I konspirasjonsmiljøet møtes kritikk med hets, sjikane og nettstalking

Retten til ytrings og meningsfrihet er en sentral menneskerettighet. De er sikret i Norges grunnlov (§100) og er klart uttrykt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter (Artikkel 19) og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (artikkel 10). 

Det ser ut til at en del mennesker innbiller seg at ytringsfrihet betyr at alt det man selv har på hjertet ikke må kritiseres. Blir man kritisert og motsagt, hyler man om forfølgelse og føler seg forulempet, forfulgt og trakassert. Mange synes rett og slett å ha glemt at ytringsfriheten også innebærer friheten til å kritisere andres ytringer.  Er det noe som kjennetegner vårt samfunn er det at vi har frihet til å ytre oss i full offentlighet. Vi kan sende leserinnlegg til aviser, skrive kronikker, lage blogger, sette opp diskusjonsforum, lage, facebokgrupper hvor vi kan fronte våre meninger, uansett hvor sære eller usmakelige de er. 


Hvordan bruker vi denne friheten? Hva med ytringsansvaret? Kan ytringsfriheten komme i konflikt med annen lovgivning? Ja, det kan det når man utelukkende driver med personsjikane og nettstalkalking. I konspirasjonsmiljøet mener man seriøst at kritikk ikke er en del av ytringsfriheten. Copyright: sifotography / 123RF Stock Photo -  processed
Noen av de verste nettstalkerne jeg har vært borti er godt voksne personer fra konspirasjonsmiljøet, som kan ha en noenlunde sober språkføring, men oppfører seg som maniske og rabiate kverulanter når de blir kritisert. En av de verste nettstalkerne er en godt voksen dame som bor på Frogner i Oslo. Hennes navn er Elin Gregusson, hun er svært intens, for å si det forsiktig.

Jeg er ikke den eneste hun har fått i vrangstrupen. Hun har gjennom flere år forfulgt advokat Jon Wessel-Aas. Årsaken er like enkel som den er banal, Wessel-Aas tok Gregusson i en løgn, det glemmer hun aldri! Elin Gregusson er også rasende på havforskeren Øivind Bergh, uvisst av hvilken grunn egentlig. Det kan naturligvis ha sammenheng med at Gregusson er en del av det mørkeste konspirasjonsmiljøet her hjemme, og det har hun blitt kritisert for. Det hører med til historien at Bergh har hatt et rettsoppgjør med en av de andre store konspirasjonskverulantene ved navn Tore B. Krudtaa, som Gregusson kjenner godt. Det endte ikke bra for Krudtaa, han tapte saken han anla mot Bergh i tingretten, og rotet seg helt bort da han anket saken. Øivind Bergh var i denne sammenheng klient hos Jon Wessel-Aas, og det er mulig Gregussons hat mot Bergh rett og slett var en kjærkommen mulighet til å slå to fluer i en smekk. Hun hater Jon Wessel-Aas og siden Bergh også var kritisk til ”Stortingets rettssikkerhetsgruppe” så kan hun koble de sammen i sine evigvarende nettstalkerkampanjer. 


Det er et merkelig hvordan Gregusson finner sammen med det mer talibaniserte delene av konspirasjons og alternativmiljøet. Kan være nyttig å få med seg denne bloggpostene:
 

Nettstalkerne  
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone del 2


Jeg blir ofte beskyldt for å være nett-troll, stalker osv fra personer i konspirasjonsmiljøet. Hvis det betyr at det jeg skriver om en del personers tankegods og påstander er hets, trolling og stalking, ja da lever jeg godt med det, fordi det viser at dette er personligheter som ikke har noen filter for å håndtere kritikk, eller møte påstander som voksne mennesker. Det merkverdige er at mange i konspirasjonsmiljøet legger ut sine påstander og merkverdige saker helt åpent, men de må for all del ikke kritiseres ...

Elin Gregusson hevder hun har engasjement for saker hun er opptatt av. I en del saker har hun engasjement, men har en egen evne til å kaste ut beskyldninger hun ikke kan underbygge særlig godt. Får hun kritikk for dette, ja da har du det gående. Det ender svært ofte med at hun forfølger mennesker på en ekkel måte når hun opplever kritikk. Hun går helt i svart og innleder en lang periode med intens nettstalking. Det foregår over uker og måneder av gangen.  Jeg er selvfølgelig en cyberstalker i Gregussons øyne, et begrep hun har hentet fra antivaksinemiljøet og bloggeren Dag Fallet som jeg har skrevet om tidligere i en tidligere bloggpost Jeg lever fint med hennes karakteristikker, fordi det har en ganske naturlig forklaring, som jeg tar opp i denne bloggposten.     


Et reaksjonsmønster som er helt ute av proporsjoner 

Gregusson tilhører et miljø (konspirasjonsmiljøet) hvor objektive sannheter er noe hver enkelt kan skape selv ut av sitt eget hode, uten å forholde seg til verden rundt seg. I et slikt landskap skal en ikke stille for mange kritiske spørsmål. Den «individuelle sannheten» disse menneskene har kommet frem til er tett knyttet til hvem man faktisk er. Når man blir tittet i kortene, stiller kritiske spørsmål og går i rette med tankegods, holdninger og påstander vedkommende forfekter, noe jeg gjør i en del bloggposter, går de fullstendig i svart. Det rokker ved deres egen person. Derfor oppleves legitim kritikk om deres påstander og tankegods som personangrep, hets, stalking, sverting, trolling og forfølgelse, for ikke å glemme beskyldningene om deres ytringsfrihet blir kneblet. Det Elin Gregusson må ta innover seg snart er at når man fronter sine påstander og meninger på sosiale meninger i full åpenhet, så er de ikke fredet for kritikk.  

Hun liker definitivt ikke advokat Jon Wessel-Aas.  Det hører med til historien at Wessel-Aas fikk skylden for at hun ble utestengt fra Facebook en periode.
Det er ganske spesielt å være vitne til hva hun faktisk driver med, en voksen dame fra Frogner i Oslo er kort og godt en skikkelig nettstalker! Jeg mener det er viktig å vise frem hva hun driver med. 
Gregusson hevder at Wessel-Aas er juridisk ansvarlig for Facebook i Norge. Hun har forfulgt Wessel -Aas noen år på nettet nå. Jeg tror ikke han bryr seg nevneverdig om Gregusson, men jeg mener dette viser et mønster i hennes virksomhet på nettet som langt fra er bra.


Etter at hun klaget over at hun fikk en ny 30 dagers utestengelse fra Facebook, så har det ført til at hun nå har flyttet stalkingen sin over på Twitter. 


Elin Gregusson er en person som konsekvent går etter arbeidsgiverne til de fleste av de hun kommer over som er kritiske til det hun mener, og driver med på nett, og det er etter hvert ganske mange hun har på sin liste. Hun ringer konsekvent arbeidsgivere, sender e-poster, ikke bare en gang, men gjentatte ganger, samt at hun tagger arbeidsgivere på Facebook og Twitter i alle mulige sammenhenger. Dette er å anse som stalking. 

Her innrømmer Gregusson helt åpent at hun ringer og skriver til arbeidsgivere når hun mottar kritikk. Klippet er fra den åpne Facebookveggen til Rune Fardal, som allerede hadde hengt ut en dame, ansatt i en kommune på sin egen åpne facebookvegg, med bilder av resten av familien som var forsøkt sladdet, men som lett kunne kjennes igjen. Fardal har som Gregusson ikke noen hemninger med å henge ut offentlige ansatte de får på sin egen drittliste. Rune Fardal driver også en slags «TV-kanal» som kalles familiekanalen. Gregusson foreslo at hun kunne jo inviteres dit for intervju. 


Rune Fardal var sammen med Elin Gregusson og Marius Reikers en del av den famøse rettsikkerhetsgruppen (i 2014) som ble "konstituert" av Ulf Leirstein som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Det viste seg raskt at denne rettsikkerhetsgruppen var litt av et konspirasjonsorkester. Du kan lese om det her og her  


Å kontakte arbeidsgivere er en uting. Den enkelte ansatte er sårbare, fordi det kan skape gnisninger i forhold til ledelsen, samtidig som det blir et irritasjonsmoment, fordi travle ledere bør ha annet å gjøre enn å besvare meningsløse klager fra maniske dilettanter og kverulanter. Særlig offentlig ansatte er utsatt, fordi offentlig forvaltning i praksis krever at selv de mest utrolige henvendelser gis seriøse og høflige svar. 


Fri Fagbevegelse - Opplevd netthets på jobben? Dette kan du forvente av sjefen din
Kan også anbefale hva Advokat Jon Wessel-Aas skriver om offentlig ansattes ytringsfrihet

Det er selvsagt plagsomt for både arbeidsgivere og arbeidstakere, men de fleste har hittil oppført seg profesjonelt når de får forklart hvem Gregusson er, og hvilket miljø hun tilhører, så er blokkering av hennes stadige stalking rimelig effektivt.  
Det som bekymrer meg mer er at i nettverket rundt Gregusson er det personer som også går etter øvrig familie til de hun plager. Det finnes voldsdømte personer i dette miljøet, det er bekymringsfullt.

Elin Gregusson er det vi kan kalle «godt skilt» og har rikelig med fritid til å holde på med aktivitetene sine på nettet. Gregusson har to profiler på Facebook. En profil hvor familie, reiseskildringer og andre trivialiteter er tema. Den andre profilen bruker hun til spetakkel og nettstaking.

Den snille profilen inneholder trivielle og familiære ting, reiseskildringer og slikt.  
Her er Profilen hun bedriver faenskap med og som ble utestengt i 30 dager. Her legges det ut mengder med haranger over alle hun har på sin drittliste. Det er noe sært å være vitne til en godt voksen dame med en noenlunde sober språkføring fra Oslos beste vestkant faktiske driver med nettstalking og sjikane i det omfang hun driver med. Elin Gregusson er en del av nettverk i konspirasjonsmiljøet som jeg har beskrevet godt her:
Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone. Det er lurt å lese seg opp der, men jeg tar med noen sentrale punkter her for å oppsummere hennes oppførsel på nettet.  

Hun hevder selv at hun er en varsler av inhabilitet og samrøre og korrupsjonslignende forhold. Det er en sannhet med store modifikasjoner.   
Jeg er isolert sett enig med Gregusson at varslere bør få et bedre vern, som hun har tatt opp tidligere. Men der stopper vår enighet. Hun er heller ingen varsler!  

Hun har en manisk og sykelig opptatthet av alle som stiller henne spørsmål og ber henne dokumentere sine påstander, da er du plutselig netttroll. Skal man varsle må man alltid kunne dokumentere det man varsler om. Seriøse varslere gjør det, og hvis det viser seg at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig, må man gi seg, eller få andre til å granske om det er hold i påstandene. 

Hun tåler ikke å bli motsagt, og responsen er (ofte) en intens personforfølgelse hvor arbeidsgivere blir kontaktet og forsøkt dratt inn i hennes kampanjer. Hun tagger inn (på Twitter og Facebook) arbeidsgivere, offentlige etater og politiske partier, og sette seg selv i en rolle der hun fremstår som offer for netthets og stalking. Poenget er at mange nå etterhvert vet godt hvem Gregusson er og hva hun driver med, så hun gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å fremstå som en stalkende dilettant.  

  
Elin Gregguson vifter ofte med noen videoer hvor hun markedsfører som etter sigende tar opp rettsikkehet menneskerettigheter, og hvor hun gir inntrykk av dette er noe som Polyteknisk Forening står bak. Det reelle er at en person ved navn Egil Borse Svendsen leier møteromslokaler i foreningen og driver sin egen «egen forskningsstiftelse» -  Forskningsstiftelsen BICS. Det er uklart hva det forskes på, men skal etter sigende ha noe med menneskerettigheter å gjøre. Egil Borse Svensen er en del av nettverket rundt Marius Reikerås, sammen med Elin Gregusson og Rune Fardal mfl.
Innledningsvis i videoene markedsfører Gregusson at hun har løsningen på det hun mener er inhabilitet og dobbeltroller blant dommere og ledere i det offentlige Norge.  Hun snakker om Finansklagenemda, hvor noe av kritikken hennes er grei, men så sporer av og hun begynner å snakke om Høyesterettsjustitiarius og henger seg opp i at han har vært advokat tidligere. Så hopper hun rett til barnevernet og de private aktørene og deres mangel på kompetanse osv. Gregusson avslører absolutt ingen verdens ting i videoene og har definitivt ikke noen løsninger å komme med. Hun snakker om rettsikkerhet, men hvor det skinner igjennom at hun kan lite om temaet, men er veldig flink til å kaste ut dulgte beskyldninger om samrøre og korrupsjonslignende kulturer, men gi ingen konkrete eksempler.

Hun pludrer også om Røeggen-saken hvor Gregusson forsøker å gi et inntrykk av det var hun som brakte den saken frem i lyset. 
Det var blant annet bladet Dine Penger som her gjorde en svært god gravejobb i å avdekke at DNB leverte investeringsprodukter som var komplett umulig for en lekmann å sette seg inn og vurdere. Det ble rettssak, og saken gikk gjennom alle rettsinstanser og DNB tapte saken i Høyesterett. 

Gregusson var en kort periode involvert i en sak med en småsparer. Les: TV2.no - Tove kjempet ensom kamp for å få tilbake sparepengene 
Tove Lund, som var glad for at hun nå endelig hadde fått en person som hjalp henne med saken sin, mottok nylig et brev fra Finansklagenemnda  
Der står det at de ikke lenger behandler saker fra Gregusson og at hun om hun eventuelt må skaffe seg en annen fullmektig eller advokat.  
– At vi samarbeider med finansinstitusjonene og nærmest går imot forbrukerne, det vil jeg på det mest bestemte avvise. Selvfølgelig gjør vi ikke det, sier administrerende direktør i Finansklagenemnda, Harald Sverdrup. 
 – Dere besvarer ikke henvendelser fra Elin Gregusson? 
– Nei, vi mottar ikke henvendelser fra henne. Det er helt utenkelig, sier Harald Sverdrup."  
– Over 100 e-poster med det han kaller grove beskyldninger? 
– Da burde han tilbakevise det. Hvis han mener det er grove beskyldninger så bør de per definisjon også være usaklige. Det mener jeg at de ikke er, sier Elin Gregusson. Kilde: TV2.no - Tove kjempet ensom kamp for å få tilbake sparepengene
Elin Gregusson har ikke noen kompetanse til å drive noen form for rådgiving innen dette feltet. Hun er utdannet lærer som etter dagens standard er gått ut på dato. Nå endte det til slutt godt også for Tove Lund, men det var ikke Gregussons fortjeneste. 

Se også: Tove Lund som ble anbefalt å investere alle sine sparepenger i 2007 av Acta  


I del to av videoene er det Marius Reikerås som suller av gårde om manglende menneskerettighetsbrudd som han gir inntrykk av at Norge bryter som hovedregel i alle saker som går for norske domstoler.

Gregusson var også en del av den famøse rettsikkerhetsgruppen fra 2014. Gruppen fikk sterk kritikk. Gregusson glemmer aldri det, men det rare er at hun fortsetter samarbeidet med Marius Reikerås og Rune Fardal.

Det som er rart er at Elin Gregusson holder fanen høyt og gir inntrykk av at hun svært så opptatt av inhabilitet, rettssikkerhet og så videre, men har ingen skrupler for å samarbeide med Marius Reikerås som er fradømt sin advokatbevilling, og som også er dømt for å drive med ulovlig rettshjelpvirksomhet, noe denne saken fra 2014 viser.  Reikerås har også mistet advokatbevillingen etter å ha rotet bort betydelige midler for en eldre klient, som lånte penger til Reikerås. Dette er grovt misbruk av den tilliten en advokat må ha. Reikerås er også straffedømt for å ha truet en annen advokat. Nylig så tapte han nok et søksmål og hvor han også ble idømt rettergangsbot i lagmannsretten


Så Elin Gregusson mantra om at hun er opptatt av 
inhabilitet og samrøre og korrupsjonslignende forhold henger kort og godt ikke på greip når hun er så tett koblet opp mot de to nevnte herrer.  


I tillegg mener Gregusson at det er mennesker i finansmiljøet og advokater er ute etter henne på grunn av "hennes engasjement".  Jeg tror Gregusson kraftig overvurdere hva det er hun selv mener hun driver med, for å si det forsiktig.    
Med all respekt dette er tøv og tull! Varemerket til Elin Gregusson er at hun fremmer en rekke påstander om uredelighet blant blant dommere, advokater og i finanssektoren, men substansen og presisjonen er svært liten. 

Gregusson har noen poenger i at habilitet kan være et problem i et lite land der alle kjenner alle i en bransje, og der giftermål og kollegialitet kan skape usunne situasjoner, noe man skal være obs på. Men det er det flere som har påpekt. Utover dette har hun svært lite å fare med.  Pedofilistempling igjen
Elin Gregusson hevder fortsatt at hun ikke kobler enkelt personer til pedofili, men hun i neste øyeblikk hevder at "flere av oss" har uttalt oss om legalisering av naturtro sexdokker, samt at flere av "oss" har reagert abnormt på bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Dette er veldig drøyt og nå er hun langt over anstendighetens grenser. Dette er så grisete som det kan få blitt


Jeg reagerer på er at Gregusson kobler meg og andre navngitte personer til pedofili. Jeg er ikke pedofil eller har leging som pedofil, jeg blir uvel når jeg leser om hva menn sitter og diskuterer i chattrom om hva de vil gjøre med barn seksuelt, ikke minst blir jeg kvalm når jeg tenker på hva en del barn går igjennom av voksne som definitivt burde vite bedre. Jeg syns det er flott at politiet ruller opp slike saker. Jeg tåler det meste, og må fint finne meg i kritikk, men å bli satt i bås som pedofil er helt uakseptabelt. Det er fint at Gregusson dokumenterer sine egne absurde påstander så åpent som hun gjør, men jeg tror ikke hun skjønner konsekvensen av det. Hun gjemmer seg bak at hun ikke direkte kobler dette opp mot navn direkte, men gjemmer seg bak utsagn at hun "tror ikke  Næss er pedofil, men søker en offerrolle". Jeg er definitivt ikke noe offer, men jeg liker dårlig denne dobbeltkommunikasjonen som Gregusson driver med, og som hun gjemmer seg bak. 

Gregusson skjønner ikke at man ikke kan hevde at noen er pedofile og kriminelle og i samme åndedrag mene at hun tror egentlig ikke det likevel, pakket inn inn i ulne ordkonstruksjoner, at siden du (i hennes verden) er netttroll, så er det sannsynlig at du er pedofil og kriminell på andre måter ...likevel. 

Hun forøker å være lur, men faller helt igjennom. Det positive er at hun skriver dette helt åpent. Da blir det synlig.  


Oppdatert Juni 2017
I telemarksavisen kunne man 01.06.2017 lese om en mann som var helt urettmessig hengt ut som pedofil på nettet. TA - Henges ut som pedofil på nettet
Lars Thoresen har blitt grovt hetset, og uthengt med falske pedofilianklager på nett av en blogger med base i Telemark. Mannen som står bak pedofilsvertingen av Thoresen er godt kjent av politiet fra tidligere. 

TA - Vi har et tjuetalls lignende saker på mannen. Bloggeren vi snakker om er svært godt kjent i konspirasjonslandskapet her hjemme, etter en rekke episoder hvor personer er hengt ut på en svært grov måte.  


Mener Elin Gregusson at Lars Thoresen fremstilles som offer? Det kan se slik ut i hennes Tweet.  
Riktig nok så tar Gregusson avstand fra hetsen Thoresen er utsatt for hvis man leser hennes Tweet litt mer nøye, men hun dobbeltkommuniserer atter en gang. her. Det er ganske utrolig hvordan hun klarer å vri dette til å handle om seg selv.  Nå er det slett ikke første gang at det skjer at mennesker fra det kullsorte konspirasjonsmiljøet forsøker seg med pedofilisvering av meningsmotstandere. Det er nesten blitt en mal der i gården. Gregusson har selv forsøkt seg på dette tidligere. Hun er litt mer sofistikert i måten hun gjør det på, men hun balanserer på en knivsegg juridisk. Jeg har omtalt Greussons pedofilistunt her


Det er positivt at Elin Gregusson er enig med Thorsen i følgende (fra artikkelen)

– Det er svært viktig at offentlig debatt ikke blir kvalt av troll på nett, for det gjør samfunnet fattigere, og en smule dummere. Jeg er glad for at den nye straffeloven, som ble innført i fjor, har gitt politiet hjemmel for å gjøre noe med slik netthets, ved at hans atferd har blitt kriminalisert gjennom de nye paragrafene 266 og 267, avslutter Thoresen.

Motivet er like enkelt som banalt - Hevn

For Elin Gregusson handler mye denne støyen og den maniske oppførselen om hevn etter at rettsikkehetsgruppen hun var en del av ble eksponert som det den var, en gjeng dilettanter som overhode ikke hadde noen kunnskaper om rettssikkerhet og menneskerettigheter. 


Elin Gregusson har et enkeltmannsforetak hun kaller Rettferdighetshjelpen. Tidligere ga hun inntrykk av at en del av tilbudet var juridisk rådgiving, noe hun ikke har tillatelse til, siden hun ikke er utdannet jurist.  

Gregusson har tidligere hevdet at hun har tillatelse til å drive med nettopp juridisk rådgiving, det har hun ikke. 


Advokat Jon Wessel-Aas svarte på Gregussons Twittermelding hvor han tipset at folk kunne selv kunne sjekke om Gregusson hadde tillatelse til å drive med juridisk rådgiving. (fra 2014) Det falt ikke i god jord hos Gregusson, for å si det pent. Det hører med til historien at Gregusson hang seg opp i at Faren til Jon Wessel Aas var styreformann i Storebrand Bank ASA for noen år siden. Hun hang seg veldig opp i dette. Det framstår i ettertid som en ren hevnaksjon fra Gregussons side.

Gregusson mener seriøst at Advokat Jon Wessel-Aas står bak en kampanje mot henne, etter at han svarte henne på en Twittermelding.For sikkerhets skyld har hun utvidet sin hatliste til flere advokater, Liv Torill Evenrud og Dag Heine Bjørndal, dommer Kim Heger, jusprofessoren Hans Fr. Marthinussen, samt tidligere justisminister og forfatter Anne Holt.  Alle har vært i debatt med henne i en eller annen sammenheng, flagget uenighet, det er nok til at Gregusson går i svart og omtaler alle som nettroll. 
Hun mener oppriktig at advokat Jon Wessel-Aas er ansvarlig for at hun "er stalket". Det er noe med virkelighetsorienteringen til Gregusson som er mildt sagt ute av synk.  


At hun ikke liker meg kan jeg skjønne, jeg har faktisk vist frem hennes adferd på nettet, men igjen rører hun med at jeg "samarbeider" med Wessel-Aas. Uff, det er bare tragisk. 
Fra sidene til Marius Reikerås. Hun mener seriøst at jeg samarbeider med John Wessel-Aas i forfølgelsen av henne ... Uff, dette er bare trist, men det er hennes måte å koke samen en suppe om at hun er forfulgt ... 
Hun har ikke vært i gjennom noe helvete. Det er omvendt, hun lager helvete for alle hun får et et usunt oppheng i. Da innleder hun en kanonade av personsjikane.

Hun har drevet en drittkampanje mot Wessel-Aas etter at han tok henne i helt åpenbare løgner. Det glemmer hun aldri noen gang. Egoet hennes er nå så dypt såret at hun kan kan drive med nettstalking i årevis fremover!    

Oppdatert 08.02.2018
Problemet til Gregusson er at hun aldri noen sinne blir ferdig med ting
Hun vever konspirasjonstull og vås sammen og mener seg forfulgt 365 dager i året. Et av hennes kjennetegn er at hun poster de samme maniske innleggene sine på Twitter og Facebook igjen og igjen og igjen i et slags Rolodex-system. I løpet av et år kan hun poste de samme innleggene 5 til 6 ganger ved jevne og ujevne intervaller, mens hun en del ganger tagger inn Kripos, Domstolsadministrasjon, politikere, politiet i ulike fylker. Dette kan hun drive med over flere år!
Hun blir aldri noen gang ferdig med ting.  Er du så uheldig å ha flagget 
uenighet med henne i en sak eller flere og hun får deg i vrangstrupen, så skal du ha takk. hun etter deg personlig og hun gir seg aldri. 

Dette klippet som jeg viser under har hun poster med den forrige Twitter profilen sin, som ble slettet på grunn av hennes sjikane, men damen vet råd, hun bare fortsetter bare med nåværende Twitterprofil, så lenge det varer.
Som jeg har nevnt så har hun hengt etter advokat Jon Wessel-Aas i årevis. Også dommer Kim Heger har og får merke at Gregusson aldri noen gang glemmer "den forferdelige forbrytelsen" det er å være uenig med denne damen. Det er helt utrolig å være vitne til hennes vanvittige, repeterende nettstalking. 

Gregusson tror oppriktig at det er et slags forbund, en gruppering som Jon Wessel-Aas står bak, og som også Tingrettsdommer Kim Heger er en del av. Disse to har i følge Gregusson leid inn det hun kaller nettroll som har til oppgave på plage henne, få henne til å tie stille osv. Dette er med all respekt paranoid vrøvl.  Det er synd at ikke noen i hennes omgangskrets klarer å nå frem til henne med fornuft. Hun ser ikke ut til å skjønne at hun ikke kan bli tatt seriøst når hun holder på med dette konspirasjonstullet sitt som repeteres igjen og igjen og atter igjen. 

Oppdatering slutt
________________________________   

Beskyldninger om at hun er hacket.  

Hvor uredelig og sprø er Gregusson egentlig? Hun har helt åpent hevdet at Øivind Bergh (som hun kaller Stupid) har hacket seg inn på Facebook kontoen til noen i hennes familie, og skrevet en håpløs bokstavkombinasjon, eller stjålet ID-en til vedkommende. Dette er veldig drøye påstander. Hacking er en forbrytelse etter norsk lov, så jeg regner med at hun har anmeldt dette, men helt ærlig er nok dette bare sprøyt og resultat av hennes overaktive konspirative hode!Hun har tidligere blitt utestengt fra Facebook på grunn av innlegg som er langt utenfor det vi kan kalle normal folkeskikk. Rundt 17-18 mai i år ble hun utestengt fra Facebook igjen, etter å ha brutt reglementet. Nå er hun ute fra Facebook i 30 dager. Dette er noe hun tar SVÆRT tungt, så tungt at hun har begynt en kanonade på Twitter som er helt hinsides. 


Gregusson mener (i sitt eget hode) at det er en sammensvergelse hver gang hun stenges ute fra Facebook. Hun burde alvorlig talt meditere litt over hvorfor hun gjentakende ganger blir utestengt fra Facebook, for brudd på regler om personsjikane.
 
Hun bør vel strengt tatt begynne å spørre seg selv hvorfor hun til stadighet opplever å bli blokkert fra å poste på Facebook. Vent, nå litt, det er fordi alle er ute etter henne, den tapre varsleren som står i mot mektige krefter i finans og advokatmiljøet. Å vandre rundt med slike tanker er ikke bra.   


Hun mener kanskje at det burde være sensur mot å kritisere hennes oppførsel på nettet? Jo, det er noen grenser for sensurpolitikk. Grensene går ved nedrige personangrep, og en svært usunn personfiksering som er over alle grenser, det er den grensen Gregusson nå kjenner på. 

Hun er for eksempel fullstendig overbevist om at Jon Wessel-Aas og Øivind Bergh står bak all mulig kritikk av henne selv, også der denne framsettes av andre. Det er langt over grensen til personforfølgelse fra hennes side.


Igjen spinner hun videre på konspirasjonene sine hvor hun igjen forsøker å gi inntrykk av taskenspill hvor han mener å ha "avslørt" at faren til Jon Wessel-Aas satt i styret i Storeband Bank. Slike opplysninger er forøvrig helt åpne og lett å sjekke. VG skrev også om saken som er nevnt under.  

Men i Gregussons univers er dette en bekreftelse på at det har foregått noe ulovlig og uetisk, og hun mener det er kontroversielt at en dommer noen ganger må erklære seg inhabil. Virkeligheten er selvsagt motsatt: om dommere aldri erklærte seg inhabile, ville det ha være et problem. Å si i fra at man i en sak er inhabil er helt uproblematisk.   


Det kommer mye fra Gregusson som ikke henger sammen. Hun hevder i klippet over Dine Penger ikke har kjørt noen sak vedrørende Acta. Det stemmer ikke (Ref henne markedsføring av videoer kommentert lenger oppe).
Dine Penger gjorde en omfattende og solid journalistisk gravejobb i den saken.
Dine Penger - Acta-kunder går til kamp. 
Les også: E24.no - Ektepar vant rettssak mot Acta
Greit å nevne at E24 Dine Penger (tidligere N24.no, e24 og Dine Penger) er i dag en norsk økonomiredaksjon bestående av nettsidene e24.no, dinepenger.no samt papirmagasinet Dine Penger.  

Absurde koblinger fabrikkeres

Hva mener Gregusson her? Hun kobler meg til en person ved navn Tore Sveum. Jeg aner ikke hvem han er eller hva han driver med, men det stopper ikke damen fra å koble oss sammen og lage noen forbindelseslinjer. Den store "forbrytelsen Sveum har gjort seg skyldig i" er å linke til en av mine bloggposter, noe som kanskje ikke er så rart da bloggposten han linker til er godt besøkt, og den tok blant annet for seg det sorteste helvete av anti-barnevernslandskapet, samt støttegruppen til Marius Reikerås, som Gregusson vitterlig er en del av. 


Fra et notat som lå ute på en gruppe kalt Forulempningstilsynet har Gregusson hengt seg veldig opp i teksten fra et notat der. Teksten var skarp, men tok opp noen Gregussons metoder når hun møter kritikk. I tillegg kobler hun som vanlig inn en rekke personer som ikke har noe med notatet og gjøre.     


Legg merke til hvem hun atter en gang tagger i sin tweet ...Gregusson er ekstremt opphengt i andres utdannelse. Selv er hun tidligere lærerutdannet, som etter dagens standard med stor sannsynlighet er gått ut på dato.
Hun har en rekke ganger kritisert meg og bloggen min. Det er hun selvfølgelig i sin fulle rett til å gjøre. Jeg blogger om konspirasjonsmiljøet, vaksinemotstand, antisemittisme, m.m, og siden hun er en del av det kullsorte konspirasjonsmiljøet jeg beskriver, liker hun naturlig nok ikke det.  

Videre er hun veldig opptatt av temaer jeg ifølge henne ikke kan skrive om -  Fordi Næss er da ingen forsker eller lege. Det er sant, men det går fint an å skrive om vitenskapelige temaer så lenge man har lært seg å vurdere og sjekke de kilder som foreligger. Å bruke TONE – Prinsippet er lurt i så måte, og er et av de verktøy jeg bruker for å skille shit og kanel. I tillegg har jeg i min utdannelse hatt statistikk, selv om det noe år siden nå. Jeg har også i min utdanning lært en del om hvordan man f.eks. vurderer ulike undersøkelser. Forskingsdesign, metode, utvalg, feilkilder osv. Gregusson står helt fritt til å kritisere noen av mine bloggposter. Der kan hun gjerne påpeke hvor jeg tar feil, men det er har hun så langt ikke klart.   

Gregusson bruker samme argumentasjon om Øivind Bergh. Bergh har doktorgrad i mikrobiologi, og har blant annet undervist i mikrobiologi og immunologi på sykepleierstudiet ved Høyskolen i Bergen, og mikrobiologi på Universitetet i Bergen.
  

Artikkelen Gregusson linker til er denne artikkelen: “Konspirasjonsteori” – det magiske ordetsom struper samfunnsdebatten skrevet av Trond Skaftnesmo. Gregusson bør også lese Øivind Berghs kritikk av artikkelen: Kritikk av Trond Skaftnesmo. Hun kan være uenig i Berghs konklusjoner, men da bør hun kommentere det, og ikke henge seg opp tøvet hun virvler opp.

Paradigmeskifte forlag er et lite forlag som kort fortalt lanserer bøker og oversetter bøker som dessverre noen ganger er skjemmet av pseudovitenskapelig tant og tøv. En av de som gir ut bøker på forlaget er Trond Skaftnesmo. I hans bok Folkefiender om sannhetens pris og vitenskapens sjel renvasker og Semmelweiss-forskjønner Skaftnesmo dilettanter i forskningens verden som Andrew Wakefield (vaksiner og autisme, Olle Johansson – (høyfrekvent stråling) og ikke minst Arpad Pusztai (genmodifiserte organisme). Dette er også momenter Skaftnesmo kommer inn på i sin artikkel, som jeg med flere mener er feil. Jeg har også tatt for meg dette i min blogg - Pseudovitenskapens fanebærere del 2.  Gregusson er hjertelig velkommen til å lese den og ikke minst sette seg inn i premissene for hvorfor jeg mener Trond Skaftnesmo tar feil. Jeg regner ikke med at hun gjør det, men hun bør i det minste gjøre et forsøk på å opptre intellektuelt redelig.  

Gregusson er ifølge henne selv svært opptatt av å opptre akademisk, men hennes forsvar av Skaftnesmo er farget av hennes stadig maniske kverulering om at hun er forfulgt og trakassert. Det er ikke å opptre akademisk.  


Bergh og Skafnesmo er tydelig uenige, men begge argumenterer saklig og grundig. Gregusson gjør ikke noe forsøk på å gå inn i argumentasjonen, men begrenser seg til ren personhets. I den sammenhengen siterer hun en ti år gammel artikkel fra den omdiskuterte forfatteren Nils Chr Geelmuyden, som i karakteristisk stil fyrer løs med voldsomme utsagn - som ble grundig imøtegått av Bergh i hans tilsvar Exit Geelmuyden.   

   

Jeg kunne ha tatt med flere klipp her, men jeg tror det er greit å avslutte med det som er Gregussons store hodepine, og som er den egentlige grunnen til at hun de siste årene er gått mer eller mindre banans på nettet. Nemlig at hun ble koblet opp mot den famøse rettsikkerhetsgruppen og Marius Reikerås, som er en god venn av Gregusson.    

Kort fortalt - I 2014 klarte en liten gruppe mennesker å innynde seg hos stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Meningen var at denne gruppen skulle jobbe med menneskerettigheter. Det ble en del rabalder da det viste seg at flere av gruppens medlemmer var og er godt plantet i det norske konspirasjonsmiljøet. (Marius Reikerås, Elin Gregusson og Rune Fardal m.fl var medlemmer av den gruppen)Hun hevder å ha kun vært med 6 uker i rettsikkerhetsgruppen. Gruppen fikk mye kritikk. Det plager nok Gregusson og kan forklare en del av hennes vanvittige utfall hun har hatt på nett de siste par årene. Gruppen ble mer eller mindre lagt ned direkte under et TV2intervju av initiativtaker og justispolitiske talsmann fra FRP Ulf Leirstein. Les også her

Problemet til Gregusson er at etter at Rettsikkehetsgruppen ble nedlagt så har hun ikke hatt noen problemer med å samarbeide tett med Marius Reikerås og Rune Fardal. Ser hun ikke selv hvor galt det faktisk fremstår? Å fremstille seg som varsler og opptatt av 
rettferdighet, åpenhet, rettsikkerhet og likhet for loven fungerer kort og godt ikke når hun faktisk samarbeider med Reikerås, Fardal samt andre i ekstremmiljøet. Det blir bare for dumt. At hun ikke ser dette selv er faktisk en smule trist å være vitne til. 

Elin Gregusson er også veldig opptatt av å tagge og varsle Kripos med det hun selv mener er nettstalking. Det håper jeg da virkelig hun fortsetter med. Det er bare det at hun ikke helt skjønner hva netthets er, langt mindre skjønner hun omfanget av hva netthets dreier seg om. Gregusson bør rett og slett lese seg opp. Aftenposten om NetthetsNRK-profilen Haddy N'jie utsatt for grov rasistisk hets

En rekke politikere og offentlige etater blir tagget og mottar mailer og brev fra konspirasjonsmiljøet relativt hyppig. Dette var faktisk et tema i en av Politiets rapport om ulike miljøer og kriminalstatistikk for noen år tilbake. I tillegg dokumenterer Gregusson så alt for godt sin egen maniske adferd helt åpent på nettet.       
Hvis hun seriøst mener å være utsatt for «cyberstalking» så må hun jo anmelde dette! Jeg hadde sett det som en fordel at Politiet etterforsket det, for da ville det ganske raskt ha tegnet seg et helt annet bilde enn det Gregusson forsøker å fremstille. 


Det er mulig hun også venter på at en eller annen avis skal plukke opp at hun selv mener å være utsatt for "cyberstalking" og organiserte nettroll som hun kaller det. Hun hevder stadig at hun er i kontakt med journalister som er «sjokkert» over hva hun er utsatt for. Det er bare bløff. 
Forøvrig ville Vær Varsom-plakatens punkt 3.9 slå inn når en journalist undersøker hva damen selv har holdt på med de siste årene på nettet. Hun er allerede kjent i en del redaksjoner.  


Men hun har definitivt ikke tenkt å gi seg. Hun koker konspirasjonsuppe av det utroligste. Hun henger seg opp i hvem som trykker liker på facebook innlegg. Ganske nylig ringte Gregusson en person som hadde trykket liker på et innlegg hun tydeligvis ikke likte. Det er ikke en normal reaksjon for å si det forsiktig.
 
Ikke bare ringer Gregusson arbeidsgivere til de hun får i vrangstrupen. Hun har nå begynt å ringe til personer som trykker liker på facebook innlegg hun ikke liker!. Det er en type adferd som er svært bekymringsfull.


Gregusson gir seg ikke, hun vever sammen tant og tøv i et formidabelt tempo. En mann ved navn Peter Lütken kom på radaren til Gregusson. Hans store "forbrytelse" var at han trykket liker på et innlegg som Gregusson ikke likte. Da var spetakkelet i gang, igjen ...

I Gregussons verden finnes ikke Peter Lütken, han er selvfølgelig en annen ... Et raskt søk på gule sider viser at Peter Lütken er høyst reell, og at han bor i Trondheim. Man finner også bilder av mannen liggende på nettet. Forøvrig har han en profil på LinkedIn som var lett å finne.  Forøvrig har Lütken skrevet en bloggpost om sin erfaring med Elin Gregusson som bør leses! 


Det er bekymringsfullt når en voksen dame, relativt språkkyndig, fra Oslos beste vestkant kan sitte dag ut og dag inn og legge ut vanvittige mengder Tweets og Facebookposter, hvor hun hevder å være «cyberstalket», forfulgt, samt koker konspirasjonssuppe at en av landets fremstående advokater er juridisk ansvarlig Facebook og andre sosiale medier i Norge. Det er noe med virkelighetsorienteringen her som er fullstendig ute av synk.  


Dette handler ikke om hun er en varsler som hun selv hevder, og at det er mennesker fra Norges advokatstand og finanselite som er ute etter henne. Elin Gregusson har holdt på med sin nettstalking i flere år nå. Hvor ekstrem Elin Gregusson er kan en lese her: Menneskerettighetsorkesteret som ikke kunne spille en tone   
Hun hevder at det grafses i hennes privatliv, hun hevder flere tar kontakt med barna hennes, hun påstår at man har omtalt hennes ekteskap og hennes nye mann. Men all respekt, dette er ren løgn, som så mye annet hun fjaser rundt med.
At hun har en samboer og barn ligger åpent på nettet, men er helt irrelevant i forhold til hennes oppførsel. Hun hevder at det spys ut falske påstander. Det stemmer ikke. Hun er en nettstalker, en kvinnelig nettstalker av den ekle sorten! Det er ikke mange av dem her hjemme, men Gregusson er definitivt en av de verste. 


Hun påstår også at det står mennesker utenfor huset hennes på kveldene, med en klar adresse til meg og andre som har omtalt hennes oppførsel på sosiale medier. Det er blank løgn og grenser til paranoia! Jeg håper uansett at hun anmelder det slik at det eventuelt kan etterforskes. Tror det ville kommet frem en helt annen historie, dette vet Gregusson godt! 


Dette er damen som vever deg inn et slags nett av konspirasjoner over "hvem som egentlig er ute etter henne"Det er egentlig bare trist å se hvor paranoid man kan bli når når et overaktivt sinn går på høygir.

Gregusson driver med en ekstrem kartlegging av mennesker som trykker liker på Facebookinnlegg hun IKKE liker. Legg merke til de to øverste personene som Gregusson har rammet inn, hvorav den ene jobber i DNB og den andre i i IF Skadeforsikring. Det betyr jo i Elin Gregussons verden at noen fra finansbransjen "er ute etter henne". Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at hun vil ringe DNB i morgen, hun har allerede tagget inn konsernsjef Rune Bjerke i sin harang på Twitter! 

Legg også merke til personene hun har listet opp ellers. Jeg blir ikke overasket hvis hun har sjekket ut alle profilene nøye, og er det åpne profiler noterer hun seg hvor du jobber, hvis det er synlig. 
Vær klar over at Gregusson har svært lav terskel for å kontakte arbeidsgivere hvis hun kommer over noe hun personlig ikke liker. Det kan være nok at du har trykket "liker" på et innlegg/post på Facebook. 


Som tidligere vist, så hater Elin Gregusson advokat Jon Wessel-Aas. Virker det normalt å kartlegge alle de som har trykket liker, og som har kommentert et av John Wessels Aas innlegg? Nei, det gjør naturligvis ikke det! Saken gjaldt en sak (barnevern) i menneskerettsdomstolen hvor Norge ble frikjent? Uansett hvilke saker som Wessel-Aas kommenterer klarer Gregusson å veve inn andre personer, handlinger og gud vet hva, som ikke har noe relevans til tema
Virker det normalt med den kartlegging Gregusson driver med? Hun har som sagt veldig mye fritid. Det gir henne sikkert en slags glede i å drive med dette, men det er langt over grensen for normal adferd.Hun har egentlig lagt ut enda mer helt åpent, men det holder å vise dette.  


Elin Gregusson blir stadig utrapportert fra Facebook på grunn av hennes personangrep. Når hun blir  utestengt fra Facebook fabrikkerer hun opp røverhistorier om hvorfor hun blir utestengt og hvem som står bak.Sist hun ble utestengt forøker hun gi inntrykk at utestengelsen hadde bakgrunn i en sak hvor en Barnevernmillionær fikk sparken fordi han var i en dobbeltrolle. Det tror jeg ikke et øyeblikk på, men hva gjør man ikke for å fremstå som offer?
Saken Gregusson viser til er en stygg sak, og hvor det faktisk er lett å være enige med henne. Hun skal faktisk ha honnør for å ta frem saker som dette. Tenk på hva hun kunne fått utrettet hvis hun kanaliserte energien sin inn mot saker som befinner seg i den virkelige verden? 


Grunnen til at hun stadig blir utestengt fra Facebook er hennes vannvittige personfokus, og noen har sannsynligvis fått nok av det og rapportert henne.
Gregusson kan jo bare legge legge frem meldingen hun fikk fra Facebook på hvorfor hun ble utestengt. Facebook begrunner dette og henviser til sine regler og brudd på disse. Regner ikke med at hun gjør det, det vil være for avslørende. 


Som jeg tok opp i en tidligere bloggpost - Gregusson har en formidabel evne til å fremstille seg som et offer for netthets og trolling. Den 27.11.16, hadde Dagsrevyen et interessant innslag om organiserte cyberangrep fra nettroll man antar er fra Russland, mot journalisten Jessica Aro, i Finlands svar på NRK – Yle. Finske journalister forfølges på internett, hvis de lager kritisk journalistikk rettet mot russerne. Dette kommer fra det som omtales som "Trollfabrikker", hvor man tjener penger på å lage fabrikkerte nyheter og propaganda på sosiale medier, ifølge Jessica Aro.

Selv her klarer Gregusson å bake inn personer hun har på sin shitliste, og hevder hun er utsatt som det samme som journalisten Jessica Aro i Finland. Snakk om å overvurdere sin egen betydning inn i det absurde, samt sette seg selv i en offerrolle. Det er bare trist at hun kan veve slik konspirativt tøv rundt sin egen person.   Gregussons versjon er at hun mener at Finans Norge og advokater er etter henne fordi hun er (i følge seg selv)"varsler". Hun er ikke noen varsler, men en simpel stalker som ikke har ikke noen skrupler for å hevde at du er pedofil og kriminell, og i samme åndedrag mene at hun tror egentlig ikke at du er det likevel, pakket inn inn i ulne ordkonstruksjoner om at siden du (i hennes verden) er nettroll, så er det sannsynlig allikevel at du også er pedofil og kriminell ... Slik holder hun på!  Et godt eksempel er hva hun i fullt alvor mener kan du finne i denne tråden, som ligger helt åpent på hennes egen Facebookvegg) For ordens skyld kan du laste ned tråden som PDF her (det hender hun sletter innlegg etter noen uker).


Hennes omtale av en hver som er kritiske til henne i sak, eller som tar for seg hennes vannvittige oppførsel får selvfølgelig også en rekke diagnoser.


I tillegg til å mene at alle som som damen har fått i vrangstrupen er nettroll, pedofile, kvinnemishandlere, så har man personlighetsforstyrrelser, psykopatiske og autistiske trekk og i følge Gregusson aspergers syndrom. 


Det kommer altså fra en kvinnelig nettstalker som er veldig bitter og sint, som sitter foran sin PC på tidspunkter andre har lagt seg, hvor hun skal kartlegge hvem det som i dag har vært uenig i noe hun har diskutert på sosiale medier, hvem har trykket "liker" på ulike innlegg, samtidig som hun tagger og "varslet" en rekke offentlige instanser om at hun er er forfulgt ... Vitner dette om et menneske som er i balanse? 
  

Artikkelen hun viser til er denne: NRK – Det er en del bitre menn der ute. Det er interessant. Svært mange av de menn som er omtalt i artikkelen er menn med dårlige opplevelser i livet. De har opplevd nederlag i livet. Skilsmisser, barnevern, mange med relativt lavere utdannelse, sosiale problemer og som har et voldsomt kvinnehat.  Det merkelige er at mange av disse mennene finnes i rikt monn i konspirasjonslandskapet. Det er en del gode eksempler på det. Noen av de er sågar svært gode venner med Gregusson. Litt rart, da hun er svært opptatt av å opprettholde et inntrykk av at hun er en del av det øvre sjiktet i samfunnet, men har ikke noen skrupler for å samarbeide med regelrette utskudd fra konspirasjonsmiljøet. 


En del av de som ofte blir kastet ut av avisenes kommentarfelt er merkelig nok Gregusson og hennes lekekamerater. Hun bør kanskje meditere litt over det.Til slutt

Å skrive om konspirasjonsmiljøet og det mer outrerte delene av alternativmiljøetmiljøet er ikke uten risiko. Å kritisere deres tankegods eller diskutere med mennesker i dette miljøet fører til at du automatisk stemples som nettroll, stalker, kvinnemishandler, pedofil og kriminell, samt at de selvfølgelig mener du har en personlighetsforstyrrelser. Du blir forfulgt i årevis, de gir seg ikke. 

Er du blitt alvorlig syk, med f.eks kreft, ja da brukes det mot deg også. 


Det er et stort troll i konspirasjonslandskapet som næres av intriger, spetakkel og faenskap. De har veldig mye fritid og de glemmer aldri noen gang at du har vært uenige med dem, kritisert deres påstander og tankegods, som i deres øyne legitimerer at de kan og vil bruke alle midler for å ta deg som person. 


Elin Gregusson er en av de verste du kan komme ut for. Hun nettstalker deg som du aldri er blitt stalket før! Heller ikke din arbeidsgiver går fri her, som kan oppleve å bli plaget over uker og måneder. Hun lager innlegg etter innlegg som hun sprer på Facebook og Twitter hvor hun legger ut beskyldninger at du hacker henne, du beskyldes for å stå utenfor huset hennes, hun stempler seg som pedofil og kriminell, men gjemmer den dritten i sine ordkonstruksjoner. Hun lager vannvittige plakater som hun poster på Twitter med sine beskyldninger.


Hun gjentar de samme påstandene måned etter måned, år etter år. Det er sannsynlig bare Politiet, eller en at man selv drar henne inn i en rettssal som kan stoppe henne. Det som er positivt er at hun selv dokumentere sin virksomhet tydelig. Mitt råd, stalker hun deg, ta vare på det, du vil få bruk for det.  Du er nå advart!      


Et godt uttrykk er: 
«Vet foreldrene hva barna gjør på nettet»? 
La oss snu litt på uttrykket og spørre: 
«Vet barna hva foreldrene driver med på nettet»? Jeg tror faktisk ikke det! 


Oppdateringsoversikt:  20.03.2018


Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar