne ord og utrykk som kvantefysikk og kvantefelt i rapporten. Til og med relativitetsteorien, superstrengteori samt en avart av supersymmetri er med. Dette er rørt sammen til en tøvete lapskaus. Deltakere i utvalget har ikke hatt kompetanse innen områder en skal diskutere og komme med råd om og de sitter da i fullt alvor og diskuterer komplekse fysiske teorier som ikke har en døyt å gjøre med alternativ medisin.
new-age
Mange såkalte ”åndelige veiledere” har skjønt at de ikke bare kan prakke erfaringer og ”egne sannheter” på andre sånn uten videre. Derfor byr de på seg selv ved å skrive bøker, kurs, foredrag ofte med svulstige innpakninger og de låner uhemmet uttrykk fra nettopp vitenskapen for å legitimere sine mange løsninger for et bedre liv hvor en henter utrykk som:- “vibrasjoner”, “DNA oppgraderinger”, ”DNA-bredbåndshastighet” “frekvenser” ”frekvens svingninger“ ”paradigme”, "kvantesprang", "svingningsfelter" osv. Det blir en gedigen lapskaus av dette når ord og utrykk man ikke skjønner betydningen av puttes inn i mange ulike "sannheter". Mange mennesker i new age miljøet finner ikke svarene i tradisjonell religion, men det som skjer er man vikler seg inn i ny tro såkalt overtro hvor en hver er sin egen opphøydhet. Det er kanskje ikke så rart at Aarbakkeutvalget syns at en rekke uttrykk høres forlokkende og riktig ut når de ikke evner å skille skitt og kanel i hva som er hva.

Det ser ut som tilstrømningen til en rekke New Age miljøer hvor alternativ behandling, healing og en slags åndelig selvrealiseringbølge hvor mantra er “alt er sant” presenteres som det saliggjørende øker sterkt. Det langes ut i øst og vest om at kapitalismen må nedlegges og at vitenskapen hemmeligholder det meste av det den driver med, noe som er det reneste sludder. Det er er også ofte en ramsalt kritikk av tradisjonell religion som ofte har definert i sine skrifter hvordan gudebilder og definisjoner på ”evig liv” foregår. Sannheten er at mye hentes herfra og tolkes noe mer fritt innenfor ulike ”sannheter” i New Age miljøet, men konteksten er ofte påfallende lik tradisjonelle religioner når en kommer til døden og ”the after life”, hva som skjer når vårt jordiske liv er slutt. Det er et supermarked av åndelighet som er til salgs, drevet av sjarlataner og folk som skjønner at aha, her er det penger å tjene.

Isolert sett er det flott at det skjer en slags åndelig diversitet i samfunnet, men ikke hvis dette går på bekosting av viktige strukturer et moderne samfunn må ha. Det som er skummelt er at deler av New Age fornekter selv helt elementære vitenskapelige kjensgjerninger. For å si det litt flåsete så er ikke tyngdekraften og gravitasjon noe som heksedoktorer trommet til seg viten om, men er en vitenskapelig realitet som er forsket frem. Samtidig tar de alt for gitt innen vitenskapen som de kritiserer og misbruker i rikt monn. Det bør de ofre noen tanker når de sitter 30 000 fot over bakken i et aluminiumshylster som fyker av gårde i 900 km i timen. Det er det resultat av vitenskapens fremskritt at de sitter nettopp der! Jeg er litt lei den harselasen mange har mot vitenskap og det misbruket som skjer ved at en låner ord og uttrykk og setter dette sammen til et hav av vås og tøv for å kunne ”legitimere” egen pseudovitenskap. Det er et av de store ankepunktene jeg har mot New Age mange eksotiske nyreligiøse retninger. 
gravitasjon-feil 
Å kreve at ulike trosretninger og overnaturlige oppfatninger i mange valører skal aksepteres som sannheter uten fornuft og logikk, er å kreve at det skal aksepteres uten tankevirksomhet og uten verifikasjon, noe som er å skru tiden tilbake å la religiøse og nå ny-religiøse dogmer bli de sentrale sannheter for vår samtid.  I alle valg mellom å akseptere en påstand eller ikke, er rasjonell og logisk tenking den metoden som gjennom tid viser seg å holde stikk! De eneste alternativene til å tenke fornuftig er å tenke ufornuftig, eller ikke å tenke i det hele tatt!
 
Logikkens lover er en grunnleggende forutsetning for alle meningsfulle begreper, all meningsfull tenking, og all meningsfull kommunikasjon. Logikkens lover er en forutsetning for forståelse, og derfor må vi akseptere disse lovene for å kunne tenke og kommunisere meningsfullt.

Det som kan være en stor hvilepute hvis vi ikke følger med i timen er vi er på vei inn i en slags relativisme som skal omfatte alt og som skal forene og utrykket «Anything is ok». Plutselig er vitenskap og all annen tro sauset sammen og ingenting blir en klar kunnskapsretning bygd på empiri, men tull og tøys og overtro med kvasivitenskapelig innpakning. Dette er godt synlig i deler av New Age allerede. Hvis vi vil oppnå kunnskap må vi respektere den metode som gjør kunnskap mulig; rasjonell og logisk tankevirksomhet. En sunn og rasjonell skeptisisme innebærer at ikke alt aksepteres uten verifikasjon eller logisk sannsynlighet.

Vil atter en gang minne om at verden kunne forstås gjennom systematisering var blant annet en grunnleggende tanke under opplysningstiden. Den nye vitenskapelig anlagte tenkningen fant sine representanter i tenkere som Descartes, Spinoza og Locke innen erfaringsfilosofien. Innen naturvitenskapen Newton og Galilei mfl. Religiøs overtro blitt tvunget fra skanse til skanse, der stadig flere av religionens svar har blitt vist feilaktige av empiriske undersøkelser.

Blir religiøsitet og overtro en nødvendig ”krykke” for finne mening med tilværelsen?

Overtro finner vi stort sett i alle kulturer. Tenker vi egentlig over hvor mye overtro vi omgir oss med i det virkelige liv? Dette handler ikke bare om ”åndenes makt” og Snåsa mannen, men om tro på en hver som påstår å inneha en slags sannhet som formidles. Vi tror på mirakelkurer som skal kurere alle sykdommer og folk ”roper” ut at de trenger hjelp til å finne ut hvor de la klokka si, ringen sin osv. Kan fylle flere sider med dette.

Stort sett all religiøsitet og ny - religiøsitet har sitt utspring av noe som er instinktiv et behov for å tro at en ikke er alene i denne verden. Er det frykten for en kosmisk ensomhet i møtet med stjernene, samt som vår evige leten etter “evig liv”? Mange opplever nok en meningsløshet som biologisk vesen og i vår desperasjon lages tro som settes inn i et system.
image 
Stadig blir vi konfrontert med mennesker som påstår at tro er en nødvendighet for at livet ikke skal bli meningsløst. Ok, ved at vi gjør det så innrømmer de at ”krykker i form av overtro, myter, illusjoner er helt nødvendig for at ikke hele tilværelsen skal føles meningsløs.

De som hevder at et verdifullt liv er avhengig av en tro, aksepterer samtidig at mennesket er så dårlig rustet i møte med virkeligheten og erkjennelsen av den at en er nødt til å ta i bruk “krykker” i form av myter, illusjoner og overtro for ikke å gå under i et meningsløst kaos. Er det hele forklaringen? Nei, et ville vært for enkelt. Tro henger mye sammen med usikkerheten over tilværelsens essens. Hva skjer når vi dør? Har vi en sjel? Hvor drar den, blir vi gjenfødt osv. Poenget er at vi faktisk ikke vet helt sikkert hva som skjer når vi dør. Det rir store deler av menneskeheten som en mare, og i den kontekst er det gode vekstvilkår for tro på evig liv i en eller annen form.

Min påstand er at verden ville ha gått opp i flammer for lenge siden hvis det ble bevist utover en rimelig tvil at det ikke finnes noe mer (evig liv, liv på et annet plan osv) etter at vi er død.
Vi kan bevise hva som skjer med kroppen når vi dør. Men så trer selve troen inn og forøker å definere hva som skjer videre med oss som individ. Jeg tror oppriktig at mange mennesker trenger troen for å finne mening i sitt eget liv selv om det irriterer meg rent personlig. Det vi skal være litt obs på er at vi på mange måter befinner oss i en tidsalder der religiøsitet og tro/overtro forsøker å forklares oss på logiske måter ved å bruke ”sin frie tolkning av logikken (og begrepet)” for å legitimere budskapet.
Jeg får en del ganger høre; Å overgi seg til livet trenger ikke bety å erkjenne at en vet endelig lite om virkelighetens natur. Nei, det er et poeng det om en tror eller ikke, men for meg betyr det faktisk at en kan overgi seg til livet her og nå og nyter det å være menneske og faktisk akseptere at det er nå livet oppleves, leves på godt og på vondt uten å undre for mye over spørsmål en faktisk ikke vet noe om (hverken som teist eller ateist). 

Ja vet vi egentlig så lite om virkelighetens natur? Nei jeg syns ikke det. Kunsten er å glede seg over livet, nyte og ta for seg av livet, le og gråte, elske og hate, undre, skaffe seg viten, reise, oppleve, osv. osv, men samtidig trenger jeg ikke å bruke for mye tid på; hva skjer når jeg dør, hvor havner jeg, finnes det noe der? Fordi jeg ikke vet dette uansett. Ingen har svaret på spørsmålene. Religioner og annen overtro forsøker å forklare, gjerne i svulstige vakre metaforer hva som skjer vidre etter at vi er døde. Uansett, vi vet ikke vi bare tror! Det har gjennom historien kommet mange kreative forslag til svar på disse eksistensielle spørsmålene. Noen helt sikkert mer overbevisende enn andre. Det eneste som kjennetegner dem alle er at de faktisk er basert på ren gjetting og overtro i form av mytologiske forklaringsmodeller. Iikke faktisk empirisk vitenskap hvor vi faktisk må si at; vi vet ikke.

Tro kan helt klart være bra som bl.a. motivasjonsfaktor og inspirasjon for mange, men det må aldri forveksle det med viten. Mange mennesker finner det alt for trøblete å forholde seg til at oppfatninger kan og bør justeres ettersom vi tilegner oss mer viten. Enda verre er det å måtte begrunne saklig og stille seg spørsmål om tingenes tilstand. Verden forandrer seg, ny viten lanseres, endres hele tiden. Dette klarer mange ikke å forholde seg til og må klamre seg til sine bilder av tro og overtro som konstanter for å finne mening. Det er rett og slett blitt et problem med all mulig overtro. Tro må behandles som tro og kun det. Det blir aldri å anse som sannheter uansett hva enkelte hevder.

Kan tro være skadelig?

Ja tro kan også være farlig. Tro kan i mange sammenhenger være bygd på rent irrasjonelle prinsipper rundt et tema mange mennesker kan vise seg villig til å dø for. Historien vår er et trist skue på mange områder som viser at ved å trykke på de rette religiøse (kontekstbaserte) knappene kan vi få enkeltmennesker og grupper til å foreta forferdelige ting som massedrap, og - eller selv uten å blunke, gå rett i døden i den tro at de gjør dette av guddommelige /religiøse årsaker, gjerne med lovnader om ”evig liv” m.m.

Mitt spørsmål er at hvordan kan mennesker som baserer seg på sitt livssyn/ religion og veldig ofte blind, irrasjonalitet kan opphøyes til samfunnsledere og ventes å være i stand til å ta rasjonelle avgjørelser på vegne av så mange andre mennesker? For meg er dette et paradoks.
Det blir kanskje litt for enkelt å hevde at det er religion og overtro som skaper konflikter i dagens urolige verden, men det er ikke til å komme forbi at religiøse motsetninger og religiøs retorikk ligger som et ”ulmebål” som brukes svært aktivt i veldig mange konflikter vi ser i verden i dag omtrent samtlige av disse konfliktene dagens verdenssamfunn er vitne til.

Avslutningsvis

Undertegnede er av den oppfatning at religion og overtro, uavhengig av sannhetsverdi, er noe som ligger dypt i forankret i mennesket til at man kan «bli kvitt det ved å forby». Det vil være mer realistisk og pragmatisk å fremme et relativistisk syn på at ”å tro ligger latent i mange mennesker, selv om det er Irrasjonelt. Den eksistensialistiske tanken om at man selv gir sitt eget liv mening gjennom valg er det beste utgangspunkt for åpenhet og toleranse omkring livssyn i utgangspunktet.

Problemet ligger ofte i den andre enden av skalaen. De som ikke tror, men som baserer seg på empirisk viten blir ofte uglesett og sett på som “”åndelig tomme”. Gjennom historien er de som ikke tror blitt forfulgt og drept, noe som skjer den dag i dag. Så toleranse er en vanskelig balansekunst for mange. La oss håpe å tro at fremtiden kan ”file ned” motsetningene og at vi faktisk kan kvitte oss med mye av troens dogmer og erstatte det med viten og glede over livet vi lever, og at vi er unike skapninger i vårt univers.

“I do not believe in immortality of the individual, and I consider ethics to be an exclusively human concern with no superhuman authority behind it.”Albert Einstein

“The pioneers and missionaries of religion have been the real cause of more trouble and war than all other classes of mankind.”
Edgar Allan Poe

1 kommentarer:

Anonym sa...

Mange gode poenger her.

Legg inn en kommentar