Konspirasjonsklovner leker sannhetskommisjon

Nyhetspeilet er konspirasjonsmiljøets åpne avdeling for konspirasjonsgalskap, Nyhetsspeilet fant før sommeren at det må utføres en Bevisanalyse av 22. juli-terroren. (det er et Facebook event, så du må logge inn på FB for å se arrangementet)

Det har vært en knallhard kritikk av politikere, politiet m.m, og rapporten fra 22.juli kommisjonen er knusende i så måte (html-versjonen av rapporten). Den er detaljert og er faktisk rystende lesning. Har disse konspirasjonsklovnene lest rapporten? Med stor sannsynlighet så har de ikke det. I følge disse heltene er den offesielle versjonen den som inneholder løgner og bortforklaringer. Hvem vet vel dette bedre en gjeng med virkelighetsflyktende konspirasjonsklovner, hvordan det egenlig skjedde, hvem som egenlig sto bak. Når konspirasjonsklovner av dummeste skuffe skal avdekke “beviser” får jeg gåsehud, og vondt i hodet.


Kort om Nyhetsspeilet 
Nyhetsspeilet rører rundt med tull om at en skjult verdensregjering styrt av Illuminati, jøder, frimurere og/eller romøgler. Ellers mottar Nyhetsspeilet stadig meldinger fra aliens om ulike versjoner av undergang. Det stopper ikke der - alle mørkemenn som styrer verden forsøker definitivt å ta livet av oss ved hjelp av kommersielle passasjerfly som slipper ut noe disse geniene kaller chemtrails. Det skal etter sigende være en genial måte å redusere verdens befolkning på i følge Nyhetsspeilet. Det er også en utpreget vaksinemotsand der som har samme retorikken som Chemtrails, altså veldig greit for å ta livet av oss, i følge … ja, du skjønner tegningen. Nyhetsspeilet har en viss underholdningsverdi, men det er også en del artikler der inne som oser av antisemittisme og pastoral kristenfundamentalistisk svovelretorikk som er direkte usmakelig. Jeg har ellers beskrevet skrullingfabrikken Nyhetsspeiet her.
in the ass2_thumb[5]
En av de toneangivende redaktørene Nyhetsspeilet er så heldig å ha i folden sin er Hans Gaarder. Gaarder har tidligere skrevet at Jens Stoltenberg er en biorobot, kanskje var angrepene på tvilligtårnene bare filmtriks … I tillegg kaller Gaarder seg for forsker og driver sitt eget lille Institutt for HelseForskning. Artig kar.

Egenlig var jeg i tvil om det er riktig å vise frem galskapen som disse folkene holder på med. Nå ble det etter det jeg vet ikke avholdt noe arrangement etter det jeg har fått med meg, men jeg viser allikevel frem en av de lange trådene under som viser hvor langt en dra klinkokosen sin - ut i det åpne rom, uten filter. Noen ganger er det sikkert greit å la de drive med idiotiet sin i fred, men akkurat her syns jeg de tråkker over alle støvelskafter. Jeg gjengir de mest outrerte kommentarene. Det er også noen fornuftige røster inne (hvor jeg har sladdet navnene) som forsøker (fånyttes) å bringe inn en smule fornuft i tråden. Du kan følge diskusjonen/analysen disse heltene driver med her. Men la oss for ordens skyld ta en liten titt på hva dette tøvet dreiet seg om.
den-22-juli-2[3]
”Rettssaken etter 22. juli-terroren etterlot en mengde åpne spørsmål, og unnlot å forholde seg til store mengder viktig bevismateriale fra terrordagen 22. juli 2011. Bevismateriale som i stor grad er blitt unndratt offentligheten.
”Nyhetsspeilet.no arrangerer CSI – Crime Scene Investigation – for 22. juli.
Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken.

Både eksplosjonen i regjeringsbygget, forhold vedr massakren på Utøya og de uforklarlig mange sviktene i det statlige beredskapsapparatet nettopp denne dagen vil bli belyst.
Den mangelfulle politi-etterforskningen under ledelse av riksadvokat Tor-Aksel Busch vil også bli gransket.
Annen informasjon av betydning som ikke har vært fremme i media vil også bli presentert.
Entré 100,-/50,- Drop-in.””

Jeg henger meg opp i setningen: ”Hans Gaarder vil gå gjennom viktig bevismateriale i form av bl.a. bilder, videoklipp og vitneutsagn som ikke passer inn i den offisielle forklaringen, og som har vært holdt unna mediebildet og rettssaken”.

Nå ble selve arrangementet avlyst den 9 mai, men Gaarder sier følgende.
avlyst_thumb1 
Jeg vet ikke om det ble noe av bevisanalyseforedraget, men det er nå uansett kommet en artikkel undertegnet Gaarder. Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren. Jeg skal komme tilbake til artikkelen hans ved en senere anledning.
Kort fortalt påstår “forskeren” Gaarder blant annet om sirkelformet ”energetisk” mønster var synlig på veggen av høyblokka i eksplosjonsøyeblikket, og at det kom en eksplosjon inne fra selve kunnskapsdepartementet. Dette er bare noen av de korka påstandene Gaarder kommer med. Men la oss i denne omgang se på galskapen på arrangementsiden, rettere sagt i en egen diskusjon fra mai som lgger der. Det er noe av det verste jeg har sett på lenge hva gjelder virkelighetsfjerne spekulasjoner. Det skulle ikke forundre meg om disse folkene kom med påstander om at virkeligheten finnes IRL

Galskapen går som følger
Jeg har tatt med stort sett det meste fra selve diskusjonstråden.  Jeg satt en stund å lurte på om de faktisk forsøkte å lage smakløs irioni av en tragisk hendelse, men så kom jeg på at ironi ikke finnes i deres vokabular. Dette er rett og slett tragisk lesing.
intro-galskap_thumb2
To andre gjerningsmenn på Utøya? Vatikanet står bak? Å lese dette klovneriet gjør meg irritert, men det viktig å vise frem hvor rablende galt dette blir når konspirasjonsklovnerfabulerer vilt.
bilde-1-1_thumb3
Du verden … Eller rettere sagt …jøye meg …
bilde-1-2_thumb2

bilde-1-3_thumb2
En MK-ULTRA? Sukk …
For de som ikke vet hva MKULTRA er: MK-ULTRA var et forskningsprogram i regi av CIA i USA. Formålet med programmet var å utvikle nye metoder for bevissthets- og adferdskontroll hos mennesker. Prosjektet ble formelt startet i april 1953 og var en etterfølger til forskningsprogrammene «Bluebird» og «Artichoke», som også var opptatt av bevissthetskontroll. I løpet av programperioden var 80 forskningsinstitusjoner involvert. Programmet ble avsluttet i 1964. En del enkeltprosjekter fortsatte imidlertid også etter den tid. Kilde
bilde-1-4_thumb5
Herre … Vatikanet kontrollerer Mossad? Det var jammen helt nytt for meg. Hvor tar de alt våset fra?
bilde-1-5_thumb3
En Mossad agent på døra du lizzzom … Du verden …

bilde-1-6_thumb2
Du verden … folk med Mossad utseende, og PST kontrollert av Vatikanet. Ingen skal beskylde disse folkene for ikke å ha en alternativ virkelighetsforståelse
 
bilde-1-7_thumb5
bilde-1-8_thumb4
bilde-1-9_thumb3
Det er riktig at det planlegges en dramaserie hvor Norge er okkupert av Russland. Poenget er at disse klovnene tror vi allerede er under russisk innflytelse, og at Jens er en Russiske marionett. Det er noe med å skille fantasi og fakta som er problematisk her …

bilde-1-10_thumb3
Hjelpe meg, dette er virkelig ille.
bilde-1-11_thumb3
Falske jøder og Jesuitter? Gud bedre … Ellers er det bare å ta av seg hatten over deres anal-yser(beklager feil ord-deling/diksjon der altså) av “verden i dag”
bilde-1-12_thumb1
Tror ikke det. Det er nok heller en del av dere som burde ha gått skolen en gang til. Makan til pølsevev skal en lete lenge etter.
bilde-1-13_thumb3
bilde-1-14_thumb4
Nei utrykket Divide et impera er ikke forbudet til Vatikanet. Det er et uttrykk som ble brukt i romersk politikk, lenge før Vatikanet så dagens lys. Kildekritikk har aldri vært disse klovnenes sterke side.  Denne Eric Phelps er en spenstig type som blant annet mener at Vatikanet står bak det meste av verdens spetakkel. 

bilde-1-15_thumb7
Akkurat, se tilbake på historien du moroklumpen. Du mener den er å finne på et konspirasjonsnøttested om 9/11? Tror ikke det nei.
bilde-1-17_thumb2
bilde-1-18_thumb5
bilde-1-19_thumb3
bilde-1-20_thumb3
bilde-1-21_thumb1

bilde-1-22_thumb3
Er den katolske kirke 4000 år gammel? Nei, det er den ikke Midtgård. I 1054 ble det et skille som oppsto etter at det store skismaet mellom patriarkene i Konstantinopel og Roma, og kirken ble splittet i den katolske og den ortodokse kirke. Mot slutten av det 15. århundre oppsto stridigheter omkring dogmer, tradisjoner og fromhetsliv, senere kjent som reformasjonen.(noe vi har lært om på skolen) Dette førte til at enkelte brøt ut og dannet nye kirker, som særlig fikk stort omfang i Nord-Europa og England.Du kan lese mer om det her

Så du mener at Norge er ledet av pedofile satanister som offrer sine barn? Du bør ta en samtale med de etterlatte og fortelle de akkurat det. Makan!

bilde-1-23_thumb3
bilde-1-24_thumb3
Dette med dommerforsikringer florerer i konspirasjonsmiljøene I korte trekk dreier dette seg om at mange norske dommere i dag ikke kan dokumentere avlagt dommerforsikring og at det en periode var en del aktivitet for å få mer oppmerksomhet omkring saken. 
Domstol.no har en egen informasjonsside om dommerforsikringer, og der forklares saken på denne måten:
“DA overtok det administrative ansvaret for domstolene fra 1. november 2002. Før dette tidspunktet lå ansvaret hos Justisdepartementet, dette inkluderte også oppbevaring av dommerforsikringer. Justisdepartementet delegerte ansvaret for oppbevaring av forsikringer til fylkesmennene. For dommere som ble oppnevnt i perioden forut for 2002 foreligger det i dag ikke et komplett samlet arkiv over avlagte dommerforsikringer. Det har ikke latt seg gjøre å finne igjen alle dommerforsikringer fra tiden før DA fikk ansvaret. Noen dommere som man ikke har funnet forsikringer for, har derfor signert nye forsikringer til erstatning for de som det ikke har vært mulig å spore opp. Det betyr at enkelte forsikringer kan være datert etter at dommeren faktisk tiltrådte. Dette betyr altså kun at man ikke har funnet tidligere avgitte forsikringer for disse dommerne.”
Stortingsrepresentant Per Sandberg (Frp) stilte 21.02.12. spørsmål til justisminister Grete Faremo (Ap) om saken, og fikk et svar som ligner det jeg skisserte over.
“Den klare hovedregelen er uansett at selv dommer det hefter feil ved, blir stående, inntil de eventuelt oppheves ved anke eller domsresultatet endres etter gjenåpning. Jeg er kjent med at en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett ble anket inn for Høyesteretts ankeutvalg 25. januar 2012. Saken omhandler blant annet manglende dommerforsikring. Høyesterett har ikke avgjort saken ennå. Det er viktig at dommerforsikringer avgis på korrekt måte, og det er ikke heldig at det ikke uten videre kan dokumenteres at alle dommere i Norge har avgitt slik forsikring. Jeg er trygg på at DA er seg sitt ansvar bevisst, og gjør det som skal til for å rette opp i situasjonen”.
Hadde Østegaard og et par andre skikhalser gjort seg en smule flid og drevet litt med det vi andre kaller kildekritikk, så hadde de fått med seg at Høyesterett avsa en kjennelse 26. juni 2012 om dommerforsikringer. Spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi "at retten ikke var lovlig sammensatt" (tvisteloven § 29-21 bokstav b).
Høyesterett kom til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at lagdommeren i saken hadde avgitt dommerforsikring. Høyesterett fastslo at manglende forsikring under ingen omstendighet kan være en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b eller den tilsvarende bestemmelsen i straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3. Kilde:Norges Domstoler 

Med andre ord så skaper en slik sak presedens i lignende saker. Saken om dommerforsikring er avsluttet. Akkurat det affiserer ikke konspirasjonsmiljøene som kommer til å gnåle om dette lenge enda.

bilde-1-25_thumb3
bilde-1-26_thumb3
bilde-1-27_thumb3
bilde-1-28_thumb3
bilde-1-29_thumb1
Øhhmff. Først kommer denne Østegaard med påstander at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler, men overlater til motparten å komme med beviser på at Norsk lov ikke følges i Norske rettsaler … øøhhmff. Er det rart de blir omtalt som klovner. Jeg får vondt i hodet av slike folk.

bilde-1-31_thumb2 
Midtgård skriver blant annet: “Man visste utmerket godt om at stamme Dan bor i Danmark, sammen med Juda stamme som bor på Jylland og navnes "Jyder." I Norge hadde stamme Benjamin og Naftali bosatt seg. Man visste godt om at de man navnet jøder, var khazarer hvis forfedre hadde tatt omendelse til Babylonsk Talmud, som ingenlunde må forveksles med vår abrahamittiske tro fra den Mosaiske tro jesus hadde.”Dette er slik man bør vise sine barn og si:  “Her kan du se hvordan det går når du ikke følger med på skolen”. Dette er hinisdes rør og vrøvl.


bilde-1-32_thumb4 
bilde-1-33_thumb2
bilde-1-34_thumb3
bilde-1-35_thumb3
bilde-1-36_thumb2
bilde-1-37_thumb2
bilde-1-38_thumb3
Riksmedia tier? Myndighetene har fått kritikk så hatten passer i denne saken. Ikke minst har 22.juli kommisjonen plassert ansvaret der det hører hjemme. Et sentralt tema er kildekritikk. Å hevde at Nyhetsspeilet er i nærheten av etterrettelig er ikke bare en vits, men absurd.

bilde-1-39_thumb2
Det er ingen som deler ut blankofullmakter vdr konspirasjonsstempelet. De fleste oppegående mennesker skjønner at det skjer sammensvergelser. I virkelighetens verden de feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som av og til handler galt til feil tid.
Det er ikke det vi snakker om her. Det disse folkene driver med er ren og skjære galskap. De er forbausende lite realpolitisk orienterte selv på et banalt enkelt nivå. Det er legitimt å være kritisk til myndigheter og politikere, vi burde kanskje være enda mer kritiske en det vi er. Men det er går en grense når en begynner å fabulere og dokumentere idiotiet sitt med Youtube videoer laget av mennesker som er like langt til havs som det disse klovnene er.

Det er noe absurd og totalt uverdig når en drar inn Vatikanet og gud vet hva i denne settingen. Jeg burde vel muligens tatt noen forbehold om at kanskje noen av de er klin hakkende gale og hører hjemme i psykiatrien og som burde vernes mot seg selv. Samtidig er det viktig å vise frem tankegodet de bringer med seg, hvordan de resonerer og forsvarer egne absurditeter. Det kastes ut påstander og omkvedet er: “øhhmmff , det er jo bare å tenke selv …øhhmmff og sjekke google …”
bilde-1-39_thumb6
________________________________________________________________
En annen konspirasjonsklovn jeg holdt på å glemme er Jarle Johansen. Han har ikke noe link til diskusjonen og arrangementet jeg omtaler, men det er greit å ta han med uansett. Jarle Johansen driver skullefabrikken Riksavisen som er i samme gate som Nyhetsspeilet, kanskje enda verre. Johansen er også en av redaktørene på Nyhetsspeilet.
Inne på riksavisen finner du alt hva et konspirativt sinn kan begjære, servert med pastoral galskap og fantasifullt vrøvl. Her finner du artikler hvor Obama er antikrist, om Judafiseringen av verden … osv… osv…
jarle Johansen om Utøya2
Det som i denne omgang fanget min interesse er artikkelen: Mossad bak Utøya-terrorismen? Her har han blandet hoggorm og geit, og sitt personlige hat mot navngitte personer som ikke har noe med hva som skjedde 22.07.2011 i det hele tatt. Artikkelen ellers er preget av en pastoral svovelretorikk som er hinsides.
Han sier blant annet:
johansens rant om utøya-fra blogg
La det være klart: Jeg vil aldri nekte Jarle Johansen og hans likesinnede retten til å kringkaste selv de mest idiotiske ytringer, fordi jeg ikke liker det. Det er det som er så flott med ytringsfriheten, den skal også speile meninger vi mener er hinsides. Men husk når en havner i diskusjon med disse menneskene, så vil du møte beskyldinger om at du forfølger de, driver meningssensur, cyberstalking, forsøker å diktere sannheten og at du ikke tåler deres ytringer, et triks som Johansen i klippet under ofte tyr til.

Å bli kalt brunskjorte av Jarle Johansen er strengt tatt en fornærmelse, men så kommer jeg på at denne mannen er såpass far off at han faktisk ikke har noen injurierende kraft. Roy Waage er en konspirasjonsklovn som fyker rundt på nettet med sine elleville påstander. Du kan se han i fri dressur på blant annet på Nyhetsspeilet, da som profilen smurfen.
jarle Johansen i tilt
Når noens ”sannhet” er at Bush sto bak 9/11 eller at det var minst to skyttere på Utøya og at det hele var satt i sene av Vatikanet eller Mossad, så er det sant for disse klovnene. Å kritisere tankegodset de bærer med seg blir ansett som mobbing og trakassering, forfølgelse, ja sågar hindrer du deres ytringsfrihet … Poenget er at det er ikke noen kultur innad i konspirasjonsklovnemiljøet for å håndtere kritikk. De skjønner heller ikke at kritikk er en del av ytringsfriheten.
La det være klart, de klarer helt på egenhånd å fremstå som klovner. Det eneste jeg trenger å gjøre er å vise frem galskapen som de selv eksponerer i full åpenhet. Dette er mennesker som pisser på de demokratiske verdiene vi faktisk nyter godt av. Dette er folk som bør eksponeres for hva de er. Samfunns og konspirasjonsklovner av verste skuffe.
Jeg ser veldig ofte det kaller “syndebukk fenomenet”. Sammensvergelser blir som regel en slags forklaring på hvorfor “bad things happen to good people”. Man reduserer kompleksitet i sammenhenger rundt seg, og får overdratt skyld for egne problem over på andre, det blir en forklaringsmodell for å forklare verden i ondt eller et godt bilde, hvor de selv mener de tilhører den gode siden og at de er de enste som ser ”alle løgnene”. Dette er etter en overforenklet måte å se verden på som skjules bak et teppe av ”vi vet hvordan det egenlig henger sammen syndrom”. Jeg får sikkert også denne gangen få telefoner og mailer med dårlig skjulte trusler, det er i så fall ikke første gangen konspirasjonsklovner gjør det.

Det kan være nyttig å vise frem dette innlegget for barna og fortelle: ”sånn kan det gå hvis du ikke følger med på skolen, og legger en smule flid i at du faktisk skal lære noe du kan få bruk for en dag, ellers så havner du blant disse klovnene”.
Gaarder ha i ettertid slettet selve debatt-tråden jeg viser til over, slik at det ser tilforlatelig ut. Jeg har uansett original-klippet av hele siden/diskusjonen liggende.

Oppdatert 05.03.2015.


Relaterte bloggposter:
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Konspirasjonsvås om Sandy Hook massakren
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner
Konspirasjonsklovner i kamp del 1
Konspirasjonsklovner i kamp del 2
Hva med litt «Illuminati for folk flest»?
Tåkefyrster i psudovitenskapens tjeneste
Radikalisering blant konspiranoikere? (av John Færseth)Verdens undergang er nær, fjern eller kanskje avly...1 kommentarer:

Anonym sa...

takk at det er noen som gidder å bruke tid på å imøtegå dette våset, men problemet består av psykriatri, har ingen ting med argumenter å gjøre. Men takk for at du gidder, stå på, fornuften må seire.

Legg inn en kommentar