Vaksinemotstandens grimme ansikt.

Det er viktig å ta informerte valg. Hørt det før? Vaksinemotstanderne messer stadig om akkurat det. Men jeg har i flere blogginnlegg tatt opp hvordan de argumenter, ikke minst hva slags kilder og autoriteter de lener seg på.

Det er nettopp det som er så farlig med ekstreme vaksinemotstandere og det tøvet de sprer. Folk tror de gjør et "informert" valg, men hvordan kan man ta et informert valg når informasjonen man bygger på er riv ruskende gal?

The history of vaccines er en av de beste stedene hvor du kan se hva vaksiner har betydd for folkehelsen. Nettstedet er bygd opp en informativ og pedagogisk måte. De som står bak nettstedet er The College of Physicians of Philadelphia. The College of Physicians of Philadelphia ble etablert i 1787, for å fremme vitenskap og medisin. De har en rekke artikler og interaktive modeller, som viser hva slags medisinske utfordringer vi har stått overfor gjennom historien. Ikke minst hvordan vi har lært oss å bekjempe farlige sykdommer. Les og lær!

Verdens Helseorganisasjon WHO har svært mye god statistikk om vaksiner.

Summary presentation of key indicators
Global Immunization Data
Vaksinasjonsdekning (globalt 2012 – oppdatert i 2014)

Nedgang i tilfeller av meslinger (sakte men sikkert)
Nedgang i tilfeller av polio
Nedgang i tilfeller av kikhoste

Det er ingen tvil, vaksiner redder liv. Vaksinemotstanden i en del land har ført til at vi ser en økning i enkelte sykdommer, som det er lett å beskytte seg mot ved hjelp av vaksiner. På verdensbasis så vet vi at barnedødeligheten er kraftig redusert takke være effektive vaksineprogrammer. I dag får 83 prosent av verdens barn tilbud om vaksiner, viser den rykende ferske rapporten «Immunisation for all - No child left behind» fra Redd Barna. Jeg syns det er greit å ha med seg dette når man diskutere vaksiner.

Det er dessverre ikke alle sykdommer kroppen klarer å hamle opp med selv. Det er fornuftig å forsterke kroppens forsvar ved å bygge immunitet ved hjelp av vaksinerer. Kroppen vår kan bli angrepet av farlig sykdom som kan overrumple og sette immunforsvaret mer eller mindre ut av spill. Vaksinering gir oss et forsprang, så immunforsvaret reagerer sterkere og raskere. Vanligvis benyttes ikke en vaksine før risikoen er svært lav. Uansett er risikoen ved vaksinering ekstremt mye lavere enn risikoen om man skulle blitt smittet av selve sykdommen.

La oss se på noen konsekvenser som vaksinemotstandere mener ditt barn har godt av å gå igjennom via “Naturlig Immunitet”

NB! Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder). Vaksinen som blir brukt i barnevaksinasjonsprogrammet heter MMRvaxPro og er en blandingsvaksine som består av levende, svekkete meslinge-, kusma- og røde hunder-virus. Etter første dose MMR, som vanligvis gis ved 15 måneders alder, har over 90 % av de vaksinerte beskyttelse i mange år, muligens livet ut. En ny dose blir gitt i 12-årsalder for å sikre beskyttelsen av de siste 10 % og sikre langtidsbeskyttelse. Det er ikke skadelig å vaksinere en person som allerede har hatt en eller flere av sykdommene. Les mer her.

Vaksinemotstanderne (antivakserne) vil at du utsetter dine barn for potensielt dødlige sykdommer Ønsker du virkelig det, når du vet det finnes effektive vaksiner?

Meslinger-measles-boy-rash kusma
Meslinger (Measles) Kusma (Mumps)
kikhoste Røde hunder
Kikhoste (Whopping Cough) Røde hunder (rubella)
vannkopper1 Stivkrampe -tetanus-musclespasm
Vannkopper (Chickenpox)
Stivkrampe (Tetanus)

Bilder fra: American Academy of Pediatrics - AAP Press Room Photos

Meslinger (Measles)
Meslinger (Measles) er en barnesykdom med utslett. Meslinger skyldes meslingevirus, og var før vaksinen ble tatt i bruk på 1980-tallet den alvorligste barnesykdommen. Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner og forårsakes av morbillivirus (meslingevirus) som tilhører familien paramyxoviridae. Sykdommen ytrer seg ved katarralske symptomer og utslett. Mennesket er eneste reservoar for viruset. Kilde. I England er tilfeller av meslinger økende. Foreldre som ikke gir sine barn MMR-vaksinen er et resultat av denne fearmongringen som vaksinemotstandere sprer. Measles Outbreaks 2012. I deler av verden så vet vi at - Meslinger dreper 15 barn hver time.

20 prosent av verdens barn – over 19 millioner – ikke får tilstrekkelig med doser av vaksiner mot meslinger og andre smittsomme sykdommer. 95 prosent av meslingedødsfallene skjer i fattige land med dårlig utviklede helsevesen. I disse landene er det svært vanskelig å sørge for at vaksinene når fram til barna som trenger dem. Og når noen først blir syke, er det vanskelig å få tak i behandling. KildeKusma (Mumps)
En sykdom som er preget av hevelse i spyttkjertlene. Kusma er en akutt virusinfeksjon, også kalt parotitis epidemica, som hovedsakelig rammer spyttkjertler, men kan også gi sykdom i andre organer, f.eks. testikler, hjernehinner og bukspyttkjertel. Forårsakes av parotitt­viruset som tilhører familien paramyxoviridae. Sykdommen forekommer hyppigst i aldersgruppen 5-7 år, men kan forekomme i alle aldre. Kilde

 

Kikhoste (Whopping Cough)
Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon forårsaket av Bordetella pertussis. Sykdommen arter seg som langvarig og kraftig hoste ofte med karakteristiske kikeanfall etterfulgt av brekninger. Kikhoste regnes som en svært smittsom sykdom. Spedbarn er mottagelige for sykdommen fra fødselen av fordi moren ofte har lavt serumnivå av kikhosteantistoffer slik at lite blir overført via placenta. Mennesket er eneste reservoar for bakterien. Kikhoste er mest alvorlig når det skjer i de første seks månedene av livet. Kilde


Røde hunder (rubella)
Akkurat som meslinger, er røde hunder en virussykdom. I det norske vaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot røde hunder ved 15-månedersalder og i sjette klasse.
Tiden fra smitte til symptomene bryter ut (inkubasjonstiden) er vanligvis mellom 16 og 18 dager. Sykdommen er smittsom fra fem dager før til fem dager etter at utslettet blir synlig.
Det er som regel barn som får røde hunder, men voksne kan også smittes. Bare den som ikke er vaksinert kan få sykdommen. Det er viktig å være klar over at sykdommen kan gi fosterskade dersom en gravid kvinne blir smittet i løpet av svangerskapets første tre til fem måneder. Resultatet kan bli abort, medfødt hjertefeil, døvhet, svaksynthet eller psykisk funksjonshemning hos barnet. Faren for fosterskade er årsaken til at det vaksineres mot røde hunder. KildeVannkopper (Chickenpox)
Vannkopper er forårsaket av et smittsomt virus (Varicella). Vannkopper er mest smittefarlig 1–2 døgn før utbruddet/blemmene kommer, men det kan smitte så lenge det kommer nye utslett. De fleste får vannkopper som barn og som hovedregel bare en gang.

Hovedsymptomet ved vannkopper er utslett. I tillegg er det vanlig å føle seg syk og å ha feber. Utslettet begynner ofte som runde røde flekker på brystet for deretter å spre seg over hele kroppen. Flekkene blir raskt til væskefylte blemmer. Etter noen dager danner det seg en skorpe som så faller av. Det blir vanligvis ikke arr med mindre blemmene blir betente. Det kan skje hvis du klør og plukker på dem.

Tenåringer, voksne, eldre, barn, gravide kvinner eller personer med et svakt immunforsvar kan ha et mer alvorlig forløp ved vannkopper og bør ta kontakt med lege så snart som mulig. Behandling kan være aktuelt, og den er mest effektiv jo tidligere den gis. Kilde

 

Rotavirus
Rotavirusinfeksjon er en akutt tarminfeksjon, særlig hos barn under fem år, og som forårsakes av rotavirus. Viral gastroenteritt er den medisinske betegnelsen på virusinfeksjon i tarmen, i folkelig tale snakker vi ofte omgangssyke. Dette er en vanlig årsak til diaré og oppkast. Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men er alvorligst hos små barn (hos spedbarn under 3 måneder forekommer tarminfeksjon sjeldent). På samme måte som forkjølelse er også virusinfeksjon i tarmen vanligst om vinteren, men infeksjon forekommer i alle årstider.

Verdens helseorganisasjon har beregnet at over 60% av tilfeller med akutte magetarminfeksjoner hos barn under fem år er forårsaket av virus. Rotaviruser den viktigste årsak til alvorlig diaré hos små barn og fører til 454.000-705.000 dødsfall årlig på verdensbasis. Omkring halvparten av sykehusinnleggelser på grunn av diaré skyldes rotavirus både i industrialiserte land og i utviklingsland. Kilde

 

Stivkrampe (Tetanus)
Tetanus (stivkrampe) er en akutt sykdom som skyldes et eksotoksin produsert av bakterien Clostridium tetani. Bakterien krever anaerobe eller tilnærmet anaerobe forhold, og kan dermed vokse i områder med dårlig blodforsyning, f.eks. i sår hvor det finnes mye dødt vev og fremmedlegemer. Tetanus er i dag en sjelden sykdom i industrialiserte land, men er en viktig dødsårsak i mange utviklingsland i Asia og Afrika, spesielt blant nyfødte (neonatal tetanus) som smittes ved at såret forurenses med bakterien ved kutting av navlestrengen. Verdens helseorganisasjon har beregnet at neonatal tetanus årlig forårsaker 61 000 dødsfall (2008). WHO har estimert at ca 82% verdens barn er vaksinert mot tetanus.

Reservoar for bakterien er jordsmonn og tarmen hos dyr og mennesker. Bakterien finnes derfor særlig i avføring fra gressende dyr, f.eks. hest. Sprøytemisbruk kan forårsake enkelttilfeller eller små utbrudd.

Fram til 1950-tallet var det i Norge 10-15 dødsfall årlig forårsaket av tetanus. Sykdommen forekommer i dag vanligvis hos eldre personer etter skader som innebærer kontakt med jord. Det er lite sannsynlig at personer født før 1950 er blitt primærvaksinert mot tetanus. Tetanusbakterien forekommer i hele Norge (fastlandet).Kilde. Hvor jævlig det kan være å få stivkrampe kan du lese om her


 

Meningokokksykdom – Hjernehinnebetennelse
Siden november 1992 har norske spedbarn og småbarn fått tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. Vaksinen, kalt Hib-vaksine, gir god beskyttelse mot en bakterie (hemofilusbakterien) som forårsaker sykdommene.

En annen bakterietype - meningokokker - kan også forårsake hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. På folkemunne omtales sykdommen da ofte som "smittsom hjernehinnebetennelse". Meningokokksykdom ville være en bedre betegnelse - for å skille den fra sykdom forårsaket av andre bakterier og virus.

Alle aldersgrupper kan få meningokokksykdom, men barn opp til fem år og ungdom mellom 13 og 20 år blir oftest rammet. Meningokokkene deles inn i tre grupper som kalles A, B og C. Alle gruppene er farlige. I Norge har gruppe B vært den vanligste årsaken til sykdommen de siste årene. Kilde

 


Verdens Helseorganisasjon WHO har svært mye god statistikk om vaksiner.

Nedgang i tilfeller av meslinger (sakte men sikkert)
Nedgang i tilfeller av polio
Nedgang i tilfeller av difteri
Nedgang i tilfeller av kikhoste

Heldigvis er det høy vaksinedekning i Norge. Det er ikke alle land som har like høy vaksinedekning som det vi har her hjemme. Det har ført til oppblomsting av meslinger og blant annet kikhoste i flere land. I deler av USA er kikhoste er stort problem, og i enkelte stater er det brutt ut epidemier. Kikhoste kan være farlig for spedbarn. Er du usikker, snakk med fastlegen din. En annen sykdom man bør være obs på er røde hunder. De fleste norske barn blir vaksinert mot det smittsomme rubellaviruset via MMR vaksinen. Røde hunder kan gi fosterskader hvis gravide blir smittet. Så det er viktig at en vaksineres seg. Hvis færre vaksinerer seg i årene fremover vil sykdommer som vi til nå har hatt god kontroll på blomstre opp igjen. Vær klar over at når du diskuterer med Vaksinemotstanderne, så vet de at de at de har dårlige kort på hånden når det gjelder fakta. De er notoriske i bruk av Ad hominem angrep. De vil gå etter din person i debatter, de skyr ingen midler i å forsvare sine standpunkter.


Kilder:
Norsk Helseinformatikk - Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)
American Academy of Pediatrics - AAP Press Room Photos 
The College of Physicians of Philadelph - The history of vaccines 


Relaterte bloggposter

Vaksinemytene som ikke vil dø
Vaksineplanlegging for iPad og iPhone
Kjære vaksinemotstander
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Fakta og faktagrafikk om vaksiner


Eksterne blogger

Unfiltred Perception - om teamet vaksiner
En luren Dreyer møter seg selv i døren
Kjetil Dreyer våser om vaksiner – igjen

Pappas Blogg - Vaksinér barna dine!
Skepsis.no – Om vaksiner
Dagfinns blogg - HPV-vaksine redder liv
hegehelsesoster.blogg.no
4brooker - Når fagfolk blir overmannet av konspirasjonsteorier
The Misinformants: Prominent Voices in the Anti-Vaccine Crusade
The anti-immunization crowd clings to well-worn myths. Arm yourself with facts.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar