Frimannsbevegelsen (suverene borgere) i Norge

I konspirasjonsmiljøet her hjemme har vi et fenomen som kalles Frimenn (Freemen on the land). Rent praktisk er dette et konsept hvor enkeltpersoner mener de kan frikoble seg alle forpliktelser i samfunnet, når det passer seg slik. Ideen er at man tror at man ved hjelp av noe pseudojuridisk sim sala bim kan kvitte seg meg seg med navn og personnummeret, som ifølge disse folkene skiller den juridiske fiksjonen - stråmannen (redeeming the strawman), fra det virkelige mennesket. Dette er idéer som kan appellere til mennesker som går gjennom vanskelige perioder i livet. 

Disse frimenn og kvinner hevder at de kun trenger å forholde seg til sedvanerett (common law), som de tolker litt ut fra dagsformen, plukker litt fra grunnloven (gjerne den amerikanske grunnloven) og andre obskure kilder. Oversatt til "frimansk" betyr det at man kan gjøre akkurat det man vil, når man vil. 

Her hjemme er det populært å hevde at all bruk av navn er forbudt. Men å bytte navn, særlig etternavn er innenfor. Det er populært å ta etternavn fra farsslekten og legge til datter eller sønn. Den mest kjente her hjemme er Ingunn Sigurdsdatter. Det er en måte å distansere seg fra sitt egentlige navn.Hvor kommer Freemen on the land fra (også kalt FOTL)?
Dette er et fenomen som er importert hovedsakelig fra USA, men også i Storbritannia, Irland, Canada, Australia og New Zealand har dette fått sin utbredelse. I Norge har fenomenet skutt fart de siste årene, og har nå fått rotfeste i konspirasjonsmiljøet her hjemme. Men hva slags fenomen er dette egentlig?

Fra Wikipedia:
"Freemen-on-the-land" are a loose group of individuals who believe in a conspiracy theory[1] that they are bound by statute laws only if they consent to those laws. They believe that they can therefore declare themselves independent of the government and the rule of law, holding that the only "true" law is their own interpretation of "common law".[2] Freemen are active in English-speaking countries: the United Kingdom, Ireland, Canada, the United States, Australia, and New Zealand.
"Freemen" believe that statute law is a contract, and that individuals can therefore opt out of statute law, choosing instead to live under what they call "common" (case) and "natural" laws. Under their theory, natural laws require only that individuals do not harm others, do not damage the property of others, and do not use "fraud or mischief" in contracts. They say that all people have two parts to their existence – their body and their legal "person". The latter is represented by the individual's birth certificate; some freemen claim that it is entirely limited to the birth certificate. Under this theory, a "strawman" is created when a birth certificate is issued, and this "strawman" is the entity who is subject to statutory law. The physical self is referred to by a slightly different name – for example "John of the family Smith", as opposed to "John Smith" "Freemen on the land" are people who claim that all statute law is contractual, and that such law is applicable only if an individual consents to be governed by it. They believe that they can therefore declare themselves independent of government jurisdiction, holding that the only "true" law is common law, as they define it. The "Freeman on the land" movement has its origins in various United States-based groups in the 1970s and 1980s, reaching Ireland and the United Kingdom soon after 2000. The FBI considers those sovereign citizen extremists who tag themselves "Freemen" to be a domestic terrorist movement.”

I USA var Freemen on the Land-bevegelsen, en videreutvikling av Sovereign Citizens og Posse Comitatus-bevegelsen.
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUSGrunnlagt på 1950-tallet av William Potter Gale (1917 – 1988), en eksmilitær og rasist som anså borgerrettslovgivningen som et overgrep mot ikke bare statenes men også enkeltindividenes grunnlovsgitte rettigheter. Sentralt i Sovereign Citizens-ideologien var kjernen om at den amerikanske grunnloven og eldre britisk rettstradisjon ikke anerkjenner noen form for myndigheter utover den folkevalgte lokale sheriffen, og at både delstatsmyndigheter og føderale myndigheter derfor er kriminelle organisasjoner.

Freeman on the land (Frimenn) og Sovereign Citizen (suverene borgere) omtales ofte om hverandre. Det ligger en liten forskjell i at Sovereign Citizen (suverene borgere) tolket den amerikanske grunnloven og føderale lover på en særegen måte og hevdet de ikke var amerikanske statsborgere, men borgere av sin egen lille jordlapp og eiendom. Det betyr at de ikke forholdt seg til føderale lover eller ville betale skatt til staten. 

Freeman on the land (FOTL) er av litt nyere dato som i korthet går ut på at man er en frimann uansett hvor i landet man bor. Sentralt her er at det de kaller "navnebedraget". Det er såpass mange likhetspunkter mellom Freemankonseptet og Sovereign Citizen at jeg velger å omtale det under samme paraply. 
Dette miljøet er kjent, også internasjonalt for å produsere mengder av papirer med stempler og segl som sier at de ikke trenger å forholde seg landets lover og regler, de mener all gjeld de har må slettes og så videre. 
   
De færreste har nok hørt om det som kalles UniformCommercial Code (UCC) som ble publisert i 1952, som skulle harmonisere salg, betingelser og transaksjoner mellom USAs stater. Det gjaldt også banktransaksjoner, gjeldsbrev, investeringsoppgjør m.m. 

Frimenn og kvinner har laget sine egne versjoner og tolking av Uniform Commercial Code (UCC). De kaller sine dokumenter Universal Commercial Code (UCC). Legg merke til at Uniform nå er byttet ut med Universal). 
Her legges det på nummerserier hvor det på henvisninger til Vatikanet, Paven, maritim lov, ulike bibelsitater og juridisk vissvass hentet fra noe som kalles Blacks Law Dictionary. Dette eltes sammen og brukes som en slags trumf som de dynger ned myndighetene med, også her hjemmeDokumentene utstyres selvfølgelig med ulike segl, stempler og tommelavtrykk ...  
Hvor galt det kan gå kan vi lese i Torgrim Eggens glimende artikkel: Meg eier ingenhvor alternativterapeut Roger Larsen den 11. november i 2013 vandret inn hos DNB i Tønsberg og krevde banken for et titalls millioner kroner. Under armen hadde han en bunke med tullete UCC dokumenter. 
“Larsen var rustet med en bunke dokumenter han hadde lastet ned fra internett, som han hevdet ga ham rett til å veksle inn sin skaperkraft eller livsenergi og slik få 38 millioner kroner tilbake inn på konto. Penger er nemlig en «representasjon av energi», og saldoen står for tiden i vår, enkeltindividenes, favør. Dokumentene er på engelsk, skrevet i et snodig juridisk/religiøst hybridspråk pepret med latin, signert «JEG er JEG, evig energi/essens i en fysisk kropp» og utstyrt med tommelavtrykk i rødt blekk”.
Det gikk vel ikke akkurat som Larsen hadde håpet. Men jeg er ganske sikker på at banker og myndigheter vil se mer til denne type galskap fremover. 

Det er ikke bare her hjemme myndigheter og banker dynges ned med tullete dokumenter som er preparert med tull og tøys. 
I USA er dette definert som papirterrorisme
The New York Times - InPaper War, Flood of Liens Is the Weapon
AbaJournal.com - 'Sovereigncitizens' plaster courts with bogus legal filings--and some turn to violence

En artikkel fra The Guardian er også nyttig å få med seg her for å skjønne hva slags landskap vi har med å gjøre - The Guardian - The freeman-on-the-land strategy is no magic bullet for debt problems 
"Part of my job is to deal with people who can't or won't pay their debts. I hear plenty of genuine hard-luck stories from the former, and I get plenty of green ink from the latter.
A year or so ago I started receiving letters that were odder than usual. The writer would be happy to pay "any lawful debt", but only if I provide "validation of the debt: the actual accounting" and "a hand-signed invoice in accordance with the Bills of Exchange Act (1882)". I replied to each, answering the questions as best I could. My replies resulted in further letters claiming that, because I had not provided the requested information, I had entered into a "tacit contract" that required me to pay £1,000 for each further letter that I sent to the writer.
Once you receive a few letters in identical terms, you suspect an internet campaign. I Googled a couple of the recurring phrases and found Getoutofdebtfree.org, the site run by Jon Witterick. Witterick was given space in Comment is free this week as part of the Occupy takeover. He used that platform to promote the supposed debt avoidance service that his site offers. Witterick uses a few freeman-on-the-land tropes to support his claims, including the Bills of Exchange Act and fractional reserve banking. As I've explained in detail elsewhere, his statements about the law are utterly wrong". Les mer
Frimenn og suverene borgere her hjemme
Noen av de mest toneangivende i dette miljøet er Ingunn Røiseland, som nå har tatt navnet Ingunn Sigurddatter. Hun laget en del ståhei da hun for et par år siden proklamerte at hun "meldte seg ut av Norge og ble frikvinne" 

En annen figur er Magnus Stadsnes Han kaller seg Ola Normann. Han er veldig glad i å kjøre bil (og motorsykkel), gjerne uten gyldig skilt og forsikring. 
Par stoppet i Jylland: Vi kommer fra planeten Jorden
Orkdaling arrestert i Danmark
«Paret fra Jorden» er løslatt i Danmark
MC er beslaglagt – tar bussen hjem


Mannen var tiltalt for en rekke brudd på veitrafikkloven, blant annet. Men er etter en dom fra 2015 ble han frifunnet. Retten kom frem til at han var psykotisk på tidspunktet for de påklagede gjerninger, som det står i dommen. Dommen ble avsagt med dissens. 
Hva om han på en av sine fremtidige kjøreturer kjører på noen, et barn?

Her forsøker "Ola Normann" å forklare om "navnebedraget" - Ola Normann om navnebedraget (sakset fra hans åpne Facebookvegg)
Oppdatert 27.02.2018
Magnus Stadsnes (Ola Normann) ble dømt til 13 måneders fengsel i desember 2017.  Mannen fra Orkdal sto høsten 2017 tiltalt for blant annet flere brudd på straffelovens § 158, som omhandler å ha grovt motarbeidet rettsvesenet ved trusler eller annen rettsstridig atferd, samt en del annet. Mannen forbys også å oppsøke lensmann Tor Kristian Haugan privat i de neste fem årene.

Haugan sa at kollegane hans gruer seg til å gå på jobb og til å snakke med tiltalte når han ringjer. Haugan meiner det er han som sjef som skal ta støyten overfor dei han har arbeidsgjevaransvar for. Derfor stiller han opp når tiltalte oppsøkjer han på jobben. Og hamnar på film, ofte direkte overført på Facebook. 
– Eg har bede han slutte å filme mange gonger, utan hell. Sluttar han, så kan vi snakke om det han lurer på, sa Haugan som viste til fleire belastande episodar. 
Også når lensmannen hadde fri og slo plenen eller vaska bilen, kunne tiltalte dukke opp og filme. Under bilvaskinga var tiltalte berre 30 cm frå andletet til lensmannen, mens «kamera» gjekk, kom det fram under vitnemålet tysdag.
Haugan blir ofte kalla «Lensmann LØKEN» av tiltalte.

Det er ikke vanskelig å skjønne at det er en belastning å bli plaget over år av mannen som kaller seg Ola Normann.

I konspirasjonsmiljøet så hylles denne oppførsel. Saken er for alvorlig til at det blir morsomt å tulle med. Sett i lys de to damene som figurer i klippet nedenfor, så er dette ikke greit på noen måte.  Lensmann står ikke frem som offer fordi han er omtalt som en løk, poenget er at han er blitt plaget og forfulgt over en lang tid, av en mann som har bekjenner seg til et tankegods som også har sine tilhengere i Norge. Jeg anbefaler Elin Gregusson og Irene Hov å lese seg litt opp på hva saken handlet om, ikke minst sette seg litt inn i hva slags fenomen Freeman on the land (Frimenn) og Sovereign Citizen faktisk er.

Etter det jeg vet så ble dommen mot Magnus Stadsnes (Ola Normann) anket, men anken ble avvist fordi han nektet å skrive under med sitt eget navn, han signerte anken med Ola Normann. Da ble naturligvis anken avvist.   

Oppdatering slutt
_
_______________________________ 

Den mest kjente saken vi har hatt relatert til Frimannsmiljøet er denne saken: 
Dagbladet - «Frimenn» herjer etter tvangssalget av Jørgens (48) hus: - Voldtektssaker blir andreprioritet. Hva slags opplegg er det?
Her var det snakk om tvangssalg av eiendom. Et utdrag fra Dagbladets artikkel 
"Det var i 2013 at en rekke eiendommer Skarsvåg eide ble begjært tvangssolgt av Landkreditt Bank etter økonomisk rot. Da Skarsvåg ikke vant fram ved konvensjonell saksgang i rettssystemet anket han til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtidig begynte tilhengere å mobilisere.
Sammen med støttespillere fra flere kanter av landet tok Skarsvåg for seg blant annet Sør-Trøndelag tingrett, en lokal advokat, lensmannskontoret og det lokale renovasjonsfirmaet. Der ble flere ansatte filmet, tatt lydopptak av, oppringt og fotografert. Alt ble publisert i ei Facebook-gruppe – og behørig spredt og delt med en rekkevidde på flere tusen mennesker. 
En rekke av Skarsvågs støttespillere er såkalte «frimenn» - som hevder sin rett til å leve på siden av samfunnet, og ikke anerkjenner personnummeret og sin tilhørighet til den norske stat. De nekter å betale gjeld og regninger, etterkommer ikke offentlige pålegg, aksepterer ikke leieavtaler og nekter å etterkomme offentlige krav.
Resultatene er blant annet: stor gjeld, vanskeligheter med å komme inn på en vanlig levevei igjen, barnevernssaker og traumatiserte ofre. Som ifølge rettsavgjørelsene ikke gjorde noe annet «galt» enn å utføre sin profesjonelle plikt.
I en video som dagbladet har laget får vi se hvordan Gunnar Virittsekk Håvik plager politiet. Han hevder han ikke er frimann, men han er en god kompis med "Ola Nordmann" (Magnus Stadsnes). Les også: Dagbladet - Gunnar (42) gjør alt han kan for å plage politifolk og offentlige ansatte.Jeg tror også at politiet her hjemme gjør lurt i å sette seg inn hvordan Freemen/Sovereign Citizen operer og tar en titt på hvordan politiet i andre land håndterer dette.

FBI.gov - SovereignCitizens A Growing Domestic Threat to Law Enforcement

Forfatter Torgrim Eggen har en eminent artikkel om Frimann og Suverene Borgere som går dypere, og tar for seg de historiske perspektivene, som er nyttig å ha som bakteppe.  
De som hater staten.

Det disse menneske driver med det vi kan kalle anti-statlig ekstremisme. Det vi ser er ofte at det kan ligge spontane voldshandlingene latent når de møte myndighetspersoner i form av Politi, NAV, barnevern, namsmann osv. Det er bekymringsfullt. Et varemerke er at enhver som kommer i kontakt med disse folkene eksponeres via streaming fra Facebook,Instagram Youtube osv. 


Jeg tror vi vil få se flere saker hvor frimannstullet brukes som unnskyldning fremover. Politiet i Trøndelag har definitivt stiftet bekjentskap med dette fenomenet, og har etterhvert opparbeidet seg erfaring og kompetanse, som vil være nyttig for Politiet andre steder i Norge. En ting er sikkert. Det er ikke siste gangen vi hører om frimenn/kvinner. Oppdatert 27.02.2018


Kilder:
HateSpeech international - Militias and conspiracy culture
Publiceye.org - CHRISTIAN IDENTITY, SURVIVALISM & THE POSSE COMITATUS
Headoflegal - Hilarious – but dangerous – cod legalism – Carl Gardner
The Law Society - The Freeman-on-the-Land movement


Relaterte bloggposter:

Når virkeligheten ikke strekker til.
Konspirasjonsdronningen som ikke ville bo i “diktaturet” Norge lenger …
Konspirasjonsklovnene som lekte sannhetskommisjon
Federal Reserve - Fakta og Konspirasjoner

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar