Nei, Poliovaksinen fører ikke til kreft, og vaksinerte barn er ikke sykere en uvaksinerte barn

Facebook og andre arenaer og forum på nettet er på mange måter en karusell hvor en kan gjenta myter og påstander i en evig sirkel. For all del det finnes mye god informasjon på nettet, men mange er ikke særlig trenet i å sortere faktainformasjon fra regelrett vås, som det finnes tonnevis av.

Jobben med å imøtegå mye av tøvet som spres på nettet er som å holde gresset på en fotballbane kort med neglsaks, altså mer eller mindre en håpløs jobb, men noen ganger kan det være greit å eksponere noen av vaksinemytene, samt en del av gjengangerne som sprer og gjentar sine påstander til det kjedsommelige.  

vaccianation2

Redaktørrollen er i større grad flyttet ut til hver enkelt av oss. Vi har tilgang til verktøy hvor en enkelt kan legge ut noe en selv brenner for, alternative nyheter, verdisyn, ja faktisk sine egne vrangforestillinger og mer til. Det florer informasjon på nettet som kan se troverdige ut ved første øyekast, men som viser seg ikke å ha et snev av realisme når en begynner å skrape i overflaten. Selvfølgelig kan det motsatt også være tilfelle, men så var det å sortere hva som er hva. Stikkordet er kildekritikk.


Myten: Poliovaksinen fører til kreft

Konspirasjonssvovelpastor Jarle Johansen som driver konspirasjonsnøttefabrikken Riksavisen er ikke akkurat veldig opptatt av kildekritikk når han går ut med dette unyanserte tullet. Han er strengt tatt ikke opptatt av kildekritikk i det hele tatt når jeg tenker meg om.

jj-våser om polio

Å linke til en kilde som kaller seg worldtruth er i seg selv noe som burde få alarmklokkene til å ringe høyt. Artikkelen har sitt opphav et helt annet sted fra. En alternativ naturpreparatør ved navn Dave Mihalovic. Han har selvfølgelig et patronbelte fylt opp av antivitenskaplig kvakk om hvor grusom vaksiner er, og frelsen ligger i alle mulige alternative behandlinger som homeopati, refleksologi og ellers alt som ikke har et eneste papir på at det faktisk fungerer.

Hvis det var tilfelle at 98 millioner amerikanere mottok poliovaksine som kunne føre til kreft så ville det vært en skandale av dimensjoner. For øvrig støtter vaksinemotstanderne seg på denne artikkelen fra forsking.no fra april 2004. Det er ikke noe som tilsier at det faktisk er hold i dette, og samme år (august 2004) skriver NCI (National Cancer Institute): Studies Find No Evidence That SV40 is Related to Human Cancer.

Det hører med til historien at det tilbake på 50 tallet var det en hendelse - The Cutter Incident der levende virus ble inkludert i en poliovaksine som resulterte i 10 dødsfall og 200 barn som ble rammet av lammelser.

Vi vet også at noen poliovaksiner ble forurenset med Simian vacuolating virus (SV40) som potensielt kunne føre til kreftsvulster, men selv etter omfattende forsking rundt dette er det ikke grunnlag for å konkludere med at vaksinen førte til kreft.
Vaksiner som var forurenset er selvfølgelig trukket ut av markedet for lenge siden. Det er derfor helt hinsides å hevde at 98 millioner amerikanere mottok vaksine som var forurenset. Det ville vært en skandale som ikke hadde vært mulig å holde skjult på noen måte, selv om konspirasjonsklovner og antivaksere tror det.

Faktisk syns jeg denne bloggen: Polio vaccine does not cause cancer–debunking a myth sier det som bør og kan sies om saken. Sjekk ut kildene i bloggen jeg linker til som linker til reelle undersøkelser/studier, såkalte peer-reviewed journals som betyr at forskningsrapportene granskes og vurderes av jevnbyrdige fagpersoner for å se om studien har høy nok kvalitet til at resultatene kan publiseres. Vaksinemotstanderne bryr seg naturlig nok ikke om den slags. Her går det mer på antall kilder og hvor mange ganger man gjentar ulike feilaktige påstander.


Myten: Nevrologisk Sykdom – 2,5 Ganger mer hyppig blant vaksinerte barn.

Dette tøvet har jeg tatt for meg i en tidligere bloggpost. Vaksinemytene som ikke vil dø - hvor sykepleier Ragnhld Marie Madsen stiller spørsmål (i sin egen blogg) om: Hvorfor er uvaksinerte barn friskere?  Madsen linket den gang til en undersøkelse snekret sammen og designet av vaksinemotstander og homeopat Andreas Bachmair, som også driver Impfschaden.info (som er en tysk versjon av Vaccineinjury.info). Dette er et tysk antivaksverksted som er godt kjent for å fremme absurde helsepåstander. Vaccineinjury.info som er et antivaksforum og en viktig kilde mot vaksiner som brukes av antivaksere rundt om kring i verden.

fripresse

 

Andreas Bachmair studien (som jeg velger å kalle den) baserer seg på selvrapportering, noe som er kontroversielt. Selvrapportering er i seg selv en dårlig ide, når det er på internett kan dette bli svært morsomt og enda dårligere, noe som er tilfelle her. Det Madsen gjør er å bytte ut dataene fra uvaksinerte med mer eller mindre tilfeldige tall (via kildene hun bruker) Det blir helt håpløst

Problemet med å sammenligne generelle helsetilstanden mellom vaksinerte og uvaksinerte, er at vaksinedekningen er så høy at det er vanskelig å finne nok totalt uvaksinerte til å inkludere i en studie. KiGGS-studien (som Madsen merkelig nok aldri nevner med et ord) har gjort nettopp det, og fant ingen forskjell mellom vaksinerte og uvaksinerte. Bortsett fra at uvaksinerte hadde større forekomst av sykdommer det vaksineres mot, noe som ikke er helt uventet. Det KiGGS studien gjør, er å inkludere mange vaksinerte i studien, noe som gjør at data på helsetilstanden til den gruppen blir representativ og den totale usikkerheten i studien en del lavere. Vaccination Status and Health in Children and Adolescents

Det er ingen undersøkelse (seriøse) som viser at vaksinerte barn har høyere sykdomsforekomst av sykdommen de er vaksinert mot, enn ikke vaksinerte grupper. Tvert imot, alle undersøkelser jeg har lest, viser god effekt av all vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Når det gjelder link mellom vaksiner og nevrologiske sykdommer/ generelle helsetilstand, finnes det ikke noen holdepunkter og undersøkelser som viser at uvaksinerte er friskere enn vaksinerte. Tvert imot, ofte er det omvendt, at vaksinerte har en litt bedre generell helse. Her følger noen eksempler.

Cochrane metastudie  - The Cochrane Library - Vaccines for measles, mumps and rubella in children (sammendrag av forskning):

"We could assess no significant association between MMR immunisation and the following conditions: autism, asthma, leukaemia, hay fever, type 1 diabetes, gait disturbance, Crohn's disease, demyelinating diseases, or bacterial or viral infections.” safasf

(NCBI – PubMed - General non-specific morbidity is reduced after vaccination within the third month of life--the Greifswald study.)

CONCLUSIONS: “Our study revealed that children who received vaccination against diphtheria, pertussis, tetanus, HiB and poliomyelitis simultaneously within the third month of life do not exhibit enhanced frequencies of infectious disease-associated symptoms. In contrary, the frequencies of infection-associated symptoms were found to be significantly reduced. This might be caused by a vaccination-associated unspecific enhancement of immunological activity (e.g. mediated by interleukin 2) or by other presently still unknown factors.”

NCIB - Vaccination and Allergic Disease: A Birth Cohort Study (Ingen økt risiko for astma eller eksem blant vaksinerte)

Conclusions. “Our data suggest that currently recommended routine vaccinations are not a risk factor for asthma or eczema."

Artikkelen til Madsen inne på Fripresse er et omarbeidet makkverk. I begynnelsen av artikkelen vises det til en “undersøkelse”. Vel, det kan kalles så mangt.

”En studie fra USA viste at det var korrelasjon mellom autisme, ADHD og vaksinering. Undersøkelsen så på utbredelsen av nevrologisk sykdom hos mer enn 17.000 barn i California og Oregon. Blant mer enn 9000 gutter i aldersgruppen 4-17 år fant man at vaksinerte hadde 2,5 (155 %) ganger høyere forekomst av slike sykdommer sett i forhold til de uvaksinerte. De vaksinerte guttene hadde 224 % høyere andel ADHA tilfeller og 51 % flere tilfeller av autisme.”

Denne banebrytene studien madsen viser til er fra en vaksinemotstandsgruppe ved navn Generation Rescue startet av tåkehodet og Playboy-modellen Jenny McCarthy. Det er til å grine av når en ser hva FriPresse ”journalistene” hoster opp av kilder. Jeg skal ikke kommentere det noe videre. Gunnar Tjomlid har tatt for seg dette tullet grundig i sin artikkel: Ingen sammenheng mellom vaksiner og autisme.

Det henvises også til Geier og Geier i artikkelen til Madsen. Dette er far og sønn som driver med tulleforsking hvor de mener at vaksiner gir autisme (kvikksølv i vaksiner gir autisme). Det viser seg at disse to sjarlatanene driver med noe som kalles chelat terapi som kort og godt er noe nonsens for å trekke såkalte tungmetaller ut av kroppen. Kort fortalt så viser det seg at det far og sønn har kommer opp med av undersøkelser om vaksiner og autisme ikke holder vann.  

Noen undersøkelser som leserne bør få med seg (inkludert sykepleier Ragnhild Marie Madsen)

Pediatrics – Thimerosal - Containing Vaccines and Autistic Spectrum Disorder: A Critical Review of Published Original Data
The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics - Thimerosal-Containing Vaccines and Autism: A Review of Recent Epidemiologic Studies
Science-Based Medicine - Why the latest Geier & Geier paper is not evidence that mercury in vaccines causes autism
For de som virkelig vil grave seg ned I fakta her så er denne gjennomgangen virkelig god - Institute of Medicine of the national academies - Immunization Safety Review: Vaccines and Autism

Et av Ranghild Marie Madsens varemerker i slike saker er at når hennes artikler blir plukket i fra hverandre, endrer hun bare på heading og noen premisser i selve artikkelen, samt at hun finner noen andre kilder som støtter hennes påstander, vips så er hun i gang igjen. Dette er en kjent taktikk som brukes av vaksinemotstandere i andre land, man endrer kort og godt målstengene. På den måten kan vaksinemotstanderne spre dette tullet i de mørke avkrokene av alternativlandskapet og i konspirasjonmiljøet i en evig sirkel. Taktikken vaksinemotstanderne bruker kan en lese om her .

Madsen driver og står bak FriPresse, som ikke akkurat er preget av godt kildekritisk arbeid for å si det pent, samt at hun legger inn en del på vaksineaksjonen og Lyskilden.

Ragnhild Marie Madsen er et vandrende pseudoleksikon. Hvis hun har pasientkontakt håper jeg virkelig hun fikk med seg de medisinske og naturvitenskapelige emner som der ble gjennomgått når hun studerte til sykepleier. Jeg håper også hun fikk med seg det faglige og vitenskapelige grunnlaget som studiet faktisk hviler på. Det kan være at hun ikke har pasientkontakt eller på noen måte arbeider som sykepleier i dag. Personlig vil jeg ikke pleies av en person som faktisk taler sin egen profesjon midt imot. Bloggene hennes og hennes deltakelse i en rekke debatter på nettet gjør at man kan kanskje bør stille spørsmål om hennes skikkethet som sykepleier.


Blogger hvor jeg har tatt for meg vaksinemotstanderes vindmølletøv.

Vaksinemotstandens kyniske ansikt
”Ut fra det vi vet i dag er det ikke påvist noen link mellom MMR – vaksinen og autisme, men vaksinemotstandere tviholder på hypotesene til Andrew Wakefield. Dessverre spres dette tullet av personer som faktisk er helsefaglig utdannet, og definitivt bør vite bedre.
Det er gjennomført en rekke
epidemiologiske studier som viser at det ikke er påvist noen sammenheng mellom MMR - vaksine og autisme.

Det kirsebærplukkes i dårlig designede studier og de driver ren
fearmongering. Fakta gjengis ukorrekt fordi de vet at de fleste har lite kunnskap om epidemiologi. Mange vaksinemotstanderne kan høres tilforlatelige og troverdig ut, men det er helt til en begynner å grave litt i påstandene og ikke minst ser på kilder de bruker. Jeg har tatt for meg vaksinemotstanderens uredelige kommunikasjon her og her, samt laget en oversikt over mange av de mytene du vil møte fra den kanten. Vaksinemotstanderne vil fraråde deg å søke informasjon på sidene jeg har nevnt. De mener at myndighetene og legemiddelselskaper og ikke minst media er med i en konspirasjon. Det har jeg tatt opp tidligere.” Les mer her

Vaksinemytene som ikke vil dø
“Det er ingen tvil (hvis man orienterer seg i historisk perspektiv) at vaksiner redder liv.Vaksinemotstanden i en del land har ført til at vi ser en økning i enkelte sykdommer som det er lett å beskytte seg mot ved hjelp av vaksiner. På verdensbasis så vet vi at barnedødeligheten er kraftig redusert de senere år på grunn av effektive vaksineprogrammer. Vaksinemotstanderne rundt om kring i verden er forbausende samstemte i sin motstand mot vaksiner. De bruker stort sett de samme argumentene, og i stor grad de samme kildene og skremselspropagandaen”. Les mer her

Vaksinemotstandens grimme ansikt.
”Det er viktig å ta informerte valg. Hørt det før? Vaksinemotstanderne messer stadig om akkurat det. Men jeg har i flere blogginnlegg tatt opp hvordan de argumenter, ikke minst hva slags kilder og autoriteter de lener seg på.
Det er nettopp det som er så farlig med ekstreme vaksinemotstandere og det tøvet de sprer. Folk tror de gjør et "informert" valg, men hvordan kan man ta et informert valg når informasjonen man bygger på er riv ruskende gal”?
Les mer her

Kjære vaksinemotstander
Følgende brev ble skrevet av Megan Cran (som er sykepleier) fra Facebookgruppen Stop the Australian Vaccination Network den 22.06.2012.

“Du har spurt oss i mange fora om vi som er pro vaksinasjon kan ha empati og fortåelse for deres synspunkter. Jeg stiller deg det samme spørsmålet.

Forestill deg at du har brukt over seks år av livet ditt på å studere hardt, slik at du forstår grunnleggende biologi, kjemi, fysiologi, patologi, immunologi og farmakologi, fordi du har lyst til å bli lege eller sykepleier. Da er dette fag du må kunne for å få jobben.

Forestill deg at du gjennom de mange årene med vitenskapelige studier, der du ofte har studert alt av tilgjengelig forskningsmateriale og støttet deg til kvalifiserte meninger fra mennesker som har STØRRE innsikt enn deg selv på området, og har kommet til samme konklusjon som det biomedisinske flertallet støtter: at vaksiner er trygge og effektive.

Forestill deg at du, gjennom ditt daglige arbeid, ser uvaksinerte eller immunsvekkede mennesker blir forferdelig syke eller dør, av sykdommer og komplikasjoner det finnes vaksiner mot.” Les mer her

Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
“På generell basis har jeg ikke mye pent å si om vaksinemotstanderne som herjer på ulike fora. De baserer seg på dogmatisk irrasjonalitet, ubegrunnet frykt og en sterk mistro til helseråd fra myndighetene. De kaller seg «vaksineskeptikere», men skepsisen har ikke rot i rasjonalitet og vitenskap, men i irrasjonell skremselspropaganda og i tillegg tøvete konspirasjonstankegods”. Les mer her


Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Forrige bloggpost tok opp hva slags konspirativt vindmølletøys vaksinemotstanderne danser rundt på nettet med. Vaksinemotstanderne forvrenger og manipulerer data, bløffer, kirsebærplukker biter av informasjon m.m. De driver med fear mongring hvor de spiller på redsel og tvil om og rundt vaksinering.
Argumentene de bruker kan virke overbevisende for de som har lite kunnskap om vitenskap eller
epidemiologi. Vaksinemotstanderne kan høres tilforlatelige og troverdig ut, men det er helt til en begynner å grave litt i kildene og påstandene de bringer til torgs. Å ta for seg alle kildene de bruker i et blogginnlegg er ikke mulig, men vi se litt nærmere på noen av de, samt gi deg som leser noen verktøy for å kjenne igjen deres argumenter.”

 

Til slutt
Ikke tro kjendiser som Jenny McCarthy. Ikke tro Age of Autism, eller den australske Vaccine Network. Ikke tro på ILyskilden eller Kjetil Dreyer som driver Vaksineaksjonen. Ikke tro på Ragnhild Marie Madsen som driver vaksinemotstandsbloggen nyinjeksjon, og som nå er en premissleverandør av feiltolkede artikler pakket in i en tilsynelatende intellektuell språkdrakt for bloggen FriPresse, som er et samarbeidsprjsekt mellom de mørke avkrokene i det alternative landskapet og konspirasjonsmiljøet.  For all del ikke tro på May-Harriet Seppola. Ikke tro på Kildennyheter drevet av Anita Sweeney i regi av Lyskilden. Ikke tro på konspirasjonssvovelpastor Jarle Johansen som driver konspirasjonsnøttefabrikken Riksavisen.

Er du usikker snakk med leger og helsepersonell, sjekk ut helsemyndigheters sider på nett. Sjekk ut helsebiblioteket som også har linket til helsetidskrifter, forskingsinstitusjoner, verktøy, filmer osv. I tillegg kan Norsk Helseinformatikk (NHI) være et greit sted å finne informasjon. Folkehelseinstituttet (FHI) er også en god kilde til helseinformasjon. I tillegg anbefaler jeg Gunnar Tjomlids blogg: - Saksynt. Han har en fyldig oversikt over temaet vaksiner m.m.


Nyttig info:
 
The History of vaccines - Misconceptions about Vaccines
The History of vaccines - History of Anti-vaccination Movements
The History of vaccines - The Scientific Method in Vaccine History
Klikk.no/helse - 8 myter om vaksiner
Tre nye rapporter: - HPV-vaksinen er trygg
Spørsmål og svar om vaksine
Fritanke.no - Svekket tillit til vaksiner skader folkehelsen
Nettavisen.no - Fire fantasifulle vaksinerykter
The New England Journal of Medicine: The Age-Old Struggle against the Antivaccinationists
Wired Magazine - The anti-immunization crowd clings to well-worn myths. Arm yourself with facts.
Wired Magazine - The Misinformants: Prominent Voices in the Anti-Vaccine Crusade


Relaterte bloggposter
Vaksinemyter som ikke vil dø
Vaksinemotstandens grimme ansikt.
Vaksineplanlegging for iPad og iPhone
Kjære vaksinemotstander
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon
Vaksinemotstandernes uredelige argumentasjon del 2
Fakta og faktagrafikk om vaksiner

2 kommentarer:

T sa...

Hva i alle dager er det som får deg til å tro at vaksiner er det noe av det beste her i verden? Har du noen beviser på hvor mange det faktisk har reddet eller om hvor mange som ikke har blitt syke ift. de som har blitt syke av det som de forskjellige vaksinene antatt skal ha reddet folk imot?

Tor J. Næss sa...

Ikke at jeg tror fakta eller seriøse kilder biter på deg, men les deg opp. en annen ting. Skal du kommentere gjør det under fullt navn fra nå av, eller sletter jeg bare innleggene! Er du så feig at du ikke kan stå frem med fullt navn, logg deg av nettet!

The history of vaccines er en av de beste stedene hvor du kan se hva vaksiner betyr for folkehelsen. Nettstedet er bygd opp en informativ og pedagogisk måte. De som står bak nettstedet er The College of Physicians of Philadelphia. The College of Physicians of Philadelphia ble etablert i 1787, for å fremme vitenskap og medisin. De har en rekke artikler og interaktive modeller, som viser hva slags medisinske utfordringer vi har stått overfor gjennom historien. Ikke minst hvordan vi har lært oss å bekjempe farlige sykdommer.

The history of vaccines: http://www.historyofvaccines.org/
interaktive modeller over vaksinens historie: http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/all

Sjekk kildene her: http://tovsugeren.blogspot.no/2015/09/visuelle-vaksinefakta.html
- http://visual.ly/vaccines-some-key-developments-and-pioneers
- http://www.huffingtonpost.com/2014/04/22/vaccines-for-children-unicef-infographic_n_5192839.html
- Healthcare-Management-Degree.net: http://www.healthcare-management-degree.net/autism-vaccines/
- Leger uten grenser: Vaksinemangel tar liv i kriser: http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser/2014/Vaksinemangel-tar-liv-i-kriser

Millioner av barn reddes av vaksiner etter at verdens rikeste mann sa: TENK STORT!: http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Millioner-av-barn-reddes-av-vaksiner-etter-at-verdens-rikeste-mann-sa-TENK-STORT-7887841.html
Gates donerer 10 mrd til vaksiner: http://www.nrk.no/urix/gates-donerer-10-mrd-til-vaksiner-1.6969266
Mange barn reddet av vaksiner: http://forskning.no/2008/02/mange-barn-reddet-av-vaksiner
Legg inn en kommentar