Når kommersiell New Age alternativisme forveksles med livssynsfrihet

Trosfrihet er vakkert ikke sant? Selvfølgelig skal vi akseptere trosfriheten. Det er en selvfølge i et samfunn som vårt. Det jeg finner vanskelig å akseptere er at det er kommet en ny religion i Norge, kommersiell New Age alternativisme. Den har som mantra at ”det er mer mellom himmel og jord og alt i mellom kan vi selge deg i form av healing, lurepiller, ubrukelige behandlinger (av ulikt slag)og teletorg healing/spåing og litt til”. Vi bombarderes hver dag av nyheter, påstander, oppdagelser, ”orakler” som hevder de har kontakt med både den ene og den andre. Kurer som hevder å kurere kreft, aids, hemoroider, malaria osv. Vi har politikere som tror blødninger (blod koagulerer selv) stoppes ved hjelp av bønn, healere kan kurere kolikk (som stopper av seg selv).

Det er en bygd opp en kynisk industri av regelrett tull og tøys som fråtser i naive menneskers higen etter svar og søken etter kvikkfiks løsninger. Når ble kommersialisme sidestilt med livssyn og religionsfrihet? Hva mener jeg med det? Dessverre er markante deler av New Age bevegelsen infisert av et ”virus” som heter kommersialisme. Her ”gjemmer” det seg mennesker som selger deg helbredende mirakelkurer, drikker som harmonerer dine celler, harmoniserer dine dna vibrasjoner, kurrer kreft, aids osv, alt mens du blir spådd av sannsigersker til 27 kroner minuttet.

imageDet handler om en sterk bias mot det ”magiske” og såkalt uforklarlige fenomener Troen på healing, synske, at fluer kommer med ”budskap” fra den ”andre siden”, ”mygg åpner portaler til parallelle univers”, ”at engler daler ned i skjul”, at det knirker i en planke og da må det bare være et spøkelse” osv føles som et personangrep når noen kommer med motargumenter. Dessverre er det en god del plastikkåndelighet hvor en ”rapper” litt fra ulike religioner, ja sågar fra TV serier og etablerer nye ”sannheter”. Et annet problem er at mange alternative ”binder” seg rent følelsesmessig til ”masten” (og eller til en konto i en bank hvis de driver kommersielt) og en blir totalt snøblind for kritikk. Jeg tror faktisk en del som driver med ulike tvilsomme behandlinger og spå/healing tjenester ser at det de driver med (av ulike behandlinger) er etisk på kanten, men når klingende mynt i kassen bringer…. Osv…. Espen Eckbo hadde for noen år siden en genial sketsj som viser hva vi snakker om vdr alternativ behandling. 

Vi har ulike mediumer som turnerer Norge rundt og snakker med døde slektinger som plutselig har fryktelig mye på hjertet etter at du har betalt 1000 kroner for å sitte i en sal for å høre hva de - døde har å si deg, som de ikke fikk sagt når de var i live. Dette er stort sett dyktige entertainere som har lært seg Cold reading som er noen generelle teknikker for å fremstå som de har spesielle kontakter eller evner. Jeg har tidligere skrevet et blogginnlegg om fenomenet her og hvor en rekke teknikker bak vises av Derren Brown.

Når det viser seg gjennom lang tid at det spilles uhemmet på de spirituelle og åndelige strenger og det fremstilles som et (kommersielt) lykkelandsprosjekt hvor alt som er alternativt er fantastisk og alt annet er uinteressant og fornektes, så er det faktisk nødt til å komme reaksjoner. En er blitt ”kommersiell snøblind” i sin spirituelle søken og det er det Human Etisk Forbund faktisk setter fokus på med kampanjen; Ingen liker å bli lurt. Det er viktig å få frem hva som rører seg i kjølvannet av hva denne nye ”kommersielle spirituelle åndeligheten” fører med seg.

Er det tro/livssynsfriheten vi snakker om, eller er det ren og skjære kommersiell New Age alternativisme hvor denne nye troen og nyreligiøsiteten er like egosentrisk og subjektiv som de råeste kapitalister som har markedsfrihet som sitt mantra, satt på spissen. Hvorfor mener man så hardnakket i alternativmiljøene at en ikke skal kritisere dette? Riktig nok har en del temaer i det alternative et tilsnitt av tro, og er i grenselandet av det vi kan kalle religionsfrihet. Det er i sin fulle rett til å tro hva de vil, skule bare mangle. Om de tror på en stein så er det uproblematisk for meg, men når de denger steinen i hodet mitt, og krever betaling, da er en ikke lenger i landskapet for tro og religiøsitet, men i langt inne i det kommersielle. Det holder ikke, de må snart bestemme seg for hva som er hva.

Forresten hvorfor er det slik at åndelighet og livssyn generelt sett ikke skal kritiseres i et demokrati som vårt? En er på en måte hevet over kritikk fordi ”alle må få tro det de vil”? Ja , men ikke uten debatt og definitivt ikke uten kritikk, når det åndelige budskapet er sparklet med sterkt kommersiell tankegang!

La oss ta noen raske fakta hentet fra Human Etisk forbunds kampanjesider sider ingenlikeråblilurt.no

Fakta om det alternative i Norge og verden

Tall fra Statistisk sentralbyrå tyder på at det norske alternativmarkedet har vokst godt over 50 prosent siden slutten på 90-tallet. Disse tallene bygger på levekårsundersøkelsen, som er en årlig intervjuundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Hvert tredje år har folk blitt spurt om hvilken type behandler de har vært til. Tallene for ”homeopat, akupunktør, fotsoneterapeut/refleksolog, aromaterapeut, massasjeterapeut, naprapat, osteopat og healer” har økt med mer enn 50 prosent i løpet av de siste ti årene.

En undersøkelse utført av Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (Nifab) inkluderte alternativ terapi både i privat og offentlig regi i 2007, og fant at 38,2 prosent av befolkningen hadde prøvd dette det siste året (massasje ikke tatt med). Det er mer enn 1,5 millioner nordmenn. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange som bruker alternativ behandling. Når man definerer begrepet ulikt, og stiller spørsmål på mange forskjellige måter, blir det vanskelig å finne en klar utvikling over tid. En indikasjon på hvor vi ligger, kan imidlertid være den store ”Eurobarometer”-undersøkelsen. Her kommer det fram at rundt 20 prosent har prøvd alternativ behandling i Europa. Nifab argumenterer for at det kanskje er det riktigste tallet for oss i Norge også. Les begrunnelsen her.

Den første norske alternativmessen ble arrangert i Oslo i 1993. Da kom det 4000 besøkende. I dag arrangeres det årlig rundt 50 alternativmesser landet rundt. Totalt har de rundt 100.000 besøkende, melder nettstedet Alternativ.no. Den største messen er alternativmessen i Lillestrøm. Den har rundt 15.000 besøkende. Alternativ.no beskriver utviklingen som ”eksplosiv”. Det er mye penger i alternativmedisin. Verdens største produsent av homøopati-piller, det franske selskapet Boiron, omsatte i 2009 for ca. 4,2 milliarder kroner. Omsetningen økte med 12,7 prosent fra året før. Verdens helseorganisasjon anslår verdien på verdensmarkedet for urtemedisin til å være rundt 410 milliarder kroner årlig. En studie av Alan Hamilton fra 2004 har vist at markedet for urtemedisin i Nord-Amerika og Europa økte med ti prosent hvert år i perioden 1994 – 2004.

Spåtjenester på det regulerte Teletorg-markedet omsetter for omlag 100 millioner kroner hvert år, ifølge Samferdselsdepartementet. De uregulerte spåtjenestene er større. Her er omsetningen ca. 150 millioner kroner årlig. Birgitte Finne Høifødt, informasjonsleder i Mental Helse, fortalte til Dagens Næringsliv i 2007 at de mottar rundt tjue samtaler i uken fra mennesker som har brukt spåtelefoner, og som derfor sliter med psykiske eller økonomiske problemer. Avisen forteller også om «Anne Helene» som har opparbeidet seg en gjeld på 100.000 kroner på grunn av spåavhengighet. Vi blir også kjent med Øyvind Riibe Pedersen (19) som i 2007 solgte spåtjenester for rundt 500.000 kroner i måneden.

Det britiske ”mediet” Lisa Williams har solgt ut to Grieghaller i Bergen, to Olavshaller i Trondheim og to utsolgte kvelder i Oslo konserthus. I disse showene gir Williams inntrykk av at hun kan snakke med døde mennesker. Williams forteller til VG at Norge er hennes største marked. Nordmenn dominerer på Facebook-siden hennes. VG refererer også til en undersøkelse fra Infact som viser at 23 prosent av befolkningen mener det er mulig å ha kontakt med døde mennesker.
Se tv-intervju her.

De siste årene har det dukket opp en rekke tv-programmer som forteller oss at det overnaturlige eksisterer, og at det finnes mennesker med “synske evner”. ”Jakten på den sjette sans”, ”Åndenes makt” og ”Den andre siden” er eksempler på slike program.

Boka om ”Snåsamannen – kraften som helbreder” ble en bestselger i 2008. Snåsamannen Joralf Gjerstads evner ble forsvart av daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen og stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (som forøvrig tror bønn kan stoppe blødninger). Dette til tross for at Snåsamannens evner er like lite dokumentert som alle andre påstander om overnaturlige ”synske” evner, eller påstander om at det er mulig å gjøre folk friske ved håndspåleggelse. Forskere har tilbudt seg å undersøke Joralf Gjerstads evner, men det har han ikke ønsket å være med på. Over 91.000 mennesker har trykket ”liker” på Snåsamannens Facebook-side. Joralf Gjerstad har fått Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Apropos kongefamilien: Den norske troen på det overnaturlige har blitt godt hjulpet av Kongens datter, prinsesse Märtha Louise. Hun har brukt navnet sitt og prinsessetittelen til å argumentere for at vi alle har en ”skytsengel” som følger med oss og beskytter oss. Gjennom godt betalte kurs ønsker prinsessen å lære folk hvordan de skal kommunisere med disse englene. (Hentet fra human Etisk Forbunds kampanjesider - ingenlikeråblilurt.no)

Det handler om en sterk bias mot det ”magiske” og såkalt uforklarlige fenomener. Troen på healing, synske, at fluer kommer med ”budskap” fra den ”andre siden”, ”mygg åpner portaler til parallelle univers”, ”at engler daler ned i skjul”, at det knirker i en planke og da må det bare være et spøkelse” osv føles som et personangrep når noen kommer med spørsmål om en faktisk har tatt seg bryet med å undersøke om det finnes andre, naturlige forklaringer. 

Et fenomen en skal være litt på vakt mot er klient-terapeut orientert religiøsitet. Jeg har traktert en del alternative forum og observert hvordan diskusjoner går i ring rundt ulike terapeuters mer eller mindre fantastiske evner. Healing er en gjenganger her. Jeg skulle virkelig ønske at healing fungerte og ble innført på alle sykehus. Så langt er det ikke noe som tilsier at det fungerer. Nå gjelder det ikke bare healing, det gjelder også en rekke andre alternative behandlingsformer. Men, ok når en del mennesker med diffuse plager oppsøker lurendreiere som hevder de kan heale så skjer det noe. Det etablereres ofte et bånd mellom klient(bruker)healer(kaller det terapeut her). De fleste av oss syns det er godt å bli tatt på, at noen lytter til hva vi har å si og en skal ikke underslå at det gjør at en føler seg bedre etterpå. At placebo fungerer vet vi godt.

Jeg kom over en interessant artikkel som belyser dette på flere måter. Det ene er klient- terapeut orientert religiøsitet, det andre er rett og slett etikk, eller mangelen på et klart etisk regelverk som alternative behandlere stort sett ikke har. Artikkelen; Hvorfor tvilsomme behandlingsformer tilsynelatende virker (Av Barry L. Beyerstein - publisert 27.06.2006) er interessant av flere grunner.

Alle som selger sykdomsbehandling av noe slag har plikt til å bevise at behandlingen deres er 1) ufarlig, og 2) effektiv. Det siste er ofte det vanskeligste, for det finnes mange skjulte feller som kan lede ærlige og intelligente mennesker, både pasienter og behandlere, til å tro at en behandling har kurert noen selv om den egentlig ikke har gjort det. Dette er like aktuelt enten man vurderer ny behandling innen skolemedisin, gamle kvakksalverremedier fra folkemedisinen, uortodokse behandlingsmetoder innen “alternativ medisin”, eller troshealerens magiske metoder.

For å skille forbedringer som følge av en behandling fra tilfeldige forbedringer (som kan følge en hvilken som helst inngripen), har man utviklet et sett objektive prosedyrer for å teste mulige behandlingsmetoder. Med mindre en teknikk, et rituale, en medisin eller et kirurgisk inngrep kan innfri disse forutsetningene, er det etisk betenkelig å tilby det til publikum. Dette gjelder spesielt når penger skal skifte hender. Siden de fleste “alternative” behandlingsmetoder (d.v.s. de som ikke er vitenskapelig akseptert) befinner seg i denne kategorien, må man undres over hvorfor så mange mennesker som knapt ville kjøpt en brødrister uten å konsultere Forbrukerrapporten, med naiv tiltro punger ut store summer for udokumenterte, kanskje til og med farlige, helseremedier.

Det er i mange år blitt reist betydelig kritikk mot uvirksomme eller uprøvede medisinske behandlingsmetoder, men populariteten til slike metoder ser allikevel ikke ut til å avta. Det er påtagelig at de som tjener på alternative behandlingsformer synes å være uimottagelige for data som strider mot deres påstander.

Hvis en “alternativ” eller “komplementær” behandlingsform:
a) ikke er troverdig på a priori grunnlag (fordi de impliserte mekanismene eller antatte effektene strider mot veletablerte lover, prinsipper eller empiriske oppdagelser innen fysikk, kjemi eller biologi),
b) mangler et eget, vitenskapelig aksepterbart, logisk grunnlag,
c) ikke er blitt tilstrekkelig bevist under tilfredsstillende kontrollerte forsøk (f.eks. dobbeltblinde, tilfeldige, placebo-kontrollerte kliniske tester),
d) har mislykkes under velkontrollerte kliniske studier utført av upartiske forskere, og man ikke har vært i stand til å utelukke konkurrerende forklaringer på hvorfor det ser ut til å virke i ukontrollerte forsøk, og
e) virker usannsynlig, på grunnlag av sunn fornuft, selv for en lekperson – hvorfor skulle så mange velutdannede mennesker fortsette å selge og kjøpe slik behandling?

Jeg tror svaret ligger i en kombinasjon av “alternative” behandleres aggressive markedsføring av påstander uten underbygning (Beyerstein og Sampson 1996), det dårlige vitenskapelige kunnskapsnivået blant folk flest (Kiernan 1995), og “viljen til å tro”, som er utbredt blant søkende mennesker som trekkes til New Age-bevegelsen (Basil 1988; Gross og Levitt 1994). Les resten av artikkel her

Artikkelen tar for seg flere aspekter her og er absolutt verdt å lese. Det handler om er en bransje hvor etikken er noe det snakkes pent om, men som ikke står særlig høyt i kurs blant alternative behandlere. Et problem her er alle de mer eller mindre kuriøse diagnoser en faktisk ”lider av” som igjen legitimerer behandling. Det er ofte ikke grenser for hva vi kan pådra oss av plager som selvfølgelig disse velmenende alternativ behandlerne kan fikse, mot et lite…honorar, off kårs. I dette grenselandet utvikler det seg bånd mellom behandler og klient som har religiøse elementer i seg som en skal være obs på. Et annet trekk er oppgitthet over fastlege, helsevesen for øvrig. Det er behagelig når noen tar seg tid til den enkelte i en atmosfære av ro, gode dufter osv.. For all del en skal ikke undervurdere den positive siden av dette, men stort sett er det lommeboken ulike alternative behandlere opererer etter. Jeg kaller det Lommeboketikk.

Mange såkalte ”åndelige veiledere” har skjønt at de ikke bare kan prakke erfaringer og ”egne sannheter” på andre sånn uten videre for å fange flere søkende mennesker. Derfor byr de på seg selv ved å skrive bøker, kurs, foredrag ofte med svulstige innpakninger og de låner uhemmet uttrykk fra nettopp vitenskapen for å legitimere sine mange løsninger for et bedre liv hvor en henter utrykk som: -“vibrasjoner”, ”DNAbredbåndshastighet” “frekvenser” “DNAoppgraderinger”, ”frekvenssvinginger“ ”paradigme”, "kvantesprang", "svingningsfelter" osv hentet fra vitenskapens kommode av utrykk. Om enkelte begreper i utgangspunktet ”lånes” fra naturvitenskapen, får de snart et helt nytt åndelig innhold i New Age – vokabularet. For ikke å snakke om hangen til å pakke inn buskap i en kvantefysisk folkedrakt som absolutt alle (så langt) innen det alternative miljøet ikke skjønner noe av uansett, men hvor de stadig forsøker å forklare et hvert ”paranormalt femomen” ved hjelp av kvantefysikk. Alt for å legitimere at; det er mer mellom himmel og jord og… litt til. I tillegg er det en utpreget praksis å selge ulike mirakelkurer som hevder å kurre kreft og hiv, lupus, astma, hemoroider osv, tilbys i fint designede nettbutikker av folk som selger dette for å tjene penger, ikke for å være snille og velmenende lysarbeidere. Det er på tide at en snart tar det innover seg hva denne kommersielle åndeligheten bringer med seg.
En er blitt ”kommersiell snøblind” i sin spirituelle søken og det er det Human Etisk Forbund faktisk setter fokus på med kampanjen; Ingen liker å bli lurt. Det er viktig å få frem hva denne ”kommersielle spirituelle åndeligheten” fører med seg av misoppfattelser og regelrett tull og tøys.

ingentingVi møter daglig i media, aviser og TV de utroligste påstander om magiske evner. Vi bombes vi med programmer ala ”åndenes makt”, “no raslar det i fjøset”, ”Heisann som det knirker i huset vårt” “Hei jeg er død, men har så forbanna mye på hjertet” og hva alle disse programmene heter. Er det ikke rart at våre døde alltid har så forferdelig mye på hjertet de ikke fikk sagt når de levde? Lurendreiere tar seg godt betalt for å “formidle” selvfølgelighetene. Samtidig er det andre som tviholder på at dommedag er like rundt hjørnet basert på en fjollete kosmologi samt en rekke konspirasjoner som i sum er lett å avsløre og bygger på ren og skjære uvitenhet og det jeg kaller ”out of context events”. Er dette det vi skal kalle livssynsfrihet så har vi noen utfordringer vi må få ryddet opp i. For da kan vi strengt tatt ta et hvilket som helst tema rundt oss og påstå at: ”jeg vil ikke ha kritikk her for det er mitt livssyn du angriper.  

Å spille på følelser er noe kommersielle aktører i alternativlandet behersker til det fulle. Følelser selger som rakkeren, det vet vi fra annen reklame! Denne ”livssynsfriheten” omsetter for milliarder hvert år her i landet. Ofte sitter det alternativutøvere og fabrikkerer tøvete diagnoser som ikke finns. Siden de ikke fins kan en høylydt si at ”legevitenskapen er begrenset og tar ikke dette på alvor” På den legitimeres tøvete behandlingsbehov/behandlingsmetoder som koster penger. Er kanskje ikke så rart at enkelte får en form for aversjon mot helsevesenet blant en del alternative.

Hvem har vel ikke hørt om surt blod, lekk tarm, sopp i blod og mage som gjør en trøtt og de kan selge deg ”remedier” som kun angriper de slemme bakteriene i kroppen din. En kur finnes mot alt,  bare du har den rette innstillingen og visakortet klart. Det er dessverre med respekt å melde svært skrint med kunnskaper. Men å selge kurer som tar hånd om fabrikkerte diagnoser, ja se det vet de mye om.

Alternativmesser arrangeres hvert år rundt i landet og er rene salgsmaskiner for alt mulig merkelig av behandlinger, remedier, piller osv. Generelt er det er et marked hvor stort sett alt mulig selges under dekke av å være alternativt og derav ”rent og edelt”. Det omsettes for milliarder i Norge hvis en tar med alle mulige kurer og remedier, alternative preparater og behandlinger. Er dette et ledd i livssynsfrihet, eller er det en ”bodega” hvor alternative behandlere, pille og remedieselgere kan komme og markedsføre sin ”livssynsfrihet” i fri dressur? Livssyn og religionsfrihet sier du? Ja en kan kalle det så mangt!

En annen ting som ofte trekkes frem som brekkstang for å legitimere mye av retorikken er statistikk som sier at; bruk av alternativ behandling har økt de senere år, men legg merke til at det er de mer ”tradisjonelle behandlingene” som er økende. Det betyr at; Massasje, Aromaterapi, akupunktur og sone terapi som er de mest vanlige alternative behandlinger som kjøpes i dag. Dessverre så brukes dette uhemmet som en brekkstang for hvor man kan si; se det er flere som velger alternativ behandling, så hvorfor ikke selge krystaller som øker dna vibrasjonene dine, mirakelvann som kurrer kun slemme bakterier osv, osv. Det er en bygd opp en kynisk industri av regelrett tull og tøys som fråtser i søkende menneskers higen etter svar og kvikkfiks løsninger og som alternative påstår handler om livssynsfrihet. Når ble kommersiell alternativisme et livssyn?

Jeg oppfatter ikke kampanjen til Human Etisk Forbund som et angrep på trosfriheten, men det er definitivt et angrep den kommersielle alternativismen hvor mantraet ser ut til å være; healingen starter så snart pengene er inne på konto” Derfor er det merkelig og registre at så fort en blir utsatt for kritikk så tar en på seg martyr kappen og roper at vår (kommersielle) livssynsfrihet er under angrep av fundamentalistiske humanister og militante ateister. Jaja.. Jeg er ikke medlem av HEF, men sympatiserer med mye av det de står for. Kampanjen de kjører mener jeg har fått satt lys på hva mye av denne "nyåndeligheten" reelt sett er. Den har trigget og fått mange til å engasjere seg. Er ikke det bra? For øvrig vil jeg vel påstå at kritisk tenkning har humanister har vært opptatt av lenge før denne kampanjen fra Human Etisk Forbund ble satt i gang.

Jeg er ikke motstander at det kan utredes og sågar forskes mer på ulike sider av alternativ behandling, men jeg mener at en må komme til livs et uvesen hvor sjarlataner og svindlere som under falskt flagg gjør hva de kan for å omgå lover og regler i sin ”kommersielle livssynsfrihets åndelighet” skor seg på mennesker som har svært liten evne til å stille kritiske spørsmål.

Media og ubenksomme politikere får ta sin del av ansvaret for at overtro og kommersiell plastikkåndelighet får så stor plass i et velutviklet samfunn som burde vite bedre. Derfor er kampanjer som; ingen liker å bli lurt viktig. Det er rett og slett en kampanje mot dumhet. Det er mulig vi er så mette av oss selv her oppe i vår avkrok av verden at vi bare må forsøke å gjøre hverdagen litt mer spennende ved hjelp av ”tryllestøv og Narnia magi”. Verden er da full av naturlig magi, er ikke det nok?

Denne nye spirituelle åndeligheten har er etter det jeg ser er den svært så synlige del hvor fokuset er en rekke messer hvor remedie selgere og ulike behandlere som hevder å kunne kurere alt mulig. Ulike nettbutikker, engleskolen som er et gjennomkommersielt foretagende. Ja til livssynsfrihet, men jeg sier nei til maskeradeballet hvor en ikler deler av denne livssynsfriheten en slags kommersiell New Age alternativisme hvor alt kan kureres bare man tror hardt nok og har visakortet klart!Jeg har tidligere tatt opp en del av min kritikk mot New Age bevegelsen tidligere i følgende blogginnlegg:


Vi er en nasjon av godtroende fjols
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt
Subjektivismen i New Age bevegelsen
Tricks of the Mind and Science of Scams
The Secret stenger realitetene ute!


Underbyggende kilder:

Fritanke.no - Trenger vi alternativ medisin?
Skepsis.no - Hvorfor tvilsomme behandlingsformer tilsynelatende virker
Fritanke.no - Nei, vi ønsker ikke å brenne de alternative på bål
Troende støtter kampanje for kritisk tenkning
Dagbladet.no – Farlig bløff om naturmidler
VG.no/helse - Dette møter dødssyke kreftpasienter på alternativmarkedet
Norge sykest av industrilandene
Alt er ikke så mulig som noen tror
Aftenposten - Fra gud til forbruk
Aftenposten - Vitenskap og tarmskylling
Aftenposten - Å sko seg på andres ulykke burde vært ulovlig
Alternativ medisinsk moral
Kreftforbundet og positiv tenking
Kosthold, oljer og den nye germanske medisin
Talltriksing og manipulerende anekdoter
Nei, vitamin C og ”vitamin B17” virker ikke mot kreft
Konspirasjonsteoriene om legemiddelindustrien holder ikke
Lommelegen.no - Kombinasjon ev legemidler og helsekostprodukter
Statens Legemiddelverk - Sant og usant om legemidler og naturmidler
Norwegians 'most naive' in Europe
Kampanjen: Ingen liker å bli lurt
Alt er ikke så mulig som noen tror

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar