Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …

Jeg burde muligens ha skrevet om dette tidligere, men det ser ikke ut som det for sent enda. Ingunn Røiseland, en markant skikkelse i alternativbevegelsen, og ikke minst i konspirasjonsmiljøet har fått det for seg at hun skal bli en frikvinne, altså ikke tilhøre noen stat, men hun skal fortsatt bo her.

I november i fjor kunne vi lese at Ingunn Røiseland ”Meldte seg ut av Norge”. Det har vær stille en stund etter det. Men så ploppet Ingunn Røiseland opp med et blogginnlegg nylig inne på konspirasjonsnøttestedet Nyhetsspeilet. Temaet er hennes vei til å bli “frikvinne”. Dette er  altså en slags fortsettelse (og forklaring) på hennes drøm om å melde seg ut av samfunnet. Hun har også i sin egen blogg en slags “oppskrift” på hvordan hun blir sin egen … nasjon

La oss se på noe av det hun sier i artikkelen inne på Nyhetsspeilet.
ingun nytt land
Røiseland spiller på en rekke strenger her. Hun henter metaforer og tankegods fra det alternative landskapet, for å fri til mennesker som er søkende når hun sier:

“Frihetsfølelsen kommer innenifra, mer enn noe annet, i fra din vilje til å handle kompetent, ansvarsbevisst, kjærlighetsfullt og med en ståltro på at du faktisk er suveren – som i sovereign- i deg selv. Det aller viktigste for å bli fri er å forstå, og integrere i bevisstheten din, at du allerede er fri og så oppføre deg deretter.”
Så kommer den en tirade med regelrett virkelighetsfjernt tåkefyrstevås:
“Det viktigste spørsmålet du må stille deg er: «vil jeg være i et kontraktuelt forhold til staten, eller vil jeg ikke?». Du må huske at «contract is King». Dersom du vil ta i mot det eksisterende tilbudet om samfunnskontrakt så sier du også ja til å komme inn under statens jurisdiksjon med alt det innebærer. Dersom du sier nei takk til kontrakt, som jeg, så sier jeg også i fra meg alle privilegier som følger med kontrakten. This for that. 
Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sette oss inn i juridisk terminologi. Hva betyr «menneske (human being)», «person», «natural man/woman». Bruk gjerne Blacks Law Dictionary, nyeste utgave. For å bli fri, så må du også være kompromissløs på den måten at du ikke lar deg lede tilbake inn i kontrakt med staten, eller at du plutselig vakler og tror at du må forholde deg til en jurisdiksjon som ikke gjelder for deg. Forandring kommer innenifra. Du må være i stand til å ta klare verdivalg og forstå konsekvensen av valgene dine. Når du er urokkelig så er du også uslåelig. 
Jeg vil bare gjøre det klart umiddelbart at jeg ikke er redd for represalier, for å bli fratatt eiendom eller satt i fengsel,-og jeg tror en kraftig dose med realisme er alfa og omega for å håndtere et radikalt livsvalg. For å bli frikvinne har jeg aller først gjort tre ting:
1. Kunngjøre overfor staten at det ikke eksisterer noen kontrakt, eller noe tvangsgrunnlag mellom oss, med henvisning til min naturlige rett til å bo i landet fordi jeg er født her. Brev ligger straks på www.freeman.no. 
I dette brevet spesifiserer jeg at jeg avstår fra tilbudet om statlige ytelser og heller ikke kommer til å bidra til dette fellesskapet. For min del vil det alltid være naturlig å bidra til et fellesskap, men ikke til et fellesskap som jevnlig og systematisk krenker så mange andres naturlige rett til liv og lykke.
Jeg har ikke fått svar på dette brevet.Det er også likegyldig hvorvidt jeg får et svar eller ikke.

2. I brevet over ba jeg staten informere alle sine agenter via sine registre om at det ikke finnes noen kontrakt mellom oss, så egentlig ville jeg kunne avslutte her. Imidlertid har jeg, just for the fun of it, også oversendt et juridisk dokument til enkelte aktører som Statens kartverk, Statens Innkrevingssentral etc, og informert om at det ikke eksisterer noen fullmakt til å handle, signere, forhandle eller noe annet på mine vegne. Brev ligger i løpet av kort tid på www.freeman.no.
3. Så, aller viktigst: jeg er i gang med å opprette et selskap gjennom en privat prosess (ingen registrering i offentlige registre), og så pantsette fødselsattesten min i et underliggende holdingselskap. Fødselsattesten er et verdipapir som jeg rettmessig forvalter. Så skal jeg informere staten om dette, samt rykke inn tre annonser i en lokalavis. Info ligger snart på www.freeman.no.”

Hun har også lansert en del 2 av hennes vei til å bli frikvinne.
Hun har sin egen tolking her som er fascinerende å lese. Hun kaller storingsvalgene fiktive, og hun frir uhemmet til de nasjonalistiske strømningene i konspirasjonslandskapet. Hun bruker metaforer fra Matrix filmene som går rett hjem konspirasjonsmiljøene. Hun hevder at Federal Reserve eier landet vårt. Ikke bare det, men Federal Reserve eies i sin tur av The Crown/Vatikanet. Røiseland har skrevet om Federal Reserve tidligere, noe jeg har tatt for meg her. Ellers er det svært mye konspirasjonsvrøvl her som vil få fansen hennes til å klappe vil og hemningsløst i sine konspirative små hender. Det er faktisk trist lesing.

På hennes egen facebook profil (som er åpen) så hylles hun, helt ukritisk. 
Røiseland-reaksjon2
La oss se på et utdrag av Ingunn Røiselands Uavhengighetserklæring
Jeg, Ingunn av Røiseland, erklærer med dette at jeg er en fri og suveren kvinne med rett til å bo i landet uten å være tilknyttet den norske stat,
Staten forholder seg til meg gjennom en fiktiv juridisk person; en stråmann. Via denne stråmannen kan jeg/vi omsettes på børsen eller brukes som backing når staten tar opp lån. Våre liv pantsettes dermed og vår skattebetalende kapasitet utgjør en ressurs som gjør at vi blir objektivisert i statens øyne, heller enn at vi behandles som levende mennesker. 

Jeg bryter forbindelsen med denne stråmannen, ved å få copyright på eget navn og gjennom å erklære at jeg ikke vil bli representert av en stråmann gjennom personnummeret. Christian femtes lov fra 1687 utgjøre grunnstenen i norsk avtalerett og den tillater ikke å akte folk som «eiendel» (chattel).
«Samfunnkontrakten» er ikke en konsensusbasert avtale, men en påtvunget «kontrakt» som kommer til uttrykk i form av automatisk statsborgerskap ved fødsel; vi kan ikke velge. 

Jeg påberoper meg en guddommelig og universell rett til å leve på jorden ene og alene fordi jeg er født her, uten at noen kan hevde jurisdiksjon over meg på et så begrenset grunnlag som Grunnloven gjør.


Kort historikk - Hvem er Ingunn Røiseland

For de som ikke helt vet hva slags miljø Ingunn Røiseland representerer. Ingunn Røiseland kjenner vi jo som damen som frontet antivaksinebevegelsen i debattprogrammer på TV for et par år siden i forbindelse med svineinfluensavaksinen. Hun tror CIA bruker vaksiner til å spre nanobrikker, som gjør at “vi” kan overvåkes og tankemanipuleres.

Hun var med i NRK – programmet Trygdekontoret den 3.10.2012 som handlet om konspirasjoner hvor blant annet temaet var; popartister jobber for de mørke kreftene her i verden. I tillegg konspirasjonen om at Nato og FN sprayer oss med kjemikalier (populært kalt chemtrails). I programmet forsøkte hun febrilsk å ta avstand fra hva hun tidligere har hevdet. I tillegg har Røyseland skrevet artikler postet på Nyhetsspeilet, som ikke nevneverdig kjent for å være opptatt av virkeligheten.

Mot konkurs for vesten
Går vi mot et fascistisk kontrollsamfunn?
Ingunn Røyseland om Libya konflikten
Tror verken på vaksiner eller terrorangrepene

Ellers er hun omtalt her:
Fritanke.no - Engler i dårlig selskap
Fritanke.no - Jeg er ikke antisemitt

Ingunn Røiseland er en av de få personene som beveger seg med den største letthet mellom det alternative landskapet og i det mer outrerte konspirasjonslandskapet. Det gjør at hun har en viss gjennomslagskraft i flere leire. Hun er svært flinkt til å “søte seg til”  for alle som er enige i hennes bilde av verden. 


Hva er Freeman on the land?

Tanker om ikke å tilhøre noen stat, deler hun med høyreekstreme amerikanere med en forkjærlighet for våpen, skogbryn og egen milits og ikke minst – de er definitivt ikke glad i myndigheter. Det er ikke Røyseland heller.
Hun er også en stor tilhenger av Freemen on the Land konseptet som er konspirasjonsvås - som i korthet går ut på at en tror en kan frikoble seg alle forpliktelser i samfunnet, særlig de økonomiske “som ikke passer”. Dette har spredd seg til en del land de senere år. 
“Freeman on the land, also known as FMOTL, FOTL, Footle or simply freeman, is a form of pseudolegal woo in various English-speaking countries. Freemen believe they can opt out of being governed, and that what normal people understand to be "laws" are merely a form of "contract" that applies only if people consent to it.  
Freemen hold that we are all subject to a massive international legal conspiracy perpetrated for the profit of the elites, but you can hack the system if you just use the right form of words. They believe only in their version of natural law, which they call "common law." In practical terms, they believe this means they do not have to pay taxes, debts, mortgages, etc. because we were all deceived and if you say the right form of words this fact will be accepted.   
Freemen believe they can declare themselves independent of government jurisdiction using the concept of "lawful rebellion": that all statute law is contractual and therefore only applicable if an individual consents to it. They assert that what everyone else regards as "the law" doesn't apply to them as they have not consented to a contract with the state, even going so far as to claim they have a lawful right to refuse arrest if they do not consent. They insist that the government is a corporation, are obsessed with maritime law, and call themselves things like "John of the family Smith." Essentially, they're hilarious and somewhat less threatening sovereign citizens.    
There are three main beliefs about birth certificates in freeman mythology:   
1. The government uses them to create your strawman and legal person to which all your legal responsibilities, debts and liabilities belong.[29][23]    
2. As a form of registration, they transfer ownership of an individual to the state. This is what allows the state to seize your children if you don't play by their rules.[29]  
3. They are financial instruments or birth-tracking bonds (a.k.a. live birth bonds) that are sold by the government and then traded on the sea of international commerce, using you as security (an idea taken from the redemption movement). ”  Les resten her: Rational Wiki

Skribent John Færseth har tidligere skrevet en artikkel Røiselands tankegods Et utdrag følger …
“I et intervju med Telemarksavisa nylig forklarte Røiseland blant annet at ideen om å bli en slik ”frimann” eller ”frikvinne” ikke er ny, at den kommer fra USA og har røtter tilbake til 70-tallet. Røiseland nevnte ikke hvor røttene befinner seg, noe som ville ha satt saken hennes i et litt annet lys. For mens det kan være lett for en skandinavisk «sofalibertarianer» oppvokst i et tidvis kvelende sosialdemokrati å få en umiddelbar sympati for denne typen frihetserklæringer, så har de et helt annet rykte i USA der de som oftest assosiseres med en hjemmedyrket amerikansk høyreekstremisme og med begreper som Sovereign Citizens og Posse Comitatus.  
Begge deler har røtter hos William Potter Gale (1917–1988). Gale var en forholdsvis mislykket tidligere yrkesmilitær, som utover 1950-tallet beveget seg i en temmelig ytterliggående retning på både det religiøse og det politiske området. På det religiøse området førte dette ham til Christian Identity – en temmelig spesiell form for kristendom som ser på nordvesteuropeere som etterkommere av Israels ti tapte stammer og dermed Guds utvalgte folk, samtidig som jødene betraktes som bedragere eller som bokstavelig talt etterkommere av Satan som blir sagt å ha forført Eva i skikkelse av en slange – til tross for at Gale selv ser ut til å ha vært av tilnærmet ren jødisk avstamning, noe han hele livet forsøkte å skjule. På det politiske området gjorde hans sterke antikommunisme at han først søkte seg til den paramilitære organisasjonen Minutemen, før han startet sin egen organisasjon kalt Posse Comitatus.”  
En populær ide er at ens juridiske identitet som statsborger ikke er identisk med personen den representerer, men er et slags ”skjøte” som myndighetene bruker som pant overfor kreditorer. En annen utbredt ide er at opphavet til dagens problemer er opphevelsen av gullstandarden som sikkerhet for dollaren.   
Røiselands forsvar for amerikansk høyreekstrem tenkning er dessverre ikke noe nytt.Tidligere har hun blant annet anbefalt antisemittiske forfattere som Eustace Mullins og L. B. Woolfolk, samt nyfascister som Webster Tarpley.   
Røiselands siste stunt må derfor først og fremst sees som det foreløpig siste eksemplet på hvordan norske konspirasjonsteoretikere er i ferd med å knytte seg opp mot farlige ideer … Les videre

Jeg tok opp noe av det John Færseth skriver i et eget blogginnlegg om Federal Reserve hvor Røyseland tøyser noe voldsomt med fakta. Hun er også tilhenger av Redemption movement som også handler om ens juridiske identitet som statsborger ikke er identisk med personen den representerer, men er et slags ”skjøte” som myndighetene bruker som pant overfor kreditorer, noe også Færseth er inne på. Poenget er at Røiseland turnerer litt mellom ulike konspirasjoner og blander sammen Redemption movement retorikk med Freemen on the Land konseptet, og det blir en salig blanding, men i all hovedsak så snakker vi om Freemen on the Land tankegods her. 
La oss se litt på noen uttalelser fra Røiselands i denne artikkelen:
“ Jeg leverer fra meg pass, sertifikat og personnummer fordi staten har opprettet en stråmannsidentitet på meg tildelt som et personnummer. Staten referer ikke til meg som en naturlig person, sier Røiseland. Etter hennes syn er personnummeret en juridisk fiksjon.- Og uten at vi er klar over det, så gjør det oss blant annet omsettelig på børsen. 
- Røiseland mener på sin side at alternativt tenkende i Norge utsettes for forfølgelse. Hun er ikke alene i verden. Bevegelsen «Freemen on the land» har jobbet med temaet siden 2004, og den har røtter tilbake til 1970 i USA. Essensen er at loven gjelder bare dersom den enkelte samtykker i det og han/hun kan erklære seg uavhengig at statens jurisdiksjon.”
Hvis man tror at ved å endre navn (noen gjør det og) og nekte å anerkjenne samfunnets institusjoner vil du være i stand til å unnslippe skatt, moms osv så står du du utenfor samfunnet? Nei du gjør ikke det.

Freemen on the land  er ikke noe annet en Freemen of the dangerous nonsense. En tror at ved å skifte navn, levere sitt personnummer, pass og all dokumentasjon som borger - kan komme unna økonomiske forpliktelser (for det er stort sett her begrunnelsen ligger). Det gjør man ikke. Disse ideene er mest attraktive for sårbare mennesker som går gjennom vanskelige perioder i livet og det ser ut som det er her det ligger noen ben begravd vdr Røiseland. Skal komme tilbake til det.

Bevegelsen er ikke bare dum, det er også farlig. Det er farlig i den forstand at noen mennesker som er tiltalt i f.eks til dels alvorlige forbrytelser nekter å anerkjenne domstolene, og som nekter å ha advokater til å representere sine interesser. Det kan påvirke dommere, og har påvirket dommere til å avsi mildere straffer en det som faktisk er vanlig i en del saker. Dommere har kort og godt vært i villrede i hvordan de skal angripe problemstillingen med mennesker som nekter å forholde seg til noe som helst. Du kan lese mer om problemstillingene i en artikkel fra tidsskriftet Legalweek.com.

Vi ser kimen av Freemenkonseptet her hjemme som markedsføres av Røiseland. Vi ser noen avarter som ikke er like konsistent, men det er ikke lenge siden vi hadde en gjeng med konspirasjonsklovner som løp rundt og hevdet vi hadde ulovlige dommere, som ikke hadde avgitt dommerforsikring.

En Kanadisk domstol har tatt for seg Freemen tullet. Det er en lang dom, på størrelse på en anselig bok faktisk. Dommen har plukket i fra hverandre retorikken, og ikke mist de selvproklamerte “lovene” som bevegelsen omgir seg med.
Du kan lese mer om saken her: Freemen on the Land are “parasites” peddling “pseudolegal nonsense”: Canadian judge fights back. Selve dommen kan du laste ned her
 

Noen praktiske utfordringer den “statsløse” Røyseland vil møte

Hun ønsker fortsatt å bo i landet, og har heller ingen andre statsborgerskap, I henhold til norsk lov er dette ikke mulig, og her er hvorfor:

Statsborgerloven kapittel 5. Tap av statsborgerskap
Loven bygger på at det er tre måter å tape sitt statsborgerskap på. Det første er ved erverv av annet statsborgerskap når det skjer etter søknad eller uttrykkelig samtykke, se § 23. For det andre kan statsborgerskap tapes fordi tilknytningen til riket er for svak, jf. § 24, og for det tredje kan statsborgerskapet tapes etter søknad, jf. § 25.
Det vil i praksis si at Ingunn må falle inn under siste del her, tap av statsborgerskap etter søknad. Men det går heller ikke, så lenge hun vil bli boende her.
Fra §25 av statsborgerloven:
”Norsk statsborger som er bosatt i utlandet og har annet statsborgerskap, har etter søknad rett til å bli løst fra sitt norske statsborgerskap. Dersom søkeren er bosatt i Norge og har annet statsborgerskap, kan vedkommende bare bli løst fra det norske statsborgerskapet dersom det vil være urimelig å nekte dette.
Uavhengig av bosted kan søkeren ikke løses fra sitt norske statsborgerskap dersom dette medfører at vedkommende blir statsløs. (min understrekning) Vedkommende kan likevel løses fra norsk statsborgerskap dersom søkeren er bosatt i utlandet, og det er nødvendig av hensyn til erverv av et annet statsborgerskap. Det skal da settes en frist for når annet statsborgerskap må være ervervet. Dersom annet statsborgerskap ikke er ervervet innen fristens utløp, anses vedkommende som ikke løst fra sitt norske statsborgerskap”. Kilde

Poenget er at Røiseland kan glemme å bli frakoblet Norge så lenge hun:

A. Oppholder seg i Norge
B. Ikke har statsborgerskap fra annet land.


Vi kan også lese hennes noe merkelige kommentar i Dagbladet

"Dagbladet spurte blant annet om hun har tenkt å oppholde seg videre i Norge, om hvordan hun vil reagerere hvis myndighetene fortsetter å kreve inn skatter og avgifter - og hvilke råd hun har til folk som vil dra på tur uten pass, siden hun er registrert som deleier av et reisebyrå med destinasjoner rundt i verden." 
"Etter noen tid svarer Røiseland at hun ikke vil svare allikevel - fordi Dagbladet «løper statens ærende for enhver pris» og fordi hun ikke vil risikere å bli koplet sammen med «et smøreri av uttalelser fra foreningen Skepsis eller Human Etisk Forbund»"
Selvfølgelig er foreningen Skepsis og Human Etisk Forbund involvert i dette …sukk ... Hvor har jeg hørt denne type møl? Jo, av ulike konspirasjonsmiljøer, og av den lille radikaliserte gjengen som driver Lyskilden, for ikke å snakke om Nyhetsspeilet.

Hun har fått svar fra Fylkesmannen som konkluderer med at:
“- Etter loven kan de som bor i landet og er norske statsborgere, ikke bli løst fra statsborgerskapet hvis dette vil føre til at vedkommende blir statsløs. Elseth viser til statsborgerloven. - Det er altså ikke mulig, som en ensidig handling, å si fra seg sitt norske statsborgerskap. 

- Å levere fra seg pass eller andre identifikasjonspapirer har ingen rettslig virkning. Om vedkommende likevel gjør slike praktiske grep får det ingen konsekvenser for vedkommendes rettigheter og plikter i landet. Når det gjelder skatt er Elseth klar på at skatteplikten består selv om man leverer fra seg identifikasjonspapirene og mener seg løst fra statsborgerskapet. Det samme gjelder for plikter vi har etter de lover og regler som gjelder til enhver tid – og det gjelder for rettigheter vi har så lenge vi oppholder oss eller har bosted i Norge”.
Ingunn Røiseland diskuterte hennes utmeldelse fra Den Norske Stat med Didrik Søderlind, redaktør for magasinet Humanist i radioprogrammet Sytten Tretti på P4, 16.11.2012. Intervjuet er lagt ut på youtube.

Forøvrig er Røyseland opptatt av hun er utsatt for COINTELPRO hvor hun har fått det for seg at myndigheter og “goverment Shill” er ute etter diskreditere henne. Helt ærlig klarer hun å diskreditere seg selv helt på egenhånd. 
 

Til slutt.

Røiseland er en del av et miljø på nettet, hvor man har en del forestillinger, vevet inn i et konspirativt karamellpapir. Disse realitetsbristende forestillingene føles reelle for mennesker som Røiseland og hennes likesinnede. Jeg observerer på nettet at hun allerede innbiller seg at hun utfordrer systemet på noen måte, og at de som stiller henne kritiske spørsmål er ”goverment shill”. Stor sett er det kun i det mer outrerte delen av alternativmiljøet hun får mange heiarop.

Det dette handler i realiteten om at Røiseland skylder staten penger, og så gjør hun et stort nummer av at det, og skyver tullete importert konspirasjonstankegods foran seg. Det merkelig er er at hun trekker til seg en del mennesker som overhode ikke evner å se litt bak fasaden og tåkefyrsteretorikken hun gjemmer seg bak. 

Jeg syns Røiseland og hennes like pisser på det samfunnet som er bygd opp. Vi har et velfungerende demokrati hvor vi stort sett klarer å ta vare på det fleste, vi har gode muligheter for å skaffe oss et levebrød. Alt er ikke perfekt, det knirker her og der, men vi har et samfunn som veldig mange kan misunne oss. Derfor blir det helt absurd å være vitne til dilettanteri og tøv som dette.

Røiseland tilhører et miljø hvor ansvarsfraskrivelse er gjennomgangsmelodien. Vi snakker om mennesker som har en dårlig realitetsorientering om verden rundt seg. For all del, selv mennesker med sviktende realitetsorientering og virkelighetsforståelse har ytringsfrihet. Jeg bruker min ytringsfrihet til å fortelle hva slags klovneri de bedriver.

Hvis hun er misfornøyd med hvordan vårt samfunn er skrudd sammen, så kan hun engasjere seg politisk, starte sitt eget politiske parti om hun vil. Jeg begriper ikke at en på død og liv skal røre seg bort i importert amerikansk konspirasjonstankegods når grunnen er at en skylder staten penger. Det blir en slags intrikat tullete forklaringer på at en selv ikke har noe ansvar for noe som helst. Det er alle andres feil. Den store stygge staten, den store stygge verdensomspennende skyggeregjeringen, banker som er eid av mørkemenn osv osv… Hun luller seg inn i en verden av svada og tull. 

Det siste stuntet hennes er at hun nå har skiftet navn til Ingunn Sigurdsdatter. 
Skal en være maktkritisk, så må en som et minimum stable fakta noenlunde riktig. Røiseland klarer ikke det, hun lever definitivt i et Tøyseland.


Kilder:

UK Humanrightsblog - Freemen of the dangerous nonsense
UK Humanrightsblog  - Freemen on the Land are “parasites” peddling “pseudolegal nonsense”: Canadian judge fights back
The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems
The Lawyer - The Freemen, law blogging, and the public understanding of law – David Allen Green
Headoflegal - Hilarious – but dangerous – cod legalism – Carl Gardner
The Bizzle - Comment is free, but woo is sacred
Streiftog - En frikvinne i farlige fotspor
humanist.no - Skyggen fra ondskapens paraply av Thomas Holme
Skepsis.no - Konspirasjonsteorier som virkelighetsforståelse av Asbjørn Dyrendal
Forsking.no - Den egentlige makten bak makten av Didrik Søderlind
BBC – News - Why we need conspiracy theories
The Fly In Your Soup - Freebird Aanonlie i farta. Uncut.Relaterte bloggposter:
Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati for folk flest»?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Radikalisering blant konspiranoikere? (av John Færseth)
22 kommentarer:

Einar sa...

Hvis hun IKKE trenger noen form for trygd, pensjoner og kan betale for sykehusopphold, kort sagt ikke belaster samfunnet med noe(regner med hun går ute i naturen og ikke belaster veinettet)så kan du gjerne være frihvasomhelst for min del.

Tor J. Næss sa...

Hei Einar
Det hun gjør er nok en utopi. Hun kan selvfølgelig flytte et sted og leve av det hun klarer å høte av naturen. Da blir det ikke så mye tid til internett vil jeg tro. Dette handler om ansvarsfraskrivelse.

Jeg vil nok tro at realitetene biter henne i ræva allerede. Dette er klovneri etter mitt syn.

John Færseth sa...

Så vidt jeg har forstått driver hun både englekurs og salg av vårruller (leser du dette, Ligningskontoret?)

Ingunn Røiseland sa...

Jøss, har du brukt så mye tid på meg,-samlet sitater og greier (selv om ikke alle var korrekte. Jeg har f,eks ikke sagt at Norge har et velfungerende demokrati, Skiens ordfører sa det).
Færseth, -"likningskontor" med K.

Mvh ingunn R

Tor J. Næss sa...

Jeg tror kanskje ikke du har helt oversikten over hva du mener, eller driver med, men det er nå så. Så mye tid brukte jeg ikke. Du har en åpen profil og det er lett å sjekke en del av dine ...skal vi si ...Narnia-aktige påstander.

Jeg fasineres av mennesker som er i ferd med å bli avhengig av at staten kan ta vare på de ... etter hvert... Du er på god vei Røiseland.

Men, for deg er jo den fantasiverden du beskriver muligens virkelig. Det kan selvfølgelig være så enkelt at du har så mye gjeld at du har lullet deg inn i en fantasiverden hvor du tror den forsvinner av seg selv. Jeg syns faktisk litt synd på deg. Det tragiske er at de få som kommenterer dette surret ditt inne på din profil, er like bortreist som det du er.

Det må være vakkert å leve i en fantasi ...

Ingunn Røiseland sa...

Flott at du poster artiklene mine,-her er del 1: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/

Dersom du leser artikkelen du siterer fra på nytt, så vil du se at det er Skiens ordfører som er glad for det velfungerende demokratiet vi har her i land,-ikke jeg, som du hevder.

Tor J. Næss sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Tor J. Næss sa...

Du må bare legge inn linkene dine. Viktig at flere får se hvor galt det kan gå når man luller seg inn i virkelighetsfjernt tull.

Nei, hvordan kunne jeg innbille meg at du syns at Norge er et godt land å bo i? Men helt ærlig, det er plass til slike klovner som deg også i vårt samfunn.

Anonym sa...

Ikke særlig saklig dette her.
Artikkelen bærer preg av å være uenig og å rakke ned på andres meninger, du bør i det minste kunne vise til saklige motargumenter i stedet for å henvise til normer og konvensjoner. Fordi de fleste er av en viss oppfatning trenger det ikke bety at det er sant, jorda ble en gang rund og keiseren var faktisk naken, selv om alle trodde noe annet ...
Til selve saken er vel å si at Røiseland snakker for seg selv og har noen sære meninger og kommer med pussig tankegods. Det er nok ment for å ta til etteretning og ikke bokstavelig, hun vet nok inderlig god at det ikke går å "melde seg ut av Norge".
Og husk det neste gang du er så påståelig i dine "argumenter"; det var de "vise" som tok feil da de trodde jorda gikk rundt sola.

Anonym sa...

uffda, -sola rundt jorda var det visst de trodde det var ... (skulle bare mangle)

Tor J. Næss sa...

Det er ingen som rakker ned på noen meninger. Det er her mange roter det til for seg selv, og forresten er ikke meninger immunisert mot kritikk. Det er det som kjennetegner sober debatt i et demokratisk samfunn og er faktisk selvsagt. Jeg hører litt for ofte fra konspirasjonsklovner i mange valører at: ”Du rakker ned på oss, du forfølger oss, du vil skule sannheten osv”
Dette kommer fra mennesker som pisser på det samfunn vi faktisk er så heldig å ha.

Røiseland gjemmer seg bak konspirasjonsvås, og det er selvfølgelig betimelig å sette lys på HVA hun faktisk begrunner stuntet sitt med og ikke minst HVA slags konspirasjonstankegods hun legger til grunn. Motivet er som sagt såre enkelt: Hun skylder staten penge, som om det er noe unikt.

Ikke kom med dette tøvet om dette: ”jorda gikk rundt sola” argumentet. Det blir helt malplassert her. Neste gang fremstår du med navn ellers sletter jeg videre kommentarer. Såpass baller må du ha!

Kjell Ingvaldsen sa...

"Går ute i naturen"? Hvis hun er såkalt "fri" så har hun vel ikke noe med å bruke vårt felleskapsgode naturen!

Kjell Ingvaldsen

rubnrompehull sa...

Tor. J. Næss.
Hva tror du betydningen av din fødselatteste er? Hvorfor står ditt og mi i BLOKKBOKSTAVER, når utsteder sitt navn har sitt navn skrevet f.eks slik? Ass Hole!!!? Hvis folk drar nesa bort ifra TV'n litt og googler ting de er nysgjerrige på så lærer man en hel del! Blant annet at verden er ikke slik man trodde den en gang var! Hvorfor tror du, Tor at vi har ett personnummer? Tror du virkelig at to eller flere personer i Norge har like fornavn, etternavn og at de er født lik dag, måned og år? Kan det være at staten anser befolkningen som selskaper? JEG tror det...

rubnrompehull sa...

En liten korrigering. Skulle ha stått ditt og mitt navn. Skriver på iPad som ikke er helt villig til å rette på ting.

rubnrompehull sa...

Tenkte å lufte en ting til. Til de som mener man ikke har rett til å bruke veiene dersom man ikke betaler skatt og veiavgift. Er noen klar over at i 2012 så ble det solgt 5 milliarder liter bensin og diesel? Og at vi betaler 60 prosent avgift pr liter når vi fyller drivstoff! Multipliser 5 milliarder med 11 kr literen og ta 60 prosent av det så for du 33 milliarder kr. Er ikke disse ment til å og opprettholde veiene og bygge nye. Er noen klar over hvor mye hvor mye bomavgifter vi betaler pr år. Google det du, før du spyr ut kommentarer som at man ikke har lov til å benytte seg av den " vitsen" av en infrastruktur vi har i Norge!! Dessuten så tilhører all olje og energi som blir utvinnet av norsk jord FOLKET,ikke staten! Bruk Google litt Tor, man lærer litt av hvert der! Mvh Ruben heimdal

rubnrompehull sa...

Lykke til på resten av din vei, Ingunn! Folk flest er "ignorant"

Anonym sa...

Førte en sak mot en av disse freemen-nissene forleden. Han hadde et krav hos oss som han ikke ville betale, da han så på kravet som en slags kontrakt han kunne velge å undertegne. Etter at vi tok beslag i huset hans via namsmannen og tvangssolgte det, anmeldte han oss. To uker etter fikk vi et brev fra Oslo politikammer der det stod at anmeldelsen hadde blitt forkastet da den var åpenbart grunnløs.

Elsker å ta sånne smånisser som tror de står over loven.

Anonym sa...

Forøvrig kjenner jeg igjen argumentasjonen i artikkelen fra brevene han sendte oss under salgsprosessen. Han anklaget forøvrig justisministeren for å være ansvarlig for kravet vi hadde mot ham. Spik spenna gæærn.

Tor J. Næss sa...

Tenkte meg vel at det finnes noen her hjemme som nekter å ta ansvar når de skylder penger. Det er en real sal at man kan ha dårlig økonomi og ikke er i stand til å betale lån osv på grunn av omstendigheter, men å rote seg bort i dette Freeman on the land tøvet og skyve dette foran seg er og blir for dumt.

Tor J. Næss sa...

Hei Ruben Heimdal

Fint å bruke Google, men for å bruke det effektivt må du lære deg kildekritikk.Ikke at jeg tror det er noe du bruker tid på, men et vennlig tips der.

Du skriver: "Hva tror du betydningen av din fødselatteste er? Hvorfor står ditt og mi i BLOKKBOKSTAVER, når utsteder sitt navn har sitt navn skrevet f.eks slik? Ass Hole!!!?"

Til å være en alternativ så er ikke akkurat ditt budskap preget av folkeskikk. Tipper du tilhører den mer ekstreme delen alternativmiljøet. Du må nok jobbe litt med ditt indre her og, kanskje ordlegge deg som ... de aller fleste andre som frekventere virkeligheten.

“Come a little closer, I didn"t catch your name. Insult me all you want to, but dare you do it to my face? " (Maria Mena fra sangen «Fuck you»)


Stian Engebretsen sa...

Trist å se hvordan begge "sider" her blir foret med disinformasjon. Det finnes så mye ondskap i verden i regi av eliten, som ikke er teorier, men hardnakket fakta. Ta heller tak i de virkelige problemene, som ødelegger oss som mennesker! Person angrep må forventes av en "konspirasjonsteoretiker", når man henviser feks. Nyhetsspeilet som en kilde. Speilet er bare en del av disinformasjon blant mange, og blir en årsak i at alle "teoretikere" blir gredd under samme kam. Om det ikke er en trip rapport, burde historiene om lysfolket holdes for seg selv for å si det slik. Ble trigga av en tidligere kommentar om fødselsattest. Det er sant at du som menneske er registrert som verdi på børsen, alle har sitt unike nummer som med personnummer. Kontakter du rette instanser kan du få vite verdien på deg selv. At det finnes et diabolsk system kan ingen legge skjul på, sannheten er det den er, tenk litt utenfor boksen så går det brå, det finnes nok av fakta som er like sjokkerenes som mye av den BS'en disse ekstreme teoretikeren kommer med. Skremmende å se hvor lett det er å tippe over til det patetiske på begge sider.

peace, love and understanding that is all we want - HLA

Demonslayer sa...

Vårruller måtte hun slutte med da hun ikke ville forholde seg til regler rundt matproduksjon.

Legg inn en kommentar