Vaksinemytene som ikke vil dø

Kroppen vår har en formidabel evne til å reparere og beskytte seg selv. Men det er dessverre ikke alle sykdommer kroppen klarer å hamle opp med på egenhånd. Da er det lurt å forsterke kroppens forsvar ved å bygge immunitet ved hjelp av vaksiner. Kroppen vår kan bli angrepet av farlig sykdom som kan overrumple og sette immunforsvaret mer eller mindre ut av spill. Vaksinering gir oss et forsprang, så immunforsvaret reagerer sterkere og raskere. Vanligvis benyttes ikke en vaksine før risikoen er svært lav. Uansett er risikoen ved vaksinering ekstremt mye lavere enn risikoen om man skulle blitt smittet av selve sykdommen.

Vaksinemotstanderne vet i stor grad at de har dårlige kort på hånden når det gjelder fakta, derfor ser vi utstrakt bruk av fear mongering i måten de kommuniserer på. De er notorisk uredelige i sin kommunikasjon, kildene som brukes er stort sett fra alternative kvakksalvere og konspirasjonsnettsider, noe som er en gjennomgående trekk for vaksinemotstandsgrupper internasjonalt, og vi kan trygt si at den irrasjonelle vaksinemotstanden er et importert fenomen til Norge.

vaksinefakta

Blant sine egne her hjemme finnes det noen ”autoriteter”, som gjengir manipulerte og feilaktige data om vaksiner. I tillegg finnes det også organisasjoner, som selv det mer moderate deler av alternativmiljøet, ofte brukes som kilde vedrørende helseråd, som sprer feilinformasjon om vaksiner. Vaksinemotstanden er basert på dogmatisk irrasjonalitet, frykt, og en sterk mistro til helseråd fra myndighetene. Det er sterke antivitenskaplige holding i vaksinemotstandsmiljøet. De ynder å kalle seg “vaksineskeptikere”, men skepsisen har ikke rot i rasjonalitet og vitenskap, men i irrasjonell skremselspropaganda og tøvete konspirasjonstankegods.

I dette blogginnlegget vil jeg se litt nærmere på hva slags myter som spres, hvilke kilder vaksinemotstanderne bruker, og ikke minst om det finnes talspersoner her hjemme som fremstår som premissleverandører av kirsebærplukkede undersøkelser som misrepresenterer teamet vaksiner.

Det er ingen tvil (hvis man orienterer seg i historisk perspektiv) at vaksiner redder liv. Vaksinemotstanden i en del land har ført til at vi ser en økning i enkelte sykdommer som det er lett å beskytte seg mot ved hjelp av vaksiner. På verdensbasis så vet vi at barnedødeligheten er kraftig redusert de senere år på grunn av effektive vaksineprogrammer. I dag får 83 prosent av verdens barn tilbud om vaksiner, viser den rykende ferske rapporten: Immunisation for all - No child left behind fra Redd Barna. Jeg syns det er greit å ha med seg dette når man diskutere vaksiner.

Vaksinemotstanderne lener seg på autoriteter som i stor grad har manglende kunnskaper om epidemiologi. Ja, stort sett liten kunnskap om helse generelt. Det er et mantra som stadig hamres inn om at det kun er farmasøytisk industri som tjener på vaksineprogrammene. Vel, uten vaksineprogrammene ville mange flere ha dødd, helsevesenet i mangle land ville ha måtte bruke vannvittige summer på pleie og medisinering, som langt ville overstige kostnadene ved vaksineprogrammene, så det er ikke helt riktig at vaksiner er så lukrativt som påstås.

At utbrudd av sykdommer det er enkelt å vaksinere seg mot koster penger fikk man erfare i Italia i 2002 –2003 under et utbrudd av meslinger.  I Italia var på den tiden landets 21 regioner selv ansvarlig for å implementere ikke pålagte vaksiner. Dette er nå endret.
  
Etter sovjetunionens fall i 1990 blomstret difteri kraftig opp i Hvitrussland, og en storstilt massevaksineringskampanje ble satt i gang, og først i 1996 var det under kontroll.
I Tyskland var det en undersøkelse etter et utbrudd av meslinger for noen år siden. Der ble også pleie kostnadene gjennomgått i forbindelse med utbruddet.

Diaré er en viktig dødsårsak i den tredje verden, og rotavirus er den viktigste årsaken til diaré assosiert dødelighet.  I Kenya ble det foretatt en kostnadsanalyse som viste at det var lønnsomt å forebygge og reduserte antall polikliniske besøk og sykehusinnleggelser med hele 34%.

Noen kilder over kost nytte av vaksinering

Å tallfeste dette er ikke helt enkelt, men det finnes noe data.
Global eradication of measles: an epidemiologic and economic evaluation.
Kostnadseffektiviteten av kikhoste boostervaksinasjon i Nederland.
Cost-effectiveness of adding vaccination with the AS04-adjuvanted human papillomavirus 16/18 vaccine to cervical cancer screening in Hungary.
Rotavirus vaccine: a cost effective control measure for India.
Vaccination of risk groups in England using the 13 valent pneumococcal conjugate vaccine: economic analysis.

I USA som har en annen finansiering (hovedsakelig forsikringsfinansiert) av helsevesenet så er fakta er at helsepersonell faktisk ikke kan gi en del mennesker vaksiner, fordi forsikringsselskaper ikke vil refundere hele beløpet av hva vaksinen koster. Dette kan være grunnen til at en del sykdommer det er lett å beskytte seg mot, nå blomster opp i deler av USA.

Linkene over forteller at vaksinering i all hovedsak lønnsomt, eller sagt på en annen måte. Det koster mye penger å pleie syke, syke som kunne vært vaksinert, og ikke ville ha trengt pleie på et sykehus.

Økonomien i dette kan illusteres på følgende måte fra The International Vaccine Access Center at Johns Hopkins School of Public Health:

Vaccines Work: Key Facts and Figures

“Beyond preventing more than 100 million cases of illness and averting 3.7 million deaths in young children over the next ten years, immunizing children with three crucial vaccines against pneumonia, diarrhea and meningitis would hold major economic benefits for both families and governments.

Rolling out childhood immunizations against Hib, pneumococcal and rotavirus diseases in the world’s 73 poorest countries over the next decade would result in an estimated $63 billion in treatment and productivity savings.

Averting short-term costs of disease treatment saves $1.4 billion and avoiding the lost wages of caretakers saves $313 million, while averting the long term economic costs of lost productivity due to disability and death may add savings of $61 billion to these economies in the long term.

The ability to avert 3.7 million deaths by using pneumococcal, Hib and rotavirus vaccines has an estimated value of $115 billion for those in at-risk countries”. Key Facts and Figures


Argumenter og noen
myter du vil møte.  

Noen argumenter du vil møte fra vaksinemotstanderne

Vaksinemotstanderne rundt om kring i verden er forbausende samstemte i sin motstand mot vaksiner. De bruker stort sett de samme argumentene, og i stor grad de samme kildene og skremselspropagandaen.

Et skremmebilde vaksinemotstanderne drar frem er at tiomersal er farlig. WHO er helt tydelige på at tiomersal er trygt i de mikroskopiske mengder de finnes i noen få vaksiner: Som en respons på denne frykten ble likevel tiomersal tatt ut av alle barnevaksinene i Norge i 1997. Kvikksølvfrykt er derfor ikke noe relevant argument mot å vaksinere barna. Her er noen av de mest vanlige tilsetningsstoffer og sporstoffer, og deres hensikt i vaksiner.

Vaksiner blir ikke testet.

En av de mest innbitte mytene som florerer er påstander om at vaksiner ikke blir testet. Det er feil. Vaksiner testes svært inngående. Det tar mange år før en vaksine slippes på markedet. Tegningen under viser hvilke faser testing av vaksiner må igjennom før de lanseres på markedet. Det kan ta alt fra 5 -15 år før en vaksine er klar til bruk.

testplansje 1 
testplansje 2

testplansje 3

HPV vaksinen tok det 13 år å utvikle, der 5.500 kvinner over 18 år deltok i en studie som fortsatt pågår, også norske kvinner var med. De ble vaksinert før vaksinen ble tilgjengelig for salg.

Det vaksinemotstandene henger seg opp i, er at man ikke har noe særlig testing der man gir halvparten av en mengde barn vaksine, den andre halvparten ikke, og så utsetter man alle for en sykdom og ser hvordan det går. Man skal være rimelig uskolert i etikk for ikke å skjønne det problematiske i dette. Men vaksinemotstandere gjentar dette i repeterende grad uansett.


Myter du vil møte ofte.

Under har jeg satt opp noen av de mest iherdige mytene som spres i stort omfang av vaksinekritikere. Jeg har hentet de fleste mytene fra Klikk.no/helse som på glimrende vis har satt opp en oversikt over mytene, og besvart disse med fakta over hva vi faktisk vet i dag. Jeg har lagt til elementer jeg mener er viktig å belyse nærmere. Det er faktisk disse mytene som i all hovedsak florerer på ulike fora og grupper rundt på nettet.

Myte: Mange av sykdommene vi vaksinerer mot er jo nesten utryddet så vaksiner jo egentlig bortkastet.

Bedre sosioøkonomiske forhold har selvfølgelig hatt en indirekte effekt på sykdommer. Bedre ernæring, for ikke å nevne utviklingen av antibiotika og andre behandlinger, har økt overlevelsen blant de syke. Men vi bør ta med oss at uten vaksineprogrammene ville mange flere ha dødd. Helsevesenet i mange land ville brukt vannvittige summer på pleie og medisinering, som langt ville overstige kostnadene ved vaksineprogrammene. Akkurat det er ikke noe tema blant vaksinemotstanderne, som uansett ikke ser konsekvenser eller er opptatt av logikken rundt vaksiner.
Dessverre ser vi at blant annet kikhoste er noe som har økt i blant annet USA. I Washington har det vært en oppblomstring, noe de kan takke vaksinemotstandspropagandister som holder på med sin skremselspropaganda en tid. Du kan lese mer om det her.

Heldigvis har vaksinasjonsprogrammer ført til at mange av sykdommene nesten er utryddet i Norge. Det vaksineres fortsatt fordi sykdommer som ikke lenger finnes så ofte her hjemme, finnes i andre deler av verden. Vi reiser mer, og vi har innvandring fra deler av verden hvor vaksinedekningen ikke er like høy som her hjemme. Derfor er det viktig å vaksinere.

Slutter vi å vaksinere mot, for eksempel, meslinger og røde hunder, vil sykdommene med stor sannsynlighet blusse opp igjen. Røde hunder og meslinger er nærmest utryddet, men vi har sett at i blant annet Storbritannia at meslinger har blusset opp igjen i grupperinger som ikke er vaksinerte. Faktisk har meslinger hatt en øking i Italia, Romania, Tyskland og Spania. Det viser bare hvor viktig det er å vaksinere seg. Det er dessverre også manglende kunnskaper om hvor alvorlig meslinger faktisk kan være.


Myte: Barn blir jo alltid syke etter at de er vaksinert.

Svar: De fleste barn får ingen reaksjon etter vaksinasjon. Litt rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet kan forekomme etter alle vaksiner som kan vare noen dager.

Noen kan oppleve en lett feber, uro, gråt, søvnighet, utilpasshet eller manglende matlyst i 1 -2 døgn forekommer hos opptil 1 av 10 barn etter vaksinasjon. Feber over 39 grader er uvanlig.

Hos småbarn kan raskt stigende feber føre til feberkramper. Feberkramper er i seg selv ufarlig, men kontakt lege for å utelukke annen akutt sykdom.

Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn og ungdom enn hos spedbarn, og skyldes nesten alltid ubehag i forbindelse med injeksjonen eller situasjonen.

Allergisk reaksjon på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller. De mest alvorlige allergiske reaksjonene kommer raskt etter vaksinasjon, og derfor skal barnet vente på helsestasjonen i minst 20 minutter etter vaksinasjonen. Helsepersonellet som er til stede er forberedt på å takle slike situasjoner. Sjekk også ut denne siden


Myte: Vaksiner inneholder så mye rart og har mange skumle bivirkninger at det faktisk er farlig.

Svar: Det vil aldri kunne slås fast at det med 100% sikkerhet at det er risikofritt å vaksinere seg. Det en skal være klar over er at vaksiner som gis i det generelle vaksinasjonsprogrammet er nøye testet.
Et skremmebilde som ofte trekkes frem er at tiomersal er farlig. WHO er helt tydelige på at tiomersal er trygt i de mikroskopiske mengder de finnes i noen vaksiner: Som en respons på denne frykten ble likevel tiomersal tatt ut av alle barnevaksinene i Norge i 1997. Kvikksølvfrykt er derfor ikke noe relevant argument mot å vaksinere barna. Her er noen av de mest vanlige tilsetningsstoffer og sporstoffer, og deres hensikt i vaksiner.

Skvalen er livsfarlig
Et annet skremmebilde som trekkes frem er at adjuvansen (tilsetingsstoffet) skvalen, ("squalene" på engelsk), som vaksinemotstandere hevder er livsfarlig. Skvalen er testet i flere studier på over 50.000 deltagere, og tilsettes for å øke immunresponsen fra vaksinen. . Det er gitt i titalls millioner av vaksinedoser siden 1997. Det har vist seg å være trygt.

Fakta: Skvalen er testet i flere studier på over 50.000 deltagere. Det er gitt i titalls millioner av vaksinedoser siden 1997. Det har vist seg å være trygt. I dette bildet er det greit å vite at en gjennom kosten får i oss ca 30 mg skvalen per dag. Viste du at skvalen er naturprodukt som finnes hos alle planter og dyr, men vaksinemotstanderne unngår å nevne akkurat det. Det passer litt dårlig med deres påstand om at det er skadelig, for det er jo naturlig, og er det naturlig er det ikke skadelig. Snurrig logikk, men dog. Er du glad i olivenolje kan inntaket være enda høyere.

Jeg observerer flere vaksinemotstandsforum på nettet roter med fakta rundt dette. Det snakkes ofte om en adjuvans MF59 som vaksinekritikerne linker til en rekke autoimmune lidelser hos vaksinerte mennesker. Dette stemmer ikke, og en metaanalyse fra 2009 viser at anitvakserne farer med tøv: MF59-adjuvanted versus non-adjuvanted influenza vaccines: integrated analysis from a large safety database

Et av ryktene er at skvalen som ble brukt i blant annet miltbrannvaksiner som ble gitt til soldatene i Golfkrigen, og at dette førte til at de ble syke. Dette er tilbakevist av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Men, i følge vaksinemotstanderne så er WHO en del av den verdensomspennende konspirasjonen som jeg nevnte i del 1, så en må ta det med i betrakting.

Vaksiner er full av aluminium
Er også et skremmebilde som stadig dras frem av vaksinemotstandere.

Fakta: Poenget er at det er svært lite aluminium i vaksiner, du får i deg mer i fra luften, vannet og ikke minst maten du spiser, en det du får i deg i vaksiner. Det er ikke aluminium i vaksiner mot Rotavirus, Meslinger, Kusma, Røde hunder og Vannkopper. Vdr aluminium i vaksiner kan en lese om det her.


Myte: Meslingevirus i MMR-vaksinen fører til autisme og tarmsykdommer.

Svar:
Et av de mest brukte mantra er autismekortet. Påstandene er at vaksinen fører til autisme. Ut fra det vi vet i dag er det ikke påvist noen link mellom vaksiner og autisme. Vaksinemotstandere tviholder på hypotesene til Andrew Wakefield, som påsto at kombinasjonsvaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder svekket immunsystemet og skadet indre organer. Han mente magetrøbbel kunne føre til autisme. Poenget var at Wakefield fikk penger fra en rettshjelpsorganisasjon for å undersøke sammenhengen mellom vaksinen og autisme. De hadde planer om å saksøke vaksineprodusenter. Lancet, som er svært anerkjent, trakk formelt artikkelen tilbake for noen år siden med henvisning til flere konkrete feil. På Folkehelseinstituttet kan du lese mer om MMR-vaksinen.

Når det gjelder MMR vaksinen og autisme foreligger det svært mange peer-reviewed journals.
Association between thimerosal-containing vaccine and autism.
Unintended events following immunization with MMR: a systematic review.
Vaccines and autism: evidence does not support a causal association.
Secrets of the MMR scare: how the case against the MMR vaccine was fixed
Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses


Myte: Hvis man ammer barn kan en ikke gi vaksiner.


Svar: Det er feil. Barn som ammer kan fint få vaksiner som finnes i vaksineprogrammet Folkehelseinstituttet har laget denne informative artikkelen.


Myte: Vaksinasjoner øker risikoen for allergier.


Svar: De fleste personer med allergi reagerer ikke på stoffer som finnes i vaksiner, men på pollen, muggsopp og matvarer. En skal uansett være obs og det kan selvfølgelig hende at noen få reagerer. Sjekk ut om allergi her.


Myte: Det er livsfarlig å gi gravide vaksiner

Svar: En skal være forsiktig å vaksinere gravide, men dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vaksiner mot røde hunder, kusma og meslinger bør unngås. Vaksiner mot polio, tetanus, difteri og influensa kan gis. Mer informasjon kan en lese her.


Myte: Vaksine inneholder Phenol som fører til betenelse i hjertemuskelen og blodårene.

På internett vil en finne mange sider som lister opp skremmende lister over stoffer som det påstås finnes i vaksiner. Som påstanden jeg nevner under bygges det forbiindelser til sykdommer og lidelser, hvor en uten å blunke hevder at vaksiner er årsaken

Myte: I Rotavirusvaksinen (omgangssyke og diaré) inneholder phenol. Dette forårsaker betennelse i hjertemuskelen og blodårene, febersykdommer, slimhinneforandringer og lymfeknuteforandringer. Vaksinen fører også til Kawasakis syndrom.

Fakta: Det er ikke phenol i rotavirusvaksinen. Men stoffet finnes i ørsmå mengder i maten vi spiser og drikker. Det skulle jo bety at hvis en følger den snodige logikken til vaksinemotstanderne her så bør det være farlig å drikke et glass vin her. At rotavirusvaksinen fører til Kawasakis syndrom er det absolutt ingen holdepunkter for å hevde. Dette er et typisk eksempel på det vi kaller fearmonging.
Du kan også lese her: Nye vaksiner mot omgangssyke er sikre og effektive

 

Myte: Folkehelseinstituttet har hemmelige regnskaper  

En av mytene i konspirasjonsmiljøene er at Folkehelseinstituttet er at det er en samrøre mellom Stolenberg familien og Rockefeller Foundation. Som en av de skribentene inne på «nøttefabrikken Nyhetsspeilet» skriver:

«De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning.»

Rockefeller Foundation tilbød hjelp til mange fattige land på den tiden (20-årene) med støtte til ulike helserelaterte prosjekter. Støtten besto hovedsakelig i finansielle midler til å opprettelse det nasjonale folkehelseinstitutt i 1929.

En annen myte er at Folkehelseinstituttet har "hemmelige regnskaper". Nei, det stemmer heller ikke. Årlige bevilginger skjer gjennom budsjettene til Helse og omsorgsdepartementet. Vi snakker om en statlig virksomhet som rapporterer regnskapene inn til statsbudsjettet, ikke til Brønnøysundregistrene som vaksinemotstanderne tror.

FHI-Regnskap

regnskap FHI


Verdens helseorganisasjons (WHO) om vaksinemyter

Når vi ser på argumentene vaksinemotstanderne bruker har Verdens helseorganisasjons (WHO) laget en fin oversikt over argumenter du vil møte: Seks misoppfatninger om vaksiner. Det er argumenter som går igjen t over hele verden, og er i stor grad de samme som jeg har satt opp over. Grunnen til at jeg nevner det er at vaksinemotstanderne bruker disse misforståelsene aktivt i sin argumentasjon (i litt ulike valører) om hvorfor du ikke trenger å ta vaksine. Ikke la deg lure av dette. Lær deg å kjenne igjen argumentene. Ikke minst vil du være i stand til å vurdere på et tryggere grunnlag hva som er best for deg og dine barn.

Verdens Helseorganisasjon WHO har svært mye god statistikk om vaksiner.

Summary presentation of key indicators
Global Immunization Data
Vaksinasjonsdekning (globalt 2012)

Nedgang i tilfeller av meslinger (sakte men sikkert)
Nedgang i tilfeller av polio
Nedgang i tilfeller av kikhoste

Du vil finne stort sett de samme mytene fra WHO som de jeg har satt opp over. Det er viktig å være klar over den uredeligheten som vaksinemotstanderne bruker i sin argumentasjon. Derfor er det viktig å ”bevæpne seg” med gode argumenter når du møter noen av de mytene og påstandene jeg har listet opp.

Dette er myter og argumenter du vil få servert igjen og igjen fra vaksinemotstanderne. Les det og du vil stå bedre rustet til å møte argumentene vaksinemotstanderne kommer med.

I tillegg anbefaler jeg deg å lese:

Ikke tro på disse vaksinemytene.
Derfor bør barna dine vaksineres.
Vaksinering av små barn
Derfor bør du vaksinere barnet ditt

Vaksinemotstanderne er også notoriske til å trekke frem det vi kaller anekdotiske bevis. Der er en form for tankefeil der en bygger på et enkeltstående tilfelle (evt. et begrenset antall enkeltstående tilfeller) som ikke kan bestrides.


429399_540240106006138_1153171285_n

 

 

Myter rundt HPV vaksinen

Vaksinemotstanderne har også kastet seg over HPV vaksinen. Argumentene vaksinemotstanderne bruker er kanskje en tanke mer sofistikerte. Fra Lommelegen gjengir jeg noen av mytene som florer rundt HPV vaksinen: Lommelegen om HPV-vaksinen

Myte 1: Jeg er den eneste personen jeg vet om som har HPV

Fakta: Omtrent 70-80 prosent av alle kvinner (og menn) blir smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet. HPV-infeksjon er vanligvis uten symptomer, og forsvinner av seg selv i løpet av 6-24 måneder i over 90 prosent av tilfellene. Det er til enhver tid 10-20 prosent av seksuelt aktive som har en pågående HPV-infeksjon.
De fleste kvinner med påviste celleforandringer har HPV. Omtrent 20-30 prosent av alle kvinner får påvist celleforandringer en eller flere ganger i løpet av livet, og 10 prosent vil få fjernet sine celleforandringer kirurgisk ved konisering der en liten del av livmortappen opereres vekk.

Myte 2: Bare personer som har tilfeldig sex blir smittet av seksuelt overførbare sykdommer


Fakta: Selv om du bare har en partner i løpet av livet, kan din partner hatt andre seksualpartnere før deg. Du har dessuten ingen garanti for at din partner er trofast. HPV er veldig vanlig. HPV er den mest utbredte seksuelt overførbare viruset vi har. Risiko for smitte er 10 prosent for hver nye partner man har. Omtrent 10 prosent får klamydia og like mange får herpes. Det er mulig å bli smittet selv om man bare har hatt sex en gang.

Myte 3: Dersom HPV-smitte blir oppdaget i et langvarig forhold betyr det at en av partene må ha vært utro


Fakta: Selv om HPV-infeksjon går over av seg selv i løpet av 6-24 måneder i over 90 prosent av tilfellene, er det noen som har pågående infeksjon over mange år. Det er umulig å vite når du ble smittet. HPV smitter først og fremst ved intim kontakt, men HPV kan også smitte ved annen hudkontakt.

Myte 4: Kjønnsvorter kan føre til kreft


Fakta: Selv ved smitte av høyrisiko HPV virus, er det få som utvikler kreft. Det finnes mange typer HPV. De ulike typene klassifiseres som høyrisiko eller lavrisiko med tanke på kreftutvikling. HPV typene som gir kjønnsvorter (blant annet type 6 og 11) er sjelden eller aldri årsak til kreft. Problemet er at dersom du har blir smittet av HPV som gir kjønnsvorter, kan du også være smittet av andre typer med høyere risiko for kreftutvikling (blant annet type 16 og 18). Det er viktig å understreke at selv ved smitte av høyrisiko HPV virus er det få som utvikler kreft.

Myte 5: Unormale celleprøver medfører høy risiko for utvikling av kreft


Fakta: De fleste som får påvist celleforandringer har lavgradige celleforandringer som nesten alltid forsvinner av seg selv uten behandling. Det er imidlertid viktig å følge opp unormale celleprøver for å kontrollere at celleforandringene går tilbake. Ved høygradige eller lavgradige celleforandringer forårsaket av en høyrisiko HPV-type vil kvinnen bli henvist til gynekolog for undersøkelse (kolposkopi) og vevsprøve (biopsi). Dersom biopsien bekrefter høygradige celleforandringer vil legen anbefale at disse fjernes kirurgisk ved hjelp av konisering der en liten del av livmortappen opereres vekk. Uten slik behandling vil 10-30 prosent utvikle kreft i løpet av 30 år.

Myte: Det er unødvendig å ta HPV-vaksinen dersom du tar celleprøver regelmessig.
Fakta: Dersom du tar celleprøve hvert tredje år, slik man blir anbefalt, vil risikoen for kreft bli redusert med 60-80 prosent. Effekten av å ta celleprøver regelmessig er derfor omtrent den samme som å ta HPV-vaksinen. Men risikoen for livmorhalskreft reduseres ytterligere dersom du både tar celleprøver regelmessig og er vaksinert.

Myte: Gutter og menn har ingen nytte av å ta HPV-vaksinen.

Fakta: HPV-infeksjon er årsak til kjønnsvorter, peniskreft, kreft i endetarmen (analkreft) og noen typer øre/nese/hals-kreft. Når alle tilfellene av disse krefttypene summeres blir det til sammen like mye som livmorhalskreft hos kvinner. Kvinner blir imidlertid rammet ”dobbelt”, siden de kan få analkreft, kreft i vulva, vagina og øre/nese/hals-kreft i tillegg til livmorhalskreft. Kostnad/nytte av vaksinen er derfor høyere hos kvinner enn hos menn.
Unntaket er homofile menn, som har større risiko for å få HPV-indusert analkreft enn kvinner har for å få livmorhalskreft. Det er også viktig å vaksinere heteroseksuelle menn for at de ikke skal smitte kvinner som ikke er vaksinert. I Australia blir det gitt gratis HPV-vaksine både til gutter og jenter som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Myte: HPV-vaksinen inneholder kvikksølv.

Fakta: Selv om thiomersal (en organisk kvikksølvforbindelse) har vært et vanlig brukt konserveringsmiddel i vaksiner i 70-80 år uten at man har sett noen skadelige virkninger av det, inneholder ikke lenger noen av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge kvikksølv, heller ikke HPV-vaksinen Gardasil.

Det ligger flere myter og fakta på Lommelegen. Les videre om: Myter og fakta om HPV-vaksinen

Folkehelseinstituttet kom i februar i år med årsrapporten for HPV-vaksinen som er nyttig lesing.  

Det foreligger en rapport fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) fra September 2012 som sier:

En ny europeisk rapport har vurdert HPV vaksinen, etter at den nå er innført i en rekke europeiske land og konklusjonen er at vaksinen er effektiv, og alvorlige bivirkninger er sjeldne.
- Ettersom HPV vaksine tilbys til unge jenter har det vært viktig å kartlegge eventuelle bivirkninger, sier overlege Mari Nygård som leder enhet for HPV-forskning i Kreftregisteret. Kunnskapen om bivirkninger er økt etter vaksinen ble tilgjengelig. Litteraturen, som den nye europeiske rapporten, tyder altså på at alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.
- Siden kortvarige studier ikke fanger opp bivirkninger som kan oppstå i lang tid etter vaksinering, er det viktig å kartlegge om HPV vaksiner har langtids bivirkninger, sier Nygård. Kreftregisteret deltar i en stor Nordisk studie som undersøker nettopp slike langtidsbivirkninger.
Les mer her

Det er også en myte blant vaksinemotstanderne sprer, er at HPV vaksinen forårsaker eggstokksvikt, noe som er det reneste nonsens. Du kan lese mer om myten her

Det australske vaksineprogrammet for HPV-vaksine (humant papillomavirus) er i ferd med å utrydde forekomsten av kjønnsvorter i den unge befolkningen, noe som igjen gir positive utslag i bekjempelsen av ulike kreftsykdommer som kommer som en følge av denne seksuelt overførbare infeksjonen. Les mer her

Cervical cancer vaccine program hailed a success
Dagbladet med en oppsummering om sikkerhet ved HPV-vaksinen:
Lommelegen om HPV-vaksinen
HPV-vaksinen beskytter mot mer enn livmorhalskreft
Klikk.no/helse - 8 myter om vaksiner
Gunnar Tjomlid svar til Charlotte Haug og usikre foreldre
Ta hpv-vaksinen!

Ønsker du utfyllende informasjon om HPV-vaksinen kan jeg anbefale Facebook siden:
JA takk, til HPV vaksinen! Her ligger det svært mye god informasjon


Vaksineskeptikernes kildegrunnlag

Mytene som vaksinemotstanderne stadig sprer på nettet er svært like, uansett om du er i Norge eller Australia. Vaksinemotstanden i Australia er nok større og vesentlig mer aggressiv en her hjemme, men argumentene er forbausende like. Kilder som er basert på konspirasjonstankegods som i stor grad er basert på missrepresentasjon, forvrenging av data, og regelrette løgner om hva vaksiner inneholder og hvilke sykdommer som knyttes opp mot vaksinering.

Et av de hyppigst brukte argumentene er at legemiddelindustrien er griske og kun lager vaksiner for å tjene penger. En kan kritisere legemiddelindustrien (med rette) for mye rart. Men det drives forsking, og testing (som jeg skisserte over) som viser at vaksiner har en lang vei å gå før de blir sluppet på markedet. Kildene som vaksinemotstanderne bruker har påfallende ofte kommersielle interesser i å tilby alternative kurer mot sykdommer, men hvor behandlinger og remedier er svært tynt dokumentert for å si det pent.

Et godt eksempel på hvor galt dette kan bære av sted er en artikkel i Science-Based Medicine som i mai 2012 tok opp vanviddet med å gi MMS mot autisme. Ikke bare som drikke, men også i badevannet og som klyster. Dette markedsføres som en kur mot autisme inne på sider hvor vaksinemotstandere trakterer. Jeg tok opp dette i et tidligere blogginnlegg.
Der tok jeg også opp en rekke absurde påstander vaksinemotstanderne skramler rundt med.

Et av mantraene som bruks av vaksinemotstanderne er: ”Det er viktig å tenke selv, det er informasjon på internett som bekrefter det vi hevder”. Beklager men her bommer de stort.

Som jeg har nevnt tidligere: Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser forskingsrapporter/artikler og data i sum? Når det gjelder vaksiner er det ingen tvil om at det redder liv. Stikkordet er kildekritikk.

Kort om kildekritikk:
Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille verifiserte opplysninger fra spekulasjoner. På internett er informasjonsmengden kort og godt formidabel. Det er ikke alltid lett å sjekke om det du kommer over er avgod nok kvalitet. Derfor er et viktig at viktig at en benytter ytterligere kildekritiske metode. Kildekritikk handler om å vurdere kvaliteten på den informasjonen du har funnet, i forhold til utgangspunktet ditt. Anbefaler deg å se nærmere på:Thinking Critically About World Wide Web Resources som fokuserer på hva en må være klar over når en vurderer nettsider som informasjonskilder blant annet.

Kvalitativ vurdering av kilder
En kvalitativ vurdering av informasjonskilder handler om å vurdere kilder ut fra egenskaper som type, troverdighet og ekthet. Hva slags type kilde har vi med å gjøre? Er det forskningsformidling eller politiske meningsytringer, nyheter? Er kilden det den gir seg ut for å være?

På internett er informasjonsmengden vannvittig. Det er ikke alltid lett å sjekke om det du kommer over, er av god nok kvalitet.
Dessverre er alternativ/vaksinemotstandsmiljøet svært dårlig på kildekritikk. Deres kildebruk avslører hvor dårlig det faktisk står til når de skramler rundt på nettet med sine påstander. La oss ta en titt på kilder vaksinemotstanderne svært ofte bruker.

Vaksinemotstandernes kilder
Kildegrunnlaget vaksinemotstanderne lener seg på er mangslungent, men svært ensidig.
Kilder som vactruth og NaturalNews samt bloggen - the refusers og wnytruthers samt sanevax er mye brukt. En annen figur er Andrew Moulden.  Felles for disse er en rekke feilaktige myter om vaksiner, iblandet konspirasjoner og tøv . For ikke å snakke om mercola, et sted hvor vanvittige helseråd og antivaksineråd er gjennomgangsmelodien.  I tillegg er occupycorporatism brukt for å legitimere påstander som ikke henger på greip. Siden inneholder konspirasjonsvås opp og i mente.  Det linkes også påfallende ofte til whale.to, en side med et sammensurium av pseudovitenskap, antisemittisme, holocaustbenektelse, vaksinemotstand eltet i en salig blanding. Når de blir konfrontert med sine kildevalg, så er omkvedet at de linker bare til de «snille delene av kildene». Eller linkes det ofte til andre bloggere med det samme fundamentalistiske synet på vaksiner. Jo mer ekstreme steder de kan linke til, jo bedre kan det virke som. Å linke til tullete konspirasjonssider som liamscheff, PrisonPlanet, Rumor Mill News o.l. gruslegger et hvert håp om en fornuftig diskusjon med persongalleriet i dette miljøet.

Felles for disse er en rekke feilaktige myter om vaksiner, iblandet konspirasjoner og tøv.

La oss for ordens skyld ta fm et eksempel an vi ta for oss ss Dr Mercola, som jeg nevner over. Han brukes faktisk av antivaksinegrupper i mange land som en autoritet. Alt som har navnet doktor i seg er jo ”hipp hurra” i vaksinemotstandskretser, og er det viktigste kriteriet når de forsøker å overbevise deg om de har rett.

Mercola er ikke noen medisinsk doktor, han er osteopat. I USA sitter det litt løsere å smykke seg med en doktortittel, og han har derfor lov til å kalle seg "dr" i USA. Vi snakker om en kar med nese for butikk, og som må være litt av et forbilde for Vaksineaksjonens leder Ketil Dreyer. På nettsiden til Mercola kan du lese om at ”Sink kan kurere diaré og artikler som: Do Drug Companies Secretly Favor a World Flu Pandemic? Mercola mener at AIDS ikke er klinisk forårsaket av HIV viruset, men av frykten for at HIV viruset er farlig.

Mercola tok seg litt utdanning i markedsføring og vips så fant han ut hvordan han skal fange sitt publikum. Skulle jeg undervist i markedsføring ville jeg definitivt dratt frem Mercola, for å vise eksempler på hvordan man kan selge selve den mest idiotiske ide, ved å bruke klassiske markedsføring og kommunikasjonstriks. Mercola skal ha honnør for å lage provoserende og selgende artikler.

Her hjemme har vi vår egen versjon av NaturalNews, nemlig Lyskilden (kaller seg nå Kilden nyheter) som seriøst mener at vaksinering har røtter i nazismens medisinske eksperimenter. Dette er så feil som det kan få blitt. Men legg merke til kilden Lyskilden lener seg på. NaturalNews, en kilde vaksinemotstandere og konspirasjonsmiljøene bruker som ”en legitim kilde”. Det sier vel det meste om seriøsiteten. Vaksinens historie har lange røtter, faktisk helt tilbake til 1796.

Lyskilden-Lyskilden-nazi-vaksinepaastand


Når det gjelder skvalen så lener vaksinemotstanderne seg blant annet på denne artikkelen fra "dr" Mercola som er det reneste makkverk. Den henviser også til Barbara Loe Fisher som er grunnleggeren av Natonal Vaccine Infomation Center.(NVIC) som antivaksinebevegelsen flokker seg rundt. I tillegg er occupycorporatism brukt for å legitimere påstander som ikke henger på greip. Siden inneholder konspirasjonsvås opp og i mente.

En annen figur vaksinemotstanderne drar frem er "dr" Viera Scheibner. Riktig nok er Scheibner en riktig doktor, ikke i medisin, men i geologi. Hos vaksinemotstanderne spiller det ingen trille, en doktor er en doktor i vaksinemotstanderes verden. Relevant fagfelt er ikke så viktig, det er hva vedkommende mener om et tema som er kluet. Scheibner har riktignok studert et år med medisin, men har ingen medisinsk kompetanse. Denne damen hevder at skader etter Shaken baby syndrome skyldes vaksine

Viera Scheibner har mistet kontakt med virkeligheten. Invester 15 minutter til å se denne videoen fra 60 min jeg har lagt ved. Legg merke til Scheibners resonnementer vdr vaksiner. Helt ærlig. Mener du det er lurt å lytte til vaksinemotstandere etter at du har sette denne filmen, så er det fordi du allerede har bestemt deg for ikke å ta innover deg hvor uredelige og uærlige vaksinemotstandere er i sin kommunikasjon.

Hun har følgende webside (com – org – net) www.vierascheibner.com, www.vierascheibner.org, www.vierascheibner.net
Viera Scheibner ble nominert til Anus Maximus Award for 1999 (damen har holdt på lenge med sin vaksinemotstandsfundamentalisme)

Det linkes også påfallende ofte til whale.to som er en søppeldynge for alt som er pseudovitenskapelig. I tillegg innholder siden et sammensurium av antisemittisme, holocaustbenektelse, mindcontrol plott og vaksinemotstand eltet i en salig blanding. Nettsted drives av  grisebonden John Scudamore fra Herefordshire. Merkelig nok ble Whale brukt som kilde av saksøkerne i vaccine-autism connection rettsaken. I økende grad brukes dette møkkastedet som kilde også her hjemme av vaksinemotstandere. Møter du en debattant i en diskusjon som drar frem whale.to som kilde, så henvis til Scopie’s Law, mens du takker pent nei til videre diskusjon.

Du kan lese historien bak Scopie’s Law her: The nuttiness that is Whale.to: Save Scopie’s Law!

I noen grad linkes det til Rense.com. og til Educate-yourself.org, sistnevnte er i samme gate som Whale.to.

Litt bakgrunnsinfo om noen av de mest brukte kildene som vaksinemotstanderne bruker:
NaturalNews
Joseph Mercola
Jeff Rense
Whale.to
Educate-yourself.org
Sanevax

Når de blir konfrontert med sine kildevalg, så er omkvedet at de linker bare til de «snille delene av kildene». Eller linkes det ofte til andre bloggere med det samme fundamentalistiske synet på vaksiner. Jo mer ekstreme steder de kan linke til, jo bedre kan det virke som. Å linke til tullete konspirasjonssider som liamscheff, PrisonPlanet, Rumor Mill News o.l. gruslegger et hvert håp om en fornuftig diskusjon med persongalleriet i dette miljøet.

En annen luring vaksinemotstanderne drar frem er doktor Raymond Obomsawin. Det er han som står bak den famøse grafen: Proof That Vaccines Didn't Save Us, hvor en av de mer kjente manipuleringer/forfalsking av datasettet om meslinger er sentralt. Obomsawins manipuleringer ble plukket fra hverandre her og her. Uansett fortsetter vaksinemotstanderne å gjenta de samme løgnene. Gjentar du en løgn lenge nok så blir det til slutt en sannhet. Det fungerer ikke på den måten. 

Premissleverandører av vaksinemyter her hjemme.

I vaksinemotstandsmiljøet er det her hjemme noen få premissleverandører av vaksineskeptiske artikler og ikke mist myter.

Fritt Helsevalg 

I alternativmiljøet er Fritt Helsevalg noe som ofte trekkes frem som en ”uavhengig” autoritet vdr helse. Fritt Helsevalg beskriver seg som en ideell og uavhengig forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre deg som forbruker et bredt tilbud av behandlinger. 

Fritt helsevalg er det jeg kaller kunstig grasrotbevegelse, Det vi kan kalle Astroturf. Fritt Helsevalg påstår å være en forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre deg som forbruker et bredt tilbud av behandlingsformer. I virkeligheten er de en sammenslutning av selgere/utøvere av ulike remedier og alternativprodukter og tjeneseter. La oss se litt på noen av hvem de er linket opp mot.

Fritt Helsevalg var en av de største bidragsyterne til Vaksineaksjon.no, drevet av Kjetil Dreyet (som også driver alternativ - remediebutikken altshop). Vaksineaksjonen og vaksinemotstanderne har jeg skrevet om her og her.

Fritt Helsevalg er også medlem av National Health Federation,(NHF) hvor vi finner mye ymse, blant annet, The Dr. Rath Health Foundation, drevet Matthias Rath, en vitaminpilletriller og svindler som er omtalt her.

Ellers kommer National Health Federation en rekke kontroversielle uttalelser vi ser avarter av her hjemme i alternativmiljøet, en av de mest vanlige er:

“There is a definite plan to control and damage the public's ability to manage health by natural means — and it’s global.”

Hvilke holdninger har Fritt Helsevalg til alvorlig sykdom som kreft, til vaksiner? Svært trøblete. Fritt Helsevalg er en kunstig grasrotbevegelse som egenlig representere det kommersielle alternative markedet.

 69082_450547074988706_542689362_n

Kort og godt snakker vi om en ridder i skinnende helserusting, eller en knekt i falmet aluminiumsfolie? Jeg skal komme tilbake til Fritt Helsevalg i en senere artikkel, hvor vi borre litt dypere ned i materien over hvem de er, og hva de reelt står for, hvem er de knyttet opp mot m.m. I denne omgang er det interessant å se nærmere på deres forhold til vaksiner.

Fritt helsevalgs problematiske holdninger til vaksiner:

Vaksinering er ikke immunisering - seminar
Svineinfluensavaksinen med giftige ingredienser
HPV-vaksinen: Hasteinnføring
Andre artikler vdr vaksiner knyttet til Fritt Helsevalg
Andre artikler vdr kreft knyttet til Fritt Helsevalg
Alternativ-leger fikk refs


Bloggene – Hyperrealisme og ny injeksjon

Ragnhild Marie Madsen driver to vaksinemotstandsblogger: Hyperrealisme og ny injeksjon. Hun er med sine to blogger en viktig premissleverandør for blant annet Vaksineaksjonen hvor det meste av den mer oganiserte vaksinemotstanden finner sted.  Hun vet svært godt at de hun henvender seg til slett ikke er særlig bevandret i epidemiologi, eller har noen forutsetninger for å kunne drive kritisk kildekritikk rundt tema helse. 

Det gjør at det er gode kår for å spre tant og tøv pakket inn i en kvasi intellektuell språkdrakt. Det som undrer meg er at enkelte, som er ansatt i helsevesenet faktisk velger å fronte ekstreme vaksinemotstandsgrupper og rabiate alternativgrupper. Ragnhild Madsen er etter det jeg kjenner til utdannet(eller utdanner seg til)sykepleier. Et ansettelsesforhold reiser særlige ytringsfrihetsspørsmål, fordi arbeidsgiver innenfor visse rammer har krav på den ansattes lojalitet. (Viktig at dette ikke blandes sammen med varslingsplikten ansatte har)

Jeg tror det er ganske innlysende at helsearbeidere er nødt til å vurdere sine ytringer på sosiale medier (også på fritiden). I juni 2012 lanserte Helsedirektoratet en veileder for bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Veilederen er basert på Norm for informasjonssikkerhet. Den består av et 13 siders dokument med en forholdsvis kort innledning og maler for virksomheter til å utarbeide egne råd om bruk av sosiale medier til ansatte og pasienter. Kilde.

Hvilke praktiske konsekvenser dette vil få rent praktisk gjenstår å se. For å overholde lojalitetsplikten kan den ansatte kanskje bli nødt til å avstå fra visse ytringer på fritiden. Det har selvfølgelig ikke noe med knebling av ytringsfriheten å gjøre, men med lojalitetsplikten til arbeidsgiver. Jeg regner med at Ragnhild Madsen er klar over disse forhold, særlig når hun sprer regerett feilinformasjon på sine blogger.

Å gå igjennom alle blogginnlegg som Madsen har liggende relatert til vaksiner, krever tid og en del arbeid, og noe må jeg ta opp i en evt senere blogg, men jeg vil trekke frem noen sentrale artikler hun fronter og sprer på nettet, Hun har basert sine konklusjoner på ensidige og faktisk feiltolkede data.

Madsen spør i sin blogger: Hyperrealisme - Uvaksinerte friskere enn vaksinerte. -  Ny injeksjon: Hvorfor er uvaksinerte barn friskere? -   Bloggene spres som en farsott i alternativmiljøet og vaksinemotstandsmiljøet. En kan lett få inntrykk at Madsen uttaler seg med tygde her, noe hun ikke gjør.

Fra Ny injeksjon:
”I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.

2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte:

I den sammenlignende studien ble det sett på en lang rekke lidelser og sykdommer som astma, allergi, atopisk eksem, ADHD, konsentrasjonsproblemer, autisme, øre-nese-halsproblematikk, diabetes, epilepsi, stoffskiftesykdom ol. Den generelle tendensen viste at de vaksinerte barna var 2-5 ganger hyppigere rammet enn de uvaksinerte. Grafen kan gjenfinnes her: Vaccineinjury.info

Madsen linker til en undersøkelse snekret sammen og designet av vaksinemotstander og homeopat Andreas Bachmair, som også driver Impfschaden.info (som er en tysk versjon av Vaccineinjury.info). Dette er et tysk antivaksverksted som er godt kjent for å fremme absurde helsepåstander og som glorifiserer homeopati som det saliggjørende mot de fleste sykdommer. Vaccineinjury.info som er et antivaksforum og en viktig kilde mot vaksiner som brukes av antivaksere rundt om kring i verden.

Andreas Bachmair studien (som jeg velger å kalle den) baserer seg på selvrapportering, noe som er kontroversielt. Selvrapportering er i seg selv en dårlig ide, når det er på internett kan dette bli svært morsomt og enda dårligere, noe som er tilfelle her.
Når det er dårlig utformet er det ubrukelig kort og godt. La oss se på begynnelsen. Allerede der tryner det realt. Gjett hvorfor?

“For statistical evaluation of the state of health of entirely unvaccinated children we request you to fill out the following form. The data will be published anonymously and handled with utmost confidentiality. The results help us to acquire accurate information about the health of unvaccinated children”

Madsen sammenligner Andreas Bachmair studien hvor innsamlingsgrunnlaget var nokså enkelt og basert på selvrapportering fra uvaksinerte som senere (etter press) ble sammenlignet med vaksinerte fra KIGGS studien, som hadde et annet design.
Det Madsen her viser blir som å sammenligne epler og koteletter og hvor svaret blir - fargen blå. Andreas Bachmair studien har en aldersfordeling av undersøkelsesobjekter der hovedvekten av barna ligger på alderen 0-4 år.

Andreas Bachmair studien er katastrofalt dårlig designet. Det er store skjevheter at et er pinlig. Ingen kontrollgrupper opp mot vaksinerte barn. Utvalget er skjevt. De som har svart er de som er svært positive til alternativbehandling og negative til helsevesenet. Undersøkelsen som Madsen vektlegger er slaktet. Madsen burde definitivt vite bedre en å linke til en så svakt fundert undersøkelse. Kritikken er plukket i fra hverandre og behørig omtalt her.

Med tanke på de metodiske svakhetene i Andreas Bachmair studien, er et det en gåte at Madsen med sin helsefaglige bakgrunn kan konkludere at uvaksinerte barn er friskere en vaksinerte. Men igjen, dette er et godt eksempel på hvor uredelige vaksinemotstanderne er i bruk av kilder, tolking av data, og ikke minst hvordan de lager konklusjoner som ikke henger særlig godt sammen når en begynner å pirke i materien. Svaret er Confirmation bias.

Anbefaler Madsen og andre antivaksere å lese “Let’s put on a Study!” Med andre ord, ikke lytt til hva Ragnhild Madsen hevder her.

Studiene Madsen ikke nevner

KIGGS studien (som Madsen ikke berører i det hele tatt) har en annen og jevnere fordeling. I KIGGS studien ble barn og ungdom opp til 17 år undersøkt.
Totalt deltok 17 641 barn og ungdom (8656 jenter, 8985 gutter) og deres foreldre i KIGGS studien (svarprosent 66,6%)

Konklusjonen i KIGGS studien ble:
"The prevalence of allergic diseases and non-specific infections in children and adolescents was not found to depend on vaccination status." Kilde: NCBI – (US National Library of Medicine National Institutes of Health

På et område var det faktisk en forskjell mellom vaksinerte og uvaksinerte barn i KIGGS undersøkelsen:

"As expected, vaccine preventable diseases affected those who had been vaccinated against a particular disease to a lower degree than unvaccinated persons"

De fant ingen forskjeller mellom uvaksinerte og vaksinerte barn når det gjaldt infeksjoner, allergi osv. Den eneste forskjellen de fant, var i sykdommer som vi vaksinerer mot. Der var det - ikke helt uventet en større andel som ble smittet blant de uvaksinerte. Som figuren under viser.


graf-1
Konklusjonen kan en lese her.

I mars 2013 kom det en undersøkelse som er enda mer omfattende enn det KIGGS studien er.
I en studie i JAMA Pediatrics ble helsetilstanden til små barn som fikk sine barnevaksiner til vanlig tid, og de som fikk dem senere enn normalt, eller aldri (det vi kan kalle «undervaksinerte barn») undersøkt grundig.

Det er to grupper med undervaksinerte barn som er verdt å se nærmere på:

1) De som fikk vaksinen for sent (eller aldri) av årsaker ikke spesifisert, eller av andre naturlige årsaker.
2) De som fikk vaksinen for sent (eller aldri) grunnet foreldrenes valg om å ikke vaksinere barnet.

Studien tar for seg barn født mellom 1. januar 2004 og 31. desember 2008 spredt over hele USA, antallet var totalt 323 247 barn.

Studien viste at 48,7% av barna var undervaksinert i én dag eller mer. Nesten halvparten av barna var altså for sene med en eller flere vaksiner, noe som i seg selv er ganske betenkelig og bekymringsfullt. Barn som ikke kunne få vaksinen av ulike medisinske årsaker (organtransplantasjon, svekket immunforsvar etc) var ekskludert fra studien. Barna ble fulgt opp i 36 måneder.


Men Madsen har tydeligvis mer på lager.
Fra hennes blogg kan vi lese: - Studie finner sammenheng mellom kvikksølvholdig tilsetningsstoff i vaksiner og vedvarende forstyrrelser i hjernen

I blogginnlegget første setning viser Madsen at hun roter med kvikksølvforbindelser, etylkvikksølv og rent kvikksølv. Akkurat det er essensielt, siden hun går videre med studier på uorganisk kvikksølv i bloggen, som det ikke er noe av i vaksiner, så faller resten av hennes blogginnlegg vekk som irrelevant. Etter å ha sjekket andre artikler som omhandler tiomersal på fostre, så merker jeg meg at det er få, om noen som finner effekter. Den japanske studien som Madsen viser til er på rotter. Her er en artikkel som diskuterer fjorårets publikasjon fra samme gruppe.

Ellers bør Madsen få med seg denne:
Agency for Toxic Substances Disease Registry - Public Health Statement for Aluminum

Her er mer info om aluminium i vaksiner som Madsen og hennes antivaksvenner bør få med seg:
The Children`s Hospital of Philadelphia - Aluminum in Vaccines: What you should know

Utdrag:

"During the first 6 months of life, infants could receive about 4 milligrams of aluminum from vaccines. That’s not very much: a milligram is one-thousandth of a gram and a gram is the weight of one-fifth of a teaspoon of water. During the same period, babies will also receive about 10 milligrams of aluminum in breast milk, about 40 milligrams in infant formula, or about 120 milligrams in soy-based formula"

"The quantity of aluminum in vaccines is tiny compared with the quantity required to cause harm. Here’s another way to think about this: All babies are either breast-fed or bottlefed. Because both breast milk and infant formula contain aluminum, all babies have small quantities of aluminum in their bloodstreams all the time. The amount is very small: about 5 nanograms (billionths of a gram) per milliliter of blood (about one-fifth of a teaspoon). Indeed, the quantity of aluminum in vaccines is so small that even after an injection of vaccines, the amount of aluminum in a baby’s blood does not detectably change. In contrast, the amount of aluminum in the bloodstreams of people who suffer health problems from aluminum is at least 100 times greater than the amount found in the bloodstreams of healthy people."

Skal vi følge Madsens logikk (noe en ikke bør gjøre) burde barna vært døde av aluminiumsforgifting. Madsen vet faktisk ikke hva hun snakker om. 

Hun er en racer i å plukke enkeltundersøkelser som slett ikke er valide og presentere dette som ubestridelige fakta. Kjetil Dryer har også gjenntatt dette som Madsen tar opp.  Dessverre blir også fagfolk overmannet av dette tøvet som blant annet Madsen sprer.

Madsen forsøker seg på en real spansk en når hun viser til en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet: MoBa: Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Madsen henger seg opp i følgende: Nesten halvparten av norske 5 åringer følger ikke normalutvikling og konkluderer friskt at:

I denne artikkelen tas kun ett av flere mulige risikoforhold opp. Vaksiner er valgt fordi det er såpass massiv uvilje mot å diskutere nettopp dette temaet, samtidig vet vi at det finnes en lang rekke studier som peker på alvorlige nevrologiske forstyrrelser etter vaksinering. Nylig opplevde vi også svineinfluensavaksinen som ga så mange barn hjernesykdommen narkolepsi.”

At Madsen velger å fokusere mulig avvik i normalutvikling relatert til vaksiner er ingen overraskelse, men hun har ingen verdens ting som backer opp hennes påstander, annet en hennes egne blogginnlegg om vaksiners forbannelse, og hvor hun kirsebærplukker mildt sagt tvilsomme enkeltundersøkelser.

Når vi først er inne på vaksiner, så sier faktisk funn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet at innføring av vaksine mot pneumokokker i det norske barnevaksinasjonsprogrammet kan ha bidratt til lavere forekomst av nedre luftveisinfeksjoner og ørebetennelser hos barn før tre års alder. Tilsvarende rapporteres også fra England, USA og Canada. Et sammendrag av studien finner du her.
Så igjen, ”denne uviljen til å diskutere vaksiner” er noe Madsen konstruerer når hun ikke liker fakta.  

På denne måten sprer hun ubegrunnet og ikke minst svært dårlig begrunnet frykt. Det er slett ikke noen uvilje i å diskutere vaksiner som hun hevder, men hun liker ikke de konklusjoner som tross alt er gjort, basert på den samlede forskingen som tross alt finnes om vaksiner.

Som jeg har nevnt tidligere: Det finnes enkeltstudier og grupper som understøtter nær sagt enhver tenkelig påstand her i verden. Hvordan skille skitt fra kanel? Vi må se på totalbildet, hva viser forskingsrapporter/artikler og data i sum? Når det gjelder vaksiner er det ingen tvil om at det redder liv og er en av årsakene til at vi nå er over 7 milliarder mennesker på jorden.

La oss bare ta siste setning i hva jeg gjengir fra Madsens blogg.

Nylig opplevde vi også svineinfluensavaksinen som ga så mange barn hjernesykdommen narkolepsi.”

La oss se nærmere på fakta: I følge NPE ble ca 2,2 millioner nordmenn (45 prosent av befolkningen) vaksinert med Pandemrix i løpet av svineinfluensapandemien. 598 000 av disse var barn og unge i alderen 6 måneder til 19 år. Hvis vi tar utgangspunkt i de 598 000 og at ca 86 personer kan ha fått narkolepsi på grunn av vaksinen, så vil det si at 0,014%. Hvis vi tar 2,2 millioner vaksinerte så snakker vi om at 0.0039% som kan ha fått narkolepsi på grunn av vaksinen.

Det blir litt meningsløst å leke med tallene på denne måten. Det er lett å finne de som faktisk har tatt skade av vaksinen, de er få, men de har et ansikt. At media forteller historien til de som med stor sannsynlighet har fått skader relatert til svineinfluensavaksinen er bra. Men det er dette som kan gjøre det vanskelig når en diskuterer effekt av vaksiner. Hvor finner vi alle de som hadde stor nytte av vaksinen? De finnes selvfølgelig, men er en del av statistikken, og statistikk selger dårlige i media. Derfor blir nok vinklingen i en del aviser som den blir. Denne kommentaren balanser kanskje noe av inntrykket som skapes. Men igjen, Madsen forsøker å gi inntrykk av at det ”er mange” som utviklet narkolepsi uten at hun tallfester dette.

Hvis Madsen hadde tatt seg til å lese de ulike delene i undersøkelsen ville hun fått med seg at undersøkelsen er svært grundig på mange felter.

Videre har Madsen et blogginnlegg: ”Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger”?

Madsen skriver innledningsvis:

”Det finnes liten tvil om at meslinger er farlig for under- og feilernærte barn i utviklingsland. Det kan heller ikke såes tvil om at sykdommen tok liv i den vestlige verden i utstrakt grad for 100 år siden samt lengre tilbake. Man finner deretter en jevn gradert nedgang i dødelighet i vesten etter toppår rundt 1920. Denne artikkelen tar for seg blant annet historiske og ernæringsrelaterte fakta omkring sykdommen”


Fakta:

Før vaksinen ble tatt i bruk i 1969, opptrådte store meslingeepidemier omtrent hvert tredje år. Så å si alle gjennomgikk meslinger i løpet av barnealderen. I etterkrigs­tiden ble det registrert gjen­nomsnittlig ni meslingdødsfall årlig her i landet (23 dødsfall under meslingepidemi i 1959). Siste registrerte dødsfall av meslinger i Norge var i 1989. Den siste landsomfattende epidemien begynte vinte­ren 1980 - 81. Nå er meslinger blitt uvanlig her i landet, men fremdeles forekommer mindre utbrudd i dårlig vaksinerte befolkningsgrupper med smittekontakt til andre land. På verdensbasis er meslinger fremdeles en betydelig dødsårsak for barn. Også i Vest-Europa har flere land hatt meslingutbrudd med dødsfall de siste årene. Igjen støtter Madsen seg på de manipulerte dataene til Raymond Obomsawin.  I England er tilfeller av meslinger økende. Foreldre som ikke gir sine barn MMR-vaksinen er et resultat av fearmongringen som vaksinemotstandere sprer. Measles Outbreaks 2012

Vaksinemotstanderne baserer mye av sitt budskap om at dødeligheten av sykdommer gikk ned uavhengig av innføring av vaksiner. Det er et lite poeng i det, da leger er blitt stadig flinkere til å holde folk i live. Men, det betyr ikke at selve antall sykdomstilfeller gikk ned i samme grad. Det var først når vaksinen ble sluppet at antall syke sank merkbart. Som er et resultat sank og dødeligheten ytterligere.

Derfor er det viktig å se litt på kildebruken som vaksinemotstanderne legger til grunn. Raymond Obomsawin har vaksinemotstanderne trukket frem i debatter på en rekke diskusjonstråder på nettet. Du kan lese om mannens bravader her: Vaccines didn’t save us” (a.k.a. “vaccines don’t work”): Intellectual dishonesty at its most naked

Vi kan se her at bloggeren Ragnhild Madsen hevder at dette kan linkes til narkolepsi. Det er en mildt sagt kreativ tolking. Hun heviser til dyrestudier som ikke holder vann. Madsen linker dette til

Madsen lyver så det renner om Skvalen -nov 2012-Vaksineaksjonen

Madsen forsøker her å være lur, hun linker til noen undersøkelser, og tar egenlig sjansen på at de som leser dette ikke skjønner hva som står der. Oppsummert så sier linkene hennes at det minimal risiko forbundet med skvalen, men hun fremstiller dette som et stort problem, i god vaksinemotstandsånd. Jeg tipper at det er svært få, om noen inne på Vaksineaksjonen som er i stand til å lese noe ut av abstraktene i undersøkelsene hun linker til.

Et av ryktene er at skvalen som ble brukt i blant annet miltbrannvaksiner som ble gitt til soldatene i Golfkrigen og at dette førte til at de ble syke. Dette er tilbakevist av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Men, i følge vaksinemotstanderne så er WHO en del av den verdensomspennende konspirasjonen som jeg nevnte i del 1, så en må ta det med i betrakting.

Det Madsen og hennes likesinnede alltid gjør, er å dra ut små biter av en stor helhet. Dette blåses opp, utover alle proporsjoner og representerer da, i egne øyne, et gigantisk problem

Madsen har mer på lager av egenkomponerte analyser av hva hun ”leser” D vitamin mer effektivt enn influensavaksine

”I mars 2010 kunne en Japansk studie ledet av Mitsuyoshi Urashima ved Jikei universitet i Tokyo fortelle om D vitaminets forebyggende effekt på influensa, luftveisinfeksjoner og astma hos barn.”

Hmm … Etter det jeg kan se har Madsen begått en alvorlige regnefeil, effekten av influensavaksiner er ikke 1-2%, som hun påstår Cochrane - reviewen sier. Cochrane viser faktisk rundt 70% effekt.

Dessuten sammenligner hun rosiner og biff; influensatype A mot influensalignende infeksjoner. (det er mange tilstander som kan gi influensalignende symptomer) For ren influensa, har vaksiner vist en effektivitet opp mot 90%.
I tillegg sammenligner Madsen en metastudie med en enkeltstudie. Dersom man ikke finner en metastudie på vitamin D, burde hun i alle fall finne flere kliniske studier her. For øvrig er det flere studier som viser ingen effekt av vitamin D mot influensa/ influensalignende infeksjoner. Som her, f.eks. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026455

Det finnes få kontrollerte, kliniske studier som har testet ut effekten av vitamin D mot influensa eller forkjølelse.  Det finnes dog en studie som ble publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA). Den forteller at månedlige doser med 2500 µg vitamin D ikke reduserte forekomsten av ”øvre luftveisinfeksjoner” blant friske voksne. 

Vitamin D3 kan i noen grad være med på å gjøre et sykdomsbilde mildere. Det er enkeltstudier som sier noe om dette, men resultatene er foreløpig ikke entydige, noe en kan se her. Men det rimelig drøyt å hevde at kosttilskudd kan erstatte vaksiner

Madsen har en litt lei tendens til å sammenligner komponenter som ikke kan og bør sammenlignes direkte på grunn av skjevhet, irrelevans o.l . Dette gjør hun for å trekke konklusjoner som ikke gjør noe annet en å fortelle antivaksmenigheten annet en det de vil høre. Jeg syns det er oppsiktsvekkende at hun gjør dette. I debatter er hun en racer i gish gallop teknikker. (hvor hun drukner debatter i havsannheter og tant og tøv og i så mye stråmannsargumentasjon at det blir vanskelig å svare på det hun kommer med av påstander, før hun lanserer nye påstander.

Men, Madsen vet råd. Hun har denne gangen dratt fem en ganske ny undersøkelse som spres i vaksinemotstandsmiljøet som en farsott: Undervaccinated children have better health. Kilden er den samme som hevdet at barneskolemassakren ved barneskolen Sandy Hook i delstaten Connecticut var planlagt på forhånd. Kilde er naturalnews.com, en real møkkakilde full av konspirasjonstull og tøvete helseråd. Natural News er en av hovedkilene til vaksinemotstandere.

Madsens uredelighet

Madsen har selvfølgelig ingen skrupler med å linke opp til undersøkelsen til JAMA for å ”underbygge” hennes noe famøse forsøk på å dra frem Andreas Bachmair studien (som omtalt over) som hevder at uvaksinerte har bedre helse en vaksinerte. Poenget er at Madsen har en særdeles spenstig tolkning av hva undersøkelsene faktisk sier.

Den nye undersøkelsen: A Population-Based Cohort Study of Undervaccination in 8 Managed Care Organizations Across the United States er behørig tatt for seg av Gunnar Tjomlid her:

Et utdrag:

Resultatene fra studien viste et par interessante ting. Det første man merker seg er at undervaksinerte barn hadde 21% flere sykehusinnleggelser enn de som var vaksinert til riktig tid. De hadde også 3% flere besøk til akuttmottak. På den annen side hadde de undervaksinerte barna 11% færre lege-/sykehusbesøk (som ikke krever innleggelse).

Ser man på de to ulike gruppene av undervaksinerte barn viser det seg at de barna som ikke var vaksinert i tide (eller aldri) grunnet foreldrenes valg hadde ca 6% færre lege-/sykehusbesøk uten innleggelse, ca 9% færre besøk til akuttmottak, mens sykehusinnleggelser var omtrent likt som hos tidsnok vaksinerte barn.

Betyr det at de vaksinekritiske foreldrene hadde barn med mindre helseproblemer? Nei. Tidligere undersøkelser som det refereres til i studien viser at foreldre som velger å ikke vaksinere barna sine generelt sett har lavere tillit til helsevesenet og leger, og heller velger alternative behandlingsmetoder og behandlere når barna blir syke. Det kommer vel ikke som et sjokk på noen. Det er en klar og tydelig sammenheng mellom et positivt syn på alternativ behandling og et negativt syn på vaksiner.Kilde

Det finnes flere undersøkelser som viser at vaksinerte slett ikke har noen høyere risiko for infeksjoner og allergiske reaksjoner. Så det er farlig mytespredning vaksinemotstanderne driver med.


Oppdatering 05.07.2013

Ragnhild Marie Madsen har nå slettet alt innhold på sin blogg Hyperrealisme. Hennes andre blogg ny injeksjon lever enda. Den var en stund uten innhold den også, men Madsen har kopiert tilbake slettede artikler her.

Ragnhild Marie Madsen er i ferd med å flytte en rekke artikler over på et nytt sted som er etablert som de kaller Fripresse. En blogg hvor hun deltar sammen med andre fra konspirasjonsmiljøet og fra de mer ekstreme delene av alternativmiljøet. Skal komme til bake til dette i en egen artikkel.


Vaksinemotstanderne har ingen skrupler

Vaksinemotstanderne kjenner ingen grenser for hva de serverer av løgn, feilaktige påstander, ja sågar setter de i gang rene svertekampanjer av personer som tar opp teamet vaksinering. Profilerte skribenter henges ut som pedofile av vaksinemotstandere, alt for å få fokus vekk fra deres egne argumenter og påstander de vet ikke tåler for mange kritiske blikk. Vaksinemotstanderne består av mennesker fra alternativmiljøet, og fra de mer mørke avkrokene av konspirasjonsmiljøet. De er ikke de eneste som strør om seg med pedofilibeskyldinger. Det er ofte en skitten strategi for å ta fokus vekk fra saker hvor man vet at kortene på hånden ikke er særlig gode. Ønsker du å se hvor sprøe vaksinemotstanderne er, så ta en titt på denne siden. Det er et sammensurium av konspirasjonsvås, myter og regelrett fearmongring som spres.

Vi har en ny influensa sesong over oss. Hva er vel bedre en å dra frem tant og tøv fra høsten 2009. Jeg tenker på artikkelen fra konspirasjonstankesmia Naturalnews (som jeg har omtalt tidligere som en av hovedkildene til vaksinemotstandere her hjemme og internasjonalt) Vaccines as Biological Weapons? Live Avian Flu Virus Placed in Baxter Vaccine Materials Sent to 18 Countries. Her hjemme er denne artikkelen dratt frem og presentert som ny artikkel av vaksinemotstander May Harriet Seppola, med den snertne tittel: FUGLEINFLUENSAVIRUS FUNNET I VAKSINER. 

Fakta: Det har ingen rot i virkeligheten at vaksinene skulle distribueres til 18 land, som Seppola hevder. Vaksinedosene et sveitsiske forskningsselskapet. Derfra ble deler av dosene videre til Tyskland, Slovenia, Tsjekkia. Feilen ble oppdaget i Tsjekkia, og alle vaksinedosene ble destruert. Det var vaksine med kontaminering, og det ble selvfølgelig stoppet, og IKKE sendt ut på markedet. Landene som var involvert i hendelsen ble nøye fulgt opp av WHO i etterkant.  Dette kan en lese om her og i denne artikkelen: Baxter Sent Bird Flu Virus to European Labs by Error (Update2) Bloggeren Gunnar Tjomlid har gått grundig inn materien i et blogginnlegg hvor han plukker i fra hverandres May Harriet Seppola tullete påstander.

Dessverre er dette en sak (av flere saker/myter) som vaksinemotstanderne drar frem fra sin rollerdecks av vås, og som  presenteres som en nyheter for å skape unødig frykt. Det vi kaller fearmongring.

Fritt Helsevalg som jeg har omtalt lenger opp som en premissleverandør av såkalte ”uavhengige” helseråd, nører oppunder påstanden -  Fugleinfluensa funnet i vaksiner.
Fritt Helsevalg er en kunstig grasrotbevegelse som slett ikke er så uskyldsren og renhårige som de forsøker å fremstille seg. De er langt fra det vi kan kalle uavhengige hva gjelder helseråd. De er et organ som markedsfører alternativbransjens mirakelremedier og behandlinger. Jeg skal definitivt ta for meg Fritt Helsevalg senere. Uansett viser dette hvor innbitt vaksinemotstanden faktisk er i alternativlandskapet.  

 

Til slutt.

Jeg merker meg at foreldre som har bestemt seg for ikke å vaksinere sine barn, er nærmest umulig å rikke. De har et religiøst forhold til sin vaksinemotstand som ikke er bygd på rasjonelle argumenter. Heldigvis er det høy vaksinedekning i Norge. Det er ikke alle land som har like høy vaksinedekning som det vi har her hjemme. Det har ført til oppblomsting av meslinger og blant annet kikhoste i flere land. I deler av USA er kikhoste er stort problem, og i enkelte stater er det brutt ut epidemier. Kikhoste kan være farlig for spedbarn. Er du usikker, snakk med fastlegen din. En annen sykdom man bør være obs på er røde hunder. De fleste norske barn blir vaksinert mot det smittsomme rubellaviruset via MMR vaksinen. Røde hunder kan gi fosterskader hvis gravide blir smittet. Så det er viktig at en vaksineres seg. Hvis færre vaksinerer seg i årene fremover vil sykdommer som vi til nå har hatt god kontroll på blomstre opp igjen.


Blogg oppdatert 27.01. – 19.04. – 16.06.2013 – 24.03.2014


Nyttige Kilder:

Klikk.no/helse - 8 myter om vaksiner
Lommelegen om HPV-vaksinen
Tre nye rapporter: - HPV-vaksinen er trygg
Spørsmål og svar om vaksine
Folkehelseinstituttet – Kraftig ut mot ryktespredning og desinformasjon om HPV-vaksinen 
Fritanke.no - Svekket tillit til vaksiner skader folkehelsen
Nettavisen.no - Fire fantasifulle vaksinerykter
The History of Vaccine: The Scientific Method in Vaccine History
The New England Journal of Medicine: The Age-Old Struggle against the Antivaccinationists
Wired Magazine - The anti-immunization crowd clings to well-worn myths. Arm yourself with facts.
Wired Magazine - The Misinformants: Prominent Voices in the Anti-Vaccine Crusade
Aftenposten.no - Én av fire skeptiske til vaksine-anbefaling
Robert Koch Institut - KIGGS studien
JAMA – Pedriatics: A Population-Based Cohort Study of Undervaccination in 8 Managed Care Organizations Across the United States

 

Noen nyttige linker om vaksiner

Hvorfor vaksinere?
Vaksiner a-å
Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge
Smittevernboka - Meslinger (morbilli)
MMR-vaksinasjon - spørsmål og svar
Høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet
Helsestatistikk – flere områder
Helsebiblioteket
The Scientific Method in Vaccine History
Vaccines Save Lives at the Cost of Everyday Splurges
National Immunization Program offers answers to common questions.
The "Pink Book" Epidemiology & Prevention of Vaccine-Preventable Diseases
American Academy of Pediatrics
Public Health Agency of Canada
Vaccine Education Center (Children's Hospital of Philadelphia)
The Vaccine Page
The Immunization Gateway
Measles Outbreaks 2012

Relaterte bloggposter

Vaksinemotstandens grimme ansikt.
Vaksineplanlegging for iPad og iPhone
Kjære vaksinemotstander
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Fakta og faktagrafikk om vaksiner


Eksterne blogger


Unfiltred Perception - om teamet vaksiner
Virker influensavaksinen?
Misforståelser om massevaksinasjon mot svineinfluensa
En luren Dreyer møter seg selv i døren
Kjetil Dreyer våser om vaksiner – igjen
Pappas Blogg - Vaksinér barna dine!
Skepsis.no – Om vaksiner
Dagfinns blogg - HPV-vaksine redder liv
hegehelsesoster.blogg.no
4brooker - Når fagfolk blir overmannet av konspirasjonsteorier

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar