Når ble sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?

Er det noe som kjennetegner vår samfunn er det at vi kan ytre oss i full offentlighet som vi ønsker. Vi kan sende leserinnlegg til aviser, skrive kronikker, lage blogger, sette opp diskusjonsforum, lage egne websteder og lage facebokgrupper hvor vi kan fronte meningene våre, uansett hvor sære eller usmakelige de er. Kort sagt har vi alle blitt redaktører og medieprodusenter, med alt det innebærer. Men hvordan bruker vi denne friheten? Hva med ytringsansvaret? Kan ytringsfriheten komme i konflikt med annen lovgiving?

Retten til ytrings og meningsfrihet er en sentral menneskerettighet. De er sikret i Norges grunnlov (§100) og er klart uttrykt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter (Artikkel 19) og i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter(artikkel 19), og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (artikkel 10).
Likevel dukker følgende påstand forbløffende ofte opp i blogger, diskusjonsfora og kommentarfelter:
”Vi har ikke ytringsfrihet, noen vil kneble oss, vi er forfulgt”.
ytringsfrihet-bilde
Det ser ut til at mange i dag innbiller seg at ytringsfrihet betyr at alt det man har på hjertet ikke kan kritiseres. Blir man motsagt, hyler man om forfølgelse og føler seg trakassert. Har ytringsfriheten endret karakter, eller handler det om at hvis du ikke mener det samme som meg, så har vi ingen ytringsfrihet? Mange synes rett og slett å ha glemt at ytringsfriheten også innebærer friheten til å kritisere andres ytringer.

Når grensene testes
De siste årene har vi flere ganger sett saker som har testet ytringsfrihetens grenser. Et eksempel som ofte nevnes er Krekarsaken. Her er det viktig å huske at Mullah Krekar ikke ble dømt for å oppfordre til terror. Han ble derimot dømt til fengsel i to år og ti måneder for å ha truet Erna Solberg og tre kurdere. Det var altså ikke snakk om noen form for meningssensur.
I 2011 ble Demokratenes tidligere ordførerkandidat i Kristiansund, Håvar Krane, tiltalt for å ha truet flere statsråder, inkludert daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. I dette tilfellet ble saken henlagt.

Det er heller ikke lenge siden Eivind Berge-saken, som også handlet om oppfordring til drap, i dette tilfellet på polititjenestemenn. Denne saken fikk et forholdsvis bisart utfall fordi Høyesterett mente truslene ikke var ytret offentlig i lovens forstand: Straffeloven fra 1902
tok ikke høyde for internett, noe som gjorde at en blogg ikke falt inn under definisjonen på trykt skrift, og dermed ikke var å betrakte som en offentlig ytring!

En sak de fleste har fått med seg  er saken bloggeren Christian Burmeister skrev om kjendisparet Tone Damli og Aksel Hennie Oslo byfogdembete påla i sin kjennelse 4. mars i år bloggeren Christian Burmeister å fjerne et innlegg på sin blogg som inneholdt sensitiv informasjon. Begrunnelsen var at offentliggjøringen av denne informasjonen innebar en overtredelse av straffeloven § 390 som verner privatlivets fred.

I den nye straffeloven fra 2005 anses derimot ytringer på internett som offentlige, men denne loven har ennå ikke trådt i kraft, blant annet på grunn av problemer i politiets datasystemer - noe som høres ut som en dårlig vits, men som faktisk er tilfelle. For å avhjelpe dette er det sendt ut et forslag/høringsbrev som er tenkt som en midlertidig løsning, hvor man ønsker å endre definisjonen av ”offentlig handling” fram til den nye straffeloven kan innføres. Høringsnotatet kan du lese her.

Er ytringsfriheten absolutt?

Det er ofte diskusjon om det juridiske rundt ytringsfriheten. Det må være slik at det er de enkelte redaksjoner som tar avgjørelser om hva som kan komme på trykk basert på kvaliteten på det som kommer seilende inn. Det bør være høyt under taket, men noen kvalitetskrav må kunne stille. Svært mange hyler og skriker når de blir moderert på en del fora og truer sågar med anmeldelse om ikke deres stoff kommer på trykk. Spesielt er dette i avisers kommentarfelter og diverse diskusjonsgrupper. Nesten enhver debatt hvor man tillater kommentarer under en artikkel likegyldig av tema egenlig - ender litt for ofte i vulgære vendinger, personangrep, avsporinger og det jeg vil kalle debattmessig verbal flatfyll. Dette gjør at mennesker som faktisk kunne tilført debatter gode poenger og analyser drukner i verbalt oppkast trekker seg unna. Vi får faktisk et debattmessig underskudd. Det blir som å se Ski-VM hvor kun Norge stiller til start, det blir møkka kjedelig. Det er klart at en redaksjon definitivt ikke har noen plikt til å kringkaste den slags. Nettdebatter har generelt et svært lavt sakelighetsnivå og jeg har spurt meg noen ganger om hva er hensikten med kommentarfeltene egenlig? Jeg tror ikke en del redaksjoner har noen godesvar heller.

Det er de som mener at en hver ytring som er finansiert via vår skatteseddel har en plikt til å målbære alt som ikke er i konflikt med lovverket. Det hendes da med fynd og klem at grunnloven brytes når en ikke får målbart selv regelrett vås og tull, men det kunne vært et interessant dilemma. En hver person i dette landet med fri tilgang til media 24/7, med alt hva et potensielt forkvaklet sinn kan lire av seg. Da kunne vi kvittet oss med journalister og heller hatt et korps som plukket ut det aller verste rasket av truende og bedriten oppførsel, sånn i ettertid.

Vi er i stor grad våre egne redaktører i dag. Vi kan blogge, lage diskusjonsgrupper, egne nettaviser som kan målbære en hver tanke og interesse, så hva er faktisk problemet? Media referer faktisk til blogger og fora hvor det viser seg at enkeltpersoner har kunnskaper som langt overgår hva en journalist kan opparbeide seg innenfor et felt. Det journalisten da gjør er å løfte stoffet frem, på en måte som gjør et enda mer leseverdig. Men igjen, dette må være et redaksjonelt ansvar. Faren er at det fort kan bli meningsinnavl, hvor manglende maktkritikk og tanketomt vås vil prege redaksjoner rundt om kring. En annen fare er at journalistikken forvitrer i konkurransen seg i mellom. Det er krav om å tjene penger, da er det enten en vil eller ikke behagelig å skrive om feelgood saker, eller det jeg kaller Se&Hør journalistikk som selger, men det blir ikke særlig meningsmangfold av det.


Er sjikane og mobbing en del av ytringsfriheten?

Som jeg nevnte over er vi alle mer eller mindre blitt våre egne redaktører, på godt og vondt. Hvor galt det kan gå, hvis f.eks en hver triksdekkende redaksjon, finansiert over skatteseddelen skulle hatt plikt til å trykke absolutt hva som helst. Det er å sette det litt på spissen, men poenget er at ytringsfriheten er ikke absolutt, så lenge den kommer i konflikt med annen lovgiving. Så enkelt og vanskelig er det faktisk. Vi ser dette tydelig i en del blogger og fora. Er mobbing en del av ytringsfriheten? Nei det er den ikke. La oss se på en praktisk sak.

Det snakkes i dag mye om mobbing på nettet innenfor ungdomsmiljøer. Saken er imidlertid at voksne mobber vel så mye som barn. Min påstand er at mange voksne tenker seg at ”dette internettet” er jo ikke så farlig. Det er lett å slenge fra seg bemerkinger og påstander uten å tenke på at de
er synlige for hundretusener av mennesker. Mange skjønner heller ikke at det de legger ut på nettet blir liggende der, og blir svært overrasket når de møter sine egne uttalelser igjen. ”Du driver forfølgelse og knebling” er en frase som ofte brukes når de blir konfrontert med hva de faktisk har sagt. Særlig er dette synlig i deler av det alternative landskapet og blant de digitale brunskjortene som raser indignerte rundt på nettet. Å lese deler av disse foraene er ofte som å lese på en dassvegg, hvor man kan skrive de mest idiotiske ting.

I disse mørke krokene på nettet trives både sjikane og ren hets. Det settes ut rykter om påstått seksuell legning, hvordan du ser ut - kort og godt faenskap man skulle tro det var tenåringer som
sto bak. Men det er det ikke. Som sagt er det godt voksne mennesker med familie som ofte står bak den verste faenskapen man møter på nettet.

En Rolf Erik Hanssen har vært aktiv på nettet med sin rabiate oppførsel i flera år allerede. Hanssen har vært aktiv i flere år:  I 2007/2008 herjet Hanssen – som da var kjent som ”Dr. Yppert” - og støttespillerne hans inne på Kliikk.no\barn i magen lagde bråk og var ufine i debatter som omhandlet vaksiner. Språkføringen var da som nå ufyselig, og motstanderne kunne blant annet bli omtalt som ”kalkunfitter”.

Når man som Rolf Erik Hanssen hevder at meningsmotstandere er pedofile, nekrofile - og det helt åpenbart ikke medfører riktighet - så bør det ikke forbause noen om det til slutt får konsekvenser. I dette tilfellet har det ført til at noen nå har gått rettens vei for å stoppe Hanssen. Rolf Erik Hanssen fikk en en midlertidig forføyning  mot seg hvor han ble pålagt å fjerne blogginnlegg der han omtaler en person som pedofil. Han har også blitt forbudt å publisere tilsvarende omtale av saksøker på bloggen sin eller på andre nettsteder. Saken er ikke endelig avgjort, men den midlertidige forføyningen - Kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett er klinkende klar.
En eventuell sak mot Hanssen vil være tuftet på krenkelse av omdømmet. Straffeloven § 247 gir hjemmel for straff, og et krav om oppreisningserstatning kan forankres i skadeserstatningsloven § 3-6. Trolig vil saken mot Hanssen, Alte og Iversen få en avgjørelse i retten i løpet av 2015.  

Bakgrunnsinfo:
Nettmobberen Rolf Erik Hanssen
Digitale mord krenker ytringsfriheten
Nettmobbere med skitne triks

Artikler om saken:
Hengt ut som «pedosympatisør» – saksøker bloggere
Netthat stoppet i retten
Tapte i retten etter grov nettsjikane
Det som er Interessant er at Rolf Erik Hanssen - Nekter å rette seg etter kjennelsen. (så langt)
Om kjennelsen sier Hanssen: 
– Den var morsom. Jeg ble ikke engang informert om at det skulle være en rettssak, men fikk dommen levert på døra av politiet. Vi lever tydeligvis i en nordkoreansk rettsstat.
Det er ikke en dom i den forstand. Det er en rettslig forføyning om å fjerne et blogginnlegg som retten fant krenkende. En kan lese kjennelsen her. Hanssen har gjort det klart tidligere at det kun er en rettsavgjørelse som kan avgjøre om hans ytringer på nettet kan straffes. Den kommer nok, særlig hvis han ikke retter seg etter forføyingen som han nå har fått forkynt. Det taler definitivt ikke til hans fordel å la blogginnlegget bli liggende. Det kan fort bli flere forhold som ikke taler til Hanssens fordel, hvis saken eskalerer.
Han sier videre:

– Hva er det verste ordet man kan kalle noen i det samfunnet vi lever i? Jeg ville finne et ord som fikk dem til å stegle. Såpass må de tåle. Jeg er blitt kalt for høyreekstrem, Rinnan, terrorist og Holocaust-fornekter. Men det eneste jeg gjør er å ta i motverge. Jeg har aldri stemplet noen uten selv å ha blitt utsatt for sjikane først. Det finnes mange måter å være saklig på, men Human-Etisk Forbunds «Ingen liker å bli lurt»-kampanje var såpass ille at man ikke hadde kommet særlig lang med tradisjonell debatteknikk.
Han forsøker å klistre mye av årsaken til sin egen rabiate oppførsel til Ingen Liker Å Bli Lurt kampanjen. Det stemmer dårlig for de som fulgt med på nettet en stund. Hanssens elleville og rabiate ferd på nettet har vært synlig lenge. Han har holdt på med faenskapet sitt på nettet siden 2007/2008 som jeg skriver om lenger oppe. Beskyldinger om at meningsmotstandere som er er pedofile er heller ikke av ny dato. Les om hans om hans debattstil (eller mangel på sådan)  her og her - samt her.

Vitner denne bloggposten fra Rolf Erik Hanssen om en mann som er opptatt av debatteknikk overhode?
– Jeg tror ikke folk kjenner meg igjen som den jeg er på nett. Internett er en veldig liten verden for meg, jeg har andre ting å gjøre. Jeg er egentlig veldig lite på nett, men når jeg er det, så blir det lagt merke til.
Det virker faktisk ikke som han skjønner hvordan nettet og nettdebatter fungerer. Det kan kanskje forklare noe av hans oppførsel. Det Hanssen bør notere seg at ikke noe av det han lirer av seg på nettet  blir borte. Internett er blitt en stor del for svært mange mennesker, vi er mer eller mindre pålogget døgnet rundt. Når hans egen oppførsel havner i media bør det ringe en klokke, en real gong-gong faktisk. Virkeligheten er i ferd med å bite Hanssen og han støttespillere i ræva, og det vil nok bli en smule smertefullt. 

Den andre som er stevnet er Ronny Alte. Han ble nylig intervjuet av vepsen.no. Det virker som han gjør han hva han kan for å snakke seg lenger inn i et potensielt straffeansvar.
Advokat Evenrud sier i intervjuet med vepsen at hun ikke godtar Altes påstand om at han ikke er ansvarlig for innholdet i Hanssens blogginnlegg. Evenrud mener Alte bør vite at han har et selvstendig ansvar for de beskyldningene som blir publisert i hans blogg, selv om det er ytringer fremsatt av en annen person, i dette tilfelle av gjesteblogger Rolf Erik Hanssen.

Advokat Evenrud har mottatt e-poster fra Ronny Alte der han hevder at han sitter på skjermdumper av ting fornærmede tidligere har skrevet i debatter og tilbyr seg å slette disse mot 50 000 kroner. - ”Som advokat MÅ du se at dere vil tape denne saken på ALLE punkter!”, skriver Alte til advokaten.
sin egen blogg sier Alte dette om saken:
- Ja, jeg ga Bergh et tilbud om å betale meg 50.000kr i oppreisning for hans påstander om meg i de lukkede forumene jeg har fått tilsendt skjermdumper fra. På den måten ville han sluppet en pinlig rettssak!
Atles uttalelse om femtitusen
Ronny Alte har latt Rolf Erik Hanssen gjesteblogge og det famøse blogginnlegget som er begjært fjernet og som lå på Altes blogg. Jeg mener at den som lar Hanssen gjesteblogge løper en stor risiko. Det er som å lagre en armert bombe i kjelleren, hvor det som kan utløse smellet er en temperaturøkning på 0,1 grad. Det bare må gå galt. Den tredje personen som er stevnet er Unni Anita Iversen. Hun har med stor iver spredd Hanssens blogginnlegg på nettet.

Ronny Alte intervjuer

Her blir Unni Anita Iversen intervjuet av Ronny Alte. Iversen sparer definitivt ikke på kruttet her. Iversen er blant annet en aktiv støttespiller for den islamhatende organisasjonen Stop Islamisation of Europe og for er med i Norges Frihets Parti som drives av Ronny Alte og er ellers aktiv inne på Lyskilden.  
Blogg-Alte-iversen-interv
La oss se hva Iversen har å si. Ronny Alte har intervjuet Iversen. Jeg griper fatt i det mest sentrale. Intervjuet ligger i sin helhet her.
ivers1
Det er rett og slett søtt når hun fremstiller Rolf Erik Hanssen som "offer". Hanssen har herjet en rekke rundt på nettet siden 2007 med sin spesielle språkdrakt og debattstil, eller mangel på stil. Iversen har menget seg med vaksinemotstanderne over lang tid, men er mer oppttat av sin kamp mot islam eter det jeg kjenner til. Det fremkommer igjen beskyldinger om at barna til vaksinemotstanderne ble dratt inn i debatter. Dette er beskyldinger hun har kommet med flere ganger, mot flere personer i ulike debatter.  
ivers2
Hva som er god advokatskikk tror jeg ikke Iversen i stand til å vurdere uansett.
Legg merke til at ordvalget her: "
"Hvis advokat Liv Torill Evenrud tror dette skal kneble ytringsfrihet vedrørende islamkritikk, får hun tro om igjen."

Det er ingen som hindrer Iversen i å kritisere hva det skulle være, men når Iversen og hennes like møter motstand på nett så er tonen at de blir forsøkt kneblet. Poenget er at Iversen og henne digitale brunskjortevenner slett ikke har evne til sober debatt. Det blir som regel retorisk flatfyll når gjengen Iversen frekventerer forsøker å debattere innvandring og islam, ja faktisk et hver tema når jeg tenker meg om. Jeg kan ikke forestille meg at Advokat Evenrud gidder å diskutere innvanding og islam med Iversen og hennes likesinnede.

Det er ellers ganske drøye påstander om at advokat Evenrud forsøker å få en mann tvangsinnlagt, og Iversen antyder at advokat Evenrud er ute for å ta en person, og med å ta mener hun med vold. Stemmer dette så bør advokat Evenrud øyeblikkelig rapporteres til advokatforeningen og anmeldes til politiet.
Hvis dette IKKE stemmer er Iversen i trøbbel. Å sette frem falske påstander om motpartens advokat kan være straffeskjerpende i en evt rettssak.
ivers3
Det Iversen og hennes likesinnede må ta innover seg er at nettet ikke en liten koselig krok hvor det en sier kun blir oppfattet av "de rundt bordet". Det virker som hun ikke skjønner hvordan debatter på nettet fungerer. Iversen har deltatt i debatter på en rekke åpne fora, og må snart ta innover seg at det hun lirer av seg på nettet er og vil være synlig.  Når Iveren snakker om uthengig i media, så betyr det at journalister faktisk titter denne gjengen i kortene og skriver om de - naturlig nok.

Hun svarer forøvrig ikke på hvorfor hun har spredd bloggposten skrevet av Hanssen. Hun går heller i forsvar på hvorfor hun har vært så ivrig etter å spre Altes blogg. Iversen klarer helt på egenhånd å bli synlig i media, noe hun allerede har vist. Det ser ikke ut som det blir siste gangen, skal en dømme hva hun faktisk kommer med av påstander i bloggen til Alte.
ivers5
Nei, Iversen har ikke mottatt noe søksmål fordi det ikke er tatt ut et sivilt søksmål enda. Det er kun avsagt en kjennelse i tingretten på at Hanssens bloggpost må fjernes og spredning stoppes. Hanssen kan faktisk klage på kjennelsen og kreve muntlige forhandlinger.

Det neste er at det tas ut en forliksklage hvor partene kanskje kan komme frem til en minnelig ording. Gjør man ikke det, så kan søksmål være neste steg. Så enkelt er det faktisk.

Igjen tyr Iversen til offerkortet om at hun "blir forsøkt kneblet" Det understreker bare et av mine poeng i avsnittet om ytringsfriheten. Det er ingen som hindrer Iversen og henne like i å forfekte sin motstand mot islam, innvandring, kritikk mot arbeiderpartiet osv, men hun kan ikke forvente at hun ikke vil møte motbør og kritikk for sitt syn. Det er ikke knebling, men akkurat det når uansett ikke frem.
ivers6
Oj. Dette kan ikke tolkes på andre måter en at Iversen mener at Bergh har kommet med drapstrusler mot hennes barn. Stemmer dette så bør Iversen straks anmelde dette. (PM betyr personlig mail/eposter) Ingen skal måtte oppleve å få drapstrusler for sine meninger i Norge.
På den andre siden, hvis dette viser seg å være falske beskyldinger fra Iversen, vil dette kunne være staffeskjerpende ved en evt rettssak. Faktisk kan det være straffbart å sette frem denne type påstander/beskyldinger hvis det viser seg at det ikke medfører riktighet.

Ronny Alte fortsetter å intervue

Denne gangen er det Rolf Erik Hanssen som intervjues av Alte. Før vi ser hva Hannsen har å si er det greit å liste opp hans blogger med – hva skal en si – mildt sagt frodige titler og ikke minst innhold.

La oss for ordens skyld ta en titt på galleriet av blogginnlegg som har kommet fra Rolf Erik Hanssen

Norsk Pedofiliforbund alias Foreningen Skepsis med oppdatering av agurknytt!!
Hvordan “amatørmobbere” og lekesatanister “sporløst” forsvinner fra Facebook!!
Når viagra og elendig “blowjob” ikke fungerer, da lager man en hysterisk pressemelding!!
Å “shoppe” en dom i retten og spille stakkarslig offerlam!!!

Klamydiainfiserte sklier som knuller seg frem for å nå sine mål og Redaktører som gladelig knuller i vei for å hjelpe skliene på vei!!

Venstreradikal pedoprofessor med kjepphøy køllefaktor, utaggerer på nett!!!

Human-etisk Forbund bruk av Propedofile Gunnar R Tjomlid til konfirmasjonsundervisning!

Human-etisk Forbunds og Foreningen Skepsis interesse for okkulte sexovergrep mot barn.


NB! Det hører med til historien at Rolf Erik Hansen har slettet hele bloggen hvor bloggpostene som er listet over er slettet.
Slettet blogg-Hanssen
Ronny Alte har også intervjuet Rolf Erik Hanssen. La oss ta med høyedepunketene fra intervjuet
Blogg-REH-intervjues
Tar med høydepunktene. Hele intervjuet kan leses her.  
Blogg-REH-intervjues-1
Det er riktig at Hanssen har gitt ut boken «Vaksinasjon». Boken hevder at det ikke finnes noe bevis for at vaksinasjon virkelig fungerer. Forfatteren stiller spørsmålstegn ved ulike vaksiners effektivitet og mulige bivirkninger, med spesielt fokus på vaksiner for barn.

Inne på konspirasjonsroteloftet Riksavisen fikk boken en anmeldelse i 2008, hvor den naturligvis fikk stående applaus”. Kanskje ikke så rart vi tar i betrakting at Riksavisen.no drives av mennesker med en særdeles livlig konspirativ virkelighetsoppfatting og et brennende jødehat.

Hanssen var svært synlig under vaksinediskusjonen som raste i 2009. Hanssen var en av tre talspersoner for Vaksineaksjon.no. Han deltok i flere debatter sammen med Ingunn Røiseland og Kjetil Dreyer som driver Altshop.no, hvor sistnevnte var/er leder for Vaksineaksjon.
Det er oppsiktsvekkende å se at han hevder at Human-Etisk Forbund og foreningen Skepsis driver med mobbing. Jeg får vel minne Hanssen på en del uttalelser han har kommet med mot navngitte personer.

Som jeg nevner lenger oppe: I 2007/2008 herjet mannen og hans støttespillere inne på Kliikk.no\barn i magen hvor de lagde bråk og var ufine i debatter som omhandlet vaksiner. Hanssen ble kjent som Dr.Yppert der inne. Språkføringen var som nå, ufyselig. Et annet yndet sted vaksinemotstandere herjer med sine falske profiler, er inne på - VG debatt helse.

Poenget er at lenge før kampanjen til Human-Etisk Forbund så har Hanssens manglende evne til sober debatt vært kjent. Ingen er en gang i nærheten av å slenge så mye dritt om de han setter på sin shitliste som Rolf Erik Hanssen.

Blogg-REH-intervjues-4
Blogg-REH-intervjues-5-6
Veldig voksent av Hanssen. Han går også løs på selve advokaten.
Dette er ingen rettssak eller en dom og Hanssen har ikke vært stevnet heller, etter det jeg kan bedømme.

Det er avsagt en kjennelse i tingretten om at Hanssens omtalte bloggpost må fjernes og spredning stoppes. Hanssen har kommet med klare trusler om at ”det fortsatt skal bli et helvete” , og ellers gjort det klart at han kommer til å slette bloggposten eller på noen måte etterkomme en anmodning om å slette bloggposten. Da kommer det en reaksjon. Han kan uansett kreve forhandlinger her. Det gjenstår å se om han gjør det. Det neste er at det tas ut en forliksklage hvor partene kanskje kan komme frem til en minnelig ordning. Gjør man ikke det, så kan et sivilt søksmål være neste steg, der vil det komme en evt dom. Det ser ikke ut som han eller Alte eller Iversen skjønner at det faktisk ikke har vært noen rettssak enda, langt mindre at det foreligger noen dom.
Blogg-REH-intervjues-7
Tja. Det ser ikke ut som Hanssen har tenkt å gi seg på noen måte. Han har kastet ut beskyldinger om at personer er pedofile, han har lagt ut noen blogger om Human-Etisk forbund som i følge Hanssen støtter pedofili m.m. Du kan lese om det her og her. Bloggen som Hanssen påstår har koblet han til det høyreekstreme miljøet kan du se her. Poenget er at Hanssen helt på egenhånd klistrer seg opp mot de digitale brunskjortene helt på egenhånd. Skal komme tilbake til det.
Blogg-REH-intervjues-10
Du verden. Han vil fortsette sin kamp med nulltoleranse mot organisert nettmobbing og trakassering. Det var rette mannen for å fronte den slags. Ja, la oss ta et lite blikk på Hanssens "nulltoleranse mot organisert nettmobbing og trakassering.” 
Hanssens rant
Den 8 mars på kvinnedagen var det en diskusjon på et forum hvor tema var naturlig nok var kvinnedagen. Jeg festet meg med en kvinne som faktisk fortalte om at hun faktisk var blitt voldtatt på åtti tallet. Det er tøft gjort å stå frem med en slik historie i en diskusjon på Facebook. Men det var vel ingen som var ikke forbedt på kommentaren som skulle komme fra Hanssen.

Her er hans kommentar

hanssen-om voldtekt2
Han kaller voldtekten et nyp. Vitner dette om en mann som vil bekjempe nettmobbing og trakassering?

Hanssen har et intens hat mot Human Etisk Forbunds kampanje Ingen Liker Å Bli Lurt. Han har som sine støttespillere inne på Lyskilden personifisert sitt hat, noe som gir seg utslag i innlegg som klart er innenfor grensen til det motbydelige.
 
hanssen-mot HEF1
Det er egenlig mer en nok av eksempler som jeg kunne vist frem som definitivt viser at Hanssen ikke er opptatt av normal folkeskikk. Er det noe han IKKE er opptatt av så er det å bekjempe nettmobbing. Hanssen er blitt selve symbolet på hvor bedritent voksne mennesker kan oppføre seg på nettet.
Å fremstille seg som en martyr for ytringsfriheten her er definitivt ikke noe sjakktrekk for Hanssen å spille på fremover.

ILyskilden er en god støttespiller for Hanssen

Lyskilden er en Facebook side/ gruppe bestående hovedsakelig bestående av mennesker fra alternativmiljøet. Lyskilden ble startet som en motreaksjon på Human Etisk Forbunds kampanje Ingen Liker Å Bli Lurt - som ble startet våren 2011. En kampanje mot klarsynte, alternativmedisinere, krystallhealere og andre som utnytter folks tvil, sorg og håp med grunnløse påstander for å si det kort. Du kan lese mer om hva kampanjen går ut på her.

Lyskildens lille klan av alternative var svært aktive inne på Facebook siden Alle liker å bli lurt (som magasinet ildsjelen sto bak). Få var vel forbredt på reaksjonene fra en liten gruppe alternative som fikk herje fritt inne på Alle liker å bli lurt. Det ble en arena som gradvis fikk utvikle seg til det reneste galehus. Det ble ikke etablert noen moderatorer som kunne slå ned på grove overtamp, som for eksempel personangrep og mobbing. Det gikk så langt at Ildsjelen til slutt slettet alle kommentarene og stengte siden for flere kommentarer en lang periode.

Det stoppet ikke en liten gruppe alternative fra å etablere Alle Liker å bli lurt 2 i egen regi (nå Lyskilden). Der ble det enda verre. Det tok ikke lang tid før kjennemerket til den nye gruppen ble dårlig debattkultur, personfokus, utestenging av meningsmotstandere. Det ble et friområde for vaksinemotstandere, HIV-fornektere og andre som leter etter et forum som de kunne spre sine kjepphester.

På slutten av 2011 byttet gruppen navn igjen til Lyskilden – portal for alternative nyheter.
I det daglige gir inntrykk av at de er opptatt av bienes ve og vel, sunne matvarer, vitaminers fortreffelighet, økologisk melk og et og annet visdomsord om viktigheten av å finne sitt indre univers osv, men dette er bare staffasje. Lyskilden eksisterer som en hatgruppe. Hatet mot Human Etisk Forbund, foreningen Skepsis, bloggere, ja faktisk en hver som kritiserer det alternative, er det som holder de sammen. Lyskildens  brokete historie kan sette seg litt inn i ved å lese om deres noe skamlende start for noen år tilbake.

Lyskilden er som er dårlig sammenskrudd kommunikasjonsbyrå hvor målet ikke er debatt og diskusjon, men å drive personangrep, lage drittpakker om personer og organisasjoner, samt drive med masserapportering for å få meningsmotstandere stengt ute fra Facebook. Det er ikke noen bombe at de havner på vepsens radar over hatgrupper.
La oss ta en titt på hva Vepsen skriver om Lyskilden:
"Når utgrupper finner hverandre. Det siste året har vi sett flere eksempler på at tilsynelatende forskjellige grupper har funnet sammen. På den ene siden har alternativmiljøet vist en klar vilje til å ta avstand fra konspirasjonsteoretikerne som i perioder har fått lov til å gro i skyggen av krystallhealing og chakrarens. På den annen side har dette bidratt til å radikalisere enkelte elementer ytterligere. En del av disse har samlet seg på facebookgruppen I Lyskilden – Portal for alternative nyheter, som i stor grad er dedikert til forsøk på å sverte Human-Etisk Forbund og kampanjen Ingen liker å bli lurt, som de oppfatter som hovedfienden og som etter deres mening er styrt av ”big pharma” (medisinalindistrien) eller endog satanistiske grupper. En annen fiende er Arbeiderpartiet, som flere av medlemmene i likhet med miljøene omtalt over anser for å være et maktsykt og tilnærmet kriminelt parti. Flere av medlemmene har det siste året forsøkt å knytte seg opp til miljøer som tilsynelatende står fjernt fra ”lyset og kjærligheten” som normalt blir assosierert med nyåndelighet. Blant annet har et kvinnelig medlem siden i sommer pleid nær kontakt med islamfiendtlige og høyreekstreme miljøer rundt Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), og forsøkte i september å opprette en ”støttegruppe” for Utøya-ofre sammen med tidligere Norwegian Defence League-leder Ronny Alte der målet var å få gjort Utøya til et minnested og ”fredssenter” og slik hindre AUF fra å bruke den i fremtiden.
Et annet medlem, en tidligere homøopat og vaksinemotstander fra Sør-Trøndelag som i november ble omtalt som en av Norges verste nettmobbere av NRK, har i vinter skrevet flere artikler for Nyhetsspeilet der han beskylder Human-Etisk Forbund for å fremme satanisme og pedofili. Det er grunn til å tro at dette for artikkelforfatteren snarere handler om å spre konspirasjonsteorier for å fremme en agenda - å sverte Human-Etisk Forbund – enn om ting han selv tror på. I så fall ser vi her en instrumentell bruk av konspirasjonsteorier som på sikt kan være ødeleggende for Nyhetsspeilet slik vi må tro at det opprinnelig var tenkt." (side 14 i Hatgrupper 2012 – Vepsen.no)

Det som er litt søtt er at Lyskilden nå har kommet med en erklæring før påsken. De er naturligvis en smule bekymret for at virkeligheten som nå biter de i ræva er i ferd med å innhente de. Det er faktisk litt sent å late som man ikke er en del av det som nå skjer når de har støttet Rolf Erik Hanssen over lang tid. På mange måter er Lyskilden en medvirkende årsak til at Hanssen faktisk oppfører seg som et svin på nettet ved at de faktisk støtter hans bedritne oppførsel.
Erkæring-Lyskilden
Unni Anita Iversen som er en gammel traver inne på Lyskilden. Hun sprer gladelig budskapet fra Rolf Erik Hanssen -  Human-etisk Forbund og bruk av pro-pedofile til konfirmasjonsundervisning  - linket opp inne på konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet.

iversen om HEF-des2012
Dag Fallet er en annen traver, og en av moderatorene på Lyskilden.
I sin blogg Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse insinueres det at humanetikere, skeptikere, ja faktisk alle som støtter kampanjen Ingen Liker Å Bli Lurt er pro-pedofili, altså støtter pedofili. Fallet drar frem en del kildemateriale i sin blogg og kirsebærplukker utsagn fra disse, og henger dette på alle han ikke liker. Bloggen er et makkverk, men er blitt hyllet inne på Lyskilden og i andre mørke hjørner av det konspirative alternative landskapet.

En som har fått merke det er bloggeren Gunnar Tjomlid. Det har haglet med beskyldinger om at han er pedofil, nekrofil, betalt av legemiddelindustrien osv. Stikkordet her er at banden inne på Lyskilden mer en gjerne støtter Rolf Erik Hanssens mobbing på nett.

I bloggen til Hanssen Human-etisk Forbund og bruk av pro-pedofile til konfirmasjonsundervisning postet inne på blant annet nyhetsspeilet,  så sier han rett ut at Tjomlid er pedofil og kobler dette opp mot Human Etisk forbund.

Denne gjengen har en rekke tulleprofiler de turnerer med på Facebook som brukes aktivt til å spre bloggen til Hanssen. Her er en av de.
.molestad er Catrine Woldstad
Liam Moldstad er snokeprofilen til Cathrine (Cath) Woldstad (som ynder å kalle seg Cathrine Gustafson på Facebook).
Brysom
Den andre falske profilen som stadig dukker opp for å forsvare Rolf Erik Hanssen er Christiane Brysom. Profilen bekles av Christin Bye Sørum som også er Hanssens andre protegé.

Det nye året begynner som det gamle ble avsluttet - Faenskap står i høysete.   
Det var vel for mye å håpe på at Lyskildens faste klan skulle klare å konsenterer seg om noe annet en dyrke hatet mot Human Etisk Forbund i det nye året. Hva er vel bedre enn å ta opp igjen tråden og fortsette med sitt tøv om Human Etisk Forbund og personer de har lagt for hat.

Dette viser bare at Lyskildens lille klan forsøker å stemple en hver som er uenig med denne gjengen som pro-pedofile. Noe bloggen til Dag Fallet også antyder. Det er vakre er at de gjør dette helt åpent på nett. Kjenner jeg de rett vil de hyle om cyberstalking, forfølgelse, forsøk på knebling osv, når noen påpeker hva de faktisk driver med.

Lyskilde om Hef 01
Lyskilde om Hef 2-1
La oss se hva en annen traver fra Lyskilen uttaler i bildet under:
"Nettopp, der fikk du sagt det, Dag. Jeg har alltid undret meg over hvorfor denne gjengen henvender seg til barn og unge. De er jo ledere på eksperimentelle former for konfirmasjonsundervising, våpentrening av ungdom, oppsøkning av nettforum for unge. Ikke minst debatterer disse aldrende herrer reduksjon av seksuell lavalder uten blygsel og med hemningsløs iver."
(Som vi ser kommer utsaget fra en Lyskildens travere Raghild Marie Madsen som også sjonglerer med sin profil og kaller seg nå Ragna Madsen.)
Lyskilde om Hef 2

La oss ta en liten titt på blogginnleggene til Lyskildens intellektuelle alibi Dag Fallet. Han er - en viktig støtte for Rolf Erik Hanssens berserkgang på nettet, hvor pedofilimerkelapper klistres på en hver som kommer i hans vei.

Human-etisk Forbund og bruk av pro-pedofile til konfirmasjonsundervisning
Avsporing i pedofilidebatten
Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse

Påstandene denne gjengen kommer med er så korka at en fint kan se at dette er utformet av mennesker som trenger andre voksne mennesker å snakke med. Teamet bør da være: "la oss forholde oss til virkeligheten for en liten stund, og ta ansvar for egne ytringer". Jeg anbefaler alle å ta en titt på denne bloggen over hvor nedrig denne gjengen faktisk er:  Ondskapsfulle pedofilianklager.
Hva er vel bedre en å finne nye personer å konsentrerer sitt brennende hat mot. Didrik Søderlind som arbeider i Human-Etisk Forbund har fått merke at miljøet rundt Hanssen`s vrede. Men akk, selv ikke her klarer de å komme med noe fornuftig.
La oss holde dette opp med hva Lyskilen sier her (bildet under):
”Lyskilden tar offentlig avstand fra all form for rasisme inkludert den Human Etisk Forbund bedriver ovefor alternativterapeuter og snåsamannen.”
”Didrik Søderlinds våte drøm er å stemple folk som rasister, nynazister eller jødehatere. Vis oss et sted denne siden har ytrer noe rasistisk, Søderlind, vi utfordrer deg. At vi ler av ILÅBL aksjonen til HEF kan neppe kalles rasisme.”
Det er rent rørende å se at Lyskilden forsøker å ta avstand til rasisme, samt at de faktisk mener at Human Etisk Forbund driver rasisme mot snåsamannen?


Lyskilen om didrik2013-feb25
Lyskilden har aldri tatt avstand til noe som helst. Da hadde de selvfølgelig tatt affære lempet ut noen av personene som kommer med mildt sagt uspiselige innlegg og sågar drapstrusler for lenge siden. Lyskildens lille klan av aktive (hvor de fleste av de opererer i moderatorkjole og dress) klarer helt på egenhånd å stemple seg selv som uredelige i debatter, fremstå som idioter, hatefulle mot myndigheter, eksponere sin ekstreme vaksinemotstand. Ikke minst har de vist seg svært så sammensveiset når det gjelder å holde sin beskyttende hånd over Rolf Erik Hanssen.

De har akket og uffet seg over at de "blir mobbet" av Human Etisk Forbund. De hevder ofte at de blir. ”latterliggjort og karakterdrept, forfulgt og kneblet”. Det står ikke til troende. Det finnes ikke noen grenser lenger for hva denne gjengen kan finne på. Det skulle ikke forundre meg om noen fra Lyskilden frekventerer inne på dette forumet.

Hvordan definerer Lyskilden ytringsfrihet? De påstår at det ikke finnes ytringsfrihet.
ytringsfrihet
Akkurat. Media skjuler dette? Men, det er jo faktisk media som bringer saken til torgs.
Her er noen få artikler (om Norges forhold til menneskerettigheter) som i følge Lyskildens snodige logikk ”blir holdt hemmelig for oss”. For vi har jo ikke ytringsfrihet i Norge.

Typisk norsk å være god?
Norge degradert av FN
Norge fortsatt på B-laget i menneskerettigheter
Menneskerettigheter i landet utenfor

”Ytringsfrihetsforkjemperne” inne på Lyskilden er notoriske i å masserapportere meningsmotstandere de ikke liker meningene til. Så når dette klovnekompaniet snakker om ytringsfrihet, kan du trygt gå ut fra at de ikke en gang skjønner begrepet ytringsfrihet, langt mindre hva ytringsansvar betyr. Jeg tviler på at de som har trykket ”likt” på siden, vet hva slags tragisk historie Lyskilden i realiteten har vært frem til nå.
Lyskilden har brukt påsken til å pusse opp sin visuelle profil.
lyskilde med ny profil
De har i tillegg slettet en del diskusjonstråder, særlig uttalelser som klistrer de til Rolf Erik Hanssen og deres anstrengte forhold til Human Etisk forbund. De har også laget en seg en blogg og jeg ønsker de faktisk lykke til med bloggen. Håper de kan konsentrere noe av sitt brennende engasjement inn mot saker som kanskje kan fenge lesere som er opptatt av hvordan vi forvalter vår klode.

Hanssen har "gass i seilene" og støtte kommer fra "uventet" hold.   

Rolf Erik Hanssen får støtte fra personer som befinner seg blant våre digitale brunskjorter. Bjørn Yvan Brataas som driver bloggen Gasskammeret har hostet opp en hyllest til mannen som har gjort begrepene kalkunfitte, fettsmurfer, klamydiainfiserte sklier og pedoblogger til en del av sitt normale dagligdagse vokabular. Gasskammeret hyller den store poeten og frihetskjemperen Rolf Erik Hanssen. Du verden, Hanssen hylles som en … frihetskjemper og (hold deg fast …) poet. Smak litt på ordet poet i denne sammenhengen …

gasskammeret
Kortversjonen: Bloggen Gasskameret er en blogg som fronter Holocaust-fornektelse og glorifisering av nazismen, og annet konspirativt møl. Sjekk også beskrivelse i Vepsens årsrapport – side 16
Siden inne på Gasskammeret er nå slettet!.

Ytringsfrihet på Facebook er i realiteten en farse.

Facebook er glimrende hvis du ønsker å fortelle hva du skal ha på deg i morgen, at du er aktiv, lever i tiden, og ønsker å fremstille deg som et supermenneske. Facebook egner seg til sosial kontakt som du vil at andre skal ta del i. Som arena for diskusjon om tematikk, er Facebook bort i mot ubrukelig etter mitt syn. Jeg deltar sjelden i diskusjoner der lenger. Når du har fått stengt profilen noen ganger med begrunnelse som er uforståelige, så er det begrenset hvor mye en gidder å engasjere deg i debatter på Facebook.

På Facebook er det mekanismer som gjør at du kan blokkere en hver som ikke har meninger som harmonerer med din egen mening, eller bilde av verden. Noen ganger kan det være greit å blokkere andre. Du kan også rapportere meningsmotstandere til Facebook, men dette misbrukes over alle støvelskafter av en del miljøet og grupperinger, for nettopp å unngå kritikk og sober debatt. En kan rotte seg sammen med likesinnede og drive masserapportering. Det betyr kort og godt: - Liker du ikke en person og vedkommendes meninger, kan en faktisk i prinsippet få tuppet vedkommende ut av Facebook for kortere eller lengre tid, og det ofte på et så håpløst svakt grunnlag en kan tenke seg.
Metoden er kjent fra blant digitale brunskjortemiljøene som SIAN  - NDL etter oppskrift og mønster fra blant annet English Defence League, som er kjent for å kneble antirasister på Facebook. Taktikken har spredd seg til Lyskilden og deres venner i vaksinemotstandsmiljøet.
Som vepsen i sin årsrapport påpeker:
"Med sjikane og blokkering som våpen.Flere av disse miljøene har utviklet en til dels svært grov tone preget av personsjikane mot meningsmotstandere som blant annet har blitt omtalt som pedofile eller ”gateprostituerte”. Dette gjelder både islamhatere og miljøer i grenselandet mellom konspirasjonsmiljøer og den ekstreme delen av alternativmiljøet. Andre har opplevd å bli hengt ut på mer eller mindre improviserte ”sjikaneblogger”, eller utskjelling også i tråder som ikke har vært dedikert til denne typen debatt. Det siste gjelder ikke minst moderate muslimske debattanter. Begge miljøer har også begynt å ta i bruk en annen taktikk: Masserapportering av motstandere. Flere som har tatt til orde mot islamhaterne eller miljøer i grenselandet mellom alternativ- og konspirasjonsmiljøene har det siste året opplevd å bli utestengt fra Facebook i flere dager for brudd på reglementet, uten at det har foreligget noe slikt brudd."
I prinsippet kan du bli utestengt fra Facebook for å legge en ut en kakeoppskrift, hvis det er mange nok som ikke liker den kaken du beskriver og rapporterer deg. Men igjen, Facebook er en privat aktør, og vi må være klar over de begrensinger som ligger i det.


Til slutt

Ytringsfriheten skal beskytte og tillate radikale og upopulære meninger, slik bør det være. Betyr det at det er fritt frem for absolutt alt? Grensen går for hva som kan regnes som en ytring er definert i lovverket. Som igjen gir rom for tolkning, så det er ikke enkelt å sette en rett strek her.  Jeg er uansett sikker på at vi får noen rettsavgjørelser om hvor grensen går. Nettmobbing, sjikane og trakassering har ingen ting med ytringsfrihet å gjøre.

Poenger er at islam/innvandrermotstandere og i de mørke krokene av konspirasjon og alternativmiljøene er det en dårlig kultur for å håndtere kritikk. Så når det hevdes at de blir; ”latterliggjort og karakterdrept, forfulgt og kneblet”, så snakker vi faktisk i realiteten om kritikk. Kritikk hvor man må underbygge sine påstander. Det virker som om mange ikke får med seg at vi alle er blitt våre egne redaktører i vårt digitale samfunn. Det betyr at vi faktisk må ta med oss et vedheng som heter ytringsansvar. Det nytter ikke å komme trekkende med at vi skal ha absolutt ytringsfrihet, og med den andre hånden nekter plent å ta med ”broren” - ytringsansvaret.

Utfordringene med vårt informasjonssamfunn og ytringsfrihet er at selv idioti, og de mest uspiselige idiotiske ytringer får komme fritt frem. Løgner og fantasifullt tøv sprer seg langt raskere enn nøktern fakta, og det går enda hurtigere å produsere nytt svada enn det er å tilbakevise det. Det raskeste av alt er å resirkulere gammelt vås som allerede ligger fritt tilgjengelig på nettet, for enhver som har lært seg og google...
Men det er kanskje prisen vi må være villig til å betale?


NB:
Alle screenshots og sitater er sakset fra åpne - tilgjengelige Facebooksider/grupper/profiler og blogger og rapporter.
Hoved­be­grun­nelsen for sitat­ret­ten er hen­sy­net til blant annet å sikre den almin­ne­lige dis­ku­sjons­fri­het, enten det dreier seg om poli­tikk, kul­tur eller andre temaer. I for­ar­bei­dene til ånds­verk­lo­ven § 22 frem­he­ves at sitat­ret­ten i utgangs­punk­tet ikke tren­ger nær­mere begrun­nelse – den er selv­sagt.
Blogg oppdatert 05.04.2013 og 20.01.2015
Relaterte  bloggposter

Nettmobberen Rolf Erik Hanssen
Problembarna i alternativbevegelsen som ikke ville bli voksne
Alternativbevegelsens problembarn – Del 2
Vaksinemytene som ikke vil dø
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Les Torgrim Eggens glimrende artikkel - I skitstormen.


unfiltered perception - Nettmobbere med skitne triks
unfiltered perception - Rolf Erik Hanssen – Norges verste nettmobber
unfiltered perception - Mobbing fra Skepsis og HEF?
unfiltered perception - Rolf Erik Hanssen – oppmerksomhetssyk homeopat
venstresida.net - Hatet fra alternativbevegelsen
Skepsis.no - Anti-vaksinasjonsbevegelsens «intellektuelle» alibi
Medianova.no - Bøller på nett

Relaterte artikler

Dagbladet - Kommentarfeltarbeiderklassen
NRK.no - Rolf Erik mobber på nett
NRK ytring - Digitale mord krenker ytringsfriheten
Vepsen.no - Hatgrupper 2012 – Vepsens årsrapport
Vepsen.no - Ronny Alte stevnet for medvirkning til nettsjikane
Vepsen.no - Politiet advarer mot konspirasjonsmiljøer
Vepsen.no - Krig blant muslimfientlige
VG + - Nett-trollet

8 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig grundig og veldig bra blogginnlegg om et helt avskyelig tema.

Gasse-Geir sa...

Hei

Takk for reklamen! :)

Tor J. Næss sa...

Bare hyggelig Brataas. Fint at flere får se hva slags motbydelig drittblogg du driver.

Tor J. Næss sa...

Takk for det :-) Det er mennesker som strengt tatt burde miste tilgangen til nettet permanent.

-_-_-_-_-_- sa...

Synd at samfunnsspeilet ble lagt ned. Hvor ble det av folkene derfra?

Gasse-Geir sa...

Heisann

Hvorfor er Gasskammeret "en motbydelig drittblogg"?

Forøvrig er jeg enig i at det er positivt at Gasskammer-bloggen blir mer og mer populær.

Tor J. Næss sa...

Den er sikkert populær blant dine meningsfeller. Ellers er den en studie i hvordan du klarer å se bort fra historiske kjensgjerninger i den grad du her gjør. Du må vel skjønne såpass at når du glorifiserer nazismen og fornekter jødeutryddelsen, så har du satt deg i en vanskelig situasjon.

For ordens skyld: Flere anonyme innlegg fra deg slettet. Skal du kommentere videre bruker du Bjørn Brataas som referent siden du står bak bloggen. Litt baller må du ha igjen.

Tor J. Næss sa...

Det vet jeg ikke. Esonett muligens.

Legg inn en kommentar