Hvem kan du stole på i spørsmål om GMO?

Hvem stoler du på når temaet er Genetisk modifisert organisme (GMO)?

Det er mye informasjon ute på nettet, svært mye er det reneste nonsens, overdrivelser og feilinformasjon om hva GMO er og ikke er. Oversiktene du finner i denne bloggposten er langt fra uttømmende, men er et forsøk på å etablere en plattform som sier noe om hvem du bør lytte til og hva de sier. Det er neppe noe felt hvor det finnes så mye solid forsking som innen GMO. Hvorfor tror vi ikke på vitenskapen? Hvorfor er enkelte vitenskapelige ideer og resultater så vanskelig å tro på? Hva er det som gjør vår hjerne så motstandsdyktig mot en del åpenbare fakta, som er godt underbygget? Det finnes faktisk forsking på det, noe jeg har tatt opp i denne bloggposten. I en artikkel publisert 10 april i Trends in Plant Science, hevder et team av belgiske filosofer og plantebiologer de at det menneskelige sinn er svært utsatt for de negative og ofte følelsesmessige inntrykk som er satt ut av miljøgrupper og andre motstandere av GMO.  Se også Science Daily - Psychology of the appeal of being anti-GMO.

Først viser jeg en oversikt over 20 mest siterte personene innen feltet (er totalt 40) Hva slags kvalifikasjoner har de, hvor jobber de og hvem betaler deres lønn? Den andre delen handler om hva ledende organisasjoner sier om GMO og ikke minst klima, det henger naturlig sammen. I oversikten under ligger JPG versjonen av infografen fra Genetic Literacy Project: Which GMO experts should you trust? Ved å trykke på bildet under kommer du rett til siden hvor infografen ligger. Hvis du holder musepekeren over navnet på noen av ekspertene dukker det opp en  informasjonsboks med bildet og bakgrunnen til personen.

Foltagraphic-png

http://geneticliteracyproject.org/2014/10/glp-interactive-infographic-which-gmo-experts-should-you-trust/

Jeg syns dette er veldig avslørende. De som faktisk forholder seg til hva vitenskapen sier om GMO har det vi kaller fagfellevurdering (etter engelsk peer review) som er en metode for å kvalitetssikre publikasjoner eller rapporter. Metoden brukes mest i vitenskapelig publisering.

peer review prosessen kan lettest illustreres på denne måten:

peerreview

Marcel Kuntz forskningsdirektør og mikrobiolog ved forskingssenteret French Centre National de la Recherche Scientifique har skrevet en god artikkel om forskingen som er under angrep -The postmodernassaultonscience

“Postmodernist thought is being used to attack the scientific worldview and undermine scientific truths; a disturbing trend that has gone unnoticed by a majority of scientists”.

I diskusjoner om og rundt GMO finner vi mange motstandere av GMO. De fremstår som eksperter, men spiller uhemmet på følelser, overdrivelser og regelrett løgner. På den andre siden finner vi forskere som forholder seg til hva forskingen faktisk sier om GMO.


Hva sier forskingen?

Det er neppe noe felt hvor det finnes så mye solid forsking som innen GMO.
Genetic Literacy Project - With 2000+ global studies affirming safety, GM foods among most analyzed subjects in science
Det finnes en oversikt over de 10 siste årene med forsking på GMO som er verdt å få med seg.

Dessverre så hindrer ikke det aktivister og ulike interessegrupper i å spre myter og feilinformasjon om GMO

“Genetically modified (GM) foods should be a concern for those who suffer from food allergies because they are not tested….”
Organic Consumers Association

“There is no credible evidence that GMO foods are safe to eat.”
David Schubert, Salk Institute of Biological Studies

“[The] research [on GMOs] is scant…. Whether they’re killing us slowly— contributing to long-term, chronic maladies—remains anyone’s guess.”
Tom Philpott, Mother Jones

National Academy of Sciences kom i 2004 med en rapport som konkluderte med at det ikke var dokumentert negative helseeffekter av genmanipulerte organismer hos mennesker.Europakommisjonen kom i 2010 frem til samme konklusjon

AAAS Board of Directors On Labeling of Genetically Modified Foods skriver i sin rapport fra 2012 at det ikke er ikke er større risiko ved å spise GMO-mat sammenlignet med vanlig mat.
Statement by the AAAS Board of Directors On Labeling of Genetically Modified Foods

Fra GMO aktivister kommer det påstander om at vi får kreft av å spise GMO mat, men hva sier egentlig forskningen? The Conversation - Genetically modified corn and cancer – what does the evidence really say?

Aktivister og pseudovitenskapelige fanebærere har ingen grenser for antallet oppkonstruerte skrekkscenarier man kan bruke for å kreve mer kunnskap før godkjenning av GMO. Politikere lytter i all for liten grad til hva forskingen sier, og legger for stor vekt på hva skremselspropagandaen. Politikere er for opptatt av å bygge bautaer av seg selv og det er for tiden upopulært å være for positiv til GMO, særlig når deler av velgermassen dessverre lar seg forføre av skremselspropaganda mot GMO.

Fagtunge organisasjoner er enige om at klimaendringene er reelle og alarmerende. Ett av områdene hvor vi kan trenger tilpasninger til et varmere klima, er innenfor produksjon og fordeling av mat. Hvis gjennomsnittstemperaturene øker opp mot to eller flere grader vil dette kunne få negative effekter på produksjonen av både hvete, ris og mais ifølge klimapanelet.

Tabellen/bildet under forteller videre at GMO er trygt for vår helse og for miljøet. Uttalelsene er nyanserte og saklige. Det er enighet om at GMO er ikke er hele løsningen for å forbedre de globale matforsyningen, selv om GMO kan være en viktig del. Det er bred enighet om at GMO bør gjøres tilgjengelig til en lav kostnad for utviklingsland. Det er et punkter her som kanskje vil være i strid med globale selskapers interesser, men slik må det være. Organisasjonene som uttaler seg i tabellen/bildet under gjør dette fordi de vet at vitenskapen støtter deres uttalelser og konklusjoner. Det er også enige om at mange ugressmidler og insektmidler kan ha toksiske effekter. (En av de positive effektene er jo at bruken av ugressmidler som er genmodifisert går ned nettopp for å tåle skadedyr og klimaendringer. Det har redusert bruken av giftige insektmidler vesentlig)
Vi blir stadig flere mennesker på jorden. Vi må sørge for matvaresikkerhet i møte med klimaendringene og en voksende befolkning. Vi trenger alle de gode jordbruksmetoder vi har til rådighet.

climateGMO1page

Dan Ryder is Assistant Professor of Philosophy at the University of British Columbia, Okanagan. dan.ryder@ubc.ca | Danryder.com

 

Kilder:
Genetic Literacy Project: Infographic: Climate change vs. GMOs: Comparing the independent global scientific consensus
Genetic Literacy Project: With 2000+ global studies affirming safety, GM foods among most analyzed subjects in science


Relaterte bloggposter:

Genetisk modifisert organisme (GMO) - mytene, løgnene og fakta
Pseudovitenskapens fanebærere


Bloggpost oppdatert 06.05.2015

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar