Ny forskrift om kosttilskudd og naturlegemidler innført

Fra 1. mars må alle påstander om ernæringseffekter og/eller helseeffekter ved kosttilskudd og naturlegemidler kunne dokumenteres i forordning (EF) nr. 1924/2006 og 109/2008 impementert i; Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. Dette er i tråd med nye EU-direktiver; DIRECTIVE 2004/24/EC (og ble innført i 2004 (med noen års overgangsvilkår for blant annet Norge)som trer i kraft for fullt fra 1 mai 2011.

monyDe skandinaviske land blant annet Norge har hatt overgangsordninger som du kan lese om her. Så dette direktivet er allerede en realitet, så det vil i praksis si at alternativ bransjen har hatt en del år på seg til å tilpasse seg nye regler. Vi hører klagesangen fra alternative og fra enkelte produsenter/forhandlere, som mener at kravene til helsepåstander er mye strengere enn det legemiddelbransjen må forholde seg til. Det er det ikke! De klages også over at det er alt for dyrt å utarbeide dokumentasjon. Jaha, ok det er selvfølgelig dyrt å bevise at noe virker, men hvorfor skal det være lavere krav til natur/alternativpreparater en for medisiner? Plantebaserte produkter som ikke blir klassifisert som legemidler etter det nye direktivet og etter den nye, EU-tilpassede legemiddelloven, vil fortsatt være å betrakte som naturmidler og være forvaltningsmessig tillagt Mattilsynet. Så om dette vil få så stor effekt her hjemme er ikke sant. Det enkleste (og smarteste) produsenter av ulike natur/kosttilskudd kan gjøre er å la være å påstå at produkter og preparater har helseeffekt hvis det ikke har det. De kan nøye seg med å dokumentere selve innholdet (som de må gjøre i dag) Mener de at preparater har påvisbare helseeffekter, så er det bare å vise akkurat det i form av skikkelig dokumentasjon, verre er det ikke)

Fra Mattilsynets nettsider:

Påstandsforordningen harmoniserer regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler i EU-området. Med ikrafttredelsen av forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler blir regelverket også gjeldende i Norge. Påstandsforordningen er oppbygd på en måte som forutsetter en fortsatt regelverksutvikling med grunnlag i hovedforordningen. Det er flere elementer i regelverket som fortsatt mangler, bl.a. fastsettelse av ernæringsprofiler og liste over tillatte helsepåstander.

Formålet med påstandsforordningen er å skaffe et høyt forbrukerbeskyttelsesnivå og hindre at merking av næringsmidler villeder forbruker. Forordningen skal sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende og ivareta rettferdig konkurranse innenfor næringsmiddelindustrien.

Bruk av ernærings- og helsepåstander er fortsatt frivillig ved merking, presentasjon eller reklame, men dersom påstander brukes i kommersielle meddelelser, må de være i overensstemmelse med påstandsforordningen. Forordningen gjelder imidlertid ikke for påstander i ikke-kommersielle meddelelser, for eksempel kostholdsråd fra offentlige myndigheter.

Ernærings- og helsepåstander

En ernæringspåstand
er enhver merking, budskap eller fremstilling som angir, indikerer eller antyder at en matvare har særlige positive egenskaper på grunn av energi, næringsstoffer eller andre stoffer.

Tillatte ernæringspåstander fremgår av vedlegget til påstandsforordningen, for eksempel ”energiredusert”, ”uten tilsatt sukker”, ”høyt fiberinnhold”.

En helsepåstand er enhver påstand som angir, indikerer eller antyder at det er sammenheng mellom en matvare, en matvaregruppe eller en av matvarens bestanddeler og helse. Forordningen skiller mellom forskjellige typer helsepåstander.

Helsepåstander må være godkjent før de kan benyttes. Alle godkjente helsepåstander kan benyttes av andre virksomheter i samsvar med de vilkår som fremgår av beslutningen, med unntak av de tilfellene hvor det gis aksept for at vitenskapelig dokumentasjon behandles fortrolig og den aktuelle påstanden på den måten reserveres kun for bruk av søkeren. Medisinske påstander er ikke tillatt brukt på næringsmidler. Kilde

Det hagler allerede med tullete påstander at Big Pharma gjør livet surt for alle “lysarbeiderne” som selger de rene, gode, edle og naturlige produktene og det er bare vår uvitenhet og hjernevasken som gjør at vi ikke har fått øynene opp for alle de fantastiske alternativ preparatene. Noe kan sikkert være bra for oss, men det er en uoversiktlig jungel der ute hvor det florer med påstander, nettopp for at de frem til nå har unnlatt å dokumentere eventuelle ernærings og helseeffekt og gitt blanke blaffen i kontroller fra Mattilsynet og Legemiddelverket og bare behendig byttet navn og innpakning på produkter når det blir litt varmt rundt øra, noe denne artikelen viser; Dagbladet.no – Farlig bløff om naturmidler.

Noen myter om alternative medisiner.

Det snakkes mye om urtemedisiner. Ja vi kan trygt si at en overveiende del av medisinen vi ser i dag kommer fra planteriket. I USA regner man med at rundt 70% av alle nye medisiner utviklet de siste 25 år har sitt utspring i planteriket. Selv cellegift mot ulike kreftformer er i utgangspunktet fra naturen. Det går vel en del vitser rundt om at all medisin som ikke virker er å anse som alternativt. Jo det er noe i det, men noen svært viktige nyanseringer kan sikkert være på sin plass.
En del urtepreparater/urtemedisiner i ren form og sin rene form, av rå plantedeler, ekstrakter eller pulver vil kanskje ha en effekt på ulike lidelser. Grunnen til at vi allikevel kaller det alternativt er at det mangler strukturert og skikkelig testing. Det er nettopp det vanlig medisin må gjennomgå før det slippes på markedet. Det kan være stoffer her som kurrer en lidelse, men som kan føre til regelrett forgifting fordi man ikke har tatt ut de aktive stoffene og fjernet et uttal av andre stoffer som kan være livsfarlige for oss. En vet heller ikke hva som er den riktige doseringen, noe som må testes nøye. Dessuten vet man lite av selve fremstillingen av naturpreparatet og det kan faktisk ha sneket seg med farlige stoffer og bakterier fordi man har ingen kontroll på hvordan de fremstilles. Det kan være hygiene og andre faktorer som man ikke har muligheter til å kontrollere. Uten testing kan en heller ikke si at det virker som det loves, det kan være bivirkninger man ikke kan si noe om. Derfor er det og blir det å anse som alternativ medisin så lenge de ikke omfattes av grundig testing.

Til slutt

Får innføringen av forskriften store konsekvenser her i landet? Ikke noe særlig, da mange av de urter som det diskuteres om i Europa  allerede er klassifisert som Legemiddel her til lands. Forøvrig kan en del ha glede av å lese hva Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon sier om saken. De er en smule mer nyansert en det en del alternative er i denne saken.

Uansett tror jeg Mattilsynet og Legemiddelverket får nok å gjøre fremover uansett med kontroller. Forresten, ja du kan ha din lille urtehage,  og selvfølgelig blir det ikke restriksjoner på å kjøpe grønnsaker i butikken som enkelte har fått for seg.   


Kilder:

Gunnar Tjomlid - unfiltered perceptionHva er alternativ medisin
Wikipedia.org – Plantelegemiddel
Eur Lex
Mattilsynet - Ny forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler er trådt i kraft
Lovdata - Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler
Lovdata - Forskriften finner du her
Mattilsynet - Oversikt over overgangsordningene kan du lese her. (pdf)
Dagbladet.no – Farlig bløff om naturmidler
VG – Helse - Tok kinesisk urtemedisin - må bytte nyre
Dinside.no - Advarer mot livsfarlig kosttilskudd
Dinside.no - Advarer mot giftig kosttilskudd
VG.no/helse - Dette møter dødssyke kreftpasienter på alternativmarkedet


Fra tidligere blogginnlegg
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar