Den multiresistente New Age bevegelsen.

Etter at jeg skrev et blogginnlegg om fremtidens antibiotika og multiresistens kom jeg vel til at hele den kommersielle alternativ New Age bevegelsen bærer preg av multiresistens i form av at den er immun mot kritikk, eller rettere sagt den vil ikke forholde seg til kritikk. Kritikk blir tatt personlig og dialogen blir jo deretter.

Det handler mye om kontroll. Vi lever i en åpen verden, takke være internett. Vi kan i sanntid få med oss viktige begivenheter i verden. Det skremmer nok en del mennesker som helst hadde sett at verden var et magisk sted hvor vi alle var «lysarbeidere». Vi bombardert med ulike hendelser om hva som skjer i verden, ting som sikkert kan være vanskelig å forstå. Det er ikke alle ting vi enkeltmennesker kan kontrollere, men å hengi seg til alle verdens mytiske og magiske forklaringer kan gjøre vondt verre. Overtroiske ritualer og fokus på seg selv blir en form for «evige sannheter» som det er lettere å håndtere for mange mennesker. Jo mindre kontroll vi har over omgivelsene våre, desto mer sannsynlig er det at vi ser syner, tror på ulike konspirasjoner eller mistenker at overnaturlige krefter har en finger med i spillet. Følelsen av å ha kontroll er så viktig for folk at mangel på kontroll er truende i seg selv. Og selv om noen misoppfatninger kan lede folk på villstrå, er det mer vanlig en vi liker å tro.

Det pågår en kampanje i regi av Human Etisk Forbund – ingen liker å bli lurt. Åndelighet i mange valører er da slett ikke noen trussel, men alt lureriet som blir gjemt i åndelig metaforisk forkledning skal en være på vakt mot. Kampanjen er et frisk pust for å få blant annet alternativmiljøene til å ta innover seg at de faktisk er nødt til å forholde seg til at de er blitt en markedsarena hvor det florerer med lurendreiere som spekulerer i en rekke menneskers manglende evner og vilje til å være en smule kritisk.

Påstander om de merkeligste fenomener florer i New Age miljøet (som jeg fra nå av kaller det alternative). Jeg har tatt opp en del aspekter med det alternative i flere blogginnlegg. Jeg fasineres av mennesker som gjør sitt beste for å finne magien i et utall av frittflytende åndelighet og nyreligiøsitet, hvor en setter sammen sin egen subjektive pakkeløsing av åndelighet. Jeg fasineres av mennesker som ikke vil forholde seg til at vi faktisk har dette livet, og at det er opp til oss hvordan vi forvalter det. Jeg fasineres av mennesker som har sementert sine standpunkter og leter etter alle mulige kilder for å bekrefte et eget subjektive univers. Jeg fasineres av mennesker som har som mantra at; «Alle har sin egen sannhet og virkelighet». Det jordnære og det rasjonelle har dårlige kår. Det er kanskje for kjedelig og vanlig. Ok, det handler vel om å finne meningen med tilværelsen og takle livet en lever.

Rent personlig tror at det å være en smule en smule kritisk og skeptisk i møte med hverdagen ikke fjerner gleden over det mystiske og uforståelige. La oss se litt på tankegodset i det alternative landskapet. Har vært innom ulike aspekter i tidligere blogginnlegg, så her vil jeg heller konsentrere meg om det mer overordnede.

Jeg tror mange som er en smule skeptisk, stiller seg betenkelige til ukritisk å akseptere det ubeviselige. Ikke fordi det eneste som er sant må være et produkt av reproduserbare vitenskapelige eksperimenter, men, fordi et uttal av ubeviselige påstander som postuleres som sannheter, innebærer at vi må godta et helt godstog med sannhetsbegreper som kun begrenses av en del av befolkningens latente livlige fantasi.

Hvordan kan en skille fantasi og det som grenser over i galskap? Det er mennesker som er under psykiatriens omsorg og som «tror de er gud», «forfulgt av myndigheter og aliens osv» ulike grad av paranoia/forfølgelsesvanvidd, forklart i det alternative som f.eks besatt av «klebeånder» (Såkalte ånder som setter seg i kroppen for å snylte på livskraften), samt en rekke andre mer eller mindre spenstige påstander. Mener man helt seriøst at et hvert menneskes «virkelighetsoppfatning», skal og bør anses som en ubestridelig sannhet? Det sier seg selv at det blir litt i overkant livlig, til og med farlig. Det å ha en mentalt god helse handler om at vi kan forholde oss til flere perspektiver på en gang. Mennesker som har psykiske lidelser i ulik grad, sitter ofte fast i feiltolkninger av seg selv og situasjonen rundt seg. Det er ikke dermed sagt at en er psykisk syk for å ha en snever verdensanskuelse, men mennesker som har en svært innbitt på magiske forestillinger om verden som avviker kraftig fra virkeligheten skal en være obs på. Hvis de i tillegg nekter å revurdere sine oppfattelser uansett hvilke argumenter de møter bør det ringe noen bjeller. Jeg har frekventert en del alternative diskusjonsfora siden 2008 og jeg ser tydelig at miljøet er en magnet for en del mennesker som har psykiske problemer i ulik grad.

Nå er det ikke dermed sagt at alle her går rundt med psykiske lidelser her, det blir for enkelt, men magiske tenking er tiltrekkende på mennesker som sliter psykisk, særlig når de blir møtt av «Alle har sin egen sannhet og virkelighet». Mennesker som sliter psykisk i ulik grad finne støtte for alle mulige påstander under dekke av at det er åndelighet. Men, la oss se litt på pilaren/mantraet som alternativbevegelsen hviler sitt fundament på.
 
Hovedpilaren det alternative hviler på.
Faktisk er mantraet,; «Alle har sin egen sannhet og virkelighet» en pilar hele alternativbevegelsen hviler sitt frittflytende fundament på. Ja tro kan også være farlig. Tro kan i en del tilfeller være bygd på helt irrasjonelle prinsipper rundt et tema mange mennesker kan vise seg villig til å dø for. Historien vår er et trist skue på mange områder som viser at ved å trykke på de rette åndelige religiøse (kontekstbaserte) knappene kan vi få enkeltmennesker og grupper til å foreta forferdelige ting som massedrap, og - eller selv uten å blunke, gå rett i døden i den tro at de gjør dette av guddommelige /religiøse årsaker, gjerne med lovnader om «evig liv» m.m. Mitt spørsmål er; hvordan kan mennesker som baserer seg på sitt livssyn/ religion og veldig ofte blind, irrasjonalitet være i stand til å ta rasjonelle avgjørelser på vegne av f. eks andre mennesker? For meg er dette et paradoks. I det alternative er det veldig fokus på om healing virker, synske, telepati, sjelens udødelighet, sjelevandring, åndelighet som er løsrevet fra vår hjerne som igjen ville føre til at telepati og spådommer om fremtid er en realitet osv osv. De alternative bygger mye av sin retorikk og subjektive faktabegreper på disse påstandene. Harald Liebich hadde en god kronikk i juli 2011 på forsking.no hvor han sier blant annet dette;
«Hvis det skulle gjøres vitenskapelige funn som entydig bekrefter eksistensen av en slik overnaturlig verden der fysikkens lover er opphevet og sjelen eksisterer uavhengig av hjernen, ville dette representere den største oppdagelsen menneskeheten overhodet har gjort. Oppdagelsen av solsystemet og galaksene, av atomene, DNA og relativitetsteorien hadde kommet helt i skyggen. Menneskets eksistensielle rolle ville bli dramatisk utfordret hvis et parallelt åndelig univers begynte å puste oss i nakken i form av dokumenterbare telepatiske krefter, sjelereiser ut av kroppen, bevisbare spådomskunster og faktiske reinkarnasjoner»(kilde)
Hadde det vært slik at det en del kaller sjelen kunne eksistert uten hjernen ville det med stor sannsynlighet forklart at healing, synskhet, telepati m. m var mulig. Så langt er det absolutt ingen ting som tiliser at noe av dette er en realitet. Det er så enkelt at enten har healing effekt, eller så har det ikke noen effekt, utover ren placebo. Enten kan man manipulere fysiske gjenstander med tankekraft, eller så kan man det ikke. Enten kan en forutse fremtiden og lese andre menneskers inneste hemmeligheter eller så kan en det ikke. Alternative er raskt ute med å forklare fenomener ved hjelp av kvantefysikk for å legitimere healing, synskhet, sjelens eksistens uavhengig av vår hjerne, kontakt med de døde osv. Resultatet er at de blander hummer og kanari, de beskriver en del av vitenskapen de ikke har den miste forutseting for å si noe fornuftig om. Å åndeliggjøre vitenskaplige disipliner blir platt og fremstår som et desperat forsøk på å legitimere påstander som flere ganger er avslørt som juks og tull.

Alternative står ribbet tilbake i sine forsøk på å underbygge subjektive påstander. Dessverre vil de fleste alternativtilhengerne heller vente i det uendelige på et mulig positivt resultat enn å innse sakens natur. De er flinke til å trekke frem få (ikke - replikerbare) resultater av tvilsom natur (personlige erfaringer er en gjenganger), og holde seg til dem fremfor store og kontrollerte forsøk som kunne slått fast enten et positivt eller negativt resultat. De ganger det er forsøkt testet, viser det seg at det ikke har noen effekt. Unnskyldingene da i kø. Det kommer utsagn ala; «forholdene ikke lå til rette» (Selv om forsøkene/tester ble/blir utført etter avtale og godkjenning av forsøkspersonen), eller så hører vi at en; «ikke kan bruke evnene på den måten, det virker nemlig ikke på den måten». Eller den som jeg syns er mest kuriøs er: - «den som tester er negativ og har bestemt seg på forhånd at det ikke skal fungerer». Det virker som mange alternative dyrker disse unnskyldingene. Det er egentlig bortforklaringer som følge av at ønsker at evnene skal være virkelige, koste hva det koste vil. Jeg skulle virkelig ønske at det ble gjort funn hvor det viser seg at det eksisterer overnaturlige plan/verdener hvor sjelen eksisterer uavhengig av hjernen. Det ville sannsynligvis gitt oss svarene på synskhet og healing m.m. Som artikkelen på forsking.no sier; «Anekdotisk evidens er som kjent alternativbevegelsens grunnleggende overbevisningsstrategi».

Et annet stort problem (som jeg egenlig syns kanskje er et større problem), er at alternative stadig kommer med en rekke udokumenterte påstander om ulike alternative behandlinger og remediers fortreffelighet som skal helbrede alt fra aids, kreft, ms og en pen bunke andre alvorlige sykdommer og plager. For ikke og snakke om beskyldingene som alternative kommer med at legemiddelindustrien motarbeider det alternative og dets preparater. Det alternative har alle forutsetninger for å drive forsking på en rekke behandlinger og remedier. En kan jo lure hvorfor de faktisk ikke gjør det i større skala. Jeg har tatt for meg enkelte aspekter ved det kommersielle dilldallet det alternative holder på med her og her, samt her. Det som slår meg er den banale argumentasjonen som brukes om at alt som er naturlig er bra, men alt som er syntetisk er den rene giften. Ok, selvfølgelig er det viktig å ha et bevist forhold til hva vi putter i kroppen, men dessverre blir ofte retorikken litt som dette;
«Vi bør straks bør kutte ut syntetisk glava som isolasjon og erstatte den med asbest. Ikke bare isolerer den godt, den er også ekstremt flammehemmende. Siden den er naturlig må det være bra. Alt naturlig er jo sunt. For ikke å glemme at asbest har vært kjent i mange tusen år, så da må det jo være bra».
Alternativmiljøet har fått ture rundt alt for lenge uten at noen har tittet de skikkelig i kortene, derfor har de nok hatt en viss fremgang. Derfor er kampanjer som ingen liker å bli lurt viktige for å sette fokus på et fenomen som har fått dure av gårde fri for kritikk og innsyn, alt for lenge. Vi har sakte men sikkert fått en verden som blir mer sekulær, og tradisjonelle religioner har blitt mer pragmatisk i forhold til vitenskapen. Derfor er det skummelt å være vitne til en bevegelse som har som mantra at; «alt er mulig» «Alle har sin sannhet og virkelighet» uten å begrunne sine påstander, som samtidig er gjennomsyret av kommersielle krefter som selger alle verdens remedier og behandlinger under dekke av at det er «åndelighet»? Forresten, hva er det som tilsier at livssyn og åndelighet ikke skal kritiseres? Kirken har da fått så hatten passer en rekke ganger opp gjennom årene. Livssyn, politikk, vitenskap, helsevesen osv er slett ikke fritatt for kritikk i et demokratisk samfunn. Det er de som hevder at åndelige og religiøse overbevisninger har skylden for verdens spetakkel. Det er nok å overforenkle noe, men vi må ta innover oss at en del åndelige og religiøse tekster kan åpne for praktisering av svært så snevre anskuelser av vår verden.

Noen andre påstander
Denne frittflytende gryten inneholder mye frykt, og uforstand og en er ikke akkurat kjent for å sette seg inn i hvordan en del teknologi fungerer. Ikke bare det, men man kan faktisk også åndeliggjøre en del teknologiske dingser vi omgir oss med til daglig som jeg påpekte tidligere. Jeg tror rett og slett at en rett og slett ikke vet hvordan en del ting rundt seg fungerer. En forutsetter bare at de er der. Det som kan være et problem er når en bruker teknologiske dagligdagse produkter for å legitimere egen overtro. Et klassisk eksempel på at teknologiske dagligdagse produkter er med på å underbygge noe mystisk og i alternatives egne øyne «noe uforklarlig», er bruken av digitalkamera. Etter at dette nå stort sett er allemannseie så hevdes det med fynd og klem i det alternative miljøet at en plutselig kan ta bilder av engler og andre merkelige åndevesener. Fenomenet har en høyst naturlig forklaring og er vanlig, særlig på mer rimeligere digitalkameraer. Du kan lese om fenomenet her, samt her. Uansett hvor mange ganger en forsøker å forklare at det ikke er noe overnaturlig, så går det ikke inn. Fordi man har låst seg i en modus hvor en kun leter etter forklaringer som allerede underbygger egen tro om at det bare må være noe unaturlig over dette.

clip_image001

Jeg blir en smule trist av å lese at homøopati kurrer malaria, MS, hiv m.m. At en kan sende fjernhealing via telefon. I det alternative er healing mer vanlig en fastlegeordningen kan det virke som. Det florer med «synske» som kan se din fortid, nåtid og fremtid. Vi ser at en del av disse «synske» fyker rundt i Norge og Europa og hevder de kan snakke med døde, se og snakke med dine skytsengler osv. Dette er stort sett entertainere som er svært dyktige i Cold reading og som er noen generelle teknikker for å fremstå som de har spesielle kontakter eller evner. Teknikker som illusjonister har benyttet seg av med stort hell i århundrer. Påstander om at aliens hevdes å stå bak byggingen av pyramidene, for mennesker er for «begrenset» til å bygge slike konstruksjoner, kan skjønne det. Det florerer med mennesker som mener å ha «sett romskip» både her og der, at kornsirkler er laget av aliens som har dratt universet rundt for å tagge i matfatet vårt. Disse «universets raggere» har merkelig nok en forkjærlighet for Sør-England hvor de fleste kornsirkler oppstår. Hmm.

Påstander om at planeten mars er fulle av ruiner etter en sivilisasjon, en forvirret husmor i USA har kontakt med aliens som spår verdens undergang med en løpsk planet (som ingen har sett) Det florer med påstander at vaksiner brukes som våpen for å redusere antall mennesker på jorden. (enda vi blir stadig flere merkelig nok). Påstander om at vann har hukommelse, mirakelkurer som kurerer kreft, aids, malaria osv florer. Vi oversvømmes av horoskoper som tar for seg om hvilken partner du bør satse på, hvordan været resten av året blir, om du vil lykkes i jobben. Krystaller som hevdes å helbrede. En farsott i enkelte alternative kretser er Orgonite som er en avlegger av pseudovitenskapen Orgone, en slags «livs energi/ allestedsnærværende energi» oppdaget på 1930-tallet av psykoanalytikeren Wilhelm Reich. Det finnes en rekke nettsteder som hevder at du kan lage dette selv. Det er sågar de som har forøkt å varemerkebeskytte dette, men det ble avslått. Det er tøv og dill, og er kort og godt et stykke kvarts innebygd i noe plast du kan kjøpe på nettet, blant annet. Alternative tillegger dette «stoffet» alle mulige mystiske egenskaper. Du kan lese mer om hva dette er her.

2012 «oppgraderingen» og konspirasjonstankegangen
Jeg har tatt for meg ulike aspekter ved det alternative i tidligere blogginnlegg og orker ikke å repetere alt her, men jeg ser nå er at det bygges opp store forventinger til 2012. Det snakkes varmt om en slags kollektiv gjenfødelse av vår planet og vår kollektive bevissthet. Vi skal få en «vibrasjonsmessig oppgradering» som det heter i miljøet. (er vel som å oppgradere fra Windows XP til Windows 7 tenker jeg). Hva denne «vibrasjonsmessige oppgraderingen» består i eller hva det reelt sett kan være er det ingen i det alternative miljøet som kan forklare på noen fornuftig måte. Men det høres kult ut å hevde at en «vibrasjonsmessig oppgradering» er nært forestående. For øvrig er en såkalt fornyelse av vår bevissthet osv ikke noe som alternativbevegelsen kan ta patent på. Dette er kjent fra andre religioner. Det kalles eskatologi som er læren om de siste ting, om verdens ende og verdens fornyelse.

Alternativbevegelsen legger alt mulig i sekken av forklaringer om hvordan denne transformasjonen skal skje. En ting er sikkert, en hver endring i verden, stor eller liten vil alternative ta til inntekt for denne «kollektive bevissthetsendringen» som skal være på gang, og det vil bli en kakofoni på en del alternative forum hvor de kommer til å slå hverandre i hjel med åndelige forklaringer om at dette er bestemt i stjernene, universet, av høyere makter, bla, bla, bla. Det vil vel foregå frem til utgangen 2012 «denne kollektive frekvens – vibrasjonsoppgradringen». Da begynner neste fase med bortforklaringer og kirsebærplukking av endringer i verden som kan passe inn i et allerede ferdigdefinert alternativt verdensbilde. I dette landskapet fyker det også rundt mennesker som lener seg på mayakalenderen, og kobler opp noen snåle teorier om at planeter skal stå på en slags galaktisk linje som påvirker energinivået og klimaet på jorden og en masse annet tull.

På internett finnes massevis av nettsider og videoer som gir uttrykk for et vell av oppfatninger. Mange av de gir, akkurat som spillefilmen 2012, svært dystre spådommer for hva som kommer til å skje 21. desember 2012. Flere nettsider og videoer knytter maya-kalenderens utløp sammen med angivelige spådommer av verdens undergang fra Nostradamus, Hopi-indianere og den kinesiske orakelboken I Ching. Jeg har tatt det for meg noe av dette i denne bloggen. Uansett skal jeg kose meg med ostepopp og alle bortforklaringene som kommer i slutten av 2012 og begynnelsen av 2013. Vent litt… niburu og en del kataklysmer skal jo skje dette året, så jeg tror faktisk at jeg må ha en liten pakke ostepopp klar i år også. Jeg observerer at en del alternative faller for konspirasjonsretorikkens enkle grep. Argumenter pakkes inn og det stilles merkelige spørsmål og slutninger som ikke er relevante får nytt liv. De vever inn påstander om at ingen ting her i livet skjer tilfeldig. Retorikken går ofte som dette for å få søkende på kroken;

«Merkelig du, eller hva? Jasså, Hm? Ikke sant? Hva syns du? Jeg har ikke gjort meg opp en mening jeg altså, dette er opp til deg å tolke, men jeg sier bare; - tilfeldig? - å nei den kjøper jeg ikke altså, her ligger det noe bak, ja…ikke sant?»

På den måten vever man påstander sammen til et slags hele, sakte men sikkert. La ikke fakta komme i veien for en god historie er mottoet gjerne dokumentert og underbygget av en youtube video. På Youtube ligger det mye rart og en del bra. En ting er sikkert, det ligger uhorvelige mengder med videoer som er produsert nettopp for å vise at «noe som ikke finnes, finnes» Konspirasjonsmiljøer og ikke minst alternative miljøer er storforbrukere av Youtube som kilde for et hav av påstander. Kildekritikk brukes det ikke mye tid på. Eller rettere sagt, de kildene som støtter opp om allerede sementerte standpunkter er kilder som med egne øyne blir troverdige kilder. Youtube flommer over av videoer som nettopp er laget for å få frem noen poenger. Hvem som helst kan med enkle midler lage det reneste galimatias med litt skummel musikk og kryssklipping av en annen verden for å sette sammen nye «virkelighetsbilder». For all del, det ligger noen perler på Youtube også, men å kun bruke Youtube som kilde uten å kryssjekke flere steder fører galt av sted.

Å bli forbundet med konspirasjonsmiljøene er, noe som rir alternativbevegelsen og som gjør at den får ytterligere kritisk lys, et lys den sikkert kunne klart seg uten. Det er en del mennesker i det alternative miljøet som har en tendens med å linke til nyhetsspeilet. Nyhetsspeilet er «alternativbevegelsens onde fetter du helst ikke ber på middag» kan vi si. Nå skal det sies at deler av det alternative forumet til Alternativ nettverk har gått ut og tatt sterk avstand fra en del ufyselige kommentarer fra talspersoner fra nyhetsspeilet,  som lanserer en rekke idiotiske påstander i forbindelse med tragedien 22.07.2010. Alternativ Nettverk gir ut bladet Visjon. Å bli klistret opp mot konspirasjonsmiljøet i enda sterkere grad er ikke noe sjakktrekk hvis en ønsker annonsører.

Det er for det er en klar symbiose mellom det alternative (new age miljøet) og det mer paranoide konspirasjonsmiljøet. Gir man konspirasjonsmiljøet en flik av lillefingeren, gnager de seg opp til skulderfestet i løpet av kort tid på et hvert forum de får lov til å boltre seg. Konspirasjonsmiljøet er som en infeksjon som krever resolutt og adekvat behandling. Ildsjelen som står bak bladet ildsjelen og facebook siden; alle liker å bli lurt har ingen politikk i noen som helst retning så langt jeg kan se. Sistnevnte er blitt et tilholdssted for alle mulige konspirasjoner, personsjikane samt at antivaksinasjonsbevegelsen har slått rot der inne. En del profiler fra Nyhetsspeilet frekventerer både på forumene til ildsjelen, altnett og alle liker å bli lurt siden. Det er en symbiose mellom konspirasjonstenkingen og den frittflytende åndeligheten i det alternative miljøet som gjør at bevegelsen allerede har et frynsete rykte. ildsjelen som også drifter alle liker å bli lurt siden på facebook, ser ut til å gi fullstendig blaffen i omdømme og profil. Jeg er ikke så sikker på om det er noe sjakktrekk over tid.

Lider det alternative av virkelighetstrøtthet?
Alternativbevegelsen preges av virkelighetsflukt og en redsel for det liv vi faktisk lever her og nå. Det snakkes mye om døden, hvor flott og fint det blir den dagen vi dør. Jeg mener mange alternative har en livstrøtthet, livsangst hvor en klamrer seg til magi og ønske om at verden skal være et slags magisk nirvana hvor alt er mulig. Fokuset i livet ser ut til å ligge i hva som evt skjer etter at vi dør, men i liten grad på hva dette livet vi lever her og nå kan bringe oss. Det er dette som i stor grad holder liv i den multiåndelige alternativbevegelsen. Som Harald Liebich også uttrykker det i kronikken på forskning.no;

«Forestillingen om at døden representerer sjelens endelige og ugjendrivelige opphør, er både en uutholdelig og ubegripelig tanke for mange. Døden er også meningsløs fordi den utrydder alt som har verdi - før eller siden. Religiøs tro kommer inn som en lindrende medisin i dette meningsløshetens vakuum. Den tilbyr mennesket løsrivelse fra de nådeløse rammene som tilværelsens materielle realiteter setter. Men det betyr ikke at de religiøse påstandene er riktige fordi om forestillingen om en immateriell åndelighet lindrer menneskets eksistensielle ubehag. De gamle, dominerende religionene med en allmektig gud og med himmel og helvete har mistet mye av sin overbevisningskraft i møtet med den omfattende vitenskapelige kunnskapen som har vokst fram det siste halve århundret. Derfor jaktes det på spor av det overnaturlige utenfor kirkenes, moskeenes og templenes verden og da i stedet i menneskesinnets egen åndelighet. Spådomsevner, telepati, nær-døden-opplevelser, sanndrømming, reinkarnasjon, engler, synskhet og helende egenskaper tar alle utgangspunkt i enkeltmenneskers åndelige og grenseoverskridende egenskaper». (kilde)
Vi er vitne til et åndelig kjøpesenter, åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det som skremmer meg er at dette er en bevegelse fullstendig multiresistent mot en hver kritisk innvending som ikke passer inn i et allerede ferdigdefinert bilde av virkeligheten. Mye av alternativfeltet er bygd opp rundt placeboeffekten og hvordan vi kan trigge dette, samt «anekdotisk evidens» hvor en appellerer til følelser, ikke fornuft. Hvis alternative hadde skjønt dette, og sluttet å lure folk med tullete påstander at ulike kurer med fancy navn kun angriper kun «de slemme cellene i kroppen» og at det er en «vibrasjonsmessig frekvens» eller en «ubalanse i din aura» som avgjør om du er syk eller ikke, så hadde det vært lettere å akseptere hva som kom fra det alternative.

clip_image002
copyright © 2007-2010, Rudis Muiznieks - Creative Commons Attribution 3.0 License

De kunne også kuttet ut alle de mer eller mindre idiotiske konspirasjonene og dommedagsmølet. Når sant skal sies så er det mye krangel internt i det alternative. Det er slett ikke rart, i den grad det fyker mennesker rundt med sin egen høyst personlige versjon av virkeligheten.

Kommersiell åndelighet
Vi snakker ikke om livssynsfrihet, vi snakker om sterke kommersielle krefter som ved hjelp av enkel markedspsykologi og smart forbrukeradferd skjønner at de hvis de pakker inn sitt budskap på en smart og snedig måte så kan de gjemme dette i åndelige metaforer og hevde med fynd og klem at vi snakker om livssynsfrihet. Å spille på følelser er noe kommersielle aktører i alternativlandet behersker til det fulle. Følelser selger som rakkeren, det vet vi fra annen reklame! Denne «livssynsfriheten» omsetter for milliarder hvert år her i landet.

Poenget er at alternativbevegelsen har tatt opp i seg antiholisme, en kraftig reduksjonisme, antivitenskaplige holdninger, men hvor det kommersielle fiksfakseriet går hånd i hånd med det åndelige og hvor en hver kritisk innvending møtes med personliggjøring av kritikken. Jeg er trøtt og lei av å møte utsagn som «alt er like sant, alt er like riktig». Nei, noen ganger må vi faktisk si at alt er ikke like sant, og heller ikke like riktig. I så måte syns jeg Fritanke.no med sin artikkel; Tenk kritisk, men uten skråsikkerhet balanserer dette på en god måte:
«Det er en feilslutning − for ikke å si en kortslutning − å hevde at alle slags oppfatninger er like sanne eller usanne, eller riktige eller gale. Da hopper vi av i første sving og unnlater å føre undersøkelsen videre. Og da forsømmer vi vår etiske og intellektuelle plikt, som er å bruke både vår fornuft og vår erfaring til å finne fram til de oppfatninger som til enhver tid lar seg best begrunne. Bare slik opprettholdes troen på at vi mennesker kan tenke bedre og leve bedre» (kilde) Denne stadige sterke appellen til individualitet og romantiske «dyrk deg selv bilde» av virkeligheten, hvor «alle har sin egen sannhet og virkelighet» er i seg selv sterkt reduksjonistisk. Den måten å tenke på mener jeg nettopp gjør at vi fraskriver oss ansvaret og melder oss ut av virkeligheten og dyrker det irrasjonelle som presenteres som nye sannheter på løpende bånd, uten krav til å stoppe opp og faktisk vurdere om påstandene har vært gjenstand for kritiske blikk. «Å være på vakt mot skråsikkerhet og dogmatisme innebærer ikke at alt er like riktig eller like galt. Det er en misforståelse å tro at ingenting er mer sant eller usant enn noe annet siden det ikke finnes noen absolutt sannhet. Like misforstått blir det å hevde at vi ikke kan bedømme ord og gjerninger etisk siden ingen etikk er absolutt. En slik holdning blir gjerne fremholdt som tolerant og respektfull overfor annerledes tenkende, mens den snarere preges av likegyldighet og ansvarsfraskrivelse − for ikke å si intellektuell feighet. Den relativisme man da havner i, er like anti-humanistisk som det en skråsikker dogmatisme er» (kilde)

Vi lever på mange måter i fornektelsens tidsalder. Det finnes et hav av informasjon der ute og det er ikke lett å skille mellom skitt og kanel. Jeg fasineres av mennesker som klamrer seg til troen på ånder, gjenfødelse, evig liv, synskhet, alternative preparater fortreffelighet, og hvor kvantefysikken desperat brukes som forklaringsmodell for å legitimere et hvert åndelig og alternativt medisinsk mantra. Jeg er fasinert over en del mennesker som påtar seg jobben som folkeopplysere og insisterer på at 99,9% av befolkningen sover og må opplyses om alle de grusomme sammensvergelsene som finner sted hver dag.

Det alternative miljøet er av flere blitt kalt et religionshistorisk laboratorium som gir oss muligheten til å se hvordan religiøse forestillinger blir til, finner feste eller dør ut og erstattes av nye, noe som er fascinerende å være vitne til. Vi har fått en ny åndelig retting; - kommersiell alternativisme. Det er kort og godt et supermarked av åndelighet som er til salgs, drevet av folk som skjønner at her er det penger å tjene. Mantraet er at; «alt er mulig – men, bare etter at pengene står på vår konto».

Til slutt
Alternative har allerede gjødslet sine standpunkter i det jeg kaller et hav av frittflytende åndelighet og er «multiresistente» mot en hver motforestilling som kan rokke ved et verdensbilde som de har bestemt seg for må være det riktige. De har investert store ressurser og energi, og ofte penger i å komme frem til sitt bilde av verden. Da når en ikke kort og godt ikke frem med gode argumenter. Det virker som det frittflytende alternativmiljøet handler om å redusere oss mennesker til et slags nikkel metall-hybrid batteri, som ikke kan tenke selv og som må lades med åndelighet fra en høyere vilje, en eller annen gudeskikkelse, hvor alternative i neste øyeblikk snur kontra og forteller i svulstige ordelag at mennesker er sine egne guder som har all verdens magiske krefter.

Mysterier er også filmbransjen flinke til å visualisere. Filmer som Harry Potter, Narnia, Star Wars, StarGate serien osv er universer hvor det magiske og det åndelige går hånd i hånd. Jeg ser tydelig hvordan dette påvirker tenkingen til en del mennesker som ikke alltid skiller like klart på den naturlige mystiske, kontra filmverdens fremstilling av det mystiske. Jeg ser i noen debatter på alternative forum at påstander hentes fra filmverdenen. Dette eltes sammen med vår felles virkelighet. Vi har en tendens til ikke å ville akseptere det jordnære, det er kanskje kjedelig, men det er den verden vi faktisk ferdes i til daglig. For en del mennesker er dette uutholdelig. Hvis det er noen mulighet for å se syner, så forsøker man det, er det muligheter for å tro at en er et guddommelig vesen så tror man det. Problemet er vel oftest at mange mennesker ikke engang ønsker naturlige forklaringer. De vil at det skal være noe fantastisk og overnaturlig som står bak, slik at de kan gå rundt i den tro at de har «skjønt noe stort» og at de er del av noe «episk». Mange som aksepterer dårlig forklaringer kjemper innbitt for å slippe å slippe å endre standpunkt.

Jeg hører ofte fra spesielt deler av New Age bevegelsen at det er viktig "å stille med et åpent sinn".Jo, det er vel et poeng det, men det er like viktig å møte fantastiske påstander med en kritisk holdning. Mange glemmer å stille selv banale spørsmål om det som serveres oss. Jeg har vandret rundt på en del alternative forum,  jeg ser i stort grad mye reduksjonisme samt (ofte) en sterk uvilje mot å delta i samfunnet, samt at en forherliger alt som kan anses å være alternativt til det rådende verdensbilde, uten de helt store spørsmålene om hvorfor de er kritisk til verdens dont får noe særlig oppmerksomhet. For å nå fram til kunnskap trenger du riktignok informasjon, men du trenger i like høy grad evnen til å forkaste informasjon, til å sortere vekk det som er irrelevant eller dårlig. Dessverre er de fleste alternative dårlige på den delen.

Jeg hører til det kjedsommelige at vitenskapen mangler nysgjerrighet. Det er vel trangsynt vanetenkning som har gitt oss mobiltelefonen, gps, internett og den pc-en som jeg sitter å skriver på. Det er trangsynthet som fører til at jeg kan reise hvor som helst i verden i 900 km i timen i et aluminiumshylster kalt fly. Det er vel trangsynhet som har fører til økt viten om universet vi er en del av. Det er vel trangsynet som har ført til vi lever lenger, og at flere sykdommer en noen gang kan helbredes. Vitenskap ER nysgjerrighet fordi den heletiden flytter grenser. Uansett er viktig og erkjenne at vitenskapen og dets metoder ikke er ufeilbarlig. Den tar feil, og den vil ta feil i fremtiden på mange områder. Den misrepresenteres ofte i form at utsagn som «i følge nyere forsking», og når en ser bak resultatene så er det noen ganger tynne greier. Jeg mener det er viktig å forholde seg skeptisk. Det er den mest farbare veien for å føre menneskets kunnskap om seg selv og det omkringliggende videre, noe som for meg er et svært godt argument til å forholde seg – nettopp en smule skeptisk. Å være en smule kritisk tar aldri tar bort gleden ved det mystiske, vakre og fantastiske i verden. Det å forstå, eller søke forståelse, er en belønning i seg selv.


«The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed».
- Albert Einstein

 

Tidligere blogginnlegg:
Vi er en nasjon av godtroende fjols
Subjektivismen i New Age bevegelsen
Kom skal vi leke doktor med vitaminer blåsyre og natriumkloritt
Det gikk en ”synsk” på stien og følte skogens ro… kokko…
Jeg ”føler” på meg her at..det må være noe, eller kanskje ikke..det er noe…..her…eller var det…der…
Niburu - Maya og Kosmologien med det rare i
Når kommersiell New Age alternativisme forveksles med livssynsfrihet
Tricks of the Mind and Science of Scams
The Secret - Vrøvl på "rosa resept"...


Noen kilder: Humanist.no - De som ikke ble mirakuløst helbredet
Skepsis.no - Hvorfor tvilsomme behandlingsformer tilsynelatende virker
Fritanke.no - Nei, vi ønsker ikke å brenne de alternative på bål T
roende støtter kampanje for kritisk tenkning

Morgenbladet.no - Ikke kvel nysgjerrigheten med alternativideologi
Unfiltred perceptions – Kynisk eller skeptisk?
hjernedvask.no - Bekjennelser fra en skeptiker Dinside.no - Tvilsomme helsepåstander må bevises Dinside.no - Lei av reklame som lurer Dagsavisen.no(nye meninger) - Da sannheten døde
The orbs Zone – Explaning the Causes of orbs Why We See What Isn’t There

10 kommentarer:

Anonym sa...

Flott innlegg, tilfeldig at Google la inn annonsen "Synske Heidi Hjelper Deg" nederst på siden? :)

Tor - Jørgen Næss sa...

God formiddag.
Jau, det er mulig det sitter en Altie hos "onkel Google" og bare på fan legger inn slike annonser hver gang noen er kritisk til noe alternativt. eller, vent nå litt, kan det være en konspirasjon mon tro, kanskje det nå kommer bannere med bare alternative remedier? Som Trond Kirkevåg sa når han parodierte tidligere helseminister Torbjørn Mork; ”Dette må det bli meje og meje slutt på”.

Anonym sa...

Anonym: Det er IKKE tilfeldig. Google plukket ut ord fra bloggposten, og tilpasser annonseringen til innholdet. That's why :) Blir ganske komisk i dette tilfellet.

Når det gjelder bloggposten, har jeg ikke muligheter til å legge inn detaljert svar nå, men kan bare slå fast at han går i samme fella som han beskylder "New Age"-miljøet for å gjøre: Bestemme seg for hvordan virkeligheten ser ut, og argumentere derfra.

Ett eksempel, bare: "Faktisk er mantraet,; «Alle har sin egen sannhet og virkelighet» en pilar hele alternativbevegelsen hviler sitt frittflytende fundament på."
Jeg oppfatter meg som en del av det alternative miljøet, samtidig som jeg er en høyst vanlig borger av Norge. Jeg kjenner overhodet ikke igjen denne beskrivelsen, men ser stadig at skepsis-bevegelsen påstår at det er slik. Altså definerer dere deres egen sannhet og argumenterer ut fra den.

Jeg er sikker på at det er deilig å føle at man har rett. Det er ikke desto mindre en følelse man skal være forsiktig med å utbasunere, siden det er et utall fallgruber.

Hilsen "Madam Sirius" :)

Anonym sa...

Det blir ikke dommedag, men derimot enn overgang til en bedre verden.Vi er altså på full fart inn i en ny fantastisk tidsalder.Alt lidelse, krig og fordømmelse vil forsvinne.Trolig vil "den nye verden" være på plass i løpet av de nærmeste årene etter 2012.Det gleder jeg meg virkelig til.

Tor - Jørgen Næss sa...

Madam Sirius

Hvordan Google plukker ut annonser er ikke så viktig for meg. Ønsker du å lage et poeng av det, så ok.

Du sier; ”Jeg oppfatter meg som en del av det alternative miljøet, samtidig som jeg er en høyst vanlig borger av Norge. Jeg kjenner overhodet ikke igjen denne beskrivelsen, men ser stadig at skepsis-bevegelsen påstår at det er slik”.

Her blander du kortene. Selvfølgelig er både jeg og du borgere i Norge, hva har det med saken å gjøre? Faktisk ikke noe! Det du og dine likesinnede aldri klarer å ta innover dere er at det ikke finnes temaer eller ”ismer” som ikke kan kritiseres. Ønsker du å lage en blogg hvor du kritiserer skeptikerbevegelsen så kjør på, er du kritisk til politikere eller etater eller hva du nå er irritert på, så kan du faktisk kritisere. Det er nemlig det som er fint med å være borger i Norge, vi kan kritisere det vi faktisk vil.

En hver som bruker 5 minutter på et alternativt forum ser hva dette går i. Imidlertid er det ofte veldig høyt konfliktnivå på alti forum fordi en hver som faktisk har «Alle har sin egen sannhet og virkelighet» ofte forsvarer sitt mantra med til dels ufine metoder. Jeg kjenner en god del av dere utenfor nettet og retorikken og hvordan dere forsvarer selv absurde synspunkter er akkurat den samme.

Du sier: ”Jeg er sikker på at det er deilig å føle at man har rett. Det er ikke desto mindre en følelse man skal være forsiktig med å utbasunere, siden det er et utall fallgruber”.

Javel, så hvis jeg hadde kritisert kirken så bør jeg ikke utbasunere, eller hvis jeg kritiserer Stavanger kommune (hvor jeg bor) så skal jeg være forsiktig med å utbasunere? Ser du svakhetene i dine argumenter når du faktisk kan oppfattes som motstander av sober kritikk? Mener du helt ærlig at kritikk mot det alternative ikke bør forekomme? For hvis du mener det, så seiler du under falskt flagg. Vårt samfunn er tuftet på åpenhet og faktisk retten til å kritisere. Legg deg det på minnet.

Tor - Jørgen Næss sa...

Anonym
Du sier; ”Det blir ikke dommedag, men derimot enn overgang til en bedre verden.Vi er altså på full fart inn i en ny fantastisk tidsalder.Alt lidelse, krig og fordømmelse vil forsvinne.Trolig vil "den nye verden" være på plass i løpet av de nærmeste årene etter 2012.Det gleder jeg meg virkelig til”.

En ny og bedre verden trenger vi definitivt. Det jeg ikke kjøper er når det alternative legger alle mulige åndelige forklaringsmodeller til grunn for disse endringene. En annen ting som undrer meg er at enkelte ikke ser at verden allerede forandrer seg. Det tar tid, vi gjør også mye tåpelig, men det er en del av vår dynamikk. Mennesket er en kompleks skapning og vi handler ikke alltid rasjonelt og til alles beste, men jeg er såpass optimist at jeg tror verden kan bli et bedre sted fremover hvis vi tar de rette valgene. Vår fremtid endrer seg ikke fordi New Age miljøet mener at det gjør det. De har investert mye i sitt verdensbilde. De vil fremover ta en hver endring i verden og tillegge det en rekke åndelige forklaringsmodeller. De har ikke noe valg heller siden de allerede har lagt lista høyt innad i sine miljøer.

Anonym sa...

Det dreier seg ikke om en litt bedre verden.Det er et bevissthetsskifte, som vil bety enn total transformasjon for menneskeheten.Vi vil gå fra en verden i dualitet til en verden i enhet, fra mørke til lyset.Alle mennesker vil snart få oppleve sin fullkommenhet, og all sykdom, krig og fordømmelse osv. vil derfor forsvinne.Og nei, dette skiftet skjer selvsagt ikke pga. at New Age miljøet mener det vil skje.Det har jeg aldri sett noen har hevdet heller.

Tor - Jørgen Næss sa...

Du sier: ”Det dreier seg ikke om en litt bedre verden.Det er et bevissthetsskifte, som vil bety enn total transformasjon for menneskeheten.Vi vil gå fra en verden i dualitet til en verden i enhet, fra mørke til lyset.Alle mennesker vil snart få oppleve sin fullkommenhet, og all sykdom, krig og fordømmelse osv. vil derfor forsvinne.Og nei, dette skiftet skjer selvsagt ikke pga. at New Age miljøet mener det vil skje.Det har jeg aldri sett noen har hevdet heller”

Jo, særlig New age bevegelsen messer om dette bevissthetsskiftet, særlig opp mot 2012. Jeg ser på retorikken din og denne endimensjonale bruken av lys-mørke. Du sier også at vi alle skal oppleve vår fullkommenhet. Jaha, men i forhold til hva? Du bruker en slags predikantretorikk og du overforenkler menneskers dynamikk noe voldsomt.

Nå er det alltid lett (i teorien) å dele inn verden i lys – mørke, godt og ondt – dualisme og enhet. Tenk deg godt om. Verden er ikke fullt så enkel. Les historie så kanskje du får øye på nettopp litt flere dimensjoner. Vi har levd i fred i lange perioder, vi har hatt fred, ufred, kaos, naturkatastrofer, bragder og oppdagelser som har brakt oss dit vi er i dag. Vi har ikke en perfekt verden og kommer neppe til å få det heller.

Jeg er definitivt ikke med på din versjon av verden som består av en slags overforenklet versjon av en ”lysbryter” - lys – mørke…. To dimensjoner. Vet du hva, hvis det ikke fines et helvete, så gjør du i alle fall en god jobb med å beskrive et.

Jeg tror og ser at vi sakte klarer å ta de rette avgjørelser som gjør at det blir en bedre verden. Vi må få frem politikere som ser at vi faktisk er nødt til å forvalte vårt ”hus” på en bedre måte. Jeg tror alle ønsker en endring, men å sitte å våse om lys og mørke, enhet og dualisme er å overforenkle verden og oss som mennesker. Beklager at jeg er litt kvass her, men jeg tror du ser poenget.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Dag sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

Legg inn en kommentar