Antisemittismen i konspirasjonsmiljøet del 2.

Det er slett ikke alle som liker å bli assosiert med konspirasjoner hvor antisemittismen er en del av fortellertradisjonene. En som har reagert kraftig på det er konspirasjonsteoretiker og lokalpolitiker for Norgespartiet Tore Bergum Krudtaa fra Sandefjord. Han mener seg stemplet som høyreekstrem og antisemitt på bakgrunn av blant annet denne bloggposten skrevet at Øivind Bergh. Bloggposten gjorde Krudtaa rasende, så rasende at han gikk til privat søksmål mot Bergh for ærekrenkende uttalelser i januar 2014. Krudtaa reagerte først og fremst på å bli beskyldt for å spre antisemittisk og høyreekstremistisk konspirasjonstankegods på nettet, og ønsket oppreisning for dette. Øivind Bergh svarte med et motsøksmål. Berghs påstander var at det var Krudtaa som hadde ærekrenket ham, og kalt han blant annet løgner, nettmobber og desinformant, samt at han har linket til Rolf Erik Hanssens blogginnlegg om Øivind Bergh (som nå er slettet) hvor Bergh ble hengt ut som pedofil.  


Krudtaa tapte rettsaken i tingretten som ble gjennomført de tre første dagene i desember i 2014. Krudtaa anket til Lagmannsretten, denne gangen som selvprosederende. Det gikk veldig dårlig. Status er at Lagmannsretten måtte pålegge Krudtaa å skaffe seg en prosessfullmektige (advokat) fordi han ikke i tilstrekkelig grad klarte å fremstille saken på en forståelig og forsvarlig måte. Han nektet han og saken ble avvist, og er nå er avsluttet. Du kan lese om saken her: Når en tvistesak blir et sirkus

Krudtaa sprer og linker opp materiale han sannsynligvis ikke skjønner er en del av fortellertradisjonene i konspirasjonsmiljøene hvor "jødene står bak" er med på å spre antisemittisme. Det trenger ikke bety at Krudtaa er høyreekstrem eller antisemitt per se, men når han gjentatte ganger, selv om han blir gjort oppmerksom på at kilder/konspirasjonene han linker til inneholder antisemittisme, så gjør han det ikke enkelt for seg selv.  

Tore B. Krudtaa har helt på egenhånd satt seg i en situasjon hvor en domstol (i saken han anla mot Øivind Berg) har tatt for seg hans bruk av kilder, og vi kan oppsummere et viktig poeng fra dommen:
Retten har følgende å si:– Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort. Linking vil fort kunne oppfattes som en anerkjennelse, dersom man ikke uttrykkelig tar avstand fra innholdet. Retten bemerker videre at Krudtaa har fortsatt å lenke til de samme nettstedene, også etter at det problematiske med lenkingen ble påpekt av Bergh. Retten slår også fast at det er åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten.– Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med skriver tingretten. 
Krudtaa blir en smule sur og gretten når man gjengir det han selv sprer. Han mener det er irrasjonelt og ærekrenkende at jeg skriver at han linker til konspirasjoner som har et sterkt innslag av antisemittisme. Nei, det er ikke ærekrenkende å gjengi hva han selv sprer rundt på nettet helt åpent.
   
Nedenfor har jeg listet opp en rekke påstander Krudtaa sprer, ikke minst påpeke hans kreative kildebruk og jeg viser hvorfor de er er problematisk å spre dette. Nei, jeg kommer ikke til å slette noe som helst i denne bloggposten, selv om Krudtaa mener at jeg må det.

Står Israel og jødene bak 9/11?
Terrorangrepet 11. september 2001 har i 15 år vært gjenstand for mange konspirasjoner. Påstander om at det var Israel og jødene som sto bak terrorangrepet florer som en av de mest seiglivede konspirasjonene på internett. Krudtaa har linket til dette helt åpent, men nekter å se det problematiske med sin kildebruk. 

Videoen som Krudtaa linker til er et intervju gjort av Iransk TV for en del år siden av en selvutnevnt ekspert ved navn Alan Sabrosky. Iran har et svært anstrengt til Israel og USA (selv om relasjonen til USA er blitt litt bedre det siste året). Det er ganske innlysende for alle at Iran har hatt og har en interesse av å hinte at det er Israel og jødene som står bak 9/11. Alan Sabrosky påstår at tvillingtårnene ble sprengt og at Israel og USA står bak, som et ledd i en coverup. Videoen inneholder påstander hvor en av påstandene var at et av sikkerhetsselskapet i tvillingtårnene var israelsk. Det stemmer ikke. Sabrosky hevder at det aldri er blitt etterforsket om det var sprengstoff som førte til kollapsen av tvillingtårnene. Det er også feil, det er etterforsket grundig og avvist som årsak til kollapsen, noe en kan lese om her. Ellers er denne artikkelen er også nyttig lesestoff.  

Ellers er bloggen til Adam Holland nyttig lesing:  Alan Sabrosky: "Large majority of U.S. Jews are traitors" and Israel did 9/11 attacks. So who the heck is Alan Sabrosky?
"Over the past few years, Alan Sabrosky has become a fixture of anti-Israel media.  In numerous, articles, interviews and blog postings, he literally does only two things: promotes conspiracy theories and compares Israel to Nazi Germany".  
"Googling the terms sabrosky +9/11 +israel gets about 28,000 hits at the time I'm writing this, reflecting the fact that an ersatz Jewish-American military official's charge that Israel did 9/11 has really gone viral". 
Anti -Defamation League, Independent, CBS-News med flere har skrevet utførlig fortellertradisjonene i konspirasjonslandskapet hvor Israel og jødene er de som står bak 9/11. 

Agenda 21
Agenda 21 er en gjenganger i konspirasjonskretser. Å dra frem GlennBeck som kilde her som Krudtaa gjør er spesielt. Glenn Beck markerte seg etter 22/7-11 med å sammenligne AUF med Hitlerjugend. Selv konservative amerikanere tar sterkt avstand fra Beck. En periode hadde Beck sitt eget show på Fox News Channel. Det er nå nedlagt.


Southern Poverty Law Center (SPLC) - Agenda 21 and the Jews Conspiracy Theory: 

Den amerikanske sentralbanken (FED) 
En av de klassiske mytene som stadig popper opp er at den Amerikanske sentralbanken (Federal Reserve -FED) ble kuppet i i 1913. Jeg har tidligere skrevet utførlig om Federal Reserve: Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner  


Konspirasjonsmiljøene, også her hjemme tillegger Federal Reserve absurde egenskaper. Krudtaa lener seg på en figur G. Edward Griffin. Han er kjent for sine konspirasjonsteorier om amerikansk økonomi, særlig det som omhandler Federal Reserve og ikke minst alternativ behandling.

Argumenter og påstander om Federal Reserve er importert fra konspirasjonsmiljøet i USA, hvor vi ofte finner antisemittisme som en faktor. "Jødene eier verdens banker osv"  
Anti-Deflamation League har mye godt stoff som kan enbefales:
Anti – Defamation League - The Militia Movement 
Wikipedia - Economic antisemitism

Men, igjen. Krudtaa burde ha gjort litt undersøkelser vedrørende G. Edward Griffin. Glenn Beck skulle etter planen ha hatt med Griffin i et TVshow for noen år tilbake som det ikke ble noe av. Fox News tok rett og slett Beck av plakaten. I en artikkel i Washington Post kan vi lese saken og om G. Edward Griffin som Beck ville ha med i sitt program på Fox News:
Griffin’s Web site dabbles in a variety of anti-Semitic conspiracy theories, including his view that “present-day political Zionists are promoting the New World Order.”
This vile turn for Beck reached its logical extreme two weeks ago, when he devoted his entire show to a conspiracy theory about various bankers, including the Rothschilds, to create the Federal Reserve. To make this case, Beck hosted the conspiracy theorist G. Edward Griffin, who has publicly argued that the anti-Semitic tract “The Protocols of the Elders of Zion” “accurately describes much of what is happening in our world today.” 
Fox News har avsluttet samarbeidet med Glenn Beck. Han ble rett og slett for kontroversiell. Det sier det meste.
Washington Post - Why Glenn Beck lost it
Washington Post - Glenn Beck to end daily TV program on Fox News Channel

Riksavisen og Nyhetsspeilet som kilder
Riksavisen og ikke minst Nyhetsspeilet, hvor sistnevnte er en kilde som Krudtaa linker ofte til er godt kjent som et arnested og oversettere av ulike internasjonale konspirasjoner som også inneholder antisemittisme. Krudtaa mener Nyhetsspeilet er en troverdig kilde. Det er ikke det.    

Noen smakebiter på hvorfor Riksavisen og Nyhetsspeilet ikke en er en troverdig kilde på noen som helst måte: 


Riksavisen er drevet av Jarle Johansen. Nettstedet er en svovelpøl av antisemittiske konspirasjoner. Krudtaa er gjort oppmerksom på dette flere ganger, men mener seriøst at Riksavisen er en troverdig kilde å bruke. Riksavisen er på ingen måte en troverdig kilde.

Krudtaa har linket til Riksavisens omtale av boken: VAKINASJON - Hva er sannheten om vaksiner? -Skrevet av Rolf Erik Hanssen. Hanssen er godt kjent for sin spesielle språkdrakt. Hanssen tilhører vaksinemotstandsmiljøet som har tilholdssted inne på Facebookgruppen Vaksineaksjonen som drives av Kjetil Dreyer


Krudtaa skjønner ikke at hans bruk av kilder er og kan være problematiske. Han forstår ikke at kildene han bruker om blant annet FNs Agenda 21 bygger på amerikansk ytrehøyres konspirative tankegods. Krudtaa ser ikke ut til å skjønne at den kritikken han tar opp mot bankenes virksomhet og kildegrunnlaget han bruker i stor grad basert på antisemittisk konspirasjonstankegods fra begynnelsen av det 20 århundre. Det betyr ikke at Krudtaa er antisemitt per se, men han har ikke et kildekritisk bein i kroppen. 

Jeg vil anbefale artikkelen: Skyggen fra ondskapens paraply fra 2010, om antisemittismen i konspirasjonsmiljøet. Jeg kan også anbefale Forfatteren og journalisten John Færseths artikkel: Antisemittisme – alle konspirasjonsteoriers mor. I tillegg er denne verdt et besøk: Spiked-online - How conspiracyculture made anti-Semitism respectable

Oppdatering
Den 29.07.2016 er Krudtaa på farten igjen. Han viser til en artikkel fra konspirasjonsnøttefabrikken Nyhetsspeilet (fra 2013) hvor de gjør stort nummer av å ha anmeldt tidligere regjeringsmedlemmer i Stoltenbergregjeringen for krigsforbrytelser, siden de deltok i bombing av Libya. (Det er helt ok å kritisere politikere for håndteringen av Libya konflikten, og Aftenposten hadde en god artikkel om saken i oktober 2015.Poenget er at Krudtaa linker fortsatt til Nyhetsspeilet, selv om han flere ganger er gjort oppmerksom på at Nyhetsspeilet har en rekke artikler hvor antisemittismen også her er en del av fortellertradisjonene i ulike konspirasjoner. 
Krudtaa sporer det hele av og mener at Jonas Gahr-Støre er noe av det "verste kriminelle man kan fremskaffe". Krudtaa drar inn frimurere og kritikken han kommer med renner ut i latterligheter. 

I tillegg klarer Krudtaa det kunststykke å linke til kilder som også er antisemittiske, antagelig i et forsøk underbygge kritikken sin. 

Krudtaa linker til en film av Jüri Lina som er ikke har lagt skjul på hva han mener om jødene. Lina mener at det var Jødene som sto bak kommunismen, og ellers forteller løgner om gassing av jødene, samt at han også tillegger frimurerne absurditeter. I tillegg tøv om mind control, stråling fra mobiltelefoner, kort godt full pakke med konspirasjonsklovnerier. Jeg må regne med at Krudtaa heller ikke denne gangen sjekket kilden han viser til. Nyhetsspeilet har skrevet om Lina i 2010, hvor hans avslører barbariet bak frimurerne, som han også kobler til jødene. 
Wikipedia - Jüri Lina 
Jonathan Leman - Jüri Lina och frimureriet som ett judiskt verktyg
Expo.se - IOGT-NTO stoppade antisemitisk föreläsning

Oppdatering 01.11.2016
Krudtaa fornekter seg ikke. Å dra frem Christopher Bollyn når han blir konfrontert med konspirasjonstull er noe sært. Bollyn er definitivt antisemittisk. Krudtaa sprer og linker til konspirasjoner som bygger på antisemittisme, det har jeg vist flere ganger. Igjen, Krudtaa har ikke et kildekritisk bein i kroppen. Det tok meg få minutter å finne ut hvem denne Bollyn er som reiser rundt med sitt foredrag om at jødene og Israel sto bak 9/11.


"Bollyn, who spent his summer on a nationwide speaking tour touting his belief that the 9/11 terror attacks were orchestrated by Israel and “the Jews,” was also slated to appear on September 9 at the West Park Presbyterian Church in Manhattan, but the church cancelled the event following an outcry from the community, citing the “inconsistency” of Bollyn’s message with their “mission and standards. Kilde: Anti – Defamation League - Anti-Semitic Conspiracy Theorist Christopher Bollyn Speaks In Brooklyn
The Daily Beast - Jew-Hater Christopher Bollyn Brings 9/11 False Flag Act to the Brooklyn Commons
IBTimes - Remembering 9/11: 15 years on, and anti-Semitic conspiracy theories are entrenched
The Jerusalem Post - Anti-Semitic 9/11 conspiracist set to speak to progressive Jewish groups
American Loons - Christopher Bollyn


Så en klar advarsel til slutt!
Tore B Krudtaa kan ha en ubehagelig oppførsel hvis du møter han i noen av våre avisers kommentarfelter. Der er han langt mer opptatt av å skjelle ut de som er uenig med han enn å svare på saklige motforestillinger. Er du uenig med Krudtaa kaller han deg gjerne en løgner, desinformant og at du har en irrasjonell logikk. (gjerne med versaler og utropstegn)
Hvis det er en fagartikkel han ikke liker er det ikke uvanlig at Krudtaa hevder at fagreferent/artikkelforfatter ikke har greie på hva vedkommende skriver om, er betalt av industrien, driver med desinformasjon og fremmer en irrasjonell logikk. Han linker til konspirative youtubevideoer, som han ofte gjentar flere ganger i det samme kommentarfelt. 

Krudtaa går heller ikke av veien for å kontakte redaksjoner i et forsøk på å få de til å slette innlegg han ikke liker. Han har tidligere truet noen redaksjoner med rettslige skritt hvis de ikke etterkom hans ønsker.

Krudtaa bedyrer at han ikke er antisemittisk. Det er godt mulig han ikke er det, men han fremstår da som faktuell dum og svært lite kildekritisk.  Krudtaa må ta innover seg at hvis han fortsetter linkingen til konspirasjoner, hvor antisemittismen påfallende ofte er en del av fortellertradisjonene, så setter han seg selv i en posisjon hvor det kan reises spørsmål om hans motiver og holdninger. Han hisser seg voldsomt opp når han blir konfrontert med sin manglende kildekritiske evne, men det må han faktisk finne seg i. Å sitere hva Krudtaa selv sprer, helt åpent betyr i hans bok at jeg er det sykeste menneske på Internet og for ikke å glemme nettstalker da ... Lever fint med at Krudtaa mener det.  Krudtaa er en del av konspirasjonsmiljøet hvor objektive sannheter er noe hver enkelt kan skape selv ut av sitt eget hode, uten å forholde seg til verden rundt seg. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Sannheter er noe den enkelte gjerne har erfart og følt seg fram til. Der blir den individuelle "sannheten" knyttet til hvem man er. Når man blir tittet i kortene, og møter kritiske spørsmål, eller blir sitert på noe som faktisk er dundrende galt, så rokker det ved ens egen person. Kritikk oppleves som alt fra ”trolling” til ”personangrep”, ”hets”, ”stalking” og ”forfølgelse”, for ikke å glemme de beskyldningene om ”knebling av ytringsfriheten”. 

Det er et ordtak her som renner meg i hu fra boken til Sigurd Hoel - "Møte ved milepelen". Får noen klare assosiasjoner når jeg leser følgende:
"Hodet hans lot til å bestå av vanntette skott, ikke det minste grann av kunnskap lekket inn der"


Oppdatert: 02.05.2016 - 07.05.2016 - 31.07.2016 - 19.08.2016 - 31.10.2016 - 09.01.2017 - 19.03.2017


Relaterte blopposter: