Healing og Harry Potter faktoren

Mandag 27.08.2012 var det premiere på programmet «Folkeopplysningen».
Første episode handlet om healing. Hvis du gikk glipp av programmet kan du se det her.
VG nett skriver:” «Folkeopplysningen» på NRK1 ble mest sett av mandagens mange TV-premierer. Programleder og fysiker Andreas Wahl klarte å samle 575.000 seere til sitt program. Jakten på kjærligheten endte opp med 495.000.

Første episode tok for seg healing. En påstand healere bruker i sin argumentasjon er at de kan sense og sågar se energien din (energibegrepet er godt forklart i denne bloggen jeg linker til), altså din aura ved å holde hendene (i nærheten) av inntil kroppen din.
I Healerkretser kalles dette blant annet Therapeutic Touch. Det hevdes at dette skal fremme healing, reduserer smerte, angst og enda litt til.

Programmet reproduserte ”Rosastudien”. Opprinnelig et skoleprosjekt gjort av en 9-åring i USA. Foreldrene bidro til å få dette publisert i The Journal of the American Medical Association (JAMA), hvor du kan lese mer om testen og her.

Er det gjort annen forsking på healing? Ja det er det. Mange lever i den villfarelse at så lenge noe er forsket på så er det sant. Jeg går ikke inn på forskingen rundt healing her, det dette er dekket i denne glimrende bloggen.

Healing-bull

Noen reaksjoner på programmet

Det er i deler av det alternative full bæbu over programmet.

Noen reaksjoner tar litt av, men viser jo på mange måter at dette ikke handler bare om alternativ behandling, men om en religiøs overbevisning om at healing fungerer. Dette forsvarer man med nebb og klør,. (Sitatene er gjenngitt slik de står og er ikke på noen måte redigert) 

"Folkeopplysningen" :-/ For et faens drittprogram. Men det som var bra er å vise at "healing" ikke handler om fragmentisme som reduksjonister elsker, men om ja nettopp.. HELHET! Jeg gjorde denne testen med en venninne nettopp, 1-3 på terningen venstre hånd, og 4-6 høyre hånd. Da kjente jeg sterk energi i BEGGE hender uavhengig av hvilken hånd hun eller jeg holdt over, fordi energien virket HELHETLIG og alokalt. Dette er åpenbart grunnen til at reduksjonister aldri vil klare å komme frem til noe fornuftig om healing, homeopati eller noe som helst. Energiene virker helhetlig, og ikke akkurat DER skeptikere ønsker å få den bekreftet.”

En annen kommentar:

”Nå har skeptikere og human etikere greid å ta over statskanalen NRK.”

Nja, nå er det egenlig verdensherredømme som er målet, mumle mumle, men ikke si det til noen. 


”Slike programmer er nettopp et bevis på at det alternative har nådd langt. Etter en stund vil alle systemer har behov for å slipes. Selv om skepsisnettverket aldri har hatt edle motiver og i liten grad evnet å håndtere vitenskaplig metode vil slik kritikk stimulere fram ytterligere seriøsitet hos de alternative.”


”Skeptikere har ofte svak forståelse for at metodevalg er et sentralt tema dersom man skal undersøke et fenomen. At skeptikerne ikke skjønner grunnleggende metode kom også fint fram i programmet om alternativ medisin tidligere denne uken (husker ikke navnet).”

Artige kommentarer. Skeptikere har svak forståelse av metodevalg? Vel jeg tror de alternative har et metodevalg som er i overkant kreativt i så måte.

 
“… jeg tror mer på at testene som utføres ikke er adekvate enn at de som tester påvirker dem slik at de blir negative. Det er ikke healerens følelser som skaper healingenenergien, selv om healerens sinnstilstand helt klart kan ha innvirkning på hvor godt energien formidles. Derfor burde ikke en "negativ"persons tankeenergi påvirke en test i den grad du mener. Som nevnt over tror jeg selve settingen ved å være på TV eller i en klinisk omgivelse med masse apperater og mennesker som skal observere påvirke et resultat da noen blir nervse og får prestasjonsangst, men ikke fordi de som tester er negativt innstilt”.


Dette er en klassiker. Ser en del slike kommentarer i det alternative landskapet når effekt” skal forklares. Det er selvfølgelig på grunn av “negativitet” at “Harry Potter faktoren” ikke fungerer.


La oss se hva healer og sykepleier Else Egeland sier om programmet.

”Programmet reproduserte «Rosastudien», et opprinnelig skoleprosjekt gjort av en 9-åring i USA med foreldre som er aktive i foreningen Skepsis. Foreldrene bidro til å få dette publisert i JAMA.

Programlederen konkluderer med at healing ikke har effekt. Men eksperimentet kan ikke si noe om det, forskningsspørsmålet er om de involverte healerne, når blindet, er i stand til å sanse energifeltet fra forsøkspersonenes hender. Det må bemerkes at alle healerne blir testet på en og samme person, som også er den personen som er «forskningsansvarlig». Denne personen er skeptiker, og man kan anta at intensjonen med eksperimentet er å bevise at healerne ikke kan sanse energifelt. Det er forskning som indikerer at intensjoner kan påvirke forskningsfunn.

Det studien finner er at disse healerne ikke sanser energifelt nær hendene på en skeptiker. En gyldig konklusjon kunne jo da være at skeptikere har en veldig svak aura.

Et annet spørsmål er hvordan disse healerne er valgt ut.

For at studien skulle ha gyldighet må den utføres som følger:

-Man bruker anerkjente healere med lang erfaring og en solid praksis, ikke mennesker som mener at de selv er gode healere. At de er godkjente av et forbund betyr ikke at de er testet på evner.

-Den som er forskningsansvarlig skal IKKE selv være deltaker i prosjektet. Han / hun skal også blindes under studien (bruk kamera, se på resultatene etter at forsøket er over).

-De subjektene (personene) som healerne  testes på må være tilfeldig utvalgt og det må være flere. De må også blindes. Det kunne vært interessant med tre grupper:

a)      Skeptikere

b)      Kritiske men åpne

c)      De med positiv pasienterfaring hos healer.

Da kunne man f.eks. fått bekreftet en antagelse mange har: at medlemmer av foreningen Skepsis har en mindre aura, dvs. et mer innskrenket bevissthetsfelt, enn den øvrige befolkningen..

En annen konklusjon man kunne utlede er at synssansen er mer involvert når man sanser energier enn healere har antatt.

Vennlig hilsen Else Egeland, healer og Cand.San.”

Noen poenger har hun da. Tre healere ble testet. Treffprosenten de kom opp med var på nivå med ren gjetning, rundt 50% treff. Litt søtt når den ene healeren fikk 16 riktige og 14 feil. Hun ble da svært så glad, for 16 riktige av 30 forsøk var jo ikke så verst vel? Poenget er at en del tror at det er slik det fungerer og beviser at hun har evner. Tankegangen i noen kan ha er det at hvis hun ikke hadde evne til å lese ”energier” så ville hun fått null riktige. Det er ikke slik det fungerer.

Nå er statistikkunnskapene mine litt rustne her.. men skulle dette vært gjort skikkelig så er det noe som sier meg at på rundt 30 forsøk, måtte healerne klare over 20 riktige hvis vi skal kunne kalle dette signifikant bedre enn tilfeldighet (P=0.05). Å teste kun tre ”healere” i programmet er lite. De var vel etter det jeg kjenner til selvrekruttert. Det var ikke blindet studie og de ble heller ikke repetert. Uansett ga testen i programmet et godt bilde på hvordan mennesker evner å lure seg selv.

I følge Egeland har medlemmer av Skepsis svak aura, altså et mer innskrenket bevissthetsfelt. Festelig den da.  Problemet til Egeland er at hun forutsetter at vi har noe som kalles aura. Det andre er at hun vil teste tre grupper. Hun stiller en del særkrav for å kjøre undersøkelsen, noe en skal være litt obs på.

La oss ta tak i noe Egeland sier her: ”De subjektene (personene) som healerne testes på må være tilfeldig utvalgt og det må være flere. De må også blindes. Det kunne vært interessant med tre grupper:
a)      Skeptikere
b)      Kritiske men åpne
c)      De med positiv pasienterfaring hos healer.

Jeg skjønner ikke helt hvorfor hun ønsker å dele opp folk etter hva slags holdning de har til healing. Det beste er å ta en tilfeldig valgt gruppe fra befolkingen, her vil nok sikkert en del være skeptiske, en del verken eller, og det vil være de som har positive personlige erfaringer. Ved å kjøre intervjuer i forkant kan en sile ut de som har ekstreme holdninger i den ene eller andre retningen. Verre er det ikke. Blinding er en selvfølge.

Nå har foreningen Skepsis (uten Aura) plukket opp hansken til Egeland, så jeg er sikker på at de i felleskap kan designe en test som holder mål.

Men det Egeland faktisk også sier er ordet - bekrefte.
Det er slett ikke bra når en har utgangspunktet - "å bekrefte".. Bias må en luke vekk. Det viktige når en skal kjøre en slik undersøkelse er; å teste en antagelse.

Et ting en kanskje bør sjekke og teste ut før man kjører i gang en test, er om synestesi er en faktor som gjør seg gjeldene. En blogger forklarer ganske godt hva dette er: Jeg ser ting i farger – synestesi. Magasinet Nature hadde en artikkel om dette i 2004: Auras may be generated in the brain. Men her strides de lærde. Det er heftet usikkerhet om synestesi kan forklare at enkelte “ser vår aura” (vårt energifelt).

Jeg skjønner ikke behovet for å mystifisere healing, legge til denne magiske Harry Potter faktoren. Handler ikke healing kort og godt om å finne feelgood stemningen, slappe av? Du møter en person som tar seg tid, lytter til hva du sier, du blir tatt på, du ligger som regel på en benk og slapper godt av. Klart det er ok å bli tatt på, noen som lytter, tar seg god tid, kort og godt får deg til å slappe av. Velvære skal en ikke undervurdere, men hvorfor må en på død og liv legge til ”Harry Potter magien”?

“Healere er forsiktig med å hevde at de kan helbrede noe som helst. De bruker aktivt det vi kaller antydningens kunst. En sier ikke rett ut at de kan helbrede ulike sykdommer og plager, men sier ofte: “jeg har fått mange gode tilbakemeldinger, men kan ikke gi noen garanti”. I praksis så har man gitt et inntrykk at det fungerer. Healere er også flinke til å påpeke at den som blir healet har ansvaret for å bli frisk. Ok, da ramler jo hele korthuset sammen. Hvor er magien? Hva står vi egenlig igjen med? Svaret er velvære.

Tenk om Healing utover placebo og velvære fungerte. At synskhet fungerer utover coldreading og hotreading. Tenk om vi kunne manipulere fysiske gjenstander ved hjelp av tankekraft. Hvis det skulle gjøres vitenskapelige funn som entydig bekrefter dette, ville det representere den største oppdagelsen menneskeheten overhodet har gjort. men det har så langt ikke vist seg å holde stikk.

Det finnes andre healingsteknikker, blant annet reiki healing, en form for healing som inkluderer fysisk berøring. Det er undersøkelser som viser at det kan ha effekt for å redusere stress. Men, dette er omstridt. Poenget er at vi ikke skal fnise av alt dette og kaste alt over bord.
Det er totalopplevelsen her som er interessant. Noen tar seg tid til deg, snakker med deg, tar på deg. Vi vet at berøring kan ha en psykologisk effekt. Poenget er at vi må skrelle vekk Harry Potter effekten og kalle en spade en spade. Healing er ikke noe annet placebo og rent velvære. Men er ikke velvære noe vi ønsker oss i vår stressede hverdag?

Jeg tror kanskje vi er litt sultefôret på noe annet en å jakte på spøkelser som knirker i planker og rasler med gardiner på gamle gårder. Det er en del alternative som har gått i tilt, men det er vel som forventet.Nyttige artikler:

ACP - The Efficacy of “Distant Healing”

Nature - Auras may be generated in the brain

Neurologica – Is Aura Synaesthesia? Probably Not

Quackwatch - Why Therapeutic Touch Should Be Considered Quackery.

Unfiltered perception - Hva vet vi om healing? En kritisk analyse

1 kommentarer:

Anonym sa...

Både jeg og et familiemedlem har opplevd at vi kan se vår egen "aura" (veldig svakt) som et ca 5mm lysfelt rundt hendene, men vi har ikke undersøkt videre hva fenomenet kommer av. Det kan være så enkelt som at det vi ser er en lysforvrengning pga. varmeutstrålingen fra huden. (Hvis man fryser eller er syk slik at huden holder en lav temperatur, vil det heller ikke oppstå noen lysforvrengning.)

Legg inn en kommentar